Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Zie bericht Moderator op "ma 16 mei 2011, 20:59"
Forumregels
Houd het taalgebruik altijd netjes. Beledig nooit andere gebruikers. Vermijd ook onnodig grievende of discriminerende opmerkingen.
Berichten van wie zich hierbij misdraagt worden verwijderd van het forum. Plaatsing geschiedt na voorafgaande toetsing.

Eigenaren en/of moderators van het forum zijn nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik daarvan.
Fred L.L. Wierlingk

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Beste webmaster nav uw verzoek het volgende:
Ik roep niet op tot het organiseren van een bijeenkomst maar stel hier de vraag of het niet tijd wordt een Apostolische Vrienden initiatief te ontplooien.
De vorm staat wat mij betreft open. Doel zou kunnen zijn elkaar te vinden bij datgene wat binnen de NAK verloren is gegaan.
Misschien kan het initiatief worden geadopteerd door de website?
Groet Fred
Ex-voorganger

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Ex-voorganger »

@ broeder aan de basis
Een ware herder had zijn schapen niet zo in de verstrooiing gelaten maar had ze op groene weiden geleid.
Het is prachtig dat Apostel Sepers zich nu haast om de broeders en zusters die hun naam op de Duitse lijst laten zetten een riem onder het hart te steken en ze als het ware toeroept:
"Ja hoor U heeft gelijk, ik zei het immers jaren geleden al: die gekke NAK met haar exclusiviteit"...
Maar dat is mij nu toch nèt iets te gemakkelijk!

Ik hoop nog steeds dat Apostel Sepers het voortouw neemt en zijn verdwaalde en dolende schapen bij zich roept en samen met hen op weg gaat!

Dan hoeven we elkaar niet in een grand-café in Utrecht te ontmoeten hoe leuk dit ook kan zijn maar dan treffen we elkaar gewoon weer aan de bronne!
Broeder aan de basis.

Het is lovenswaardig dat u opkomt voor wat verdwaald en verloren lijkt! Daarbij wijst u richting Apostel Sepers als zou die de kar moeten trekken.
Sepers kan zichzelf uitstekend verdedigen, maar ik wil toch wel een klein lansje voor hem breken.
Sepers werd destijds gedwongen, al voordat hij zich terugtrok als Apostel, zijn oude beroep weer op te pakken omdat er geen geld was voor 2 apostelen.
Die leugen is inmiddels ingehaald. Sepers zou -ingeval van ontferming, zoals u stelt- dan zijn artsenpraktijk moeten laten voor wat ie is en zich richten op opvang?
Dat ondanks reeds vele financiële- en tijdoffers? Wat te denken van de aanslag op het gezinsleven?

Natuurlijk is er compassie met degene die door de NAK geschoffeerd zijn en hebben verlaten, maar daartegenover staat een
heerlijke beleving van vrij denken, handelen en communiceren. Ooit heb ik eens voorgesteld een Vrij Gemaakt Apostolische beweging op te richten!

Dat zou uitstekend passen als thema voor een gezellige bijeenkomst in Gebouw Irene.
Niets hoeft, alles mag, vooral van je af praten.
Waartoe dat uiteindelijk leidt zien we dan wel weer.
Inderdaad, aan de basis en bij de bron moeten we beginnen!
Kunt u zich hierin vinden?

Groet, ACE
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Jabob65 »

@ACE, eerlijk gezegd heb ik geen idee meer waar het Apostolische gedachtegoed voor staat, als ik naar de eerste beweging kijk, heb ik de indruk dat men één gezamenlijke kerk voorstond waarbij de nadruk dan lag op de wederkomst van Jezus Christus.

Als ik naar de Nieuw-Apostolische Kerk kijk waarin ik ben opgegroeid, dan heb ik nagenoeg geen beeld behalve dan het beeld waarbij alles draaide om wie de meeste was, het hoogste ambt, nou ja, je kent dat wel. En dan 'het uitverkoren zijn'.

Daar draaide alles om. Wij zijn uitverkorenen Gods.

Erg griezelig.

Mijn vraag is dan ook: wat zou een nieuwe Apostolische beweging meer kunnen bieden dan bepaalde bestaande kerken?
ex-voorganger

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door ex-voorganger »

@ Jacob65

Je slaat de spijker op z'n kop. Wat voor mij een belangrijk ijkpunt is, staat in Galaten 6: 1t/m 10.
Galaten 6
1 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.
2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
3 Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.
4 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan.
5 Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.
6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen.
7 Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
8 Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.
9 Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
10 Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
De conclusie van Paulus is heel confronterend: een gemeente waar niet naar elkaar wordt omgezien, roept een oordeel over zich af. Niet de liefde regeert, maar het gemis ervan. Leven zonder de Geest betekent dat je leven draait (vaak onbewust) om de wet. Het leidt tot een krampachtig wetticisme of juist tot een ongeremde wetteloosheid.

Het lukt vaak om in de gemeente de schijn op te houden. Wij zijn niet extreem wettisch, maar schieten ook niet door naar een totale ongevoeligheid. Maar waar zitten we wél? En is er inderdaad volop ruimte om je last te delen met een ander? (Bron:uit de Ark 2007-2008)

Gepredikt en toegepast vanuit het Apostolaat en de gemeenschap, lijkt me dit het Handelsmerk van het Apostolisch geloof.

Groet, ACE
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Jabob65 »

Precies ACE!

Mij lijkt dat devies 'wat Gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet' of 'het categorisch imperatief' van Imanuel Kant niet perse verbonden aan religie, en daarmee ook niet het alleenrecht van de Christelijke kerken, en al helemaal niet voorbehouden aan de Apostolische richtingen.

Pos zei vroeger vaak: 'aan de vrucht zal men de boom herkennen!'.

Welnu, als je die metafoor doortrekt naar 'de Apostolischen', met alle respect, maar die vrucht is toch niet erg sappig en smaakvol. Eerder voos en wrang...

Ik kan me in ieder geval niet herinneren dat er geen trammelant was bij ons in de kerk, er was altijd wel wat, daarom dienden ze klaarblijkelijk ook bijna altijd vanuit de negatieve optie:

- we moesten NIET versagen
- we moesten ons NIET ergeren
- we moesten NIET opgeven
- ons geloof mocht NIET verloren gaan.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Blijkbaar hadden ze sterke vermoedens dat het allemaal WEL zo was...

Misschien heeft het ooit haar nut gehad, de Apostolische beweging, maar nu zou ze er beter aan doen om zichzelf op te heffen.

De Nieuw-Apostolische Kerk heeft geen enkele toegevoegde waarde meer in mijn ogen.

En ze voeren een achterhoedegevecht, vandaar ook de conservatieve reflex.

Ik heb dan laatst een dienst van De Bruijn beluisterd; werkelijk, er kwam geen zinnig woord uit die man, welk een armoede.
Fred L.L. Wierlingk

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Toen in vanmorgen na een buitenlands verblijf van enkele dagen weer voor het eerst in mijn buurt over straat liep kwam ik langs de NAK in mijn woonplaats en liep daat zuster X (66) tegen het lijf. Ze had zojuist wat in de tuin gewerkt.
Haar eerste reactie was: 'hoe is het met jou?'
Haar gezicht aflezend moest het wel erg slecht gaan met me.
Ik gaf het tegenovergestelde als antwoord wat ook goed overeenkomt met de waarheid.
'We missen je'
Ik gaf aan me dat voor te kunnen stellen maar besefte dat gezien mijn koele relatie met deze zr. het haar onbewust moest gaan om het getalsmatige en praktische missen en zeker niet het missen van de kritische noot die ik vormde.
Ik vroeg me tijdens een saaie preek vol cliche's (God verandert ook nooit) in eens af waarom mijn hartslag verhoogd was en waarom ik me gedurende het verloop van iets wat een gesprek zou moeten voorstellen steeds meer tot de tanden toe bewapende.
Het gesprek nog slechts als gewauwel volgend concludeerde ik dat het vreemd is dat ik voor mijn werk met raden van bestuur en met lokale bestuurders communiceer terwijl ik bij tante X het zweet onder mn oksels krijg. ik kwam tot de volgende conclusies:
1. Tante X heeft er voor gekozen zich te beperken tot een NAK denkraam waaraan ikzelf al jaren geleden koos uit te breken.
2. De verschillen ken ik en ik weet dat ze onoverbrugbaar zijn en geen ruimte voor flexabiliteit en creaticiteit laten.
3. Voor tante X was het voldoende om op haar 14e ergens JA op te zeggen om vervolgens haar hele NAK omgeving daar ook aan te spiegelen.
zelfs nu was het onderwerp van haar betoog.
4. Types als tante X zijn fysiek (ze horen het echt niet) en psychisch (het wordt met geweld geelimineerd) onbereikbaar voor de harde feiten die hun ongelijk bewijzen en die tot heroverweging van hun standpunt zouden kunnen leiden.
5. Het is paarlen voor de zwijnen werpen om met deze oer-Apostolische doch zeer beschadigde mensen een rationeel gesprek over dit onderwerp te voeren en dat is best pijnlijk omdat ik meenigeen ken als goed en interessant mens. Ik zie in dat opzicht parallellen met de uitzending van zondagavond 'undercover in nederland'.
Pijnlijk...
Margot

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Margot »

dit alles is zo verdrietig en jammer
in mijn woonplaats in zwitserland is ook veel mis en lijkt persoonlijke macht belangrijker dan de gemeenschap.
ik denk vaak aan de jaren 70 waar ik in limburg opgroeide in een onbevangen apostolische omgeving
zelf heb ik de periode van apostel schumacher als een kentering ervaren de kerk leek wel steeds meer een streng georganiseerd bedrijf
wat fred schrijft herken ik wel want met sommige ouderen in de kerk kan je gewoon niet over dit soort ontwikkelingen spreken
ook lees je dat door de regels van de reactie van stamapostel leber heen in zijn reactie op de onrust in duitsland
het is opvallend en zo apostolisch dat hij zo negatief inzet op het feit dat bezorgde progressieve leden er met elkaar en naar buiten over praten
de verdenkingen die hij uit richting de forums en het internet zijn net als het apostolisch wereldbeeld van vroeger
waarom roept hij juist niet op om vanuit lokale gemeenschappen dergelijke gesprekken te organiseren? waarom niet juist oproepen tot dialoog en communicatie!
het is zo jammer en zo dom en het maakt alles voor de gewone leden zo moeilijk
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door willempower »

@Margot
Ik lees je laatste zin en daarin zeg je dat je oproept tot een dialoog en communicatie .
Das dus juist waar alles misgaat ,de leiding weigert dat .
Als u het forum leest en ziet hoeveel vragen er gesteld zijn over diverse dingen/zaken aan de kerkleiding ,zelfs de voorgangers krijgen geen info .
Dus als u het over communicatie hebt dan is Theoloog uw voorbeeld , die antwoord nooit .
Sorry , soms wel antwoord en dat is welk giro nummer kan ik storten .
Staat er iets op hun site over de bouwellende in Arnhem .
Alles is stiekem en geniepig , navolgen en geen dialoog of discussie !!!!!!
In mijn geval wil geen enkele dienaar zelfs maar met mij spreken of een dialoog aangaan .
Nee de opdracht van de district oudste b den h is dan vernietig hem maar , das beter dan een gesprek .
Communicatie en dialoog komt in deze sekte niet voor !!!
Triest triest en nog eens triest .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Ex-voorganger

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Ex-voorganger »

@Fred

Ik herken de uitspraak 'we missen je'. Het antwoord heb ik ook paraat: 'Nooit wat van gemerkt'!
Tussen mijn opzegging en bevestiging van het beeindigde lidmaatschap zat 3 dagen!
Was TdB toch blij dat ik vrijwillig was 'opgerot'!
Ondertussen kalft het af binnen de NAK. Plichtsmatig worden er wat dienstjes gehouden.
Geheel inhoudsloos a la TdB. En de broeders en zusters? Ach een koffierondje door het land
en het is weer op orde.

