Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 04-01-2013, 11.00 uur]
BakEenEi schreef:(...)
Wat nú?!

Wat weten wij intussen van deze Herr Dr. Wilhelm Leber en de zijnen? Hoe geloofwaardig waren zij toen het ging om "Probleme sollten nicht unter dem Teppich gekehrt werden" en "Was nicht sein darf, daß man keine Antwort gibt", of toen het er (op 4 december 2007 en) nadien op aankwam bij de verzoening die zij met verve hadden gepredikt? Ik persoonlijk heb betrokkenen niet anders mogen leren kennen dan oostindisch doof.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 03 Jan 2013, 11:53" in de thread "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis".
ACE schreef:(...)
Het moet toch net veel gekker worden. Herr Dr Leber is thans absolute macht verleend uit een diep buigende kring van valse apostelen die niets anders te doen hebben dan hun salaris en toekomst veilig stellen ten koste van de trouw offerende zielen. Wat hebben deze apo's in hemelsnaam ondertekend?
Wat de broeders en zusters voorgeschoteld krijgen is een aalmoes en een op de mouw gespeld verhaal.
Ja ja "God is met ons" lariekoek. Volgens mij moet de zin nog even worden doorgetrokken.
God is met ons niet tevreden!

(...)


Uit: Bericht door ACE op "Do 03 Jan 2013, 15:20" in de thread "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis".
@ACE

Ook ik vind het weggedrag waarbij Herr Dr. Wilhelm Leber in het geloof alle bochten brutaal afsnijdt, hemeltergend. Al zal er in zijn hoge toverhoed nog wel een verrassing zitten, zoals een quasi-sympathieke draai aan de leugenachtige geschiedschrijving die vooralsnog strandde op 4 december 2007; zijn rigide zienswijze die gaandeweg te ontdekken viel in woord en geschrift, kennen wij nu. In vliegende vaart moet straks het estafettestokje worden overhandigd aan Jean-Luc Schneider, de rabiate opvolger die nú al de eindsprint heeft ingezet naar het einddoel:
Moderatorin:
 • "Bezirksapostel Schneider, da wäre noch eine Frage, die häufig auftaucht, die aber im Katechismus nicht behandelt wird, die zum Beispiel auch mich persönlich betrifft: mein Mann ist katholisch getauft: Was sagen wir denn jetzt Familienmitgliedern und auch Freunden, die nicht neuapostolisch sind?"
Stammapostelhelfer Schneider:
 • "Ach, ja klar, wir sagen ihnen, dass Gott sie liebt und dass wir sie auch lieben. Besser als Worte können wir ihnen diese Liebe beweisen, indem wir sie dem Herrn Jesus nahebringen, sie für den Herrn Jesus gewinnen und dann gemeinsam uns gegenseitig helfen, unser Leben nach dem Evangelium zu gestalten. Das schafft eine schöne Gemeinschaft und gibt auch eine schöne Freundschaft. Auch in der Familie hat das segensreiche Auswirkungen."

Bron: Informationsabend Katechismus aus dem Konferenz-Center der Neuapostolischen Kirche International am 04. Dezember 2012
Zoals betrokkene bij deze gevoelige aangelegenheid overdonderend van wal steekt, "Ach, ja klar, wir sagen ihnen... ", typeert het hem al bijna ten voeten uit. Problemen laat hij smelten als sneeuw voor een groot hittekanon (zonder keurmerk) dat hij als een bezetene hanteert. Hij is buitengewoon ongeduldig en zal dus niet toekomen aan het juiste begrip voor zielen die in de kerk eerder al onder de voet werden gelopen door bombastisch optreden van andere lomperiken. Reken bij hem derhalve niet op enige nazorg. Wie zich door zijn spraakwaterval niet subiet gezegend voelt, begint het gedrag te vertonen van een twijfelaar en dan ben je "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" al zowat ongeneeslijk ziek. Deze "coming man" lijkt daarom als bestuursvoorzitter van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk een ware komediant te worden.
BakEenEi schreef:@all

Wie in kerkelijke ambtsdragers Godsgezanten wil zien, neemt daarmee een belangrijk besluit dat om meerdere redenen verregaande consequenties kan hebben. In de Nieuw-Apostolische Kerk, het "werk Gods", zijn de "ambtsbroeders" ieders geestelijke leidslieden, dienaren, zegenaars; boden van Jezus... Dat wil nogal wat zeggen! God zelf zou dit zo hebben ingesteld. Daarom is het in deze kerk de bedoeling dat de gelovigen dit onvoorwaardelijk voor wáár houden want "De twijfelaar ontvangt niets!", zo werd er "vanaf het altaar" vaak opgemerkt. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" is er in elk geval sprake van een ernstig zorgwekkende toestand indien gelovigen met dat waandenkbeeld nog moeite hebben: " 'Zweifel ist eine sehr gefährliche Krankheit, die muss sofort bekämpft werden. Wenn ein Zweifelsgedanken sich in uns festsetzt, dann müssen wir ihn sofort bekämpfen.' - so Jean-Luc Schneider am 20.09.09 beim 'Mitdienen' in Konstanz", berichtte op dit Forum zefyr op "Za 14 Apr 2012, 22:08" in de thread "stamapostelhelper J.-L. Schneider".

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 03 Jul 2012, 01:58" in de thread "Recht van overpad".
Stamapostel Leber heeft de geloofspraktijk in de afgelopen jaren als het ware vlot willen trekken door op geraffineerde wijze oude inzichten te herschikken. De nieuw-apostolische catechismus is voor hem de kroon op dat hele karwei. Het stroeve mechaniek (van vragen en antwoorden) is feitelijk opnieuw geolied. Mission completed. Als de proeverijen "zum Jahresauftakt" er straks op uitdraaien dat verstokte kenners de oude wijn in de mooie nieuwe vaten weten te herkennen, zal híj daar niet mee zitten en diens popelende opvolger evenmin: "von einzelnen Teilnehmern noch nicht ganz aufgearbeitete Sachverhalte unserer gemeinsamen Vergangenheit, dürfen die schöne Harmonie nicht beeinträchtigen oder sogar zu Streitgesprächen führen". In het nieuw-apostolische "werk Gods" zal een ieder tot zich moeten nemen wat op deze wijze de pot schaft.

Zie verder in deze samenhang mijn bericht op "Do 22 Sep 2011, 10:23" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Bericht door BakEenEi »

ACE schreef:(...)
Las vandaag uit Woorden uit de Bijbel voor elke dag,
 • Zondag 19 juni:

  Leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen (Matth 11:29)

  Hij zal leiden 't zacht gemoed
  In het effen recht des Heren
  Wie Hem ned'rig valt te voet
  Zal van Hem zijn wegen leren
(...)


Uit: Bericht door ACE op "Zo 19 Jun 2011, 18:43" in de thread "PINKSTEREN 2011".
BakEenEi schreef:(...)
Een kerkgenootschap is een samenwerkingsverband tussen sommige gelovigen met hopelijk een bestuurlijk talent die zich ten doel hebben gesteld om gelijkgestemde naasten gezamenlijk een dak boven het hoofd te verschaffen... Méér had het voor God niet hoeven te betekenen! Ook niet na tweeduizend jaar.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 22 Sep 2011, 12:49" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
@all

Onder verwijzing naar het bericht door "Het WebTeam" op "Za 27 Okt 2012, 11:39" in de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012" en aan de hand van de beide bovenstaande quotes kom ik terug op "dem neuapostolischen Glaubensverständnis".

De benauwende gedachte die mij zo'n 10 jaar geleden in de Nieuw-Apostolische Kerk bekroop, was: wat is er hier in godsnaam achter de coulissen allemaal gaande? Er broeide onraad, en dat leidde ik af aan "gezwalk" bij de internationale kerkleiding ten aanzien van de geloofsleer want deze stond blijkbaar niet vast. Gedurig werd er als het ware aan gesleuteld. Echter: valt er aan het werk Gods in die zin te morrelen, of zo? Wat zitten sommigen toch constant ingewikkeld met elkaar te bekokstoven wat wij met zijn allen nog lang niet mogen weten? Waren ze dan misschien tóch niet (naar Handelingen 2: 42) werkelijk één "in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden", zoals wij "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" ondertussen wel de hele tijd werden geacht het van ze te geloven?

Als mij iets was opgevallen, waarover ik vervolgens een vraag had, sprak ik er wel over maar niemand kon op zulke vragen vanzelf ooit een geruststellend antwoord geven, anders dan bij wijze van spreken "stil maar, wacht maar; alles wordt nieuw". Tóch vertrouwde ik het niet. Maar ja, dan heb je in de Nieuw-Apostolische Kerk vanzelf wel een probleem! Wie niet "in stilheid en vertrouwen" in het geloof en in het leven zich alles maar liet welgevallen, wat "onder de toelating Gods" voorviel, was een kleingelovige! Voor dezulken gold wat in de NBG-vertaling van 1951 als volgt wordt weergegeven in Matteüs 8 vers 26:
 • En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.
Met andere woorden...
 • Een mens lijdt dikwijls 't meest
  Door 't lijden dat hij vreest
  Doch dat nooit op komt dagen.
  Zo heeft hij meer te dragen
  Dan God te dragen geeft.
... oftewel (nogmaals) "stil maar, wacht maar; alles wordt nieuw". Omdat ik niet van plan was mij nog méér te laten hersenspoelen dan het misschien al was gebeurd, besloot ik om mij niets meer te laten wijsmaken door mensen die de zaak kennelijk alleen maar probeerden te sussen doordat zij geen zin hadden hun best ervoor doen om het antwoord te weten te komen op wat voor mij meer en meer brandende vragen werden. Hiermee dient zich in de Nieuw-Apostolische Kerk echter het volgende probleem aan. Wie namelijk een (directe) "zegenaar" niet op diens woord gelooft, zal zichzelf daarin moeten overwinnen want anders... kan God voor jou Zijn zegensweg niet ten volle ontsluiten. Zo word je "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" dus ook nog een schuldcomplex aangepraat. Ik had dit in de gaten en sprak ook dáárover. Stilaan worden kleingelovigen -die óók nog vervuld schijnen te zijn van eigenwaan- voor "de liefhebbende dienaren" in het "werk Gods" hopeloze gevallen. Meewarig word je aangekeken want je karakter staat je in de weg...

