Addergebroed

Zie bericht Moderator op "di 08 maart 2011, 16:23"
Forumregels
Houd het taalgebruik altijd netjes. Beledig nooit andere gebruikers. Vermijd ook onnodig grievende of discriminerende opmerkingen.
Berichten van wie zich hierbij misdraagt worden verwijderd van het forum. Plaatsing geschiedt na voorafgaande toetsing.

Eigenaren en/of moderators van het forum zijn nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik daarvan.
Gesloten
Fred L.L. Wierlingk

Re: Addergebroed

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Ik kan me goed in jullie refelcties herkennen, volgens mij doorloop ik hetzelfde proces waarvan ik het gevoel heb dat HH er al wat verder mee gevorderd is.
Echter toen ik de afgelopen week opnieuw in contact kwam met een lotgenoot die het momenteel met het hele gebeuren erg zwaar heeft zei hij aan het eind van ons gesprek:
...dat is allemaal ook wel zo maar ik mis de gemeenschap als warme deken en het geloof van vroeger als basis van mn bestaan
Naarmate ik het verbale en nonverbale langer laat bezinken kom ik voor mezelf steeds meer tot het inzicht dat mijn echte pijn deels een rouwproces is dat ontstaat door het afscheid van de waardevolle aangelegenheden binnen de NAK; het collectief, de muziek, de sociale adhesie enz en deels de pijn die ontstaat uit de onzekerheid van de leegte die moeilijk in te vullen is met iets nieuws. Juist dat valt me op bij een hoop ex-jehova's, NAKkers, Genootschappers nl. dat ze na hun uittreden het religieuze landschap voorgoed lijken te verlaten. Te beschadigd?
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Addergebroed

Bericht door BakEenEi »

@all

In één van de vorige berichten viel de naam van "oom Yske", onze onvergetelijke districtsevangelist De Vries. Ik herinner mij een avond in Gwardamangia op Malta, in juni 1982. Na één van de eerste koorrepetities raakten wij in onze missiegroep met elkaar aan de praat, toen er spontaan een vraag over het reilen en zeilen in de gemeenschap naar voren kwam. Even spontaan ging evangelist De Vries met ons op dat onderwerp in. Twee uur later (!) en intussen midden in de nacht bevonden wij ons in de hemel op aarde... Hoe kan zoiets? Het begon met een zuivere intentie van degene die iets lelijk dwarszat, en daar werd vanuit de liefde Gods door een dienaar die een waarachtige herder kon zijn op gereageerd.

Later werden in de Nieuw-Apostolische Kerk de teugels strak aangetrokken. Het was alsof er zo nodig een geleide economie moest gaan floreren. Veel te vroeg overigens moesten wij in oktober 1985 afscheid nemen van onze oom Yske - en inmiddels ook van zijn lieve vrouw. Er brak een nieuw tijdsdeel aan en dienaren moesten vooral managers zijn. Daar werden ze volgens mij ook op geselecteerd. "De fik erin!", zo bracht één van hun het onder woorden toen een jong gezin met een missie afreisde naar een "witte vlek" op de landkaart. De statistieken zouden het nu uitwijzen. (...)

Aan dat verschijnsel van "blinde ambitie" was geen lang leven beschoren. Iedereen en alles móest en zóu echter "in beweging" komen. Met welk doel eigenlijk? Om te scoren? Om met andere districtsvoorgangers te wedijveren? Om "de apostel" te paaien? Op een Open Dag in Leiden woonde ik eens een hoorcollege bij over biopharmacie. De hoogleraar die er aan het woord was zei: "Vroeger wilden wij weten: wat doet dit medicijn? Nú gaat her erom: wat doet dit medicijn met deze persoon?" Meteen dwaalden mijn gedachten af naar zielzorg: in hoeverre maakte het de "dienaren" nog wat uit of individuele "schapen Zijner weide" middenin de "gemeenschap" nog wel veilig waren in Jezus' armen! Heel weinig nog maar...

In de Nieuw-Apostolische Kerk was het hek van de dam geraakt, en niet een beetje ook! Tussen leidinggevenden en degenen die kennelijk het voorwerp dienen te zijn van hun leiderschap bestaan er tegenwoordig hele werelden van verschil. Wat er door de hoogmogende heren achter de schermen wordt bekokstoofd gaat niemand wat aan. Hooguit laat een perswoordvoerder er mondjesmaat soms iets over los. Doorsnee gelovigen zijn in theologisch opzicht onnozele halzen, zo is blijkbaar de gedachte die er in de ivoren torens heeft postgevat. "Die zullen wij wel eens even mores leren!" Zeshonderd pagina's met godsdienstwaanzin zijn er al in de maak.

Voorgangers, u staat nu op het punt om te zwichten voor een overmacht aan hogere dienaren. Het zijn echter wolven (geworden) in schaapsklederen. Kies dan heden wij gij dienen wilt...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ex-voorganger

Re: Addergebroed

Bericht door ex-voorganger »

@ Gnosis

Dank voor de waardevolle lezing. Geenszins laat ik me duwen in de slachtofferrol, maar ben wel geslachtofferd omwille van zichzelf
'zegenaars' noemende proleten. Onder de 'bezielende leiding' van een DO van Silfhout, werd het district gesloopt en ontheemd. Op geen
enkele wijze kwam God aan bod.
Het project 'allen en beweging' had maar een doel: socializing (zie reactie Fred). Maar 'gejat' door deze DO, werd het door hem zelfstandig
landelijk gepromoot en volledig verkeerd gepositioneerd! En dus verkeerd begrepen.
En dat zonder enig overleg of afstemming met de bedenkers, was hij er met dit concept vandoor gegaan!

Dus goede concepten worden wel opgepakt, maar vervolgens gepikt ter meerdere glorie van hunzelf.
Deze DO verstond het om zelf bedachte waarheden het district in te slingeren waar de Kerkleiding niets van wist.
Maar..... hij was het persoonlijke vriendje van Pos!
Dan houdt alles weer op (..)

@BEE

Wat hebben we niet aangedragen voor Malta. Maar nee, er was geen geld, geen capaciteit. We waren te slim en dus wordt het afgeserveerd!
De conservatieve laag rondom de CA en dat district, had en heeft een verwoestende uitwerking op ieder oprecht initiatief.
Er zijn krachtenvelden werkzaam die maar een doel hebben. Terug naar de oorspronkelijke roots van dogma's, indoctrinatie en soberheid.
No way, never, nooit niet.

Groet, ACE
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Addergebroed

Bericht door BakEenEi »

ex-voorganger schreef:(...)

@BEE

Wat hebben we niet aangedragen voor Malta. Maar nee, er was geen geld, geen capaciteit. We waren te slim en dus wordt het afgeserveerd!
De conservatieve laag rondom de CA en dat district, had en heeft een verwoestende uitwerking op ieder oprecht initiatief.
Er zijn krachtenvelden werkzaam die maar een doel hebben. Terug naar de oorspronkelijke roots van dogma's, indoctrinatie en soberheid.
No way, never, nooit niet.

Groet, ACE
@ACE

Misschien kun je je indenken wat het voor mij destijds betekende toen ik op de C.A. de boekhouding deed. Vanaf dag 1 wist ik dat "geld" het probleem NIET was!! Maar "het meer is nooit vol"!! Hoe meer men heeft, hoe meer men wil hebben. Als een kerkgenootschap op alle fronten wil incasseren zoals de tienden, de dankdag, talloze eigen bijdragen (te denken ook aan de reiskosten en ieders opgenomen vakantiedagen voor Malta), voor eigen rekening genomen onkosten en nog véél meer; dan is er toch geen gebrek aan "geld"?! Natúúrlijk was er dus géén gebrek aan geld!! Waar ík dus -om maar iets te noemen- ongelofelijk onder heb geleden (!) is, dat ik er telkens achter moest komen dat in dit opzicht de zaken verkeerd werden voorgespiegeld. Ik heb er in voorkomende gevallen dan ook geen enkel misverstand over laten bestaan dat het gewoonweg NIET klopte dat er bijvoorbeeld géén "geld" zou zijn voor "twee apostelen". Het hele punt is altijd geweest dat sommige personen geen tegenspraak duldden. Bovendien wilden diegenen bij voorkeur roomser zijn dan de paus. In het nieuwe Nederlandse gezangboek (1978) mocht van stamapostel Streckeisen, die dat zelfs stimuleerde, best een aantal prachtige liederen uit de oude bundel worden opgenomen. Maar nee, dat werd eigenmachtig afgewimpeld en weggewuifd. Hetzelfde verhaal betreft onze "feestkleding". Ook dat fenomeen moest in Nederland zo nodig een overtreffende trap bereiken. Ik kan nog wel méér voorbeelden noemen, maar daarvan zal niemand blij worden. Het is spijtig genoeg werkelijk zo dat er van hogerhand een verdeel- en heerspolitiek werd bedreven. Uiteraard kan daar géén zegen op rusten. Men staarde zich blind op cijfermatige uitkomsten. Wie dus graag méér goddelijke "ponden" wilde krijgen, moest er dus voor zorgen op dat vlak indruk te maken bij de "ambtelijke top". Op die manier kwijnden ondertussen in de gemeenschap velen weg want zielzorg - wat hield dat eigenlijk nog in?! Zielzorg wil zeggen dat er vanuit de werkzaamheid van de Heilige Geest ontferming is; dat er plaats wordt gemaakt voor de liefde Gods; dat je je in de gemeenschap niet anders hoeft voor te doen dan zoals je er voor God allang wezen mag; zodat wij allen veilig zijn in Jezus' armen!! Daar kunnen de "proleten" nu wel een hele catechismus bij willen aanhalen, maar dat is volstrekt zinloos. Het ging erom het Evangelie blij uit te dragen en om oog te hebben voor al onze -gelijkwaardige- naasten. Echter, daar gaat het nog steeds om!! Dát is namelijk waar het goddank om draait in Zíjn werk! Ongelijkwaardige naasten bestaan er niet in Zíjn werk, en hogere dienaren al evenmin!! Ingewikkelder is het allemaal niet... in Zíjn werk.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Addergebroed

Bericht door BakEenEi »

@all

Het kan verschil maken vanaf welke plek in een schouwburg je naar een theatervoorstelling hebt gekeken. Ik mag aannemen dat niemand bij voorkeur achter een pilaar wil zitten, of zo. Daarnaast heeft degene die de belichting regelt nog veel in de hand, enzovoort. Ieders waarneming kan dus anders zijn. In de Nieuw-Apostolische Kerk heb ik vaak gemerkt dat broeders en zusters het wilden doen met de realiteit zoals die te ervaren was op de plek waar men zelf was "(op)gesteld". Daarom vond men dat het er niet zozeer toe deed wat anderen te melden hadden vanuit hun positie. Wie iets had gezien wat vragen opriep, kon zich het best wenden tot de "dienaren", al deden die vervolgens zelden iets anders dan sussend reageren. Van tevoren was jij je er trouwens al van bewust dat je minstens 70 maal 7 maal moest kunnen vergeven. Je "gelijk" halen was er dus niet bij. Ook moest je er niet op rekenen dat iemand zich ergens voor zou verontschuldigen. In de Nieuw-Apostolische Kerk werden wij namelijk "gevormd". Ongerijmdheden dienden zich aan om ons te beproeven in vergevingsgezindheid. Hoe groot was ons mededogen? Konden wij wel de minste zijn en durfden wij het aan om de onderste weg te bewandelen? Ging er iets mis, dan gingen wij toch uit van ieders -ongetwijfeld- goede bedoelingen? Wijzelf waren toch evenmin zonder zonden? Dan werp je toch niet met "stenen"? Je wist toch wel hoe Jezus Christus ons voorbeeld is?

Aldus bestond er géén behoefte aan voortschrijdend inzicht. Hoe minder misère voorgangers te melden hadden, des te beter had dezen "de oppositie" blijkbaar onder controle - zo zullen "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" wel hebben geoordeeld. "Oppositie" in het "werk Gods"... wie zich daaraan overgeeft, staat al met één been in het vagevuur! Wij herinnerden ons toch wel de waardevolle woorden van stamapostel Schmidt? "Wij moeten niets, doch wij willen slechts!" (...) Zodoende ontbrak het in de organisatie aan lerend vermogen. Daar hoefden wij als broeders en zusters helemaal niet over in te zitten. Het betrof hier immers zaken die in de kring der dienaren wel de nodige aandacht zouden krijgen. Aan ons de taak om de broeders in die verantwoordelijkheid biddend te ondersteunen. Gezien het steevast "vertrouwelijke karakter" van de onderwerpen waarover men beraadslaagde, bleef veel aan het zicht van de buitenwacht onttrokken.

Wie had op die manier kunnen denken dat -met de opkomst van het Internet- de waarheid vele leugens ooit zou achterhalen? De "zee der vergetelheid" gaf haar geheimen prijs!! Kan dat?! Nee, dat kan zéker niet. Engelen daarentegen hadden hun diensten geweigerd om "de troep" geruisloos af te voeren - want God (!) laat niet met zich spotten.

In de Nieuw-Apostolische Kerk is het overigens zó, dat wanneer men voor de 491e keer iets zal moeten vergeven, er óók nog geen recht van spreken bestaat. Niemand in deze kerk van bazen en bovenbazen heeft namelijk ooit enig recht van spreken. En wie bij de dienaren geen gehoor vindt, behoort diens wanhoop (!) vanzelf niet daarna via het Internet te communiceren. Vorige week probeerde stamapostel Leber dit via het Internet (!) nogmaals bij ons allen onder de aandacht te brengen in diens schrijven "Was tun, wenn man Lehraussagen nicht versteht?", waarin hij o.a. stelde:
(...)
Nicht gut ist es, wenn solche Sachdiskussionen auf irgendwelchen privaten Internetforen ausgetragen werden. Das hat sich wieder einmal beim Kirchenverständnis gezeigt. Dadurch wird eine Polarisierung hervorgerufen, die nicht im Sinn unserer Kirche ist. Im Kreis der Bezirksapostel sind wir bestrebt, solche Polarisierungen zu vermeiden.

Private Internetforen haben ein Interesse daran, solche Diskussionen noch auszuweiten. So wurden beispielsweise bei der Diskussion um das Kirchenverständnis Amtsträger im Ruhestand angeschrieben und mit Suggestivfragen dazu animiert, auch ihre Stellungnahme abzugeben. Das ist kein Prozedere, das der Sache dient.

(...)
Natürlich wird diese Aufforderung manchen Internetforen nicht gefallen. Ich ahne schon, was man mir dieses Mal anhängen wird: „Stammapostel verhängt Maulkorb“ oder so ähnlich. Man kennt ja inzwischen die Sprache dieser Foren. Ich rate dazu, solche (möglichen) Meldungen mit Gelassenheit aufzunehmen, ich tue das auch!
Het is dus zo, dat er in het "werk Gods" twee soorten "aangesloten leden" zijn, namelijk enerzijds degenen die de instructies hebben te geven, en anderzijds degenen die de instructies hebben op te volgen. Wie bij dit laatste uitblinkt, maakt kans om "te Zijner tijd" óók instructies te mogen uitdelen. Zo werkt het mechaniek van de op afstand bediende marionetten in de Nieuw-Apostolische Kerk. Hoe gehoorzamer men zich tegenover de kerkleiding opstelt, des te groter zal de zegen zijn die hun god (zonder hoofdletter) eraan verbindt. In de praktijk zal het er echter op neerkomen dat de zegen eruit bestaat dat men op de ambtsladder met hulp van boven (zonder hoofdletter) één of enkele treden mag opklimmen.

Uiteraard ligt het allemaal wat genuanceerder! Zo worden vragen met belangstelling tegemoet gezien. De dienaren zullen er zelfs veel begrip voor tonen! Ze begrijpen ook wat je bedoelde! Kortom, ze voelen helemaal met jou mee! Daar ben je dan echter vervolgens zó van onder de indruk, dat je vergeet dat jouw vraag nog niet was beantwoord... Slachtofferhulp in de Nieuw-Apostolische Kerk? - Nooit van gehoord!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gnosis
Berichten: 52
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 22:29

Re: Addergebroed

Bericht door Gnosis »

Allen,

Deze mooie diepe tekst haal ik net van het internet af:


Pijn, onmacht en leed
wachten om te worden omgesmeed
verleden zich eindeloos herhalend
het hier en nu bepalend
wil bewust wordend ervaren
na al die lange jaren

Met de blik naar binnen
is er veel te winnen
met de blik naar buiten
laat ik me uitsluiten
chaos, verloren eenheid
een nieuwe weg wordt bereid

leven in al zijn facetten
niets kan me beletten
dat te ervaren
verder leed te besparen
wat mijn doel is in dit leven
onvoorwaardelijke liefde te leren geven

leren mijzelf te respecteren
van mijn dwaalweg terug te keren
terug naar mijn innerlijke bron
die alle strijd overwon
van daaruit mag het stromen
naar ieder die tot mij wil komen.

