Tenzij...

Uiteenlopende onderwerpen m.b.t. het apostolische geloofsleven
Plaats reactie
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Tenzij...

Bericht door BakEenEi »

@all
 • Mijn "directe" Zegenaar...

  Als de diaken die om mij geeft mij iets voorhoudt wil ik dat ter harte nemen
  hoewel ik intussen goed moet opletten of de priester wel hetzelfde vindt
  want anders behoor ik juist naar díens raadgevingen te handelen;
  tegelijkertijd moet ik scherp in de gaten houden wat de voorganger zegt
  want zijn advies dient in mijn gemeente uiteindelijk richtinggevend te zijn,
  tenzij de districtsevangelist, of de oudste, of de opziener,
  of de apostel, of de districtsapostel, of de stamapostel
  zich op dit punt anders uitlaat, want de "hoogste dienaar" onder dezen...
  spreekt "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" namens God;
  tenzij Hijzelf mij geheel vervult... door Zijn indachtigmakende Heilige Geest.


  (vgl. Lucas 24: 8)
Groet,
BakEenEi


P.S. Toelichting
Onder het mom van het algemeen nut dat gelegen zou zijn in de bevordering van de absolute eenheid onder nieuw-apostolische "zegenaars" (d.w.z. mannen met een geestelijke bediening; kerkelijke ambtsdragers derhalve), heeft "De kerkleiding" besloten ze voortaan met één mond te laten spreken (lees: te laten napraten). De op handen zijnde catechismus is hierbij één van de instrumenten waarmee deze -schijnbaar onder invloed van het fascisme aan te richten- eenheid zal worden afgedwongen. Wie straks niet meer herkenbaar napraat wat de hoogste "in rang" heeft voorgezegd; die wordt met alle middelen rechtens aan de kant gezet. Die mag van Herr Dr. Wilhelm Leber (ranghöchste Geistliche, geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen, Präsident en Stammapostel) dan geen "zegenaar" meer zijn... Die ligt eruit en die zoekt het ook maar uit, en die kan het verder wel schudden. Tegenspraak wordt niet geduld en misbruik gestraft.
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
Kortom, mannen-broeders, u staat op het punt om "endgültig" te worden gehersenspoeld. Zorgen (!) worden voorgoed úw zegeningen...


N.B.
"Een zegenaar is iemand die zegent; niet iemand die dat alleen nog maar van plan is."
Zie voorts het bericht door BakEenEi op "di 26 okt 2010, 18:00" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Tenzij...

Bericht door BakEenEi »

@all

In aansluiting aan mijn vorige bericht (zie hierboven) graag nog het volgende. Uit Handelingen 2 kennen wij vooral vers 42, maar wat hieraan vooraf gaat is minstens zo veelzeggend:
 • Toespraak van Petrus
  [14] Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. [15] Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. [16] Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:
  • [17] “Aan het einde der tijden, zegt God,
   zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
   Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
   jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
   [18] Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
   zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
   zodat ze zullen profeteren.
   [19] Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
   en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.
   [20] De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed
   voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
   [21] Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.


  [22] Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. [23] Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. [24] God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.
  • [25] David zegt immers over hem: “Steeds houd ik de Heer voor ogen,
   hij is aan mijn zijde, ik wankel niet.
   [26] Daarom verheugt zich mijn hart
   en jubelt mijn tong van blijdschap.
   Ja, mijn lichaam zal behouden blijven,
   [27] want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk
   en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.
   [28] U hebt mij de weg naar het leven getoond,
   Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.”


  [29] Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. [30] Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, [31] heeft hij de opstanding van de messias* voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. [32] Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. [33] Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. [34] David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, [35] tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” [36] Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’
  [37] Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ [38] Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, [39] want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ [40] Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
  [41] Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. [42] Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.


  Uit: Handelingen 2 (NBV)
Toch gaat het mij nu om het 42e vers want: wat is er feitelijk op tegen om heden ten dage ermee te volstaan hetzelfde te doen?! Of, wellicht juister geformuleerd: wat is er feitelijk op tegen om juist daar heden ten dage éérst eens werk van te maken?! Valt het onderricht van de apostelen, zoals via hen het woord van God in de Bijbel werd neergelegd, zó lastig te begrijpen dat er in 2013 of 2014 nog 600 pagina's met... betweterigheid aan te pas moet komen?! Is er al iemand opgestaan die de noodzaak daartoe aan een kind (!) eenvoudig heeft weten te verklaren? Néé?! Laat het dan ook maar!!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Tenzij...

Bericht door BakEenEi »

@all

Mocht er nu iemand zijn die zich afvraagt "Hoe moet het dan verder met de Nieuw-Apostolische Kerk?", dan kan diegene zich troosten met de gedachte dat het met de Nieuw-Apostolische Kerk niet speciaal verder moet. Het gaat om het werk van God en dat is werkelijk vele, vele malen groter dat wat "een kerkgenootschap" kan belichamen. Bovendien is "De kerkleiding" thans doende om de nagedachtenis te schenden (!) aan al degenen die met hun hand in Zijn hand onbaatzuchtig én in liefde tot zegen van velen de verwarmende geloofsgemeenschap hebben opgebouwd zoals wij die voorheen dankbaar kenden.

Heeft de Heilige Geest ons ooit geleerd dat het volstaat om te wachten totdat de goddelijke beloften zich volautomatisch aan nieuw-apostolische gelovigen zouden vervullen? Dat onze pelgrimsreis er min of meer op zit omdat wij in het ledenregister waren ingeschreven van de Nieuw-Apostolische Kerk? Want zó is namelijk níet! Spijtig genoeg heeft in deze kerk het noodlot toegeslagen doordat dienaren zich op hun geestelijke bediening hovaardig lieten voorstaan en anderen, "lagere dienaren", die godgeklaagde opstelling van hun "meerderen" onnadenkend hebben geëerbiedigd. Zó is het misgegaan!

De Eeuwige trok zijn handen af van hun broddelwerk. In een bekend lied zingen wij NIET... "Wie kunnen zo zeeg'nen (...) alleen toch zij?", namelijk de hoge, hogere en nóg hogere "dienaren" binnen een menselijk denksysteem, doch: "Wie kan zo zeeg'nen (wie maakt zo blij als Jezus, mijn Heiland) alleen toch Híj?" Dát maakt hier het verschil! Dan kun je uit solidariteit met de aan grootheidswaanzin lijdende machtsfiguren in zo'n kerk, die met man en macht ijverig afbreken wat anderen opbouwden, natuurlijk wachten totdat je ook zelf bent ingeblikt, maar beter zou het zijn die naïviteit te overwinnen!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Tenzij...

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 06-08-2011, 14.00 uur]


@all

Terugkomend op Handelingen 2 vers 42 waarbij vanzelf de bijzonderheden die daaraan ten grondslag liggen niet te geringschatten zijn...
 • Toespraak van Petrus
  (...)
  [41] Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. [42] Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.


  Uit: Handelingen 2 (NBV)
... herinner ik mij een oud lied:
 • 1
  Woord, dat Jezus d' apost'len gaf,
  o heerlijk levenswoord;
  gij zijt mij tot een stok en staf,
  o heerlijk levenswoord.

  Refrein

  2
  Uit d' apost'len klinkt gij met kracht,
  o, heerlijk levenswoord;
  licht der ziele in donk're nacht,
  o, heerlijk levenswoord!

  Refrein

  3
  Lief'lijk klinkt gij op blijde toon,
  o, heerlijk levenswoord;
  reddend woord van des Vaders troon,
  o, heerlijk levenswoord!

  Refrein

  Refrein:
  Woord, ook ons gegeven,
  gij biedt ons nieuw leven,
  o, heerlijk woord, o, heerlijk woord,
  heerlijk apostelwoord!


  Bron: Lied 144 uit gezangboek H.A.G.E.A., 1953
Met name van het refrein wéét ik nog (van toen ik opgroeide in een fijne geloofsgemeenschap met liefhebbende broeders en zusters) hoezeer dit destijds met overtuiging (!) werd gezongen. Het dééd mij wat - als kind! Juist híermee heeft het van doen dat ik nú -zonder daarbij ook maar de minste twijfel te ervaren- het verschil zie tussen hoofdzaken en absolute bijzaken:
BakEenEi schreef:(...)
Wat in de praktijk bijzonder lastig kan zijn om binnen de Nieuw-Apostolische Kerk uit elkaar te houden, is:
 • zielzorg in de zin van "Weid mijn lammeren" en "Hoed mijn schapen" (zie onder)...
  • 15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

   Uit: Johannes 21 (NBV)
  ... uitgaande van
  • 1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

   Uit: Filippenzen 2 (NBV)
  ... doch rekening houdend met
  • Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof.

   Uit: 2 Korintiërs 1: 24 (NBV)
  ... en volledig (!) daarnaast - omdat het van een totáál andere orde is:
 • het ontketenen van allerhande "bedrijfsactiviteiten", waarbij te denken valt aan

  - het organiseren van de bouw van een kerk
  - het onderhandelen met autodealers, reisbureaus of met journalisten van (massa)media
  - de inrichting van kantoren en het in dienst nemen van (kantoor)personeel
  - het oprichten van een kerkgenootschap en de benoeming van bestuursleden
  - het opstarten van een ledenadministratie
  - het toevoegen van geloofsregels en -voorschriften aan het evangelie van Jezus Christus
  - het uitgeven van offerontvangsten aan rechtszaken voor privé-aangelegenheden
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "ma 04 jul 2011, 16:47" in de thread "NIET NAVOLGEN STAMAPOSTEL...IS VERLOREN".
Je kunt een kind -van God- geen slechtere dienst bewijzen dan liefde te veinzen! Sta er alsjeblieft ook eens serieus bij stil wat Dietrich Bonhoeffer in dit verband opmerkte:
BakEenEi schreef:(...)
 • Zijn wij nog bruikbaar?

