NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
Plaats reactie
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

"Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen" (1)
@all

"Sie sind stolz auf ihr Werk, den ersten umfassenden Katechismus der neuapostolischen Kirche und ernten Wohlwollen bei Schweizer Ökumenevertretern", meldt Glaubenskultur-Magazine ons over (v.l.n.r.) apostel Volker Kühnle (NAK-Süddeutschland), districtsapostel Bernd Koberstein (NAK-Mitteldeutschland) en apostel Heinz Lang (NAK-Schweiz):
Vertreter verschiedener Kirchen, zahlreiche Theologen und Journalisten folgten am 10. Januar 2013 der Einladung der Neuapostolischen Kirche nach Zürich. Bezirksapostel Bernd Koberstein stellte am Sitz der internationalen Kirche mit den Aposteln Volker Kühne und Heinz Lang den Katechismus vor.

(...)
Bezirksapostel Bernd Koberstein ist der für den Katechismus zuständige Referent der Koordinationsgruppe der Neuapostolischen Kirche International, die der Bezirksapostelversammlung zuarbeitet, dem höchsten Gremium der Neuapostolischen Kirche. Zur Vorstellung im Konferenzzentrum in Zürich war zudem Apostel Volker Kühne angereist, Leiter der Arbeitsgruppe „Kontakte zu anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften“. Für die Neuapostolische Kirche Schweiz nahm Apostel Heinz Lang teil, der die neuapostolische Seite in den ökumenischen Gesprächen mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK) leitet.

Bron: "Neuapostolische Kirche stellt Katechismus der Öffentlichkeit vor"

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

"Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen" (2)


@all

In dit bericht wil ik het hebben over het "vredesberaad" tussen de Nieuw-Apostolische Kerk en de Gemeenschap van Apostolische Christenen, waarover NAK-woordvoerder Van Markus op 31 oktober 2012 een stuk in de krant had gezet. "Apostolischen moeten meer vernieuwen" stond erboven. Deze krasse uitspraak, afkomstig van priester Van Markus in Hoorn, deed mij denken aan de manier waarop in Israël de mensen elkaar soms begroeten, namelijk met een Hebreeuwse uitdrukking met ongeveer de betekenis "Wat heeft God vandaag in uw leven kunnen vernieuwen?" Toen mij dit eens werd verteld, dacht ik: het zal maar opeens in werkelijkheid zo aan je worden gevraagd! Misschien bezorgt het je nog net geen hartverlamming (!), maar zou het anderzijds geen zeldzaam voorrecht zijn om op zo'n impliciet gestelde vraag -omdat je je door de Allerhoogste gezegend weet (!)- heel spontaan een -voor degene met wie je in gesprek kwam- hartverwarmende reactie te kunnen geven? Niet ingestudeerd; volgens een catechismus, of zo, maar van hart tot hart.
 • De Gemeenschap van Apostolische Christenen is ontstaan doordat zielen in de Nieuw-Apostolische Kerk waren geëxcommuniceerd. Dat hing destijds samen met een bepaalde spirituele ervaring van de hoogbejaarde stamapostel Bischoff, waarbij er aan hem zou zijn geopenbaard dat de terugkeer op aarde van Jezus Christus nog tijdens diens leven te verwachten was. Van alle ambtsdragers in de priesterlijke bediening werd toen verlangd dat men tijdens elke kerkdienst in de prediking hieraan de nodige aandacht zou schenken. Doordat ook de stamapostelen Krebs en Niehaus al zulke veelbelovende doch achteraf bezien weinig betekenende ervaringen hadden gehad, voelden velen zich nu in verlegenheid gebracht want in feite moest men iets prediken wat door stamapostel Bischoff onder dwang werd opgelegd. Zonder pardon echter werd bij twijfelaars het ambt ontbonden en men werd geëxcommuniceerd. Duizenden gelovigen verlieten hierdoor in de jaren '50 van de vorige eeuw de Nieuw-Apostolische Kerk - tot diep in de ziel geraakt en tot op het bot gekrenkt.

  Wat "de Boodschap" van stamapostel Bischoff aldus teweeg had gebracht; daarvan werden wij in de Nieuw-Apostolische Kerk onwetend gehouden. Het enige wat ik door de jaren heen steeds weer beluisterde is, dat velen de stamapostel en daarmee "het altaar Gods" door "eigen meningen en inzichten" de rug hadden toegekeerd. Voor wie "de hand van leiding" loslaat, wordt het moeilijk om nog "het einddoel" te bereiken. Maar ja, wij hebben elkaars "vrije wil" te respecteren. Het enige wat wij voor deze "verdwaalde" zielen kunnen betekenen is hopen en bidden dat men terug willen komen in het "Vaderhuis". (...) Ik kende niemand, althans dat dacht ik, die dit betrof. Pas sinds een jaar of zeven ken ik ook de keerzijde van deze medaille, en gaandeweg bij wijze van spreken ook de rand. In de afgelopen jaren leerde ik namelijk meerdere broeders en zusters kennen, die om redenen van het voorgaande mijn kerk wel hadden móeten verlaten. Wat dát met iemand doet, zo'n min of meer (nood)gedwongen vertrek; dat maakte ik in de tussentijd nota bene zelf mee!
En dan verschijnt er onder de opmerkelijke kop "Apostolischen moeten meer vernieuwen" in het nieuws een artikel , zo liet zefyr het ons weten in het bericht op "Wo 26 Dec 2012, 21:27" (in de thread "Reinier van Markus, woordvoerder en... lekenprediker"), met voor allen die zich erdoor aangesproken voelen de uitdaging om te vernieuwen! Wow!! Doch even in alle ernst terzijde: werden we nu niet net van rechts ingehaald? Door bijvoorbeeld "Bezirksapostel Bernd Koberstein mit den Aposteln Volker Kühne und Heinz Lang", die trots zijn op hun werk en ook alvast de pers erbij hebben uitgenodigd, en theologen en "vertegenwoordigers"!
„Dass uns dies gelungen ist, nehme ich sehr dankbar wahr“, blickte Bezirksapostel Koberstein auf die jahrelangen Arbeiten am Katechismus zurück. „Das Werk ist verbindlich für die Lehre, es ist aber nicht abschließend.“

Bron: "Neuapostolische Kirche stellt Katechismus der Öffentlichkeit vor"

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

"Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen" (3)


@all

"Dass uns dies gelungen ist, nehme ich sehr dankbar wahr", aldus districtsapostel Koberstein. Inderdaad is er bij Bischoff Verlag een "Katechismus der Neuapostolischen Kirche" verschenen. Dit kassucces valt voor snelle beslissers intussen bijna niet aan te slepen, zo lijkt het wel:
 • Afbeelding
Hierbij rijst de vraag: is de inhoud van dit tijdelijk bij Bischoff verlag uitverkochte artikel, welke de samenstellers vol trots aanprijzen, voor apostolischen die meer moeten vernieuwen een kans of... een bedreiging?! Immers, dezen zouden niet alleen maar moeten willen vernieuwen, doch volgens het pleidooi van priester Van Markus gaat het er juist om méér te vernieuwen! Laten wij er daarom een Ervaringsdeskundige bij halen:

 • Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –

  Bron: Openbaring 21: 5 (NBV)

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

"Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen" (4)


@all

Even -nu wij samen onderweg zijn- een tussenbalans:
 • Terwijl de Nieuw-Apostolische Kerk in 2013 een jubileum viert doordat geschiedenis terug zou gaan tot 1863, verscheen pas onlangs de eerste nieuw-apostolische catechismus. De kerkleiding treedt hiermee op het ogenblik vol trots naar buiten omdat de inhoud vooral ook een handreiking zou zijn naar "andersgezinde christenen". Dit echter zou betekenen dat de nieuw-apostolische geloofsleer op belangrijke punten is vernieuwd want tot nu toe stond deze er juist om bekend voor de buitenwacht discriminatoir te zijn. Zou de kerkleiding nu met kracht afstand hebben willen nemen van alles wat in haar geledingen wijst op exclusivisme? Dat zou (na 150 jaar) welhaast een compleet nieuw tijdperk inluiden!

  Parallel aan deze ontwikkeling was er vorig jaar onder de krantenkop "Apostolischen moeten meer vernieuwen" opeens het pleidooi van de woordvoerder van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, priester Reinier van Markus uit de NAK-kerkgemeente Hoorn, namelijk om vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk meer te gaan samenwerken met bijvoorbeeld de Gemeente van Apostolische Christenen. Om in dat verband de betrekkingen aan te halen is het evenwel van belang om te weten waardoor eerdere pogingen daartoe op niets zijn uitgelopen.

  Een ander aspect wat ertoe doet is dat het in de Nieuw-Apostolische Kerk "ongebruikelijk" is als er vanaf de basis in de organisatie initiatieven worden ontvouwd die wellicht zouden neerkomen op een te ruimhartige uitleg van de nieuw-apostolische geloofsleer. Onder geen beding bijvoorbeeld heeft de nieuw-apostolische kerkleiding tot op heden wensen in te stemmen met een oecumenische viering van het Heilig Avondmaal, tezamen met kerkelijke ambtsdragers uit andere kerken. Een geestelijke bediening legt volgens deze geloofsleer voor God namelijk alleen het volle gewicht in de schaal indien bij de vervulling ervan wordt gehandeld in opdracht van degene die bij de internationale Nieuw-Apostolische Kerk de bestuursvoorzitter is, te weten de stamapostel. Zou men dat beginsel nu hebben losgelaten?

  Kortom, wat kan priester Van Markus met diens pleidooi feitelijk hebben bedoeld en hoe verhoudt zich dat tot de werkruimte die de thans voorliggende nieuw-apostolische catechismus mogelijk biedt om inderdaad bruggen te bouwen tussen christenen onderling, binnen en buiten de Nieuw-Apostolische Kerk. Daarnaast doet zich de vraag voor in hoeverre de nieuw-apostolische kerkleiding hierbij wellicht een sleutelpositie inneemt om voor zulke bruggen de pijlers te leveren. Om in deze samenhang zowel de kansen als de eventuele bedreigingen te inventariseren, wil ik proberen om een aantal zaken op een rij te krijgen, zodat er een vertrekpunt valt te bepalen voor "apostolischen die méér te vernieuwen hebben" ... dan het (voor insiders) op het eerste gezicht haalbaar lijkt!
Nog enkele quotes die in deze samenhang misschien significant blijken te zijn:
BakEenEi schreef:(...)
De "Hirte im Ruhestand" die ik enkele jaren geleden sprak in Duitsland over het onderwerp "verzoening", zei tegen mij: "Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen." Ik antwoordde: "So etwas gibt es doch einfach nicht - im Werke Gottes!?" (...) Dit is er maar één enkel voorbeeld van hoe mensen binnen de Nieuw-Apostolische Kerk iets constateren, iets verschrikkelijks in feite, en het dan min of meer daarbij laten. In een paar seconden werden mij hierbij echter op zijn minst twee kolossale misstanden onthuld:
 • in het "werk Gods" bestaan rangen en standen
 • zelfs als het gaat om verzoening, staat of valt de bezegeling ervan bij machtige "dienaren" in de organisatie die van iedereen de kans krijgen om desnoods met hun koppige karakter elke voortgang te blokkeren
Als je dan je verbazing uitspreekt over een dergelijke gang van zaken, zal "iedereen" je gelijk geven maar niemand (!) zal er vervolgens wat aan doen - want men is door de jaren heen allang murw geslagen door: diezelfde gang van zaken! Immers, dit ronduit pijnlijke voorval was niet een uitzondering maar doodgewoon de regel!! Er wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk niet normaal bestuurd doch door de "allerhoogsten in rang" gedurig en vaak ook nog ad hoc per decreet geregeerd... Wie zich daar niet bij neerlegt, mag ophoepelen. Voorbeelden te over. Het staat een ieder vrij om daaraan te wennen, maar ik persoonlijk ben in dit opzicht nooit over mijn verontwaardiging heen gekomen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Ma 08 Aug 2011, 11:12" in de thread "Tenzij... "
BakEenEi schreef:(...)
Het heeft even geduurd voordat nu ook bij mij "het kwartje viel", maar met de opmerking op Nieuwjaarsdag van stamapostel Leber, namelijk "Ein einziger, kurzer und kraftvoller Satz könne ebenso ein Bekenntnis sein wie ein vorbildlicher Lebenswandel", doelde hij naar alle waarschijnlijkheid op diens meest recente Woord van de maand want daarin schrijft hij immers:
Maarten Luther moet voor de Rijksdag te Worms de volgende – weliswaar historisch omstreden – woorden hebben gesproken: “Hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpe mij. Amen.”