Goddank echter had ik altijd veel gelezen over psychiatrie. Eén van onze vroegere buren was daarin docent en ik wilde wel eens weten wat voor boeken hij had geschreven. Zodoende wist ik: zoals men in deze kerk soms omgaat met welwillende doch tevens weldenkende gelovigen - dat klopt eenvoudig niet. Ze worden betutteld, bevoogd en dat gaat in de praktijk zó ver dat men zelfs niet schroomt om gezonde mensen ziekteverschijnselen aan te meten!! Dit is dus precies wat ik verleden jaar las over zowel Jean-Luc Schneider als stamapostel Leber, die het presteerden om te spreken van "eine sehr gefährliche Krankheit" wanneer broeders en zusters nota bene gewoon hun gezonde twijfels ergens bij hebben. Zie hieromtrent o.m. het vorige bericht in deze thread. Heus, zo worden nu juist brainwashtechnieken in werkelijkheid gepraktiseerd!!

Kortom, wat voor anderen in deze samenhang wellicht nog altijd een vraag was, was voor mij inmiddels een vaststaand feit. Echte Godsgezanten zijn namelijk ook níet oostindisch doof, welke speciale vorm van huichelarij ik telkens weer moest vaststellen bij de hoogst mogelijke kerkelijke ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk. Hoe dan ook, op dit Forum heb ik er sindsdien het nodige over uit de doeken gedaan want ik zag om mij heen steeds méér broeders en zusters ten prooi vallen aan wat op zo'n manier natuurlijk alleen nog maar neerkomt op machtsmisbruik (ten gevolge van religieuze waandenkbeelden bij personen met een geestelijke bediening die zich laten manipuleren). Is dat erg?! Ongetwijfeld is het zorgelijk en kwalijk! Men dient zich er absoluut van bewust te worden. Het alternatief is uiteraard: gewoon blijven dagdromen.

In wat voor een rare realiteit ben ik toch verzeild geraakt, zo heb ik mij dus vaak afgevraagd. Het bleek een realiteit te zijn waarbij mensen hebben gemeend wel even onopgemerkt lelijk aan de haal te kunnen gaan met het Woord van God. Maar hoe komen mensen zo dom?! Welnu, dat begrijp ik ook nog altijd niet. Ik snap er helemaal niks van. Want ga maar eens na: ieder loopt op deze manier vroeg of laat tegen de lamp. De wal keert het schip. Wát bezielt een mens dan tóch om zich te willen uitleven in machtsvertoon, wat vanzelf alleen maar lukt door psychische onderdrukking van naasten! Wát wil je dán in godsnaam bereiken?!

Eén van de gedachten die er door de komst van de nieuw-apostolische catechismus en al het commentaar daarop, zoals ook via dit Forum, kan opkomen, is: waarom winden uitgerekend afvallige criticasters als die bij Het WebTeam zich nu toch opeens zo op over alle mogelijke zaken, waar ze voorheen amper het hoofd over braken en waar vroeger in "Vragen en Antwoorden" geen kip van opkeek noch een haan van kraaide?! Moeten zulke "vage gasten", narcisten als ze zijn, hier zo nodig hun gelijk halen, of zo? (...) Stel, dat die gedachte bij u als lezer heel even opkwam! En stel, dat u wel eens zou willen weten wat die gasten daarop klip en klaar te zeggen hadden, en dan bij voorkeur onder ede! In dat geval zou ik graag eerst verwijzen naar de thread "Criticasters of opbouwwerkers?!" want, wat mijzelf betreft; daarin heb ik op deze specifieke vraag alvast een antwoord willen geven. Inmiddels echter weten wij méér, ook over de catechismus en hoe deze door de kerkleiding als het ware wordt gepromoot. Vandaar van mijn kant een aantal aanvullende berichten.