  We zijn de stomme getuigen geweest van boze daden. We zijn door de wol geverfd. Geroutineerd hebben we de kunst van het veinzen en het spreken met dubbele tong geleerd. We zijn door ervaring wantrouwend tegenover mensen geworden. Daarbij moesten we hun de waarheid en ons vrije oordeel dikwijls schuldig blijven. We zijn door ondraaglijke conflicten murw, ja misschien zelfs cynisch geworden – zijn wij nog bruikbaar? Wat we nodig zullen hebben zijn geen genieën, cynici, haatdragende personen of geslepen tactici, maar ongekunstelde, eenvoudige en oprechte mensen. Zal onze innerlijke weerstand tegen wat ons opgelegd is sterk genoeg en de oprechtheid tegen onszelf radicaal genoeg zijn gebleven om de weg tot eenvoud en oprechtheid terug te vinden?  Bron: Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW) 8 (WE), 19-39
(...)


Bron: Bericht door BakEenEi op "ma 01 nov 2010, 11:31' in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
Deze bewuste quote heb ik trouwens al vaak aangehaald want Bonhoeffer was hier verpletterend open en eerlijk. Ik vind werkelijk dat dit van de nieuw-apostolische kerkleiding bepaald NIET kan worden gezegd want -al zal men het in alle toonaarden blíjven ontkennen- de betreffenden hanteren een meervoudige agenda. Nooit zullen de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" méér met je delen dan een stukje waarheid; nóóit meer dan een stukje begrip zal men hebben. Had men immers het volste begrip gehad voor alle zorgen over het opkomende ontij in "de gemeenschap" (!) welke in de achterliggende jaren door velen (!) zijn uitgesproken, dan was de Nieuw-Apostolische Kerk niet als het ware veranderd in een "vereniging van vrinden van de gestolde bezieling". Ikzelf wendde mij hieromtrent o.m. op 23 april 2005 tot mijn toenmalige districtsvoorganger maar de ernst van de zaak drong níet tot betrokkene door. Ook later niet; tot niemand (!), al heb ik achteraf nog tientallen malen (!) mijn uiterste best ervoor gedaan om diverse hoogst zorgelijke ontwikkelingen die óók míj verontrustten zo helder mogelijk uiteen te zetten. Ik liep tegen een muur aan die ik nadien wel heb getypeerd als "de ondoordringbare laag". Zie bijvoorbeeld het bericht door BakEenEi op "zo 31 okt 2010, 22:42" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".

Sinds het aantreden van stamapostel Leber is de ondergang van de Nieuw-Apostolische Kerk in een stroomversnelling geraakt. Hij heeft zich rijk gerekend met mensen om zich heen als spindoctor Peter Johanning, "hofnar" Reinhard Kiefer...
 • "Reinhard Kiefer unterstützt und berät nun das neuapostolische Kirchenoberhaupt - den Stammapostel (seit 2005 ist dies Wilhelm Leber) - in seinen theologischen Entscheidungen."

  Bron: http://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Kiefer
... en beslist ook Armin Brinkmann, de zakelijke weldoener over wie districtsapostel De Bruijn in een circulaire met dagtekening 23 mei 2011 over diens opvolging liet weten dat deze -zonder daarbij overigens in detail te treden- heel bijzondere kwaliteiten heeft. Zie het redactionele bericht op "ma 30 mei 2011, 17:41" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept". Inmiddels was het míjn persoonlijke ervaring met Armin Brinkmann dat hij vragen uit de weg gaat door brieven (inhoudelijk) onbeantwoord te laten. Uiteraard breekt er ook voor Armin Brinkmann een Dag aan waarop hij móet antwoorden.

De Nieuw-Apostolische Kerk is een vat vol tegenstrijdigheden (geworden)... Zie hierbij tevens het bericht door Redactie op "wo 18 mei 2011, 15:36" in de thread "Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!", waaruit de onderstaande quote:
Redactie schreef:(...)
Het bovenstaande bewijst eens te meer dat de Nieuw-Apostolische Kerk is opgebouwd uit twee gescheiden werelden - waarbij de districtsdienaren (die hierdoor per definitie opportunisten moeten zijn) worden geacht de meest uiteenlopende realiteiten schaamteloos met elkaar te verbinden. Dit bizarre verschijnsel werd op dit Forum o.a. uit de doeken gedaan in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk", waarbij het gaat om een vijftal berichten door BakEenEi, respectievelijk op "wo 27 okt 2010, 21:36", op "wo 27 okt 2010, 21:37", op "wo 27 okt 2010, 21:38", op "wo 27 okt 2010, 21:38" en op "wo 27 okt 2010, 21:39".

(...)
Om een en ander beter te doorzien raad ik aan om de bovengenoemde vijf berichten van 27 oktober 2010 écht aandachtig (nogmaals) te lezen.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Tenzij...

Bericht door BakEenEi »

@all

Op 12 februari 2010 (dus slechts enkele dagen voordat namens NAK-apostel Peter Klene c.s. het overigens nadien nog lang bij het volle licht weggehouden schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" verscheen) publiceerde Het WebTeam de op 7 februari 2010 door haar aangekondigde commentaren over wat feitelijk schrijnend leed verbergt binnen de Nieuw-Apostolische Kerk:
BakEenEi schreef:(...)
In het ontdekkend licht van Zijn genade...


Geachte lezer,

In een drietal commentaren zal binnenkort namens het Webteam uiteen worden gezet hoe in de Nieuw-Apostolische Kerk velen in hun geloof de laatste tijd het spoor bijster zijn geraakt. Al is het zo dat de verwarring die menigeen in toenemende mate dwarszit zich veelal pas in de jaren '90 van de vorige eeuw duidelijk aandiende; de redenen hiervoor komen voort uit ontwikkelingen in een aanzienlijk verder verleden. Met name verborgen gehouden tegenstellingen onder leidinggevenden blijken te hebben verhinderd dat zaken zich ten goede keerden. Getouwtrek in de hoogste kringen van een kerkelijke organisatie echter staat mensen méér in de weg dan God. Wáár vinden wij desondanks Jezus? Hierover handelen straks de artikelen.

Het Webteam
Geplaatst op: 07-02-2010 (update op 12-02-2010)
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "wo 27 okt 2010, 21:36" in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk".
Omdat deze commentaren nauwkeurig beschrijven hoe "De kerkleiding" voor zichzelf een glansrol opeist terwijl zij heimelijk voorbijgaat aan de geestesnood bij gelovigen, welke geestesnood zijzelf nota bene veroorzaakt, startte ik op 27 oktober 2010 op dit Forum een nieuwe thread, namelijk "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk", waarin ik voor die wantoestand opnieuw (!) om ieders aandacht vroeg.

Wat is er daarna in het achterliggende jaar gebeurd? (...) Wat er in elk geval NIET is gebeurd is, dat er vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk iemand opstond die zich het leed aantrok van diegenen die meedogenloos zijn (en worden) opgeofferd om "De kerkleiding" in haar gekunstelde glansrol verder te laten zegevieren. Van de zijde van "dienaren", van "zegenaars", van "apostelen" of van "broeders en zusters" werd er in het geheel geen hand uitgestoken. "Verbonden met de stamapostel" bezaten zij hun ziel kennelijk in lijdzaamheid. Ondertussen werd voor het overige "de zwijgzaamheid" betracht. Men waande zich zeker in de hoogste versnelling onderweg naar "het einddoel". (...) Kan er hier dan nog wel sprake zijn van een "levend geloof"? Is het werkelijk op déze manier dat men openbaar komt in de geest van Handelingen 2 vers 42? Of van 1 Korintiërs 12 vers 26:
 • Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.
Als je onder de gegeven omstandigheden gewoon NIETS doet en ALLES nalaat; wordt dan niet stilaan van toepassing wat er beschreven staat in Openbaring 3 vers 16:
 • Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen.
Hoe heldhaftig is het immers in feite, indachtig aan de woorden uit het lied "Mannen, vastberaden helden" (NAK-gezangboek, 397), terwijl de schandalen zich al op straat en op het word-wide-web ophopen, om met stoïcijnse onverschilligheid aan diezelfde wantoestand medeplichtig te worden?
 • 397 Mannen, vastberaden helden

  1
  Mannen, vastberaden helden,
  mannen zonder valse schijn
  ;
  zonder brandmerk, recht en waardig,
  door het bloed van Christus rein,
  kom nu, grijp het zwaard des Geestes
  en het schild van uw geloof!
  Als het gaat om d' eeuw'ge erve,
  zorg dat niets u dat ontroov'.
  Als het gaat om d' eeuw'ge erve,
  zorg dat niets u dat ontroov'.

  2
  Uit de dood is Hij verrezen,
  Christus, onze Zegeheld!
  Hef dus op de kruisbanieren;
  volg Hem trouw, ruim nooit het veld.
  Mannen zoekt Hij, die als rotsen
  steeds de stormen goed doorstaan;
  die niet nu "Hosanna" roepen,
  morgen aan het kruis Hem slaan,
  die niet nu "Hosanna" roepen,
  morgen aan het kruis Hem slaan.

  3
  Mannen zoekt Hij, offervaardig,
  die niet lang met vlees en bloed
  zich beraden op hun daden;
  dat staalt noch geloof noch moed!
  Mannen zoekt Hij, die zichzelf zijn.
  Slechts met hen trekt Hij ten strijd'.
  God is met ons, wakk're strijders;
  Hij is trouw in eeuwigheid!
  God is met ons, wakk're strijders;
  Hij is trouw in eeuwigheid!

  4
  Mannen zoekt Hij en geen lafaards,
  nu haast niemand meer gelooft.

  Mannen, die men 't vaandel Christi
  met geen moog'lijkheid ontrooft!
  Mannen zoals in 't verleden
  en ook heden gaan vooraan.
  Mannen als d' Apost'len Jezu,
  wier getuigenis breekt baan!
  Mannen als d' Apost'len Jezu,
  wier getuigenis breekt baan!
Kortom: willen de échte "dienaren", "zegenaars", "apostelen" en "broeders en zusters" nú opstaan?!

Zorgvol gestemd,
BakEenEi


P.S. En doet u -onder verwijzing naar het tekstwoord van 15 mei 2011 in Hilversum, te weten "Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt" (2 Timoteüs 2 vers 5, NBV), de groeten aan:
 • Afbeelding Foto: NAK
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Tenzij...

Bericht door BakEenEi »

@all

Eén van de documentaires op TV die mij zullen bijblijven handelde over de geschiedenis van het landgoed Eerde in de gemeente Ommen:
In de jaren jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw was Ommen het wereldcentrum van de theosofie. Op het landgoed Eerde van Philip baron van Pallandt had Krishnamurti de Orde van de Ster in het Oosten gevestigd. Jaarlijks werden op het landgoed de Sterkampen gehouden. In 1929 hief Krishnamurti de orde op, omdat hij tegen persoonsverheerlijking was. De baron verkocht het terrein aan de gemeente Ommen. De Sterkampen gingen tot 1939 door, en Krishnamurti was er jaarlijks gastspreker.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ommen
In groten getale reisden uit het hele land destijds de mensen naar Ommen om te luisteren naar de uit India afkomstige Jiddu Krishnamurti (1895-1986). Zelfs speciale treinen werden ervoor ingezet. Men zag in hem een spiritueel leider van wereldformaat...
De Sterkampen in Ommen

In 1922 kreeg Krishnamurti een stuk grond in bezit in Ojai (Californië ). In 1924 kreeg hij van baron van Pallandt bij Ommen het Kasteel Eerde en een deel van het landgoed Eerde in bezit. In hetzelfde jaar werd hier het eerste zoheten Ster Kamp gehouden.

Reeds in 1925 begon Krishnamurti zijn volgelingen duidelijk te maken dat hij die een ander volgt ophoudt de waarheid te volgen, waarmee hij stelselmatig afstand nam van zijn wereldleraarschap. Op 3 augustus 1929 ontbond hij te Ommen de Orde van de Ster, die op dat moment over de hele wereld zo‘n 40.000 leden telde. Krishnamurti brak formeel met de Theosofische Vereniging in 1930, en ging over de hele wereld lezingen houden om mensen ‘onvoorwaardelijk vrij te maken’ van organisaties en rituelen die het zoeken naar de waarheid belemmeren. Hij bleef overigens tot zijn dood contacten houden met de vooraanstaande leden van de Theosofische Vereniging. In Ommen was ook Greet Hofmans een trouwe volgeling van Krishnamurti geweest.

Krishnamurti reisde tot zijn dood op en neer tussen Amerika, India en Europa, waar zijn lezingen altijd een groot gehoor vonden. De onder zijn invloed opgerichte scholen te Brockwood Park (Verenigd Koninkrijk), Rishi Valley (India) en Ojai (VS) proberen zijn denkbeelden te verbreiden.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti
Er kwam echter een moment dat Krishnamurti tegen zijn volgelingen ongeveer het volgende zei: "Ik ben niet degene die jullie in mij zien. Dat kan ik niet waarmaken. Heb eerst en vooral vertrouwen in jezelf! Maar als ik iets voor jullie kan betekenen, dan wil ik het doen." Hierna kwam hij als het ware van zijn voetstuk af -waar hij door aanhangers met vereende krachten op was getakeld- en hij werd eenvoudig één van allen. (...)

Ongelofelijk, wat bijzonder, dacht ik: dát zou stamapostel Leber moeten doen - en met hem alle "dienaren" die menen dat ze in het werk Gods hoger zouden zijn dan wie dan ook! Hoe kun je in Zijn werk nu toch hoger zijn dan een ander?! Het is een fatale systeemfout in de nieuw-apostolische geloofsleer, namelijk dat de mensheid zou moeten geloven dat er een soort van kastestelsel bestaat in het werk van de Schepper van hemel en aarde. Hoe komen de mensen zo dom om zoiets te verzinnen?! Hoe durven ze zich in godsnaam te laten optakelen en de scepter te zwaaien vanaf de voetstukken waarop ze menen namens Hem de dienst te kunnen uitmaken?! Het is allemaal te gek voor woorden. En werkelijk: met zulke denkbeelden, vol van eigenwaan, zullen de betrokkenen onherroepelijk hopeloos vastlopen. Wat toch een kortzichtigheid...

In de Nieuw-Apostolische Kerk raakten wij eraan gewend dat het zo zou zijn dat God je met extra gaven en krachten toerustte, naarmate je van het mannelijke geslacht was en Hij je een "hoger" ambt toevertrouwde. Iemands zegenende kwaliteiten zouden dan bij wijze van spreken recht evenredig in betekenis toenemen. Het kwam er dus op aan of iedereen dat wel even klakkeloos en met het juiste plichtsbesef wilde eerbiedigen want "zo sprak de Heer". Ook ik ben er vanzelf continu vanuit gegaan dat "de Heer" met een hoofdletter werd geschreven. Achteraf blijkt juist dit níet het geval te zijn. Tjonge zeg, dat verandert de zaak! Maar ja, het kón ook niet kloppen. Het was simpelweg té mooi om wáár te zijn. Intussen ontlenen de "zegenaars" in de Nieuw-Apostolische Kerk hun aanzien aan "goede werken", zij het ongevraagd bekostigd uit "de tienden".

In Nederland kan het nóg gekker. Daar hebben "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" het voor elkaar gekregen om andersdenkenden de tent uit de vechten, zo nodig -in verbondenheid met de stamapostel- met een greep in de Kas...

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Tenzij...

Bericht door BakEenEi »

@all

Met zó veel huichelarij, met zó veel misbruik van vertrouwen, met zó veel eigendunk komt vanzelf het te verwachten uur der waarheid voor de zelfvoldane zegenaars elk ogenblik naderbij. Sommigen zullen niet langer willen vasthouden aan hun vermeende hoge gezag. Anderen voelen zich "gedekt" door hun gewetenloze geestverwanten... Als die de enigen waren in hun inmiddels eenzame bestaan, was het makkelijk geweest: gewoon volharden.
 • "Net doen alsof je, 'compagnons in crime', in het smerige zaakje van de afgod die je tezamen 'dient' heilig gelooft. Wie doet ons wat! Hoe dan ook; we hebben het nog ver geschopt. Verreweg de meesten hebben niet dóór hoe ze door ons in de maling zijn genomen. Een enkeling misschien, maar zelfs dát wagen wij te betwijfelen want wat wéten ze nu feitelijk van ons? Wíj hebben gezwegen als het graf. Ze maken ons niks! Het is alleen een kwestie van volhouden. Het zal niet meevallen, maar wij laten ons niet de les lezen. Níet door de minkukels die nooit in onze schoenen hebben gestaan. Die er geen benul van hebben wat wij aan de kant hebben gezet om overal maar te zijn waar wij hén moesten dienen. Nee, wij geven geen krimp. Wij zijn er immers zelf óók ingeluisd. Wisten wíj veel? Zolang de kerk betaalt, is het toch prima? Alleen, het moet niet verkeerd uitpakken. Dat zul je nog beleven! Maar ja, dan vallen we in elk geval met zijn allen door de mand. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Laat er eerst maar eens iemand achter komen hoe het in elkaar steekt."
(...) Tot zover een nachtmerrie die geen boze droom is doch de bikkelharde werkelijkheid.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Tenzij...

Bericht door willempower »

@bakeenei
Kortom: willen de échte "dienaren", "zegenaars", "apostelen" en "broeders en zusters" nú opstaan?!
Ik denk dat er velen nu al het strategisch denken zijn van de dienaren .daarom zullen ze niet opstaan .
Ze denken kop dicht , straks valt Klene en zijn clubje wel om en ik een stapje hoger
Dan hebben wij de macht , stel je voor we zeggen er nu wat van dan word ons door Klene en de handlangers ons Ambt ontnomen .
Dan maar stil in een hoekje en bidden , en afwachten , zo werkt dit systeem .
Ja en amen hebben ze al jaren gezegt ,dus effe doorzetten nog , tenzij ze te lang wachten dan is de hele kerk en geld weg , dan mis gegokt .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Tenzij...

Bericht door BakEenEi »

@all

Hoe het ook zij bij "De kerkleiding" met ieders integriteit; de tijd zal het leren. Bovendien: de voortgang in het werk Gods heeft men er niet in de hand. Nooit gehad ook, trouwens. Alleen, het was fijn geweest als degenen die in de Nieuw-Apostolische Kerk overal verantwoordelijk voor willen zijn, zich niet boven hun naasten hadden verheven. Voor hetzelfde geld hadden de taken wat eerlijker verdeeld kunnen zijn, zodat kerkgebouwen als in Veendam niet in verval waren geraakt. Nu echter heeft ieder het maar te doen met de door "De kerkleiding" opgeworpen gescheiden werelden. Tenminste, binnen de muren van deze religieuze organisatie - waar een kleine geestelijke elite zich "de macht" heeft toegeëigend. In het werk Gods daarentegen valt er helemaal geen macht over of ten koste van naasten uit te oefenen. Niemands vrijheid kan dus feitelijk worden ingeperkt door regels en voorschriften die zo'n geestelijke elite uitvaardigt.

Wie zich druk maakt over de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" verplichtende inhoud van een op handen zijnde catechismus, terwijl de laatste geheel herziene definitieve versie daarvan nog een eeuwigheid op zich laat wachten; laat diegene derhalve troost vinden bij de gedachte dat Zijn werk uit Liefde is voortgekomen en in Liefde wordt voleindigd. Het was, het is en het wordt niet ingewikkelder dan het evangelie van Jezus Christus het ons al openbaarde!
 • 344 Benut toch de genadetijd

  1
  Benut toch de genadetijd.
  Wees trouw van harte, stil.
  Bedenk, dat tot in eeuwigheid
  de Heer u zeeg'nen wil.
  Kom heden, kom!

  2
  Dient gij in uiterlijke schijn,
  dan zegent Hij u niet.

  Zijn Geest moet steeds uw Leidsman zijn,
  Hij u Zijn hulpe biedt.
  Kom heden, kom!

  3
  Van duisternis en eigen waan
  verlost de Heiland u.

  Hijzelf, met krachten aangedaan,
  noodt vriend'lijk allen nu:
  Kom heden, kom!

  4
  Ja, volg Hem als een willig kind
  naar 't heerlijk vaderland,
  waar gij geen spoor van leed meer vindt,
  Hij elke strijd verbant.
  Kom heden, kom!
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Tenzij...

Bericht door BakEenEi »

@all

Het is mij bekend dat sommigen grote moeite hebben met (de invloed die anderen toekennen aan) de apostel Paulus. En ik weet ook dat er lezers zijn die zich eraan storen wanneer ikzelf, op dit Forum bijvoorbeeld, Bijbelteksten citeer of hetzelfde doe met "lyrics", oftewel liedteksten c.q. songteksten! Op de kritiek die men op dit punt kan hebben, ben ik in het verleden wel eens ingegaan - want ik kan het mij in zekere zin ook wel indenken dat zoiets je flink kan tegenstaan. Aan de andere kant mag het intussen duidelijk zijn dat ik desondanks af en toen wel eens wat te melden heb wat bij wijze van spreken "redelijk origineel" is, al ben ik mij er hierbij van bewust dat mijn grootmoeder al verwees... naar de woorden van apostel Paulus (in 1 Kor. 4: 7, SV): "En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen?" Haak evenwel nu gerust alvast af want straks breekt er een record!

Waar ik persoonlijk niet goed tegen kan is dat er problemen zouden zijn, die men vervolgens uitgebreid onder de loep neemt en iedereen er ook bij wordt betrokken die er wat zinnigs over te zeggen heeft, en dat dan tóch alles blijft zoals het was. Vreselijk is dat, de besluiteloosheid in zo'n situatie. Toen ik dit twee keer in mijn leven had meegemaakt, in de Nieuw-Apostolische Kerk (...), hoopte ik niet nóg eens in zo'n troosteloze statische toestand verzeild te hoeven raken. Het zijn ervaringen die je enorm aan het denken zetten. Wáárom kon het niet wat anders uitpakken? Wie of wat blokkeerde hier elk perspectief en alternatief? Waarom doen individuen elkaar dit aan? In een "kerk" nog wel! Bespottelijk en stom!
Hoewel het misschien voorbarig is om de eindconclusie te trekken, is het mij al wel duidelijk geworden dat veel van doen kan hebben met de "politieke wil" die nodig is om uit een patstelling te geraken. Daarnaast vind ik, wat de Nieuw-Apostolische Kerk betreft, dat er vervelende constructiefouten zitten in de opbouw van de organisatie. Een hoop ellende was te voorkomen geweest als de opzet ervan niet had uitgenodigd tot een "piramidespel" van enkele oppermachtigen.

Het is deprimerend om nu anderen te zien stoeien met problemen vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk die in geen enkele verhouding meer staan tot de realiteit. In Duitsland wist iemand mij te vertellen, een "Hirte im Ruhestand", dat "Betonköpfe" (!) hier koppig dwarsliggen. Ik was meteen overtuigd. Tegelijkertijd was ik mij ervan bewust dat de echte Betonköpfe simpelweg degenen zijn die in deze organisatie aan de top staan. Vul dus maar in! Stamapostel Leber - een Betonkopf? Districtsapostel Armin Brinkmann - een Betonkopf? Of eerder districtsapostel De Bruijn? Zíj toch zeker niet? (...) Helaas, pindakaas voor betrokkenen maar wie een schakelpositie bekleedt, kan op beslissende momenten hét verschil maken. Juist voor die ongelofelijk uitdagende verantwoordelijkheid krijgt men in de Nieuw-Apostolische Kerk vorstelijk uitbetaald. Maar de moeilijkheid is, als je níet doet wat de hoogste Betonkopf op enig moment in zijn hoofd haalt, dat je er dan acuut voorgoed uit ligt.

Het eerste wat er in de Nieuw-Apostolische Kerk werkelijk moet veranderen is het afschaffen van rangen en standen onder -nota bene- dienaren! Echter, ik volg de ontwikkelingen al minstens 25 jaar op de voet, maar de laatste en zelfs de allerlaatste ontwikkelingen wijzen er op dat juist dit níet zal gebeuren. Dan kun je als "op één na hoogste Betonkopf in rang" twee dingen doen: je kiest voor al diegenen die lijden (!) onder de verdrukking die uitgaat van zo'n wantoestand, óf je doet net alsof "eraan gewerkt wordt" terwijl je ondertussen donders goed wéét dat uitgerekend het tegendeel wáár is. Zoals binnen de Nieuw-Apostolische Kerk de organisatie onverbiddelijk hiërarchisch in elkaar steekt, druist het in tegen wat alleen al uit een oogpunt van medemenselijkheid wenselijk is om na te willen streven. Een christelijk sausje voegt hier niets extra's toe, wat absoluut niet wegneemt dat God te allen tijde zendt wie Hij zenden wil en zegent wie Hij zegenen wil, waar dan ook! Maar de persoonsverheerlijking (!) in de Nieuw-Apostolische Kerk, hoezeer men die -uit gewenning- ook kan willen relativeren, is... godgeklaagd. Dáárdoor worden "kerkelijke ambtsdragers" hier machtsfiguren! Schaamt er zich echt niemand kapot als je je op die manier afficheert met het werk Gods?!

Er zijn nog wel meer zaken in de Nieuw-Apostolische Kerk die zich ervoor lenen om te worden heroverwogen, zoals de "benoeming voor het leven" in kerkgemeenten van broeders met een geestelijke bediening, maar het begint bij het begin. De meest storende systeemfout waar haast alles mee valt of mee staat moet eruit worden gehaald, doch zoals het hierboven al is opgemerkt: dat gaat beslist niet gebeuren. De machtigen zullen hun macht niet prijsgeven. Dit betekende voor mij (op 2 mei 2007) dus: EXIT. Vreemd genoeg heb ik van mijn beslissing om de kerk te verlaten daarna nog geen seconde spijt gehad. Het zou vanzelf ook hoogst verwonderlijk zijn geweest als ik terug verlangde naar een wantoestand, terwijl mijn "ziel en zaligheid" daarbij in het geding is. Het adagium van br. Bauke Moesker, namelijk "Terug naar Gods ordeningen", heeft mij vanaf het allereerste begin aangesproken want zo is het exact: terug naar de basis! Als het in een relatie in diepste wezen niet goed zit, zal cosmetisch ingrijpen toch niet echt helpen? In de Nieuw-Apostolische Kerk moet het daarom grondig anders, maar nogmaals: de bazen en bovenbazen bij deze club verhinderen zulks.

Ik heb o.a. door mijn forumbijdragen geprobeerd om mijn ervaringen zodanig te delen, dat anderen zouden begrijpen dat wie in de Nieuw-Apostolische Kerk de afgekondigde groepsregels gedeeltelijk of geheel negeert, niets maar dan ook helemaal níets te vrezen heeft. Het is alleen een pak van je af als je ze resoluut aan de kant zet. Als al die extra regels én voorschriften én leerstellingen niet golden voor de christenen in Jezus' tijd, hebben ze ook nu niets om het lijf. Punt.

Wat ik aan het begin van dit bericht bedoelde met "Haak evenwel nu gerust alvast af want straks breekt er een record!" komt nú... Ik wil namelijk graag drie hoofdstukken uit de Bijbel aanhalen, toevallig alle drie van de apostel Paulus, waarvan de inhoud voor mij van doorslaggevende betekenis is. Omdat de nieuw-apostolische kerkleiding zich er niet aan houdt, heb ik aan hun boodschap niets meer. Men draaft door in -wat ik dan maar noem- branchevreemde activiteiten.

Als ik het onderstaande lees, blíjf ik mij verwonderen...
 • De brief aan de Romeinen/Hoofdstuk 12
  Leef volgens de wil van God
  [1] Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. [2] U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
  [3] Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. [4] Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, [5] zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. [6] We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. [7] Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. [8] Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
  [9] Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. [10] Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. [11] Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. [12] Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. [13] Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. [14] Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. [15] Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. [16] Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. [17] Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. [18] Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. [19] Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ [20] Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. [21] Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Hetzelfde is hierna het geval...
 • De eerste brief aan de Korintiërs/Hoofdstuk 12
  Vele gaven, één Geest
  [1] Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.
  [2] Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. [3] Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest.
  [4] Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; [5] er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; [6] er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. [7] In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. [8] Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; [9] de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. [10] En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. [11] Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
  [12] Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. [13] Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. [14] Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. [15] Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? [16] En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? [17] Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? [18] God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. [19] Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? [20] Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. [21] Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. [22] Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. [23] De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect [24] dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, [25] zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. [26] Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. [27] Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. [28] God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. [29] Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? [30] Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?
  [31] Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.
Als de laatste regel hierboven niet uitnodigt tot verder lezen, weet ik het ook niet meer...
 • De eerste brief aan de Korintiërs/Hoofdstuk 13
  De liefde
  [1] Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. [2] Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. [3] Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
  [4] De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. [5] Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, [6] ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. [7] Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
  [8] De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – [9] want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. [10] Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. [11] Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. [12] Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. [13] Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Excuus voor de ongebruikelijke hoeveelheid tekst, al valt er elke dag al méér te lezen in de krant!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Plaats reactie