Author Archives: TjerkB

Hoge geestelijkheid NAK hangt de­mas­qué boven het hoofd

_TB07723 - Version 2

Met een uitgebreid artikel op een dubbele pagina in de zaterdageditie van 28 mei jl. deed De Gelderlander, het grootste regionale dagblad van Nederland, een boekje open over één van de best bewaarde geheimen van het nieuw-apostolische kerkbestuur.

In juni 2009 zette men een medewerker aan de dijk – een professional op het gebied van vastgoedbeheer, iemand “met wie je alle kanten op kunt, behalve de verkeerde”. Wat hij kan, kunnen wijzelf ook, moet men hebben gedacht. Maar dat pakte anders uit.

Al snel ontstonden er door eigen toedoen miljoenenverliezen, waarbij het kerkbestuur per se niet wilde dat die aan het licht kwamen. Tegelijkertijd probeerde men uit alle macht te beletten dat de oud-medewerker bleef doorvechten voor een schadeclaim.

Op deze manier verspeelde het kerkbestuur ongeveer tweemaal het bedrag van de jaarlijkse inkomsten van het kerkgenootschap. Normaal verliest een organisatie dan de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Maar wanneer gebeurt dat híer?

In dit geval gebeurde er, vreemd genoeg, helemaal niks. De Gelderlander zag nu kans de voorstelling van zaken door te prikken: het kerkbestuur schermt bij monde van haar advocaat met een mysterieuze tegenvordering op haar zondebok, van miljoenen euro’s.

Desondanks beweert het kerkbestuur dat alle rechtszaken al voorbij zouden zijn. Dus: hoe zit dat dan met die tegenvordering? In werkelijkheid evenwel tekende de oud-medewerker hoger beroep aan. Kortom: wie helpt dit verdwaasde kerkbestuur uit de droom?

Klik HIER om verder te lezen…

Amersfoort, 16 juni 2016
TjerkB

De strijd om de aansprakelijkheid erkend te krijgen begint

20160304_125745 - Version 3 (2)

Hele stofwolken, vol met miljoenen asbestvezels, moeten in de lucht zijn gevlogen – want wat is er in ‘s hemelsnaam gebeurd? Een ooggetuige: “Bij het slopen van De Bron worden deze platen gewoon van 3 meter hoogte kapotgegooid terwijl er een ander deel in zakken klaarstaat om afgevoerd te worden.”
Tijdens de vergadering van dinsdag 17 mei jl. bracht één van de wijkbewoners naar voren dat het in de bewuste periode vaak stevig waaide en er deuren en (slaapkamer)ramen open stonden.
“Wat hier gebeurd is, hebben wij nog nooit gezien”, hadden de asbestsaneerders opgemerkt.

Stel, inderdaad openbaart zich onder degenen die nu aan de besmetting hebben blootgestaan, na 20 of 30 jaar asbestkanker, en stel, die aandoening valt dan inmiddels te genezen maar de behandeling (in Amerika) kost € 300.000. Wie betaalt?!

Klik HIER om verder te lezen…

Amersfoort, 27 mei 2016
TjerkB

Kerkleiding vindt zichzelf ondanks alles betrouwbare partner

Persbericht Rainer Storck dd 23-05-2016 inz De Bron

Ondanks de verzwegen voorkennis van asbest in de leien aan de gevels bij kerkelijk centrum De Bron in Nieuwegein met alle risico’s van dien voor wijkbewoners, passanten, werklieden, bezoekende kijkers en vrijwillige klussers; ondanks daarna diverse tegenstrijdige verklaringen van het bestuurslid Ruud Vis, en ondanks een wekenlang volhardend stilzwijgen tegenover alle belanghebbenden, zou de nieuw-apostolische kerkleiding een betrouwbare partner zijn. Dit is wat bestuursvoorzitter Rainer Storck vandaag in een persbericht te melden had, terwijl hij zich verontschuldigde voor de gang van zaken bij de illegale asbestverwijdering waarover zeer veel ophef is ontstaan.

Klik HIER om verder te lezen…

Amersfoort, 23 mei 2016
TjerkB

Kerkbestuur opnieuw nalatig: omwonenden genegeerd – niet voldaan aan klemmend verzoek Burgemeester

_TB07501 - Version 2

De spoedsanering vanwege het illegaal verwijderen en afvoeren van een grote hoeveelheid asbesthoudende leien aan de gevels bij kerkelijk centrum De Bron in Nieuwegein gaat het nieuw-apostolische kerkbestuur een bedrag kosten met vijf nullen voor de komma, zo bleek gisteravond tijdens de periodieke vergadering van het wijkplatform Doorslag. Ypo van Blommestein van de afdeling Toezicht & Handhaving Bouw bij de gemeente Nieuwegein lichtte toe dat niet tevens een dwangsom verbeurd wordt verklaard die gekoppeld was aan de opgelegde verplichtingen bij de afgedwongen saneringswerkzaamheden. Het karwei werd namelijk binnen de gestelde termijn afgemaakt. Vooraf was asbestafval gevonden op het dak, achter de nieuwe gevelplaten en op het terrein. Binnenin de kerk waren er geen sporen van besmetting (meer) aangetroffen.

De vergadering werd ook bijgewoond door een wethouder, enkele raadsleden, de wijkagent en andere medewerkers van de gemeente Nieuwegein. Onder belangstelling van de eveneens aanwezige pers informeerden verontruste wijkbewoners naar de risico’s die men had gelopen en wie nu opkomt voor hun belangen. Betrokkenen werd aangeraden in het medische dossier een notitie te laten opnemen van een mogelijke besmetting met asbest en om juridisch advies in te winnen. Volgens de heer Van Blommestein stuurde de burgemeester naar het kerkbestuur een brief waarin met klem wordt verzocht de zorgplicht waar te maken die men heeft voor de ingeschakelde vrijwillige klussers.

Het was omwonenden opgevallen dat vele handen het werk licht maakten bij het verwijderen en afvoeren van de leien. Abusievelijk derhalve heeft het NAK-bestuurslid Ruud Vis het bij NieuwegeinTV laten voorkomen dat het hierbij slechts twee personen betrof. Ook zouden er in tegenstelling tot mededelingen daaromtrent van de heer Vis meerdere aannemers bij het milieudelict betrokken zijn geweest. Sommigen die ook van het werkverkeer wekenlang overlast hadden ondervonden, viel het zwaar tegen dat het kerkbestuur tot op heden taal noch teken van zich heeft laten horen. Verontwaardiging gold bovendien de gemeente Nieuwegein. De eerste ingekomen melding over illegale asbestverwijdering bij De Bron had nooit vier weken onopgemerkt mogen blijven. Hierdoor werd de ontstane gevaarzetting veel te laat opgeheven. Dat kan extra slachtoffers tot gevolg hebben gehad. Verder liet de berichtgeving te wensen over. Van de vier door de gemeente Nieuwegein verzonden brieven had iemand er maar twee ontvangen.

De milieupolitie heeft de zaak nog in onderzoek. Er lijkt een overweldigende hoeveelheid bewijs voorhanden te zijn tegen het kerkbestuur, aldus de wijkwethouder. Zeven personen van wie twee met ernstige zorgen hadden zich tot op heden rechtstreeks gewend tot de gemeente Nieuwegein. Hoewel bij het kerkgebouw alles nu grondig is schoongemaakt, zit er bijvoorbeeld nog wel asbest in de vensterbanken, maar dat levert pas een gezondheidsrisico op ingeval van sloop. Verder ging de discussie over het aansprakelijk stellen van het kerkbestuur, waarbij de suggestie werd geopperd om te komen tot een collectieve strafaangifte.

Met plaatsvervangende schaamte verontschuldigde één van de leden van de in opspraak gekomen kerkgemeente zich tegenover alle aanwezigen voor de nonchalance waarmee het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in casu omgaat met de belangen van wijkbewoners.