Auteur: Arend Zeevat
http://www.argusoog.org


groet, Harm H.
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Addergebroed

Bericht door Jabob65 »

@Harm, mooi en dat doet mij weer denken aan een gedicht van Johannes van het Kruis:

Johannes van het Kruis

In een nacht, aardedonker,
in brand geraakt en radeloos van liefde,
- en hoe had ik geluk!-
ging ik eruit en niemand
die het merkte - want mijn huis lag reeds te slapen.

In het donker, geheel veilig
langs de geheime trap en in vermomming,
- en hoe had ik geluk! -
in het donker, ongezien ook,
want alles in mijn huis lag reeds te slapen.

In de nacht die de kans geeft,
in het geheim, zodat geen mens mij zien kon
en ook ikzelf niets waarnam:
ik had geen ander leidslicht
dan wat er in mijn eigen binnenste brandde.

Dat was het dat mij leidde
- zekerder dan het zonlicht op de middag -
daarheen waar op mij wachtte,
van Wie ik zeker zijn kon
en op een plaats waar niemand ooit zou komen.

O nacht die mij geleid hebt!
O nacht, mij liever dan het ochtendgloren!
O nacht die hebt verenigd
Beminde met beminde,
beminde, opgegaan in de Beminde!

Aan mijn borst, wei vol bloemen,
Hem alleen, onbetreden voorbehouden,
daar is Hij ingeslapen
en heb ik Hem geliefkoosd
en gaf de waaier van de ceders koelte.

De koelte van de tinnen kwam,
onderwijl ik door zijn haren heenstreek,
met haar hand, licht en rustig,
mij aan de hals verwonden
en stelde al mijn zinnen buiten werking.

Mijzelf liet ik, vergat ik;
ik drukte het gelaat aan mijn Beminde;
het al stond stil, ik liet mij gaan,
liet al mijn zorgen liggen:
tussen de witte leliën vergeten
Gnosis
Berichten: 52
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 22:29

Re: Addergebroed

Bericht door Gnosis »

Hallo allen,

Dit artikel kreeg ik vanmorgen in mijn mailbox:

http://www.wanttoknow.nl/overige/wees-g ... wees-wijs/

met veel verwijzingen naar "hier" maar lees eerst het hele artikel, misschien zegt het u wat, zo niet, is het ook goed...............

groet, Harm
Herder_in_(on)ruste

Re: Addergebroed

Bericht door Herder_in_(on)ruste »

Beste Herder_in_(on)ruste,

Wij hebben moeten vaststellen dat u zich bedient van meerdere gebruikersnamen. Hierdoor twijfelen wij aan uw oprechte bedoelingen. Nog eenmaal stellen wij u in de gelegenheid telefonisch met ons contact op te nemen. Gebeurt dit niet, dan bent u op dit forum niet langer welkom.

Met vriendelijke groet,
Het WebTeam/De forumbeheerder
@ All,

Jeetje zeg, het lijkt wel of de NAK gigantisch snel aan het leegstromen is. Dat het terugliep, dat wisten we natuurlijk wel.
Maar dat het zo erg is?! Of komt dat omdat ik opeens een stuk afstand heb genomen?

Zo las ik dat de voorganger van Emmeloord nu ook Lemmer zal gaan bedienen.
Van oudsher is de gemeente Emmeloord vanuit Lemmer ontstaan, zal zij nu naar de moederschoot terugkeren?
Misschien kan iemand mij verbeteren, maar voor zover ik weet is in Emmeloord nog maar één priester/voorganger en zijn er verder géén ambtsgaven in de gemeente aanwezig? In Lemmer kwamen mijn vrouw en ik wel eens tijdens onze meivakanties en met pinksteren, ik had de indruk dat ze daar wel 3 of 4 eigen priesters hebben, maar dat kan snel veranderen. Weet iemand uit dit district hier meer van?

Begin jaren 90 kwamen wij voor het eerst in Lemmer, zoals ik al schreef, de voorjaarsvakantie én met pinksteren.
Maar dán was er kabeluitzending en week de gemeenschap Lemmer uit naar Emmeloord. Wij verbaasden ons er over dat er drie gemeenschappen in het gebouw van Emmeloord konden, maar er waren dan ook twee zeer grote vrijwel identieke zalen.

Ik heb toen de voorganger eens gevraagd hoeveel br. en zr. zich verzameld hadden en toen bleek het om 140 man te gaan. De laatste keer dat wij een kabeluitzending hebben meegemaakt met Pinksteren in Emmeloord dacht ik eerst dat er geen andere gemeenten uitgenodigd waren, er waren 49 broeders en zusters in de kerkzaal. Navraag leverde het volgende antwoord op; "Het zou door internet en media als youtube al zo gewoon geworden zijn om de stamapostel te zien dat uit Lemmer en Zwolle, op enkele senioren na, niemand meer de moeite nam om daar benzine aan te verspillen".

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Addergebroed

Bericht door BakEenEi »

@all

Ook in deze thread zijn van mijn kant enkele harde noten gekraakt. De nieuw-apostolische kerkleiding neemt gelovigen namelijk tussen de tang van ongebreideld machtsdenken. Daardoor raken gelovigen in deze kerk uit hun kracht. Het heeft mijzelf nogal wat "kwaliteit van leven" gekost om een en ander eindelijk goed te doorzien. Een voordeel hierbij is overigens geweest dat ik ruim veertien jaar lang werkzaam was op het bureau van de Centrale Administratie. Veronderstellingen maken dan plaats voor constateringen. In eerste instantie meldde ik mij aan als forumdeelnemer bij NAKtuell. Daar werd het mij niet in dank afgenomen dat ik begon in het Nederlands. Ik schakelde dus maar over in het Duits, al was het toen al zo'n 35 jaar geleden dat ik in de schoolbanken zat en worstelde met de naamvallen. Toch heb ik maar even doorgezet want het was algemeen bekend dat de kerkleiding (onder wie ook stamapostel Fehr) op de diverse Duitse fora meelas. Misschien was het dus niet vergeefs als sommigen -met opbouwende kritiek waarvoor men langs de reguliere kanalen géén gehoor vond- kenbaar maakten waar de knelpunten zitten in de praktijk van het nieuw-apostolische geloofsleven. Alle inspanningen van honderden zeer betrokken nieuw-apostolische gelovigen ten spijt heeft het "gezag van de kerk" blijkbaar moeten zegevieren want met ongekende energie heeft de gekwetste kerkleiding zich vervolgens willen rechtvaardigen door de uitgifte van een catechismus, waarin dat gezag zó veel handen en voeten moest krijgen dat niemand er nog wat tegenin zou kunnen brengen.

Hierbij heeft men echter de werkzaamheid van de Heilige Geest geringgeschat. Dit werd al snel duidelijk toen tegenover vragenstellers onverbiddelijkheid en ongenaakbaarheid aan de dag werden gelegd zonder enige blijk van vertroosting of bemoediging vanuit de liefde van God. In feite weet je dan als vragensteller al helemaal genoeg. Alleen; het wil je niet aan! Hoe kunnen toch "apostelen des Heren" niet aanvoelen dat zielen beklemd raken tussen de theorie en de praktijk van het Evangelie? Zoiets valt niet te begrijpen! Wat hieraan echter wel degelijk te begrijpen viel is, dat die vraagstelling niet klopt! Het betrof namelijk geen tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het Evangelie, doch feitelijk een tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van de nieuw-apostolische geloofsleer - en dat komt doordat de nieuw-apostolische geloofsleer het Evangelie geweld aandoet. Het Evangelie biedt geen enkel aanknopingspunt voor het door bestuursleden geclaimde gezag voor een religieuze organisatie! Dáár zit de denkfout. Het bestaansrecht van een catechismus in het licht van het Evangelie houdt dus al op bij de eerste alinea van de inleiding op het allereerste hoofdstuk ervan. Het enige (ware) motief bij de nieuw-apostolische kerkleiding voor de totstandkoming van een catechismus is dat zij haar aanzien wenst te verankeren. Niemand moet meer om haar vermeende goddelijke status heen kunnen. Die zal door de gehele mensheid dienen te worden geëerbiedigd. En dat "gezag van de kerk" zal nu worden afgedwongen; te beginnen bij de nieuw-apostolische gelovigen.

Het bovenstaande geeft weer wat er nu gaande is. Het venijn van al deze ontwikkelingen viel dus te doorzien. Daarom liet ook ik mij er niet door van de wijs brengen. Sommigen zullen aan de berichten die ik schreef wat hebben gehad; anderen stoorden zich eraan. Hoe dan ook, zoals het bij de nieuw-apostolische kerkleiding met name sinds het aantreden van stamapostel Leber toegaat lijkt het intussen wel " The Continuing Story of Peyton Place". Dag-in dag-uit zien wij betrokkenen moeizaam manoeuvreren om hun politieke doelstellingen gerealiseerd te krijgen. Het gaat ze niet eerst en vooral om de levende have, om het welzijn van kinderen Gods, doch om het scheppen van voorwaarden tot het voortbestaan van hun machtsbestel. Waartoe dit ook moge leiden; níet tot zegen! In de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland begaat men bij wijze van spreken al een zonde indien er vraagtekens worden geplaatst bij de besluitvorming van bestuursleden ten aanzien van "Residence Eimersstaete". Terwijl iedereen met eigen ogen kan vaststellen dat er in Arnhem een nieuwbouwruïne leegstaat, wat miljoenen euro's kost, wordt ertoe opgeroepen om de zwijgzaamheid te betrachten. Tegelijkertijd ligt er nog steeds en onverminderd voor zo'n zeven miljoen euro conservatoir beslag op kerkelijk onroerend goed. Dan kun je dus op je vingers narekenen dat er méér aan de hand is. Toch wordt hierbij aan de gelovigen het "gezag van de kerk" voorgehouden. Wie doen dat echter? Juist: degenen die fanatiek doende zijn om het Evangelie in te wisselen voor de nieuw-apostolische geloofsleer...

Hieronder nog enkele citaten van relevante berichten die ik plaatste bij NAKtuell:
 • [Begin eerste citaat: 9 januari 2005]
  jojo schreef:TjekrB schrieb am 09.01.05 um 18:26 Uhr:

  Via de site van het Nederlandse dagblad Trouw nodigde uw redacteur Jens Joachim de Nederlandse lezers in het Duits uit om ook kennis te nemen van het op 4 januari jl. bij "NAKtuell.de" verschenen interview met de heer Sepers.

  Omdat ik beter Duits lees dan dat ik het schrijf (zoals omgekeerd de heer Jens zal hebben gedacht ten aanzien van het Nederlands, toen hij diens oproep plaatste bij Trouw, ben ik nu maar zo vrij om vanuit Nederland in mijn eigen taal te reageren.

  In een vorige reactie (09.05.01/14:24) wordt iets gezegd over Gods zegen middels eenvoudige dienaren. Dat heb ikzelf ook altijd heel fijn gevonden. Al bij Mozes kwam het niet aan op spreekvaardigheid. En nóg iets heel wonderlijks: Saulus werd Paulus. Mijn vader zei daarover wel eens tegen mij: "Daar zal menigeen, die door de vervolgingen destijds een kennis of familielid had verloren, toch eerst wel grote moeite mee hebben gehad."

  Hoe dan ook, met het interview had ik wél enige moeite. Niet dat het verkeerd zou zijn om je zienswijze eens in het openbaar toe te lichten, maar het idee bijvoorbeeld dat de "de exclusiviteit" van ons geloof van dien aard is, dat wij elkaar in Amersfoort nu alleen nog maar buiten de gemeenschap om zouden kunnen treffen, spreekt mij niet aan. Lieve familie Sepers, neem gerust een time-out, of na alle "tropenjaren" een dubbele time-out, doch zie ons als broeders en zusters alsjeblieft niet als welke belichaming dan ook van bekrompen denkbeelden over hoe ver de liefde van God zou reiken.

  Juist aan de basis komt het er op aan dat wijzelf royaal plaats maken voor Gods liefde en voor de werkzaamheid van de Heilige Geest. Met een catechismus is misschien niks mis, maar ik betwijfel of er nu een tussentijdse uitverkiezing nodig is van geletterden die een soort hoger geweten zullen vormen. Eerder denk ik dat wijzelf nog veel méér terug moeten naar de basis. Als kind van God misstaat het niet een kinderlijk geloof te hebben. Dit is ook wat in de aangehaalde reactie wordt belicht.

  Wat nog het onderwerp "dienen en leidinggeven" betreft: ik zie persoonlijk in de opbouw van onze kerk wel een piramide, maar dan net andersom; met de top naar beneden. Meer dan twaalf legioenen engelen zorgen er wel voor dat deze niet kantelt! Toen ik het woord "leidinggeven" koos als zoekterm in een elektronische concordantie, kreeg ik telkens als antwoord: "Uw zoekopdracht heeft geen resultaat opgeleverd. Probeer het opnieuw." In een andere concordantie was het resultaat steevast: "0 vindplaatsen in 0 verzen". Daarom denk ik aan een lied: "Heer, wijst Gij mij Uwe weg" (KB 135; Ps. 86).

  Editiert am: 09.01.05 18:38 von TjerkB
  Bron: "jojo" - board.naktuell.de Interview mit Gerrit Sepers - Quo vadis NAK NL? » 10.01.2005 09:15 «

  [Einde eerste citaat]
 • [Begin tweede citaat: 21 mei 2005]
  TjerkB schreef:@all

  Als ich noch etwas mehr las von einem Gottesdienst am 18.Mai 2005 in Süddeutschland, dass darin folgende Voraussetzungen präsentiert waren...
  - abwehrbereit sein:
  - aufnahmebereit sein
  - dienstbereit:
  - einsatzbereit:
  - hilfsbereit:
  - lernbereit:
  - opferbereit:
  - sterbebereit:
  - überwindungsbereit:
  - vergebungs- und versöhnungsbereit:
  - wachbereit
  - nachfolgebereit

  sowie

  - schlusssiegbereit

  Quelle: http://nak-ja.nak-sued.de/bezirke/pfueh ... dienst.pdf
  ... habe ich unter anderem gedacht: wie übersetzt man das in z.B. die vielen afrikanischen Sprachen?
  * Afro-Asiatische Sprachen
  * Kongo-Kordofanische Sprachen
  * Khoisan-Sprachen
  * "Nilo-Saharanische Sprachen"
  Afbeelding

  Und wann das endlich fleissig übersetzt worden ist, hört man dann eine Botschaft voll Erbarmen, eine Botschaft, auch für die Armen? Für mich war es jedenfalls beunruhigend: diese Lektion ist unhaltbar!

  Was mir später jedoch wieder beruhigte, war den NAKtuell-Artikel “Leber setzt auf Kontinuität und Wandel”. Darin sagt Stammapostel Leber nämlich:
  Wir haben hier natürlich immer die europäischen Fragestellungen im Fokus. Wir werden manchmal von den Afrikanern gefragt: Was habt ihr nur für Probleme in Europa? Das haben die überhaupt nicht im Sinn und manchmal auch noch nicht einmal ein Verständnis dafür, dass wir uns um solche Dinge Gedanken machen. Als Stammapostel muss ich sehen, dass ich diese Strömungen im Gleichgewicht halte“, sagte Leber.

  Quelle: http://www.naktuell.de/0505/0505006.html

  Ich hoffe dass es im Bruderkreis noch mehr klar wird dass es nicht gerade sinnvoll ist die Aufmerksamkeit zu lenken auf blosse Theorie für “ein okzidental aussehendes Publikum”:


  Afbeelding


  Das musste mir doch von der Seele!

  TjerkB
  Bron: TjerkB - board.naktuell.de Zusammenhänge » 21.05.2005 13:03 «

  [Einde tweede citaat]
 • [Begin derde citaat: 27 februari 2011]
  TjerkB schreef:Liebe Geschwister,

  Heutemorgen habe ich gedacht der ganze Katechismus und alles was damit zusammenhängt soll einfach ersetzt werden durch das eine Lied "Herr, deine Güte" (CM-263):
  • Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist;
   deine Wahrheit so weit die Wolken geh'n - Halleluja!!
  Dann gibt es wieder Friede und Freude und seine Liebe...

  MfG,
  TjerkB
  Bron: TjerkB - board.naktuell.de Wechsel an der Spitze der NAK Niederlande ab 2011 » 27.02.2011 12:56 «

  [Einde derde citaat]
Op geen enkele wijze heeft de kerkleiding in mijn situatie bevredigend kunnen antwoorden op welke brandende vraag dan ook, en dan spreek ik over een reeks van jaren. Men antwoordde ontwijkend of in het geheel niet.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gesloten