Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 16.00 uur]
ACE schreef:(...)
Is het mogelijk om - in tegenstelling tot de huidige communicatie stijl van respondenten op diverse fora - een dialoog voeren zonder persoonlijk te worden?
Anders trappen we in de ouderwetse val dat we de boodschapper afschieten ipv de boodschap te beoordelen.

(...)
@ACE
@all

Een reactie in een wat breder verband...

Ook ik ben er geen voorstander van om "de botte bijl" te hanteren. Ik herinner mij echter een gesprek met een voorganger bij de Nieuw-Apostolische Kerk, met wie ik in de auto onderweg was. Het gesprek verdiepte zich en wij kregen het over psychische druk waardoor mensen geestkracht verliezen en hoe iemand onder die omstandigheden geen "cadeauverpakking" meer bij de hand heeft om een hartenkreet bedachtzaam af te geven in "welluidend vocaal". Mogelijk gebeurt zelfs (t.g.v. een impulsdoorbraak) het tegenovergestelde, massief tegen alle "veiligheidsvoorschriften" en hoffelijke omgangsvormen in. Mijn vraag was: mag zo'n voorval in de Nieuw-Apostolische Kerk überhaupt wel in een context worden gezien óf word je op zo'n eventualiteit waarbij een "dienaar" wellicht hevig is geschrokken, daarna nog een leven lang aangekeken? En stel, zo was mijn tweede vraag, dat alle stress, cumulatieve stress en de roofbouw op het welbevinden van iemand, zowel in de gemeenschap als op het werk én in de gezinssituatie, feitelijk wordt veroorzaakt door "zegenaars" met oogkleppen op; wat dan? Dan was het volgens mijn gesprekspartner nog altijd niet de bedoeling geweest om de zelfbeheersing te verliezen. Een ontwijkend antwoord, vond ik. Maar dat had ik alleen mogen denken!

Als destijds de "Leidraad dienen en leiding geven" al had bestaan, had deze voorganger mij waarschijnlijk gewezen op de theoretische uitwerking van de nieuw-apostolische geloofsleer aan de hand van de zinsnede "Als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost, kan iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende wenden". Zie het redactionele bericht op "Ma 14 Mrt 2011, 20:34" in de thread "NAK-Leidraad Dienen en leiding geven". Later was het met name stamapostel Leber die op deze gedragslijn wees. Bovendien blijft hij -angstvallig- herhalen dat dialogen vooral "sachlich" moeten "bleiben". Ook in de meest bezwarende gesprekken moet men dus een conversatietoon hanteren, de verschuldigde eerbied aan de dag leggen, enzovoort. Mede met dit beeld in gedachten stuurde ik ooit het volgende columnpje in...
Redactie schreef:ALARM

Vorige week zat één van onze kinderen achterin de auto, toen ik plotseling stevig moest afremmen. "Papa, kun je niet voortaan even zeggen dat je hard gaat remmen?", hoorde ik hierna opmerken. "Dat lijkt mij niet zo verstandig!", reageerde ik. O ja. Zojuist dacht ik hieraan terug want wie houdt er nu van alarmsignalen, onvoorziene tegenslagen of van andere onwelkome misère? Vol ongeloof nemen wij er kennis van wanneer er ver van ons bed opeens dingen grondig misgaan. Ze hadden ook veel beter (...), is misschien wel wat er voor onszelf onmiddellijk vaststaat. Wij denken of spreken er schande van, en keren terug tot onze orde van de dag waar alles op rolletjes verloopt. Volledig onder controle. Niks aan de hand, wat natuurlijk niet in de laatste plaats ook onze persoonlijke verdienste is want wij; wij kijken wel uit! Wij houden de vinger aan de pols. Wij doen ons best! Meer kun je toch niet? Doordat onze voorouders hun handen al lieten wapperen, zijn wij ons ervan bewust dat voor niks de zon opgaat. De hand moet in het leven nu eenmaal aan de ploeg worden geslagen. Wat heb je aan commentaar? Laten ze zelf maar eens achter het stuur gaan zitten! "Papa!", zei vanochtend mijn dochter, "Het is hier spekglad!" En dat was ook zo. Ik was blij dat er om deze waarschuwing geen doekjes werden gewonden. Of dient -tegenover notoire beterweters- zo'n opmerking in cadeaupapier te worden aangereikt? Zo in de trant van: "Vader, als het u zo dadelijk even schikt, wil ik graag wat zeggen!"

TjerkB
Je zult echter maar in de tang beklemd zitten. Je zult maar jarenlang het slachtoffer zijn geweest van intimidatiepraktijken. En je zult maar tegenover een "sprekende robot" komen te zitten die je om te beginnen een schuldgevoel aanpraat omdat jij de ongeschreven regels niet omzichtig in acht neemt. Je ziet die robot al op zijn horloge kijken want bijna is jouw spreektijd voorbij. Geen spoor van mededogen, geen greintje liefde.
ACE schreef:(...)
En dan zijn we op dit forum geen steek beter als de NAK.

(...)
"De NAK" is "niks" voor mij. In de Nieuw-Apostolische Kerk is er de laatste 100 jaar (volgens sommigen 150 jaar) met vereende krachten gewerkt aan een (geestelijk) klimaat, waarin het o.a. mogelijk is gebleken dat zielen collectief ongenadig werden geëxcommuniceerd. Een klimaat waarin zelfs in het recente verleden naasten zo maar (door zowel toedoen als nalaten van stamapostel Leber) "ein Stück Heimat genommen" werd. Een klimaat waarbij ik onlangs "Zeit- und Ortszeuge" was in de hieronder beschreven situatie:
BakEenEi schreef:(...)
Na de pauze kreeg apostel Gassmeyer (VAG) het woord. Hij wees er op hoezeer de liefde van God samenhangt met Zijn waarheid. Meermalen op de avond stelde herder Steinwaller de aanwezigen in de gelegenheid hun eventuele vragen te stellen. Aangezien districtsapostel Brinkmann ditmaal present was, raadde hij aan deze mogelijkheid niet onbenut te laten. Hierop werd aan districtsapostel Brinkmann gevraagd waarom de brieven waarmee destijds excommunicaties waren aangezegd, nimmer door de nieuw-apostolische kerkleiding zijn herroepen. "Zoiets is natuurlijk een kwestie van vijf minuten," aldus de districtsapostel, "maar dan is opziener Kloss morgen weer nieuw-apostolisch en ik weet niet of hem dat voor ogen staat. Verder heb ik de eenheid in de kring van de apostelen te eerbiedigen. Maar ik zal dit onderwerp intern ter sprake brengen." De aanwezige broeders uit Nederland verduidelijkten dat wijlen districtsapostel Pos (NAK) aan apostel Boermeester (GvAC) had laten weten dat dergelijke brieven inmiddels als ongeschreven kunnen worden beschouwd. Hij weigerde echter om dat standpunt op papier te zetten. Oudste Keller (VAG) sprak een dankgebed.

Zo verliep in heel grote lijnen dit samenzijn, waarvan tevens verslag werd gedaan op de website van de Neuapostolische Kirche/Bezirk Ruhr-Emscher: "Versöhnung im Herzen - Regelmäßige Glaubensgespräche der NAK und VAG in Bottrop Donnerstag, 21.02.2013". De eerstvolgende reguliere bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 maart a.s. in Bottrop.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 26 Feb 2013, 13:47" in de thread "Het is niet ver naar Bethlehem"
Bij de "reguliere bijeenkomst op dinsdag 12 maart" was ik dus benieuwd hoe er met inachtneming van "de eenheid in de kring van de apostelen" inmiddels was geantwoord: betrokkenen waren uitgenodigd voor een Kirchentag. Een ontwijkende robotachtige reactie derhalve - maar ditmaal heb ik "salonfähig" mijn mond gehouden. Zo'n reactie had ikzelf ook al eens van deze afzender ontvangen: de uitnodiging voor een eredienst in Hilversum op 15 mei 2011. Ik las het goed: nu word ik tussen de regels door ook nog geacht van steen te zijn! Vindt men in zo'n verwarrend klimaat, dat ik juist was ontvlucht vanwege "de ondoordringbare laag", balsem voor de ziel?

Nog steeds weet ik niet hoe je in de Nieuw-Apostolische Kerk op ooghoogte kunt communiceren met degenen die met vereende krachten hebben gewerkt aan het aldus gehandhaafde -bizarre- (geestelijke) klimaat.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi »

Het heilsplan van God (4)
BakEenEi schreef:(...)
Juist doordat de nieuw-apostolische kerkleiding -volkomen ten onrechte- problemen niet oplost, blijven vele vragen ter beantwoording openstaan. Juist daardoor ook verliest zij het contact met (aangesloten) leden...

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 02 Apr 2013, 13:20"
BakEenEi schreef:(...)
En stel, zo was mijn tweede vraag, dat alle stress, cumulatieve stress en de roofbouw op het welbevinden van iemand, zowel in de gemeenschap als op het werk én in de gezinssituatie, feitelijk wordt veroorzaakt door "zegenaars" met oogkleppen op; wat dan?

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 03 Apr 2013, 14:08"
@all

Voor zover aangesloten leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk menen dat er in deze geloofsgemeenschap voluit plaats is voor het heilsplan van God, is het natuurlijk een ongerijmdheid dat vragen niet zouden worden beantwoord of dat de geloofspraktijk de gezondheid kan schaden! Helaas is het hier zelfs zo, dat die daadwerkelijk bestaande ongerijmdheden de verontrustende misstand maskeren dat bestuurders ervan wegkijken.

Het bovenstaande is er nota bene de enige oorzaak van dat dit Forum überhaupt bestaat! Het ontbreken van bijvoorbeeld een Raad van Toezicht en van een solide klachtenregeling werd in de berichtgeving daarom breed uitgemeten. Ook dat kennelijk de interne organisatie niet op orde is waardoor herhaaldelijk financiële controlemechanismen kunnen falen deed veel stof opwaaien. Miljoenenverliezen doen zich voor, zonder dat er wordt ingegrepen. Al tweeënhalf jaar lang wordt tevens hiervoor op dit Forum aandacht gevraagd. Verder is er op gewezen dat de nieuw-apostolische catechismus het evangelie van Jezus Christus kwalijk verdraait.

Kortom, zou het niet eens tijd worden om rechtzoekenden tegemoet te komen en slachtoffers te vertroosten? Om eindelijk weer ruim baan te maken voor de zegen van de Allerhoogste? Om oprecht spijt te betuigen?

Zie ook:
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Emile
Berichten: 148
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 12:54

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Emile »

Jabob65, het zegt in ieder geval iets dat kardinalen hem hebben willen en durven benoemen.
De Nak is tegenwoordig georienteerd op de R.K., maar de aanstaande benoeming van een nieuwe stamapostel
zou juist een conservatieve kandidaatskeuze zijn.
Een weg veraf of in de buurt,
er is altijd wel een flitspaal die gluurt.
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Jabob65 »

@Emile, ja, dat is iets dat ook mij verbaasd.

Het lijkt toch ook wel alsof men zich nog een een soort van narcistische situatie bevindt...want ze hebben dan jaren aan de catechismus gewerkt en in die periode zal er veelvuldig contact geweest zijn met de EZK want alles is gericht op een gastlidmaatschap in Duitsland en toch gaat zo'n Schneider allemaal rare dingen roepen?

Je zou toch kunnen zeggen het mogelijk moet zijn om even een tijdje geen fundamentalistische taal uit te slaan?

Maar goed, ik ben persoonlijk wel erg geschrokken van de vijandelijke toon van deze Schneider.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi »

@Emile
@Jabob65
@all

Zoals jullie weten heb ik van het begin af aan voor mijzelf helder willen krijgen waar alle verwarring vandaan komt die wordt opgeroepen door de ontwikkelingen in de Nieuw-Apostolische Kerk die ook op dit Forum gedurig onderwerp van gesprek zijn. In feite wordt er één groot machtsspel gespeeld. Het blijkt zuiver een kwestie van logisch nadenken te zijn om te begrijpen hoe het in elkaar steekt. Als ik het moet uitleggen, zijn de volgende zaken daarbij cruciaal:
 • Dat ene zinnetje in de vorig jaar verschenen catechismus:
  Redactie schreef:(...)
  In de catechismus is er zegge en schrijve één enkele zin voor uitgetrokken om uit te leggen hoe de "stam-apostel" in het "verlossingswerk" aan alle macht komt die nu aan diens kerkelijke ambt wordt toegeschreven:
  "Die ersten Jahrzehnte in der Geschichte der Neuapostolischen Kirche dienten unter anderem der Festigung der Gemeinden und der Einheit unter den aposteln. Ab 1897 bildete sich das Stammapostelamt als das führende Amt der Kirche heraus, das Friedrich Krebs bis zu seinem Tod im Jahr 1905 bekleidete."

  Bron: Katechismus der Neuapostolischen Kirche, pagina 390
  Met geen woord wordt er in de catechismus gerept over de ultieme zeggenschap, welke feitelijk bij de stamapostel berust, over tevens alle zakelijke aangelegenheden in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk.

  (...)


  Uit: Bericht door Redactie op "Ma 17 Dec 2012, 11:15" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!"
 • De inhoud van de nieuw-apostolische geloofsbelijdenis:
 • Het organogram, te weten de zogenaamde "Auflistung der 16 Arbeits- und Projektgruppen der Neuapostolischen Kirche (Stand 01.10.2012)":
 • De internationale blauwdruk voor de statuten van de nieuw-apostolische "gebiedskerken", waaruit bijvoorbeeld artikel 4:
  Artikel 4 Organen
  De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:
  
1. De Stamapostel
  
2. Het bestuur
  
3. De landelijke vergadering


  Bron: Statuten van 26 april 2001; zie het redactionele bericht op "Ma 19 Dec 2011, 23:28" in de thread "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL".
 • De opgelegde hiërarchische gezagsverhoudingen:
  shalom schreef:
  [color=#FF0000]Monatsrundschreiben[/color] für alle Amtsträger im Bezirksapostelreich [color=#FF0000]Nordrhein-Westfalen[/color] 7. Jahrgang [color=#FF0000]März 2011[/color] Nr. 3 schreef:
  2.1 Hinweise zum Seelsorgebesuch

  Wie verhalten wir uns, wenn uns Fehler in der kirchlichen Praxis vorgeworfen werden?

  Teil 4 – Umgang mit tatsächlichen Fehlern [der Amtskörper]


  …Es kann sein, dass der predigende Amtsträger ein Informationsdefizit hat. Vielleicht
  hat er neuere Lehraussagen nicht richtig aufgenommen oder nicht gelesen. Vielleicht
  hat er sie zwar gelesen, aber nicht verstanden und deswegen nicht verinnerlicht… . Es
  besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Amtsträger eine andere Lehrauffassung
  zu bestimmten Inhalten vertritt und diese verkündet. Ausdrücklich sei angemerkt, dass
  der Stammapostel die Erwartung ausgesprochen hat, dass die Amtsträger sich hinter
  die Lehre der Kirche stellen
  . Dieses entspricht auch der Sicht der Apostel.


  …Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht
  hingenommen werden.
  Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird…

  Seiten 2 - 3

  Bron: http://www.forum.glaubensforum24.de/vie ... 513#p36513
 • De mateloze arrogantie bij de voorzitter van het internationale kerkbestuur:

  Afbeelding

  Bron: Wort zum Monat - August 2010, "Glaubensbekenntnis und Katechismus"
 • Het ontbreken van transparantie zoals ten aanzien van de financiële administratie, en daarnaast het ontbreken van een Raad van Toezicht of een onafhankelijke klachtencommissie; het opzettelijk níet beantwoorden van inkomende correspondentie:

  Afbeelding

  Bron: Bericht door Reactie op "Vr 30 Dec 2011, 12:17" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk"
Het bovenstaande nu maar even zonder verder commentaar...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Lmg »

@ Jabob65 en ACE,

Het is mij nog niet gelukt in te zien wat er mis zou zijn met mijn eerdere tekst.
Voor de duidelijkheid wil ik wel vermelden en dat verklaard misschien eea dat ik
een grote afkeer heb gekregen van ernstige kerkpolitiek en oneerlijkheid van kerkleiders,
juist als het gaat om de kerkgeschiedenis.
Veelal zie je dan dat ook de lagere goden in dezelfde mentaliteit zich opstellen.
ACE, dit laatste is niet persoonlijk bedoeld in de richting van wie dan ook.
JABOB, ruimte en tijd is voor ons allemaal belangrijk.

Groet Lmg
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi »

PS: Ihre heute übersandten Faxe habe ich weggeworfen und werde das auch mit den kommenden tun. Sie können sich wirklich die Faxkosten sparen.


Bron: Schrijven d.d. 23-12-2011 van districtsapostel Armin Brinkmann aan broeder Bauke Moesker
Redactie schreef:(...)
Ihr lieben Brüder und Schwestern,

(...) Wir opfern Gott, danken ihm dadurch und ehren ihn. Wir erbitten von ihm seinen Segen für unser Opfer und für uns. Die Kirche hat die Aufgabe, diese Opfer, die Gott gebracht werden, gewissenhaft und sicher zu verwalten. Das tun wir mit Bedacht und kompetenten Mitarbeitern. (...)

Sehr herzlich grüßt euch
euer

Armin BrinkmannBron: NAK-NRW INFORMATIONEN, IV. Quartal 2012
(...)


Uit: Bericht door Redactie op Do 28 Mrt 2013, 23:51"" in de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT"
@all

Terwijl er "mit Bedacht und kompetenten Mitarbeitern" op de kleintjes wordt gelet, wordt dus zelfs het huishoudboekje van aangesloten leden nog welwillend in aanmerking genomen! Welk een goedertieren karakter van de briefschrijver spreekt hieruit, zullen "andersgezinde christenen" nu wellicht in de gauwigheid denken. "Penny-Wise" voor een ander; "Pound-Foolish" voor jezelf. Werelden van verschil dreunen in hun voegen...

Deze hele wirwar doet mij denken aan een zinsnede uit een door districtsapostel Brinkmann onbeantwoord gelaten schrijven in maart 2010: "Zó worden welwillende weldenkende broeders en zusters in de Nieuw-Apostolische Kerk "tot op de draad" versleten (!)". Zie mijn bericht op "Za 02 Mrt 2013, 18:07" in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan." Voor mij destijds al het zoveelste "fait accompli".

De wanorde waarmee de Nieuw-Apostolische Kerk velen confronteert betreft niet alleen de bedrijfsvoering doch ook zielzorg. Wie zorgen kenbaar maakt, wordt prompt het slachtoffer van emotionele verwaarlozing!

(...)

Wie dit allemaal voor de kiezen krijgt, kan flink vertwijfeld raken. Laten wij de wanhoop en ontreddering die daarop volgen echter liever vermijden...
 • "... want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen."

  1 Korintiërs 14: 33 (NBV)
Het "heilsplan van God" is gebaseerd op het ware evangelie. Bij wat Paulus schrijft aan Timoteüs komen wij daaromtrent veel te weten:
 • Opdracht aan Timoteüs
  [3] Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen [4] en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. [5] Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. [6] Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos gepraat. [7] Zij willen de wet van God onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren. [8] Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. [9] We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, [10] ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer, [11] die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God. [12] Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen, [13] hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. [14] Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. [15] Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, [16] en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. [17] Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.
  [18] Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je, [19] toegerust met geloof en een zuiver geweten, moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden.


  Uit: 1 Timoteüs 1 (NBV)
In feite is er dus niets nieuws onder de zon. Alleen, wij hebben een praktisch geloof. Dat is iets anders dan mogelijk enige kennis van Bijbelse geschiedenissen. In het bericht op "Di 02 Apr 2013, 22:57" haalde ik het tweede couplet aan van het bekende lied "Reikt elkaar de hand ten bonde" uit de oude bundel. Gelukkig wordt het in de Gemeente van Apostolische Christenen (GvAC) nog steeds gezongen (lied 126). Toepasselijk is óók het laatste couplet:
 • O, laat niets ons dan verhind’ren,
  om eendrachtig -als Gods kind’ren-
  ons te tonen, t’ alle tijd.
  Richten wij met vast vertrouwen
  ‘t oog op God, Die ‘t hart wil bouwen
  tot een tempel, Hem gewijd.
  Tot een tempel, Hem gewijd.


  Bron: Derde couplet van lied 183, gezangboek H.A.G.E.A. (1953)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi »

@all

Over "dienen en leiding geven" gesproken; in Handelingen 20 (NBV) kwam ik vandaag iets indrukwekkends tegen wat ik graag met u allen -die het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen- wil delen! Eerst betreft het een soort van inleiding, maar dan, in vers 18, neemt Paulus het woord. Wanneer hieronder zijn toespraak begint, laat ik de tekst een stukje inspringen; tot vers 36...
 • Afscheid van de gemeente van Efeze
  [13] Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assus, waar we Paulus overeenkomstig zijn wens aan boord zouden nemen, want hij wilde het eerste stuk te voet afleggen. [14] Toen hij zich in Assus weer bij ons had gevoegd aan boord van het schip, voeren we verder naar Mitylene, [15] vanwaar we de volgende dag vertrokken om bij Chios voor anker te gaan. De dag daarna staken we over naar Samos en weer een dag later kwamen we aan in Milete. [16] Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Asia zou worden opgehouden. Hij wilde als het maar enigszins mogelijk was op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn.
  [17] Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. [18] Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe:

  • ‘U weet hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste dag dat ik in Asia was: [19] ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan. [20] U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. [21] Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer. [22] Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, [23] behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. [24] Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.
   [25] Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. [26] Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben; [27] ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. [28] Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. [29] Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. [30] Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. [31] Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven.
   [32] Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. [33] Geld of kleding heb ik van niemand verlangd; [34] u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. [35] In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”’

  [36] Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. [37] Niemand kon zijn tranen bedwingen. Allen vielen ze Paulus om de hals en kusten hem. [38] Ze waren vooral zo ontdaan omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleide naar het schip.
Zó gaf deze apostel destijds inhoud aan het heilsplan van God. Zó rustte hij de dienaren toe! Zó was de Heilige Geest werkzaam! Laten wij het geloof mogen beleven zoals het ons in deze woorden opnieuw toevalt...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi »

@all

"Geloven doe je in het echt! Anders geloof je alleen maar in de geschiedenis van hen die geloofd hebben", schreef ik in een artikel voor de "indexpagina" in februari 2010. Ik had toen nog helemaal geen weet van een conflict op "de C.A." over zoiets als goed rentmeesterschap. Het enige wat ik wist is dat de Nieuw-Apostolische Kerk voor mijzelf onherbergzaam was geworden. Zó onherbergzaam zelfs, dat ik vastberaden vertrok. Dat kwam niet doordat ik het geen goed idee had gevonden dat wij in de "gemeenschap" na de zomervakantie meestal bijeen kwamen rond een barbecue. Evenmin speelde mijn geweten op wanneer er rond Kerstmis ook een kerstboom werd opgetuigd, terwijl districtsapostel Hermann Schumacher dat in de jaren '70 juist had verboden. Veeleer had het daarentegen van doen met liefde en waarheid want dáármee was het níet pluis.

Als het werkelijk het evangelie van Jezus Christus is dat in een geloofsgemeenschap zielen met elkaar verbindt, klopt er natuurlijk iets van geen kant als het onherbergzaam wordt door teloorgang van veiligheid en geborgenheid. Liefde en waarheid zijn immers voorname waarborgen voor een klimaat waarin goddelijk leven (!) kan gedijen. Hoe ik ook om aandacht vroeg voor allerhande zorgelijke ontwikkelingen die ik waarnam; niemand deed er iets mee. Dan kom je -met voldoende olie in de lamp- in eerste instantie nog wel een paar jaar vooruit, maar als dan ondertussen de reserves niet worden aangevuld, wordt het problematisch. Dit is wat mij in de Nieuw-Apostolische Kerk in toenemende mate zorgen baarde. Toen ik merkte hoezeer menigeen in het geloof bekneld raakte doordat het "zegenaars" ontbreekt aan olie, ben ik in de pen geklommen.

Mede doordat ik op "de CA." werkzaam was geweest, wist ik natuurlijk allang hoe een werkdag van een bestuurslid eruit kan zien en ik had ook allang ontdekt waardoor liefde en waarheid onder druk kunnen komen te staan. Dat was voor mij dus in zekere zin "voorwetenschap". Meer nog is het echter van belang om te willen inzien dat de Schepper van hemel en aarde heus niet de les behoeft te worden gelezen, zoals sommigen tegenwoordig geneigd zijn het hun naasten in een catechismus omzichtig voor te houden. Daarom ook schreef ik in augustus 2007 bij NAK-Observer: "Het zou niet verkeerd zijn als in de Nieuw-Apostolische Kerk het besef herleeft dat je ook onder een hagenpreek zalig kunt worden. Het zit hem namelijk niet in 2.000 jaar schriftgeleerdheid." Het was toen net enkele maanden geleden dat ik de Nieuw-Apostolische Kerk verliet.

Het evangelie van Jezus Christus is zó onderscheidend van wat knappe koppen in het hoofd kunnen halen, dat wij het gerust aan de werkzaamheid van de Heilige Geest mogen overlaten om ons in het geloof te doen bemoedigen en vertroosten. Spijtig genoeg nam dat besef zienderogen af bij kerkelijke ambtsdragers die zich voornamelijk druk schenen te maken om heel andere zaken:
BakEenEi schreef:(...)
In elk geval tekent zich hier een meersporenbeleid af met o.a. de volgende ingrediënten:
 • - men wil jonge mensen voor de organisatie behouden
  - daartoe moeten zij zich met de kerk kunnen vereenzelvigen
  - de Europese Jeugddag 2009 moet voor hen "het keerpunt" worden
  - men wil af van het imago van een sekte
  - daartoe moet de kerk in Duitsland lid worden van de ACK
  - daartoe moet de kerk een oecumenisch profiel ontwikkelen
  - men wil af de controversiële kerkgeschiedenis
  - dat moet gebeuren met zo weinig mogelijk gezichtsverlies
  - men wil fouten wel erkennen maar er niet aansprakelijk voor zijn
  - daartoe moeten misstanden worden vertaald naar algemeenheden
  - men wil de ouderen voor de organisatie behouden
  - toch moet de nieuw-apostolische identiteit worden geherformuleerd
  - want anders lukt het niet met de catechismus
  - deze catechismus moet zowel intern bruikbaar zijn als voor de ACK
  - om de kerk te laten overleven moet zij het "werk Gods" belichamen
  - dat moet andersgezinde christenen zo min mogelijk aanstoot geven
  - hun scepsis kan worden weggenomen door sympathieke goede werken
  - "critici" die dit allemaal wel doorhebben zijn niet tevreden te stellen
  - kritiek kun je het best pareren door er zo mogelijk niet op in te gaan
  - ergens verantwoording voor afleggen is een taak van de kerkleiding
  - slimme woordvoerders houden de boot dan eerst nog wel een poos af
Richtinggevend voor een ieder in de organisatie moest dus zijn: "Het is God die tot alles besluit zoals wij, de leden van het internationale kerkbestuur, Godsgezanten, het door Zijn indachtig makende Heilige Geest regelen en afkondigen."

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Vr 04 Feb 2011, 09:36" in de thread "Elders gelezen... "
Volledigheidshalve moet ik er nu wel bíj zeggen dat het jaren heeft geduurd voordat ik in dit opzicht mijn eigen ogen wilde geloven want het wilde mij eenvoudig níet aan dat uitgerekend bij de "dienaren" het geloof schipbreuk zou leiden (vgl. 1 Timoteüs 1: 19, NBV). Toch bleek dit het geval te zijn. Daarom heb ik telkens weer mijn uiterste best ervoor gedaan om dit allereerst rechtstreeks aan betrokkenen zelf kenbaar te maken. Zoals ik het op dit Forum al vaak heb opgemerkt, stuitte ik hierbij in de Nieuw-Apostolische Kerk op een "ondoordringbare laag". De internationale kerkleiding startte ondertussen een publiciteits- en charmeoffensief. Het "werk Gods" zou opeens herkenbaar zijn aan muziekuitvoeringen en overal "goede werken". Kwam je vroeger bijeen in een sober huurlokaal, nú was Zijn zegen gelegen in een kerk, compleet met piano en beamer.

Uit mijn jeugd herinner ik mij in de Statenvertaling van de Bijbel de tekst:
 • En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

  Bron: Lucas 17: 21 (SV-J)
Het zit hem dus niet in materiële zaken. Maar wat gebeurt er desondanks? Rücksichtslos worden zielen omver gelopen door bazige bestuurders die voor de kerk als instituut uit alle macht een reclamezuil willen laten verrijzen in het politieke krachtenveld. Daarom was het bijvoorbeeld beslist géén verspreking toen met betrekking tot "Sozialinitiatieve" -let wel- "vor allem" met name het woord "Aushängeschild" viel:
BakEenEi schreef:(...)
Afgelopen zaterdag moest de samenleving blijkbaar weer onder de indruk geraken van een manifestatie in het kader van de menslievendheid vanuit de kerk in Nordrhein-Westfalen. Glaubenskultur-Magazine berichtte erover. Ik heb er een stukje uit geknipt want, ja hoor, ik las het goed: de goede werken moesten vooral een "Aushängeschild" opleveren voor de kerk. Pure propaganda, dus. Het label NAK - daar ging het om; pas in tweede instantie "Kirchenmitglieder in Not":
Nevenactiviteiten derhalve met als oogmerk "propaganda" en "ledenbinding". Ondertussen heeft meester-manager Brinkmann gemeend dat hij met diens doelbewust spraakmakende "goede werken" eigenmachtig de winstverdubbelaar mocht instellen op dertien maanden. Maar ook dat is op dit Forum al een hoofdstuk apart. Zie de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT ". (...) Godsdienstwaanzin!!

(...)

Uit: Bericht door BakEenEi op "Zo 24 Jun 2012, 20:01" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Niettemin:
 • [36] Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’

  Bron: Johannes 18: 36 (NBV)
Telkens opnieuw heb ik mij er dus over verbaasd dat de hoofdzaak kennelijk niet meer de hoofdzaak is:
BakEenEi schreef:(...)
Veeleer is het daarom de bedoeling dat wie Christus navolgt (geen ideologie verzint om te worden erkend onder medechristenen doch) van het evangelie een blij getuigenis aflegt aan wie daarmee nog niet bekend is! En voor het overige komt het -voor wie dienen wil- heel in het bijzonder aan op wat Jezus besprak met Petrus:
 • [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. [18] Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ [19] Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

  Uit: Johannes 21 (NBV)
Dan kun je ondertussen, zoals bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, wel in zaken willen gaan om succesvol te worden met commerciële investeringsprojecten en prompt het oorlogspad verkiezen als het met die zaken misgaat, maar dan schiet je als dienaar (!) je doel lelijk voorbij. Dan ben je pertinent geen zegenaar; eerder een plaag voor... Zijn werk. Hopelijk is dit een eye-opener, aan de vooravond van Goede Vrijdag.
 • Wie met Jezus is gestorven,
  zal met Hem ten hemel gaan.


  Uit: Tweede couplet van lied 382, NAK-liederenbundel
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 28 Mrt 2013, 20:56"
Wie onder het mom van het evangelie van Jezus Christus een eigen "wijsheidstraditie" wil vestigen, staat dat uiteraard vrij doch het mag duidelijk zijn dat wij ons niet allen op die manier behoeven te laten misleiden...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 07-04-2013, 18.00 uur]


@all

Twee bekende teksten in de Bijbel...
 • Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen.
  Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’

  Uit: 1 Samuël 16: 7 (NBV)

  Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’
  Bron: Matteüs 18: 20 (NBV)
Daar komt geen kerkbestuur tussen! Immers, de Almachtige zegent die Hij zegenen wil, en zendt die Hij zenden zal... Zie hieromtrent ook mijn "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" van 15 november 2010. Toen ik die schreef, hoopte ik nog op een gunstige wending in het ontstane juridische getouwtrek tussen de nieuw-apostolische kerkleiding en haar oud-medewerker Ronald Rohn. Toen het aan de overkant stil bleef, wendde ik mij dienaangaande in september 2011 tot districtsapostel Brinkmann, maar hij antwoordde: "Nun warten wir einfach darauf, wie das Gericht urteilt. Eine außergerichtliche Einigung ist im Moment kaum möglich." Intussen zijn wij anderhalf jaar verder en is niets door de kerkleiding eraan gedaan om voorzienbare imagoschade te beperken of juridische procedures te vermijden. Ook in andere opzichten wordt de kloof alsmaar groter tussen "zegenaars" en degenen die in de Nieuw-Apostolische Kerk op hun zegen zouden zijn aangewezen. Vooral via de Duitstalige internetcommunity's is daarover steeds meer informatie te vinden.

Vorig jaar heb ik districtsapostel Brinkmann gewezen op de te verwachten aandacht van de media voor de intimidatiepraktijken die er gaande waren en voor de rechtszaken. Onlangs sprak ik hierover nog met hem want ongetwijfeld komt er een moment waarop buiten dit Forum om elders aandacht wordt gevraagd voor financieel wanbeheer bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Welk team van professionele bestuurders, dat óók nog hoog opgeeft van een goed rentmeesterschap, gooit er nu vier miljoen euro in de sloot terwijl de omzet op jaarbasis amper twee miljoen euro bedraagt? Als dan bovendien blijkt hoe er in het meer recente verleden op Bonaire uitgaande betalingen werden gefiatteerd, die nooit gefiatteerd hadden mogen worden, zal iedereen snappen dat de problemen structureel zijn. Tel daar bij op hoe in alle bestuursorganen de verantwoordelijken tot overmaat van ramp stelselmatig laconiek zijn omgegaan met ontvangen waarschuwingen vanuit de periferie in de organisatie en via het Internet.

Tegelijkertijd speelden de heimelijk georganiseerde "grondwetswijzigingen" in de nieuw-apostolische geloofsleer, waardoor tevens de ambten worden geschrapt van gemeente-evangelist tot en met districtsoudste. Wat hierbij opvalt is uiteraard dat internationale kerkleiding integraal wenst vast te houden aan haar eigen machtspositie. Ondertussen blijft het volstrekt wazig waaraan de stamapostel en de districtsapostelen het leiderschap ontlenen dat zij in de kerkelijke organisatie op alle terreinen claimen. Men is daarin niet transparant. Vragen over de wijze waarop betrokkenen omgaan met hun verantwoordelijkheden worden ontweken. Met méér dan één regel in de catechismus wordt er niet over gerept wie er de baas moet zijn. Vanaf 1896 liet iemand zichzelf stamapostel noemen en dat zou de sindsdien bedreven machtspolitiek (!) rechtvaardigen. Aangesloten leden zijn rechteloos! Zo hebben wij het immers zien gebeuren dat er zonder één enkel voorafgaand gesprek een advocaat op iemand wordt afgestuurd wiens brandende vragen kennelijk onwelkom zijn.

De bovenbeschreven ontwikkelingen schetsen in feite een hevig verontrustende angstcultuur. Het blijkt bijzonder lastig te zijn om vat te krijgen op de dubieuze kwesties die hier gelijktijdig om aandacht schreeuwen! Behoeft het een betoog dat het ware evangelie op zo'n manier nauwelijks nog uit de verf komt? Hier zijn mensen aan de haal gegaan met een vermeende goddelijke autoriteit. Hooguit verschafte men die aan zichzelf!

Hoe kun je dit nu relativeren? Zie onder:
Redactie schreef:(...)
Een kerkgenootschap is niet meer dan een facilitair bedrijf dat gelovigen voorziet van een dak boven het hoofd, al kun je er natuurlijk een gezelligheidsvereniging en/of een beleggersclub en/of een liefdadigheidsinstelling van maken. Kinderen Gods zijn aan elkaar gelijkwaardig terwijl de opvoeding door de werkzaamheid van de Heilige Geest kan worden overlaten aan onze hemelse Vader die bij een ieder van hen het hart aanziet. Wie zich in Zijn werk -ondanks zielzorg in een kerk- niet veilig voelt in Jezus' armen, wordt in geestelijk opzicht emotioneel verwaarloosd! Spijtig genoeg is dit in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de orde van de dag doordat bazen en bovenbazen in de organisatie zich als kille zakenlieden zijn gaan gedragen die niet open kaart spelen en vooral hun eigen gang gaan. Dienaren op Zijn akkerwerk -waarbij overigens geen rekening behoeft te worden gehouden met het verschijnsel van echelonnering- mogen naast elkaar (!) helpers zijn aan Christus' plaats. Wie het best bakstenen, dakpannen en andere bouwmaterialen kan inkopen om vervolgens een kerk te bouwen, mag de vinger opsteken en dan zal het ook daarmee wel in orde komen...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 22 Mei 2011, 19:36" in de thread "Levensbeschrijving Dap. Brinkmann"
Met andere woorden: de complexiteit van de hele materie doet weinig ter zake! Dat het de gemoederen desondanks bezighoudt is logisch want ieder zal zijn of haar eigen vrijheid als kind van God moeten hernemen.
 • Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.

  Uit: 1 Petrus 6: 16 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Plaats reactie