Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door WebTeam »

@all

Hoewel er al een hele rubriek en elders een afzonderlijke thread handelen over eventueel sektarische kenmerken van de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland), stippen wij ook hier dit onderwerp aan. Dat er in deze kerk op alarmerende wijze wordt geïntimideerd en gemanipuleerd, blijkt volgens ons in de allereerste plaats uit de omstandigheid dat een kleine groep bestuurders, nota bene verenigd in een nep-Raad van Toezicht, nu al bijna drie jaar lang kans ziet om ongestraft in alle geledingen van de organisatie bijval te organiseren voor het afdekken van financieel wanbeheer, terwijl vragenstellers driest worden overtroefd en gemuilkorfd.

Dit komt neer op fraude en bedrog, en dat zijn strafbare feiten! Maar het gaat hierbij óók nog om valsheid in geschrifte en naar alle waarschijnlijkheid tevens om diefstal, om mishandeling en om huisvredebreuk!! (...)

Kortom, een zaak voor Justitie. Tegelijkertijd echter houdt het een uitnodiging in voor alle aangesloten leden, die aan deze manier van doen ten prooi zijn gevallen, om daarvan aangifte te doen of daarvan melding te maken, zoals bij Sektesignaal - een nieuw initiatief namens de rijksoverheid:
Lezenswaardig in deze samenhang zijn o.m. de threads "Sektetest", "Zal NAK onderdeel uitmaken van sektesonderzoek?" en "Gehersenspoeld?!". Zie ook de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".


Het WebTeam (zelf eerder dit jaar het slachtoffer van "computervredebreuk")
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door BakEenEi »

@all

"Wie niet thuis geeft terwijl een kind van God beklemd raakt tussen de leerstellingen van een menselijk denksysteem; die maakt een fout!", schreef ik eens aan één van de "allerhoogste" dienaren in het "werk Gods", omdat ik mij zorgen maakte!! Betrokkene had er géén boodschap aan, zoals in feite nooit een "hogere verantwoordelijke leidinggevende" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ergens een boodschap aan had. Zodra iemand die voor henzelf een "zegenaar" is wat zegt, dan wil men nog wel eens opletten, maar voor het overige heeft iedereen in het "werk Gods" maar te gehoorzamen. (...) Intussen heb ik op dit Forum de noodklok geluid; niet éénmaal doch gedurende een periode van ruim twee jaar telkens opnieuw, en bepaald niet aan de hand van loze kreten. Desondanks heeft niemand in het "werk Gods" zich geroepen gevoeld om even te kijken "of er misschien ergens iets niet pluis is, of zo". Alleen "in de wereld om ons heen" Dreigen de golven (lied 50, NAK-koorliederenbundel). Antwoord: "Vrees dan toch niet!" Tót de wal het schip keert!

Een "klokkenluider" die niet uitkijkt, wordt op deze manier in het "werk Gods" zwaar psychisch letsel toegebracht. De "Boden van Jezus" in de Nieuw-Apostolische Kerk willen namelijk hebben dat hij of zij zijn of haar eigen ogen niet gelooft. Dus, je ziet en meldt een uitslaande brand met gevaar voor de belendende percelen, en dan zegt brandmeester Koperbuik (lees: de "Godsgezanten" vanuit de nep-Raad van Toezicht"): "Dat lijkt maar zo. Omwonende, u begrijpt er niets van!" Onderwijl breidt het vuur zich hier uit en de brand slaat over naar het buitenland. "Kinderen Gods" die zich ver buiten de gevarenzone wanen, vinden het maar een ver-van-mijn-bed-show. Weliswaar kennen zij het verhaal in de Bijbel over "Ben ik mijn broeders hoeder?" (Genesis 4: 9), maar dat is voor hen hooguit iets wat "de kinderen op de zondagsschool" dienen te begrijpen. "Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn", herinneren zij zich daarentegen uit de Statenvertaling (Lucas 5: 31). Oftewel: "... als d'apostel geen gevaar ziet, is het er ook niet!"

In werkelijkheid wordt op deze manier een gezonde ziek gemaakt! Bij de nieuw-Apostolische Kerk in Nederland kan het allemaal. Priesters, voorgangers, districtsdienaren; ze vinden het helemaal prima want voor wie brutaal van inzicht wenst te verschillen met d'apostel, is dáár het gat van de deur. (...) Secularisatie betekent in hun ogen (die ze "in de verbondenheid met de stamapostel" vast niet zullen bedriegen) dan ook niets anders dan dat gelovigen niet meer willen zien wat d'apostel zegt dat er te zien valt. Zo ziet d'apostel er nu bijvoorbeeld Gods hand van leiding in dat een hulpverleningsinstelling in de regio Arnhem voor zowat half geld een "registergoed" mocht verkrijgen om werk te maken van de naastenliefde voor medemensen met een zorgbehoefte. "Gelukkig" zijn er in het "werk Gods" altijd nog wel andere gelovigen die dat óók zo kunnen zien: "Frank Schuldt, from the Dortmund church, said members of the congregation donated money for projects to help elderly people and for foreign aid." Frank Schuldt ondersteunt districtsapostel Brinkmann.

Voor mijzelf draaide "het ondersteunen" vanwege hersenspoelactiviteiten (!) als hierboven bedoeld uit op een godsonmogelijke opgave:
Redactie schreef:(...)
Waar ikzelf bijna geen woorden voor kan vinden is, hoe verschrikkelijk door kerkelijke ambtsdragers, die nota bene "zegenaars" genoemd willen worden, er toch misbruik wordt gemaakt van ieders vertrouwen. Er is zó enorm aan de lopende band gelogen en bedrogen; daarvan hebben blijkbaar velen nog altijd niet het geringste besef. Werkelijk, het is vreselijk; mensonterend zelfs hoe er in de Nieuw-Apostolische Kerk door "hogere dienaren" wordt huisgehouden. Wat men daarbij uit alle macht en met alle middelen voor kwalijks aan het daglicht onttrokken probeert te houden, grenst aan het onwaarschijnlijke en valt op geen enkele manier nog te reduceren tot het een of andere leugentje om bestwil.

Als het aan mij ligt mag deze kerk onmiddellijk als een criminele organisatie worden verboden. Wat er -alleen al getuige de enorme aantallen publicaties van de laatste jaren, zowel in ons land als in het buitenland- op zijn minst aan de hand is, zijn: intimidatiepraktijken, kadaverdiscipline, machiavellisme, onbehoorlijk bestuur, financieel wanbeleid en geestelijk geweld. Hoe naïef het ook genoemd mag worden dat mensen zich door de geestelijke elite, die hier acteert, laten misleiden; mijzelf wilde het gewoonweg niet aan dat "geestelijk verzorgers", bij wie ik oprecht wilde blijven uitgaan van hun integriteit, er ondertussen een welhaast sadistisch genoegen in schiepen een ieder aan zich te onderwerpen.

Indien bijvoorbeeld apostel Peter Klene eerlijk (!) was geweest, had hij na het allereerste bericht, dat ik aan hem toezond, meteen geantwoord dat hij er geen boodschap aan had. Dan had ik mij direct alle verdere moeite kunnen besparen. Hetzelfde geldt o.a. voor districtsapostel De Bruijn en districtsapostel Brinkmann, en zéker ook voor de districtsoudste Weening. Ik heb al deze mensen herhaaldelijk gealarmeerd vanwege omstandigheden die dat werkelijk rechtvaardigden. Maar het kon ze allemaal geen biet schelen. Dan moet men er dus maar niet vreemd van opkijken als ik, via dit Forum bijvoorbeeld, zulks nadien nogal transparant beschrijf wanneer deze "zegenaars" meer en meer slachtoffers maken.

Het mag bij hen nu wel eens afgelopen zijn met alle mooie woorden zonder alle bijbehorende mooie daden. Overigens, dat -toen Gerrit Sepers in 1998 de wacht werd aangezegd- er te weinig geld zou zijn geweest voor een tweede "apostel" op de loonlijst van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, was natuurlijk óók al gelogen. Als misschien wel geen ander kan ík dat -als administrateur destijds op het bureau van de Centrale Administratie- immers weten. Zie ook de onderstaande quote dienaangaande:
Redactie schreef:(...)
"Verwarring" is bij mij meer en meer een hot item geworden naarmate het soms heel doorzichtig werd hoezeer "hoge(re) dienaren" werk(t)en met een dubbele agenda. Zo klap ik intussen allang niet meer uit de school als ik zeg dat het eenvoudig NIET wáár is dat in financieel opzicht bij de Nieuw-Apostolische Kerk continu de nood aan de man was. Tussen 1985 en het jaar 2000, toen ik mij op het bureau van de Centrale Administratie bezighield met de financiële gegevensverwerking, heb ik daar zowat elk dubbeltje voorbij zien komen, echter ZONDER ooit te hebben moeten constateren dat je elk dubbeltje voordat het wordt uitgegeven zou moeten omdraaien! Bij NAK-Observer heb ik destijds wel eens voorgerekend waarom de beschikbare middelen gewoon toereikend waren, vooropgesteld dat "de politieke wil" bestaat om uit te komen met wat men heeft. Was dát immers niet wat God (!) "de rentmeesters" in handen gaf om mee uit te komen?

Dus: al het geweeklaag over teruglopende offerontvangsten, wat "de Apostel" zogenaamd zorgen baarde, klopte in die periode pertinent NIET. Wie desondanks de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland als armlastig wilde promoten, sprak al dan niet verkeerd ingelicht NIET de waarheid. Waar het in de praktijk op aankwam was simpelweg het weloverwogen kiezen uit verschillende mogelijkheden: bouw ik een kerk zoals in Hoorn óf voor dat geld twee zoals in Voorthuizen?! Laat het daarom alleen al op grond van het bovenstaande duidelijk mogen zijn dat "ze" bij wijze van spreken níet bij míj moesten aankomen met wat voor een aandoenlijk verhaal dan ook over "geen geld voor een stukje tapijt", of zo. Ik wist (!) dat het NIET wáár was dat één stukje tapijt méér of minder opeens het verschil zou maken. Zo was het écht NIET. Het zat hem in wat ik al opmerkte: bouw ik een kerk zoals in Hoorn óf voor dat geld twee zoals in Voorthuizen?!

Toch werd ik vanzelf voortdurend geacht de zogenaamde zorg van "de Apostel" over de offerontvangsten te delen. Op een gegeven moment hoorde ik zelfs dat er in Nieuwegein tijdens een landelijk dienst voor ambtsdragers was betoogd dat er geen geld meer was voor "twee apostelen". Zo vernam ik wel vaker achteraf wat ik voor wáár moest houden. Meestal las ik in de Onze Familie hoe de "dankoffers" zouden zijn uitgegeven, maar in de boekhouding was het geld in de regel zó niet verantwoord. Buiten mij om was er dus maar gewoon een draai aan gegeven. Ik werkte al minstens 10 jaar op de C.A. toen ik een districtsoudste (die intussen al jarenlang deel uitmaakte van "De landelijke vergadering") aan een nóg hogere "zegenaar" hoorde vragen: "Wie doet hier eigenlijk de boekhouding?"

(...)

Wat ik hiermee nu vooral wil zeggen is: "Er kan in openbare erediensten en uit 'de apostelmond' misschien wel een hoop eenzijdig worden verkondigd en afgekondigd, maar mogen degenen die dit voor wáár moeten houden alstublieft zelf blijven nadenken?!"

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "za 18 jun 2011, 12:22" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 12 Feb 2012, 15:42" in de thread "Het uur der waarheid nadert".
Wie er zó over denkt, mag in het nieuw-apostolische "werk Gods" worden gestenigd, "naar de Geest" wel te verstaan. :shock:
 • Afbeelding
Groet,
BakEenEi
Less Is More
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door WebTeam »

[Bijgewerkt: 02-12-2012, 08.15 uur]
WebTeam schreef:(...)
Dit komt neer op fraude en bedrog, en dat zijn strafbare feiten! Maar het gaat hierbij óók nog om valsheid in geschrifte en naar alle waarschijnlijkheid tevens om diefstal, om mishandeling en om huisvredebreuk!! (...)

Kortom, een zaak voor Justitie.

(...)Uit: Bericht door Het WebTeam op "Vr 30 Nov 2012, 23:15" in deze thread
@all

Sinds wij via dit Forum onophoudelijk ieders aandacht ervoor vroegen dat er zaken faliekant verkeerd uitpakten, hebben wij nu al deze misdrijven (!) bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zien plaatsgrijpen... Hoe kan er in zo'n godgeklaagde situatie morgenochtend bij dit kerkgenootschap tóch nog iemand met goed fatsoen voorgaan in een openbare eredienst en dan net doen alsof er gewoon niks aan de hand zou zijn?

Zie ook de berichten door BakEenEi, namelijk op "Di 25 Jan 2011, 15:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... " en op "Do 29 Sep 2011, 07:33" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding", alsmede de redactionele berichten, te weten van "Di 29 Nov 2011, 17:07" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!" en in deze thread van "Za 17 Dec 2011, 15:33".

Het WebTeam


P.S. Het volgende bericht (van 5 november 2011) werd -behoudens een leesbevestiging op 8 december 2011- in het geheel niet beantwoord:
 • Afbeelding
  Afbeelding
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie »

Bericht voor alle leden in alle bestuursorganen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland


Geachte bestuursleden,

Wij wachten nog steeds op het noodzakelijke serieuze antwoord van uw kant op de onderstaande tweeledige inhoudelijke reactie (resp. d.d. 06-12-2011 en d.d. 09-12-2011) van Bauke Moesker op de beide aangetekende dreigbrieven aan hem van 30 november 2011 en van 6 december 2011 welke de christen-advocaat mr. De Lange te Barendrecht namens u allen bij betrokkene ter post liet bezorgen, en waarvan de verbijsterende inhoud tussendoor kracht werd bij gezet door een extra dreigbrief aan diens adres, namelijk van 2 december 2011, geschreven door de "hogere verantwoordelijke leidinggevende", broeder R.D. Vis.
Redactie schreef:@all

Zojuist werd het bekend dat Bauke Moesker vandaag als volgt heeft gereageerd op de dreigbrief van 2 december 2011 die hij vorige week ontving van de districtsevangelist R.D. Vis te Bergen op Zoom:
 • Afbeelding
  Afbeelding
Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "Di 06 Dec 2011, 16:53"
Redactie schreef:@all

Ter kennisneming:
 • Afbeelding
  Afbeelding
Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "Vr 09 Dec 2011, 12:03"
Zie tevens het redactionele bericht op "Za 17 Dec 2011, 12:37" met betrekking tot het aanvullende antwoordschrijven van 17 december 2011 van Bauke Moesker aan de huidige opziener en NAK-bestuurslid R.D. Vis:
Redactie schreef:@all

Hieronder het definitief met hulp van "de meeste" leden van het voltallige WebTeam uitgewerkte concept:
 • Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
Mr. De Lange die namens de nieuw-apostolische kerkleiding beroep aantekende tegen het vonnis van de voorzieningenrechter, waarin werd bepaald dat de aangevochten verklaring tegen Ronald Rohn niet thuishoort op de website van de kerk, zal er -in dat licht bezien- geen bezwaar tegen hebben dat wij de lezers van dit Forum nu alvast informeren, alvorens later vandaag ook de geadresseerde persoonlijk nog zal zijn ingelicht.

Overigens is er een tweede brief in de maak, namelijk aan mr. De Lange. Dit vanwege de opmerking van ACE na overleg met de Deken van de Orde van Advocaten.

Het WebTeam
Ook de bovenstaande uitvoerige reactie van Bauke Moesker is van de zijde van de nieuw-apostolische kerkleiding tot op heden inhoudelijk onbeantwoord gebleven. Over tergende intimidatiepraktijken gesproken!

Met vriendelijke groet,
Het voltallige WebTeam


N.B.
Redactie schreef:(...)

Hoezeer ook tegenwoordig de gedragingen van bestuursleden in de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) en hun rechterhanden blijken te passen in voortdurend één en hetzelfde patroon, namelijk een complex van ongerijmdheden, waarbij de grootste gemene deler toch wel ieders megalomane onbeschaamde brutaliteit is vanwege een aan minachting grenzende onverschilligheid, waarbij men nota bene kans ziet om die vanuit een geestelijke bediening bot te vieren op naasten in een Algemeen Nut Beogende Instelling (!), speelt bij ons de verontwaardiging bij elk nieuw voorval telkens weer even hoog op. Je kúnt eenvoudig niet wennen aan zo'n wrede manier van optreden door kerkelijke ambtsdragers. Maar bij de Nieuw-Apostollische Kerk (in Nederland) gebeurt het. Daar kan het, daar mag het blijkbaar, en daar wordt het ook keurig netjes "ondersteund" door "voorbeeldige" doch hopeloos gebrainwashte handlangers die kennelijk menen hun afgod daarmee een dienst te bewijzen.

Het is echt heel, héél erg wat er in deze kerk op het ogenblik allemaal maar ongestraft volkomen uit de hand loopt. Sinds vorig jaar hebben wij op dit Forum eerst allerlei zaken van vele kanten willen belichten om serieus te laten zien dat het hier absoluut níet (!) gaat om incidenten. Integendeel, het zijn juist de door de jaren heen op uiterst subtiele wijze diep ingeslepen mechanismen die de gelovigen onbewust ongevoelig hebben gemaakt voor soms zelfs de meest verachtelijke vormen van machtsmisbruik - om maar even wat te noemen:
 • wie schijnbaar lastige vragen stelt, mag rustig -publiekelijk- worden genegeerd,
 • kindermishandeling wordt over het hoofd gezien, intimidatie wordt weggewuifd,
 • het plegen van huisvredebreuk wordt voor lief genomen,
 • een hoogst kwalijke belangenverstrengeling bij bestuursleden kan er prima mee door,
 • er mogen honderdduizenden euro's aan schenkingen worden verkwist,
 • niemand die erover gaat hoeft enige transparantie aan de dag te leggen,
 • en "dienaren" laten zich als onnozele halzen door hun "zegenaars" de mond snoeren.
Wat is dit voor een kerk?! Op deze manier is het immers de verdorvenheid ten top!! De hoogste zogenaamde dienaren die ondanks zulke onfrisse praktijken met hun religieus ogende organisatie alsmaar doende zijn om door menslievend uitziende "goede werken" meer en meer te infiltreren in de samenleving, huishouden ondertussen in de eigen geledingen alsof zij voor een ieder de exclusief door God zelf gezonden universele life-coaches zijn. Wet of geen wet; hún wil zal wet zijn!!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "do 24 nov 2011, 17:12" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
BakEenEi schreef:
Redactie schreef:(...)
[pagina 2]
Barendrecht, 30 november 2011
 • 12) Deze artikelen, gegevens en foto's tasten hun eer en goede naam aan en zijn in strijd met diverse wettelijke bepalingen, waaronder die van de Auteurswet.
 • 13) Ik sommeer u dan ook uiterlijk donderdag voor 17.00 uur mij per e-mail te bevestigen dat u de beledigende, onnodig grievende en onjuiste berichten die zijn geplaatst op de website met de domeinnaam www.apostolischekritiek.nl en in het aldaar geëxploiteerde gastenboek zult verwijderen en verwijderd zult houden.
 • 14) Ook verzoek ik alle persoonlijke gegevens die u van de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene en Th. J. De Bruijn en Kamminga hebt geplaatst te verwijderen en verwijderd te houden.
 • 15) Tenslotte verzoek ik u een schriftelijke opgave te doen van alle gegevens (zoals naam, adres, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer) van de personen die onder de naam Tosca, willempower, BakEenEi en ACE beledigende teksten hebben geplaatst.
 • 16) Cliënte heeft inmiddels een kopie gemaakt van de op de website en in het gastenboek geplaatste berichten.
 • 17) Tenslotte nog het volgende.
 • 18) Zoals u bekend dient u zich bij vragen te verstaan met de persvoorlichter van N.A.K., de heer R. van Markus.
 • 19) Zeker de laatste tijd belt u geregeld de heer Vis en de heer P. Klene op de meest uiteenlopende tijdstippen op.
 • 20) Regelmatig wordt de huistelefoon opgenomen door een familielid.
 • 21) Uw telefoontjes, alsmede de inhoud van uw vragen en mededelingen, worden als zeer intimiderend en ongewenst ervaren.
 • 22) Verder wordt de inhoud van de gesprekken door u onjuist weergegeven op uw website.
 • 23) U en de medewerkers van uw website worden hiermee dan ook gesommeerd elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst.
 • 23) Mocht ik binnen de gestelde termijn niet of in negatieve zin van u vernemen, dan acht ik mij vrij u terstond in kort geding te betrekken.
 • 24) Afschrift dezes zend ik u per gewone post.
 • 25) Onder voorbehoud van alle rechten en weren.
Hoogachtend,

P.A. de Lange
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "zo 04 dec 2011, 18:26" in de thread Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des Heren".
@all

Indien élk (!) contact achterwege moet blijven, zoals mr. De Lange het hier óók aan mij letterlijk voorhoudt, waaronder dus tevens te verstaan "oogcontact" (!), zou ik nu zelfs niet langer de diverse rechtszaken mogen bijwonen, waarbij (ex-)leden van het nieuw-apostolische kerkbestuur rechtstreeks betrokken zijn.

Zelden, ja werkelijk hoogst zelden heb ik in 's hemelsnaam (?) iemand zó hoog van de toren, onmiskenbaar thans een toren van Babel (!), zien blazen, hoewel ik bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland tóch best wel héél wat -overigens nimmer door verantwoordelijken bestreden- pesterijen heb meegemaakt.

Verder wijs ik er vast op dat ikzelf sinds september 2010 maar één keer een "hogere verantwoordelijke leidinggevende" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heb opgebeld; een districtsoudste. Deze beloofde mij toen over een week terug te bellen, wat intussen na ruim een jaar, nog steeds niet is gebeurd!

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "Zo 04 Dec 2011, 20:32"
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Jabob65 »

@Tosca, ga je nog naar de seniorendag in Groningen?

Dan mag je de Heilige Theodorus misschien een handje geven! :-)
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Tosca »

Jabob65 schreef:@Tosca, ga je nog naar de seniorendag in Groningen?

Dan mag je de Heilige Theodorus misschien een handje geven! :-)
Jabob65,

Ze hebben mij niet uitgenodigd, En tja, Om Theo een hand te geven...Daar is lef voor nodig. Maar ik spreek hem regelmatig, maar we zijn geen vrienden, Hij is niet Christelijk, en dat botst. :cry:
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie »

@all

Het begon in deze thread met de aangetekende brief van mr. De Lange van 30 november 2011 aan Bauke Moesker als houder van de domeinnaam www.apostolischekritiek.nl en "de medewerkers van uw website" die toen namens het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland werden gesommeerd "elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst." Zo was het letterlijk door mr. De Lange geformuleerd. Onmiddellijk was het ons duidelijk dat de nieuw-apostolische kerkleiding zich sinds 1955 niet zó drastisch tegenover naasten had uitgelaten.

Wat met name Bauke Moesker hier werd voorgehouden ging zelfs nog verder dan "een eenvoudige excommunicatie" zoals die in de jaren '50 van de vorige eeuw menigeen vlot was aangezegd op last van stamapostel Johann Gottfried Bischoff. De woorden "elk contact (...) nu in de toekomst", dus zonder daarbij een deadline te preciseren, betekenen immers niets anders dan dat "de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga" daadwerkelijk tot in alle eeuwigheid (!) gevrijwaard willen blijven van "elk (telefonisch) contact" met naasten in wie kennelijk de antichrist wordt gezien door hun banden met "Het voltallige WebTeam".

Op géén enkele manier had het kerkbestuur in 2011 van tevoren met Bauke Moesker of met gelijkgestemden in zijn omgeving contact gezocht, om mogelijke grieven in alle rust eerst eens te bespreken. Pertinent níet. Onmiddellijk daarentegen waren offergelden er goed voor om aan mr. De Lange "brood en linzensoep" te verschaffen zodat deze diens christen-zijn voor het schrijven van een zakelijke brief wel even wilde vergeten. Prompt leidde dit ertoe dat "Het voltallige WebTeam" besloot tot publicatie: als Godsgezanten, boden van Jezus Christus en zegenaars je in zulke ondubbelzinnige bewoordingen "dumpen", verdien je het laatste woord.

(...)

Gisteren in de rechtszaal gaf mr. De Lange aan dat het kerkbestuur nauwe banden ziet tussen zowel www.apostolischekritiek.nl en Ronald Rohn als tussen Glaubenskultur-Magazine en Ronald Rohn, waardoor betrokkene mede schadeplichtig zou zijn voor de gevolgen van langs die publieke kanalen gecommuniceerde negatieve publiciteit. Tijdens een schorsing van de zitting informeerden aanwezige vertegenwoordigers van deze media bij mr. De Lange welke aanwijzingen deze zienswijze rechtvaardigen. Hij noemde toen het snel gebrachte nieuws over de beslaglegging in Hilversum, voorafgaande aan een bezoek van stamapostel Leber.

Het gesprek met mr. De Lange verdiepte zich nadat Michael Koch, hoofdredacteur bij Glaubenskultur-Magazine, opmerkte dat het hem en diens medewerkers voor ogen staat om evenwichtige journalistiek te bedrijven maar dat de nieuw-apostolische kerkleiding zich in de praktijk weinig mededeelzaam toont. Men wijst gesprekken af of antwoordt niet op vragen. Bij www.apostolischekritiek.nl wordt dezelfde ervaring opgedaan. Ondanks de terechtwijzing in voornoemde brief van mr. De Lange, "Zoals u bekend dient u zich bij vragen te verstaan met de persvoorlichter van N.A.K., de heer R. van Markus", komt deze persvoorlichter níet in actie.

Hoe dan ook; de voorzitter van de rechtbank moest van mr. De Lange begrijpen dat waar Ronald Rohn woorden in de mond had genomen als inquisitie, liegen en bedrog, of waar hij had gesteld dat er vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk gezinnen kapot worden gemaakt; dat het onderhavige kerkbestuur zich van dergelijke onoorbare praktijken uiteraard verre houdt en dat zij wenst daarmee niet langer te worden gecompromitteerd. Hierop gaf broeder Rohn te kennen dat wel degelijk ook anderen ten prooi zijn gevallen aan het eenrichtingverkeer in de kerk. Hijzelf kon buiten het bestuur -dat zich al voor hem afsloot- bij niemand anders terecht.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie »

@all

Zowel bezoldigde medewerkenden bij de Nieuw-Apostolische Kerk als vrijwilligers doen er verstandig aan om heel bewust in elk geval twee zaken uit elkaar te houden: zaken doen en zielzorg. Volkomen ten onrechte namelijk wenst de internationale kerkleiding deze beide "takken van sport" onlosmakelijk met elkaar verbonden te zien. Al vinden de "zegenaars" dat anderen in het "werk Gods" niets te willen hebben en stralen zij dat ook continu onder de bedrijven door intimiderend uit; deze zogenaamde zegenaars wanen het gelijk alleen maar aan hun kant omdat die anderen bij statutenwijzigingen "deemoedig" afzagen van elke vorm van medezeggenschap voor aangesloten leden bij dit kerkgenootschap. Belanghebbenden hebben de meest beslissende momenten dáármee achteloos voorbij laten gaan en zó is het eenvoudig gekomen dat het met de bovenbedoelde absoluut incongruente zaken faliekant verkeerd heeft uitgepakt. Optimisten die ervan uitgingen dat in voorkomende gevallen de districtsvoorgangers wel "stevig zouden meedenken" (omdat dezen als medebestuurders hun stem kunnen laten gelden via "De landelijke vergadering"), blijken het telkens opnieuw mis te hebben want alleen kneedbare types komen ervoor in aanmerking om "districtsdienaar" te worden! Of persvoorlichter... Of "bureauhoofd van ons kerkelijk kantoor in Nederland" ...

Op deze manier is er van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk geleidelijk aan een machtsbestel gemaakt waarin machtsfiguren machtspolitiek bedrijven. Dáárom valt er geen spoor van zegen meer te bekennen.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Diderot
Berichten: 105
Lid geworden op: zo 18 dec 2011, 15:38

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Diderot »

Tosca schreef:[...]En tja, Om Theo een hand te geven...Daar is lef voor nodig. Maar ik spreek hem regelmatig, maar we zijn geen vrienden, Hij is niet Christelijk, en dat botst.
Hoe komt het toch dat ik hier zo enorm aan de bijbelse opmerking over de splinter in andermans oog, en de balk in het eigen oog moet denken?

Meneertje Tosca, is dat wat u hier regelmatig het internet opgooit, zo fijn christelijk?
Ik zeg: Nee!

Diderot.
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

hoezo christelijk?

Bericht door zefyr »

@Diderot (met of zonder puntje),

Is het adjectief 'christelijk' in onze dagen, vooral in Nederland, voor een ieder (nog) vanzelfsprekend, eenduidig, onbetwistbaar en relevant? Ik vermoed, dat dit meestal niet meer het geval is. In mijn ogen is het nagenoeg een lege huls. Voor zover de huls nog gevuld is, is het veelal van twijfelachtige aard. Een stille getuige van hypocriet en kleinburgerlijk (wan)gedrag? Het is zinloos elkaar met dit adjectief om de oren te slaan en de maat te nemen.

Het zal je toch niet ontgaan zijn, dat de ontwikkelingen en verhoudingen in de NAK en tussen de NAK-leiding en kritische (ex-)nieuw-apostolischen tot een escalatie hebben geleid? De nieuw-apostolische cultuur van doodzwijgen en monddood is toch fnuikend gebleken? Het ligt in de aard van de dingen opgesloten, dat men over en weer uit de bocht vliegt. Het opgestoken vingertje van de verontwaardigde en moralistische dominee is in doorsnee allang niet meer gezaghebbend. Terecht!
Plaats reactie