ALARM

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

ALARM

Bericht door Redactie »

ALARM

Vorige week zat één van onze kinderen achterin de auto, toen ik plotseling stevig moest afremmen. "Papa, kun je niet voortaan even zeggen dat je hard gaat remmen?", hoorde ik hierna opmerken. "Dat lijkt mij niet zo verstandig!", reageerde ik. O ja. Zojuist dacht ik hieraan terug want wie houdt er nu van alarmsignalen, onvoorziene tegenslagen of van andere onwelkome misère? Vol ongeloof nemen wij er kennis van wanneer er ver van ons bed opeens dingen grondig misgaan. Ze hadden ook veel beter (...), is misschien wel wat er voor onszelf onmiddellijk vaststaat. Wij denken of spreken er schande van, en keren terug tot onze orde van de dag waar alles op rolletjes verloopt. Volledig onder controle. Niks aan de hand, wat natuurlijk niet in de laatste plaats ook onze persoonlijke verdienste is want wij; wij kijken wel uit! Wij houden de vinger aan de pols. Wij doen ons best! Meer kun je toch niet? Doordat onze voorouders hun handen al lieten wapperen, zijn wij ons ervan bewust dat voor niks de zon opgaat. De hand moet in het leven nu eenmaal aan de ploeg worden geslagen. Wat heb je aan commentaar? Laten ze zelf maar eens achter het stuur gaan zitten! "Papa!", zei vanochtend mijn dochter, "Het is hier spekglad!" En dat was ook zo. Ik was blij dat er om deze waarschuwing geen doekjes werden gewonden. Of dient -tegenover notoire beterweters- zo'n opmerking in cadeaupapier te worden aangereikt? Zo in de trant van: "Vader, als het u zo dadelijk even schikt, wil ik graag wat zeggen!"

TjerkB
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: ALARM

Bericht door BakEenEi »

Diderot schreef:(...)
Het aantal gemeenten is in de afgelopen 20 jaar met ruim de helft afgenomen, het aantal dienstbezoekende leden in het onderdistrict is naar mijn inschatting nog maar ca. 40-50% van het aantal van 20 jaar geleden. Dat is een veel grotere gemiddelde daling per jaar (ca. 4%, als ik goed heb gerekend) dan die van het aantal officieel ingeschreven leden. Wat voor redenen liggen daaraan ten grondslag? Ik verwijs nogmaals naar mijn opmerking boven (promotie-onderzoek), en kan alleen maar over mijn lokale NAK-gemeente spreken. In veruit de meeste gevallen is de reden voor kerkdienstverlaters naar mijn inschatting vrij 'simpel', namelijk: desinteresse. Desinteresse voor het instituut kerk, voor 'georganiseerde religie', in iets mindere mate gepaard aan desinteresse voor religie sec. Onenigheid over leerstellige thema's, kerkelijke dwang, strengheid, liefdeloosheid: ik heb zelden gehoord dat kerkdienstverlaters dat als hoofdreden opvoerden. Veel meer krijg je als reactie iets als "Het [de diensten, het gesprokene] zegt/zei me niets meer" of andere formuleringen van dezelfde strekking.

(...)


Uit: Bericht door Diderot op "Vr 07 Sep 2012, 09:52" in de thread "Neergang van de RKK en de NAK NL".
@all

Met mijn reactie op de quote hierboven wijk ik even uit naar het item "ALARM". Ik ben namelijk van mening dat in de Nieuw-Apostolische Kerk allang de noodtoestand had moeten worden afgekondigd. Ikzelf verliet deze kerk wel degelijk exact onder de omstandigheden, ten aanzien waarvan Diderot opmerkt die zelden bij kerkdienstverlaters als opgegeven reden te hebben beluisterd. Dat heb ik hier en ook elders van de daken geschreeuwd (!), overigens eerst al in de Nieuw-Apostolische Kerk langs "de geordende weg". (...) Maar het is in deze kerk spijtig genoeg al zo'n dooie boel dat zelfs van een redactioneel bericht als het onderstaande er onder de ingeschreven leden én degenen die ze naar "het einddoel" voeren nog niemand van kleur verschiet...
Redactie schreef:
shalom schreef:
Monatsrundschreiben für alle Amtsträger im Bezirksapostelreich Nordrhein-Westfalen 7. Jahrgang März 2011 Nr. 3 schreef:
(...)

…Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht
hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird… .

Seiten 2 - 3

Bron: http://www.forum.glaubensforum24.de/vie ... 513#p36513
@all

Het is maar dat u het -van districtsapostel Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen)- van tevoren weet: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!

Let wel: dit is afgesproken werk. Eerder waarschuwde districtsapostel Karlheinz Schumacher (Norddeutschland; in december 2010 opgevolgd door districtsapostel Rüdiger Krause) dienovereenkomstig:
Aus dem Monatsrundschreiben NAK Norddeutschland für Juni 2010

MONATSRUNDSCHREIBEN
FÜR ALLE AMTSTRÄGER
BEZIRKSAPOSTEL-BEREICH NORDDEUTSCHLAND
 • Zitat:

  Ausdrücklich sei angemerkt, dass der Stammapostel die Erwartung ausgesprochen hat, dass die Amtsträger sich ganz hinter die Lehre der Kirche stellen.

  Dieses entspricht auch der Sicht der Apostel.

  Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden.
Quelle: balehuhu, 10-06-2010
Bron: BakEenEi op "op zo 28 nov 2010, 22:38" in de thread "Leegstand NAK Appartementen in Arnhem/Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk"
Zie tevens: Heidewolf, 13.06.2010
Het WebTeam


Uit: Bericht door Redactie op Za 26 Feb 2011, 21:58 in de thread "Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird... "
De haren rezen bij mij ten berge toen ik begin vorig jaar op het Internet deze "dienstmededelingen" tegenkwam van de districtsapostelen Karlheinz Schumacher en Armin Brinkmann, plus daarbij nog de expliciete kanttekening "Dieses entspricht auch der Sicht der Apostel". Op dit huiveringwekkende voorval volgde vanzelfsprekend, zoals het hoeders van een dooie boel uiteraard betaamt, een "oorverdovende stilte".

In zo'n kerk tochten alle ramen, het dak lekt en vocht en schimmel staan er op de muren. De mensen zijn er ziek gemaakt; ongevoelig. De herfst staat voor de deur en de winter zal niet op zich laten wachten.

Groet,
BakEekEi :shock:
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: ALARM

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
In zo'n kerk tochten alle ramen, het dak lekt en vocht en schimmel staan er op de muren. De mensen zijn er ziek gemaakt; ongevoelig. De herfst staat voor de deur en de winter zal niet op zich laten wachten.

Groet,
BakEekEi :shock:
@all

In de Nieuw-Apostolische Kerk is het zowel mis met het evangelie van Jezus Christus, met de opzet van de organisatie als met de manier waarop leidinggevenden bereid zijn hun verantwoordelijkheden wáár te maken. Zodanig mis bovendien, dat men de waarheid al niet meer van de leugen weet te onderscheiden, bijzaken niet van hoofdzaken en zelfs de kerk niet van de staat. Immers, kerkleiders die menen boven de wetten van een land te staan, zijn (ver)blind. Wat dit laatste betreft, zal er naar verwachting in Arnhem op woensdag 19 september aanstaande (in de privé-kwestie Oostenrijk) en op woensdag 10 oktober aanstaande in Utrecht (in de complexe ontslagzaak van broeder Rohn) eindelijk recht worden gesproken.

In de berichtgeving op dit Forum komt het naar voren dat de nieuw-apostolische kerkleiding handelt uit blinde ambitie. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" heeft de stamapostel het grootste gelijk van de hele wereld. De districtsapostelen hebben groot gelijk; en allen met een lager ambt steeds een beetje minder. Een kind bijvoorbeeld heeft hooguit soms een beetje gelijk. Het eventuele "gelijk" van "onaanzienlijken" is nauwelijks het vermelden waard. God heeft zich in Zwitserland gevestigd, in Zürich om precies te zijn en Hij zetelt aldaar op de stoel van de stamapostel. Niets is zo zegenrijk en zo wáár als ieder woord dat diens mond uitgaat. Wat hij doet, Wilhelm Leber, is goed en voor de mensheid verreweg het beste.

Wie er in de Nieuw-Apostolische Kerk onvoldoende blijk van geeft zich met de bovenbeschreven halve waarheden te willen vereenzelvigen, ligt er bij de "dienaren" vroeg of laat helemaal uit. Als hopeloze gevallen worden dezulken weggezet. Om de schijn te wekken dat het anders is, wordt er in openbare erediensten voorbeeldig gebeden voor zielen van wie het vast zou staan dat zij hulp behoeven. De laagste dienaren redden zich er dan verder wel mee, is hierbij de opvatting want ten aanzien van hoge(re) dienaren wordt een ieder geacht te begrijpen dat dezen zo min mogelijk moeten worden lastiggevallen. Naarmate een geestelijke bediening méér gewicht in de schaal legt, dienen "zegenaars" op handen te worden gedragen.

Talrijke aspecten van de bovenbeschreven misstanden zijn er in de afgelopen jaren op dit Forum uitgewerkt in vele tientallen berichten. Enkele daarvan zal ik hieronder nog aanhalen. Maar het belangrijkste is en blijft ondertussen het evangelie van Jezus Christus. Een kind kan het begrijpen! Te denken aan het volgende...
 • Jezus en de Vader
  [19] Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. [20] De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! [21] Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. [22] De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. [23] Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.
  [24] Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.


  Uit: Johannes 5 (NBV)
Desondanks heeft de nieuw-apostolische kerkleiding door de jaren heen honderden voorschriften en regels uitgevaardigd, welke de aandacht van "Het ware evangelie" (vgl. Galaten 1) kennelijk moeten afleiden...
 • Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

  Uit: Galaten 1: 7 (NBV)
Doordat men de verrassende eenvoud hiervan niet onder ogen ziet, zijn velen op de geloofsweg zeer ver van huis geraakt. Waren "oppervlakkigheid en onverschilligheid" niet altijd al "de doodgravers" voor ons geloof?

Groet,
BakEenEiBakEenEi schreef:(...)

Als ik dit in mij laat omgaan, denk ik: gaat het nu om "vormen en namen", óf gaat het om iets heel anders, namelijk om wat er voor God (!) in werkelijkheid toe doet? Ook in de Nieuw-Apostolische Kerk heeft zich stilaan een geestelijke elite gevormd. Aan zichzelf (!) hebben de (al)machtigen maar alvast eigenmachtig salarissen toegekend op het niveau van hoogleraren en universiteitsbestuurders. Een wereldwijd actieve staf aan persvoorlichters, woordvoerders, tekstschrijvers, webmasters en andere eveneens ingehuurde en daarmee willoos gemaakte hulp-Sinterklazen wordt daarenboven geacht de gestaalde kaders dagelijks te bewieroken en hun macht over "de aangesloten leden" te doen handhaven. In ruil voor ieders loyaliteit hebben... leden... ingevolge een officiële bekendmaking van het internationale kerkbestuur "recht op deelname aan alle [uitsluitend (?); BEE] voor hen bestemde kerkelijke handelingen en zielzorg". Of was het hier wellicht juister geweest om te spreken van het internationale sektebestuur?

''Men kan een paard wel in het water trekken, maar niet dwingen dat het drinkt'', wordt gezegd...


Sprak echter de profeet Zacharia niet reeds:
 • [10] ‘Kom! Vlucht weg uit het land van het Noorden! – spreekt de HEER. Als de vier winden van de hemel heb ik jullie verspreid – spreekt de HEER. [11] Kom nu, Sion; jullie die in Babel wonen, breng je in veiligheid.’ [12] Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: ‘Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel! [13] Ik zal mijn hand dreigend naar hen uitstrekken, zodat zij op hun beurt geplunderd worden door degenen die zij hadden geknecht.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij gezonden heeft.

  Uit: Zacharia 2 (NBV)
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 08 Jan 2011, 14:43" in de thread "Sektetest".
Redactie schreef:(...)

Op 30 oktober 2004 bracht ik dit artikel onder de aandacht van de kerkleiding, in de hoop dat het zou helpen om een zo goed mogelijk begrip te krijgen van "Dienen en leiding geven". Ik kreeg géén reactie.


Eerder, op 13 oktober 2004, had ik namelijk het volgende geschreven:

(...)
Vanochtend [29 augustus 2004] kwam het bijbelwoord voor de dienst uit Johannes 15, dat begint met

 • "Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier."
(...)
Dit betekent dat ik graag zou willen dat in onze kerk er geen verwarring meer teweeg wordt gebracht over wat er in de Bijbel wordt gezegd over de verbintenis van kinderen Gods met hun Zielenbruidegom. Het zou het verlossingswerk heel erg ontsieren als dienaren in volgorde van een vermeende belangrijkheid de broeders en zusters in het licht gaan staan door zichzelf op te werpen als onmisbare schakels om de zegen van de Allerhoogste deelachtig te worden. Dienaren zijn medehelpers, geen zetbazen; zij delen de lakens niet uit, maar zij kunnen de minsten zijn, en dienen.

Voel je alsjeblieft in geen enkel opzicht hierdoor bezwaard, want zoals ik boven al aanhaalde, door een liefdevolle benadering komen de dingen al vanzelf in een ander licht te staan.

(...)
Evenmin beantwoord...

(...)


Uit: Ingezonden bijdrage TjerkB volgens redactioneel bericht op "Wo 21 Dec 2011, 13:44" in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit".
Redactie schreef:Schoolmeesteren (1)


@all

Een lange "prelude" (zie hieronder) behoeft even een toelichting. Men kan wel in de gauwigheid geneigd zijn om te spreken van een ongehoorzame klas, een matig presterend voetbalteam of van een slecht orkest, maar in de regel staat er natuurlijk wel iemand vóór zo'n klas, zo'n team of vóór zo'n orkest. En zo iemand staat er normaalgesproken niet voor niks. Zie de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit".

Een aantal jaren geleden leerde ik een collega wat beter kennen. Hij vertelde zijn schooltijd bij tijd en wijle vaker buiten de klas te hebben doorgebracht dan binnen. Minstens 100 keer als kind van 10, 11 of 12 jaar was hij eruit gestuurd. Ik probeerde mij daarvan een beeld te vormen. Een wat bleke tengere jongen, er met verongelijkte grote ogen blijk van gevend niet te snappen waar het aan zou schelen, ietwat pover gekleed, rosachtig haar, sproeten en ook nog flaporen; op weg naar de gang of naar buiten, naar z'n alleenstaande moeder (vader was al overleden) om een briefje te halen waarin de meester zou kunnen nalezen dat ook van haar kant er voor orde en tucht het volste begrip bestaat. Deze collega echter was in zijn werk een genie; een rekenwonder. Maar hij was ook bijzonder muzikaal; speelde piano en viool, zoals op het laatstgenoemde instrument het vioolconcert (D majeur, opus 35) van Tsjaikovski. Bovendien sprak hij meerdere talen, waaronder Russisch.

In de geschetste situatie zaten voor mij elementen, die ik in mijn leven al vaker was tegengekomen. Wie zich niet in het keurslijf liet manoeuvreren - die was gloeiend de sigaar; die kon het wel schudden. Vervelend rotkind, dat je bent!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Do 05 Jan 2012, 19:36" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk"
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: ALARM

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:@all

In het bovenstaande bericht van gisteravond sprak ik van indoctrinatie. Hoezo indoctrinatie?! Ik zal proberen dit te verduidelijken. Eerst een stukje uit de Volkskrant van vanochtend, althans een tekstfragment uit een interview met de hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, André Aleman:
U bent zelf gelovig. Is geloven in God niet ook een soort van waan?
(lacht) "Dat kun je mij natuurlijk niet vragen, want als iemand echt een waan heeft, zal hij dat krachtig ontkennen. De psychiatrische definitie van een waan is dat je iets denkt wat niet klopt, dat andere mensen in je omgeving die waan niet delen, en dat je disfunctioneert in je dagelijkse leven.
Geloven is dan geen waan, want het grootste deel van de wereldbevolking denkt dat er iets meer is. (...) Als je de psychiatrische definitie van een waan hanteert, is atheïsme eerder een waan dan in God geloven."
Over "wanen" gesproken; gisteravond schreef ik o.a. het volgende:
 • Men heeft als het ware de "firewall" uitgezet voor informatie welke langs de "geordende weg" namens God zou worden aangereikt. Hierdoor is men ontvankelijk geworden voor waandenkbeelden, zoals het idee van extra goddelijke gaven waarover kerkelijke ambtsdragers zouden beschikken naarmate men in het "werk Gods" een "hogere dienaar" is.
André Aleman zegt hierover nu: "De psychiatrische definitie van een waan is dat je iets denkt wat niet klopt, dat andere mensen in je omgeving die waan niet delen, en dat je disfunctioneert in je dagelijkse leven." De vraag komt dus op: in hoeverre disfunctioneren nieuw-apostolische gelovigen c.q. "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in de Nieuw-Apostolische Kerk (door waandenkbeelden die het gevolg zijn van indoctrinatie) mogelijk in hun dagelijkse leven?

Hier roept de ene vraag alweer de volgende vraag op want wanneer dient te worden gesproken van "disfunctioneren"? Bij disfunctioneren valt in deze samenhang te denken aan het onder de druk van de omstandigheden moeten ontwikkelen van meerdere identiteiten die met elkaar níet (!) te rijmen zijn. Zoiets gebeurt niet een-twee-drie maar juist vrijwel ongemerkt in een ondermijnend proces van jaren. Het ondermijnt iemands gezondheid doordat men onverenigbare realiteiten op één lijn moet krijgen, wat uiteraard alleen maar kan door daartussenin zelf een verwrongen persoon te worden. Men geraakt dus in een hoogst ongemakkelijke toestand, waarbij je als het ware gedurig twee gezichten moet kunnen laten zien, of zelfs nog méér. De ene werkelijkheid mag in de andere werkelijkheid niet bestaan. Continu moet je blijven switchen tussen werelden van verschil (!), en dat moet je voor je meest nabije naasten zo veel mogelijk verborgen weten te houden. Dat knaagt aan je gezondheid maar dat wil je zelf niet weten! Je wilt het bij wijze van spreken pas weten wanneer ooit de wal het schip zal keren. En hoe komt dat? Precies: je bent geïndoctrineerd. Je hebt geen gezonde zelfreflectie meer.

Dit is m.i. op het ogenblik de toestand waarin in ons land de hoogste dienaren zichzelf hebben gemanoeuvreerd. Dat het bij hen nu zo uit de hand heeft kunnen lopen komt doordat óók in ieders omgeving het waandenkbeeld (!) kon postvatten dat God het allemaal zó zou hebben gewild. Helaas; om de dooie dood niet!! Dienaren in Zijn werk hoefden helemaal geen concernleiders te worden; ze hoefden helemaal niet twee, drie of tien petten op te krijgen, enzovoort. Dit hele fenomeen legt in de Nieuw-Apostolische Kerk meteen ook de zwakste schakel bloot. Degenen namelijk die er wat van konden zeggen, ja, sterker nog, die er wat van móesten zeggen, zoals in dit geval met name ook de districtsvoorgangers; díegenen laten het afweten want de betrokkenen zijn evenzeer gebrainwasht! Het beste zou zijn dat de gezinsleden (!) van al deze "hoge dienaren" krachtdadig ingrijpen. Dan is er voor hun dierbaren tenminste nog een leven ná dit gekunstelde bestaan... Doet niemand wat en alles zou bij het oude blijven, dan eindigt de geloofsweg met tandengeknars.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "Wo 16 Feb 2011, 13:38" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
@all

"We kunnen ons hartstochtelijk inzetten voor een goede zaak," zo las ik in een tijdschrift dat onlangs ergens op tafel lag, gevolgd door: "maar de drang om onszelf te profileren ten koste van anderen kan al even hartstochtelijk zijn". In het bewuste artikel handelde het erover dat één van de basisbehoeften van de mens "erkenning" is. Doch om echt iets moois te kunnen laten ontstaan dienen verstand en hartstocht samen op te trekken, wat tevens helpt om conflicten te voorkomen. Conflicten die maken dat mensen zich in hun eer aangetast voelen. Weg is dan de erkenning! Hierbij valt trouwens wel te onderscheiden of het gaat om het eventuele verlies van de waardering voor wie je bent, of -enkel- om het eventuele verlies van de waardering voor wat je vanuit een zekere hoedanigheid in een bepaalde setting doet; óf juist om allebei wanneer voor menigeen waarschijnlijk het spreekwoordelijke doek valt. Stel dat dit in iemands leven gebeurt, dacht ik; zouden mensen dan nog steeds vinden dat zij zichzelf zijn (geweest)? Wie wil er nu toch immers op zo'n manier worden afgestraft? Ben je in zo'n bizarre rotsituatie niet -bij nader inzien- van jezelf ongelofelijk vervreemd geraakt?

In de hierboven aangehaalde forumbijdrage betrof het díe vervreemding. Vervreemding haalt je uit je kracht. Vervreemding houdt voldoening bij je weg. Maar waar ging het hier mis? Hoe kunnen de gebeurtenissen toch zó met je aan de haal gaan, dat je achteraf de haren wel zowat uit je hoofd wilt trekken omdat je niet op een aantal schreden terug kunt keren? In welke identiteit heb je je ontwikkeld, terwijl je gaandeweg alleen nog maar een rol speelde, óók voor jezelf. Waarom wist je je eenzaamheid ondertussen zo goed te verbergen, óók voor jezelf! Wat waren nog méér tekenen die je niet had mogen negeren? Waarom, waardoor verloor je de menselijke maat uit het oog, niet alleen voor jezelf... Welke motieven hadden bij jou nooit mogen gaan overheersen? Waarom deden anderen niks om de ellende waar je nu middenin zit, te beperken? Of sterker nog, te voorkomen! Of nóg sterker: waarom stond jij dit die anderen niet toe?!

Bij het vele wat ik op de diverse (buitenlandse) fora op het Internet in de achterliggende jaren over de Nieuw-Apostolische Kerk heb gelezen, over hoe gelovigen zich niet meer herkennen in wat voor hen wel degelijk ooit het werk Gods belichaamde, over hoe niet zelden ook hun inzet was misbruikt, over hoe men ten prooi viel aan het in allerlei opzichten vermeende zwaarwichtige belang van middelen tegenover de ten hemel schreiende futiliteit van heel wat doelen, raakte ik steeds meer doordrongen van de absurditeit die zich hierbij liet ontvouwen. Hoe kunnen de verantwoordelijken in deze kerk, onhebbelijk als ze zijn, anderen zoveel onrecht aandoen? Hoe verantwoordelijk ben je dan in godsnaam; in de verbondenheid zeker met de stamapostel en als hoge vertegenwoordiger van het hemelrijk... Of lijd je dan gewoon aan een kwalijk verbrokkeld bewustzijn? Aan zelfoverschatting? Door welke waandenkbeelden liet je je zo graag betoveren?

Een te naïef vertrouwen in wat moet doorgaan voor "goede werken" maakt méér kapot dan ons allen lief zal zijn. Het roer bij wie zich in de Nieuw-Apostolische Kerk nog niet gealarmeerd voelde, moet radicaal om!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: ALARM

Bericht door BakEenEi »

@all

Het is dus echt níet wáár dat de teruggang in ledentallen van nieuw-apostolische kerkgemeenten zuiver te wijten valt aan maatschappijverschijnselen als "de gure wind van secularisatie". Niet iedereen zal het in de praktijk even goed weten te duiden waardoor het in "de gemeenschap" unheimisch begon aan te voelen met het uiteindelijke gevolg dat zielen de kerk verlieten, maar uit eigen ervaring weet ik één ding heel zeker en dat is, dat in de Nieuw-Apostolische Kerk bepaalde zaken volstrekt onbespreekbaar zijn, wat overigens, sinds stamapostel Leber de voorzitter is van het internationale kerkbestuur, alleen nog maar overtuigender het geval is gebleken. Plaats bijvoorbeeld geen vraagtekens bij de voornaamheid van geestelijke bedieningen in deze kerk voor wat betreft de onderscheiden volgorde van opklimmende belangrijkheid met daarbij het stamapostelambt als het meest heilige ambt op aarde dat door God gegeven zou zijn. Twijfel met name niet aan de integriteit van hoge(re) dienaren en verwacht derhalve niet dat dezen zich gauw ergens voor zullen verontschuldigen. Kom niet aan de geschiedschrijving zoals deze in officiële publicaties van de kerk wordt uiteengezet. Stel ook geen taken en bevoegdheden ter discussie. Verwacht geen vermeldenswaardige transparantie bij de financiële administratie. Kerkelijke leerstellingen zijn zeer verplichtend: voel je als kerkelijke ambtsdrager niet vrij daarover hardop na te denken. In de Nieuw-Apostolische Kerk keurt de slager diens eigen vlees, zodat je als individuele gelovige altijd aan het kortste eind zult trekken. Alles was door de dienaren even goed bedoeld, zelfs indien het tegendeel blijkt. Om maar enkele van zulke zaken te noemen.

In dit verband heb ik altijd gesproken van "de ondoordringbare laag". Wie tornt aan de gang van zaken zoals deze onder regie van de geestelijke elite in deze kerk wordt verordonneerd, kan eenvoudig... ophoepelen!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: ALARM

Bericht door BakEenEi »

@all

Wat heeft zoiets met het werk van God van doen? Niets natuurlijk!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: ALARM

Bericht door BakEenEi »

@all

"Er moet in de Nieuw-Apostolische Kerk minimaal een onafhankelijke Raad van Toezicht komen", zo bepleitte ik het in 2007 als Jimmy Plankton, destijds op het forum van NAK-Observer. Zie hieromtrent ook mijn bericht op "Zo 31 Okt 2010, 23:42" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering". Als oud-administrateur op het bureau van de Centrale Administratie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland wist ik "gewoon" waarover ik schreef. Bij "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" had ik geen gehoor gevonden, niet voor knelpunten op het zakelijke vlak noch voor knelpunten op het gebied van zielzorg. Niet één keer maar "gewoon" vaak, heel vaak. Ik zag het als mijn plicht om deze en andere zaken via het Internet ook onder de aandacht te brengen van degenen die het in feite als allereersten aanging, doch met wie ik op andere wijze geen contact kon krijgen, te weten "de aangesloten (in slaap gevallen) leden", zoals ik mij toen uitdrukte want de hele toestand was voor mij op dat moment al alarmerend genoeg om flink aan de bel te trekken.

Intussen ben ik tot het inzicht gekomen dat de haakjes bij "in slaap gevallen" wel weg kunnen in dat stukje tekst...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: ALARM

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
In de Nieuw-Apostolische Kerk is het zowel mis met het evangelie van Jezus Christus, met de opzet van de organisatie als met de manier waarop leidinggevenden bereid zijn hun verantwoordelijkheden wáár te maken. Zodanig mis bovendien, dat men de waarheid al niet meer van de leugen weet te onderscheiden, bijzaken niet van hoofdzaken en zelfs de kerk niet van de staat. Immers, kerkleiders die menen boven de wetten van een land te staan, zijn (ver)blind. Wat dit laatste betreft, zal er naar verwachting in Arnhem op woensdag 19 september aanstaande (in de privé-kwestie Oostenrijk) en op woensdag 10 oktober aanstaande in Utrecht (in de complexe ontslagzaak van broeder Rohn) eindelijk recht worden gesproken.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 11 Sep 2012, 14:09" in de thread "ALARM".
WebTeam schreef:(...)
Gisteren heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in de zaak waarbij het er om ging of districtsapostel De Bruijn aan Ronald Rohn € 150.000 had uitgeleend of dat hij in Oostenrijk € 150.000 had geïnvesteerd. Dienaangaande is er nu geoordeeld dat dit laatste het geval is geweest. Zodoende moet districtsapostel De Bruijn aan Ronald Rohn de door hem gemaakte proceskosten voldoen, vooralsnog begroot op circa € 9.000.

(...)


Uit: Bericht door het Webteam op "Do 20 Sep 2012, 16:15" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
@all

Het bovenstaande bericht deed mij denken aan de volgende zinsneden in het al veelbesproken schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" van apostel Peter Klene c.s.:
Redactie schreef: (...)
 • 22) Als tweede bestaat er een project met vakantiewoningen in Oostenrijk.
  23) Hier heeft onze kerk, en dus ons bestuur, niets mee te maken.
  24) Broeder Rohn heeft in de tijd dat de verhoudingen nog goed waren geprobeerd om onze Districtsapostel hierin te betrekken.
  25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
  26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan.
  27) Mijn inschatting is, dat de Apostel vanuit zijn enthousiasme, en een zekere onschuld van vertrouwen, actief heeft meegedacht in de plannen.
  28) In een kort contact met de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt, heb ik bevestigd gekregen dat onze Districtsapostel niet in dit project zit en zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd.
  29) Hij zag af van een vakantiewoning in dit project.
  30) Ook de aandeelhouders die de helft van dit project hebben gekocht bevestigen dat de Districtsapostel geen aandeel hierin heeft.
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 16:51" in de thread "8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!".
Aangezien de rechtbank Arnhem tot de slotsom is gekomen dat er (na drie jaar procederen) geen waarheid valt te ontdekken in de hierboven geschetste beweringen van districtsapostel De Bruijn, kloppen dus feitelijk ook de beweringen niet van diens advocaat en van apostel Peter Klene, en evenmin die van de door laatstgenoemde bedoelde aandeelhouders bij het project in Oostenrijk.

Kort nadat Ronald Rohn in mei 2008 bij de kerk in dienst was gekomen, ging er in Zuid-Duitsland een aannemer failliet aan wie het recreatieproject in Oostenrijk door de initiatiefnemers was aanbesteed. Deze klap is men nadien niet te meer boven gekomen want de ontstane verliezen waren enorm. Niet alleen Ronald Rohn en de overige aandeelhouders draaien voor deze verliezen op, doch nu ook voor een deel districtsapostel De Bruijn die bij de rechtbank Arnhem wel degelijk in deze samenhang als participant wordt aangemerkt.

Het lijkt erop dat districtsapostel De Bruijn na die vervelende zomermaanden in 2008 geen zin meer had in een verdere samenwerking met Ronald Rohn, die toen net voor de kerk de handen vol had aan onder andere de nieuwbouw in Arnhem, en dat dit de ware oorzaak ervan is dat Ronald Rohn al in het najaar van 2008 door het kerkbestuur heimelijk op een zijspoor werd gerangeerd. In het vonnis in kort geding van 9 september 2009 (zaak- en rolnummer: 270146 / KG ZA 09-692) staat namelijk: "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd." (...) Ook de beweringen over een eventuele opzegging in 2008 (!) van de samenwerking door Ronald Rohn zijn tot op heden op geen enkele manier door het kerkbestuur hard gemaakt. Achter diens rug om werd er voor Ronald Rohn dus in die periode een kuil gegraven! Dit ontdekte hij pas in het voorjaar van 2009. Toen waren de "Godsgezanten" kennelijk opeens in alle staten:
Redactie schreef:(...)
Cruciaal -voor ons als WebTeam- zijn daarbij de gebeurtenissen gebleken op maandag 8 juni 2009. Rohn is dan ruim een jaar in dienst van de kerk en terwijl districtsapostel De Bruijn vanwege enkele vakantiedagen die hij opneemt het dagelijkse bestuur maar even overlaat aan apostel Peter Klene (met op de achtergrond alleen nog maar medebestuurder Kamstra), zet deze op die bewuste maandag onmiddellijk de hele boel op stelten. Hij schorst Rohn en houdt aan hem voor dat indien hij niet volledig meewerkt, hij zakelijk wordt geruïneerd. Al zou daarna, in november 2009, de Open Dag bij Residence Eimersstaete te Arnhem volgens mededelingen van het kerkbestuur nog een succes zijn geweest; sinds 8 juni 2009 zijn voor het kerkgenootschap financiële verliezen aan de orde van de dag.

In de privé-zaak Oostenrijk had districtsapostel De Bruijn eerder al diens zoon R. naar voren geschoven, alsmede priester W.S. die op zijn beurt een zakenvriend introduceerde als mede-investeerder. Vermoedelijk door het faillissement van een aannemer ontstaat er in deze privé-zaak in de zomer van 2008 een hoop ongenoegen. Rohn is dan net een blauwe maandag in dienst van de kerk. Er gaan enkele maanden overheen en het kerkbestuur besluit om Rohn aan de kant te zetten, zonder (!) dat er op zijn werkzaamheden voor de kerk vanaf de datum van indiensttreding iets noemenswaardigs aan te merken schijnt te zijn geweest.


(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 24 Jul 2012, 15:38" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
Wat nú?!

Al heeft de privé-zaak Oostenrijk volgens apostel Peter Klene c.s. in diens schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" niets van doen met het reilen en zeilen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland; alles wijst intussen op het absolute tegendeel. Waarom treden immers namens districtsapostel De Bruijn in privé en namens het kerkbestuur steeds dezelfde advocaten op? Gezien de Gedragscode voor Europese advocaten (gewijzigd 31 januari 2008) mag dat volgens mij niet eens! Verder mag het natuurlijk duidelijk zijn dat districtsapostel De Bruijn niet tevens in privé de samenwerking met Ronald Rohn had moeten aangaan. Overigens met goedvinden van de kerkleiding, hoe oogluikend men de gang van zaken ook heeft gedoogd, is er tussen betrokkenen een fnuikende belangenverstrengeling ontstaan. Daarom treft een ieder blaam die het hier aangaat. Bij de rechtbank Utrecht wordt het binnenkort duidelijk hoe zorgvuldig het kerkbestuur uiteindelijk heeft gehandeld bij de schorsing (in mei 2009) en het ontslag (in september 2009) van Ronald Rohn, en welke ook daarvan de (financiële) consequenties zijn. Namens het WebTeam ben ik aanwezig geweest bij diverse rechtszittingen. Ik heb telkens maar één indruk gekregen, namelijk die van onbehoorlijk bestuur.

De "Godsgezanten" doen er verstandig aan alvast in zak en as te gaan zitten.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: ALARM

Bericht door willempower »

@All

De godsgezanten gaan echt niet in zak en als zitten , ze konden hun gang gaan met gelden van de offeraars , persoonlijk doet het hun geen pijn .
En Theoloog die lacht zich te barsten dat hij er zo goedkoop af komt is ongeveer een maand even minder van zijn pensioen van de offeraars , de advocaat regelde hij wel met offergeld , even als ouwe jongens onder elkaar .

Ik zocht nog of Klene zijn leugens in zijn brief recht heet gezet op hun site maar waarschijnlijk had die geen tijd nog .

En waarom zou je de leden inlichten , geen enkele reden toe , ze moeten maar geloven dat hun zegenaars alles goed doen , onverbiddelijk navolgen en offeren .

Al met al een mooi zooitje en geen enkel respect hebben ze .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: ALARM

Bericht door BakEenEi »

Diderot schreef:(...)
Echter, als het wat jou betreft er niet zo gek veel toe doet wat anderen geloven, begrijp ik nu alsnog wel dat jij je verbaast over mijn verontwaardiging indien "wegwijzers" in de Nieuw-Apostolische Kerk kennelijk geen affiniteit meer hebben met de sinds jaar en dag aan hen toegedichte voorbeeldfunctie. Wij zitten hierbij dus niet op dezelfde golflengte.

Ik kan me voorstellen, en vind dat ook niet onlogisch, als de NAK een bepaalde 'geloofsgehoorzaamheid' van haar ambtsdragers verwacht. In die zin hebben de hoogste ambtsdragers uiteraard de hoogste voorbeeldfunctie. Anderzijds wil ik begrip, of in ieder geval een bepaald minimum aan inlevingsvermogen vragen voor hogere ambtsdragers (bv. DAPdB) en wat zij doen of gedaan hebben. Waarom?
Ik stel mij altijd de vraag: Wat had ik in zulk een situatie gedaan?
En dan niet vanuit het perspectief hoe ik nu ben, na mijn huidige opvoeding, na mijn huidige opleiding, met mijn huidige karakter, na mijn huidige levensloop, etc. etc.
Nee, ik vraag mij af: Wat had ik in zulk een situatie gedaan als ik net zo was opgevoed als DAPdB, als ik dezelfde opleiding had gevolgd, hetzelfde in mijn leven had meegemaakt, qua karakter was zoals hij, etc. etc. Dan komt daar zeer waarschijnlijk een heel ander antwoord uit. Misschien had ik, als ik DAPdB's levensloop had gehad, ook zoals hij gehandeld! Dat acht ik in het geheel niet onmogelijk.
Voor dit soort overleggingen en gedachten hebben mijns inziens de meeste forumleden een enorme blinde vlek. Het is o zo makkelijk om vanaf de zijlijn met modder en rotte tomaten te gooien. Maar als je echt nadenkt over hoe je gehandeld zou hebben als jouw levensloop net zo zou zijn geweest als die van (bv.) DAPdB... Misschien dat je anders gehandeld zou hebben als hij heeft gedaan, maar ik ben ervan overtuigd dat je ook anders gehandeld zou hebben als wat je nu, in jouw huidige situatie (vanaf 'de zijlijn'), de beste handelwijze vindt.

(...)


Uit: Bericht door Diderot op "Vr 21 Sep 2012, 15:41" in de thread "Neergang van de RKK en de NAK NL".
@Diderot

Zoals je het nu hebt opgeschreven, creëer je met terugwerkende kracht een eeneiige tweeling! (...) Ongetwijfeld is ook empathie zeker op zijn plaats. Alleen, laten wij de realiteit niet uit het oog verliezen want van een bestuursvoorzitter bij een kerkgenootschap dat tevens de aanwijzing heeft willen verkrijgen van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), mag in onze samenleving namelijk worden verwacht dat deze naar behoren de verantwoordelijkheden waarmaakt die zo'n speciale functie nu eenmaal meebrengt.

In dit geval begint mijn begrip er al mee dat ik mij realiseer hoezeer opziener De Bruijn zich destijds overrompeld zal hebben gevoeld, toen diens ambtsvoorganger, districtsapostel Pos, hem aanwees als opvolger. Apostel Gerrit Sepers werd daarbij opeens gepasseerd en volgens mij was er tijdens de "afscheidstournee" van districtsapostel Pos in de periode voorafgaande aan de bestuurswisseling amper gelegenheid om alvast te worden ingewerkt. Ik denk werkelijk dat opziener De Bruijn nauwelijks wist waar hij op zondag 6 december 1998 echt aan begon. Daar heb ik ook wel concrete aanwijzingen voor. Wat kon hij vermoeden van storende machtsverhoudingen (!) en dan nog niet eens zozeer binnen het internationale kerkbestuur tot welk gezagsapparaat hij eveneens zou toetreden? In hoeverre was hij er bijvoorbeeld van tevoren mee bekend waardoor (!) steeds meer gelovigen die voor "critici" werden gehouden zich genoodzaakt voelden om publiekelijk indringende vragen aan de orde te stellen over de zuiverheid van de geloofsleer, en over taken en bevoegdheden van kerkelijke ambtsdragers. Enzovoort! Ik denk dat er zich voor districtsapostel De Bruijn al kort na diens aantreden een ontluisterende nieuw-apostolische bedrijfscultuur heeft aangediend. Maar toen was de nieuw-apostolische "bedenktijd" al ruimschoots voorbij. Wie zulks vervolgens als nieuwkomer communiceert in de internationale broederkring (van districtsapostelen), zal vast wel bijval hebben gekregen. "Zo is het ons bijna allemaal vergaan", zal er wel zijn opgemerkt, "maar wij bidden voor je en je mag ons altijd bellen". Onder de indruk van zó veel "liefdeblijken", probeer je daarna waarschijnlijk toch maar zo veel mogelijk het beste ervan te maken. Pas véél later zie je in dat het compleet onbegonnen werk was, gezien de talrijke dilemma's die, serieus en goed beschouwd, grotendeels inherent zijn aan de voornoemde -uiterst discutabele- bedrijfscultuur. Maar die stond nimmer ter discussie! Waarom eigenlijk níet? Precies: juist door deze akelig benauwende feodale (!) bedrijfscultuur waarin gezonde mensen zichzelf verliezen. Ze veranderen in robotten.

Als zo'n realiteit rauw op iemands dak is gevallen, en er van de genietbaarheid van het leven gedurende een reeks van jaren veel te weinig is overgebleven, kan ik het mij wel indenken dat je op een gegeven moment, robot-in-wording, toe bent aan een recreatieproject; in Oostenrijk!

Ik kom echter in alle nuchterheid terug op wat er komt kijken bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een kerkgenootschap zelfs in dit geval; om die naar behoren te besturen. Daar kun je met goed fatsoen geen zootje van maken. Zie verder in dit verband het redactionele bericht op "Wo 11 Mei 2011, 15:41" in de thread "Kerkbestuur maalt niet om reputatieschade... " Bij empathie moet het geen eenrichtingverkeer zijn!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gesloten