Maar wij blijven roeren 'zolang de lepel in de breipot staat'

Groet, ACE
Fred L.L. Wierlingk

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Ex-vg
Dat 'we missen je' is een voorbeeld van plichtmatige beleefdheden die NAKkers ten tonele brengen en waar ze in werkelijkheid nogaleens anders in staan.
Na een paar wijntjes kwam tijdens een verjaardag het hoge woord er bij de vroegere herder van onze gemeenschap uit:'de jeugd breekt de kerk af'' 'de voorganger steekt geen poot uit' 'onze apostel draait zn hoofd om'. Los van de inhoud is de bijtende en verwijtende toon kenmerkend voor deze lieden.
Zonder zich ooit echt te interesseren in de jongeren van onze gemeenschap krijgen deze jongeren van de oude meuk nu wel de zwarte P. in handen.
De verdieping in onze jongeren door dergelijke dienaren ging niet verder dan het zichtbaar vanaf de verhoging o zo inlevend meehuilen in de examentijd of bij een tegenslag die haast gewenst omarmd werd, ha heerlijk we mogen weer huilen lekker veilig dat vedriet van een ander, die ander die een verkeerd leven leidt en daarom altijd weer die problemen ontmoet.
Diezelfde herder wees met zijn maten zeer consequent en zeer dominant elk 'idee' vanuit de jeugd af. Meestal gelardeerd van wetmatigheden die in zijn ogen 'de enige waarheid' waren. Hij en zn maten verlieten de gemeenschap toen we als jeugd (toch) iets in het engels zongen. 'de ouderen kunnen dat niet verstaan' ik schrijf begin jaren 2000.
Die gespletenheid zie ik bij veel traditionele nakkers; aan de ene (buiten)kant alle symptomen van een intense betrokkenheid en een tot tranen toe bewogen empathie tot het zingen aan graven van onbekenden op begraafplaatsen (leg dat de buren maar uit). Aan de andere kant de medogeloze en verknipte uitingen ontstaan door het jarenlang verkeren binnen die ene (vermeende) waarheid. Typisch NAK: we huilen met je mee totdat je blijk geeft van je eigen persoonlijkheid en je eigen keuzes. Stout ongehoorzaam kind.
Die ambivalentheid zie je ook duidelijk bij onze kerkleiding jantje huilt jantje lacht en op de achtergrond speelt men de verbaasde onschuld die nergens weet van heeft en die echt altijd en overal verkeerd wordt begrepen en verkeerd wordt uitgelegd.
Op het altaar dan weer die gemaakte empathie: 'ja dat was fijn' het meest gehoorde matte cliche na het meedienen of muzikaal bijdragen. Ik krijg steeds meer het gevoel dat de kerkleiding hier in Nederland zelf depressief is en tussen de oren de handdoek in de ring heeft gegooid. Nu nog even de tijd uitzitten.
Het verbaast me sowieso dat het nogal onopvallend voorbij kon gaan dat TdB toch dit jaar in de rust gaat terwijl in brede kring tot een aantal jaren geleden werd verkondigd dat hij vanwege zijn goede diensten en het parallel laten lopen aan de inrusttreding van Brinkman nog een aantal jaar langer zou aanblijven.
De goeden ten spijt en de mooie momenten daargelaten kunnen we niet meer ontkennen dat er heel veel mis is in deze kerk.
Gesloten