Het is niet ver naar Bethlehem

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door Redactie »

Het is niet ver naar Bethlehem

"De weg, die loopt naar Bethlehem, is hier niet ver vandaan. En slechts de kind'ren vinden hem, en wie als kind'ren gaan." Dit prachtige lied op muziek van Peter R. Witteveen en tekst van Nel Benschop zongen wij vandaag tijdens een kerstviering. Voor mij was het nieuw. Zowel de toonzetting als de woorden fascineerden mij. Wat hadden deze beide mensen, de componist en de lieddichter, hier samen toch veel te melden! Adembenemend was ook het laatste couplet: "Het is niet ver naar het gehucht waar 't hemels manna viel. Het is niet verder dan de zucht uit uw verslagen ziel." Dankjewel, Peter en Nel... Of voelt ú zich nóóit verslagen, en zegt de kwetsbare echtheid van een kind u niet veel? Wees dan desondanks liever voorzichtig want wij raken hier samen de kern van waar het werkelijk tussen ons (!) om gaat. Wie Jezus Christus kent, een beetje misschien maar, wéét wat juist voor Hem een kind betekent. Hij zei immers:
"Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan." (Marcus 10: 15). Glashelder zette Hij de zaken in perspectief: "Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd." (Markus 9: 42). Terwijl Bethlehem nadert; hoe ver staan wij tóch nog af van "iemand" die óók daar naartoe onderweg was doch werd overvallen door "wolven in schaapskleren", die hem daarna zo maar achterlieten? (Lucas 10: 30).

TjerkB
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 01-03-2013, 13.00 uur]

Die Hoffnung stirbt zuletzt (1)


@all

Jl. donderdagavond vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen broeders en zusters uit de GvAC/VAG en NAK. Zo'n 10 jaar geleden namelijk kwam men als "Gesprächskreis" voor het eerst bijeen. Daarom bestond er nu een goede reden om met elkaar af te spreken voor "ein Treffen im gemütlichen Rahmen". Hiervoor viel de keuze op het "Veranstaltungszentrum" bij het nieuw-apostolische wijkcomplex "Gute Hoffnung" in Oberhausen.

Een korte beeldimpressie...
 • Afbeelding Foto's: TB
  AfbeeldingAfbeelding
  Ein Treffen im gemütlichen Rahmen der Gesprächskreis VAG/NAK...
 • AfbeeldingAfbeelding Foto's: SD
 • Afbeelding V.l.n.r. Apostel Gassmeyer, opziener Kloss en oudste Keller (VAG)
  Afbeelding Foto's: RGM
  V.l.n.r. Herder Steinwaller (NAK), broeders Dunning en B. (GvAC), districtsapostel Brinkmann, broeder Kusmierz (NAK)
De "Gesprächskreis" stelt zich ten doel om enerzijds reëel onder ogen te zien wat degenen, die daaraan deelnemen, in het geloof met elkaar verbindt en anderzijds wat ze mogelijk nog altijd verdeeld houdt. Immers, in de jaren '50 van de vorige eeuw kwam de VAG voort uit de NAK doordat menigeen in gewetensnood was geraakt vanwege de door stamapostel Bischoff uitgesproken stellige verwachting, namelijk dat hij nog bij leven de wederkomst van Jezus Christus zou meemaken. Toen deze verwachting in de NAK tot waarheid werd verheven, leidde dit zonder pardon tot excommunicaties van kerkelijke ambtsdragers die het op Bijbelse gronden oneens waren met de verplichting daarover te prediken. De nieuw-apostolische kerkleiding gaf echter geen krimp, zodat tienduizenden gelovigen ontgoocheld op straat kwamen te staan. Familiebanden en zielsverwantschap ten spijt werd "de Boodschap" van stamapostel Bischoff een dogma. Toch stierf de al hoogbejaarde stamapostel Bischoff. Hij, die de dood niet zou zien, overleed in juli 1960 op 89-jarige leeftijd. In de NAK hield men het erop dat God diens plan met de mensheid had gewijzigd. Níet Bischoff had zich vergist...

(...)

Om 19.00 uur werden ongeveer 40 personen uit de beide kerkgenootschappen verwacht voor een samenzijn dat rond 21.00 uur ten einde zou lopen. Herder in ruste Steinwaller (NAK) heette ons allen welkom. Ook districtsapostel Brinkmann (NAK) was gekomen. Hij opende met gebed. Hierna kreeg districtsoudste Törner (NAK) het woord. Aan de hand van een diapresentatie haalde deze herinneringen op uit het gezamenlijke verleden en van ontmoetingen in de afgelopen 10 jaar. Hierna sprak de 90-jarige opziener Kloss (VAG). Het waren verwarmende woorden over een harmonieuze omgang met elkaar, uitgaande van de liefde van God. En: "dein Bruder ist wie Du". Voordat er werd gepauzeerd vertelde districtsapostel Brinkmann hoe destijds stamapostel Urwyler ertoe had opgeroepen om de onderlinge betrekkingen weer aan te halen. Dit leidde tot allerhande initiatieven om zich als apostolische christenen "op weg naar het Vaderhuis" met elkaar te kunnen verzoenen. Spijtig genoeg moet de (tweede) Europese Informatieavond van 4 december 2007 in dit verband om meerdere redenen een mislukking worden genoemd. Het samengaan van de instituties zal niet lukken.

Hierna was er voor iedereen soep met rijk belegde broodjes. Ondertussen raakten velen met elkaar in gesprek.

Na de pauze kreeg apostel Gassmeyer (VAG) het woord. Hij wees er op hoezeer de liefde van God samenhangt met Zijn waarheid. Meermalen op de avond stelde herder Steinwaller de aanwezigen in de gelegenheid hun eventuele vragen te stellen. Aangezien districtsapostel Brinkmann ditmaal present was, raadde hij aan deze mogelijkheid niet onbenut te laten. Hierop werd aan districtsapostel Brinkmann gevraagd waarom de brieven waarmee destijds excommunicaties waren aangezegd, nimmer door de nieuw-apostolische kerkleiding zijn herroepen. "Zoiets is natuurlijk een kwestie van vijf minuten," aldus de districtsapostel, "maar dan is opziener Kloss morgen weer nieuw-apostolisch en ik weet niet of hem dat voor ogen staat. Verder heb ik de eenheid in de kring van de apostelen te eerbiedigen. Maar ik zal dit onderwerp intern ter sprake brengen." De aanwezige broeders uit Nederland verduidelijkten dat wijlen districtsapostel Pos (NAK) aan apostel Boermeester (GvAC) had laten weten dat dergelijke brieven inmiddels als ongeschreven kunnen worden beschouwd. Hij weigerde echter om dat standpunt op papier te zetten. Oudste Keller (VAG) sprak een dankgebed.

Zo verliep in heel grote lijnen dit samenzijn, waarvan tevens verslag werd gedaan op de website van de Neuapostolische Kirche/Bezirk Ruhr-Emscher: "Versöhnung im Herzen - Regelmäßige Glaubensgespräche der NAK und VAG in Bottrop Donnerstag, 21.02.2013". De eerstvolgende reguliere bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 maart a.s. in Bottrop.

Zie ook het tweedelige artikel d.d. 17-08-2007, "Schade, dass es so gekommen ist - Interview mit Zeitzeugen der „Botschafts“- Ära" bij Christ-im-Dialog, respectievelijk Teil 1 en Teil 2, alsmede de webpublicaties bij NAK-International, te weten "Erste Schritte zur Versöhnung" d.d. 01-05-2005 en "Geschichtspapier wird aus dem Internet entfernt" d.d. 14-06-2010.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

Die Hoffnung stirbt zuletzt (2)


@all

In aansluiting aan de beide voorgaande berichten in deze thread wil ik nu graag vanuit een wat andere invalshoek ingaan op het evangelie van Jezus Christus want met het onderstaande hangt heel veel samen:
 • Terug naar Gods ordeningen
 • Het is niet ver naar Bethlehem
 • Die Hoffnung stirbt zuletzt
De hele situatie die ik voor mij zag, toen er in het tweede halfjaar van 2010 aanleiding bestond om hier nader van gedachten te wisselen, vond ik rampzalig: hoogst onoverzichtelijk en buitengewoon zorgelijk. Om mij heen zag ik hoe die omstandigheden werkelijk de oorzaak waren van smartelijk lijden. Deze doffe ellende was voor mij weliswaar niet nieuw, maar de schrik sloeg mij om het hart en ik vroeg mij af: kan ík daar wat aan doen?

(...) Als er iets verschrikkelijks is gebeurd, zal menigeen wensen dat de klok kan worden teruggedraaid. Was het maar een droom en is het eenvoudig níet wáár! Tóch waren er nu wel degelijk broeders en zusters in moeilijkheden geraakt, en die moeilijkheden raakten hun ziel en zaligheid ten diepste. Ben je dan "alleen op de wereld", óf zijn er onder zulke omstandigheden mogelijk nog enkelen met enige ontferming bewogen?
 • Geef je lot niet in handen van iemand die tegen je zegt:
  [9] ‘Je bent op de goede weg,’
  maar die enkel toekijkt als je wat overkomt.


  Uit: Sirach 37 (NBV)
Eén ding was duidelijk: wat het geloof betreft deed zich hier een toestand voor, waarbij deze en gene op zijn zachtst gezegd ver van huis waren geraakt.
 • Sta even stil, kom tot u zelve,
  hebt gij uw toestand overdacht?
  Nog is 't de tijd van Gods genade;
  zie dus dat gij Zijn wil betracht,
  zie dus dat gij Zijn wil betracht!
  Wil door de enge poort toch gaan
  en geef Gods Geest in u vrij baan,
  en geef Gods Geest in u vrij baan.


  Bron: Tweede couplet van lied 155, NAK-gezangboek
Gods ordeningen... Dient men dan bij voorkeur de Duitse taal machtig te zijn om daarvan enig begrip te krijgen? Is het wellicht, bezien in het licht van de eeuwigheid, van belang om een catechismus te kennen? (...)
 • [4] De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. [5] Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, [6] ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

  Uit: 1 Korintiërs 13 (NBV)
Wat is híer nu nog van over?! Het lijkt mij niet onbelangrijk als wij ons dit afvragen en er een goed begrip van krijgen. Voor Jezus Christus leverde het destijds een strikvraag op!
 • [34] Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. [35] Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: [36] ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ [37] Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. [38] Dat is het grootste en eerste gebod. [39] Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. [40] Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

  Uit: Matteüs 22 (NBV)
Voordien had Hij -vanuit de liefde van zijn Vader- menigeen al kunnen vertroosten en bemoedigen:
 • [28] Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. [29] Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, [30] want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

  Uit: Matteüs 11 (NBV)
Anderen wilden daarbij wel behulpzaam zijn. Wat nu essentieel was om in het oog te houden, lezen wij hieronder:
 • [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.

  Uit: Johannes 21 (NBV)
Wie in het geloof ver van huis is geraakt, zal er baat bij hebben om in elk geval in dat opzicht weer vaste grond onder de voeten te krijgen. Wat dat inhoudt? Welnu, hierboven staat het en lastiger wordt het niet!

Een kind kan het begrijpen... Laten wij de ware eenvoud van veel zaken niet geringschatten want:
 • Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’

  Uit: 1 Korintiërs 1: 19
Daarom is het fijn als wij aanvoelen hoezeer het bezielde gedachten zijn welke de lieddichter als volgt onder woorden bracht:
 • Zaligheid, eeuwigheid,
  o, verlicht deez' tijd!
  Dat toch immer klein het kleine
  en het grote groot ons schijne,

  zaal'ge eeuwigheid.
  Zaal'ge eeuwigheid!


  Bron: Vierde couplet van lied 517, NAK-gezangboek
Het kan echter verregaande gevolgen hebben om voorbij te gaan aan wat wel degelijk van grote waarde is:
 • Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg; hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht.

  Uit: Genesis 25: 34 (NBV)
Vele raadgevingen helpen ons -ondanks verwarrende omstandigheden die zich kunnen aandienen- om in het geloof op de been te blijven:
 • Maak uw roeping waar
  [3] Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. [4] Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. [5] Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, [6] uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, [7] uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. [8] Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. [9] Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. [10] Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val [11] en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.

  Uit: 2 Petrus 1: 10 (NBV)
(...)

Toen ik inzoomde op het ongenoegen tussen de nieuw-apostolische kerkleiding en één van onze naasten (!), bleef ik voor mijzelf steken bij de onderstaande tekst in de Bijbel:
 • [1] Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ [2] Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer [3] en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. [4] Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. [5] En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. [6] Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. [7] Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!

  Uit: Matteüs 18 (NBV)
Hopelijk brengt het bovenstaande ons allen een stap verder, in de goede richting!


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

Die Hoffnung stirbt zuletzt (3)


@all

Langs vele onderscheidene (geloofs)wegen zijn wij als pelgrims aangekomen in het "hier en nu". Ook Benedictus XVI schaart zich nu als zodanig onder ons, zo las ik afgelopen vrijdag in de krant. Overigens had hij in diens laatste "tweet" als paus geschreven: "Moge u altijd de vreugde ervaren die ontstaat door Christus in het middelpunt va uw leven te plaatsen." Dat vond ik een welgekozen zegenwens: Christus in het middelpunt. Dan gaat het niet om "oude mensen en de dingen die voorbij gaan", doch om "de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14: 6). Ik dacht: zo is het werkelijk in lijn met wat ikzelf (in de Nieuw-Apostolische Kerk) ook heb geleerd, namelijk...
 • [7] Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. [8] Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
  [9] Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen...


  Bron: Hebreeën 13 (NBV)
Onlangs was ik ergens op bezoek, toen mijn oog viel op de titel van een boek dat op tafel lag: "Zó is leren leuk!" Daar wil ik méér van weten, besloot ik. Er was geen tijd om het snel te lezen maar wel om het alvast in te zien. Het volgende stukje tekst fascineerde mij:
 • "Dit zijn niet de voorwaarden waaronder een aartsengel tot de zevende hemel wordt toegelaten, maar gewoon de eigenschappen die een goed docent verondersteld wordt te hebben... "
Nu werd het pas echt interessant; kom op met die eigenschappen! Ik schreef ze gauw op:
 • 1) Absolute onpartijdigheid
  2) Zeer goed in staat dingen over te brengen
  3) Uitstekende beheersing van het vak
  4) Groot inlevingsvermogen
  5) Voorbeeldige karaktereigenschappen
  6) Veel geduld
Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten af naar het artikel van René Diekstra, "De leerkracht als levenskracht". Zie het bericht op "Wo 21 Dec 2011, 12:44" in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit". Ik gun tenminste elke kind (van God) de waardevolle ontmoetingen die gelegen kunnen zijn in het contact met iemand, misschien inderdaad wel een aartsengel, die je op je pelgrimsweg soms even kan vergezellen maar die dan ondertussen wel hét verschil maakt.

Zelfs Jezus Christus overkwam het want hij ontmoette Simon van Cyrene, die op een gedeelte van de weg naar Golgota van hem het kruis overnam om te dragen! Zie Markus 15:21 (NBV). In een telefoongesprek werd ik hier vandaag op attent gemaakt. Daarom is én blijft er hoop, ook als het onherbergzaam wordt in de geloofsgemeenschap waar opeens de warmte kan wegvallen die vroeger juist het bewijs was van de veiligheid en de geborgenheid die wij er mochten ervaren.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

Die Hoffnung stirbt zuletzt (4)


@all

Eén van de eerste liederen die wij destijds leerden toen het Duitse NAK-gezangboek was vertaald in het Nederlands, is lied 405:
 • Ster waarop ik schouwe,
  Rots waarop ik sta;
  Gids die ik vertrouwe
  Staf waarmee ik ga.
  Brood waarvan ik leve,
  Bron die welt voor mij,
  Doel, waarheen ik streve:
  alles, Heer! zijt Gij!


  Bron: Eerste couplet lied 405, NAK-gezangboek
Het werd met kracht gezongen; vol overtuiging, zo herinner ik mij. Maar ik herinner mij ook de onderstaande woorden, uit een heel ander lied...
 • Merk op mijn tranen, Heer
  en zie mijn smart.
  O Heer, hoe goed zijt Gij,
  heelt Gij mijn hart!
  Ontsluit toch op Uw woord,
  mij Uw genadepoort!
  Hoe dank ik U daarvoor,
  Jezus, mijn Heer!


  Bron: Tweede couplet van lied 133, "Voor Uw Genadetroon" (naar F.J. Crosby), NAK-liederenbundel
In die tijd was er "in de gemeenschap" nog balsem voor de ziel voorhanden, ondanks dat het Vaderhuis in niet onbelangrijke mate was opgebouwd uit "onbehouwen stenen" (vgl. lied 604, NAK-liederenbundel). Later voldeed dat niet meer, in de ogen van de kerkleiding, en men begon enorme hoeveelheden "prefab-elementen" aan te slepen, uit Duitsland met name. In "no time" zouden ze het werk Gods wel even naar hun hand zetten. Bijna is het nu klaar en, hoewel de vruchten nog uitblijven; men is enorm trots op "die geleistete Arbeit", mede mogelijk gemaakt door talrijke "ehrenamtliche" hand- en spandiensten van andere Duitstaligen.
 • [2] Grijp in, HEER! Niemand is nog trouw,
  geen mens spreekt nog waarheid.

  [3] Ze beliegen elkaar allemaal,
  vals en verraderlijk is hun woord.

  (...)
  [6] Zwakken en armen zuchten onder het geweld –
  ‘Om hen sta ik op,’ zegt de HEER,
  ‘ik breng de redding die zij verlangen.’

  [7] De woorden van de HEER zijn zuiver
  als zilver, gesmolten in de smeltkuil,
  gelouterd tot zevenmaal toe.

  Bron: Psalm 12 (NBV)
 • [12] Schep, o God, een zuiver hart in mij,
  vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
  [13] verban mij niet uit uw nabijheid,
  neem uw heilige geest niet van mij weg.
  [14] Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
  de kracht van een sterke geest.

  [15] Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
  en zullen zondaars terugkeren tot u.

  Bron: Psalm 51 (NBV)
Aan alles hebben de "vaklieden" gedacht, zoals bijvoorbeeld aan weerbarstig gedrag van deze of gene:
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
De "Blankenesers" en o.a. de districtsoudste Thomas Feil hebben het geweten, doch ook Bauke Moesker en diens "medewerkers" ...
Redactie schreef:(...)
Terwijl de kerkleiding op gezag van stamapostel Leber en districtsapostel Brinkmann met de actieve hulp van herder Hans Nijland, de districtsevangelist Ruud Vis en mr. P.A. de Lange, vermoedelijk allen "christenen naar de naam slechts", een soort van knokploeg op de been bracht om hem geestelijk in elkaar te rammen, en wij hier voor hun stalinistisch ogende schurkenstreken om ieders aandacht vroegen, is het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ijzig afstotelijk stil gebleven. Toch is er op Bauke Moesker door de gezamenlijke "zegenaars" een sociaal isolement van toepassing verklaard:
Deze sanctie is nog ingrijpender dan een hierbij vergeleken simpele excommunicatie! Hoe dan ook, wie het zuiver om waarheid (!) is te doen, moet niet zijn bij herder Hans Nijland, de districtsevangelist Ruud Vis en mr. P.A. de Lange. Voor hen geldt eigenrichting, getuige de bewoordingen waarin men heeft gemeend de geadresseerde(n) te mogen betuttelen, God noch gebod vrezende.

(...)

Uit: Bericht door Redactie op "Do 22 Dec 2011, 12:48" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Voor dezen in de plaats kunnen zich nu weer (jonge) "mannen, vastberaden helden" aanmelden - voor de "trainingsseries voor de nieuw-apostolische catechismus" die inmiddels zijn begonnen. Men wordt dan enigszins vertrouwd gemaakt met de "prefab-methode" welke gelovigen enerzijds on-gevoelig maakt voor emotionele verwaarlozing in de meest ruime zin des woords, en ze anderzijds ge-voelig voor het ruime aanbod van zelfverwerkelijkings- en overige ontplooiingsmogelijkheden, het algemeen nut beogend. De feestelijkheden rond deze transitie in het "werk Gods" worden het hele jaar door overal uitbundig gevierd.

Aan gecommitteerde kandidaten valt er bovendien hier en daar nog wel een goed betaalde job te vergeven in één van vele links en rechts aan het "werk Gods" gelieerde charitatieve c.q. facilitaire bedrijfsonderdelen; een en ander aangestuurd vanuit de "Einheit im Apostelkreis". Zodoende gonst het nu van de activiteiten. Jeder kann sich einbringen und mitmachen. Belangstellenden wordt geadviseerd eerst en vooral aandacht te schenken aan de "Bijbel voor de eindtijd", te weten de nieuw-apostolische catechismus. Wat daar namelijk níet in staat, hoeft men "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" eenvoudig ook niet te weten:
 • [15] Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. [16] Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: [17] de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. [18] Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. [19] Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. [20] Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. [21] Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ [22] Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ [23] Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. [24] Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. [25] Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. [26] Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
  Bron: Johannes 14 (NBV)
 • [3] Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. [4] Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen. [5] Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt.
  [6] Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. [7] God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. [8] Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.

  Bron: 2 Timoteüs 1 (NBV)
 • [12] Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven.
  Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek.
  [13] Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

  Bron: Filippenzen 4 (NBV)

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

Die Hoffnung stirbt zuletzt (5)


@all

In het vorige bericht merkte ik op...
Belangstellenden wordt geadviseerd eerst en vooral aandacht te schenken aan de "Bijbel voor de eindtijd", te weten de nieuw-apostolische catechismus. Wat daar namelijk níet in staat, hoeft men "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" eenvoudig ook niet te weten.
Zojuist viel bij RELIGIONSREPORT mijn oog op een nieuw artikel onder de kop "Selbstzweifel des neuapostolischen Apostolats (1))" met als bijschrift "Probleme beim Amtsverständnis seit fast 20 Jahren bekannt". Nadat de redactie over de catechismus een vijftal vragen had voorgelegd aan de internationale kerkleiding...
 • Wie interpretiert die NAK Joh 20,21 heute, v.a. mit Blick auf die personelle Reichweite?
 • Worin liegen die Gründe für die Absage an eine episkopale oder synodale Kirchenverfassung?
 • Inwieweit unterscheidet sich der von Petrus verwendete Bischofsbegriff vom heute in der NAK gebräuchlichen Verständnis des Begriffs „Apostel“ so sehr, dass er nicht auch Verwendung hätte finden können?
 • Wie wird das personell enge, zumindest primär auf die Apostel bezogene Verständnis von Mt 28,19.20 und Joh 20,23 theologisch begründet?
 • Welcher biblische Befund liegt dem hohen Stellenwert der Versiegelung in der NAK zugrunde und wie wird die Bindung dieses Sakraments an das Apostelamt begründet?
... reageerde men daar als volgt:
Die Antwort fiel sehr knapp aus: Man könne die Antworten auf diese Fragen aus dem Katechismus ableiten, teilte Bischof Peter Johanning, Sprecher der internationalen Kirchenleitung, mit. „Wir haben ja nun dieses Werk und ich meine, es sollte erst einmal für sich stehen. Es beschreibt die gegenwärtige Lehre unserer Kirche“, so Johanning.
Indien wat de nieuw-apostolische geloofsleer betreft er nu alléén nog wordt verwezen naar wat de catechismus erover meldt, kan het natuurlijk tóch wel zijn dat er vragen opkomen bij wie zich met de inhoud ervan serieus bezighoudt. Zo verging het althans bij RELIGIONSREPORT Steffen Liebendörfer die dit als volgt toelichtte:
Um auszuschließen, dass diesem Artikel eine Interpretation des Katechismus grundgelegt wird, die dem Meinungsstand der Kirchenleitung so möglicherweise gar nicht entspricht, erschien es angebracht, die Kirchenleitung um eine aufschlussreiche Stellungnahme zu wenigen Fragen zu ersuchen. Schließlich ist es für das Verständnis des Katechismus förderlich, wenn man weiß, warum bestimmte Dinge so darin stehen, wie sie darin stehen.
Doch, zoals hij in het bewuste artikel de teleurstellende "geloofspraktijk" beschrijft: de gewenste achtergrondinformatie wordt niet gegeven. Conclusie: stel geen vragen waarvan de antwoorden niet in het boek staan.

In feite is dit door de jaren heen ook altijd míjn grote probleem geweest. Zonder ook maar in het minst enig kwaad in de zin te hebben, had ik geregeld wat te vragen. Waarom immers zouden wij niet leergierig mogen zijn als het gaat om zaken waar je (hele) ziel en zaligheid mee samenhangen? Vragen over "de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14: 6)! Echter, degenen die zich er op voorstaan onze hemelse Vader officieel te vertegenwoordigen, deden dan alsof ze koppijn kregen! Liever hield men zich kennelijk bezig met ceremoniële handelingen of men had liever -zonder ondertussen enig weerwoord te hoeven verwachten- het hoogste woord tijdens openbare erediensten. Het laatste woord in het "werk Gods" heeft nu een persvoorlichter; de "Sprecher der internationalen Kirchenleitung". Als die het niet weet houdt het kennelijk op...
 • [11] Toen kwam er een engel van de HEER. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiëzer. Joas’ zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. [12] De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’ [13] ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten!’ [14] Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’ [15] ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.’ [16] De HEER antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’ [17] Toen zei Gideon: ‘Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. [18] Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden.’ ‘Goed,’ antwoordde de HEER, ‘ik blijf hier totdat je terugkomt.’

  Bron: Rechters 6 (NBV)

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

Die Hoffnung stirbt zuletzt (6)


@all

"De HEER antwoordde" (Rechters 6: 16, NBV). Waarvan akte! Gideon had een paar brandende vragen te stellen. Van tevoren al zond God een engel. En Hijzelf gaf antwoord. De situatie deed mij denken aan wat wij lezen in het Nieuwe Testament:
 • [49] Iedereen moet met vuur gezouten worden. [50] Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.
  Bron: Marcus 9 (NBV)

  [39] Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ [40] Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’
  Bron: Lucas 19 (NBV)

  [13] ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, [14] ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.
  Bron: Johannes 4 (NBV)
Nu gaat het er echter om wat het feitelijk betekent als de inhoud van de nieuw-apostolische catechismus, zoals de "Sprecher der internationalen Kirchenleitung" het tegenover RELIGIONSREPORT verduidelijkte, "die gegenwärtige Lehre unserer Kirche" weerspiegelt. Moet het leerwerk dus worden gezien als een soort van politieke dagkoers, door de meest invloedrijken in het bestuur vastgesteld voor de komende 10 jaar, of zo? Dan zijn degenen die hieraan eeuwigheidswaarde (!) hechten, intussen mijlenver van huis; van het Vaderhuis... Of maakt niemand het wat uit wat zo'n boek, waar de bestuurders zelf zo trots op zijn, nu exact behelst?

Het is simpel: wie gelovigen ronselt voor een bedrijfscultuur en er tegelijkertijd blijk van geeft nauwelijks enig begrip te hebben van de liefde van God, heeft in Zijn werk niets, maar dan ook helemaal níets te melden.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

Die Hoffnung stirbt zuletzt (7)


@all
Afbeelding
BakEenEi schreef:(...)
Samen... trokken wij met elkaar op, toen de hoofdzaak nog centraal stond. Wij kwamen in de gemeenschap om "het goddelijke" met elkaar te delen; om te ervaren hoe Hij kan zegenen waar twee of drie in Zijn naam samen zijn gekomen. Het ging niet om het imposante van menselijk kunnen, om onszelf, om vormen en namen. God zag het hart aan. Het ontbrak ons aan niets. Als broeders en zusters vulden wij elkaar aan. "Krachtig bouwt de Heer, als vrucht van 't kruis, door Zijn trouwe knechten Zijn geheiligd Huis". Dat zongen wij met overtuiging, vooral ook het refrein van dit bekende oude lied: "O, dat is zalig en heerlijk, Jezus maakt ons Zich gelijk; heilstaat voor ieder begeerlijk, Hij maakt ons gelukkig en rijk." Wij kwamen samen, met velen of met weinigen, in kerk of zaal, bij een ziekbed of rond een graf; maar het ging ons om het eeuwige; om "de liefde des Vaders". Ieder was een radertje in Zijn werk; géén "mensenwerk". Wij wisten: " 't Is, Heer, Uw werk, van U alleen, het werk waarin wij staan; daar Heer, Gij zelf de Bouwer zijt, kan't nimmermeer vergaan". Het was dus zeer zeker niet óns werk, waarin Hij "geacht werd" te staan! Veeleer ging het om fijne verhoudingen waarin goddelijk leven kan gedijen. Wij zongen ook: "O, zalig 't huis, waar allen die daar dienen, doordrongen zijn van hun zo grootse taak; en al hun werk met liefd' en trouw verrichten, dit steeds beschouwend als een heil'ge zaak. Waar oud en jong elkaar als huisgenoten, als kind'ren Gods erkennend, achting biên; in wederzijdse liefde en waardering het wezen van de Vader wordt gezien." Zo was de gemeenschap opgebouwd; het Vaderhuis: "uit onbehouwen stenen". "De liefde als fundering, die alles samenhoudt."

En dan klinkt er als het ware vanuit de verte trompetgeschal: de machtigen maken hun opwachting. De groten der aarde zijn in aantocht. De hogeren, de verantwoordelijken, de leidinggevenden. Een "Oberhirte", een "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", een "Kirchenpräsident und Stammapostel". Maar zongen wij niet: "Sion, wil de poort verhogen. Zie, uw Koning komt met vreê. Geef Gods Zoon de hoogste ere, Hij brengt 's Vaders zegen mee."? Nu echter verschenen er opeens "hoge dienaren" alsof zij speciale afgezanten waren van hoge vertegenwoordigers van het koninkrijk der hemelen, en zij allen wensten als zodanig met de meeste hoogachting heiligheid en onschendbaarheid te genieten! Het lied "Waar Apost'len staan, breekt Gods Geest zich baan, worden alle dingen 'nieuw' gemaakt" kreeg een volkomen andere betekenis. Zij wezen namelijk níet de weg "waarop Jezus reeds is vóórgegaan"! Echter, wij waren met een geheel ander verlangen naar Zijn huis gekomen... zoals het klinkt in het lied "Komt tot Mij, komt; kom herwaarts, komt!" Biddend en indachtig aan... "Aan des Heilands voeten worden door Zijn woord al mijn stille beden openlijk verhoord. Ja, Zijn liefd' in woord en daad voert mijn ziel in zaal'ge staat. Aan des Heilands voeten is mijn liev'lingsoord. 'k Mag daar gaarne toeven, luist'rend naar Zijn woord." Zíjn woord! Was het wel Zíjn woord wat ons nu te verstaan werd gegeven? " 'k Heb gestreden, veel gebeden, vreemde ogen zagen 't niet. Toch heb 'k immer U beleden, U, die meer het hart aanziet." (...) "Jezus, Heiland mijner ziele, 'k roep U aan in bange nood", want deze "hoge dienaren" dienen niet; zij heersen. Samen... terug naar Gods ordeningen!


(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 01 Jan 2011, 14:56" in de thread "Samen... "
Afbeelding
BakEenEi schreef:Excellentie, hoogheden, leden van de Raad van Toezicht, hoofden over honderden en duizenden, hoge vertegenwoordigers en speciale afgezanten, coördinatoren, verantwoordelijken en leidinggevenden;
 • Het is voor mij een buitengewoon bitter genoegen u allen thans uit naam van de geringsten, de eenzamen, degenen zonder vaste woon- en verblijfplaats, de vergetenen, de terneergeslagenen, de heengezondenen en de diepbedroefden, de verzwakten en de verdoolden, de gekrenkten, de misdeelden, en namens hen allen die nu nog niet genoemd zijn, te moeten toeroepen:

  u bent abuis!!
Dank u. U kunt gaan doch vervolgt u alstublieft niet uw eigen weg...


Bron: Bericht door BakEenEi op "Za 18 Dec 2010, 20:58" in de thread "Toespraak tot de hoofden van de NAK"
Afbeelding
[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »


@all

Vandaag gaf ik via het Internet een zoekopdracht voor "neuapostolisch" in combinatie met "Wertschätzung". Direct kreeg ik antwoord: "Ongeveer 24.900 resultaten (0,11 seconden)". Ik sloeg er steil van achterover!

Zo las ik onder meer het volgende:
  • "Sind aufrichtige Liebe und gegenseitige Wertschätzung vorhanden, wird keiner der Partner den anderen unter Druck setzen und dessen Bedürfnis respektieren",
   Bron: Stamapostel Leber in antwoord op "Fragen von Jugendlichen"
  • Aus meiner Sicht ist viel wichtiger, dass wir auf pastoraler Ebene Menschen helfen, die beispielsweise in gemischtkonfessionellen Partnerschaften und Ehen leben. Ihnen also helfen, diesen Weg ganz ohne Gewissenskonflikte, ohne Reibungsverluste zu gehen, in gegenseitiger Wertschätzung und in Begleitung ihrer jeweiligen Konfession. Wenn wir das erreicht haben und ein unverkrampftes Miteinander vorherrscht, ist mir das momentan wichtiger als gemeinsame Gottesdienste zu feiern.
   Bron: "Apostel Steinbrenner: Wir gehören dazu! (Teil 2)"
  • Spuren der Liebe, der Wertschätzung und des Aufschauens zum allmächtigen Gott zu hinterlassen – dazu rief Bezirksapostel Wilfried Klingler in einem Ämtergottesdienst in Hameln auf. Zu dem Gottesdienst waren Amtsträger aus der gesamten Gebietskirche Niedersachsen mit ihren Frauen in die Rattenfänger-Halle nach Hameln gekommen.
   Bron: "Die Füße der Freudenboten"
Volgens mij las ik het goed: het staat er inderdaad...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

@all

In dankbare herinnering aan hen die het hebben waargemaakt:
 • Afbeelding
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gesloten