Als je bij nader inzien in het geloof met zijn allen mijlenver van huis bent geraakt, terwijl het was begonnen om het evangelie van Jezus Christus, móet er wel ergens een afslag zijn gemist of heeft iemand een steek laten vallen...


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Bericht door BakEenEi »

(vervolg)


@all

"Als alle mensen zó ongelofelijk veel kritiek hadden op het werk Gods als die handvol verongelijkte zeurpieten op dat stomme Forum, bleef er van ons prachtige werk in de kortst mogelijke tijd niks meer over! Laat die gasten toch eindelijk eens een toontje lager zingen. Laten ze... "
 • Het ware te wensen
  dat alle mensen
  hun eigen gebreken
  eens wat beter bekeken
  dan zouden ze het wel laten
  om over anderen te praten
Misschien heb ik hiermee bij één van u allen -die zich verontwaardigd weet- een gevoelige snaar geraakt. U kunt echter gerust zijn: de meesten van alle mensen hebben tegenwoordig wel andere dingen te doen.

Het punt is eenvoudig dit: wie zich er op voorstaat namens God iets moois te kunnen delen met anderen, zal heus wel even de tijd willen nemen om bij deze anderen een paar brandende vragen te beantwoorden. Zo waarlijk helpe hem of haar God, de Almachtige! Ik bedoel dit uitermate serieus. Echter, zoals er in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt omgegaan met gelovigen die gewoon het hoofd breken over ongerijmdheden en ongerechtigheden, dat lijkt nergens naar! Zelfs na 50 jaar trouwe dienst moet je in deze kerk je mond houden! Het enige wat er van je wordt verwacht is, dat je "doet wat er gezegd wordt" en dat je trouw "de tienden" brengt zodat... Zodat wát?!

O wee als in deze kerk het volk murmureert want dan kunnen ze je wel schieten. De hoogmogende heren dulden geen tegenspraak. Hun quasi-christelijke hoorcolleges dienen stilzwijgend te worden beluisterd.

Hier wilde ik het nu eerst maar weer bij laten. Zie eventueel nog mijn bericht van "Vr 04 Jan 2013, 10:29" in de thread "Let your light shine!".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Bericht door ACE »

@BEE

Het is de moeite waard om even de achterzijde van OF van december 2012 te raadplegen en nader te analyseren!
Dat is jouw wel toevertrouwd.
Daar krijg je tocht echt een wegtrekker van. Het huichelen is uitgevonden door DAP Brinkmann.
Het is een vrijbrief voor zijn eigen mislukte beleggingsfondsje van 10 miljoen euri.
En een van zijn 'vakbekwame' mensen toucheerde ook nogeens € 250.000!
Geen wonder dat ie tegen ap De Bruijn een opgeheven vingertje kon opsteken.

En de districtsdienaren zwijgen, zwijgen en zwijgen.
Wat een slappelingen!

Groet,
ACR
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Bericht door Lmg »

@ Ace,

Jij beschikt kennelijk over de bewuste UF waarin het artikel van Arme Brinkmann.
Wil jij dit doorspelen naar het webteam.

Lmg
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Bericht door Jabob65 »

Het is toch ook ergens wel komisch, je vergokt € 10.000.000,- en dan schrijf je rustig in de Onze Familie dat de offergelden gewetensvol belegd worden, en het leuke is dat de broeders en zusters het nog geloven ook, morgen zal het 'Amen' weer krachtig klinken in Ljouwert en Roden.

Mensen als Brinkmann weten heel goed dat ze overal mee wegkomen.

Ik heb ook totaal geen medelijden meer met de broeders en zusters, als je nu nog niet wakker bent, dan wordt je het nooit meer.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Bericht door BakEenEi »

ACE schreef:@BEE

Het is de moeite waard om even de achterzijde van OF van december 2012 te raadplegen en nader te analyseren!
Dat is jouw wel toevertrouwd.

(...)


Uit: Bericht door ACE op "Za 05 Jan 2013, 00:02"
@ACE

Het bewuste artikel is mijzelf nog niet onder ogen gekomen, maar het is wel weer stuitend te noemen hoe de geadresseerden met dergelijke berichtgeving in feite worden geïnfantiliseerd. Iemand vroeg eens aan mij wat ik vond van de transparantie, waarmee er destijds in Nordrhein-Westfalen cijfers naar buiten kwamen over de financiële boekhouding, en wat mijn indruk was van de aldus gepresenteerde "bedrijfsresultaten" en van de vermogenspositie van de kerk aldaar. Toen ik antwoordde dat er geen zinnig woord over te zeggen valt, ontstond de indruk dat ik mij er van een jantje-van-leiden van af wilde maken, maar zo was het niet. Inmiddels weten wij dat het in de tussentijd niemand was opgevallen hoe er heimelijk minstens 10 miljoen euro was afgeboekt vanwege de desinvestering van districtsapostel Armin Brinkmann in december 2007. Voor mij speelt vermoedelijk op de achtergrond "net iets te veel" insiderinformatie mee, waardoor ik mij -niet zonder reden- eerder een gewaarschuwd mens voel dan andere geïnteresseerden. Als dat zo klopt, heb ik achteraf gedacht, valt er vanuit een aantal ervaringsfeiten nog wel het een en ander -hier- mee te delen.

Door mijn werkervaring op de C.A. was één ding voor mij -na ruim veertien jaar- volstrekt duidelijk: zielzorg en zakendoen zullen twee geheel en al van elkaar gescheiden verantwoordelijkheden moeten zijn.

Met die geloofsovertuiging maakte ik vanzelf geen vrienden want zo'n "offen bekannter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!! "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" daarentegen had ook ik nu met het verstand op nul en de blik op oneindig in de kont moeten kruipen van "de man van 10 miljoen". Wat dat aangaat, snap ik inderdaad niet dat zo iemand nu nog overal met open armen wordt ontvangen, zoals morgen in Ljouwert en Roden. Dit doet mij trouwens weer denken aan de volgende "doorleving" ...
BakEenEi schreef:(...)
Jaren geleden, ik werkte toen nog als administrateur op het bureau van de Centrale Administratie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, viel mij een krantenkop op in de Amersfoortse Courant. Er stond zoiets als: "Ontslag op staande voet administrateur terecht!" Ik dacht: wat zou je daar nu als administrateur voor moeten doen, om zoiets voor je kiezen te krijgen?! Het tegendeel was echter het geval: de betrokkene had juist iets nagelaten. Het betrof een internationaal bedrijf. Op een zeker ogenblik verscheen er een controller uit de hoofdvestiging in Londen. "Waarom heb je dit zo uitgevoerd?", zo vroeg deze aan de administrateur die antwoordde: "Moest zo van de directeur". "Maar weet je dan niet dat dit zo niet mag?", vervolgde de controller. "Jawel, maar als ik het níet had gedaan, was ik eruit gevlogen", reageerde de administrateur. "Welnu," had toen de controller gezegd, "dat je doe nú ook want ik ontsla je op staande voet!" Bij de rechtbank had men gesproken van een verlies-verlies scenario, las ik nog in het artikel. "Wat zuur voor die man," dacht ik hardop.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 20 Dec 2012, 17:17" in de thread "Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!"
Daarom: zoals het nu bij de (internationale) Nieuw-Apostolische Kerk is georganiseerd met alle verantwoordelijkheden, gebundeld in handen van slechts enkele machtsfiguren - dat is doodsimpel een kwestie van "vragen om moeilijkheden". "Wijselijk" heeft Herr Dr. Wilhlem Leber ervan afgezien om in de nieuw-apostolische catechismus uiteen te zetten door middel van welke "openbaring(en)" de "Godsgezanten" tot het inzicht kwamen dat hún alle macht gegeven was.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
Hier raken wij de kern van de toenemende momentele leegloop in deze kerk. De organisatie met haar onderhand venijnige top-bottom communicatie komt zichzelf nu tegen. Het beleid communiceert allang niet meer met de doelgroep. Werelden van verschil dreunen in hun voegen. Voorgangers begrijpen nog wel een beetje waardoor gemeenteleden moeite kunnen hebben met de opgelegde geloofsopvattingen, maar districtsdienaren staan daarbij "tussen twee vuren in". Zij namelijk vormen het scharnierpunt in deze hiërarchische organisatie. Dat werkt allerhande tegenstellingen in de hand want ofwel je kiest onvoorwaardelijk voor de één dan wel je kiest voor de ander, óf je kiest onmogelijk: voor allebei.

(...)

Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 27 Okt 2010, 20:38" in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk" (oorspornkelijke publicatie: 12 februari 2010).
Redactie schreef:(...)
En slachtoffers - nimmer zal hun waardigheid (!) worden hersteld... Slachtoffers echter verdienen Bescherming, Begeleiding en Bijstand! Reken er desondanks niet op dat wie in de Nieuw-Apostolische Kerk ten prooi valt aan machtsmisbruik, zoals het velen overkwam die in de jaren '50 van de vorige eeuw volkomen ten onrechte werden geëxcommuniceerd, ooit persoonlijk (!) een helpende hand wordt gereikt. Integendeel, bestuurders in deze kerk spelen voor eigen rechter en zij spreken zichzelf (!) vrij.

(...)


Uit: bericht door Redactie op "Ma 30 Mei 2011, 16:41" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".
BakEenEi schreef:(...)
Om in het geloof te kunnen overleven, noodzaakten de omstandigheden mij om tot op de bodem uit te zoeken wat in die samenhang waarheid is, én wijsheid. Dus niet: gewiekstheid...

(...)
Wat hier van toepassing is, is 1 Tessalonicenzen 5 vers 19, waar staat: “Doof de Geest niet uit”.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 15 Dec 2012, 16:30" in de thread "Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!"
@all

In dit bericht wil ik nog graag kort iets zeggen over zielzorg. Zielzorg namens de Allerhoogste! Weg, ver weg van menselijke denksystemen. Dichtbij Jezus. Geen mooie praatjes, maar Geloof, Hoop en Liefde van het zuiverste water. Klänge der Heimat. Daar, waar de Zijnen op het plein van de hemelse vrede niet worden platgewalst. Waar het Licht géén gemeenschap heeft met de duisternis. Waar je níet wordt besodemieterd. (...)

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Bericht door Redactie »

BakEenEi schreef:De U-bochtconstructie (2)

@all

Dat er in de praktijk inderdaad zelden of nooit iets door de nieuw-apostolische kerkleiding wordt rechtgezet, viel mij ook op vrijdag 9 september jl. bij de rechtbank Utrecht weer op. Toen bleek namelijk dat de "Godsgezanten" het níet eens zijn met de door de voorzieningenrechter eerder opgelegde plicht tot rectificatie van de op de landelijke website van de kerk gepubliceerde bevreemdende verklaring over broeder Ronald Rohn. Tegen het bewuste vonnis (van 20 juli 2011) was men inmiddels in appel gegaan, aldus de woordvoerder van de op last van de verongelijkte "hemelingen" met ingekomen offerontvangsten op de been gebrachte juridische knokploeg.
 • [20] Achab stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen. [21] Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg hem dan; is Baäl het, volg dan hem.’ De Israëlieten zeiden niets.

  Uit: 1 Koningen 18 (NBV)
Sindsdien hink ik op twee gedachten: is het nu zelden óf nooit dat er wat wordt rechtgezet? (...) Waarschijnlijk: nooit!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Ma 26 Sep 2011, 07:47" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding"
@all

Wij hebben het intussen allemaal via het nieuws op de internationale website van de Nieuw-Apostolische Kerk van stamapostel Leber kunnen vernemen:
De profetische roeping van apostelen, 150 jaar geleden, die door de apostelen van de Katholiek-Apostolische Kerk niet werd erkend, geldt als de geboorte van de Nieuw-Apostolische Kerk. (...)
Het terugblikken op het gebeuren van toen, brengt me ertoe het jaar 2013 uit te roepen tot het jaar van de belijdenis.

Bron: Woord van de maand januari 2013, http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/wo ... cle/17852/
Mijn persoonlijke eerste gedachte hierbij ging uit naar de bekende woorden in de Brief van Jakobus:
 • Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.

  Bron: Jakobus 5: 12 (NBV)
Stamapostel Leber begint in diens actuele "Woord van de maand" op een gegeven moment over de onlangs verschenen nieuw-apostolische catechismus:
In onze catechismus staat daarover: “De kerk van Christus is de vergadering van diegenen die gedoopt zijn, die leven in de navolging van Christus en die Jezus Christus als hun Heer erkennen.”

Bron: Woord van de maand januari 2013, http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/wo ... cle/17852/
Alles goed en wel, maar laten wij vooral "de kerk" middenin het dorp laten staan! Er gebeurt hier namelijk is vreselijks! Iemand introduceert hier een ideologisch uitgangspunt waarmee wij zouden zijn aangekomen in het hedendaagse paradijs van hemelse sferen en goddelijke verhoudingen, en daarbij citeert hij uit de onlangs verschenen "Bijbel voor de eindtijd", waarover de districtsapostel Karlheinz Schumacher (in ruste) in de satellietuitzending van de (derde) Europee Informatieavond op 4 december 2012 opmerkte dat deze onder bidden en smeken was samengesteld. Terwijl hij nog aan het bidden en smeken was, liet betrokkene echter alvast het onderstaande bevel uitgaan (dat later werd overgenomen door districtsapostel Armin Brinkmann):
shalom schreef:
Monatsrundschreiben für alle Amtsträger im Bezirksapostelreich Nordrhein-Westfalen 7. Jahrgang März 2011 Nr. 3 schreef:
2.1 Hinweise zum Seelsorgebesuch

Wie verhalten wir uns, wenn uns Fehler in der kirchlichen Praxis vorgeworfen werden?

Teil 4 – Umgang mit tatsächlichen Fehlern [der Amtskörper]


…Es kann sein, dass der predigende Amtsträger ein Informationsdefizit hat. Vielleicht
hat er neuere Lehraussagen nicht richtig aufgenommen oder nicht gelesen. Vielleicht
hat er sie zwar gelesen, aber nicht verstanden und deswegen nicht verinnerlicht… . Es
besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Amtsträger eine andere Lehrauffassung
zu bestimmten Inhalten vertritt und diese verkündet. Ausdrücklich sei angemerkt, dass
der Stammapostel die Erwartung ausgesprochen hat, dass die Amtsträger sich hinter
die Lehre der Kirche stellen
. Dieses entspricht auch der Sicht der Apostel.


…Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht
hingenommen werden.
Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird… .

Seiten 2 - 3

Bron: http://www.forum.glaubensforum24.de/vie ... 513#p36513
Wat er in de Brief van Jakobus aan de uitdrukking "Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee" voorafgaat, is evenwel: "Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij." Zie in dit verband ook Matteüs 5 vers 33. Doch let wel: in de Nieuw-Apostolische Kerk gaat men hieraan achteloos voorbij:
Redactie schreef:(...)
... de eed die "hogere dienaren" bij de wijding tot het ambt van apostel moeten zweren tegenover de stamapostel (al lijkt het een plechtige belofte jegens God):
 • “Voor God, de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest beloof ik om God, de Schepper van alle dingen, van ganser harte, met mijn gehele ziel en ganse gemoed en met alle krachten lief te hebben en mijn naaste als mijzelf. Het is voor mij een heilige plicht om de leer van Jezus, in het bijzonder de verlossende kracht van Zijn offer en Zijn wederkomst, te verkondigen en met de gave van de Heilige Geest de in de naam van Jezus ontvangen opdracht waarachtig, zorgvuldig, gewetensvol en rechtvaardig te vervullen. Ik wil in deemoed dienen en mij waardig en eerbaar tegenover God en de mensen gedragen. Ik erken de Stamapostel als de hoogste geestelijke en verzeker hem van mijn volle ondersteuning. Ik belijd de eenheid met de Stamapostel en de met hem verbonden Districtsapostelen en Apostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk, wier hoogste plicht geloofsgehoorzaamheid, wier hoogste eer de trouw tot het werk van God en wier hoogste doel de voleinding in Christus is. Als besturend ambt van de Nieuw-Apostolische Kerk wil ik voor deze belijdenis altijd ondubbelzinnig instaan en overeenkomstig het evangelie als Apostel van de Nieuw-Apostolische Kerk leven.”

  Bron: http://www.nak.org/nl/over-ons/structur ... n-apostel/
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 15 Mrt 2011, 11:52" in de thread Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis".
Zie ook het redactionele bericht op "Di 18 Dec 2012, 11:13" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!".
De in de nieuw-apostolische catechismus uitgewerkte en op straffe van sancties (waarbij "der Bezirksapostel entscheiden wird, wie verfahren wird… ") vreselijk verplichtende ideologische uitgangspunten van degenen in wie wij "nach dem neuapostolischen Glaubensverständis" een "onbegrensd vertrouwen" moeten hebben, worden hier dus geruisloos op één lijn gesteld met het evangelie van Jezus Christus. Dat gebeurt allemaal in "a split second". In één moment van onbedachtzaamheid kan dit ons ontgaan! (...) Maar waarom zou er dan hier iets niet pluis zijn, of zo? Het meest belangrijke ontbreekt deze zogenaamde "Godsgezanten", namelijk Liefde van God. Meedogenloos gaan ze om met zielen die hun logica niet kunnen bijbenen. Niet nu pas voor het eerst, doch al zowat sinds jaar en dag in hun "kerk van Christus" die "de vergadering" zou zijn van...

"In hoeverre mist men eigenlijk al dezulken die de kerk wel door een achterdeur MOESTEN verlaten?!", schreef ik dienaangaande in mijn bericht op "Ma 14 Feb 2011, 19:41" in de thread "Glaubenskultur.de kapittelt NAK(-catechismus) ongenadig". Dat heeft "in de navolging van Christus" toch álles van doen met Liefde van God? Waarop laten wij onze naasten door de hoogmogende heren nota bene kansloos afrekenen?! Zijzelf laten zich ondertussen nergens op aanspreken. Dat hun eigen "pakkans" vrijwel nihil is, dáár hebben de goochemerds in hun statuten wel voor zorggedragen. Maar bezorgd daarentegen over de Zijnen die zij zouden dienen (!!), ho maar. Zeg morgen in Ljouwert of in Roden voor de verandering maar eens een keer níet gedachteloos "Amen" op de lariekoek die u wordt voorgeschoteld. Sta liever eens een momentje stil bij al degenen die door de "zegenaars" in het nieuw-apostolische "werk Gods" brutaal omver werden gelopen, en naar wie er sindsdien nimmer een helpende hand werd uitgestoken. In welk werk wilt u staan? In Zíjn werk of in hún broddelwerk? Wie wilt u nu écht "belijden"?!
 • [32] Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. [33] Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

  Bron: Matteus 10 (NBV)


  Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

  Bron: Jakobus 2: 26 (NBV)
Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis

Bericht door Redactie »

@all

In aansluiting aan het vorige bericht, nog het volgende.

Wij allen kennen de afkorting EHBO, maar wat zou nu feitelijk een "zegenaar" te doen staan indien een naaste "Help!" roept en -naar eigen zeggen door toedoen van een bestuurslid- in geestesnood blijkt te verkeren? Antwoord: in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt dan aangenomen dat het bestuurslid in kwestie er wel "hem moverende redenen" voor zal hebben gehad om de betrokken simulant (!) aan zijn of haar lot over te laten. Het omgekeerde kan "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" namelijk per definitie níet het geval zijn. Dus: zoals er nu in Heilbronn een Nederlandse neuroloog werd ontslagen omdat er in ons land tegen hem een proces loopt vanwege medische missers met o.m. zwaar lichamelijk letsel tot gevolg; zoiets dergelijks valt "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" uit te sluiten bij alle blunderende bestuursleden.

Indien bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een bestuurslid doldriest een poging waagt om "één van de aan zijn liefderijke zorgen toevertrouwde zielen" zwaar geestelijk letsel toe te brengen, bijvoorbeeld door het licht ervoor op groen te zetten dat een ingehuurde advocaat (die zich graag een christen laat noemen) o.a. aan Bauke Moesker voorhoudt dat deze zich van zijn levensdagen tot in alle eeuwigheid niet meer moet laten zien door de "zegenaars" R.D. Vis, P. Klene, N. Klene en Th. J. De Bruijn en Kamminga, geldt "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" op slag voor alle naasten van o.a. Bauke Moesker, dat diens zorgen en geestesnood de hunne niet zijn. Dan ben je dus als gedogend lid bij dit kerkgenootschap -op zijn zachtst uitgedrukt- geconditioneerd; afgezien van gemanipuleerd, geïntimideerd en tevens gebrainwasht.
Redactie schreef:(...)
Bauke Moesker had gelijk en hij heeft gelijk: 1) Gebiedt de volledigheid niet om de kerkgeschiedenis te beschrijven zonder weglating van wat dienaren mogelijk niet siert? 2) Wil de kerkleiding geen berouw tonen voor gedragingen die haar in het verleden hebben misstaan? 3) Kan er geen openheid van zaken worden gegeven omtrent de financiën? 4) Zou men niet buitengewoon actief de verzoening moeten nastreven tegenover slachtoffers van machts-misbruik in de kerk? 5) Kan de hele bedrijfsvoering in de kerkelijke organisatie niet beter worden overgelaten aan professionals? (...) Hoe je deze vragen ook formuleert, bij de nieuw-apostolische kerkleiding heeft men er géén oren naar. Daar wanen de "Godsgezanten" zich boven de Wet. Sterker nog: men trekt zich van God noch gebod iets aan. Dat denken wij niet; welnee, het zijn de ervaringsfeiten op grond waarvan wij dit na duizend berichten en evenzovele brandende vragen -helaas- moeten vaststellen.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 27 Mrt 2012, 12:42" in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer".
BakEenEi schreef:(...)
De hiërarchische gezagsverhoudingen in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland kennende, geschiedde het in 2009 evenzo toen districtsapostel De Bruijn bij wijze van spreken nog maar één (onuitgesproken) wens had: verlos mij van (de door mijzelf veroorzaakte) problemen met Ronald Rohn. En ja hoor, zijn wens werd onder de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland en overzeese gebiedsdelen op slag ieders gebod... Wie namelijk in zo'n situatie blijk geeft van enige aarzeling, wordt in dit machtsbestel door "een rechterhand" apart genomen en indringend in de ogen gekeken om te ontdekken wat de precieze impact kan zijn van die zorgelijke blijk van terughoudendheid. Alleen voor de meest loyaal ogende "hoge dienaren" is er daarna nog enige bevordering tot heerlijkheid in de broederkring denkbaar. Om even de gedachten te bepalen: een districtsapostel is in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk vele malen belangrijker dan een willekeurig gemeentelid, en wel in ongeveer de verhouding van 10 miljoen staat tot 20. Fouten van hooggeplaatsten zullen tot bijna elke prijs met alle beschikbare middelen, waaronder de mantel der liefde, worden toegedekt. Een "gewone broeder of zuster" daarentegen zal men nog een zetje meegeven, zodat alle Levieten die vervolgens de greppel passeren waarin betrokkene moest verdwijnen, er geen aanstoot aan nemen.

Ik weet wat ik zeg want in alle bescheidenheid: ik ken de organisatie toevallig vrij goed.


(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Vr 28 Jan 2011, 19:40" in de thread "Elders gelezen... "
Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten