Kerkbestuur opnieuw nalatig: omwonenden genegeerd – niet voldaan aan klemmend verzoek Burgemeester

_TB07501 - Version 2

De spoedsanering vanwege het illegaal verwijderen en afvoeren van een grote hoeveelheid asbesthoudende leien aan de gevels bij kerkelijk centrum De Bron in Nieuwegein gaat het nieuw-apostolische kerkbestuur een bedrag kosten met vijf nullen voor de komma, zo bleek gisteravond tijdens de periodieke vergadering van het wijkplatform Doorslag. Ypo van Blommestein van de afdeling Toezicht & Handhaving Bouw bij de gemeente Nieuwegein lichtte toe dat niet tevens een dwangsom verbeurd wordt verklaard die gekoppeld was aan de opgelegde verplichtingen bij de afgedwongen saneringswerkzaamheden. Het karwei werd namelijk binnen de gestelde termijn afgemaakt. Vooraf was asbestafval gevonden op het dak, achter de nieuwe gevelplaten en op het terrein. Binnenin de kerk waren er geen sporen van besmetting (meer) aangetroffen.

De vergadering werd ook bijgewoond door een wethouder, enkele raadsleden, de wijkagent en andere medewerkers van de gemeente Nieuwegein. Onder belangstelling van de eveneens aanwezige pers informeerden verontruste wijkbewoners naar de risico’s die men had gelopen en wie nu opkomt voor hun belangen. Betrokkenen werd aangeraden in het medische dossier een notitie te laten opnemen van een mogelijke besmetting met asbest en om juridisch advies in te winnen. Volgens de heer Van Blommestein stuurde de burgemeester naar het kerkbestuur een brief waarin met klem wordt verzocht de zorgplicht waar te maken die men heeft voor de ingeschakelde vrijwillige klussers.

Het was omwonenden opgevallen dat vele handen het werk licht maakten bij het verwijderen en afvoeren van de leien. Abusievelijk derhalve heeft het NAK-bestuurslid Ruud Vis het bij NieuwegeinTV laten voorkomen dat het hierbij slechts twee personen betrof. Ook zouden er in tegenstelling tot mededelingen daaromtrent van de heer Vis meerdere aannemers bij het milieudelict betrokken zijn geweest. Sommigen die ook van het werkverkeer wekenlang overlast hadden ondervonden, viel het zwaar tegen dat het kerkbestuur tot op heden taal noch teken van zich heeft laten horen. Verontwaardiging gold bovendien de gemeente Nieuwegein. De eerste ingekomen melding over illegale asbestverwijdering bij De Bron had nooit vier weken onopgemerkt mogen blijven. Hierdoor werd de ontstane gevaarzetting veel te laat opgeheven. Dat kan extra slachtoffers tot gevolg hebben gehad. Verder liet de berichtgeving te wensen over. Van de vier door de gemeente Nieuwegein verzonden brieven had iemand er maar twee ontvangen.

De milieupolitie heeft de zaak nog in onderzoek. Er lijkt een overweldigende hoeveelheid bewijs voorhanden te zijn tegen het kerkbestuur, aldus de wijkwethouder. Zeven personen van wie twee met ernstige zorgen hadden zich tot op heden rechtstreeks gewend tot de gemeente Nieuwegein. Hoewel bij het kerkgebouw alles nu grondig is schoongemaakt, zit er bijvoorbeeld nog wel asbest in de vensterbanken, maar dat levert pas een gezondheidsrisico op ingeval van sloop. Verder ging de discussie over het aansprakelijk stellen van het kerkbestuur, waarbij de suggestie werd geopperd om te komen tot een collectieve strafaangifte.

Met plaatsvervangende schaamte verontschuldigde één van de leden van de in opspraak gekomen kerkgemeente zich tegenover alle aanwezigen voor de nonchalance waarmee het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in casu omgaat met de belangen van wijkbewoners.

Klik HIER om verder te lezen…

Amersfoort, 18 mei 2016
TjerkB