Klik HIER om verder te lezen…

Amersfoort, 18 mei 2016
TjerkB

Excessief gebrek aan “governance” bij kerkleiding lijkt debet te zijn aan asbestschandaal Nieuwegein

_TB07100 - Version 3

Het apostolaat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland staat voor een bestuurlijk failliet. Het bestuurslid, de opziener Ruud Vis, moest in Nieuwegein kennelijk fungeren als haar katvanger. Maar dat liep uit op een catastrofe. Betrokkene richtte met het milieudelict een gevaarzetting aan voor zowel vrijwillige klussers als omwonenden en liet daarmee ongehinderd de sporen achter als van een brokkenpiloot. Zou dit de “werkelijkheidservaring” zijn die de aangesloten leden schijnbaar nodig hebben om het ze aangeprate onbegrensde vertrouwen in hun almachtige zogenaamde apostelen eindelijk vastberaden en effectief te doen saneren?

Klik HIER om verder te lezen…

Amersfoort, 29 april 2016
TjerkB

Bestuur Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland stelt gemeenteleden bloot aan asbest

_TB07003 - Version 2

De leugen heeft korte benen, zo wordt gezegd. Daar zijn de gemeenteleden van de voormalige nieuw-apostolische kerkgemeente in Utrecht-Zuilen nu wel achter. In plaats van nog kostbaar groot onderhoud uit te voeren aan hun kerkgebouw aan de Werner Helmichstraat te Utrecht, besloot het landelijke bestuur tot vervangende huisvesting in Nieuwegein. Daar was een gebouw te koop (bouwjaar 1976-1977) bij de Protestantse Kerk Nederland, te weten kerkelijk centrum De Bron aan de Buizerdlaan 1. In januari 2016 volgde de overdracht. In de leveringsakte staat duidelijk dat er asbest zit in de leien aan de gevels, maar dat hield het kerkbestuur voor de gemeenteleden schijnbaar onder de pet. Spontaan omarmden die het plan om het nieuwe onderkomen in eigen beheer te verbouwen. Kort na de officiële ingebruikname op zondag 3 april 2016 kwam het uit dat bij de renovatie ook eigenhandig alle asbesthoudende leien waren verwijderd en afgevoerd. De gemeente Nieuwegein gelastte daarop sluiting van de kerk en zette het gebied eromheen af met hekken. Tot overmaat van ramp nam het bestuurslid Ruud Vis het standpunt in dat niemand afwist van asbest in de duizenden kilo’s bouwafval. Ook vond hij de opgelegde veiligheidsmaatregelen met het oog op de sanering van het terrein van plm. 1.800 m² overdreven. Met die weerbarstige en hoogst onzuivere opstelling riep hij veel kritiek over zich af. Tot nader bericht kerken de onfortuinlijke gemeenteleden nu in Hilversum en Woerden.

Klik HIER om verder te lezen…

Amersfoort, 16 april 2016
TjerkB

‘Nieuw-Apostolische Kerk moet archieven uit WO II openen en schuld bekennen’

“Goed bedoeld” wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk steevast uitgelegd als “goed genoeg”, ongeacht in voorkomende gevallen de ernst en omvang van bestuurlijk wanbeleid. Zo laat de internationale kerkleiding zich ook níet aanspreken op de dubieuze rol van de kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog:

Führende Mitglieder der NAK in der DDR, die als „Apostel“ oder „Bischof“ zu den sogenann- ten „Heils- und Segensträgern“ zählen, kollaborierten in besonders verachtenswerter Weise langjährig mit dem kommunistischen Gewaltregime der DDR und ihrer Geheimpolizei. Sie unterschrieben Verpflichtungen als „Inoffizielle Mitarbeiter“ (IM), denunzierten als Spitzel Mit- glieder der Kirche(-„Christi“), insbesondere fluchtwillige, und brachen dabei mutmaßlich das Beichtgeheimnis, während die derart Verratenen als politische Gefangene langjährige Haft, verbunden mit Folter und Misshandlungen erdulden mussten.

Zonder eerst met het verleden in het reine te willen komen, zoekt men onbeschaamd o.a. aansluiting bij de Duitse Raad van Kerken, wat menige gelovige tegen de borst stuit. Daarom kwam het onlangs tot een petitie.
Klik hier om verder te lezen: Petitie: NAK moet schuld bekennen voor collaboratie in WO II

Amersfoort, 17 november 2015
TjerkB