Addergebroed

Zie bericht Moderator op "di 08 maart 2011, 16:23"
Forumregels
Houd het taalgebruik altijd netjes. Beledig nooit andere gebruikers. Vermijd ook onnodig grievende of discriminerende opmerkingen.
Berichten van wie zich hierbij misdraagt worden verwijderd van het forum. Plaatsing geschiedt na voorafgaande toetsing.

Eigenaren en/of moderators van het forum zijn nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik daarvan.
Gesloten
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Addergebroed

Bericht door BakEenEi »

Gast schreef:(...)

@ BakEenEi

Graag even kortere berichten aub, dit is toch niet meer te volgen beste broeder? Al dat geknip en geplak,
ik vind het heel moeilijk te volgen. U zou het goed doen als NAK-priester, lang van stof en de aandacht verslapt al na het lezen van de eerste zin. Ik zou het fijn vinden wanneer u deze goedbedoelde raad ter harte neemt. Dank!

[Moderator: tekstdeel verwijderd]
@Gast

Leest u wel eens een krant, een geïllustreerd tijdschrift (mag ook de "Onze Familie" zijn) of een reclamefolder?

Groet,
BakEenEi - was dit compact genoeg?
Less Is More
Ex-voorganger

Re: Addergebroed

Bericht door Ex-voorganger »

@Gnosis
Deze pijn hebben wij lang, heel lang gevoeld, wij werden niet begrepen, omdat men ons niet wilde begrijpen.
2 Van de belangrijkste overlevingsfactoren zijn begrip en waardering. Mijn aanname is dat het u ging om een kwaliteitsslag tgv
koren en muziek? Op basis van enkele persoonlijke observaties heb ik een vraag aan u.
Hoe kan het toch dat de kerkleiding in Nederland een hekel heeft aan dirigenten/organisten die willen excelleren?
Door de kerkleiding wordt dat vertaald als profileren. Is dat het bekende verhaal van "boven het maaiveld uitsteken"?
Ik ken diverse dirigenten/organisten (ook uitgeschreven) met oprechte bedoelingen die werden teruggefloten door de LMC.

Dezelfde LMC meldde mij eens dat hij zijn zaakjes prima op orde had in zijn district. Daar gebeurde inderdaad niets meer.

Het zijn wat losse eindjes die ik aan elkaar probeer te knopen. Maar misschien heeft u wel helemaal geen behoefte om
hierop te reageren. Dat is bij deze gerespecteerd.

Waar u de leiding had, herinner ik mij een koor met bezieling. Hamburg - om nooit te vergeten!

Groet, ACE
Fred L.L. Wierlingk

Re: Addergebroed

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Ex-voorganger schreef:@Gnosis
Deze pijn hebben wij lang, heel lang gevoeld, wij werden niet begrepen, omdat men ons niet wilde begrijpen.
2 Van de belangrijkste overlevingsfactoren zijn begrip en waardering. Mijn aanname is dat het u ging om een kwaliteitsslag tgv
koren en muziek? Op basis van enkele persoonlijke observaties heb ik een vraag aan u.
Hoe kan het toch dat de kerkleiding in Nederland een hekel heeft aan dirigenten/organisten die willen excelleren?
Door de kerkleiding wordt dat vertaald als profileren. Is dat het bekende verhaal van "boven het maaiveld uitsteken"?
Ik ken diverse dirigenten/organisten (ook uitgeschreven) met oprechte bedoelingen die werden teruggefloten door de LMC.

Dezelfde LMC meldde mij eens dat hij zijn zaakjes prima op orde had in zijn district. Daar gebeurde inderdaad niets meer.

Het zijn wat losse eindjes die ik aan elkaar probeer te knopen. Maar misschien heeft u wel helemaal geen behoefte om
hierop te reageren. Dat is bij deze gerespecteerd.

Waar u de leiding had, herinner ik mij een koor met bezieling. Hamburg - om nooit te vergeten!

Groet, ACE
Zeer herkenbaar ACE. Ik heb overigens een mooie herinnering aan de de ontslapenendienstvoorbereidingsuitvoering ter inleiding bij het door sleutelhouder Stampostel Fehr te ontsluiten rijk aan gene zijde (later bleek dat er volgens Fehr geen sprake van een sleutel was) in Eindhoven. De jeugdkoren van een aantal kriskras uit Nederland opgetrommelde districten zongen de sterren van de hemel in Eindhoven olv Harm en Leo. 'Softly and tenderly jesus is calling' en calling was toen zondermeer zonder gebruik van GSM 'Stammapostel lehr uns lieben'. Een aantal van de toen opgeragen liederen zijn later in de 'nieuwe' zangbundel opgenomen.
Zondermeer een hoogtepunt ergens rond 1987 in een voor NAK Nederland succesvolle tijd.
Rien Paerdenkooper

Re: Addergebroed

Bericht door Rien Paerdenkooper »

Mijn jeugd bracht ik met de nodige ellende door in een gezin dat zwaar leed onder de indoctrinatie van het wachttorengenootschap (jehovagetuigen). Ik werd toen gered door de omgeving van mijn toen kers verse partner van apostolische huize.
Pas nadat ik met mijn partner uit het apostolische genootschap trad begreep ik dat het lidmaatschap van dit sectarisch Apostelminnend verband slechts een tussenstation was op weg naar de volledige vrijheid die ik nu ervaar.
Jehova, Nieuw Apostolisch, Apostolisch Genootschap, Circle of love het zijn allen zeer kwalijke en levensgevaarlijke sectes waartegen van binnenuit geen kruid gewassen is. Vandaar waarschijnlijk de voor mij zeer herkenbare heftige verwijten van hen die uiteindelijk uittraden en nu compensatie zoeken.
Ik kan ze begrijpen.
Fred L.L. Wierlingk

Re: Addergebroed

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Rien bedankt en schokkend om te lezen overigens.
Wat betreft het aldanniet sekte zijn van de NAK is het maar net hoe je meet.
De NAK is een sekte bezien vanuit haar leer en opvatting, maar dan gebied de eerlijkheid te zeggen dat de Rooms Katholieke Kerk dat ook is, en die beslaat 20% van de wereldbevolking.
Als je kijkt naar de interne cultuur, de hierarchie, de machtsstructuren, de communicatiebeperkingen en het jargon dan kun je m.i. zeker concluderen dat de NAK tot ver in de jaren 90 een sekte was.
Om definitief uit dat isolement te kunnen komen zou de NAK de nieuwe cathagismus aangegrepen moeten hebben om aan te tonen dat ze congruent aan het voortschrijdend inzicht zich aanpast aan nieuwe realiteiten en waarheden. Dat deed ze juist niet, de NAK wreef juist het tegendeel nogeens goed in de ogen van hen die in de veronderstelling wat op de muziek vooruitlopend al spraken over die gunstige ontwikkeling. Met de nieuwe cathagismus zet de internationale kerkleiding in feite al deze dienaren en initiatiefnemers volkomen voor schut.
Als ik de nationale kerkleiding en lokale high-potentials op een rij zet dan is er werkelijk geen een die op enige manier blijk heeft gegeven in het verleden waaruit je zou moeten concluderen dat betreffende behoort tot de minderheid die nog wel hardvochtig wil vasthouden aan de exclusiviteitsaanspraak.

Theo de Bruijn: hoewel conservatief aangetoond geen exclusiviteitsaanhanger wij kunnen de heilige geest niet claimen, binnen het LDH is deze ook actief!
Peter Klene: alleen al zijn theologische vorming en representatie bij evenementen van algemeen christelijke statuur gaan niet samen met de exclusiviteitsaanspraak. Ook van hem herinner ik me uitspraken tijdens het dienen die een bredere visie bewijzen.
Hans Kamstra: Van de hogere dienaren de meest heldere op dit punt. Tijdens het dienen in mijn vroegere gemeenschap een jaar of 3 geleden zei Kamstra letterlijk: ...en dat wij alleen de heilihe geest hebben als apostolischen? Gelooft U dat? Met alle respect voor uw persoonlijke overtuiging laat ik u weten dat ik daar niet in geloof! Mijn overtuiging is dat God groter is dan alleen zijn betrokkenheid bij onze kerk.
Nico Klene: Van hem ken ik een dozijn uitspraken die hem absoluut in de hoek zetten van het algemeen christelijk denken. ...als nieuw apostolische christen zoek je God bij uitstek in de nieuw apostolische kerk, maar dat impliceert niet dat God's geest elders niet actief is.
Jan Klene: Ook hij heeft in kleine en bredere kring, weliswaar in wat bedektere thermen, zijn bredere visie ten toon gespreid.
Van de overige hogere dienaren waarvan de meesten doorgaands districtsleugdleider zijn, wat jonger (ca 40-50) en toevallig een aantal persoonlijke relaties van mij zijn weet ik dat zij jaren voorlopen op de huidige ontwikkelingen en de exclusiviteitsaanspraak alleen nog maar zien als een voorbijgaande cultus.
Bovenvermelde dienaren moeten wel zeer teleurgesteld zijn met de nieuwe cathagismus.
Waarom komt u niet in verweer?
Theo, Peter, Hans, Nico, Jan ea stop met het handelen tegen uw gevoel in. Uw gevoel zit goed en de hele bijbel staat bol van bewijs dat je te allen tijde moet luisteren naar je innerlijk rechtvaardigheidsgevoel!!!!! U weet dat. ...dan maar een conflict met Wilhelm L.
Gnosis
Berichten: 52
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 22:29

Re: Addergebroed

Bericht door Gnosis »

Beste ex-voorganger ACE en anderen,

U schreef;” Twee van de belangrijkste overleveringsfactoren zijn begrip en waardering Mijn aanname is dat het u ging om een kwaliteitsslag”

De reden om uit de Nak te stappen hebben daar gelukkig niets, maar dan ook helemaal niets mee te maken. Als het om kwaliteitsslag zou zijn gegaan hadden de brs. en zrs. niet zo genoten van de zang etc. Berekende kwaliteitsslag en bezield enthousiast dirigeren/ uitvoeren gaat nooit samen.
En hoe het kan dat de kerkleiding in Nederland een hekel heeft aan dirigenten/ organisten die willen excelleren is niet zo moeilijk te verklaren , denk ik.
Er is ooit een stamapostel geweest, ik denk Walter Schmidt, die in zijn tijd zei, dat er een aparte hemel voor dirigenten en organisten zal komen.
Dirigenten en organisten staan meer in de "picture" dan andere dienaren. Een goede dirigent gaat niet alleen voor de ambitie van de zangers/ cq kerkleiding, maar ook voor eigen ambitie. Als een dirigent geen eigen ambities meer heeft is het "een klinkend metaal" Ambitie wordt in de Nak anders uitgelegd, dan ben je niet deemoedig (een slaaf), want je moet klein blijven, ga je dingen doen die men niet mooi vindt wordt dat al snel uitgelegd "dat wil de Apostel niet". District Evangelist Y de Vries was een van de weinigen die ons openlijk steunde, en ook Ap. Sepers, later gaven wij, Leo K en ondergetekende dirigenten-cursussen waar we heel veel van hebben genoten. Maar zelfs dit gaf reden tot "wordt het niet te werelds, en we moeten eenvoudig blijven". Dienaren die de vooruitgang in de weg stonden (en nog staan)

De aandacht die een dirigent krijgt is vaak groter dan van de dienaren en dat steekt toch voor velen, want u weet ook wel, een spiritueel gezongen lied, met enthousiasme gedirigeerd en gezongen zegt soms meer dan een hele preek. Menigeen zei" na dat prachtige lied was voor mij de dienst al gewerkt, hadden we wel naar huis kunnen gaan".
Dat is dus, zoals u zegt, boven het maaiveld uitsteken. Br, Wierlingk had het over Leo K en ondergetekende. Wij hebben elkaar niet als concurrenten gezien, wij waarderen elkaars capaciteiten en nog, wij konden elkaar aanvullen, Leo met zijn conservatorium schoolmuziek en ik met verschillende dirigenten opleidingen inclusief ons eigen innerlijk leven. Dat leverde enthousiaste dirigenten op die veel konden bereiken in hun districten met de muziek en zang. Omdat we verstand van muziek hebben en dat uitdroegen werden Leo K. en ik dan ook vaak arrogant gevonden en dat hoorden we ook regelmatig, maar ach..................ze begrijpen niet wat een dirigent echt voelt en hoe wij werkelijk innerlijk zijn, daar laat ik het maar bij................
Ik kom terug het woord "ENTHOUSIAST". Het betekend " door een God bezeten of buiten zinnen zijn" en "hartstochtelijk, met geestdrift" dus uit God! Dus nooit gefaked!
Bedoelde u de Landelijke Muziek Commissie (LMC) of de Landelijk Muziek Adviseur (LMA) die sommige dirigenten terugfloot?

De reden van uittreding uit de Nak ligt op het geestelijk gebied en wel op het diep religieuse. Ik ben een blij persoon, maar wel diep serieus, ernstig en religieus. Ik ga graag de diepte in, de Gnosis ( het innerlijk weten) staat voor mij bovenaan vandaar dat ik vaak zeg" het Koninkrijk Gods is in ons" ons innerlijk weten (geweten) oftewel de Heilige Geest, die ons in alle waarheid lijdt. Voor degenen die willen weten wat Gnosis betekend (http://www.brammoerland.com).
Het wakker worden begon op een nare manier, door onenigheid met een mede broeder, het welles en nietes verhaal, opziener er bij, apostel er bij etc. etc. Ik ga niet in details over het hoe en waarom, heeft geen zin en ik wil een ander daar niet mee belasten. We hebben uiteindelijk ook alles zelf toegelaten! En dat is het kardinale punt!
Hierdoor leerden we naar ons hart te luisteren, ontdekten we, dat we de weg zelf moeten gaan en niet degenen nalopen omdat de leer dat zegt, zelf voelen, de Vrijheid in Christus ervaren.
Ook hebben wij geen rancune tegen deze broeder en zijn familie (ik zou hen graag de hand willen geven), maar door dit gebeuren zijn we nog gelukkiger geworden en is ons dat overkomen waar we nu gelukkig in zijn.
De dag na afscheid in de Nak kregen we powerpoint-presentaties toegestuurd via de mail van mensen die we eens ontmoet hadden op een Forum. En wat denkt u? Vlinders, allemaal vlinders, vlinders geven de vrijheid weer, wij kwamen uit de gebondenheid van de cocon, wat een heerlijk gevoel, echt waar!! Wat vandaag Pech is , kan morgen ons Geluk zijn en dat hebben we ervaren. We komen nog wekelijks vlinders tegen.

br. Wierlingk,
Hamburg,01-01-1987, met het lied "U behoort ons leven , Heer" ,was een korte belevenis, maar wel een mooie belevenis en gezongen als mannenkoor.

Ik hoop dat dit iets duidelijker maakt wat ons gevoel en uittreding uit de Nak betreft.

Hartegroet, Harm Hijlkema (GNOSIS)
ex-voorganger

Re: Addergebroed

Bericht door ex-voorganger »

@ Gnosis,

Dank voor uw open en eerlijke reactie. Zo ken ik u ook.
Ik was in de veronderstelling dat de functie LMCoordinator de hoogste in 'rang' was en is het dus de LMA.
Ook uw relaas mbt een kwaliteitsslag -daar bedoel ik een kwaliteit verhogende aanbeveling mee van mensen
die er echt verstand van hebben- is zo herkenbaar.
Er zijn districtsdienaren die bij het woord 'vernieuwing' al een allergische reactie krijgen.

Bij ons is het een optelsom van factoren geweest.
Ook zagen wij dienaren vóór God uit, het altaar betreden.
Hoe tegenstrijdig was hun handelen met wat ze stonden te verkondigen en vooral in de dagelijkse praktijk!
Uiteindelijk is er een grens bereikt waarbij het overlevingsmechanisme in werking treedt.

De metafoor van vlinders is treffend en kunnen wij alleen maar bevestigen.
Ja 'U behoort mijn leven Heer' nu weet ik het weer, geweldige ervaring.
Gisteren uit het hoofd nog wat apostolische liederen gezongen met enkel niet volgenden!
Ogen op sap ...! Wat hebben we gedaan dat ons dit is aangedaan? Alleen Vader weet het en kent onze bedoelingen.
Dus met het geestelijk en innerlijk leven zit het nog wel goed, hopen we (..)

Met oprechte groet, ACE
Gnosis
Berichten: 52
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 22:29

Re: Addergebroed

Bericht door Gnosis »

Beste Ace,

Bedankt voor uw vriendelijke reactie.
U zegt, wat hebben we gedaan dat ons dit is aangedaan?
Mag ik u waarschuwen voor de " slachtofferrol?" Op deze wijze geven we onze macht uit handen. Alles wat ons is overkomen hebben we wel zelf toegelaten, u en ik en nu is het de kunst dat wij dit transmuteren naar "wakker worden". God kent ons hart en als Hij niet met ons bezig was hadden we niet zoveel strijd er mee. Verheug u er over, richt u NIET op wat u niet wilt, want dan Krijgt u wat u Niet wilt, wij richten ons op wat we Wel willen en dan ontvangen we wat we Wel willen, dat is de wet van aantrekking. (zie "De Wet van aantrekking" van Esther en Jerry Hicks - isbn 978-75636-67-3).
Wij scheppen onze eigen wereld. Aan alle daden is een gedachte van onszelf aan vooraf gegaan, wij zijn baas in onze eigen gedachten, niemand anders.
Wij kunnen net als Jezus onze gedachten "wegsturen". "Ga achter mij Satan" Jezus had ook last van deze gedachten, net zo goed als wij maar Hij gaf zich niet over aan gedachten die (met alle respect) zelfmedelijden opwekken. Dit alles heeft te maken met "verlicht" worden.
Graag wil ik een gedeelte citeren uit bovenstaande boek:

De 1e wet, de wet van aantrekking zegt:

Dat wat overeenkomt met zichzelf wordt aangetrokken.

Dit lijkt misschien een eenvoudige uitspraak, maar het is de definitie van de krachtigste wet in het universum, een wet dien te allen tijde op alles van invloed is. Niets dat bestaat, ontkomt aan de invloed van deze krachtige wet.

de 2e wet, de wetenschap van bewust creëren zegt:

Datgene waar ik gedachten aan schenk en datgene wat ik geloof of verwacht - IS!

Kortom, je krijgt waar je aan denkt of je het nu wilt of niet. De bewuste toepassing van gedachten is waar het bij de wetenschap van bewust creëren om gaat, want als je deze wetten niet begrijpt en ze niet bewust toepast, is het goed mogelijk dat je creëert zonder erbij na te denken.

de 3e wet, de kunst van het toelaten, zegt:

IK BEN WAT IK BEN EN IK BEN BEREID ALLE ANDEREN TE LATEN ZIJN WAT ZIJ ZIJN.

Als je bereid bent anderen te laten zijn wie zij zijn, ook als ze jou niet laten zijn wie jij bent, ben je een TOELATER.
Je zult dat punt echter waarschijnlijk pas bereiken als je begrijpt hoe je krijgt, wat je krijgt.
Pas als je begrijpt dat anderen geen deel kunnen uitmaken van je ervaring, tenzij je hen via gedachten uitnodigt (of er aandacht aan geeft) en dat de omstandigheden geen deel kunnen uitmaken van je ervaring, tenzij je ze uitnodigt via je gedachten (of er naar kijkt). zul je de TOELATER zijn die je wilde zijn toen je hier kwam om uitdrukking te geven aan het leven.
Als je deze drie krachtige universele wetten begrijpt en ze bewust toepast, zal het je de vreugdevolle vrijheid brengen waar het creëren van je eigen leven zoals je het wilt, mee gepaard gaat.
Als je eenmaal begrijpt dat alle mensen, omstandigheden en gebeurtenissen via je gedachten door jou worden uitgenodigd, zal je leven afgestemd raken op de intentie waarmee je besloot in dit fysieke leven te komen. Inzicht in de krachtige wet van aantrekking en de intentie om je eigen leven bewust te creëren zullen je uiteindelijk leiden naar de ongekende vrijheid die alleen voorkomt uit een volledig inzicht in en de toepassing van de kunst van toelaten.

Tot zover een citaat uit dit prachtige boek.

Laten we ons voordeel hiermee doen,

Hartegroet, Harm Hijlkema (GNOSIS)


.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Addergebroed

Bericht door BakEenEi »

Gnosis schreef:(...)
Graag wil ik een gedeelte citeren uit bovenstaande boek:

De 1e wet, de wet van aantrekking zegt:

Dat wat overeenkomt met zichzelf wordt aangetrokken.

Dit lijkt misschien een eenvoudige uitspraak, maar het is de definitie van de krachtigste wet in het universum, een wet dien te allen tijde op alles van invloed is. Niets dat bestaat, ontkomt aan de invloed van deze krachtige wet.

de 2e wet, de wetenschap van bewust creëren zegt:

Datgene waar ik gedachten aan schenk en datgene wat ik geloof of verwacht - IS!

Kortom, je krijgt waar je aan denkt of je het nu wilt of niet. De bewuste toepassing van gedachten is waar het bij de wetenschap van bewust creëren om gaat, want als je deze wetten niet begrijpt en ze niet bewust toepast, is het goed mogelijk dat je creëert zonder erbij na te denken.

de 3e wet, de kunst van het toelaten, zegt:

IK BEN WAT IK BEN EN IK BEN BEREID ALLE ANDEREN TE LATEN ZIJN WAT ZIJ ZIJN.

Als je bereid bent anderen te laten zijn wie zij zijn, ook als ze jou niet laten zijn wie jij bent, ben je een TOELATER.
Je zult dat punt echter waarschijnlijk pas bereiken als je begrijpt hoe je krijgt, wat je krijgt.
Pas als je begrijpt dat anderen geen deel kunnen uitmaken van je ervaring, tenzij je hen via gedachten uitnodigt (of er aandacht aan geeft) en dat de omstandigheden geen deel kunnen uitmaken van je ervaring, tenzij je ze uitnodigt via je gedachten (of er naar kijkt). zul je de TOELATER zijn die je wilde zijn toen je hier kwam om uitdrukking te geven aan het leven.
Als je deze drie krachtige universele wetten begrijpt en ze bewust toepast, zal het je de vreugdevolle vrijheid brengen waar het creëren van je eigen leven zoals je het wilt, mee gepaard gaat.
Als je eenmaal begrijpt dat alle mensen, omstandigheden en gebeurtenissen via je gedachten door jou worden uitgenodigd, zal je leven afgestemd raken op de intentie waarmee je besloot in dit fysieke leven te komen. Inzicht in de krachtige wet van aantrekking en de intentie om je eigen leven bewust te creëren zullen je uiteindelijk leiden naar de ongekende vrijheid die alleen voorkomt uit een volledig inzicht in en de toepassing van de kunst van toelaten.

Tot zover een citaat uit dit prachtige boek.

(...)
@Gnosis

Een aansprekend citaat! Ook ik ben er een voorstander van "baas in eigen brein" te zijn. Maar ja, op de achtergrond speelt hier vanzelf wel de tragiek mee van het móeten (!) verlaten van wat voor ons allen zo vertrouwd de "gemeenschap" is geweest. Daar kunnen wij -die ook maar mensen van vlees en bloed zijn- natuurlijk wel enig hartzeer van hebben...

Bij Glaubenskultur viel mij eerder vandaag het volgende berichtje op:
Ook voor mij gold jarenlang "Als neuapostolische Christen wollen wir darum nicht Spalter, sondern Versöhner sein"! Op velen nam echter de psychische druk zodanig toe, dat men bevrijd wilde zijn uit de machtsgreep van de kerkleiding. Door de assistentie van "geïnstrumentaliseerde systeemagenten" kon goddelijk leven (!) in diezelfde "gemeenschap" immers niet langer gedijen. Al waren dezulken gebrainwasht en daarom wellicht beperkt toerekeningsvatbaar; het afscheid (lees: een langdurig proces van onthechting door emotionele verwaarlozing) levert traumatiserende ervaringen op. De nieuw-apostolische kerkleiding stelt hier op geen enkele manier zielzorg of anderszins helpende hulp tegenover: "wie de kerk verlaat, onttrekt zich aan [een overigens slechts in het vooruitzicht gestelde; BEE] zegen!" Betrokkenen hebben echt een blinde vlek voor het leed dat aan zielen wordt berokkend die door hun toedoen zich middenin de gemeenschap niet meer veilig voelden in Jezus' armen. Op deze manier wordt er in de Nieuw-Apostolische Kerk met mensen gesold want in deze kerk moeten "de mensen" stil zijn, gehoorzaam, doen wat er gezegd wordt, een onbegrensd vertrouwen hebben, dankbaar en tevreden, enzovoort, enzovoort. Maar dat is mensonterend en ziekmakend bovendien! Aanstonds moeten "de mensen" (stilaan gereduceerd tot verschrompelde minderwaardige entiteiten) zelfs onder geloofsdwang een catechismus internaliseren. (...)

Hierdoor kom ik terug op wat ik schreef aan het begin van deze thread:
BakEenEi schreef:(...)
Waar het mij nu speciaal om gaat, ziet u hierboven in het rood. Laat ik het kort toelichten... Wie als "kind van God" (!) in de Nieuw-Apostolische Kerk de "geordende weg" weg bewandelt en daarom een eventuele vraag over het financiële debacle (waarover de alarmerende berichten zich op dit forum nu al een halfjaar lang opstapelen) voorlegt aan de eerst aangewezen kerkelijke ambtsdrager, zal opbotsen tegen een "ondoordringbare laag". Die laag bestaat niet uit zandzakken, gewapend beton, kolen en staal, gepantserd glas of zelfs NBC-wapens, doch uit "zegenaars" die namens God overal het zwijgen toe doen. Eén frons met één wenkbrauw van één "dienaar" die één trede hoger staat op nieuw-apostolische ambtsladder, behoort in de praktijk namelijk al voldoende te zijn om elke geraadpleegde "zegenaar" te doen grijpen naar de meest beproefde nieuw-apostolische foltermethode, namelijk die van het consequent negeren en isoleren van elke belanghebbende.

(...)

Bron: BakEenEi op "wo 02 maart 2011, 16:13"
Of kerkelijke ambtsdragers bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het nu zelf beseffen, of niet; dit verandert helemaal niets aan het feitelijke gegeven dat men zich schuldig maakt aan intimidatie, onderdrukking en wat dies meer zij!! Van de broeders en zusters die ik ken, die de kerk hebben verlaten, zijn het niet weinigen die op grond van het bovenstaande -psychosomatische- gezondheidsklachten hadden ontwikkelend en die zich daardoor onder psychologische en/of medische (specialistische) behandeling moesten stellen. De (on)verantwoordelijke kerkleiding heeft hier geen enkele boodschap aan, zo is het mij herhaaldelijk gebleken. Wat mij betreft mag de Nieuw-Apostolische Kerk alleen al daarom van overheidswege wel eens heel kritisch tegen het licht worden gehouden. Het moet sowieso afgelopen zijn met de roekeloosheid van de twee of drie oppermachtigen die bij het kerkgenootschap in Nederland ten onrechte compleet de dienst uitmaken. Wie níet ziet wat er hier aan de hand is moet beslist béter gaan kijken!
Gnosis schreef:Beste Ace,

Bedankt voor uw vriendelijke reactie.
U zegt, wat hebben we gedaan dat ons dit is aangedaan?
Mag ik u waarschuwen voor de " slachtofferrol?" Op deze wijze geven we onze macht uit handen. Alles wat ons is overkomen hebben we wel zelf toegelaten

(...)
Ik begrijp je opmerking, "Alles wat ons is overkomen hebben we wel zelf toegelaten... ", en als dat inzicht een slachtoffer (!) weer op de been kan helpen, zal ik daar blij mee zijn, doch: in hoeverre konden (jonge) mensen in de Nieuw-Apostolische Kerk zich er nu werkelijk voldoende rekenschap van geven wat er met ze gebeurde (door het subtiel inslijpen van funeste gezagsverhoudingen in het "werk Gods" en door alle diffuse gevolgen van dien, zoals voor de persoonlijkheidsontwikkeling)?! "Néé," zou ik willen tegenwerpen, "zó mag dit niet simpelweg worden gesteld!" Velen zijn wel degelijk onwetend ten prooi gevallen aan wat in wezen het best kan worden samengevat onder de noemer "machiavellisme". In Zijn werk zijn dienaren: dienaren! In Zijn werk zijn zegenaars: zegenaars! In Zijn werk is liefde: Liefde (met een hoofdletter)! In Zijn werk geldt: "Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde." (1 Kor. 12: 26) In de Nieuw-Apostolische Kerk moet men dát nog leren!! Alles in deze kerk draait om de hoogst mogelijke dienaren die op hun wenken bediend willen worden. Dat is in Zijn werk (!) absoluut de hele wereld op zijn kop. In Zijn werk gaat de goede Herder op zoek naar dat ene schaap dat achter is gebleven! In de Nieuw-Apostolische Kerk daarentegen kraait er geen haan naar als er iemand vermist wordt. Hooguit wordt er "vanaf het altaar" om het hardst gebeden voor en gewaarschuwd tegen de "dwaze maagden" in al hun verschijningsvormen. Maar dat zijn afgodendiensten!! De Nieuw-Apostolische Kerk is ziek, dood-ziek en het is ongeneeslijk. De machtige heersers in deze kerk hebben er geen weet van wat "dienen" is. God zelf zegent die Hij zegenen wil, en Hijzelf zendt die Hij zenden zal. Daar komt geen notaris aan te pas, noch een geestelijke elite...

Ik ben mij ervan bewust dat deze reactie zware kost heeft opgeleverd. Het is heus niet persoonlijk bedoeld. Als "ervaringsdeskundige" wil ik in deze samenhang echter man en paard genoemd hebben. Men is "over lijken" gegaan en nog steeds gebeurt dat. Dat zijn misdaden tegen de menselijkheid!! Dit valt op geen enkele manier goed te praten. Integendeel: zulke misstanden (in wat voor een modern jasje gestoken dan ook) moeten aan de kaak worden gesteld. Hier wacht een karwei op onderzoeksjournalistiek. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Daarom: wie dit machtsbestel tegen beter weten in nog langer faciliteert, maakt zichzelf net zo ongeloofwaardig (!) als het voltallige kerkbestuur nú al is.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ex-dirigent/organist

Re: Addergebroed

Bericht door ex-dirigent/organist »

@ All,
Na het lezen op dit forum toch een reactie mijnerzijds betreffende het onderwerp dirigent/organist.
Tijdens mijn periode als cursus leider en dirigent/organist bij de nak, was mijn mening dat het koor een verlengstuk was van het altaar, en een gezongen lied soms meer inhoud en betekenis had als menige preek.
Ook het gemeenschappelijk gezongen aanvangslied onder begeleiding van het orgel is een goede voorbereiding en net zo belangrijk als het aanvangsgebed.
Dat was ook een thema dat ik op de landelijke dirigenten cursus destijds onder mijn leiding regelmatig aanhaalde, wat me niet altijd als dank werd afgenomen.
ex-dirigent/organist.
Gesloten