Deze krachtige getuigenissen staan in tegenstelling tot het zuiver met de lippen belijden.Bron: Woord van de maand januari 2013, http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/wo ... cle/17852/
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 03 Jan 2013, 11:53" in de thread "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis".

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

"Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen" (5)


@all

Toon Hermans sprak destijds schande van Pieterman, de knecht van Sinterklaas. Wíe in zo'n hoge voorname positie, zo redeneerde Hermans, willigt er nu toch een verzoek in als "... en strooi dan wat lekkers in d' een of d' andere hoek"?! Zeg dan gewoon eerlijk van tevoren in welke hoek, was daaromtrent van kindsbeen af zijn uitgesproken mening geweest. Toen hij dit weer eens onomwonden uit de doeken deed, dwaalden -voor mijzelf logisch doch voor anderen mogelijk bevreemdend- mijn gedachten onmiddellijk af naar de gang van zaken in mijn kerk, waar ook iedereen zich constant rot moet zoeken om kennis der waarheid te vergaren! Hoge "dienaren" in de Nieuw-Apostolische Kerk die (overigens om mij onbekende redenen) ervan overtuigd zijn dat zijzelf het meest dicht bij God staan en daardoor als eersten kunnen weten wat Zijn bedoelingen zouden zijn, laten namelijk overal en nergens "elementen van waarheid" achter, en vervolgens wordt een ieder geacht overal volledig mee op de hoogte te zijn. "Kleingelovigen" althans die er onverhoopt blijk van geven niet eerst in elke hoek te hebben rondgekeken, zowel in "de wereld om ons heen" als op het "world wide web", worden door deze "zegenaars", wanneer zij over beleidszaken graag willen meedenken of -praten, immers niet voor vol aangezien. Hoe durf je bij wijze van spreken in de verantwoordelijkheden te treden van zulke hoge "Godsgezanten" die in Zijn werk alles overzien en heus wel overal zo hun redenen voor hebben?

Dit dilemma noemde ik uiteindelijk "de ondoordringbare laag". In zeker 20 berichten op dit Forum kwam dit ook al aan de orde. Voor de nieuw-apostolische kerkleiding geldt het als ongehoord indien "kleingelovigen" ergens een uitgesproken mening over hebben, laat staan dat er vanuit hun kringen hardop wordt nagedacht over een pleidooi als "Apostolischen moeten meer vernieuwen"... want werkelijk, ik ben nog niet vergeten wat de districtsoudste Thomas Feil (en vele anderen) in zo'n situatie moest overkomen. Ik mag aannemen dat wij allen intussen verplichtende uitspraken kennen als "Ich habe allerdings an dem Uster-Abend deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass sich die Amtsträger ganz hinter die Lehraussagen der Kirche stellen" en "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden". (...)

