Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door willempower »

@ redactie

Ik begrijp dat het leuk zou zijn daar heen te gaan , maar de hele redactie kan er niet heen , want er was eens een iemand met een brief toch .

Bauke moet dan een blinddoek voor doen om oogcontact te vermijden , geen enkel contact mag hij hebben met deze "heren "
Kleene heeft altijd wel oogkleppen op en misschien heeft die nog een reserve paar dan voor broeder Moesker .

Hij is nog niet uit de kerk gezet maar wel in de praktijk als dodanig dat hij deze ere dienst niet mag bezoeken zonder blinddoek .

Zou de kerk ook weer offergeld kosten als hij er wel was want dan kon de advocaat de Lange weer aan de slag .

Kort gezegd wat een zooitje , al hebben ze de rechtszaak overtuigend gewonnen , maar nog meer verloren .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Praktisch rentmeesterschap (9)


@all

In aansluiting aan de uitnodiging in ons vorige bericht in deze thread, brengen wij in herinnering wat Paulus destijds schreef aan de gemeente in Filippi, namelijk:
 • [3] Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, [4] telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, [5] omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. [6] Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

  Bron: Filippenzen 1: 3-6 (NBV)
Verspreiding van het evangelie komt neer op een gezonde balans tussen woorden en daden. Dan verwacht men geen ongenoegen en onvrede over de uitwerking van praktisch rentmeesterschap ter ere van God. Toch is er verdeeldheid ontstaan. Ook in de Nieuw-Apostolische Kerk zijn er niet alleen immateriële zaken aan de orde. De eerbiediging over en weer van het evangelie van Jezus Christus is tevens de grondslag als er wordt samengewerkt wanneer er materiële zaken aan de orde zijn. Om daarbij niet te verzanden in ongemakkelijke posities, moet er voor de hand op te werk worden gegaan. In de meest zegenrijke volgorde dus. Anders wordt het niks. Niemand zal het voor ogen staan om het werk Gods af te breken. Nu echter ontstond er een conflict maar het ontbreekt betrokkenen kennelijk aan oplossingsmogelijkheden, anders dan een gang naar de rechter. Er is niet het initiatief genomen om gezamenlijk het advies in te roepen van onafhankelijke derden, of een "commissie van wijzen" te installeren. Een geschillenregeling in dezen werd uiteindelijk niet benut.

Apostel Peter Klene zag het niet zitten om met Ronald Rohn samen te werken, zoals districtsapostel De Bruijn het in gedachten had. Liever had hij dat het toeging zoals bij allerhande projecten in Nordrhein-Westfalen. Desondanks ondertekende districtsapostel De Bruijn de zogenaamde vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008. Hierna "botsten de karakters" en twee jaar later publiceerde "Het WebTeam" erover via het Internet. Dat was in september 2010. Inmiddels is het maart 2013. Wat het praktisch rentmeesterschap betreft is men bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nu verder van huis dan ooit. Miljoenen euro's verlies in Arnhem en tonnen verlies op Bonaire. Dat ligt niet aan één man. Niet aan districtsapostel De Bruijn, niet aan apostel Peter Klene en evenmin aan broeder Rohn. De organisatiestructuur en de "bedrijfscultuur" laten te wensen over!

Wat valt hieraan te doen om het allemaal niet nóg erger te maken dan het al is? Dit conflict moet de wereld uit en wel zo gauw mogelijk. Al hebben rechtbanken al uitspraken gedaan en ligt er sinds 20 februari 2013 een ogenschijnlijk stevig vonnis voor; het gaat om méér. Onder eerbiediging van het evangelie van Jezus Christus heeft men statuten willen vaststellen, en onder eerbiediging van de statuten zijn broeders aan de slag gegaan. Maar dan geldt ondertussen nog steeds de hoofdregel in het onderlinge verkeer, te weten "het belangrijkste gebod" (naar Marcus 12). Die regel evenwel werd hier uit het oog verloren - en niemand greep in!

Het is om redenen van het bovenstaande dat wij een handreiking doen. Onze bedoeling is met allen die het rechtstreeks (in het gezin) aangaat samen te komen. Niet om elkaar voor schut te zetten, een oplossing te forceren of om "genadetijd" te verliezen! Integendeel; het zal erom gaan wat wij lezen in Spreuken 12 vers 6: "De woorden van de goddelozen zijn een dodelijke hinderlaag, wat oprechten zeggen, is een bevrijding."

Wij zorgen voor een gastvrij onthaal op neutraal terrein. Op voorhand verplichten wij ons ertoe in het geheel geen mededelingen te doen over wat er op deze avond vertrouwelijk met elkaar kan worden besproken. (...)


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Emile
Berichten: 148
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 12:54

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Emile »

Waugh, geen gek voorstel.
Een weg veraf of in de buurt,
er is altijd wel een flitspaal die gluurt.
Emile
Berichten: 148
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 12:54

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Emile »

Zou het webteam ook met een dergelijk voorstel zijn gekomen als de Nak verloren had in het proces?
Maar nogmaals alleen maar waugh voor broeder Van Rohn en zijn gezin en hopelijk ook in financieel opzicht.
Een weg veraf of in de buurt,
er is altijd wel een flitspaal die gluurt.
Emile
Berichten: 148
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 12:54

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Emile »

I
Thaio(De Bruin ) te langdurig achter het orgel ;) , volgend hirder Vos 8-) hai hip solang een verhroal en doar kinne we him voar.
Een weg veraf of in de buurt,
er is altijd wel een flitspaal die gluurt.
Emile
Berichten: 148
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 12:54

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Emile »

Theo de Bruijn met grote wenkbrouwen, doorfidelend op het orgel ondans de planning van herder Vos,
niet steeds gepast heeft toch wel een aprte rol gespeeld en het toch oprecht moeilijk gehad mett GJS.?
Een weg veraf of in de buurt,
er is altijd wel een flitspaal die gluurt.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door ACE »

@WT
Wij nodigen u uit om op donderdag 11 april 2013, 's avonds om 20.00 uur samen met ons bijeen te komen teneinde "De Fall Rohn" vóór zondag 21 april aanstaande tot een bevredigende oplossing te brengen.
En welke neutrale mediator gaat deze sessie voorzitten? Iemand van buiten de kerk?
Of wordt het een tribunaal? En wat worden de spelregels en bindende factoren?

Mijn gevoel zegt dat dit utopie is, want de NAK heeft geen enkel belang bij een dergelijke sessie.
RR wel, want die moet in de buidel tasten.

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 20.00 uur]
ACE schreef:(...)
Wij nodigen u uit om op donderdag 11 april 2013, 's avonds om 20.00 uur samen met ons bijeen te komen teneinde "De Fall Rohn" vóór zondag 21 april aanstaande tot een bevredigende oplossing te brengen.
En welke neutrale mediator gaat deze sessie voorzitten? Iemand van buiten de kerk?
Of wordt het een tribunaal? En wat worden de spelregels en bindende factoren?

Mijn gevoel zegt dat dit utopie is, want de NAK heeft geen enkel belang bij een dergelijke sessie.
RR wel, want die moet in de buidel tasten.

(...)


Uit: bericht door ACE op "Di 12 Mrt 2013, 13:32"
@ACE

Aanstaande zaterdag plaatsen wij nog een tweede vervolgbericht op de uitnodiging met nadere mededelingen.


@all

Overigens; uit zeer betrouwbare bron vernamen wij gisteren dat mr. De Lange (gezien het vermelde dossiernummer: namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland) op het ogenblik binnen het incassowezen alom navraag doet met het verzoek steunvorderingen aan te leveren teneinde de familie Rohn privé in een faillissement te betrekken!! Met andere woorden, in het nieuw-apostolische "werk Gods" wordt in casu niet eens afgewacht in hoeverre een hoger beroep nog een geheel ander licht op het conflict kan werpen. Een heel gezin wordt hier alvast ter slachting geleid... Deze voor ons overdonderend vijandige gang van zaken is absoluut ongekend. Zelfs in het bankwezen is men, bijvoorbeeld wanneer het gaat om hypotheekschulden, in de omgang met klanten doorgaans terughoudender.
 • Afbeelding
  Afbeelding: Geanonimiseerde fax ter zake
Wij hechten eraan hierbij in herinnering te brengen wat districtsapostel Brinkmann, die voor de thans voorgenomen executie rechtstreeks verantwoordelijk is, o.m. uiteenzette in diens circulaire van 22 februari 2012:
 • Afbeelding
  Bron: Bericht door Redactie op "Di 05 Mrt 2013, 19:58" in de thread "Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk".
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door ACE »

@WT

Ik zou u willen adviseren in deze affaire een wat gematigder toon te willen gebruiken en de afwikkeling wat neutraler te beoordelen.
Het kan niet zo zijn dat AK zich laat instrumentaliseren door RR.

Jarenlang is hier de NAK verweten onzorgvuldig te handelen met offergelden. Nu staat de NAK in haar recht te vorderen, en is het weer niet goed.
'Slachtoffer' zou de familie Rohn zijn van dit overmoedig en onetisch handelen van de NAK.
RR wist, bij een verlies van de rechtzaak, dat hij dit geld moest terugbetalen en had moeten reserveren.

Naar mijn voorzichtige inschatting zijn de leningen gebruikt voor de verbouwing van het kerkgebouw (huidige huisvesting van RR) tot een zeer luxe meervoudig zorg appartementen complex.
Dus zo zielig is het nu ook weer niet gesteld met de familie Rohn!!

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

ACE schreef:@WT

Ik zou u willen adviseren in deze affaire een wat gematigder toon te willen gebruiken en de afwikkeling wat neutraler te beoordelen.
Het kan niet zo zijn dat AK zich laat instrumentaliseren door RR.

Jarenlang is hier de NAK verweten onzorgvuldig te handelen met offergelden. Nu staat de NAK in haar recht te vorderen, en is het weer niet goed.
'Slachtoffer' zou de familie Rohn zijn van dit overmoedig en onetisch handelen van de NAK.
RR wist, bij een verlies van de rechtzaak, dat hij dit geld moest terugbetalen en had moeten reserveren.

Naar mijn voorzichtige inschatting zijn de leningen gebruikt voor de verbouwing van het kerkgebouw (huidige huisvesting van RR) tot een zeer luxe meervoudig zorg appartementen complex.
Dus zo zielig is het nu ook weer niet gesteld met de familie Rohn!!

Groet,
ACE
@ACE

Een gematigder toon lijkt ons níet aangewezen. Allerminst zelfs. Wijlen districtsapostel Gijsbert Pos zou dit hebben willen verklaren door te spreken van "liefdevolle duidelijkheid". Te denken ook aan het volgende:
BakEenEi schreef:(...)
De hiërarchische gezagsverhoudingen in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland kennende, geschiedde het in 2009 evenzo toen districtsapostel De Bruijn bij wijze van spreken nog maar één (onuitgesproken) wens had: verlos mij van (de door mijzelf veroorzaakte) problemen met Ronald Rohn. En ja hoor, zijn wens werd onder de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland en overzeese gebiedsdelen op slag ieders gebod... Wie namelijk in zo'n situatie blijk geeft van enige aarzeling, wordt in dit machtsbestel door "een rechterhand" apart genomen en indringend in de ogen gekeken om te ontdekken wat de precieze impact kan zijn van die zorgelijke blijk van terughoudendheid. Alleen voor de meest loyaal ogende "hoge dienaren" is er daarna nog enige bevordering tot heerlijkheid in de broederkring denkbaar. Om even de gedachten te bepalen: een districtsapostel is in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk vele malen belangrijker dan een willekeurig gemeentelid, en wel in ongeveer de verhouding van 10 miljoen staat tot 20. Fouten van hooggeplaatsten zullen tot bijna elke prijs met alle beschikbare middelen, waaronder de mantel der liefde, worden toegedekt. Een "gewone broeder of zuster" daarentegen zal men nog een zetje meegeven, zodat alle Levieten die vervolgens de greppel passeren waarin betrokkene moest verdwijnen, er geen aanstoot aan nemen.

Ik weet wat ik zeg want in alle bescheidenheid: ik ken de organisatie toevallig vrij goed.


(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Vr 28 Jan 2011, 19:40" in de thread "Elders gelezen... "
Vergeet alsjeblieft één ding niet: elk toezichthoudend orgaan moet alert zijn en pro-actief. Een natuurlijke argwaan dient te zijn "ingebakken". Qua informatie heeft men zélf een "haal- en een brengplicht". Anders kan niemand ervan verzekerd zijn of het met het te beoordelen werk goed zit; of het echt afdoende is. "De stamapostel" en "De landelijke vergadering" hebben genoegen genomen met wat ze werd geserveerd. Foute boel.

De interne organisatie is hier eenvoudig niet op orde. Al jarenlang niet -pertinent een uitermate kwalijke zaak. Voor het bestuur van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is zulks alles behalve een aanbeveling.
 • Want wie wind zaait zal storm oogsten.
  Het zaad brengt geen koren voort, en als het al vrucht draagt dan geeft het geen meel, en als het al meel geeft dan wordt het door vreemden verslonden.


  Uit: Hosea 8: 7 (NBV)
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten