Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Plaats reactie
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Bericht door Redactie »

Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Hoe lastig in de gauwigheid de hier bijeen vergaarde logica misschien ook te volgen is; indien enkele personen een kerkgenootschap starten en dezen besluiten dan om verder maar te handelen onder de naam van het "werk Gods"; zou dat een zegen zijn, of eerder een vloek? Wat legitimeert de Nieuw-Apostolische Kerk als zijnde het werk Gods?! Wie waren feitelijk haar oprichters? Was het een willekeurig particulier initiatief of had God hier daadwerkelijk de hand in? (...) Hoe nuttig het ook kan zijn om op een christelijke figuurzaagclub het verenigingsleven te ontdekken; wat willen de betalende leden God daarmee laten zeggen over het gratis leeraanbod, uitgaande van zagende figuren elders? (...) Waar de nieuw-apostolische kerkleiding, als je er serieus naar kijkt, bij nader inzien onophoudelijk mee bezig is, is het organiseren van een soort van verenigingsleven ter ere van bestuursleden die steevast zijn uitgekozen door degenen die zij in het bestuur opvolgden. Maar wat valt er dan speciaal te besturen? Waar gaat het om? Welnu, eerst zorgen ze ervoor dat het duidelijk wordt dat iedereen het geld afgeeft dat men God niet wil onthouden want dan kunnen de bestuurders overal mee aan de slag. Om de regels op te stellen, en zo, en die dan overal in te voeren. Dus, ga maar na: publiciteit, dienstbezoeken, workshops, evenementen en volgend jaar extra veel. Dan worden de oprichters van 1863 in het zonnetje gezet. Maar zou men bij het bestuur intussen wel weten wie dat zijn?

TjerkB
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
Wat legitimeert de Nieuw-Apostolische Kerk als zijnde het werk Gods?!

(...)
@all

Zou het óók in het werk Gods (!) te veel zijn gevraagd als één van de leden van het lichaam van Jezus Christus ervoor pleit dat er begrip ontstaat en er een warm kloppend hart vol liefde mag zijn voor één van de andere leden van Zijn lichaam? Bij "het bestuur" van de Nieuw-Apostolische Kerk ben je in de praktijk dan namelijk aan het verkeerde adres. Uit alle macht en tot elke prijs ontdoet men zich daar van vragenstellers.

Een willekeurig voorbeeld:
Redactie schreef:(...)
Bijzonder kwalijk ook vond ik de desinteresse bij D.Ap. Brinkmann, toen ik hem het afgelopen jaar informeerde over geestelijke verwondingen, aan één van onze naasten toegebracht vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk! Zie het redactionele bericht op "do 20 okt 2011, 09:01" in de thread "Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!" Ik citeer: "Tot tweemaal toe zelfs vroeg ik voor het slachtoffer om hulp en aandacht. Geen antwoord!!" De districtsapostel volstond met het toezenden van een leesbevestiging...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 30 dec 2011, 22:00" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
Zou het óók in het werk Gods (!) te veel zijn gevraagd als één van de leden van het lichaam van Jezus Christus ervoor pleit dat er begrip ontstaat en er een warm kloppend hart vol liefde mag zijn voor één van de andere leden van Zijn lichaam? Bij "het bestuur" van de Nieuw-Apostolische Kerk ben je in de praktijk dan namelijk aan het verkeerde adres. Uit alle macht en tot elke prijs ontdoet men zich daar van vragenstellers.

(...)
@all

Een ander voorbeeld nog:
Redactie schreef:(...)
Vele jaren gaan voorbij. En dan [op 14 september 2009; Red.] maakt iemand een "hoge dienaar" er op attent dat er zielen zijn, op hoge leeftijd inmiddels, aan wie het kerkbestuur nog iets verschuldigd is, namelijk om op hetzelfde officiële briefpapier als waarmee ze ooit brutaal de wacht was aangezegd thans mee te delen dat dit nú wordt betreurd. De betreffende "hoge dienaar" heeft daar vervolgens geen oren naar. "Nee, er komt niets van in. Uit hoofde van mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid in het 'werk Gods' kan ik daar niet aan meewerken. Als zulke zielen daar nú nog mee zitten, heb ik daar geen enkele boodschap aan."

Ik wist het onmiddellijk heel zeker: met zo'n hovaardige opstelling zal zo'n ongelofelijk "hoge dienaar" voor geen sterveling ooit een "zegenaar" kunnen zijn.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "za 04 jun 2011, 20:26" in de thread "Onverbiddelijk NAK-protocol voor ernstig zieke".
Zie in dit verband tevens het bericht door BakEenEi op "wo 02 feb 2011, 21:09 " en volgende (Düsseldorf; eerste t/m vijfde vervolg) in de thread "Elders gelezen..." alsmede het redactionele bericht op "di 04 okt 2011, 19:40" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!".

Het WebTeam/TjerkB


N.B.
Redactie schreef:(...)
Want: missen wij nooit eens iemand, in de gemeenschap? Valt ons nooit iets op? Hoe zou het wellicht gekomen zijn dat zielen verstillen? Waarom, waarom exact verliezen wij elkaar soms emotioneel uit het oog? (...) Omdat ik serieus wéét wat er hier aan de orde kan zijn, begin ik erover. Opnieuw trouwens. Onderschat u allen alstublieft niet wat er met mensen van vlees en bloed gebeurt indien het er voor de dienaren, in wie men graag Godsgezanten wilde zien, amper toe doet wie een naaste persoonlijk feitelijk is; indien pijnlijk blijkt dat het er voornamelijk om draait "dat de tent gerund kan worden", zodat de (districts)apostel trots kan zijn op de "zegenaars" die dat allemaal keurig netjes voor elkaar hebben gekregen. Dan, ja dán krijgen kinderen Gods (!) het in hun geloof écht moeilijk. Je was immers hooguit een decorstuk dat men goed kon gebruiken. Hoe ondertussen het klimaat was waarin goddelijk leven in de gemeenschap zou mogen gedijen, was voor de kerkelijke ambtsdragers klaarblijkelijk van ondergeschikt belang! Wie met zo'n ontluisterende ervaring wordt geconfronteerd, verandert! Een deceptie van dit kaliber geeft je namelijk een ongelofelijke geestelijke dreun. Terwijl niemand schijnbaar doorkrijgt wat er met je is, loop jíj -als onwillig decorstuk- met je ziel onder de arm. Men heeft medelijden met je, en dat is absoluut héél wat anders dan mededogen. Medelijden omdat jij "de vreugde" zeker kwijt bent. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kun je dan het best zo snel mogelijk inzien dat je jezelf moet overwinnen. Het ligt dus aan jou! (...) Om precies te zijn: in de Nieuw-Apostolische Kerk ligt áltijd álles alléén aan jóu. (...) En dat komt omdat "ze" in deze kerk niet meer willen weten wat zielzorg écht is.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 23 dec 2011, 23:05" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
Zou het óók in het werk Gods (!) te veel zijn gevraagd als één van de leden van het lichaam van Jezus Christus ervoor pleit dat er begrip ontstaat en er een warm kloppend hart vol liefde mag zijn voor één van de andere leden van Zijn lichaam? Bij "het bestuur" van de Nieuw-Apostolische Kerk ben je in de praktijk dan namelijk aan het verkeerde adres. Uit alle macht en tot elke prijs ontdoet men zich daar van vragenstellers.

