Het is niet ver naar Bethlehem

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:
 • Afbeelding
  Bron: Katechismus der Neuapostolischen Kirche, ISBN 978-3-943980-00-4
(...)
Mijn voorstel zou zijn: sla deze bladzijde pas om zodra de beschreven theorie ook werkelijkheid is...

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Di 21 Mei 2013, 20:27"
@all

Het kerkgenootschap "de Nieuw-Apostolische kerk in Nederland" is een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam en in dat -juridische- opzicht een "bijzondere vereniging". Zou daarmee álles zijn gezegd?! Vorige week zette een uitspraak van stamapostel Wilhelm Leber mij aan het denken, toen hij had geschreven:
"Ik wil benadrukken: de Nieuw-Apostolische Kerk houdt er tegenwoordig niet meer aan vast dat de boodschap van stamapostel Bischoff een Goddelijke openbaring was."
Was deze bijzondere vereniging waar ik zo'n 50 jaar lid van ben geweest, nu opeens de personificatie van de mening van een persoon, de stamapostel wellicht, of van de meeste stemmen die volgens de statuten gelden na ampel beraad onder de leden van het internationale bestuur? Kortom: "Met wie heb ik thans het genoegen?" Eén ding wist ik direct heel zeker: als ik hierover een vraag had gesteld, had ik in de kerk die ik verliet op antwoord kunnen wachten tot ik een ons woog... Tegelijkertijd voelde ik op mijn klompen aan dat het beslist de Heilige Geest niet kon zijn geweest die met ingang van 13 mei 2013 het ene standpunt had losgelaten en het andere had omarmd. Integendeel, zo had de ervaring mij -goddank- geleerd: de waan van de dag wordt hier gedomineerd door een aantal hoogmogende heren, wier doen en laten mij vooral doet denken aan een door Hans Christian Andersen beschreven hoofdpersoon in één van diens verhalen...
Tegenwoordig is "De nieuwe kleren van de keizer" of "de kleren van de keizer" een gemeenzaam gebruikte uitdrukking voor een dwaze gewoonte of beslissing, die iedereen afkeurt, maar waartegen niemand protesteert uit angst om tegen het collectief en/of haar leiders in te gaan.


Bron: WikipediA
Driemaal zeven magere jaren heb ik er uiteindelijk over gedaan om mij voldoende bewust te worden van het onderstaande:
 • De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

  Uit: 1 Johannes 4 (NBV)
Het gaat in Zijn rijk niet om denkbeelden, die er van tijd tot tijd kunnen worden opgehangen door machtsfiguren die het klaarblijkelijk ontgaat wat het wil zeggen om Zijn liefde voor ál de Zijnen zichtbaar te maken.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

@all

Nú een heel ander geluid... De opnamekwaliteit laat misschien wel iets te wensen over, maar let op de intentie én de inhoud: "I have a home beyond the river... "
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
Toon eindelijk zelf maar eens de heldenmoed die doorgaans het eerst van anderen wordt verlangd. Dit is ieders kans om op een geloofwaardige manier verzet te bieden tegen "zinloos geestelijk geweld"... in een kerk waarin er na ruim 100 jaar nog altijd getouwtrek moet zijn over de meest elementaire beginselen van het werk Gods:
 • 34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

  Uit: Matteüs 22 (NBV)
Wie in Zijn werk als dienaar (!!) op ooghoogte (!!) wil staan met een naaste (!!), zal intellectuele intimidatie (!!) achterwege moeten laten!! Die hele rottige rotcatechismus - daar zal geen sterveling ooit wat aan hebben!!

(...)


Uit: Mijn bericht op "Wo 23 Feb 2011, 18:14" in de thread "herder/voorganger Koos Dunning bijt spits af"
@all

"De thema’s gaan ondubbelzinnig richting theologie", zo gaf het internationale kerkbestuur het te kennen op 16 februari 2004. Ik had het al zien aankomen en wist meteen dat men ermee recht zou praten wat krom is. Ik liep namelijk al een poosje mee, maar niet met de blik op oneindig en het verstand op nul.

Lezenswaardig in dit verband is het redactionele bericht op "Di 19 Jun 2012, 19:02" in de thread "Wie weet wie Marcel Dagenbach is?" met een citaat uit mijn bericht op "Za 19 Feb 2011, 01:10" in de thread "Levend geloof" dat op grond van het voorgaande eindigt met de opmerking "Hier eindigde 'mijn levende geloof' in de Nieuw-Apostolische Kerk. Op afgeslankte voet heb ik mijn weg vervolgd; ontdaan van een zeker bijgeloof... "

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 02-06-2013, 14.45 uur]
 • 30.05.2013 R. D. aus G.:

  Ich sehe die Kirchenleitung da in einer Zwickmühle. Sehen wir uns doch einfach mal den 5. Glaubensartikel an :"Ich glaube, dass die von Gott für ein Amt Ausersehenen nur von Aposteln eingesetzt werden......". Da steht eindeutig das diejenigen Personen die in der NAK ein Amt bekommen ausschliesslich von Gott ausersehen werden/wurden.Das es sich bei Amtseinsetzungen eigendlich nur um Personalentscheidungen handelt wird von offizieller Stelle stehts dementiert. Sollte die Kirchenleitung zum einem definierten Termin die Frauenordination zulassen kommt sie in Erklärungsnot wieso Gott denn seid Jahren und Jahrzehnten nur Menschen mit XY-Geschlechtschromosom "ausersehen" hat, ab diesem Termin aber offensichtlich seine Meinung (nach Genehmigung der KL ) geändert haben soll. ;) Ich persönlich würde eine Frauenordination sehr begrüßen. Allerdings sollte dazu das ganze Amtsverständnis und die Ämterhierarchie mal mächtig entstaubt und reformiert werden. Gott, dem Nächsten und der Gemeinde kann jeder Dienen. Dazu braucht es keinen "Auftrag". Zum Abschluss möchte ich einen Satz von Herrn Streich zitieren den ich kürzlich las "Hoffendlich verzeiht uns Gott auch die Religion".
  Gruß, Rene'

  Bron: Leserbriefe zu "Ist der Gedanke an weibliche Amter in Westeuropa unpopulär?" bij Glaubenskultur-Magazine
@all

Het betreffende vijfde artikel van de nieuw-apostolische geloofsbelijdenis luidt in het Nederlands:
"Ik geloof dat degenen die door God tot een ambt zijn geroepen, slechts door Apostelen tot hun ambt worden gewijd en dat uit het apostelambt volmacht, zegening en heiliging voor hun dienst voortkomen."
Inderdaad wordt daarmee de "alleenverkoop" van geestelijke bedieningen nadrukkelijk gekoppeld aan de funcionaris die in de Nieuw-Apostolische Kerk de positie inneemt van stamapostel en de "ware apostelen" benoemt. Betrokkene zelf wilde er in diens "Woord van de maand" van augustus 2010 nog wel het volgende over kwijt:
BakEenEi schreef:(...)
Wie zich conformeert aan de inhoud van de geloofsartikelen, dient echter wel te begrijpen dat men dan feitelijk het standpunt inneemt zoals stamapostel Leber het -nogal hoekig- verwoordde in diens "Woord van de maand" in augustus 2010:
 • De geloofsartikelen bieden ons zekerheid. Ze beschrijven centrale punten uit ons geloof in een bondige vorm. Dat zorgt er per definitie voor dat niet alle aspecten van de geloofsleer opgenomen kunnen worden. In het bijzonder brengen de geloofsartikelen niet tot uitdrukking hoe wij tegenover andere christelijke overtuigingen staan. Een principieel punt is echter al vaker door mij benadrukt, ik herhaal het hier nog eens: God is Zijn handelen altijd soeverein. Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt. Verdere uitspraken over onze houding komen in volgende publicaties ter sprake.

  Bron: Geloofsbelijdenis en catechismus
Niet ieder zal zulke expliciete geloofsopvattingen uit naam van God willen uitdragen. Bedenk bovendien hoe de nieuw-apostolische kerkleiding in de praktijk pleegt om te gaan met "dissidenten".

(...)


Uit: Mijn bericht op "Ma 14 Feb 2011, 20:41" in de thread "Glaubenskultur.de kapittelt NAK(-catechismus) ongenadig".
Zie overigens wat het verplichtende karakter van de nieuw-apostolische geloofsartikelen betreft ook het redactionele bericht op "Di 26 Apr 2011, 10:52" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".

De berichtgeving van de zijde van het internationale kerkbestuur over de herziene grondslagen van het nieuw-apostolische geloof riep al meteen verwarring op, en die onbevredigende situatie duurt voort. Ikzelf vind verwarring over "de kennis van het heilige" in één woord rampzalig. Het is funest voor de saamhorigheid in een geloofsgemeenschap. Wat bezielt in 's hemelsnaam hier "het opperste leergezag" waardoor men blijkbaar geen kans ziet om eerst voldoende duidelijkheid te verschaffen over de kern van de zaak, zo vroeg ook ik het mij destijds af. Welnu, de intentie van de "hooggeplaatsten" was eenvoudig niet zuiver: men probeerde immers zichzelf te legitimeren als" Godsgezanten met een carte blanche"! Uiteraard ontstaat er op die manier broddelwerk. Wie God niet dient doch liever eerst en vooral zichzelf, hoeft ook niet te rekenen op de werkzaamheid van de Heilige Geest. Natúúrlijk krijg je dan een hoop verwarring. Natúúrlijk rust er dan op zo'n prestigeproject géén zegen. Natúúrlijk hebben de onruststokers dat zelf ook wel dóór. Natúúrlijk wringt men zich dan vervolgens in alle mogelijke bochten om de mensheid toch maar ergens mee te imponeren. Natúúrlijk krijg je dan zoiets als een "Kirchentag NRW 2013" want "o, kom er eens kijken" hoeveel wij mans zijn (zolang de offergaven strekken). Zo volgt -bezien in het licht van de eeuwigheid- de ene schertsvertoning de andere op. Tot zielzorg zijn de zichzelf vierende organisatoren ondertussen allang niet meer in staat; enkel en alleen nog tot effectbejag. Wie dat stilaan voorzag, en ervoor waarschuwde dat de nieuw-apostolische kerkleiding haar hand overspeelde, kreeg het etiket "Querdenker" opgespeld. Dan word je in de Nieuw-Apostolische Kerk hooguit gedoogd. In deze kerk hebben de hoogmoedigen zich namelijk collectief ingebeeld exclusief te beschikken over de platina-versie van de Heilige Geest. Criticasters moeten het doen met "de strooien versie".

Misschien wel de belangrijkste drijfveer om hier telkens weer "in de pen te klimmen" is de grondige afkeer die ik ervaar als het gaat om verwarring die i.c. nota bene wordt opgeroepen door zogenaamde zegenaars (in mijn beleving zijn het blaaskaken) die voor zichzelf "in alle bescheidenheid" een onbegrensd vertrouwen claimen. En steeds wanneer ik denk dat het hopelijk niet nóg gekker wordt, gebeurt het tegenovergestelde...

Men banjert maar door Gods porseleinkast, er gaat van alles aan diggelen, en slechts een enkeling schijnt er van op te kijken! Méér van hetzelfde begon mij tegen te staan. Ik kon het werkelijk níet meer verdragen. Ik vertrok, maar dat ontsloeg mij niet van wat ik als mijn plicht heb opgevat, namelijk om zo mogelijk voor anderen verwarring weg te nemen. Wellicht kan het onderstaande erbij helpen om aan te voelen waar het nu juist wél om gaat:
 • Geloven en doen
  [19] Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. [20] Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. [21] Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. [22] Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. [23] Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: [24] hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. [25] Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. [26] Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. [27] Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

  Uit: Jakobus 2 (NBV)
ACE liet ons destijds weten hoe Glaubenskultur-Magazine voor deze problematiek om aandacht vroeg:
ACE schreef:(...)
 • Kommt der Hochmut vor dem Fall?
  Das neue Selbstverständnis der Neuapostolischen Kirche

  Es gibt ein neu formuliertes Kirchenverständnis, das an die Frühzeit der neuapostolischen Bewegung erinnert. Während allerorten Kirchen geschlossen werden und der Gottesdienstbesuch bei 30 Prozent liegt - Tendenz sinkend - gibt sich die NAK kämpferisch und beruft sich dabei auf die katholische Kirche. Doch das macht die neuapostolische Arroganz nicht erträglicher.


  Wuppertal (gk). Es ist sieben Jahre her, da gab Gerrit Sepers sein Amt als Apostel ab, mit der Begründung, „weil die Kirchenleitung festhält an der Exklusivität.“ In einer der größten niederländischen Zeitungen hielt der Pressesprecher der Neuapostolischen Kirche International, Peter Johanning, dagegen: „Die Exklusivität verschwimmt. Gerrit Sepers ist wirklich ein paar Jahre zu früh gegangen. Hätte er nur gewartet, dann hätte er seinen Willen bekommen.“ - Nun, Sepers hat nicht gewartet, er ist aus der NAK ausgetreten weil er der Überzeugung war, dass „die Konservativen immer die stärkeren“ sind. Aber andere haben gewartet auf das verheißene Verschwimmen der Exklusivität, sie haben sich ökumenisch engagiert, sind in lokalen Arbeitskreisen christlicher Kirchen Gastmitglied geworden oder haben versucht, gute Kontakte zu etablieren. Man wartete auf den neuen Katechismus.

  Nun steht fest: Sepers hatte recht. Die NAK bleibt exklusiv. Der Sprung hin zum „Kirche werden“, ist ihr nicht gelungen. In kämpferischem Tonfall formulierte es 1913 das Grundlagenwerk der damals noch jungen neuapostolischen Bewegung „Alte und neue Wege“: „Apostolisch war die Anfangskirche, apostolisch wird die Schlußkirche sein müssen!“ Wer das nicht akzeptiert, den bezeichnet der Autor als schriftgelehrtes „Schlangen- und Otterngezücht“. Knapp hundert Jahre später lässt die Neuapostolische Kirche immer noch keine Kirche „gültig“ neben sich stehen: „Die Kirche bedarf, um ihrer Aufgabe in allen Aspekten gerecht zu werden, des Apostelamtes. Wo das Apostelamt in der Einheit mit dem Stammapostel, der den Petrusdienst versieht, vorhanden ist, gibt es das geistliche Amt und die rechte Verwaltung der drei Sakramente.“
  Wenn sie auf die „apostellose Zeit“ zurückblickt, dann in bedauerlichem Tonfall: „Die Heilige Versiegelung, die sakramentale Vermittlung der Gabe des Heiligen Geistes, war während dieser Zeit nicht möglich, denn dem Apostelamt ist nach biblischem Zeugnis die Aufgabe vorbehalten, die Gabe des Heiligen Geistes zu spenden (vgl. Apg 8,14–17).

  Das Heilige Abendmahl wurde nur noch als Gedächtnis-, Gemeinschafts- und Dankesmahl gefeiert, während die wahrhafte Gegenwart von Leib und Blut Jesu nicht mehr zustande kam.“ Durch die Wiederbesetzung des Apostelamtes seien diese „Mängel behoben“ worden. Es gibt seit 2006 nur eine Ausnahme, und das ist das Taufsakrament: „Die Heilige Wassertaufe, die die Grundlage des Christseins bildet, konnte auch ohne bevollmächtigtes Amt gespendet werden, denn sie ist der Kirche als ganzer anvertraut.“ - Warum hat Gott dies nicht auch mit den anderen Sakramenten so gemacht? Das müsste doch eigentlich in seinem Interesse gelegen haben?

  Der nun publizierte Katechismustext lässt überhaupt kein „Verschwimmen“ der Exklsuivität erkennen, wenn er deutlich macht, dass nur eine Kirche, nämlich die NAK, legitimiert ist, die Brautgemeinde zuzubereiten: „Im Werk Gottes zur Bereitung der Braut, also in der Neuapostolischen Kirche, in dem die Apostel in der Einheit mit dem Stammapostel wirken, sind die vier Wesensmerkmale von Kirche Jesu Christi – wenn auch nicht in vollkommener Weise – vorhanden: Einheit, Heiligkeit, Allgemeinheit und Apostolizität.“ Und eben so wenig wie vor hundert Jahren verzichtet sie auf eine deutliche Abgrenzung zu anderen christlichen Kirchen: „Im Werk Gottes ist das möglich, was in den anderen Institutionen, die zur sichtbaren Kirche zählen, wegen der Ablehnung der gegenwärtig wirkenden Apostel nicht ausgeführt werden kann, nämlich die Wiedergeburt aus Wasser und Geist zu ermöglichen und Heiliges Abendmahl mit der wahren Gegenwart von Leib und Blut Jesu zu feiern.“ Durch die Heilige Versiegelung werde „zum einen die Gotteskindschaft konstituiert und zum anderen die Berufung zur Erstlingsschaft zugesagt.“

  Man kann diese Ausführungen ohne Zweifel für ein klares Bekenntnis zur „Tradition“ halten, zur vermeintlich heilsbringenden „Identität“ der NAK. Es könnte den Gruppenzusammenhalt bei einigen stärken, es könnte sogar die Kirche auf die Höhe des Fundamentalismus-Zeitgeistes bringen. Denn in dieser Radikaliät wurde das Kirchenverständnis in den vormaligen „Fragen und Antworten“ nicht dargestellt. Hier enthielt man sich noch eine Bewertung der Gültigkeit anderer Glaubensgemeinschaften.

  Aber es gibt doch einen wesentlichen Umstand, der irritiert: Ein paar Seiten der Leitgedanken-Sondernummer zuvor werden viele Gedanken zum Thema Kirche ausgebreitet, die eigentlich ganz vernünftig klingen: „Jesus Christus hat seine Kirche gestiftet, um dem Menschen zu seinem Heil die Gemeinschaft mit sich, dem Vater und dem Heiligen Geist zu schenken. (...) Durch das Opfer Christi wird dem Menschen die Gemeinschaft mit Gott in einer Form geschenkt, die zuvor nicht möglich war. Alles, was Kirche ist und bedeutet, hat seinen Grund in Person, Wort und Tat Jesu Christi: Das Evangelium, das innerhalb der Kirche durch den Heiligen Geist durch die Zeit weitergetragen wird, gründet auf der Predigt und dem Handeln Jesu. Die Sakramente, die in der Kirche zum Heil der Menschen zugänglich gemacht werden, haben ebenso ihren Ursprung in der Tat Jesu Christi wie die tätige Nächstenliebe, die in der Kirche gelebt wird. (…) Die Wesensmerkmale von Kirche werden im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel benannt und im dritten Artikel des neuapostolischen Glaubensbekenntnisses aufgegriffen. (…) Die Vielheit christlicher Kirchen ist bedingt durch kulturelle, soziale und geschichtliche Unterschiede sowie
  durch verschiedene menschliche Interpretationen des einen Evangeliums, der einen Heiligen Schrift. In diesen Kirchen wird im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit Wasser getauft und das Evangelium von Tod, Auferstehung und Wiederkunft gepredigt. Der
  offenbare oder sichtbare Aspekt von Kirche Jesu Christi hat Anteil an der allgemeinen Menschheitsgeschichte; insofern gibt es hier auch Irrtümer, Verfehlungen und Mängel. Trotz dieser Unterschiedlichkeiten und Unzulänglichkeiten bleibt die Kirche Jesu Christi nicht in der Verborgenheit und Unzugänglichkeit.“

  Es scheint so, als habe Stammapostel Dr. Wilhelm Leber seine Bezirksapostel in zwei Gruppen aufgeteilt, in seiner pragmatischen Art: „Ihr macht den ersten Teil und Ihr den zweiten“ – und dabei unglücklicherweise genau die progressiven für den ersten Teil und die konservativen für den zweiten Teil erwischt; denn in der Mitte des Artikels kippt der Tonfall: „Am deutlichsten ist die Kirche Jesu Christi dort wahrnehmbar, wo das Apostelamt, die Spendung der drei Sakramente an Lebende und Tote sowie die rechte Wortverkündigung vorhanden sind. Dort ist das Werk Gottes aufgerichtet, in dem die Braut Christi für die Hochzeit im Himmel bereitet wird.“

  Das Ergebnis: Noch nie hat sich die neuapostolische Kirche so deutlich zu der „einen“ Kirche bekannt zu der sie dazugehört; aber auch noch nie hat sie sich so deutlich und lehrverbindlich selbst über andere erhöht. Damit aber macht sie den ersten – durchaus anerkennungswürdigen – Teil aber leider zunichte, und: „Das wird den Ökumene-Gedanken so weit nach vorne bringen, dass man ihn gar nicht mehr sieht!“ - so kommentierte es ein Schreiber im Forum „Glaube und Kirche“.

  Die eingangs zitierte Äußerung Johannings zeigt, dass das urspünglich anders gedacht war. Auch die lange Zeit, die es gebraucht hat, dieses Kircheverständnis festzuzurren, macht deutlich, hier gab es hinter den Kulissen ein Hauen und Stechen. Und der jetzt gefundene Kompromiss spiegelt nun ganz sicher nicht die von Gott erwartete „Einheit“ wider. Verhießen die Leitungskreise noch vor wenigen Jahren, dass mit dem neuen Katechismus alles „einfacher“ würde, so wird nun deutlich: höchstens die negative Beurteilung der NAK geht nun schneller von der Hand, denn sie hat eine klare Faktenlage. Überhaupt „nicht einfach“ dürfte es nun aber für all jene werden, die gerne neuapostolisch sein wollen und dabei auch Christen anderer Konfessionen als Gottes Kinder akzeptieren können, der neue Fundamentalismus in der NAK stellt sie unter erheblichen Druck.

  m.koch/acbex, 2011-02-10


(...)


Uit: Bericht door ACE op "Za 12 Feb 2011, 13:28" in de thread "Nieuwe Liturgie in de praktijk... "


Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 16.00 uur]
BakEenEi schreef:(...)
Het betreffende vijfde artikel van de nieuw-apostolische geloofsbelijdenis luidt in het Nederlands:
"Ik geloof dat degenen die door God tot een ambt zijn geroepen, slechts door Apostelen tot hun ambt worden gewijd en dat uit het apostelambt volmacht, zegening en heiliging voor hun dienst voortkomen."
Inderdaad wordt daarmee de "alleenverkoop" van geestelijke bedieningen nadrukkelijk gekoppeld aan de functionaris die in de Nieuw-Apostolische Kerk de positie inneemt van stamapostel en de "ware apostelen" benoemt.

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Za 01 Jun 2013, 21:11"
@all

Nergens in de Bijbel staat dat het aanbeveling verdient om gelovigen op grond van het evangelie van Jezus Christus zoiets voor te houden als het bovenstaande en dat men daaraan een gelofte zou moeten verbinden!

Indien er met de beste wil van de wereld amper kan worden gesproken van zegening en heiliging vanuit de "handelingen der (hedendaagse nieuw-apostolische) apostelen"; is dat misschien geen veeg teken?
basis schreef:ACE,

Je vraagt je af hoe apostolisch Nederland hierop zal reageren.

Ik kan je verzekeren: NIET !
Op de 1e plaats zijn de gewraakte teksten waarschijnlijk niet in het Nederlands voor handen vanwege het feit dat het Nederlands niet tot de 6 NAK kerntalen behoort. Zo zal de cathechismus hier ook niet in het Hollands verschijnen, dat scheelt ook weer een boel heibel zullen ze wel denken, in Amersfoort.

Op de 2e plaats zijn de meeste broeders en zusters aan de basis niet echt geïnteresseerd in dit soort zaken, als het maar fijn is in de dienst.
Als er maar een mooie bloemen op het altaar staan en de priester niet te lang spreekt, de zangers goed bij stem zijn en de organist aanwezig is
... nou dan is het toch allemaal prima?!
Het woord exclusiviteitsclaim is bij 90% van de leden denk ik niet bekend.


Bron: bericht door basis op "Ma 14 Feb 2011, 17:34" in de thread "Nieuwe Liturgie in de praktijk... "
Stel, dat een dergelijk laconieke houding representatief is voor de aangesloten leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Dat zou wat de verdorvenheid betreft die wij zien "in de kring der dienaren", opeens een heleboel, zo niet alles verklaren! Of vraagt nog helemaal niemand zich af wat het betekent om via dit Forum kennis te nemen van feiten en omstandigheden die wijzen op strafbare feiten als bedrog, deelname aan een criminele organisatie, diefstal, fraude, huisvredebreuk, mishandeling, dan wel valsheid in geschrifte? Wie dat ontgaat terwijl alarmerende berichtgeving dienaangaande nu al bijna drie jaar lang om ingrijpen schrééuwt, slaapt!!

De onlangs als nieuwe stamapostel aangetreden huidige voorzitter van het internationale kerkbestuur, Jean-Luc Schneider, is een man die zich de laatste jaren heeft weten te onderscheiden door absurde uitspraken. Wie er bijvoorbeeld geen geloof aan hecht indien hij zich op het standpunt stelt dat een conflict binnen zes maanden moet zijn opgelost (in plaats van na 60 jaar), zou als twijfelaar in diens opinie immers ernstig ziek zijn!

Jean-Luc Schneider, ik daag u uit bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, van welk kerkgenootschap u sinds kort de hoofdbestuurder bent; om daar binnen zes maanden vanaf heden orde op zaken te stellen.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

 • Afbeelding
  Uit: Mijn bericht op "Zo 03 Feb 2013, 20:00" in de thread "Heersers in de kerk (5): In de greep van de macht"
@all

Let wel: het bewuste interview is uit 1995 - toen er voor velen van ons nog niets mis was met "het nieuw-apostolische werk Gods". Alleen, in die tijd had je bij wijze van spreken alleen nog maar zwart-wit televisie met een redelijk ongestoorde ontvangst op één analoge zender; op het tweede net moest je door de sneeuw heen kunnen luisteren en kijken. Dat was geen probleem want "de wereld om ons heen" boeide ons niet!

Ondertussen echter was er van alles aan de hand. Zie bijvoorbeeld het redactionele bericht over priester Erwin Meier-Widmer op "Vr 15 Apr 2011, 22:35" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".

Achteraf bezien was het in onze kerk niet de bedoeling dat "de Zijnen" wijzer werden gemaakt dan het de "Godsgezanten" uitkwam. Menigeen zou dat inzicht vervolgens op hoogst pijnlijke wijze moeten verwerven.

In een aanvullend bericht in de betreffende thread heb ik onomwonden kenbaar gemaakt hoe erg ik het vind dat de toenmalige opziener Herbert Bansbach de zaken zo voorstelde als ze hierboven zijn aangehaald:
 • Jeder ist bei uns für sein Seelenheil selbst verantwortlich, wir stehen nur bei und helfen etwas.
 • Wir haben lediglich den Anspruch, die Kirche zu sein, die Jesus mit seinen Jüngern gegründet hat.
Immers, vergelijk die -impliciet elke aansprakelijkheid afwijzende- leugenachtige en quasi-simplistische voorstelling van zaken eens met meer recente ondubbelzinnige nieuw-apostolische leeruitspraken als:
 • De Heer verwacht een diepgaand geloof. Dat is een geloof waarbij men navolgt. Dat is een geloof, waarbij men een onbegrensd vertrouwen in de boden van Jezus heeft. (Wilhelm Leber)
 • Ik roep u toe: Laat geen ongenoegen en ontevredenheid opkomen! Wilhelm Leber)
 • Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden. (Armin Brinkmann)
 • Zweifel ist eine sehr gefährliche Krankheit, die muss sofort bekämpft werden. Wenn ein Zweifelsgedanken sich in uns festsetzt, dann müssen wir ihn sofort bekämpfen. (Jean-Luc Schneider)
Heus, de nieuw-apostolische geloofspraktijk wordt naar buiten toe veel rooskleuriger en meer vrijblijvend voorgespiegeld dan deze in werkelijkheid is. Naarmate dienaren "hoger" zijn, worden gelovigen geacht extra ontzag te hebben voor hun vermeende goddelijke autoriteit. Wie dus zo "vrij" is om met de stamapostel van inzicht te verschillen, matigt zich "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zo ongeveer aan God niet voor vol aan te zien. Niemand volgens die geloofsopvatting is namelijk beter bekend met wat de Schepper van hemel en aarde voor ogen staat dan de internationale bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk of -conform de geheel naar eigen inzicht geformuleerde statuten- diens opvolger naar eigen keuze:
Zwar unterliegt es der Lehrautorität des Stammapostels, weitergehende „Aufschlüsse aus dem Heiligen Geist zu verkündigen und zur verbindlichen Lehre der Neuapostolischen Kirche zu erklären“ – so heißt es im Katechismus.
Aldus stamapostel Leber op 13 mei 2013. Wie voor zichzelf een dergelijke "Lehrautorität" claimt, en deze door handlangers als districtsapostel Brinkmann ook nog laat sanctioneren, begrijpt van het werk Gods níets.
BakEenEi schreef:(...)
Als "stamapostelhelper" Jean-Luc Schneider verstandig is, neemt hij met Pinksteren een wijs besluit: hij schaft de verwarrende catechismus af, hij trekt de kromme geschiedschrijving in en hij verklaart dat, als het aan hem ligt, er tot nadere aankondiging enkel en alleen nog werk wordt gemaakt van de samenvatting die Jezus Christus gaf van de Tien Geboden.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Wo 08 Mei 2013, 15:32" in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan."
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

@all

Ter info: http://www.versoehnung-jetzt.de/

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

Redactie schreef:@all

"Es ist mir ein Anliegen, jene um Verzeihung zu bitten, die unter der Botschaft des Stammapostels Bischoff gelitten haben ..." Dit is nou net waarmee je een slachtoffer níet direct moet confronteren indien je een fout hebt toe te geven! Zeker als er eerst zowat 60 jaar is getreuzeld om enig berouw te tonen, en zielen jarenlang opgezadeld waren met een ten onrechte aan ze opgedrongen schuldgevoel; hoe durf je dan zó te praten?

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "Di 04 Jun 2013, 17:47" in de thread "Lafhartige 'verklaring' van Betonkopf Wilhelm Leber"
@all

Tegen het einde van de middag ontving ik -uit de eerste hand- een afschrift van het meest indrukwekkende schrijven dat ik ooit onder ogen heb gekregen. Zie hieronder...
 • Reinhard Petzold
  Krefeld-Fischeln, 15.Juni 2013

  An die Glaubensgeschwister der Apostolischen Gemeinde Krefeld (VAG), welche die Ereignisse um die „Botschaft“ des Stammapostels der Neuapostolischen Kirche (NAK), J.G. Bischoff, und deren Folgen als Zeitzeugen erlebt haben:

  Hermann Beser, Waltraut Beser, Hanni Clemens, Waltraud Clemens, Heinz Jenn, Hilde Jenn, Irmgard Joeres, Käthi Kuschminder, Gerda Kreierhoff, Ruth Marx, Hilde Nellen, Werner Odenwald, Marlene Odenwald, Ludwig Schäfer, Ruth Schäfer, Helga Stollwerk, Eveline Zimmermann für Schw. Vierzig, Helga Weniger, Marlies Langen.

  Nachrichtlich: Apostel Armin Groß und Vorsteher der Gemeinde Krefeld, Priester Detlef Schaefer


  Liebe Geschwister,

  wie Ihr der beigefügten Sonderausgabe der Zeitschrift der Neuapostolischen Kirche „Unsere Familie“ entnehmen könnt, bittet uns der inzwischen im Ruhestand befindliche Stammapostel der NAK, Dr. Wilhelm Leber, zum damaligen Geschehen um Verzeihung.

  Seine kritische „Erklärung“ in der Sonderausgabe – UF Spezial - zum Verhalten des Stammapostels Bischoff und der Verlautbarung, dass die „Botschaft“ über keine biblische Grundlage verfügt, ist ein erster Schritt zur Versöhnung zwischen der NAK und der VAG. Sicherlich fehlen zur Zeit noch weitere wichtige Erklärungen zu den damaligen Ereignissen. Nach wie vor gelten unsere Apostel Kuhlen, Dehmel und Dunkmann, sowie 2 Bischöfe und 10 Bezirksälteste, unter diesen auch mein Vater, als aus der NAK exkommuniziert, das heißt ausgeschlossen. Mit dem Ausschluß durften sie weder Grundstücke noch Kirchen der NAK betreten. Darüber hinaus sind die geschichtlichen Abläufe, wie es zur „Botschaft“ gekommen ist und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Botschaft und innerkirchliche Auseinandersetzungen, bisher unerwähnt geblieben.

  Es ist jedoch zu bemerken, dass die NAK eine renommierte Historikerin, Frau Dr. Leh, von der Fernuniversität Hagen, beauftragt hat, die geschichtlichen Abläufe auf wissenschaftlicher Grundlage zu ermitteln und zu konkretisieren. Frau Dr. Leh interviewt in diesem Rahmen insgesamt 20 Zeitzeugen, davon 10 von der NAK und 10 von uns (VAG). Am 9. November 2012 hat sie bei mir vorgesprochen und meine Aussagen, die über vier Stunden währten, dokumentiert.

  Liebe Geschwister, die Ihr Euch seinerzeit, in den schweren Tagen der Trennung von der NAK, mit uns hinter Apostel Kuhlen und seine Mitbrüder gestellt habt, Euch gegenüber fühle ich mich veranlasst, den Verlauf der Entwicklung bis heute kurz zu erläutern.

  Das um so mehr, als Ihr die kaum zu beschreibenden Belastungen in jenen Tagen mit uns geteilt habt.

  Wenn ich die Vorgänge im Ablauf der Geschehnisse nochmals zur Erinnerung darlege, dann soll das keinesfalls als abwertende Handlung gegenüber denen bewertet werden, die in jenen Tagen uns verurteilten und verdammten, offensichtliche Unwahrheiten verbreiteten und in Handlungen offenbar wurden, die jeglichen menschlichen Anstand vermissen ließen. Die vielen Tränen, die damals geweint wurden, als die Trennung mitten durch die Familien ging, herzliche geschwisterliche Verbindungen sich lösten, intakte Brüderkreise zerbrachen, lange bestehende Freundschaften sich annullierten und eine seelische Not, ohne gleichen, offenbar wurde, kompensierten sich mit unserem Glauben, dass die Ausführungen unseres Herrn Jesu Christi und seine Hinweise uns wichtiger waren, als die Worte eines irrenden Stammapostels.

  Apostel Kuhlen wiederholte ständig in jenen Tagen, nicht die Menschen zu verurteilen, sondern nur den Geist zu kennzeichnen. Beim Schreiben dieser Zeilen sehe ich immer noch meinen herzensguten Vater. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ihn weinen sehen, als er seinen letzten Gottesdienst in der Kirche auf der Hardenbergstr. leitete. Sein von Gram und Schmerz gekennzeichnetes Gesicht ist mir immer noch bewusst.

  Ihr wisst ja selbst, wie schwer der Neubeginn war. Wir hatten zunächst keine Versammlungsstätte. Es fehlten Abendmahlskelche und ein Altar. Nicht ein einziger Stuhl war uns geblieben. Was aber vorhanden war, das war die herzliche, geschwisterliche Liebe und die Verbindung untereinander und das Zueinanderstehen; aber auch das Bewusstsein: Wir stehen an der Sache Jesu Christi und müssen Gott mehr gehorchen, als den Menschen.

  Nachdem die NAK Kirchenleitung angeordnet hatte, jegliche Kontakte mit uns zu unterlassen und alle zugesandten, aufklärenden Schriftstücke von uns ungelesen zurückzuschicken beziehungsweise zu verbrennen oder den Brüdern abzugeben, unterblieben über Jahrzehnte jegliche Verbindungen. Viel später, noch während der Lebenszeit des Apostels Kuhlen, lebte die freundschaftliche Verbindung des Bezirksapostels Engelauf mit dem Hause Kuhlen wieder auf. In diesem Zusammenhang kam eine Begegnung von leitenden Brüdern unserer Gemeinde mit dem Stammapostel Urwyler in Zürich zustande. Letztlich verliefen die Gespräche leider ergebnislos. Das änderte sich unter Stammapostel Fehr. Er initiierte ein erstes Konzil Apostolischer Gemeinschaften. Es endete mit einer losen Kontaktaufnahme. Später, Anfang dieses Jahrhunderts, wurde auf seine Initiative in der NAK eine Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung der geschichtlichen Abläufe gebildet. Diese Gruppe entfaltete unter Stammapostel Dr. Leber eine breitere Initiative und stellte erstmals gemeinsame Besprechungen mit leitenden Brüdern von uns (VAG) her und zwar mit dem Ziel, die gemeinsame Geschichte aufzuarbeiten

  Die Entfaltung einer umfassenderen Information, durch das inzwischen sich ständig mehr und mehr von vielen Benutzern verwendete Internet, machte es möglich, dass nunmehr breite Kreise innerhalb der NAK die Internetseiten unserer Gemeinde abrufen konnten. Selbstverständlich war es auch uns möglich geworden, durch diese Einrichtung Ausführungen der NAK auf ihrer Hompage zu lesen.

  Ich selbst habe hierdurch mit 6 Aposteln der NAK korrespondiert und ihnen Aufklärung über unrichtige Darstellungen gegeben. Vertreter der großen Konfessionen begannen ebenso sich zunehmend mit der NAK und der „Botschaft“ zu befassen.

  Im Wohnzimmer meines Hauses begann eine entscheidende Aufklärung zum Thema „Botschaft“ und der Kirchenspaltung. Am 30.07 2007 interviewte uns in diesem Rahmen das Magazin „Christ im Dialog“. Apostel i.R. Gaßmeyer, Bischof i.R. Kloß, Bez.ältester i.R. Keller, Evangelist i.R. Kuhlen und ich gaben dem Magazin umfassend Auskunft über alle seinerzeitigen Vorgänge. Das wurde in Ton und Bild aufgenommen und danach auf 19 Seiten im Internet veröffentlicht. Bereits in den ersten beiden Tagen danach, ist die Veröffentlichung mehrere tausend Mal von Interessierten abgerufen worden. Hinzu kam, dass im gleichen Zeitraum eine Aktennotiz des Apostels Kuhlen über die Vorgänge, wie er einstimmig zum Stammapostel der NAK von der Apostelversammlung gewählt worden war und am 1. August 1948 in der Ötkerhalle zu Bielefeld in einem hoch feierlichen Gottesdienst zum Stammapostel ordiniert wurde, mit der Maßgabe, bis zum Tod des Stammapostels Bischoff als Stammapostelhelfer zu arbeiten, veröffentlicht wurde. Gleichzeitig war in der Aktennotiz erläutert worden, welche Ursachen zur Rückgabe des Stammapostelamtes durch den Apostel Kuhlen geführt haben.

  Die NAK mußte sich nunmehr vielen Fragen stellen und kritischen Kommentaren begegnen. Am 4. Dezember 2007 erläutere der Leiter Arbeitsgruppe Geschichte, der NAK, Apostel Drave, entgegen einer Absprache mit unserem Apostel Knauth, in einer NAK Veranstaltung, die europaweit in alle Gemeinden übertragen wurde, die Geschichtsabläufe aus Sicht der NAK. Diese Darstellung war absolut einseitig mit einem desaströsen Charakter. Sie ließ in Details jeglichen menschlichen Anstand vermissen und schob alle Schuld der Spaltung unseren exkommunizierten Aposteln in die Schuhe. Danach entstand ein Schrei der Entrüstung nicht nur bei uns, sondern auch in den Reihen der NAK und in anderen konfessionellen Kreisen.

  Mit ihrer Erklärung vom 01.02.2008 unterbrachen unsere Apostel jeglichen Kontakt mit der NAK. Diese ganzen Vorgänge müssen aufrüttelnd auf die NAK Leitung gewirkt haben. Der Stammapostel Leber war gemeinsam in diesen Tagen mit dem Apostel i.R. Engelauf zu einem Gespräch in der Wohnung vom Evangelisten i.R. Werner Kuhlen. Bitte entschuldigt die nachstehende Formulierung, aber hier haben Werner und seine Frau Gerda
  Tacheles geredet.

  Unter Federführung vom Ältesten i.R. Keller haben wir, das heißt Apostel Gaßmeyer i.R., Bischof Kloß i.R., Ältester Keller i.R., Evangelist Kuhlen i.R. und ich eine Broschüre unter dem Namen „Kirche und Wahrheit“ veröffentlicht, die auf 36 Seiten sachlich die Ausführungen des Apostels Drave widerlegte. Auch diese Broschüre wurde inzwischen viele tausend Mal auf dem Internet abgerufen.

  Der Stammapostel Leber wünschte danach ein weiteres Gespräch mit Zeitzeugen von uns. Dieses Gespräch hat am 12.07.2008 ebenfalls in der Wohnung vom Evangelisten i.R. Kuhlen stattgefunden. Daran haben teilgenommen: Unser Apostel Armin Groß, der Älteste i.R. Keller, der Evangelist i.R. Kuhlen, die Schwester Gerda Kuhlen und ich. Seitens der NAK der Stammapostel Dr. Leber und der Bezirksapostel für NRW Armin Brinkmann.

  Das Gespräch wurde per Ton aufgenommen. Es fand in einem angenehmen, brüderlichen Fluidum statt und währte über drei Stunden. Die NAK Vertreter stellten uns Fragen zum Vortrag des Apostels Drave. Wir haben stets versucht, diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen sachlich und korrekt zu beantworten und zum damaligen Geschehen unseren Gesprächspartnern dazu viele Sachverhalte vermittelt. Ich saß unmittelbar neben dem Stammapostel Leber. Ich glaube, die Bestürzung erkannt zu haben, die unsere Ausführungen bei unseren Gesprächspartnern auslöste. Wenig später wurden auf der Hompage der NAK die Ausführungen des Apostels Drave unseren Antworten gegenübergestellt und im Internet veröffentlicht .

  Nachfolgend betonte der Stammapostel Dr. Leber in einzelnen Gottesdiensten oder in anderen Gesprächen stets seine Willen zur Versöhnung. Es wurden jedoch zunächst hierzu keine konkreten Schritte eingeleitet. Erst mit der Veröffentlichung in der Sonderausgabe der Zeitschrift „Unsere Familie“ – UF spezial, bezieht auf den Seiten 16 – 27 Stammapostel Leber mit seiner Erklärung, aber auch die NAK, eindeutig Stellung.

  Hierzu haben unsere Apostel und Bischöfe eine Antwort veröffentlicht (Anlage). Sie bewerten das Verhalten des Stammapostels Leber mit „Hochachtung“! Dem kann ich mich nicht nur anschließen, sondern mich dabei auch voll umfänglich hinter den Ausführungen unserer Ältesten Keller und Evangelist Kuhlen stellen, die in der gleichen Sonderausgabe abgedruckt sind.

  Liebe Geschwister, wenn auch das, was bisher geschehen ist, nur als ein erster Schritt betrachtet werden kann, so bleibt uns doch die Aufgabe, das Versöhnungsprozedere mit unseren Geschwistern der NAK nicht nur zu beobachten, sondern, wo immer wir Gelegenheit haben, nach Kräften zu unterstützen und dafür zu beten. Mit einem Vorhaben dieser Art geben wir zu erkennen, in der Liebe Jesu Christi uns zu verhalten und seinen entsprechenden Hinweisen im Evangelium zu folgen.

  Ihr werdet fragen, woher ich die Sonderausgabe für jeden Zeitzeugen erhalten habe? Auf unsere Bitte, hat mir der Redaktionsleiter der Zeitschrift „Unsere Familie“, Bruder Andreas Rother, mit einem herzlich gehaltenen brüderlichen Begleitbrief für die Zeitzeugen unserer Gemeinde Krefeld je ein kostenloses Exemplar zugesandt.

  Nunmehr sind seit dem damaligen Geschehen viele Jahrzehnte vergangen. Wir leben in einer Gemeinde, die sich aufrichtig Mühe gibt, ihr Dasein nach urchristlichem Vorbild zu gestalten und für die der Grundsatz gilt: „Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet“

  Es bleibt zu hoffen, dass unter der Leitung der NAK vom Stammapostel Jean Luc Schneider - einem Franzosen aus dem Elsaß – der seit Pfingsten 2013 die Führung der NAK inne hat, weitere Initiativen zur Versöhnung entfaltet werden.

  Als Vollmitglied arbeitet unsere Gemeinde Krefeld seit etlichen Jahren auf örtlicher Basis in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (AcK).mit. Unsere Beiträge und Initiativen sind in diesem Kreis gerne gesehen und werden auch verwertet.

  Uns aber verbindet die Liebe Jesu Christ herzlich miteinander. Möge unser himmlischer Vater stets seinen Segen dazu geben, daß es so bleibt.

  Die seelischen Wunden, welche das damalige Geschehen verursacht hat, sind verheilt.

  Aber die Narben sind geblieben!!

  Mit lieben Grüßen

Het enige wat zich hieraan laat toevoegen, is volgens mij het onderstaande:
 • Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

  Uit: 1 Korintiërs 13: 13 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

Redactie schreef:@all

"Es ist mir ein Anliegen, jene um Verzeihung zu bitten, die unter der Botschaft des Stammapostels Bischoff gelitten haben ..." Dit is nou net waarmee je een slachtoffer níet direct moet confronteren indien je een fout hebt toe te geven! Zeker als er eerst zowat 60 jaar is getreuzeld om enig berouw te tonen, en zielen jarenlang opgezadeld waren met een ten onrechte aan ze opgedrongen schuldgevoel; hoe durf je dan zó te praten?

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "Di 04 Jun 2013, 17:47" in de thread "Lafhartige 'verklaring' van Betonkopf Wilhelm Leber"
@all

Wie geen berouw toont voor wat een ander werd aangedaan, zendt daarmee in feite de boodschap uit "had maar gewoon beter uitgekeken" of, zoals het op 4 december 2007 nog eens ondubbelzinnig werd verwoord, "had maar gewoon geloofd wat je was voorgehouden... "
 • Afbeelding

  Bron: "Die Neuapostolische Kirche von 1938 bis 1955 - Entwicklungen und Probleme"
Met andere woorden: wat je hier overkwam, is vooral te wijten geweest aan eigen schuld. Zó ging de nieuw-apostolische kerkleiding om met wie "auf Grund Ihres Verhaltens" (oftewel "op grond van Uw gedragslijn", zoals destijds de "Heilige Geest" met één mond sprak via apostel Tjark Bischoff; zie mijn bericht op "Zo 04 Nov 2012, 17:31" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!") het slachtoffer werd van excommunicaties in de jaren '50 van de vorige eeuw. Zo'n 60 jaar lang is dit de manier geweest waarop de nieuw-apostolische kerkleiding heeft gemeend "vriendelijk, open, begripvol en begrijpelijk" te moeten communiceren met allen die het aanging. En dan opeens is het 13 mei 2013 en wordt er een geheel nieuw statement geïntroduceerd. Het ontbrak bij nader inzien aan een Bijbelse grondslag bij "de "Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff". Kortom: "Es ist mir ein Anliegen, jene um Verzeihung zu bitten, die unter der Botschaft des Stammapostels Bischoff gelitten haben ... " Aldus stamapostel Wilhelm Leber. Maar dat is van deze zelfgenoegzame "ranghöchste Geistliche, geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen, Präsident en Stammapostel" nota bene een impliciet dreigement: wie nu niet onmiddellijk desgevraagd vergeeft (!), haalt zich pas echt een schuldcomplex op de hals. Zegge en schrijve één dag was het in casu de verschoppelingen vergund om "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" enig berouw te proeven.
BakEenEi schreef:(...)
In Berlijn las ik op een sticker (vrij vertaald): "Als ieder de dader achterna rent, wie bekommert zich dan om het slachtoffer?" Dat is een rake opmerking, dacht ik, vooral als je bedenkt dat een verdachte helemaal nog geen dader mag heten! Onwillekeurig realiseerde ik mij dat in de kerk die ik verliet slachtoffers vogelvrij worden verklaard want als de verdachten daar "zegenaars" zijn, volgt er sowieso een "sepot". Men wenst de slachtoffers in hun verdere leven nog veel heil en zegen toe, en dat is het dan. De tijd heelt alle wonden. Ook "zegenaars" zijn slechts mensen van vlees en bloed, met fouten en gebreken. Met een ieder hebben zij het beste voor. Daarom hoeven zij zich pas ergens wat van aan te trekken indien de Hoge Raad van oordeel mocht zijn dat er voor hen een verbeterpunt in het geding was. Zulks naar "aardse maatstaven", wel te verstaan.

Ik vind dit een ongelofelijke misstand, voortvloeiende in feite uit rechtsongelijkheid waarbij in de Nieuw-Apostolische Kerk nagenoeg alle middelen gewettigd lijken te zijn, zowel om die ongelijkheid in stand te houden als om eerbiediging van deze misstand bij de gelovigen af te dwingen. Wie onverhoopt "hoge" dienaren identificeert die (minstens) twee gezichten blijken te hebben, heeft daarna in de kerk geen leven meer. De hiërarchische opzet van de organisatie waarborgt de effectiviteit van deze gang van zaken. Mede door blinde ambitie voelen "lagere" dienaren doorgaans feilloos aan dat het ze geraden is hun vingers hieraan niet te branden. Zo wordt in de "kring der dienaren" het spel gespeeld. Na daarvoor met enkele hogere ambten beloond te zijn en met extra onzichtbare "ambtsgaven" te zijn toegerust, is er vrijwel geen weg meer terug.

Prompt stevenen de "good guys" met de moed der overwinnaars af op "het einddoel". Dat men daarbij een spoor van vernielingen achterlaat door smartelijk lijden te veroorzaken en te veronachtzamen, deert ze niet.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Ma 28 Jan 2013, 12:16" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode"
Heus...
Redactie schreef:(...)
Een kerkgenootschap is niet meer dan een facilitair bedrijf dat gelovigen voorziet van een dak boven het hoofd, al kun je er natuurlijk een gezelligheidsvereniging en/of een beleggersclub en/of een liefdadigheidsinstelling van maken. Kinderen Gods zijn aan elkaar gelijkwaardig terwijl de opvoeding door de werkzaamheid van de Heilige Geest kan worden overlaten aan onze hemelse Vader die bij een ieder van hen het hart aanziet. Wie zich in Zijn werk -ondanks zielzorg in een kerk- niet veilig voelt in Jezus' armen, wordt in geestelijk opzicht emotioneel verwaarloosd! Spijtig genoeg is dit in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de orde van de dag doordat bazen en bovenbazen in de organisatie zich als kille zakenlieden zijn gaan gedragen die niet open kaart spelen en vooral hun eigen gang gaan. Dienaren op Zijn akkerwerk -waarbij overigens geen rekening behoeft te worden gehouden met het verschijnsel van echelonnering- mogen naast elkaar (!) helpers zijn aan Christus' plaats. Wie het best bakstenen, dakpannen en andere bouwmaterialen kan inkopen om vervolgens een kerk te bouwen, mag de vinger opsteken en dan zal het ook daarmee wel in orde komen...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 22 Mei 2011, 19:36" in de thread "Levensbeschrijving Dap. Brinkmann"
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

Redactie schreef:(...)
Wie niet wil wijken wordt onder de voet gelopen. En slachtoffers - nimmer zal hun waardigheid (!) worden hersteld... Slachtoffers echter verdienen Bescherming, Begeleiding en Bijstand! Reken er desondanks niet op dat wie in de Nieuw-Apostolische Kerk ten prooi valt aan machtsmisbruik, zoals het velen overkwam die in de jaren '50 van de vorige eeuw volkomen ten onrechte werden geëxcommuniceerd, ooit persoonlijk (!) een helpende hand wordt gereikt. Integendeel, bestuurders in deze kerk spelen voor eigen rechter en zij spreken zichzelf (!) vrij. Maar het ergste is nog dat het wangedrag van zulke bullebakken "mede mogelijk wordt gemaakt" door vele "assistent-hogere dienaren" die heimelijk wensen met hun zo gewaardeerde gedoogsteun hogerop te komen op de... "ambtsladder". Karakterloze halve zolen zijn het, die zich op zo'n schandalige manier laten overrulen! Laat nu de Duitse evenknie van Jan Klaasen die trompetter is in het leger van de prins maar binnenkomen en van Den Helder tot Den Briel marcheren.

(...)


Uit: bericht door Redactie op "Ma 30 Mei 2011, 16:41" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".
@all

Afgelopen zondag in Leipzig sprak de nieuwe zegeheld: Jean-Luc Schneider. "Waardevolle woorden" evenwel werden er uit diens mond niet opgetekend, al heeft RELIGIONSREPORT vrij uitvoerig verslag gedaan:
 • Zum Predigttext – „Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.“ (Ps 147,11) – sagte Schneider, dass dieser zwar an sich nichts Besonderes sei, erklärte aber, dass er ihn wegen der interessanten Verbindung von „ihn fürchten“ und „auf seine Güte hoffen“ ausgewählt habe. Sinngemäß führte der internationale Kirchenleiter dazu aus, dass Gottesfurcht bedeute, an Gott zu glauben und seine Erhabenheit anzuerkennen; man wolle zwar immer Beweise und Erklärungen, doch sei es nicht möglich, Gott zu verstehen: „Wir müssen es einfach glauben, Punkt, fertig.“ In diesem Zusammenhang fiel eine Aussage, die dem Gründer des Jesuitenordens zugerechnet wird. „Gott ist immer größer als das, was wir denken können“, so der Stammapostel – das habe ein Gelehrter vor langer Zeit gesagt. Gemeint war der heilige Ignatius von Loyola, der mit seinem „Deus semper maior“ ausdrücken wollte, dass die Erhabenheit Gottes mit menschlichen Denkkategorien nicht erfassbar ist.
 • Am Ende kamen, in neuapostolischen Predigten ist das gewissermaßen kanonisch, Aussagen zum Themenbereich Eschatologie. Im Bereich der Naherwartung war hier eine interessante Akzentsetzung zu beobachten. So bedeute etwa die Aussage „der Herr kommt bald“, dass nur noch wenig Zeit vorhanden sei, um das Leben nach dem Evangelium zu gestalten und sich zu versöhnen. Bei seiner Wiederkunft werde Jesus auch als Richter kommen – hier bezog sich Schneider auf den im neuapostolischen Glaubensbekenntnis fehlenden letzten Satz des Apostolikums -, der jedoch nicht die Sünde suchen, sondern auf die Motivation und die Mühe, die man sich gegeben habe, schauen werde. „Wenn der Herr uns sagt: ‚siehe ich komme bald‘, verstehe ich das als einen Aufruf: Gib dir noch ein bisschen mehr Mühe.“
Zo werd -als vanouds- het collectieve schuldbewustzijn bij de goedgelovigen weer flink aangewakkerd. „Wir müssen es einfach glauben, Punkt, fertig.“ Ja ja. Wat een harteloze schertsvertoning. Nóóit gehoord van:
 • Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

  Uit: 1 Korintiërs 13: 13 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gesloten