Het zou fijn zijn als u, ál het bovenstaande gelezen hebbende, nu kennis neemt van een serie berichten in de thread "Elders gelezen... " die meer specifiek handelen over de door priester Van Markus beoogde (locale) samenwerking met de Gemeente van Apostolische Christenen, in Duitsland bekend als Apostolische Gemeinschaft e. V., afgekort: VAG. Het betreft het bericht op "Wo 02 Feb 2011, 17:14" en die van "Wo 02 Feb 2011, 20:09" tot en met "Di 15 Feb 2011, 18:00". Lees alstublieft ook het redactionele bericht op "Zo 04 Mrt 2012, 15:04" in de thread "Overlijden apostel Christiaan Boermeester (GvAC)" om de gedachten nader te bepalen.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

"Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen" (6)


@all

Geëxcommuniceerd of niet; wie eertijds de Nieuw-Apostolische Kerk wel móest verlaten omdat het geloofsleven er neerkwam op één groot dictaat, stond daarmee in feite in de schoenen van Maarten Luther. Het was op Nieuwjaarsdag uitgerekend stamapostel Leber die diens vermoedelijke uitspraak "Hier sta ik, ik kan niet anders" aanhaalde, zij het om te rechtvaardigen dat in 1863 ook de profeet Heinrich Geyer niet anders kon!

Anders gezegd: "Zó is God met de dapperen onder óns." Een pijnlijk voorval voor wie in de jaren '50 van de vorige eeuw werkelijk niet anders kon dan de Nieuw-Apostolische Kerk al dan niet onder dwang te verlaten. Was het niet tevens stamapostel Leber die op de Europese Jeugddag 2009 van 46.000 aanwezige toehoorders dankbaar een applaus in ontvangst nam vanwege diens geëtaleerde kennelijke intentie om te streven naar vrede en verzoening met geëxcommuniceerden? Hoeveel "Herzensbildung" toon je dan in feite zelf, Herr Dr. Wilhelm Leber, als je niet doorhebt dat er nog altijd zielen zijn die zich overal rot zoeken naar elk mogelijk "element van waarheid"?! Door Heinrich Geyer met Maarten Luther te vergelijken, werden allen miskend die vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk niet anders konden dan zich aan het machtsmisbruik daar te onttrekken!


Beter zou het zijn indien de nieuw-apostolische kerkleiding nu iets heel anders onder ogen zou wensen te zien, namelijk het volgende:
 • [1] Eilanden, hoor mij aan,
  verre volken, luister aandachtig.
  Al in de schoot van mijn moeder
  heeft de HEER mij geroepen,
  nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.
  [2] Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard,
  hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;
  hij maakte me tot een puntige pijl,
  hij stak me weg in zijn pijlkoker.

  [3] Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.
  In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
  [4] Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat,
  ik heb al mijn krachten verbruikt,
  het was voor niets, het heeft geen zin gehad.
  Maar de HEER zal me recht doen,
  mijn God zal me belonen.’
  [5] Toen sprak de HEER,
  die mij al in de moederschoot
  gevormd heeft tot zijn dienaar
  om Jakob naar hem terug te brengen,
  om Israël rond hem te verzamelen –
  dat ik aanzien zou genieten bij de HEER
  en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.
  [6] Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
  om de stammen van Jakob op te richten
  en de overlevenden van Israël terug te brengen,
  dat is nog maar het begin.
  Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
  opdat de redding die ik brengen zal
  tot aan de einden der aarde reikt.’


  Uit: Jesaja 49 (NBV)


  [12] Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. [13] Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.

  Uit: Hebreeën 4 (NBV)


  [30] Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, [31] zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. [32] Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn.

  Uit: Romeinen 11 (NBV)

Wie vooral voor ruim 10 miljoen anderen afkondigt "Das Jahr 2013 soll ein Jahr des Bekennens sein", zou het sieren indien men vanuit de Bijbel déze "elementen van waarheid" zo nodig alsnog durft te verinnerlijken.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

"Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen" (7)


@all

Geen exclusivisme maar acceptatie en tolerantie:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/ ... s-Hannover


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door ACE »

@BEE
En dan verschijnt er onder de opmerkelijke kop "Apostolischen moeten meer vernieuwen" in het nieuws een artikel , zo liet zefyr het ons weten in het bericht op "Wo 26 Dec 2012, 21:27" (in de thread "Reinier van Markus, woordvoerder en... lekenprediker"), met voor allen die zich erdoor aangesproken voelen de uitdaging om te vernieuwen!
Reinier van Markus is in conflict geraakt met zijn eigen geloofsovertuiging. Na zijn empirisch onderzoek en vertaalwerk, komt hij tot de conclusie
dat de huidige NAK meer sektarische eigenschappen uitdraagt dan die van een Christelijke Kerk. Ja de NAK claimt zelfs voor het Christendom verantwoordelijk
te zijn en andere Christelijke richtingen zich zouden moeten richten tot de NAK, als het gaat om de elementaire christelijke grondslag.
Dan heb je toch echt een meters dikke plaat voor je kop! Er is dus NIETS te veranderen.

Het probleem van Reinier van Markus is dat hij tegen "Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen" op loopt binnen het
aposteldistrict. Zinloze missie dus. Vervolgens zoekt hij de media op.
Hij profileert zichelf als ruimdenkende 'Pfarrer' die voor de goede zaak pleit.
Nu is hij nog een marionet van een streken kabinet dat niet anders denkt dan kassa en nogeens kassa.

Oproep aan Reinier van Markus.
Reinier, neem jezelf in bescherming en stop met het uitzenden van onhaalbare signalen.
Er zal uiteindelijk maar een slachtoffer zijn: JIJZELF!

Groet,
ACE
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Jabob65 »

@ACE, het is wel schattig dan men weer met promoties strooit, organisatieadviesbureaus doen dat ook vaak want dan krijgen ze het middle management (dus zij die hogere titels krijgen) makkelijker mee, alle DEV's zijn nu inmiddels DO geworden?

Maar in feite is het een overbodige functie en mij zou het juist beter lijken om alle opsmuk te doen verdwijnen.

Dus plaatselijk alleen nog priesters en diakenen, een x priester kan dan voorganger zijn, het is nu ongunstig dat de ene voorganger herder is en de ander 'gewoon' priester...

En het is voldoende om bij toerbeurt een districts coördinator te benoemen, op landelijk niveau dan één apostel en desnoods twee opzieners, en laat Brinkmann nu maar lekker in Duitsland blijven want die heeft het toch alleen maar over 'trouw blijven' en 'niet twijfelen', dat liedje horen we nu al tientallen jaren, en het is saai.

Al met al ben ik het met de conclusie eens dat men een duaal beleid voert: naar buiten toe wat zachter maar intern echoot de klank van het verleden.

Ook deel ik je conclusie met betrekking tot Van Markus, als je wat knel komt te zitten in een kerk, dan is de eerste reflex dat je wilt proberen juist de kerk wat te veranderen zodat het wat minder gaat knellen maar er zijn al zoveel voorbeelden van broeders die uiteindelijk toch maar gegaan zijn.

Het lijkt mij persoonlijk niet gemakkelijk om de preken van Brinkmann (Kirchenpräsident van 500.000 broeders en zusters!!) te ondergaan maar gelukkig heeft de goegemeente het lied 'blijf trouw o bruid uws Heiland) uit volle borst gezongen.

En van de net gepromoveerden valt ook weinig te verwachten.

Als laatste, het is toch werkelijk een schande dat Brinkmann, zonder overleg, beslist dat een gemeente evangelist even herder moet worden, zoiets behoort toch het takenpakket van de distriscts voorganger en apostel Klene.

Dus aan de ene kant wordt je bevorderd en aan de andere kant wordt je gebruuskeerd!
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Tosca »

BakEenEi schreef:"Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen" (4)


@all

Even -nu wij samen onderweg zijn- een tussenbalans:
 • Terwijl de Nieuw-Apostolische Kerk in 2013 een jubileum viert doordat geschiedenis terug zou gaan tot 1863, verscheen pas onlangs de eerste nieuw-apostolische catechismus. De kerkleiding treedt hiermee op het ogenblik vol trots naar buiten omdat de inhoud vooral ook een handreiking zou zijn naar "andersgezinde christenen". Dit echter zou betekenen dat de nieuw-apostolische geloofsleer op belangrijke punten is vernieuwd want tot nu toe stond deze er juist om bekend voor de buitenwacht discriminatoir te zijn. Zou de kerkleiding nu met kracht afstand hebben willen nemen van alles wat in haar geledingen wijst op exclusivisme? Dat zou (na 150 jaar) welhaast een compleet nieuw tijdperk inluiden!

  Parallel aan deze ontwikkeling was er vorig jaar onder de krantenkop "Apostolischen moeten meer vernieuwen" opeens het pleidooi van de woordvoerder van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, priester Reinier van Markus uit de NAK-kerkgemeente Hoorn, namelijk om vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk meer te gaan samenwerken met bijvoorbeeld de Gemeente van Apostolische Christenen. Om in dat verband de betrekkingen aan te halen is het evenwel van belang om te weten waardoor eerdere pogingen daartoe op niets zijn uitgelopen.

  Een ander aspect wat ertoe doet is dat het in de Nieuw-Apostolische Kerk "ongebruikelijk" is als er vanaf de basis in de organisatie initiatieven worden ontvouwd die wellicht zouden neerkomen op een te ruimhartige uitleg van de nieuw-apostolische geloofsleer. Onder geen beding bijvoorbeeld heeft de nieuw-apostolische kerkleiding tot op heden wensen in te stemmen met een oecumenische viering van het Heilig Avondmaal, tezamen met kerkelijke ambtsdragers uit andere kerken. Een geestelijke bediening legt volgens deze geloofsleer voor God namelijk alleen het volle gewicht in de schaal indien bij de vervulling ervan wordt gehandeld in opdracht van degene die bij de internationale Nieuw-Apostolische Kerk de bestuursvoorzitter is, te weten de stamapostel. Zou men dat beginsel nu hebben losgelaten?

  Kortom, wat kan priester Van Markus met diens pleidooi feitelijk hebben bedoeld en hoe verhoudt zich dat tot de werkruimte die de thans voorliggende nieuw-apostolische catechismus mogelijk biedt om inderdaad bruggen te bouwen tussen christenen onderling, binnen en buiten de Nieuw-Apostolische Kerk. Daarnaast doet zich de vraag voor in hoeverre de nieuw-apostolische kerkleiding hierbij wellicht een sleutelpositie inneemt om voor zulke bruggen de pijlers te leveren. Om in deze samenhang zowel de kansen als de eventuele bedreigingen te inventariseren, wil ik proberen om een aantal zaken op een rij te krijgen, zodat er een vertrekpunt valt te bepalen voor "apostolischen die méér te vernieuwen hebben" ... dan het (voor insiders) op het eerste gezicht haalbaar lijkt!
Nog enkele quotes die in deze samenhang misschien significant blijken te zijn:
BakEenEi schreef:(...)
De "Hirte im Ruhestand" die ik enkele jaren geleden sprak in Duitsland over het onderwerp "verzoening", zei tegen mij: "Es gibt hier Betonköpfe unter den höheren Amtsträgern die eine Lösung hinziehen." Ik antwoordde: "So etwas gibt es doch einfach nicht - im Werke Gottes!?" (...) Dit is er maar één enkel voorbeeld van hoe mensen binnen de Nieuw-Apostolische Kerk iets constateren, iets verschrikkelijks in feite, en het dan min of meer daarbij laten. In een paar seconden werden mij hierbij echter op zijn minst twee kolossale misstanden onthuld:
 • in het "werk Gods" bestaan rangen en standen
 • zelfs als het gaat om verzoening, staat of valt de bezegeling ervan bij machtige "dienaren" in de organisatie die van iedereen de kans krijgen om desnoods met hun koppige karakter elke voortgang te blokkeren
Als je dan je verbazing uitspreekt over een dergelijke gang van zaken, zal "iedereen" je gelijk geven maar niemand (!) zal er vervolgens wat aan doen - want men is door de jaren heen allang murw geslagen door: diezelfde gang van zaken! Immers, dit ronduit pijnlijke voorval was niet een uitzondering maar doodgewoon de regel!! Er wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk niet normaal bestuurd doch door de "allerhoogsten in rang" gedurig en vaak ook nog ad hoc per decreet geregeerd... Wie zich daar niet bij neerlegt, mag ophoepelen. Voorbeelden te over. Het staat een ieder vrij om daaraan te wennen, maar ik persoonlijk ben in dit opzicht nooit over mijn verontwaardiging heen gekomen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Ma 08 Aug 2011, 11:12" in de thread "Tenzij... "
BakEenEi schreef:(...)
Het heeft even geduurd voordat nu ook bij mij "het kwartje viel", maar met de opmerking op Nieuwjaarsdag van stamapostel Leber, namelijk "Ein einziger, kurzer und kraftvoller Satz könne ebenso ein Bekenntnis sein wie ein vorbildlicher Lebenswandel", doelde hij naar alle waarschijnlijkheid op diens meest recente Woord van de maand want daarin schrijft hij immers:
Maarten Luther moet voor de Rijksdag te Worms de volgende – weliswaar historisch omstreden – woorden hebben gesproken: “Hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpe mij. Amen.”

Deze krachtige getuigenissen staan in tegenstelling tot het zuiver met de lippen belijden.Bron: Woord van de maand januari 2013, http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/wo ... cle/17852/
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 03 Jan 2013, 11:53" in de thread "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis".

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
@ll,

Tja , De ‘’Boodschap van Bischoff’’ Deze was hem niet door Jezus Christus persoonlijk medegedeeld, maar door zijn eigen zoon FRIEDRICH BISCHOFF.
Als de NAK-woordvoerder van Markus oproept dat de ‘’Apostolischen meer moeten vernieuwen’’ geeft hij tevens aan de NAK geschiedenis niet of nauwelijks te kennen.
Een verzoening tussen de Nieuw Apostolische Kerk en de Gemeente van Apostolische Christenen is alleen mogelijk indien de Nieuw Apostolische Kerk de ‘’Boodschap van Bischoff’’
naar het land der fabelen verwijst. Wat overigens op zich weer onmogelijk is, De Nieuw Apostolische Kerk houd het er op dat de ‘’Boodschap van Bischoff” een Goddelijke openbaring is.
Hoewel er vele tienduizenden vanwege hun ongeloof aan de Boodschap werden geëxcommuniceerd, werden er in de vijftiger jaren vanwege de Boodschap ca. 350.000 zielen verzegeld! Dus op valse gronden!
Voor de Nieuw Apostolische Kerkleiding dus een geweldige financiële vooruitgang. Er werden nieuwe Kerken gebouwd, maar laten we één ding niet vergeten…Alles berust op valsheid,
de ‘’Boodschap” was niet van Jezus Christus, maar van zijn tegenstrever de Duivel, het is geen toeval dat Friedrich Bischoff een welluidende bijnaam had…En die luide; Lucifer. Tja.
Wat de oecumene betreft, daar is in de Nieuw Apostolische Kerk geen sprake van.

Jezus Christus zegt…Niemand komt tot de VADER dan door mij!
Alle Nieuw Apostolische ‘Stamapostelen’ hebben in hun tijd tot in deze tijd verkondigt dat ‘’Niemand komt tot Jezus Christus dan door mij’’! Dat is zeker ook de mening van Dr.Wilhelm Leber.

En daarmee houden zij voor velen de deuren tot het evangelie gesloten, maar zij schamen zich niet.

Oké, Zij houden een slag om de arm door te stellen dat God natuurlijk uitzonderingen kan toestaan….
Dus Oecumene? Dat woord staat gelijk als vloeken in de Nieuw Apostolische Kerk.

Vriendelijke groet,
'Tosca'
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
Plaats reactie