(...)
@all

Of een actueel voorbeeld:
Redactie schreef:(...)
Op woensdag 25 augustus 2010 sprak ik een bestuurslid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, waarbij één van mijn eerste vragen was: "Kent u broeder Moesker?" Alleen van naam, zo begreep ik. Kennelijk probeert men niet op constructieve wijze met elkaar "on speaking terms" te geraken, was namelijk vaak mijn gedachte geweest wanneer ik de site http://apostolischekritiek.nl/ bezocht. Deze website was immers al jarenlang in de lucht. Waarom was er géén gehoor gevonden voor werkelijk de meest serieuze problemen, die nu -schijnbaar uit geestesnood (!)- geëtaleerd werden op het Internet? Ik informeerde hier dus naar bij dit bestuurslid want per slot van rekening handelde het over aangelegenheden die de "zorgplicht" van plaatselijke dienaren logischerwijs te boven gaan. Kortom, ik drong er op aan om met broeder Moesker contact op te nemen. Hij is toch ook altijd nog lid van de kerk?! Voor mijzelf was het in dit opzicht gewoonweg al te laat. Toen ik (op 2 mei 2007) de kerk verliet, wisten districtsapostel De Bruijn en ikzelf dat het definitief was. Ik vond dat stamapostel Leber de hele zaak grondig aan het verzieken was en dan is het een kwestie van EXIT.

Terwijl ik "achterbleef", ging men bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op 3 mei 2007 "aan de hand van leiding, gegeven in onze dierbare stamapostel" over tot de orde van de dag:
BakEenEi schreef:(...)
Kinderen Gods worden geacht 10% van hun inkomen aan de Nieuw-Apostolische Kerk te schenken, en voorts gul te geven ter gelegenheid van de Dankdag voor Gewas en Arbeid, bij het kerstfeest, bij het zondagschoolreisje, bij een regiodienst voor senioren waar de lunch wordt gebruikt, bij deelname aan een workshop voor dirigenten, voor een jeugddag, bij een zang- of orkestuitvoering en voor het zendingswerk. Verder wordt er van alles ingezameld wat nog méér geld opbrengt. Daarnaast is het fijn als men zo veel mogelijk onkosten voor eigen rekening neemt. De "verantwoordelijke dienaren" redden zich wel met al het geld. Bij hen is het in de best mogelijke handen, zo wordt het de gelovigen voorgehouden.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "zo 04 dec 2011, 22:51" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Het WebTeam/BEE


Uit: Bericht door Redactie op "ma 05 dec 2011, 23:02" in de thread "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)
Zie verder de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Wil
Berichten: 45
Lid geworden op: za 14 jan 2012, 21:10

Re: Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Bericht door Wil »

WebTeam/TjerkB,
Eerder las ik alhier dat u er mee zou stoppen en al u geschreven berichten wilde verwijderen, echter nu lees ik weer berichten van u met steeds de zelfde inhoud als voorheen en linken die verwijzen naar eerder geschreven topic's van u en ondertekend met het Webteam/TerkB.
Wat moet ik mij daar nu bij voorstellen?
Gaat u met u topic's toch weer gewoon door onder u eigen naam en als verantwoordelijke WebTeam medewerker zoals voorheen?
Wil E.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
Zou het óók in het werk Gods (!) te veel zijn gevraagd als één van de leden van het lichaam van Jezus Christus ervoor pleit dat er begrip ontstaat en er een warm kloppend hart vol liefde mag zijn voor één van de andere leden van Zijn lichaam? Bij "het bestuur" van de Nieuw-Apostolische Kerk ben je in de praktijk dan namelijk aan het verkeerde adres. Uit alle macht en tot elke prijs ontdoet men zich daar van vragenstellers.

(...)
@all

Ten slotte nog een voorbeeld uit 2007 toen het de kerkgemeente Hamburg-Blankenese betrof:
BakEenEi schreef:(...)
Intussen begon ik meer en meer een discrepantie waar te nemen tussen "de verheven theorieën" en hoe het er in de praktijk werkelijk aan toe gaat onder ambtsdragers die deze theorieën uitdachten en oplegden.

Achteraf bezien heeft dat bij mij direct een proces van onthechting in gang gezet. Vele regels en voorschriften die men gedurig verordonneerde, heroverwoog en nader vaststelde, wederom heroverwoog en andermaal nader vaststelde, benauwden mij. Hoe viel dit toch allemaal te rijmen met de intimiteit tussen de Heer en al de Zijnen die bij Hem bekend zijn (vgl. 2 Tim.2: 19)? Met "God is dé Liefde"? (...) In de gemeenschap Hamburg-Blankenese waren er toen enkele ambtsdragers die moeite hadden met de afgekondigde leerstellingen. Het kostte ze de kraag maar een persvoorlichter hield vol: "Unser Stammapostel bemüht sich sehr, eine einvernehmliche Lösung der Verhältnisse zu erreichen. Das Band der Brüderlichkeit ist nicht zerschnitten, unsere Geschwister und die verantwortlichen Brüder gehen respektvoll und geschwisterlich miteinander um. Uns liegt momentan sehr viel daran, die Kommunikation untereinander aufrecht zu erhalten und die Gemüter zu beruhigen."

Een goed verstaander begreep onderhand dat er "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" geen afbreuk zou worden gedaan aan "de geschiedschrijving" voor zover die al had plaatsgehad. Dit maakte het debacle op 4 december 2007 (tijdens de -tweede- Europese Informatieavond) voor mij voorzienbaar. Daarom sprak ik ook daarover nog mijn zorgen uit, hoewel ik de kerk intussen had verlaten. Aan het kerkbestuur schreef ik namelijk op 18 oktober 2007: "Juist door St.Ap. Leber, in wie ik aanvankelijk alle vertrouwen had, is mij het geloof in de integriteit van de internationale kerkleiding uit handen geslagen. Waarschijnlijk maakt hij op 4 december a.s. diens fatale fout..." Hierna was het snel afgelopen met het begrip want kort daarop werden nieuwe berichten als SPAM geweigerd.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "do 30 dec 2010, 17:52" in de thread "Oudejaarsavonddienst 2010".
Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 19.30 uur]
Wil schreef:WebTeam/TjerkB,
Eerder las ik alhier dat u er mee zou stoppen en al u geschreven berichten wilde verwijderen, echter nu lees ik weer berichten van u met steeds de zelfde inhoud als voorheen en linken die verwijzen naar eerder geschreven topic's van u en ondertekend met het Webteam/TerkB.
Wat moet ik mij daar nu bij voorstellen?
Gaat u met u topic's toch weer gewoon door onder u eigen naam en als verantwoordelijke WebTeam medewerker zoals voorheen?
Wil E.
@Wil

Zie de berichtgeving maar als een onhandige poging om velen die vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk als levend dood worden beschouwd, nog een stem te geven.

Door de jaren heen heb ik veelvuldig zielen het slachtoffer zien worden van psychisch geweld dat ze werd berokkend door kerkelijke ambtsdragers. Men had "diep in aanbidding" (vgl. NAK-zangkoorboek, lied 185) moeten buigen voor de belangrijkheid van de nieuw-apostolische bestuursleden. Doordat zulks niet vlot genoeg gebeurde, werd aan hen de liefde van onze hemelse Vader onthouden. In deze gang van zaken zag ik een patroon ontstaan, dat mij steeds méér verontrustte. Echter, zouden Godsgezanten de liefde van hun Zender nu werkelijk aan de Zijnen onthouden, terwijl het hier juist om zielen gaat die hulp inriepen doordat er bij hen brandende vragen opkwamen?! Nee, was mijn conclusie, dan is zo'n kerkbestuur gewoon de weg kwijt.

Ook bij NAKtuell werd er eens geïnformeerd waarom ik geregeld aandacht vroeg voor in feite hetzelfde thema. Ik antwoordde toen als volgt:
Veel te gemakkelijk namelijk wordt er in deze samenhang onvoldoende bij stilgestaan wat toch in werkelijkheid de impact kan zijn van emotionele verwaarlozing! Als vragen willens en wetens niet serieus worden genomen, terwijl het de gelovigen eerst 10, 20, 30, 40 of 50 jaar lang wordt ingeprent dat men in kerkelijke ambtsdragers Godsgezanten en zegenaars dient te willen zien, kan niemand meer spreken van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), laat staan van hét werk des Heren! Zwijgen over het (chronische) leed van een naaste is dan een blijk van onvermogen. Er is hier sprake van een ernstige misstand! Protest derhalve.

Een gebroken arm of been is bepaald van een andere orde dan de hartverscheurende gevolgen van zinloos geestelijk geweld, toegebracht door zogenaamde (hogere) dienaren in de Nieuw-Apostolische Kerk:
Ook in het bovenstaande bericht (van 18 mei 2005 bij NAKtuell) pleitte ik voor naasten (!), die door de internationale nieuw-apostolische kerkleiding maar even onder de voet waren gelopen toen er in Zwitserland voor enkelen een uitzondering werd gemaakt. Maak echter in de Nieuw-Apostolische Kerk niet zo'n opmerking of kom vanwege een officiële bekendmaking op een kerkelijke website aanzetten met misschien wel een onwelkome vraag want gegarandeerd: dan lig je eruit... Alleen in deze kerk, wel te verstaan. Níet in Zijn werk!

Bij het mij bekende patroon, dat simpelweg een kwalijke verdeel- en heerspolitiek in de Nieuw-Apostolische Kerk blootlegt, past tevens wat bijvoorbeeld de districtsoudste Thomas Feil overkwam. Het viel te voorzien dat hij door de kerkleiding zou worden opgeofferd. Zie verder het redactionele bericht dienaangaande op "di 01 maart 2011, 00:50" e.v. in de thread Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis".

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Bericht door Redactie »

@all

Wanneer de Nieuw-Apostolische Kerk dus na ruim 120 'Abspaltungen bzw. Trennungen' volgend jaar 150 jaar zou bestaan, met de nadruk op "zou", zal het de gelovigen niet misstaan indien zij zich eens afvroegen wat er op basis van zo'n roemrucht verleden -voor de kerkleiding (!)- in alle redelijkheid nog te vieren dan wel te herdenken valt. Feiten en omstandigheden welke voor verreweg de meeste onderworpenen aan het kerkelijke leergezag verborgen werden gehouden, zijn natuurlijk wel degelijk bekend bij bestuursfunctionarissen die daardoor in minstens twee realiteiten leven. Wie echter werkelijkheid en fantasie gaandeweg door elkaar haalt, zal zich wereldvreemd gaan gedragen, wat in Nederland inmiddels goed kan worden waargenomen. Nu kennelijk de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" er tezamen voor kiezen om de handen in onschuld te wassen, zullen de krokodillentranen wel te voorschijn komen bij de rechtbank Utrecht, waar straks de ontnuchterende waarheid in klinkende munt wordt omgezet: miljoenenverliezen zijn er te melden.

Hoe tragisch voor elke betrokkene de afloop dan ook zal zijn, geen van allen kan tegen die tijd nog zoiets staande houden als "Wir haben es nicht gewußt". Door bijvoorbeeld op bestuursniveau ook duizenden euro's uit te geven aan het honorarium van een advocaat om Bauke Moesker te laten intimideren vanwege de vele onthullende publicaties die hij faciliteerde op diens website en dit bijbehorende Forum, mogen in elk geval alle districtsvoorgangers en alle bestuursleden tot in detail bekend worden verondersteld met wat er hier de laatste anderhalf jaar in ronde taal omstandig uit de doeken is gedaan: bij de Nieuw-Apostolische kerk keurt de slager zijn eigen vlees. Het lijkt absoluut nergens naar dat bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)...
 • er een klachtenregeling ontbreekt,
 • er geen vertrouwenspersoon is aangewezen,
 • er geen onafhankelijke Raad van Toezicht bestaat,
 • inkomende correspondentie op aanwijzing van de bestuursvoorzitter onbeantwoord wordt gelaten,
 • en "hogere verantwooordelijke leidinggevenden" tegenover de ingeschreven leden op geen enkele transparante wijze rekening en verantwoording wensen af te leggen.
Men kan een figuurzaagclub wel christelijk noemen, maar scheep de leden aan wie de hoogte prijs wordt doorberekend om de speciale hemel voor houtzagers te ontdekken dan niet op met witteboordencriminaliteit.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Bericht door Redactie »

@all

Dat er op dit Forum nogal is uitgeweid over allerhande ongerijmdheden die nieuw-apostolische gelovigen verdeeld kunnen houden, werd vooral ook ingegeven door het wereldvreemde gedrag na diens aantreden op 15 mei 2005 van de huidige voorzitter van het internationale kerkbestuur, Wilhelm Leber. Met name door zíjn toedoen zijn heel wat zaken akelig op scherp gezet. Zie bijvoorbeeld het onderstaande bericht:
Redactie schreef:@all
Dat het nu zelfs in het tijdschrift "Unsere Familie" woordelijk wordt uitgespeld dat Stamapostel Leber in een openbare eredienst op 20 februari jl. zou hebben opgemerkt...
 • "Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere nicht sicher ist, ob die Neuapostolische Krche Gottes Werk ist. Sind solche Zweifel nicht wie eine Krankheit?"
... doet ons voor de zoveelste keer de schrik om het lijf slaan.

Het is vreselijk wat deze verwarde man de laatste tijd zo maar allemaal verkondigt. Daar kun je toch met goed fatsoen niet langer in meegaan?! Nagenoeg de algehele mensheid zou in zijn ogen dus ziek zijn... Het is werkelijk te bizar voor woorden wat voor een waanzin deze stamapostel er gedurig uitkraamt!!
Wij vinden het ook volslagen onbegrijpelijk dat iedereen die er bij aanwezig is dit laat gebeuren en dat zelfs redacteuren en correctoren zulks achteraf nog laten passeren...
Spreekt hier nota bene niet onderhand een fascistische geest?!

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "ma 09 mei 2011, 18:18" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..." Lees verder bij NAKtuell: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=1449553&r ... 41674&pg=1
Wie er wat van zegt, kan bij wijze van spreken doodvallen. Geen "zegenaar" zou daar rouwig om zijn. Aangezien een uitspraak van de stamapostel "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voor het werk Gods (!) "kracht van wet" heeft, valt het binnen (en buiten) de kerk niemand aan te raden er inhoudelijk een andere mening op na te houden. In dat geval namelijk stuiten wij immers op het volgende scenario:
Redactie schreef:
shalom schreef:
Monatsrundschreiben für alle Amtsträger im Bezirksapostelreich Nordrhein-Westfalen 7. Jahrgang März 2011 Nr. 3 schreef:
2.1 Hinweise zum Seelsorgebesuch

Wie verhalten wir uns, wenn uns Fehler in der kirchlichen Praxis vorgeworfen werden?

Teil 4 – Umgang mit tatsächlichen Fehlern [der Amtskörper]


…Es kann sein, dass der predigende Amtsträger ein Informationsdefizit hat. Vielleicht
hat er neuere Lehraussagen nicht richtig aufgenommen oder nicht gelesen. Vielleicht
hat er sie zwar gelesen, aber nicht verstanden und deswegen nicht verinnerlicht… . Es
besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Amtsträger eine andere Lehrauffassung
zu bestimmten Inhalten vertritt und diese verkündet. Ausdrücklich sei angemerkt, dass
der Stammapostel die Erwartung ausgesprochen hat, dass die Amtsträger sich hinter
die Lehre der Kirche stellen
. Dieses entspricht auch der Sicht der Apostel.

…Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht
hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird… .

Seiten 2 - 3

Bron: http://www.forum.glaubensforum24.de/vie ... 513#p36513
@all

Het is maar dat u het -van districtsapostel Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen)- van tevoren weet: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!

Let wel: dit is afgesproken werk. Eerder waarschuwde districtsapostel Karlheinz Schumacher (Norddeutschland; in december 2010 opgevolgd door districtsapostel Rüdiger Krause) dienovereenkomstig:
Aus dem Monatsrundschreiben NAK Norddeutschland für Juni 2010

MONATSRUNDSCHREIBEN
FÜR ALLE AMTSTRÄGER
BEZIRKSAPOSTEL-BEREICH NORDDEUTSCHLAND
 • Zitat:

  Ausdrücklich sei angemerkt, dass der Stammapostel die Erwartung ausgesprochen hat, dass die Amtsträger sich ganz hinter die Lehre der Kirche stellen.

  Dieses entspricht auch der Sicht der Apostel.

  Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden.
Quelle: balehuhu, 10-06-2010
Bron: BakEenEi op "op zo 28 nov 2010, 22:38" in de thread "Leegstand NAK Appartementen in Arnhem/Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk"
Zie tevens: Heidewolf, 13.06.2010
Het WebTeam


Bron: door Redactie op "za 26 feb 2011, 20:58" in de thread "Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird... "
Wie de nieuw-apostolische "Godsgezanten" niet op elk terrein op hun woord gelooft, zal in deze kerk het leven zuur worden gemaakt. Dat is anno 2012 de stand van zaken. De inbreng van de "apostelen des Heren" zal áltijd de doorslag geven. "God staat per definitie het meest aan hun kant." Doen zij iets fout, dan was het steevast tóch goed bedoeld. Voor slachtoffers resteert slechts het gebruik van de mantel der liefde.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geboren: onze zoon Junior, en wij noemen hem Jezus...

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 20.00 uur]


@all

Bij de Nieuw-Apostolische Kerk is er dus van het evangelie van Jezus Christus een vreselijke janboel gemaakt. Er wordt gedreigd met hel en verdoemenis. Hiervan twee voorbeelden:
[citaat 5]
Stammapostel Leber:
Wir stehen auf einem Felsen. Ich erinnere daran, dass Jesus einst zu Petrus sagte: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen" (Matthäus 16,18). Wir als die Gemeinde stehen auf dem Felsen. Solange wir mit diesem Felsen verbunden sind, haben wir Kraft. Diese Kraft befähigt uns, den Teufel zu überwinden, ja, alle Geister zu bezwingen. Aber wenn man nicht mehr auf dem Felsen steht, wenn es anderen Mächten gelingt, diese Verbindung zu unterbrechen, dann verliert man sofort seine Kraft. Dann ist man nicht mehr gesegnet. Dann verliert man den Glauben und kann die Liebe Christi nicht mehr wahrnehmen. Deshalb ist es so wichtig, auf diesem Felsen gegründet zu sein, mit dem Stammapostel verbunden zu bleiben, Verbindung mit den Aposteln zu haben, so oft wie möglich in die Gottesdienste zu gehen. Stehen wir nicht mehr auf dem Felsen, sind wir unserer Kraft beraubt und werden zum Spielball der Geister.

Bron: Verslag in het Tijdschrift Unsere Familie van de dienst op 29 maart 2009 te Kampala/Oegenda.
Zie voorts het redactionele artikel op "vr 22 apr 2011, 21:48" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".
Redactie schreef:[Bijgewerkt: 22.45 uur]


@all

Van stamapostel Richard Fehr is de uitspraak bekend "Wer das Schiff verlässt, ertrinkt!" Logisch, kan hierbij de eerste gedachte zijn; zoiets moet je op volle zee immers ook niet wagen! Of betrof het hier een stille wenk aan het adres van broeders en zusters, die wellicht het plan hadden om in hun vakantie een cruise te maken, zodat ze hopelijk zouden oppassen met overmatig alcoholgebruik aan dek? Of...

Zie hierover het artikel "Das System NAK" van Ulrike Bär-Streich en haar echtgenoot Detlef Streich bij:
NAK - AUSSTIEGSHILFEN; Kritische Informationen und freundliche Ausarbeitungen zur Hilfe für Menschen, die mit der Neuapostolischen Kirche Schwierigkeiten haben.

Om te downloaden, o.a.: Sprachliche Mittel zur mentalen Zwangsüberzeugung in der Neuapostolischen Kirche – Eine rhetorische Stilmittelanalyse.

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "do 25 aug 2011, 14:31" in de thread "Acties om het streven naar vrijheid de kop in te drukken..."
Met andere woorden: wie het "werk Gods" verlaat, zal het buitengewoon slecht vergaan. Men zal (naar Matteüs 20 vers 19) aan de heidenen zijn overgeleverd, voor wie het goddelijke heil uiteraard niet is weggelegd.

Je bent hoe dan ook een ongelofelijke zielenpoot, indien je het in de Nieuw-Apostolische Kerk niet meer uithield. Daar zal men namelijk tot in lengte van dagen blijven bidden voor...
 • "... de zielen die 'het altaar' de rug hebben toegekeerd, voor afgedwaalden en verdwaalden, voor beterweters, onverschilligen, degenen wier 'brillenglazen' zijn beslagen; voor de rijken en verrijkten die onterecht menen 'het levende woord' niet meer nodig te hebben, voor wie lauw geworden is, voor hen die God alleen in de natuur zoeken, voor de zwakken, voor wie andere zaken belangrijker heeft geacht, voor wie plaats heeft gemaakt voor de twijfel, voor allen die net als destijds Lot 'het verkeerde deel' hebben gekozen, en voor wie er zo ongelovig is als Thomas."

  Zie in dit verband verder het redactionele bericht op "wo 19 jan 2011, 20:36" in de thread "Heersers in de kerk (5): In de greep van de macht".
Niemand ondertussen die je een helpende hand reikt. Reken daar niet op! Trouwens, "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" ligt alles aan iedereen -die zich in de navolging niet staande weet te houden- zelf. Het enige wat de good guys derhalve voor jou kunnen doen, is: blijven bidden. "Bid en werk" wordt door de nieuw-apostolische uitverkorenen vrij vertaald met "hopen en bidden" en pro-actief (!) medelijden hebben met de achterblijvers. Let wel: medelijden in plaats van mededogen.

In groepsverband voelen leden van de Nieuw-Apostolische Kerk zich doorgaans sterk: in een kerkgemeente, een koor, een orkest, enzovoort. Spreek de waarachtige "kinderen Gods" echter niet persoonlijk aan op de bovenbeschreven nieuw-apostolische geloofspraktijk en op de verplichtende theorieën die daaraan gedurig ten grondslag worden gelegd, want "Dat is een zaak van de dienaren!", zo zal men desgevraagd antwoorden. De dienaren zullen vervolgens verwijzen naar hogere dienaren, die op hun beurt zullen verwijzen naar "de woordvoerder" die op zíjn beurt in opdracht van districtsapostel Brinkmann met de zegen van stamapostel Leber er het zwijgen toe zal doen. Wel zal men je allervriendelijkst uitnodigen om eens een dienst bij te wonen of een muziekuitvoering. Dan zou je zelf kunnen oordelen... Vergeet in dat geval niet om navraag te doen naar wie er voorheen in de kerkbanken op de lege plekken zaten; wat de vermoedelijke reden is van hun afwezigheid en wáár dezen nu voor persoonlijk commentaar eventueel te bereiken zijn. Raak dan niet te snel onder de indruk een deftig woord als "secularisatie" en van aandoenlijke verhalen over "heengegaan" of bedlegerig en "oud van dagen". Houd er ook ernstig rekening mee dat men geneigd zal zijn om "op de automatische piloot" als het ware een cassettebandje af te spelen. Zelden zal iemand er serieus blijk van geven het zich te realiseren dat een van buitenaf gestelde vraag wel eens iets om het lijf kan hebben.

 • [5] Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, [6] die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. [7] Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet

  Uit: 1 Timoteüs 2 (NBV)
(...)

Als het bij de rechtbank Utrecht vanaf 21 februari 2012 stilaan verkeerd uitpakt voor de "apostelen des Heren" en hun handlangers, zal de informatie op dit Forum wellicht velen alsnog een dienst kunnen bewijzen.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie