"Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

"Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Bericht door Redactie »

"Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Door de oplopende bezuinigingen in het basisonderwijs is ál het vet eraf, zo las ik vanochtend in de krant: "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer". Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten af naar hoe zielen het kind van de rekening werden doordat vanuit de geloofsgemeenschap, waarin zij zich als kind veilig en geborgen voelden in Jezus' armen, "hoge dienaren" de duimschroeven aandraaiden! In opdracht van nóg "hogere dienaren" brachten die ze lelijk in het nauw. Weg "bron der vreugde", en voorbij met alle "troost voor zielenpijn". Het bevel ging uit: "Willen we voleindigd worden, dan doen we wat er gezegd wordt." Graag of niet. Niemand die het wat scheelt... wie je bent, hoe je je voelt, wat je hebt meegemaakt. Zo kwamen ze binnen marcheren, de hoge heren, met hun instructies, met hun olifantengedrag in porseleinkasten en eigenwaan. Er was nu haast geboden. Laat geen ongenoegen of ontevredenheid opkomen, heb een onbegrensd vertrouwen, twijfel geen moment want alleen zieken doen dat. Tijd om problemen op te lossen, is er niet meer; hooguit wil iemand je misschien aanhoren. De vermaatschappelijking; dat is wat in ieders agenda voortaan bovenaan moet staan. Overal zullen wij opduiken in de samenleving om verlorenen op andere gedachten te brengen. Om christenen te bekeren, zodat ook dezen lid worden van de Nieuw-Apostolische Kerk en daarmee eindelijk óók kinderen van God. Wie niet luisteren wil, zal het berouwen. Koppen dicht!!

TjerkB
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Bericht door Redactie »

@all

Zoals Sinterklaas bij ons in Amersfoort ieder jaar liefst overnacht in één van de etalages bij V&D, waar steevast een keurig opgemaakt hemelbed voor hem klaar staat, houdt God "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" bij voorkeur verblijf bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Stamapostel Leber drukte het om precies te zijn, zó uit: "Wir können nicht ausschließen, dass Gott im Einzelfall auch außerhalb der von uns erkannten Ordnungen wirkt." Zie het redactionele bericht op "zo 08 mei 2011, 14:36" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

"Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" behoort mr. P.A. de Lange c.s. het dan ook als eervoller te ervaren thans te mogen ijveren ter verdediging van het "werk Gods" dan dat aan hem bijvoorbeeld door het Koninklijk Huis een zaak zou worden gegund. Hetzelfde geldt binnenkort voor de leden van de meervoudige kamer bij de rechtbank Utrecht, die het tot eer zal strekken recht te spreken in het voordeel van de "Godsgezanten". Wie zal niet graag Satan en zijn overheden (vgl. lied 207, gezangboek H.A.G.E.A.) het zwijgen opleggen en daarmee de ergste vijand van de waarheid verslaan? Deze wereldprimeur staat de mensheid aanstonds te wachten.

Nu zulke belangrijke gebeurtenissen hun schaduwen op dit Forum al geruime tijd ver vooruit hebben geworpen, resten ons nog slechts de laatste voorafgaande mededelingen. Wie betaalt, bepaalt. Wie eist, bewijst. Wie schrijft, die blijft. Het gaat om de spaarzame onderbelicht gebleven aspecten, zoals: hoe is het om een hogere dienaar te worden zonder het te zijn? Of: hoe vergaat het een als zodanig benoemde zegenaar indien "ondersteunen" een zware last wordt? En: hoe anders zal "de wereld om ons heen" er straks uitzien na de overwinningsroes? Aspecten die het verdienen om vooraf de aandacht te krijgen die ze nodig hebben.

(...)


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Bericht door Redactie »

@all

Bij gebeurtenissen van de afgelopen dagen (districtsapostel Armin Brinkmann verzweeg voor de buitenwacht dat hij in 2007 voor miljoenen euro's uit de Kas van de NAK-gebiedskerk Nordrhein-Westfalen werd opgelicht door een criminele bende die nu in Engeland terechtstaat zonder dat er van het verduisterde geld al een spoor te vinden is) ging het níet om zielzorg! Integendeel, broeders en zusters in Nordrhein-Westfalen die nergens van afwisten en vast in de gauwigheid ook niet wisten wat ze van de aan het licht gekomen feiten moesten denken, werd te verstaan gegeven dat nu opeens ook hún biddende handen nodig zijn om de hele zaak alsnog met een sisser te doen aflopen. Voor de rest, ook nú weer: koppen dicht. Eénrichtingverkeer in de communicatie. Oók staat het al vast dat de districtsapostel zelf geen enkele blaam treft:
Redactie schreef:(...)
Rugdekking aan betrokkene wordt verleend door de voorzitter van het internationale kerkbestuur. Deze laat een zegsman eveneens een statement afgeven, nu echter via het internetmagazine RELIGIONSREPORT:
Nachfolgend die Stellungnahme der NAKI:
 • „Die Neuapostolische Kirche International macht aufgrund des laufenden Verfahrens keine detaillierten Angaben zum Fall selbst. Wir hoffen sehr, dass die Angelegenheit vor dem Gericht in England in guten Händen ist und die Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen ihre eingesetzten Mittel wieder zurück erhält.

  Die Fragen, die bislang an uns gestellt wurden, beantworten wir also recht allgemein wie folgt:

  Die Neuapostolische Kirche International und die Gebietskirchen sind sich bewusst, dass ihre Einnahmen zu einem wesentlichen Teil auf Spenden beruhen. Entsprechend der besonderen Natur dieser Einnahmen gehen wir grundsätzlich sehr vorsichtig mit diesen Mitteln um.

  Die Richtlinie für Vermögensverwaltung wurde aufgrund des konkreten Vorfalls verschärft. Neben griffigen Regeln, welche die zulässigen Anlageklassen, die Bandbreite pro Klasse, Mindestratings und ethische Prinzipien betreffen, wurde auch ein Anlagegremium geschaffen. Dieses hat Beratungs- und kontrollfunktionen und hat auch externe Fachleute als Mitglieder.“
Bron: http://www.religionsreport.de/?p=1525
De derde opdracht voor de belanghebbende verontruste gelovigen bestaat er dus uit dat ieder aanneemt dat districtsapostel Brinkmann ervoor heeft zorggedragen dat er te werk is gegaan zoals het hoort, namelijk "grundsätzlich sehr vorsichtig".

Samengevat: voor zover er hier wat aan de hand mocht zijn, lag het niet aan ons - en dat bepalen wijzelf. Honi soit qui mal y pense!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 17 feb 2012, 23:08" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Na het gesodemieter waar ieder nu al 10 jaar lang mee wordt opgezadeld rond de continu veranderende nieuw-apostolische geloofsleer, kan ook dít er nog wel bij. Denk erom, beste mensen: zwieg'n en ja-knikk'n.

En waar hebben wij het hier ondertussen constant over? Over niets anders dan machtspolitiek: Monoapostoli®. Heeft dat met het werk Gods iets uit te staan?! Néé, natúúrlijk niet. Nooit gehad, ook. Neem dit nu eindelijk maar eens aan! Dóe er trouwens maar eens wat mee.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 16.00 uur]


@all

Wat er nodig is, in een geloofsgemeenschap, is, dat er waarborgen gelden voor zuivere verhoudingen. In de Nieuw-Apostolische Kerk schort het daar helaas aan. De onrust die dit meebrengt, wordt afgewenteld op de gelovigen. Ondertussen ontbreekt het de verantwoordelijken aan de moed om orde op zaken te stellen.

Maar problemen - die zijn bij nadere beschouwing natuurlijk wel érgens op terug te voeren! Ergens is er een begin! Men wil in de Nieuw-Apostolische Kerk toch hopelijk niet beweren dat alles zo maar vanzelf is gekomen en dat dus alles ook wel weer vanzelf overgaat?!

Een citaat over de uitlatingen van stamapostel Leber in dit verband:
 • "Noch zu Pfingsten war ein optimistischerer Stammapostel zu erleben, der von einem stärkerem Engagement aller Mitglieder predigte und sich wünschte, Probleme sollten nicht unter dem Teppich gekehrt werden. Es schien wie der Hauch einer Zukunftsvision für die NAK. Doch mit oberflächlichen und inhaltsleeren Floskeln a la: „Treu sein“ sind diese Ziele nicht zu erreichen. Dann bleibt am Ende nur Schein statt Sein."

  Uit: „Treue, Treue, Treue“ - Kommentar zur Predigt von Stammapostel Leber in Dessau; Glaubenskultur-Magazine (Premium-Artikel d.d. 19-08-2008)
Nee, zo herinner ook ik het mij nog wel, er zou nu níets meer onder het tapijt worden weggeveegd of daar opzettelijk blijven liggen: in het "werk Gods" dient men zo nodig schoon schip te maken en de zaak daarna op orde te houden. (...) De "peptalk" van stamapostel Leber met Pinksteren 2008 gaf precies aan wat de gelovigen destijds nodig hadden om uit de eerste hand te vernemen. Ook toen, in de periode volgend op de (tweede) Europese Informatieavond van 4 december 2007, speelde er immers al steeds van alles: de geschiedschrijving, de verzoening met geëxcommuniceerde leden in de tijd van de Boodschap van stamapostel J.G. Bischoff, enzovoort. Maar, zoals de Friezen het zeggen, "it is mei sizzen net to dwaen" (met praten alleen kom je er niet).

Wie vervolgens oplet hoe in dit geval stamapostel Leber zelf een invulling geeft aan de principes die hij anderen voorhoudt, komt spijtig genoeg bedrogen uit. Hetzelfde geldt voor andere "hogere verantwoordelijke leidinggevenden". Het is al met al een ongelofelijk tijdrovende aangelegenheid geworden, maar doordat ik het op grond van "niet-behaalde rendementen in het verleden" gewoonweg van geen kant meer vertrouwde, ben ik een aantal ontwikkelingen op de voet gaan volgen.

"Het ambtslichaam" in de Nieuw-Apostolische Kerk heeft zichzelf echter verlamd door de kadaverdiscipline die er heerst onder de "zegenaars". Zo heet nu eenmaal het verschijnsel, dat wij hier -tragisch genoeg- onder ogen moeten zien. Hoe kom je dan desondanks de misère te boven? Dat heb ik mij in de loop der jaren natuurlijk tientallen, honderden, duizenden keren afgevraagd, doch op de "dienaren" in deze geloofsgemeenschap maakt zoiets géén en-ke-le indruk. Ze snappen het wel, maar begrijpen het niet - geestelijk verlamd als ze zijn.

Komt het dan níet meer goed? (...) Een andere vraag dient nu te worden gesteld, te weten: "Wat wilt u dat er goed komt?" Over Zijn werk (!) namelijk hoeft niemand zich zorgen te maken; wel daarentegen over de Nieuw-Apostolische Kerk, waar de verdorvenheid tot in de hoogste regionen blijkt te zijn doorgedrongen. Dan komt het NIET meer goed, tenzij de gezamenlijke verantwoordelijken hun bestuursportefeuilles ter beschikking stellen aan anderen zónder smet op het blazoen. Meelopers van de feodale kerkleiders vallen daarmee collectief af, en dat betreft dus vrijwel allen die zich vanuit "de kring der dienaren" tot op heden zonder enig hoorbaar protest aan het verdachte oppergezag hebben onderworpen.

Wie -zoals ik- voldoende gelegenheid heeft gehad om bij deze kerk "in de keuken" te kijken, heeft "in de gemeenschap" geen leven meer. Daar wordt immers de werkelijke werkelijkheid ontkend: daar wil men zien wat men zien wil.

Wat ik nog kon doen, heb ik gedaan. En ik kan het ieder verzekeren: ik heb véél gedaan. Vroegtijdig en achter de schermen. Maar de "zegenaars" hadden er géén boodschap aan. Het is met ze gesteld, zoals ik het moest vrezen: gebrainwasht.

Zie ook het redactionele bericht op "za 18 feb 2012, 18:14" in de thread "Het uur der waarheid nadert".

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
 • "Noch zu Pfingsten war ein optimistischerer Stammapostel zu erleben, der von einem stärkerem Engagement aller Mitglieder predigte und sich wünschte, Probleme sollten nicht unter dem Teppich gekehrt werden. Es schien wie der Hauch einer Zukunftsvision für die NAK. Doch mit oberflächlichen und inhaltsleeren Floskeln a la: „Treu sein“ sind diese Ziele nicht zu erreichen. Dann bleibt am Ende nur Schein statt Sein."

  Uit: „Treue, Treue, Treue“ - Kommentar zur Predigt von Stammapostel Leber in Dessau; Glaubenskultur-Magazine (Premium-Artikel d.d. 19-08-2008)
(...)
Maar, zoals de Friezen het zeggen, "it is mei sizzen net to dwaen" (met praten alleen kom je er niet).

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "ma 20 feb 2012, 14:07"
Redactie schreef:@all

Zie het redactionele bericht op "zo 26 feb 2012, 17:24" (bijgewerkt: 23.00 uur) in de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT". Het eindigt met een belangrijke conclusie: stamapostel Leber en districtsapostel Brinkmann waren chantabel toen apostel Peter Klene op 8 juni 2009 met een volmacht van districtsapostel De Bruijn de fout in ging tegenover Ronald Rohn.

Het WebTeam/TjerkB


Bron: Bericht door Redactie op "zo 26 feb 2012, 23:18" in de thread "Het uur der waarheid heeft geslagen...".
@all

Nadat jaren geleden een aantal ongerijmdheden mij zodanig was gaan verontrusten, dat ik in de Nieuw-Apostolische Kerk van de weeromstuit maar wat waakzamer werd om te voorkomen dat ik mijn geloof erdoor zou kwijtraken, verloor ik in de tussentijd door toedoen, of liever gezegd door nalaten van "dienaren" die hét verschil hadden kunnen maken, wel alle hoop. Indien een naaste zoiets overkomt, maakt dat in de Nieuw-Apostolische Kerk bijna niemand wat uit. In elk geval deze "dienaren" niet. Voor hen telt er maar één ding:
 • wij houden ons vast aan "het levende altaar" en ondersteunen onze "zegenaars" want op die manier bereiken wij "het einddoel".
Hoe het dan ondertussen iemand vergaat met een geloof "als een mosterdzaadje", die geen kant op kan met allerhande vanuit het kerkbestuur (!) opgeworpen integriteitsvraagstukken, scheelt de betrokkenen niets. "Voorwaarts, op de hemel aan", met of zonder de kleingelovigen. (...) Dit wás de nieuw-apostolische geloofspraktijk anno 2007, toen ik de kerk verliet, en dit ís sindsdien ook de keiharde geloofspraktijk gebleven.

Wat nú?

Dan hoor je achteraf nog dat er wordt aanbevolen "Probleme sollten nicht unter dem Teppich gekehrt werden", maar inmiddels weet jíj wel béter: ze zeggen het alleen om de schijn te wekken dat het anders zou zijn dan dat het feitelijk is. Wie de hoogmogende heren niet tot in het absurde op hun woord gelooft, is voor hen een "ongelovige Thomas" die zich er maar niet over moet verbazen door zo'n gezindheid het einddoel niet te bereiken...

Nogmaals, dít is de nieuw-apostolische geloofspraktijk anno 2012.

Ik wílde "het einddoel" van zulke "dienaren die alleen maar op hun wenken bediend willen worden" trouwens ook helemaal niet meer bereiken! Ik zag immers hoe hun bazige bullenbakgedrag een wáár spoor van vernielingen aanrichtte. Men stichtte verwarring, men zaaide tweespalt, men bracht bij zielen die het eerlijk menen ontreddering teweeg. Niets echter hield ze tegen, zelfs niet toen er gaven in het offerblok werden aangewend om naasten te intimideren.

Dan ben je niet een beetje ver van huis, doch mijlenver.

Een vriend solliciteerde eens als buschauffeur. "Je wilt niet geloven," zei hij achteraf, "wat ze niet allemaal van mij wilden weten!" Wie namelijk in die functie de verantwoording krijgt om mensen van A naar B te brengen, mag in de privé-sfeer niet gebukt gaan onder allerlei vervelende kopzorgen waardoor je in druk verkeer zo maar een black-out kunt oplopen met alle gevolgen van dien. Ik dacht hier de afgelopen dagen aan terug want hoe kan in Zijn werk (!) een dienaar een dienaar zijn wanneer er tegelijkertijd allerhande duistere zaken moeten worden verzwegen? Denk er maar niet diepzinnig over na, zou ik willen opmerken, want het antwoord is simpel: dan kún je helemaal niet meer dienen!

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Bericht door Redactie »

@all

Eerder vanavond zong Daniël Lohues in het VARA-televisieprogramma "De wereld draait door" misschien wel het mooiste liedje dat velen onder ons vast nog wel kennen van Jules de Corte:
 • Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog
  Misschien om de sneeuw te vergaren
  Of het dal voor de kou bewaren
  Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog
  Daarom zijn de bergen zo hoog

  Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep
  Misschien tot geluk van de vissen
  Die het water zo slecht kunnen missen
  Of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep
  Daarom zijn de zeeën zo diep

  Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel
  Misschien dat 't een les aan de mens is
  Die hem leert hoe fictief een grens is
  Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel
  Daarom zijn de wolken zo snel

  Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe
  Misschien door hun jachten en jagen
  Of misschien door hun tienduizend vragen
  En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe
  Daarom zijn de mensen zo moe...


  Bron: http://www.musicfrom.nl/songteksten/cor ... weten.html
De woorden waarmee de tekstschrijver dit juweeltje besluit, intrigeerden mij: "Daarom zijn de mensen zo moe... ".

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
De woorden waarmee de tekstschrijver dit juweeltje besluit, intrigeerden mij: "Daarom zijn de mensen zo moe... ".

Het WebTeam/TjerkB
@all

Een oudere broeder met wie ik jaren geleden even in gesprek raakte, zei zachtjes tegen mij: "De afgelopen week heb ik enkele dagen... niet 'gevolgd'." Eraan toevoegend: "Gelukkig is het verder niemand opgevallen!" "Na te volgen", daar ging het immers om in het nieuw-apostolische geloofsleven, en wel "de dienaren die ons voorgaan". Voor wie in mijn kerk geen zogeheten taak- of ambtsdrager was, leek mij dit logischerwijs het zwaarst want dan had je van doen met de meeste zegenaars die allen voor jou een lichtend voorbeeld zijn. Zo niet, dan wist je: "Te leren rest er ons hier nog zo veel" (lied 355, NAK-gezangboek). Dan lag het op jouw weg om -biddend en werkend- met elk van de betreffende "Godsgezanten" alsnog de juiste verbinding te zoeken en die voortaan te koesteren. Zo werd een ieder geacht -tot zegen- "de onderste weg" te bewandelen.

Een kind van God was "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" een twijgje aan "de boom des levens", waarvan de stamapostel de stam was en de districtsapostelen de dikste takken. Wie er niet voor ijverde langs "de geordende weg" verbonden te zijn met de stam "waaruit alle levenssappen ons rijkelijk toevloeien", zou daarmee het verderf over zichzelf afroepen. Aan deze zienswijze begon ik te twijfelen toen er telkens hele takkenbossen naar beneden vielen door dienaren die er de brui aan hadden gegeven. Troosteloos bleven de dientengevolge normaalgesproken ten dode opgeschreven twijgjes verweesd én besodemieterd achter.

Hierna werd er niet meer zo over gesproken; alsof de stamapostel de stam zou zijn, enzovoort. God dacht er blijkbaar intussen anders over. Wel moesten wij gehoorzaam blijven navolgen, zonder vragen en zonder te klagen. Later kwam daar o.a. nog het door stamapostel Leber gepredikte vereiste onbegrensde vertrouwen bij. Alweer begon ik te twijfelen. Ook hier had deze wel van terug: wie twijfelt, zou "naar de geest" ziek zijn!

Aldus moesten wij eraan geloven, de twijgjes; de kinderen met "hun tienduizend vragen" die werden overgeslagen.

"Ach, blad alleen" (lied 152, NAK-gezangboek).

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Bericht door Redactie »

@all

"Na alle opwinding weer even terug naar de basis", schreef ACE gisteravond. Dat is ook wat er bij mij vaak opkomt wanneer ik naga wat toch feitelijk de kern is (of was) van wat ons hier met elkaar verbindt. Afgelopen zondag was de "kerngedachte" van de prediking in de dienst die ik bijwoonde gebaseerd op de onderstaande woorden van de apostel Paulus:
 • [1] Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. [2] Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. [3] Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. [4] De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, [5] want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

  Uit: 1 Korintiërs 2 (NBV)
Het ging nog verder met de verzen 6 t/m 10, maar toen ik eenvoudig op mij liet inwerken wat er hierboven staat in vers 5, namelijk want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God, stelde die overtuiging (!) mij gerust. Aan dit besef wordt er immers nogal getornd - in kringen van "dienaren". Eerder al werd er getornd aan het begrip dat ons was bijgebracht over wat "dienaren" mogen zijn in Zijn werk. Ook daarover liet Paulus de gemeenten die hij verzorgde destijds al niet in het ongewisse:
 • Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof.

  Uit: 2 Korintiërs 1: 24 (NBV)


  ... of, zoals het er staat in de Lutherse vertaling van 1648, in DE TWEEDE SEND-BRIEF PAULI AEN DE CORINTHIERS:

  Niet dat wy Heeren zijn over uw’ geloove; maer wy zijn helpers uwer vreugde: want ghy staet in ’t geloove.
Inmiddels is hier weinig meer van over, in de kerk die ik verliet doordat de herbergzaamheid daar voor mij en talloze anderen op last van machtsfiguren die weinig anders meer deden dan het uitvaardigen van regels en voorschriften zonder zichzelf daaraan te houden, werd gereduceerd tot nul komma nul. Men introduceerde een naargeestige ideologie waaraan het evangelie van Jezus Christus werd opgeofferd. Schrijf je een brief omdat de omstandigheden je verontrusten, dan doen ze daar tegenwoordig gewoon alsof je levend dood bent. "Lagere dienaren" kregen van "hogere dienaren" zelfs de opdracht om brandende vragen van gelovigen onbeantwoord te laten en die zogenaamde lagere dienaren gehoorzaamden ook nog (!) waarmee ze hun naasten domweg lieten barsten. Van districtsapostel Armin Brinkmann kregen wij dit nota bene zwart op wit! Doe maar alsof vragenstellers niet bestaan; laat ze maar creperen. (...) Laat hij op zijn beurt dan maar niet denken dat daar zegen op rust, zou ik eraan willen toevoegen. Wie God minacht door de Zijnen (!) die men mocht hoeden en weiden in geestesnood te laten wegkwijnen, hoeft niet langer op Zijn hulp te rekenen.

Zojuist vond ik nog een artikeltje dat ik zes jaar geleden schreef voor de website waaraan dit Forum is gekoppeld...
 • Afbeelding
Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 28-03-2012, 08.00 uur]


@all

In aansluiting aan het bericht van vanochtend, nog het volgende.

Toen ik zes jaar geleden op uitnodiging van Bauke Moesker het bovenstaande stukje instuurde voor de website, had ik al minstens zes jaar lang bij "dienaren" te kennen gegeven dat ik mij zorgen maakte over allerhande ontwikkelingen in mijn kerk, vooral op het vlak van "dienen en leiding geven". Voorkennis had ik in feite niet echt want op de Centrale Administratie, waar ik werkzaam was van 1985 tot 2000, hield ik mij uitsluitend in de uitvoering bezig met de financiën en met de automatisering. Al die tijd ben ik nooit serieus betrokken geweest bij welk overleg dan ook over bestuurs- en beleidszaken. Dat was immers "een zaak van de dienaren". Of ze er nu verstand van hadden, of niet; zij gingen erover en zij wilden er ook per se over gaan. Zij hakten alle knopen door. Als je "gehoord" wilde worden, moest je eerst maar zorgen voor "een fijne aanbieding", wat er op neerkwam dat je volkomen loyaal bent en niet probeert met ze van mening te verschillen.

Terwijl velen misschien wel dachten dat wie op "de C.A." werkte een soort van luizenleventje beschoren was en er een formidabel salaris voor uitbetaald kreeg, denk ik dat bijna niemand ondertussen wist hoe het allemaal écht zat. Ik kan nu achteraf één ding met zekerheid verklaren: niemand heeft mij ooit gevraagd hóe het in deze samenhang echt zat. Niet toen ik er nog werkzaam was, en evenmin nadat ik mijn ontslag er had ingediend. Niemand ook in de kerk heeft ooit gevraagd wat ik ergens van vond, wat de praktijk betreft van het nieuw-apostolische geloof; niet voordat ik het in 2007 uiteindelijk voor gezien hield en evenmin daarna. Het doet er in deze kerk namelijk niet toe wat iemand vindt die nergens over gaat. In de Nieuw-Apostolische Kerk zijn het immers enkel en alleen de oppermachtigen die de dienst uitmaken, die de lakens uitdelen, die degenen die aan hun hoge gezag onderworpen zijn maken en breken, die zichzelf vrijpleiten, enzovoort.

Met leidinggevenden in deze kerk moet je dus niet al te veel van doen krijgen want die hebben helemaal geen boodschap aan "geluiden uit de samenleving". Men richt zich naar dienaren c.q. zegenaars die "nach dem neuapostolischen Glaubens verständnis" nóg hoger zijn; zo wordt iedereen tenminste geprogrammeerd (lees: gebrainwasht). Met het evangelie van Jezus Christus heeft deze hele geloofspraktijk op die manier niets meer uit te staan. Vrijwel niemand onder de gebrainwashte volgelingen van Herr Dr. Leber heeft er behoefte aan om nog om te kijken naar de schijnbaar onwillige naasten die in feite door de hoogmogende heren brutaal onder de voet werden gelopen. In dat opzicht had ik dus wel degelijk "voorkennis". Dat wil zeggen: tegen wil en dank had ik de beschikking gekregen over ervaringsfeiten, waarin uiteraard vrijwel niemand -onder de gebrainwashten- geïnteresseerd was. Hierna zag ik hoe de machtsfiguren het nog bonter maakten dan bont.

Al staat dit Forum in het teken van kritiek - waarom zou dat altijd alleen maar negatief uitgelegd moeten worden? Districtsapostel Pos zei eens tegen mij, al betrof het toen een ander: "Wie geconfronteerd wordt met een onvolkomenheid en integer is, zal toch graag van de gelegenheid gebruik maken een verzuim te herstellen?" Met andere woorden: schroom inderdaad maar niet om, als het van belang is, iemand attent te maken op een kwalijke aangelegenheid die werkelijk de aandacht verdient. Welnu, ik volgde dat advies toen op maar liep onmiddellijk op tegen een muur van verzet. Tja, was zo iemand nu maar nieuw-apostolisch geweest, zou je -als gebrainwashte gelovige- dan misschien zelfs nog even denken... Laat ik niet in detail treden, doch na dat bewuste advies van de districtsapostel (het betrof een privé-kwestie), deed nagenoeg dezelfde situatie zich voor op de Centrale Administratie en bleek het afgegeven advies louter op theorie te berusten! Holle retoriek dus.

Het voorval bleek echter geen incident te zijn, doch veeleer de regel die de uitzondering bevestigt! Cru uitgedrukt: in de Nieuw-Apostolische Kerk word je -als het even tegenzit- doodgegooid met mooie woorden maar je kunt fluiten naar de bijbehorende mooie daden. Nu is het toevallig zo, dat ik best wel veel van mensen kan verdragen. Immers, niemand heeft een karakter voor het uitkiezen en wij allen zullen het moeten doen met de omstandigheden die het leven op ieders bord legt. Aan de andere kant echter; waar blijf je met je ultieme waarden en normen, als juist "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in het "werk Gods" daaraan zichtbaar maling hebben? Als men alleen zichzelf daarmee te grazen nam, had ik het misschien nog wel kunnen billijken, maar het wordt vanzelf een ander verhaal indien zo'n godvergeten "life-style" ten koste gaat van naasten! Hoewel het mij niet aan wilde, is dit toch wat ik heb moeten constateren, op bestuursniveau nota bene.

Dat ik de kerk in 2007 verliet, was dan ook uitsluitend omdat ik "klaar" was met de verdorvenheid onder de "hooggeplaatsten". Ik wist: het zou nooit meer goed komen. (...) Omdat ik mij verbonden voel met mijn broeders en zusters, met wie ik ruim 50 jaar lang in deze kerk in het geloof ben opgetrokken, bleef ik de ontwikkelingen volgen zoals ik ook voordien de ontwikkelingen (in binnen- en buitenland) intensief volgde, met name via het Internet. Op die manier hoopte ik met (de veranderingen in) hun situatie op de hoogte te blijven, zodat wij niet van elkaar hoefden te vervreemden. Ik voorzag dat mijn "voorkennis" ooit, hoe pijnlijk ook, van pas zou komen. Ondertussen probeerde ik niemand ermee te belasten. In het najaar van 2010 veranderde ik hierbij in zoverre van gedachte, dat ik op dit Forum voorzichtig uiteen zette wat er volgens mij aan de hand was toen het in eerste instantie ging om de problematische leegstand bij Residence Eimersstaete in Arnhem.

Bij die berichtgeving koos ik voor hen die het hier, op dit Forum, wilden lezen. Ik had er duidelijk geen behoefte aan om de ellende van de daken te schreeuwen want ik vond het allemaal erger dan erg. Te gek voor woorden! Toch vond ik dat wie het wilde weten, recht had op informatie. Informatie wel te verstaan die de kerkleiding (bewust) achterhield. Hoewel wij op dit Forum nu meer dan duizend berichten verder zijn, heb ik van de kerkleiding nog maar twee relevante brieven gelezen: het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" en een knullige brief van 2 december 2011 van districtsevangelist Vis aan Bauke Moesker. Voor de rest probeert men voor veel geld de advocaat mr. P.A. de Lange te laten intimideren, zodat niemand het waagt om een mond open te doen - helemaal in lijn met de dreigende taal die aan de komst van districtsapostel Brinkmann voorafging: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden".

Nog voordat het zover was op 15 mei 2011, gaf ik op dit Forum in overweging om Armin Brinkmann die woorden te laten terugnemen. Het tegendeel gebeurde: op het idolate af vloog men hem collectief om de hals. De vliegende kiep die onze kerk in De Lage Landen wel even uit het slop zou trekken. Maar deze kille zakenman handelde in zaakjes die het daglicht niet konden velen. Al in het voorjaar van 2010 had ik het met hem aan de stok gekregen toen bleek hoe keihard deze arrogante kwast gewend was zielzorg te bedrijven. Eerder al had ik mij erover verbaasd hoe stamapostel Leber te werk ging: inkomende correspondentie in Zürich voor anderen dan hemzelf werd bijvoorbeeld terzijde gelegd. Hetzelfde wat er in Nederland gebeurt wanneer ik mij via de woordvoerder richtte tot het kerkbestuur. Eind vorig jaar gaf districtsapostel Brinkmann en passant in een brief toe dat hij aan medewerkers opdracht had gegeven om niet te reageren op inkomende correspondentie!

Dan heb je dus niet van doen met een te eerbiedigen kerkgenootschap, met een fatsoenlijke Algemeen Nut Beogende Instelling of met het "werk Gods' (!), doch met een malafide club van machtsfiguren die de duivel en zijn malle moer niet vrezen, net zo min als de Schepper van hemel en aarde. Dát recht mogen ze dan misschien wel hebben, maar er zijn grenzen. Je kunt iedereen wel onder de voet willen lopen die je bij zulke praktijken in de weg zou staan, maar op een gegeven moment valt dat op. Als bezetenen dramt men door om met gaven in het offerblok zielen die er wat van zeggen een kopje kleiner te maken, en al vaker heb ik mijn zorg erover uitgesproken, maar ik heb werkelijk het gevoel dat men zelfs in privé-zaken procedeert met deze financiële middelen. Daarom lijkt het mij volstrekt legitiem om vragen te stellen over dit soort van kennelijke wantoestanden. Deze kerk is al spoedig de aanwijzing niet meer waardig van een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Bauke Moesker had gelijk en hij heeft gelijk: 1) Gebiedt de volledigheid niet om de kerkgeschiedenis te beschrijven zonder weglating van wat dienaren mogelijk niet siert? 2) Wil de kerkleiding geen berouw tonen voor gedragingen die haar in het verleden hebben misstaan? 3) Kan er geen openheid van zaken worden gegeven omtrent de financiën? 4) Zou men niet buitengewoon actief de verzoening moeten nastreven tegenover slachtoffers van machts-misbruik in de kerk? 5) Kan de hele bedrijfsvoering in de kerkelijke organisatie niet beter worden overgelaten aan professionals? (...) Hoe je deze vragen ook formuleert, bij de nieuw-apostolische kerkleiding heeft men er géén oren naar. Daar wanen de "Godsgezanten" zich boven de Wet. Sterker nog: men trekt zich van God noch gebod iets aan. Dat denken wij niet; welnee, het zijn de ervaringsfeiten op grond waarvan wij dit na duizend berichten en evenzovele brandende vragen -helaas- moeten vaststellen.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 31-03-2012, 12.00 uur]
Redactie schreef:@all

In dit verband wijzen wij nog op het abonnee-artikel van 19 maart jl. bij RELIGIONSREPORT onder de titel "Keine Strafbarkeit kirchlicher Amtsträger". Hierin komt o.a. naar voren dat er sprake van zou zijn dat aan districtsapostel Armin Brinkmann een rendement van 20% in het vooruitzicht was gesteld op de in december 2007 geïnvesteerde 10 miljoen euro. Verder zou al dit geld naar verluidt in contanten (!) per auto naar Engeland zijn vervoerd en bij drie afzonderlijke gelegenheden daar (aan de oplichters) zijn afgegeven...

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "Di 27 Mrt 2012, 17:23 " in de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT".
@all

Stel dat het geld niet jaarlijks 20% doch 4% had opgebracht, dus € 400.000 per jaar. Dan beloopt de rentederving over 2008, 2009, 2010 en 2011 € 1.699.000. De ongetwijfeld al hoog opgelopen proces- en andere kosten komen daar vanzelf nog bovenop. Wie is er verantwoordelijk: Armin Brinkmann - in diens hoedanigheid van onbehoorlijk besturende bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nordrhein-Westfalen.

Overigens werd Armin Brinkmann al bij de plannen voor Residence Eimerstaete betrokken, voordat er in Arnhem één schep de grond in ging. Het (met de ondoordachte schorsing van Ronald Rohn op 8 juni 2009 door apostel Peter Klene vanuit het roemruchte theekransje oftewel de nep-Raad van Toezicht dan wel het "Paard van Troje") aangerichte financiële debacle bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is derhalve geen aangelegenheid waarop hij pas invloed kon uitoefenen sedert 15 mei 2011, toen hij ook in ons land de functie aanvaardde van bestuursvoorzitter. Toch zien wij hem hier in meerdere sloten/rivieren tegelijk lopen...

Terwijl iedereen in Nordrhein-Westfalen op basis van het bepaalde in artikel 6 van de statuten ten aanzien van de...
... er vanuit mocht gaan dat "Der Landesvorstand" over de investering van die 10 miljoen euro had beraadslaagd en besloten, bleek achteraf dat districtsapostel Brinkmann zulks in dit geval maar eigenmachtig zelf had gedaan. Wel zou hij een externe adviseur in de arm hebben genomen: "Das lief ausschließlich über den externen Berater, der mein Vertrauen genossen hat". Zie het redactionele bericht van "Zo 26 Feb 2012, 17:28" in de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT". Later moest hij toegeven dat deze "externe adviseur" de thans op non-actief gestelde districtsoudste Frank Zisowski (NAK Nordrhein-Westfalen/district Gelsenkirchen) betrof. Van Eberhardt Dodt, "at the time the finance manager of the church", die eveneens bij deze miljoenentransactie betrokken was (én bij de ernstig en ongetwijfeld kostbaar vertraagde oplevering van de nieuwbouw in Oberhausen-Sterkrade), weten wij dat deze naderhand werd bevorderd tot "Verwaltungsleiter"; chef de bureau in Dortmund. Onwillekeurig rijst dan nu de vraag: hoezo bevorderd?

Dezelfde vraag doet zich voor bij de districtsoudste Vis. Na het grandioze geklungel rond Eimersstaete werd ook hij door districtsapostel Brinkmann bevorderd: tot chef de bureau bij de Centrale Administratie in Amersfoort. Dit was op zijn zachtst gezegd een hoogst bevreemdende gang van zaken. Onwillekeurig (voor wie het klappen van de zweep een beetje kent) komt dan de vraag op: zou hier nog iets achter kunnen steken? Eerst besteedde ik aan dit vraagteken geen aandacht, maar sinds het bekend is dat betrokkene op 22 april aanstaande op voordracht van districtsapostel Brinkmann -inclusief een forse salarisverhoging- moet toetreden tot het driekoppige bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, zijn bij mij de uitroeptekens niet van de lucht en dondert en knettert het van alle kanten. Thans zo'n benoeming kán geen zuivere koffie zijn. Wijzelf waren er getuige van hoe door toedoen op het beslissende moment in de rechtszaal van -toen nog- districtsevangelist Vis het kerkbestuur de mist inging met het kort geding dat vorig jaar diende vanwege de op de website van de kerk op 16 juni 2011 gestarte lastercampagne tegen Ronald Rohn. Punt noch komma wilde betrokkene toegeven ter wille van de vrede. Het was de kortzichtigheid ten top. Daarna schreef hij in lettertype Comic Sans op 2 december 2011 een bespottelijke dreigbrief aan Bauke Moesker. Ook herinner ik mij hoe betrokkene onlangs in de rechtszaal meende fijntjes te mogen aanstippen dat andermans stukken (!) wel eens geantedateerd kunnen zijn. Beantwoordt men bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met zulke rare kunsten tegenwoordig aan de ware strekking van artikel 8 van de statuten?
 • Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd:

  a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk;
  
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.  Zie tevens de "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" van "Ma 15 Nov 2010, 23:11"
En, districtsapostel Brinkmann, waar was u feitelijk (?!), in de functie die u zeker nog te kort kwam, namelijk die van bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, sinds dat kerkbestuur zich na uw aantreden nu al tot driemaal toe bij de rechtbank had te verantwoorden? Ben je niet een bestuursvoorzitter van niks, als je het maar allemaal laat gebeuren dat alles in de soep loopt? Want dat is, beste bezoekers van dit Forum, waarvoor wij deze schitterende afwezige vanwege diens kennelijke desinteresse vast per e-mail herhaaldelijk hebben gewaarschuwd. Zo wil men nu op 22 april 2012 even "het dreamteam" gaan smeden...

Foute boel. Heel foute boel. Het is zo'n foute boel, dat ik zou willen zeggen: laat al die "vage gasten" ten overstaan van allen die het aangaat eerst maar eens een heleboel vragen bevredigend compleet beantwoorden.

Zoals het ook in Nederland kwalijk het geval was, keken bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nordrhein-Westfalen de districtsvoorgangers in de "Landesversammlung", telkens wanneer het er op aankwam, wel even de andere kant op. Een foutje van 10 miljoen euro moet kunnen, gaf men aldus te kennen. Hoe durven zulke "onnutte dienstknechten" 's zondags nog te bidden om de zegen van God over de gaven in het offerblok?!

(...) Is dit nu allemaal zó belangrijk dat het Internet ermee moet worden vervuild? Wat een haatgevoelens worden er op deze wijze geëtaleerd! (...) Misschien roept dit bericht wel dienovereenkomstige reacties op. Bedenk daarbij echter dat u zich hier op een Forum bevindt "voor allen die het apostolische werk een warm hart (zouden willen) toedragen"! Zoals de mannen-met-de-dubbele-petten-op in de Nieuw-Apostolische Kerk nu de halve wereld op de kop zetten, en lak schijnen te hebben aan alles en iedereen, is voor mij helaas zó weerzinwekkend, dat ik er op dit discussieplatform toch maar wat van zeg. Ruim 50 jaar lang in deze kerk werd ook ik geacht "geen mening" te hebben, maar, niet dat ik mij daar ooit veel van heb aangetrokken, vanaf de eerste dag van de rest van mijn leven wilde ik mijn "expertise" delen indien het ging om "list en bedrog" door kerkelijke ambtsdragers: ik heb mijn buik vol van "geveinsdheid onder de vromen".

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie