Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Bericht door Redactie »

Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

"In september zijn er weer verkiezingen in Nederland. Maar wat nu, als je zelf een partij hebt opgericht en je de meeste zetels hebt behaald? Als je alles anders zou mogen doen, wat zou jij dan tegen Nederland zeggen? (...) Wij loven een prijs uit voor de meest overtuigende en vlammende toekomstvisie van een regerings- of oppositieleider. (...) De speeches worden niet beoordeeld op politieke kleur, maar op ideeën, argumentatie en overtuigingskracht." Georganiseerd door
Felix Meritis, Duitsland Instituut en de Volkskrant.
Benieuwd naar de tentoongestelde kunstwerken van een moderne schilder, kocht
Simone van Saarloos tijdens haar verblijf in het buitenland een toegangskaartje voor de expositie. Gisteravond nam ze ons mee het museum in. "Aan de wand bevonden zich de grote doeken die enkel witte vlakken bleken te zijn. Witte vlakken met verder niks! Totdat ik beter keek en nog eens keek. Hele landschappen kwamen er voor mij op. Het kostte mij moeite, maar toen zag ik ook ons politieke landschap erin. Langzaamaan kreeg het diepte en kleur." Zo ongeveer kwamen wij op het puntje van onze stoel te zitten. "Kijk eens met mij mee. Staat u op als u wilt en keert u zich om zodat u ziet wat ik zie. De mensen om u heen, die u misschien helemaal niet kent. Maar wat zou er gebeuren als wij er moeite voor doen om elkaar te leren kennen? Om de handen ineen te slaan! Om in beeld te krijgen wat wij niet wisten dat het er was. Toch moest het er zijn want, immers, het museumkaartje was voor ons de prijs al waard geweest. Tijdens de expositie veranderde het in mijn toekomstkaartje! Waar je moeite voor doet, is dat niet feitelijk omdat je van tevoren al liefhad?"

TjerkB
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Bericht door BakEenEi »

@all

Zojuist toevallig weer op het spoor gekomen: een e-mailtje, aan vrienden...

[...], 18 september 2004


Beste [...],

Zoals jullie weten begeef ik me, op weg naar mijn werk bijvoorbeeld en terug naar huis, af en toe onder de mensen. Onder de forensen en reizigers, kan ik beter zeggen, want volgens mij zijn de meesten van hen elders met hun gedachten. De uiterlijke kenmerken van hun persoonlijkheid verplaatsen zich van A naar B, terwijl daar hun innerlijke wezen waarschijnlijk al is aangekomen.

Tussen het moment dat je gedachten al ergens zijn en je uiteindelijk fysiek arriveert met al je (geestelijke) bagage -of misschien is het soms ook wel ballast- kunnen er vele jaren verstrijken. Wegomleidingen en oponthoud; we hebben het allemaal niet in de hand.
In de Van Dale wordt bij het woord "vertrouwen" een zinsnede aangehaald uit het oeuvre van de schrijver Arthur van Schendel: "haar ogen glansden van kinderlijk vertrouwen". Dan kan het zijn, dacht ik, dat jaren later, na een reis door de tijd, zo'n kind "een motie van wantrouwen" indient. Weg de glans, weg de idealen en het vertrouwen; de plaats van bestemming wordt niet bereikt. Het leven werd een dwaaltocht, levensdoelen werden gesaboteerd, de uitzichtloosheid sloeg toe.

Mijn omzwervingen door de realiteit hebben met name één gezichtspunt opgeleverd dat als het ware in mijn ziel gebeiteld staat: kinderen verdienen áltijd zorg en bescherming. Het enige wat daarbij helpt is liefde, en dan niet in de zin van genegenheid of hartstocht maar goudeerlijke liefde. Die liefde; dat is het allermooiste geschenk dat je kan krijgen. Wanneer je schip strandt, geeft het je vleugels; wanneer het wordt beantwoord, geeft het eindeloze energie; wie het doorgeeft, raakt zelf niets kwijt! Wie het begeert, moet eerst alle arrogantie aan de kant zetten.

Dit besef is in feite mijn leefgevoel geworden. Ik voel me bevoorrecht omdat ik als kind mensen heb mogen ontmoeten, die mij door die liefde helemaal de wind in het zeil hebben gegeven. Bovendien geeft die liefde het inzicht wat in het leven het echte gewicht is van veel zaken, ongeacht wat mensen je verder ook willen laten geloven. Allerhande nieuwe filosofieën kwamen er later voorbijrazen. Hoe ik het ook bekeek; het waren evenzoveel stormen in een glas water.

Liefde heeft voor mij dus iets buitengewoons. Je zou kunnen stellen: het is niet van deze wereld. Net als het leven. Ware liefde neemt je niets af, het voegt alleen maar wat toe: de warmte van het gevoel van eigenwaarde. Zonder liefde ontstaat er een atmosfeer die beklemmend werkt op dat gevoel.

Een bekend spelletje heet "Ik ga op reis". Ik ga op reis en neem mee! De eerste begint met: ik ga op reis en neem mee: een koffer. De tweede gaat verder: ik ga op reis en neem mee: een koffer en een tandenborstel. Nummer drie: een koffer, een tandenborstel en een zaklamp, enzovoort. Nu kunnen een koffer, een tandenborstel en een zaklamp natuurlijk van pas komen, maar liefde, en dan niet de laag-bij-de-grondse egoïstische uitgave ervan, dáár wil ik niet zonder!

Ik gun mijn medereizigers dus een hart vol liefde. Met die liefde op zak vinden mensen andere reisdoelen. Dan is het niet meer een kwestie van: als ík er maar kom. Nee, samen! Liefde moet ook niet van één kant komen. Begrip voor elkaars omstandigheden, een slag om de arm, even een handreiking, en soms -over en weer- een onhandigheid maar door de vingers willen zien. Liefde is het cement tussen alle handgevormde stenen van het mooiste bouwwerk aller tijden.

Ben ik nu een zweverig type? Nee, dit was de aankondiging van een prachtige nuchtere realiteit.

Met hartelijke groeten,
[...]
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Bericht door BakEenEi »

@all

Mijn gedachten dwaalden af naar een oud-collega, Hieke. In 2004 is zij overleden. Zij is voor mij de meest onvergetelijke collega die ik ooit heb gehad. Speciaal één voorval staat me levendig voor de geest!
 • De gemeente had er een budget voor uitgetrokken waarna er in Ljouwert boomchirurgen huishielden. Daarbij hadden ze rode stippen aangebracht op alle bomen die gerooid moesten worden omdat die ziek zouden zijn. En dat waren er nogal wat. Hieke was er verbolgen over. Ook tegenover het accountantskantoor, waar wij destijds werkten, viel het Hieke op dat er zo'n merkteken was aangebracht op een prachtige boom, waar wij als natuurvrienden met het blote oog, noch met een verrekijker of loep aan konden zien dat er iets mis mee was. Op een ochtend besloot Hieke dan ook om vroeg op te staan, om vier uur geloof ik, en zij heeft toen die opvallende rode stip met groene verf overgeschilderd. Bomen namelijk met een groene stip kwamen nog voor een behandeling in aanmerking. Jammer genoeg ben ik vergeten hoe dit later nog is afgelopen...
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Bericht door BakEenEi »

@all

"Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!" (...) Maar kan er dan -onder bepaalde omstandigheden- niet tóch ergens een grens komen te liggen? Wie in het woordenboek kijkt bij "blind", komt daar niet alleen "liefde is blind" tegen, doch ook "blinde vlek", "een blinde bewonderaar", "ik was blind voor zijn gebreken", "blind geloof", "blinde gehoorzaamheid" en "blinde hutspot". (...) Welnu, staan in de Nieuw-Apostolische Kerk de "Godsgezanten" niet per definitie buiten elke verdenking? Dat leert ons toch "das neuapostolische Glaubensverständnis"? Met de paplepel wordt het "aufschauen zum Segensträger" er bij de kinderen ingegoten!

"Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" maakt het echter nogal uit wíe er bij een veroorzaakt ongeval achter het stuur heeft gezeten. Is dat iemand die "níets" is, dan is diegene gloeiend de klos. Is het daarentegen iemand in het "werk Gods" die "íets" is; dan snellen er opeens van alle kanten lakeien toe met de prachtigste mantels der liefde. Later zijn het diezelfde lakeien die voor hun miezerige knipmessengedrag worden beloond met een hoger ambt. Wáár of niet?! Als je dát ontdekt, terwijl de ooms en tantes van de zondagsschool, het godsdienstonderwijs en het confirmateonderricht je dat er níet bíj hadden verteld, hang je.

Dán wacht je géén "zalig lot" in het "werk Gods"...
 • Eeuwige vrijheid, o kost’lijk goed;
  eeuwige vrijheid, hoe wel ‘t ons doet.
  Eeuwig bevrijd te zijn van zondelast en pijn;
  verkeren met zijn God, o zalig lot.


  Bron: Tweede couplet lied 164, "Eeuwig erbarmen" (gezangboek H.A.G.E.A., 1953)
Of misschien tóch wél?!
Goddank heb ik in de Nieuw-Apostolische Kerk (!), in "de welaangename tijd", vele broeders en zusters mogen leren kennen die wel degelijk geloofwaardig waren. Mensen uit één stuk; recht door zee. Juist dáárdoor is mij veel waardevols bijgebleven! Het goede blíjft voor mij goed. Nú echter regeert gewoonweg de leugen. Met geen mogelijkheid valt er contact te leggen met de "verantwoordelijken" die het in de hand hebben dit ontij te keren. Hoog verheven boven "de onwetenden" zijn zij volledig opgegaan in hun kamergeleerdheid, waarvan zowel "de Heer" als "de Zijnen" nu voor € 19,90 (doch vanaf eind maart 2013 voor € 24,90) kennis moeten nemen teneinde dusdoende alsnog tot de kennis der waarheid te geraken...
 • De wijsheid van God en de wijsheid der wereld
  (...)
  23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid;
  24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.
  25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.
  26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.
  27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;
  28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken;
  29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.
  30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;
  31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.


  Uit: 1 Korintiërs 1 (SV-J)


  Vermaning tot broederlijke liefde
  1 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.
  2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.
  3 Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed.


  Uit: Galaten 6 (SV-J)
Zoals vissen in het water en vogels in de lucht hun element vinden, mag ons element Zíjn vrijheid (!) zijn. Dan hoef je je dus beslist niet te laten knechten door de kluisters die uitgaan van een catechismus bij een kerkgenootschap. Wie zich daaraan overgeeft, verkwanselt bij wijze van spreken diens eerstgeboorterecht. De inhoud van die hoogst eigenzinnige wet-en regelgeving is, bezien in het licht van de eeuwigheid, van nul en gener waarde. Degenen die hun tijd ermee hebben vergooid, weten niet eens wat zielzorg écht is. Ze kwamen tussendoor alleen uit hun ivoren torens te voorschijn om op de foto te komen bij de evenementen die in hun opdracht overal worden georganiseerd. Dan hielden ze wel even een prevelementje om zich vervolgens onder de genodigden te begeven. Maar hun zegeningen leidden hooguit tot zorgen. Het scheelt ze niks.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Bericht door Lmg »

@ Allen,

In de Unsere Familie van 5 December nr. 23 las ik de gehouden dienst van St Ap. Leber in Duisburg.
Aan het einde van deze dienst nadat alle aangesloten gemeenten buiten de NRW waren uitgeschakeld
van beeld en geluid, is er nog een speciale mededeling gegeven.
In het kort kwam het hier opneer, dat de St. Ap middels een handdruk aan D.Ap Brinkmann duidelijk maakte
dat de gigantische blunder rond de belegging van 10 Miljoen euro hem nu was vergeven.
Dat vele aanwezige gemeenteleden nog geheel niets wisten en hadden gehoord van deze affaire mag duidelijk zijn.
Meerdere gastapostelen waren vanzelfsprekend ook aanwezig, waaronder P. Klene.
Met een gezonde uitstraling en goed in het vel zingt ook hij enthousiast mee en voelt zich kennelijk uitstekend.
Wij hoeven ons eigenlijk nooit schuldig te voelen, moet Klene hebben gedacht, ook al heb je het gigantisch verknoeid.
ook al bleef je jarenlang volharden tegen beter weten in, de zonden worden je gewoon door de St. Ap vergeven.
Wat maakt het ook allemaal uit, dacht P.K 10 miljoen verkwanselen of een paar foutjes rond Eimerstaette en de Fam R. Rohn
Vergeven moet Brinkmann mij nu toch wel of hij wil of niet.
Vergeving van zonden en schulden is alleen mogelijk middels de met de Nieuw-Apostolische St. Ap. verbonden Apostelen.

Groet Lmg
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Bericht door BakEenEi »

@Lmg

 • Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

  Matteüs 5: 8 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Bericht door ACE »

@lmg
Vergeving van zonden en schulden is alleen mogelijk middels de met de Nieuw-Apostolische St. Ap. verbonden Apostelen
Binnen dit gremium werken andere wetten en regels.
Likken naar boven en schoppen naar beneden.
En PK? De meest gelikte van allemaal.

Groet,
ACE
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Bericht door BakEenEi »

Lmg schreef:@ Allen,

In de Unsere Familie van 5 December nr. 23 las ik de gehouden dienst van St Ap. Leber in Duisburg.
Aan het einde van deze dienst nadat alle aangesloten gemeenten buiten de NRW waren uitgeschakeld
van beeld en geluid, is er nog een speciale mededeling gegeven.
In het kort kwam het hier opneer, dat de St. Ap middels een handdruk aan D.Ap Brinkmann duidelijk maakte
dat de gigantische blunder rond de belegging van 10 Miljoen euro hem nu was vergeven.
Dat vele aanwezige gemeenteleden nog geheel niets wisten en hadden gehoord van deze affaire mag duidelijk zijn.
Meerdere gastapostelen waren vanzelfsprekend ook aanwezig, waaronder P. Klene.
Met een gezonde uitstraling en goed in het vel zingt ook hij enthousiast mee en voelt zich kennelijk uitstekend.
Wij hoeven ons eigenlijk nooit schuldig te voelen, moet Klene hebben gedacht, ook al heb je het gigantisch verknoeid.
ook al bleef je jarenlang volharden tegen beter weten in, de zonden worden je gewoon door de St. Ap vergeven.
Wat maakt het ook allemaal uit, dacht P.K 10 miljoen verkwanselen of een paar foutjes rond Eimerstaette en de Fam R. Rohn
Vergeven moet Brinkmann mij nu toch wel of hij wil of niet.
Vergeving van zonden en schulden is alleen mogelijk middels de met de Nieuw-Apostolische St. Ap. verbonden Apostelen.

Groet Lmg
@Lmg

Citaat uit de catechismus van de katholieke kerk in verband met het achtste gebod (zie Exodus 20: 16; Matteüs 5: 33):
2486
Omdat liegen de deugd van waarachtigheid aantast, betekent dit dat men zijn naaste werkelijk geweld aandoet. Men treft hem in zijn kenvermogen, dat het basisgegeven vormt voor elk oordeel en bij elke beslissing. De leugen bevat in de kiem de verdeeldheid der geesten en alle kwalen die daaruit voortvloeien. Liegen is rampzalig voor iedere samenleving: het ondermijnt het vertrouwen tussen mensen en verscheurt het weefsel van de sociale relaties.


2487
Elke fout tegen de rechtvaardigheid en de waarheid begaan, brengt de verplichting tot herstel van de schade mee, zelfs als de dader vergiffenis verkregen heeft. Wanneer het onmogelijk is de schade in het openbaar te herstellen, moet het in het geheim gebeuren; als het niet mogelijk is de benadeelde rechtstreeks te vergoeden, moet men hem, in naam van de naastenliefde, morele genoegdoening geven. Deze verplichting tot herstel van de schade betreft ook de fouten die begaan zijn ten opzichte van andermans goede naam. Deze schadeloosstelling, morele en soms materiële, moet afgemeten worden naar de omvang van de toegebrachte schade. Dit herstel is in geweten verplicht.

Bron: ISBN 9789030407188
Ik ben benieuwd wat er in deze samenhang wordt vermeld in de onlangs verschenen nieuw-apostolische catechismus! "Taak- en ambtsdragers" krijgen een kosteloos exemplaar. Degenen die naar hun instructies moeten handelen, dienen ervoor te betalen, zo werd er officieel meegedeeld. Ik vind dit een typisch "Leberiaanse" maatregel - ter verheerlijking van het zogeheten ambtslichaam waarvan hijzelf het hoofd zou zijn.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Bericht door BakEenEi »

@all

"Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!" (...) Zojuist schoot het mij te binnen dat stamapostel Leber op 15 mei 2005, aan het einde van de dienst waarin hij stamapostel Fehr opvolgde, de woorden sprak:
Wat houdt zoiets per saldo feitelijk in, zo vroeg ik mij nu af. In elk geval staat hij het ons niet toe hierover ook maar één vraag te stellen, terwijl in Nederland het kerkbestuur...
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering
Artikel 5 De Stamapostel

1. De Stamapostel is de hoogste geestelijke autoriteit van alle nieuw-apostolische kerken op aarde en geeft leiding aan deze in alle religieuze aangelegenheden.

2. De Stamapostel wordt benoemd door zijn ambtsvoorganger of gekozen uit de kring van de Districtsapostelen en Apostelen, wanneer deze benoeming ontbreekt.

3. De Stamapostel benoemt de Districtsapostel, de Apostelen en de Opzieners. Hij kan hen ambtsrust verlenen, voorlopig verlof geven of, indien daarvoor belangrijke redenen aanwezig zijn, hen schorsen. 
De Stamapostel kan voor de in dit lid genoemde handelingen eventueel een vertegenwoordiger aanwijzen.

... waarbij hijzelf nota bene als hoogste autoriteit genoteerd wenst te blijven, volkomen de weg is kwijtgeraakt. Men verliest het ene kort geding na het andere, en in hun handel en wandel tonen de verantwoordelijke bestuursleden zelfs niet het minste begrip van de meest elementaire beginselen van het evangelie van Jezus Christus. Bij de tien geboden kan men niet eens tot twee tellen! Wel wordt er ondertussen een dictaat van 500 tot 600 pagina's uitgevaardigd, dat elke "dienaar" die open en eerlijk zijn geweten laat spreken de kraag kost.

Hoe is het toch mogelijk dat in Nederland geen voorganger, geen kerkgemeente hiertegen opstaat? Begrijpt er dan niemand meer waar het in het werk Gods (!) werkelijk om is begonnen en wat er op het spel staat?

Het kan extreem indrukwekkend worden beschreven, hoe wij allemaal moeten omzien naar onze naasten, hoe een ieder die "waardig wil zijn om het einddoel te bereiken" zich moet "ausrichten" naar de hartelijk geliefde "Segensträgern", maar mag je dan van diezelfde vooral zichzelf eerbiedigende en "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" met goddelijk heil vervulde noodzakelijkerwijs na te volgen rabiate volkshelden niet verwachten dat in het heetst van de strijd ook zijzelf geloofwaardig overkomen?

Nee, dat mag niet bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Wie een poging waagt om een verantwoordelijke aan te spreken op diens integriteit, ontvangt een aangetekend schrijven van een in allerijl ingehuurde christelijke (!) straatvechter, krijgt onverwachts huisbezoek van iemand die zichzelf respecteert als zielenherder en die overhandigt de betrokkene dan een dreigbrief van het "bureauhoofd van ons kerkelijk kantoor in Nederland".

Een familiefoto maken voor een christelijke website is streng verboden want dat mag alleen ongevraagd voor een christelijk tijdschrift. "Godsgezanten" daarentegen mogen wél onbeperkt intimideren en manipuleren.

(...) Dan ben je écht ver van huis. Dan heb je je doel mijlenver voorbijgeschoten en dan bevind je je definitief met al je al aandoenlijke christelijke theorieën op een zwaar hellend vlak. Wie desondanks een vraag stelt, mag doodvallen. Die kunnen ze in het nieuw-apostolische "werk Gods" missen als kiespijn. Die mag worden weggepest en de "dienaren" mogen handen vol geld, ten laste van de offergaven, uitgegeven om zo iemand met juristenwerk het hele leven zuur te maken. Hele gezinnen mogen er op die manier creperen. Het zal de nieuw-apostolische "kinderen van God" een rotzorg zijn. "Vrede op aarde", zingen zij binnenkort; brutaal.
BakEenEi schreef:(...)
Er is hier "gewoon" een compleet ethisch reveil nodig! In feite komt het er op neer dat deze hele club wordt geleid door een machtig groepje Duitstalige ultra-conservatieven dat zich eindeloos laat amuseren door als graag geziene gasten alle ceremoniële feestelijkheden bij te wonen die men zelf overal laat organiseren. Ze zien er geen enkel probleem in om dan ook even een gebedje op te zeggen, een stichtelijk woord te spreken en onder de bedrijven door op eigen gezag straffeloos te experimenteren met offerontvangsten. Lang leve de lol. Waar hun komst wordt verbeid wordt het onkruid gewied, de ramen gewassen, de vloer aangeveegd en staan de kinderen van de zondagsschool al klaar met een boeketje in de hand. Ingehuurde media-deskundigen zorgen er wel voor dat er een goed-nieuws-show van wordt gemaakt met alle VIP's frequent op de foto.

Komt er zo'n ethisch reveil bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland)? Als het aan de ambtelijke top ligt: over hun dead body! Zonder dat er van overheidswege wordt ingegrepen, kan echter vrijwel niemand hier iets veranderen. De meest invloedrijke leden van het internationale kerkbestuur zijn in deze organisatie oppermachtig. Hoewel ikzelf geen cent meer geef voor de geloofwaardigheid van de districtsvoorgangers, zijn zij het die nu hét verschil zouden moeten maken. Zolang de rechtbank Utrecht nog geen uitspraak heeft gedaan in de zaak Rohn, kan dat zelfs nog enig respect afdwingen. Na woensdag 21 november aanstaande, wanneer deze uitspraak wordt verwacht, zal hun berouw dus te laat komen. Wie onder de gegeven omstandigheden als geen ander het verschil kan maken is de districtsapostel in ruste De Bruijn. Hijzelf weet waarom.

Wat wordt er nu opgelost indien districtsapostel De Bruijn een dezer dagen alsnog openheid zou betrachten? De eerlijkheid gebiedt het dat hij dit moet doen. Laat de waarheid maar in het volle licht worden geplaatst. De kerk zal er niet mee worden gered, en nog méér persoonlijk aanzien voor mede-verantwoordelijken zit er niet in, maar hij is het die ons kan vertellen hoe het hem is vergaan als de districtsvoorganger die binnen de kortste keren districtsapostel wordt. Hoe gaat dan de nieuw-apostolische bedrijfscultuur onmiddellijk als nooit tevoren met je aan de haal en hap je soms naar lucht om nog te kunnen overzien wat er allemaal gaande is. Uit welk hout moet je gesneden zijn om de rol te vervullen die je wordt toegedicht? Mocht je wel jezelf zijn? Wie staat je bij? Hoe wist je gedurig wat wijsheid was? Waar ging het mis? Wat gebeurde er dan?

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 07 Nov 2012, 17:30" in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit".
"Probleme sollten nicht unter dem Teppich gekehrt werden". Zie bijvoorbeeld http://gemeinden-darmstadt.de/m_content ... &Itemid=28. Móói gesproken, "Herr Dr."!!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
Er ís trouwens een alternatief: als districtsapostel De Bruijn in ruste met terugwerkende kracht tot 6 december 1998 de waarheid zou gaan spreken, en niets dán de waarheid. Over alles waarbij anderen op het verkeerde been zijn gezet.

(...)


Bron: Bericht door BakEenEi op "Do 11 Aug 2011, 18:30" in de thread "Tenzij... "
@all

Het was bepaald niet zonder reden dat ik er vorig jaar expliciet op wees hoezeer met name districtsapostel De Bruijn een einde kan maken aan de tergende verwarring waarmee iedereen worstelt door de desinformatie (!) die het kerkbestuur gedurig verspreidt over het arbeidsconflict met broeder Rohn en de privé-kwestie Oostenrijk. Hopelijk verschaft de rechtbank Utrecht op 9 januari aanstaande de gewenste opheldering voor wat betreft het arbeidsconflict, maar dan weten wij natuurlijk nog altijd niet wat er bijvoorbeeld achter stak toen districtsapostel De Bruijn er in diens e-mailbericht van 4 augustus 2008 (onder punt 5) bij broeder Rohn doodleuk op aandrong dat die zich "vanuit Oostenrijk" (!!) ruimhartig zou opstellen, richting Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, zulks in het kader van een zogenaamde gentlemen's agreement. Laat hem (De Bruijn) dat maar eens haarfijn aan ons allen uit de doeken doen! (...) Er werd hier absoluut een dubbele agenda gehanteerd. Men kan zichzelf wel de slachtofferrol wensen aan te meten, doch hoe terecht is dat hier in feite?!

Zie het redactionele bericht op "Ma 30 Mei 2011, 16:41" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept" voor méér dubbele bodems en voor de hogeschool van het nieuw-apostolische beeldspraakgebruik.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gesloten