Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Plaats reactie
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Bericht door Redactie »

@all

Regeren is vooruitzien, zullen de "hoge" "dienaren" hebben gedacht. Ze lieten een complete woonwijk bouwen en betaalden met offerontvangsten. Het machtsvertoon viel op, maar niet iedereen was ervan onder de indruk. Vooral Eén niet. (...)

In de tussentijd was de "hoogste" onder deze "dienaren" aangesproken op de hardheid waarmee zielen in de gemeenschap waren bejegend. Hem werd gevraagd daar vanuit de liefde van God op te reageren. Maar hij wilde er niets van weten.


Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Bericht door BakEenEi »

Zielzorg en schade aan de ziel (8)
BakEenEi schreef:(...)
 • [61] Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? [62] Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? [63] De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven. [64] Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren.
  Bron: Johannes 6 (NBV)


  Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
  Bron: Galaten 5: 25 (NBV)


  Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus
  Bron: 1 Timoteüs 2: 5 (NBV)
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 29 Jan 2013, 22:25" in de thread "Heersers in de kerk (3): Geen woorden maar daden".
@all

Zo op het eerste gezicht valt er weinig bemoedigends te verwachten bij een onderwerp als "Buigen of barsten". Toch lijkt mij deze thread nu het meest geschikt om -met een positieve insteek- door te gaan op de inhoud van een aantal berichten over "Zielzorg en schade aan de ziel" in de thread "Heersers in de kerk (3): Geen woorden maar daden". Daarbij denk ik aan de tekst op een wenskaart die een ernstig zieke broeder mij ooit liet zien: "Gottes Wege können ins Dunkel führen - sie enden aber im Licht" (Theo Sorg). Vandaar trouwens zojuist ook in aanhef van dit nieuwe bericht een handreiking naar (vrij vertaald) "De liefde des Vaders".

Ik las het levensverhaal van een van oorsprong nieuw-apostolische broeder waarin deze een situatie beschrijft waarbij de onderstaande tekst opeens naar voren kwam toen hij vertwijfeld de Bijbel opensloeg:

 • Das weiß ich aber fürwahr: Wer Gott dient, der wird nach der Anfechtung getröstet und aus der Trübsal erlöst, und nach der Züchtigung findet er Gnade.

  Bron: Tobia 3: 22 (Lutherbibel 1912)
Wat ik ermee wil zeggen is dit: wie het niet voor het kiezen krijgt om bepaalde onvoorstelbaar onmogelijke omstandigheden eventueel te ontwijken doch er dóórheen moet, hoeft niet per definitie slechter af te zijn.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Bericht door BakEenEi »

Zielzorg en schade aan de ziel (9)


@all

Voor wie zich geraakt voelde door de liefde van God en voor wie nadien het evangelie van Jezus Christus in het leven enorm tot steun werd, zal het tot grote eenzaamheid leiden indien "Godsgezanten" op beslissende momenten slechts handelen als onderworpenen aan het leergezag van bazige kopstukken in een kerkgenootschap, waarmee juist bij zielzorg ontnuchterend blijkt hoezeer men enkel had voorgewend Hem te dienen.

Ook de broeder over wie ik schreef in mijn vorige bericht moest dit onverhoopt meemaken. Is het niet bedroevend, zoals het hem overkwam, als door zo'n situatie de gedachte opkomt "5 Jahrzehnte umsonst gelebt"? Hij worstelde in feite met het verschil in de Nieuw-Apostolische Kerk tussen de theorie van het geloof en wat daarvan in de praktijk terecht komt, maar de "Godsgezant" in kwestie vond die geestesnood (!) geen issue.

Ik begrijp wel dat er in vrachtwagens een snelheidsbegrenzer kan zijn ingebouwd, maar dat de liefde van God aan banden wordt gelegd, bijvoorbeeld doordat dienaren oogkleppen wordt aangemeten en hun blikveld niet meer ruimer mag zijn dan wat er volgens de nieuw-apostolische catechismus menselijkerwijs voor mogelijk wordt gehouden, valt ronduit alarmerend te noemen. Heus, zó dient men God en de Zijnen allerminst!


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Bericht door BakEenEi »

Zielzorg en schade aan de ziel (10)


@all

Stel dat de kernactiviteit bij de Nieuw-Apostolische Kerk er werkelijk uit zou mogen bestaan ruim baan te scheppen voor de werkzaamheid van de Heilige Geest in ons allen en dat voortaan het tegenovergestelde zou gebeuren als thans het geval is, zodat dienaren een onvoorwaardelijke "open mind" hebben voor de gelovigen terwijl nu de gelovigen -voorbijgaand aan het evangelie van Jezus Christus- eerst de nieuw-apostolische geloofsleer hebben te omarmen en vervolgens alle hiërachische gezagsverhoudingen van dien hebben te eerbiedigen; dan, ja dan... zou de mensheid in het algemeen doch de christenheid in het bijzonder... opleven!

Menigeen lijdt nu schade aan de ziel doordat iedereen zo nodig "dienaren" moet ondersteunen! Maar dat is in het werk Gods pertinent de omgekeerde wereld! Gelovigen vertrekken hier doordat ze worden overvraagd!

Lang geleden al is de Nieuw-Apostolische Kerk bij wijze van spreken het "basispakket", slechts bestaande uit het evangelie van Jezus Christus, afgeschaft. Pas bij afname van het verplichte "Plus-pakket", is men in tel.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Bericht door BakEenEi »

Zielzorg en schade aan de ziel (11)


@all

In een vandaag verschenen artikel wendde de redactie van Glaubenskultur-Magazine zich tot de nieuw-apostolische kerkleiding met de publieke oproep om nu maar eens op te houden met het eindeloze navelstaren:
So möchte man auch jetzt den kirchenleitenden Ämtern zurufen: „Macht euch doch nicht so viele Sorgen, darüber ob die Gläubigen sich zum Apostelamt bekennen oder nicht. Macht mal Kirche! Lasst den Jesus aus Euch raus, der da drin zu finden sein soll! Am Europajugendtag z.B. da habt Ihr Euch wohlgefühlt und das hat man gespürt. Ihr könnt es also! Schluss mit der Griesgrämigkeit und dem Kreisen um das eigene Dasein! Schluss mit Meta-Predigen und abstrakten Ermahnungen! Lieber weniger Großgottesdienste und dafür inhaltsreiche Predigten. Lasst das Jahr auch Euer Bekenntnis zur Ortsgemeinde sein. Gebt hier mehr Freiraum, Input und investiert! Denn hier entscheidet sich ob man sich zur Neuapostolischen Kirche bekennt oder nicht. Vor allem: Bekennt Euch zu Euren Gläubigen! Nehmt ihre Bedürfnisse ernst und haltet Ihnen nicht andere vor, dass diese besser glauben würden.“

Bron: Premium-Artikel "Eine Kirche predigt sich selber" - Erwiderung auf das eingeforderte Bekenntnis zum Apostelamt, Glaubenskultur-Magazine
Volkomen terecht uiteraard dat dit gebeurt, maar als de zaken er zó voorstaan -en dat staan ze- is er door de kerkleiding vanzelf niets anders dan op kwalijk overtuigende wijze onbekwaamheid aan de dag gelegd...


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Bericht door BakEenEi »

Zielzorg en schade aan de ziel (12)


@all

In de kerk die ik verliet is er een hoogst zorgelijke toestand ontstaan. Opnieuw in feite, maar toen dat eerder gebeurde was ik er niet bij, het was "vóór mijn tijd", óf er werd achteraf bij voorkeur niets over verteld. Door allerlei ontwikkelingen zijn wij tegenwoordig beter geïnformeerd. Eén ding mag duidelijk zijn: er is absoluut méér tussen hemel en aarde dan de nieuw-apostolische catechismus het ons intussen voorhoudt.

In Matteüs 24 wordt in vers 45 de vraag gesteld: "Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven?" Welnu, als dat in overdrachtelijke zin in de Nieuw-Apostolische Kerk thans de stamapostel zou zijn, klopt er iets niet want deze brengt er de laatste jaren wel héél weinig van terecht wat Jezus destijds indringend besprak met Petrus:
 • [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. [18] Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ [19] Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

  Bron: Johannes 21 (NBV)
Spijtig genoeg doet zich hier op het ogenblik de volgende situatie voor:
 • Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.

  Bron: Openbaring 2: 4 (NBV)
Hij, Herr Dr. Wilhelm Leber, die zichzelf met de "platina-versie" van de Heilige Geest begiftigd voelt (lees: vergiftigd), houdt het kennelijk niet voor mogelijk dat God ook een lieddichter met Zijn Geest kan vervullen:
 • Geef mij meer van Uwe Geest, Heer,
  meer van Uwe wond're kracht,
  meer, Heer, van de heil'ge olie
  die de lamp haar licht verschaft.

  Want wat baten alle gaven
  zonder 't licht dat Gij mij biedt.
  Ach, wat helpen vorm en namen,
  had ik Uwe zalving niet.


  Geest des Heren, wil mij leren,
  kom, doordring geheel mijn geest.
  Wees mij steeds de stille Helper,
  die van zonden mij geneest.

  Heer, versterk in mij Uw liefde,
  'k ben nog dikwijls ruw en hard.

  Och, dat toch des Meesters beelt'nis
  in mij blijv' in vreugd en smart.


  Bron: NAK-liederenbundel, 18
In het bovenstaande ligt de oplossing en gloort het licht; Zijn licht!!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Bericht door BakEenEi »

@all

Vanochtend maakte ik bij Glaubenskultur-Magazine de bovenstaande schermkopie. Doordat ikzelf één van de lezers van het eerste uur ben en ik in de achterliggende jaren op de Duitse fora de berichtgeving over de Nieuw-Apostolische Kerk aandachtig heb gevolgd, valt het mij hoezeer de ontwikkelingen er steeds meer op wijzen dat de kerkleiding vervreemdt van de geloofsbeleving bij zielen aan de basis van de organisatie. De manier waarop van hogerhand de inhoud van de op 4 december 2012 geïntroduceerde nieuw-apostolische catechismus wordt gepresenteerd en geïmplementeerd blijkt deze zorgelijke toestand extra te versterken.

Op het ogenblik zijn afgevaardigden namens de kerkleiding druk doende met lobbyen zodat het in de officiële gesprekken met de Raden van Kerken in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gaat lukken het beoogde gastlidmaatschap in de wacht te slepen. Zie in dit verband ook het bericht van zefyr op "Vr 01 Feb 2013, 19:33" in de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012". Het volwaardige lidmaatschap zal er in Duitsland toe leiden dat er ook vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk een invulling wordt gegeven aan het godsdienstonderwijs op de scholen in het basisonderwijs. In een ultieme poging de daarmee samenhangende maatschappelijke erkenning alvast veilig te stellen, zodat de Nieuw-Apostolische Kerk in de toekomst niet meer zo problematisch als thans het geval is wordt geassocieerd met een sekte, worden alle zeilen bijgezet. Hoewel er niet tussendoor adequaat werd gecommuniceerd wat er bij de kerkleiding in de hoofden omging, laat zich dat nu wel ongeveer nog raden. De catechismus en de activiteiten daaromheen spreken boekdelen.

Het internationale kerkbestuur heeft het onderwijl blijkbaar tot haar taak gerekend om voor het instituut waaraan zij leiding geeft alsnog een zodanige identiteit te ontwikkelen dat de Nieuw-Apostolische Kerk een afzonderlijke zuil kan worden in het landschap van christelijke geloofsbewegingen. Om de uitkomst van deze inspanningen, de catechismus, van luister te voorzien, wordt er nu tevens een 150-jarig jubileum gevierd. Dan past het "de jarige" eerst te feliciteren en zal de buitenwacht er (bij de beoordeling van de geloofsleer) wel voor waken de traditie te veronachtzamen, op grond waarvan het kerkbestuur nu vraagt om erkenning. Kortom, er is over nagedacht hoe kritische geesten in de samenleving op zo'n manier te beïnvloeden zijn, dat de kerkleiding aanzien verwerft met de officiële status voor haar organisatie als een echt christelijke kerk. Tegelijkertijd gaat men ervan uit dat God dit kerkgenootschap -in "de bonte wereld van geloven en denken"- al sinds 150 jaar koestert als zijnde Zijn (enig) kind. In de catechismus staat dit vooral tussen de regels in.

De felbegeerde "Michelinster voor de christelijke geloofsbewegingen", het lidmaatschap van de Raad van Kerken, moet dus de kroon worden op het werk van de nieuw-apostolische "Godsgezanten". Aan de hand van het receptenboek, de catechismus, wordt van de aangesloten leden verlangd zich alvast met de smaak vertrouwd te maken. Immers, wat er in de catechismus staat, is alleen nog maar de theorie. In de afgelopen 150 jaar betrof het vingeroefeningen van de kerkleiding, maar nu, zodra aanstonds de "ster" binnen is, zal men er in de praktijk werk van kunnen maken. Maar het bezit van de zaak wordt ook het einde van het vermaak.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Bericht door BakEenEi »

@all

Voor de nieuw-apostolische kerkleiding moest de thans voorliggende catechismus, in het nu afgekondigde jubileumjaar, kennelijk het heden op feestelijke wijze doen verenigen met een 150 jaar omvattend verleden. Dat is wat stamapostel Wilhelm Leber voor ogen heeft gestaan en, getuige de vele publicaties vanuit de kerk die dit onderstrepen, zag hij inmiddels dat het goed was, zoals God "in den beginne" zag dat het goed was.

Maar het is juist NIET goed...

In huiselijke kring wees de profeet Heinrich Geyer destijds, eind 1862/begin 1863, in de Katholiek Apostolische Gemeente enkele broeders aan om "apostel" te worden waarna het van doorslaggevende betekenis zou blijken te zijn hoe (in Hamburg) de gemeenteleden daar tegenover stonden. Men verliet de kerk zodat er een nieuwe geloofsbeweging ontstond, maar ook daarin scheidde verdeeldheid allengs bij velen de wegen. Hoe tegenwoordig gemeenteleden ergens over denken, doet voor de kerkleiding in het geheel niet ter zake, net zo min als men zich nu nog iets zou aantrekken van een profeet, mocht de Schepper van hemel en aarde in die hoedanigheid iemand zenden. Dit hangt samen met een radicale organisatorische ommezwaai rond 1896/1897, toen er een bestuursvoorzitterschap in het leven werd geroepen, waarbij de hoogste goddelijke autoriteit voortaan zou toekomen aan degene die volgens de statuten wordt benoemd in het ambt van "stamapostel". Sindsdien is het in de Nieuw-Apostolische Kerk nog slechts een kwestie van "buigen of barsten".

Gelovigen echter die, gekluisterd aan de ketenen van de opgelegde kerkleer, tobben met het akelige eenrichtingverkeer in de communicatie, en anderen die twijfelen aan de rechtvaardiging ervan, worden gezien als lastpakken. Toch bleef de kerk groeien want talloze "hermelijnvlooien", die gedurig als gedienstige sollicitanten om de kerkleiding heen zwermen, waarborgden veelal de gewenste aanwas van taak- en ambtsdragers.

Voor wie alleen maar te doen staat wat er van hogerhand wordt opgedragen, kan het gemeenteleven na verloop van tijd geestdodend worden. Klachten daaromtrent worden in de Nieuw-Apostolische Kerk niet zelden op onmenselijke wijze als afgedaan beschouwd. Hoe kortzichtig dit van de kerkleiding ook is; men waant zich oppermachtig. Niemand moet beter willen weten wat God ergens mee voorheeft dan de stamapostel c.s.

In de Nieuw-Apostolische Kerk is dus zo, dat de stamapostel en een handvol vertrouwelingen -vanuit hun ivoren torens- een soort van lifestyle hebben bedacht waarmee hun volgelingen zich hebben te identificeren. Gelovigen moeten nergens bij nadenken en zij worden geacht te wachten met het stellen van vragen totdat ooit de antwoorden vanzelf wel worden gegeven. Men hoeft niet om te kijken naar naasten die het op deze manier niet kunnen bolwerken want "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kun je hooguit hopen en bidden dat God ze tot inkeer brengt. De inhoud van de catechismus, daar dient nu alles om te draaien.

Echter, een dergelijke voorstelling van zaken verdraagt zich NIET met het evangelie van Jezus Christus:

 • [22] Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei:
  • ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. [23] Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. [24] De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. [25] Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. [26] Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. [27] Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. [28] Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” [29] Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. [30] God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, [31] want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’

  Bron: Handelingen 17 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Bericht door BakEenEi »

@all

Er ligt nu dus een catechismus voor, ten aanzien waarvan de stamapostel en de zijnen het laten voorkomen de inhoud voor goddelijke waarheid aan te nemen. Spoorslags reisden hun woordvoerders af naar hoge vertegenwoordigers van "andersgezinde christenen" met de bedoeling door dit werkstuk het keurmerk te bemachtigen van een "christelijke kerk". Of de ruim 10 miljoen aangesloten leden al weten wat zij sinds 4 december 2012 worden geacht met terugwerkende kracht te geloven, is zeker een onbeduidend detail. Betrokkenen zullen hun begrip van het evangelie van Jezus Christus zo gauw mogelijk moeten bijspijkeren...

Tot hier en niet verder, zou ik willen zeggen!

"De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft" van wie Paulus (volgens Handelingen 17 vers 24) getuigde in Athene, heeft het helemaal niet nodig dat het evangelie van Jezus Christus opnieuw wordt uitgevonden, maar dan inmiddels met iemand in de hoofdrol die zich uitgeeft voor "stamapostel"! Iemand die zich laat omringen door medewerkers die bij hem onder contract staan. Medewerkers die zich laten bijstaan door ondersteunend personeel voor wie eveneens geldt: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Men richtte een geoliede organisatie in, waarin gelovigen het werk Gods belichaamd moeten zien!

Een ieder werd met de Bijbelse beginselen bekend verondersteld, zodat het maar meteen moest handelen over de nieuwste inzichten waaraan thans stamapostel Wilhelm Leber diens goedkeuring heeft gehecht. Hij zou de gevolmachtigde zaakgelastigde zijn die namens God de vrije hand erin kreeg om van het evangelie van Jezus Christus een eigentijdse variant uit te werken, waarvan wij het resultaat terugvinden in de nieuw-apostolische catechismus; de "Bijbel voor de eindtijd". Toegang tot het hemelrijk zal overigens slechts worden verleend aan gelovigen die tevens alle ongeschreven NAK-codes en (gedrags)voorschriften eerbiedigen, waaronder mede te verstaan dat men naasten laat barsten als dezen alléén voor God willen knielen. Naasten die de goddelijke autoriteit van de stamapostel in twijfel trekken, hebben zeker een besmettelijke ziekte!

Bij zulke rare opvattingen en mensonwaardige omgangsvormen hoort helemaal geen keurmerk dat de waarborg zou zijn voor een correcte naleving van christelijke waarden en normen in een religieuze organisatie.
 • [5] Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. [6] Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ [7] Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ [8] De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht [9] en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ [10] Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ [11] Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

  Bron: Matteüs 4 (NBV)
Zie verder het redactionele bericht op "Wo 06 Jul 2011, 18:19" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?".

Groet,
BakEenEI
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Heersers in de kerk (4): Buigen of barsten

Bericht door BakEenEi »

 • De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

  Bron: 1 Johannes 4: 18 (NBV)

@all

Al ontving Bauke Moesker namens de kerkleiding via een ingehuurde advocaat zonder pardon meerdere brieven met ernstig intimiderende juridische taal, en deed de toenmalige districtsevangelist Vis met assistentie van herder Nijland daar nog een flinke schep bovenop (zie o.a. het redactionele bericht op "Wo 02 Jan 2013, 11:38" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk"); hoe verhoudt zich zo'n handelwijze tot bijvoorbeeld het bovenstaande? En hoe verhoudt het uitblijven van een inhoudelijke reactie van hun kant op het weerwoord van betrokkene zich vervolgens tot het bovenstaande?
BakEenEi schreef:(...)
Machtsfiguren in het werk Gods?! Wat hebben díe daar te zoeken? (...)

Nog altijd vind ik het iets onbestaanbaars dat er óók op dit Forum nu alweer jarenlang aandacht wordt gevraagd voor de meest afgrijselijke misstanden in de Nieuw-Apostolische Kerk en dat het met die misstanden nog steeds erger wordt. In betrekkelijk korte tijd heb ik het twee keer zien gebeuren dat districtsapostel Brinkmann wordt aangesproken op wat er in de "Leidraad dienen en leiding geven" staat over de manier waarop conflicten zouden worden opgelost, en dat hij zich voor oostindisch doof houdt. Dezelfde ronduit abjecte houding zie ik stamapostel Leber in voorkomende gevallen aannemen. Dit betekent níets anders dan het volgende:
 • Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

  Uit: Jakobus 2: 26 (NBV)
Men kijkt weg, men verdraait de zaken of láát ze verdraaien, en slachtoffers van al deze onhebbelijkheden - die mogen met al hun smarten wegkwijnen. Dit zijn werken der duisternis. Met Zíjn werk (!) heeft het níets uit te staan indien lagere "dienaren" (!) bang zijn om bij hogere "dienaren" (!) in ongenade te vallen en daarmee een verhoopte carrière in de Nieuw-Apostolische Kerk in de waagschaal te stellen. Dat dit zo werkt duidt simpelweg op machtsmisbruik van het ergste soort.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 24 Jul 2012, 00:42" in de thread "Beslissende momenten"
Ook Ronald Rohn werd in de Nieuw-Apostolische Kerk het mes op de keel gezet: op 8 juni 2009 door apostel Peter Klene die op 21 februari 2010 daarvoor -opnieuw- steun zocht bij opziener Kamstra, en een fictieve (!) Raad van Toezicht. Ook hij mag barsten, vinden stilzwijgend al diens naasten in de Nieuw-Apostolische Kerk. Als "willige werktuigen" gaven zij gehoor aan de stille wenk betrokkene voor "levend dood" te houden.

Met geen woord zal over deze keerzijde van de medaille morgen in Zwolle worden gerept. De autoriteiten zou de schrik om het hart slaan indien naast "gemeenteleden en enkele genodigden" tevens slachtoffers van het regiem zouden moeten worden geherbergd. Hopelijk wordt er tijdens de inwijdingsdienst niet vergeten innig te bidden voor ongenode zielen die met de rug naar het altaar zouden staan: "God, laat ze wegblijven!"

Groet,
BakEenEi :shock:
Less Is More
Plaats reactie