Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Plaats reactie
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)

Wat achter dit drama schuilgaat zijn stilaan opgebouwde absoluutheidsaanspraken bij de kopstukken in deze religieuze organisatie, waardoor een aanvankelijk christelijke geloofsleer lijkt te zijn verworden tot een hoogst verwerpelijke ideologie.

Het WebTeam
@all

Hoewel het een ieder valt aan te rekenen die deze verloedering (!) "mede mogelijk" heeft gemaakt, hebben bestuurders uiteraard een verantwoordelijkheid waar te maken, welke ver uitstijgt boven de betrekkelijke medeverantwoordelijkheid van anderen. Vanaf het allereerste begin is er op dit Forum aandacht gevraagd voor degenen die door het nieuw-apostolische denksysteem werden en (nog steeds) worden geslachtofferd, tot ontsteltenis en woede weliswaar van menige onwetende én van de aanstichters tot dit afkeurenswaardige geweld. Toch bleven wij de forumbezoekers aanspreken op hun begrip voor het onbeschrijfelijke leed wat naasten wordt berokkend indien machtsfiguren in een kerk hun hoge gezag misbruiken. Ondertussen zagen wij nauwelijks andere wegen om eraan bij te dragen dat de misstanden die het hier betreft, ophouden te bestaan. Nog altijd vragen wij ons af of het écht helpt dat wij veel moeite doen om hier uiteen te zetten op welke manier de nieuw-apostolische kerkleiding het door haar gepropageerde doel lelijk voorbijschiet en waarom zij in haar doen en laten dringend gecorrigeerd moet worden. Wij konden het echter niet met ons geweten in overeenstemming brengen in dit verband te zwijgen. De impact van psychisch letsel wordt veelal onderschat, juist wanneer het samenhangt met onregelmatigheden binnen een kerk. Sterker nog: in het "werk des Heren", zoals men het in de Nieuw-Apostolische Kerk wenst te geloven. Wie ons hierbij verwijt ten onrechte de openbaarheid te hebben gezocht, moet weten dat zelden (!) op dit Forum iets aan de orde kwam dat niet eerder al van onze kant rechtstreeks was aangekaart bij de verantwoordelijke "dienaren". Steevast gingen nagenoeg allen elke inhoudelijke reactie uit de weg. Niemand (!) nam de verantwoordelijkheid om zielen in bescherming te nemen om ze te behoeden voor (méér) psychisch letsel. Zo'n hardvochtige opstelling is niet alleen onchristelijk, doch veeleer zelfs anti-christelijk. In de Nieuw-Apostolische Kerk hoort men het in Keulen donderden als het gaat om zaken als "ben ik mijn broeders hoeder". Reken er absoluut niet op dat je geestelijke wonden worden verzorgd wanneer je ondersteboven bent gelopen door een hoogwaardigheidsbekleder. Hun doelen schijnen alle middelen te wettigen. Hopelijk worden ze straks bij de rechtbank Utrecht stevig aangepakt.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Criticus »

Jabob65 schreef:de enige waar ik nog een redelijk gevoel van autonomie bij had is DEV E. vd V die een tijdje in het district Ljouwert heeft gezeten
Wat dat betreft had ik ook altijd een goed gevoel bij DEV YdV die in hetzelfde district heeft gezeten. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik hem slechts van een redelijke afstand heb meegemaakt.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door ACE »

@Jabob65, Criticus,
door Criticus » ma 09 jan 2012, 15:49
Jabob65 schreef:de enige waar ik nog een redelijk gevoel van autonomie bij had is DEV E. vd V die een tijdje in het district Ljouwert heeft gezeten
Wat dat betreft had ik ook altijd een goed gevoel bij DEV YdV die in hetzelfde district heeft gezeten. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik hem slechts van een redelijke afstand heb meegemaakt.
Dat had ik bij beide DEV's in het geheel niet! Kwamen uit het opperdistrict Friesland waar alles beter, mooier, groter en waardiger was. Als de Heer komt, komt ie eerst in Friesland, was het credo!
Daarna is het minder geworden.

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
In de Nieuw-Apostolische Kerk hoort men het in Keulen donderden als het gaat om zaken als "ben ik mijn broeders hoeder". Reken er absoluut niet op dat je geestelijke wonden worden verzorgd wanneer je ondersteboven bent gelopen door een hoogwaardigheidsbekleder.

(...)
@all

"Daar ben ik het níet mee eens!", horen wij -op de automatische piloot- sommigen al antwoorden: "Wij zien in de Nieuw-Apostolische Kerk juist opvallend veel naar elkaar om!" (...) Dat kan in zekere zin en tot op zekere hoogte wel het geval zijn, maar -hoe is het in godsnaam mogelijk (!)- juist níet als het gaat om "schade aan de ziel".
 • Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?

  Uit: Marcus 8: 36 (NBG 1951)
Bij lichamelijke ongemakken is het medeleven meestal groot, en om daarvan af te komen, bidt men om het hardst. Ook voor het overige hult men zich tegenover de Almachtige allerminst in bescheidenheid: "Schenk ons, Heer, boven bidden en denken... " Wie daarentegen "moe, verslagen terneer" ligt (denk aan het lied "Ik heb een Vader") door geestelijke verwaarlozing (!), of erger nog, door geestelijk geweld in "het werk Gods"; die zoekt het zelf maar uit.

Een ernstig onderschat ziektebeeld in deze kerk is dan ook: zelfgenoegzaamheid onder de "zegenaars".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Redactie »

@all

Hoe zou het dan tóch nog verder kunnen? (...) Het antwoord is even simpel als doeltreffend: terug naar Gods ordeningen!
Het gaat niet speciaal om broeder Bauke Moesker, maar deze vaste overtuiging is bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland kennelijk nooit begrepen. Doch hoe kan er in het "werk Gods" nu iets mis mee zijn als iemand dáárvoor vurig pleit?

Spijtig genoeg zal het helemaal niet simpel zijn. Door alle dubbelfuncties die "hogere dienaren" zichzelf als kerkelijke ambtsdragers in de loop van de tijd hebben toegedicht (met de bijbehorende salarissen en statussymbolen), is er praktisch geen weg terug. Eerst zal men weer het gezonde onderscheid moeten maken tussen "een kerk(genootschap)" en Zijn werk!

Als dat te veel is gevraagd, zal het niet lukken om vrede en rust te (her)vinden.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
Door alle dubbelfuncties die "hogere dienaren" zichzelf als kerkelijke ambtsdragers in de loop van de tijd hebben toegedicht (met de bijbehorende salarissen en statussymbolen), is er praktisch geen weg terug. Eerst zal men weer het gezonde onderscheid moeten maken tussen "een kerk(genootschap)" en Zijn werk!

(...)

@all

In aansluiting aan het vorige bericht, waaruit de bovenstaande quote, nog enkele gedachten...

Het geschetste dilemma vormt een belangrijke reden waarom het in de Nieuw-Apostolische Kerk voor menigeen de laatste tien, vijftien jaar unheimisch is geworden. Leidinggevenden verrichtten in zoverre baanbrekend werk dat zij kans zagen om hun dienende taak en de bevoegdheden die daarmee samenhangen ten eigen faveure steeds verder op te rekken. Hiermee deden "branchevreemde activiteiten" hun intrede met als gevolg dat het onderscheid op de kerkvloer (!) tussen "aanzienlijk" en "onaanzienlijk" veranderde in een ware kloof. De rijken werden rijken; de armen armer. De aanzienlijken kwamen immers aan hun prestige door naasten als onderworpenen af te troeven; door brutaal te domineren. Dienen, kennelijk goeddeels voorbehouden aan kerkelijke ambtsdragers, werd heersen, al vertaalde men dit met "leiding geven". In feite werden de veiligheid en geborgenheid van kinderen Gods in Jezus' armen (!) daardoor ondergraven.

Er is werkelijk praktisch géén weg meer terug, althans niet binnen de nieuw-apostolische vestingmuren. Het "werk Gods" is er naar de Filistijnen geholpen. De op 4 december 2007 gepropageerde verzoening bleek "fake" te zijn. Eerder al kon niemand in de "Leidraad dienen en leiding geven" ontdekken wat er onder zielzorg (!) mocht worden verstaan. Daar ging het bij deze Leidraad namelijk ook helemaal niet om. De Leidraad had enkel ten doel om in geval van falende functionarissen aansprakelijkheid af te wenden. De machtigen verzekerden zichzelf ermee van hun macht. Zo is het ook met de catechismus die alleen maar ongelofelijk veel afstand schept tussen "wetenden" en onwetenden. De uitvinders van deze godsdienstwaanzin in Duitsland en omstreken snappen zeker niet dat het overgrote deel van de wereldbevolking sowieso geen Duits spreekt, doch in de eerste plaats analfabeet is en zowat omkomt van de honger!! HALT - hier Grenze...

Zie tevens het bericht door BakEenEi op "za 29 jan 2011, 15:47" in de thread "Criticasters of opbouwwerkers?!"

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Diderot
Berichten: 105
Lid geworden op: zo 18 dec 2011, 15:38

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Diderot »

@Het Web Team
Redactie schreef:Hoe zou het dan tóch nog verder kunnen? (...) Het antwoord is even simpel als doeltreffend: terug naar Gods ordeningen!
Het gaat niet speciaal om broeder Bauke Moesker, maar deze vaste overtuiging is bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland kennelijk nooit begrepen. Doch hoe kan er in het "werk Gods" nu iets mis mee zijn als iemand dáárvoor vurig pleit?
Ik word een beetje moe om van het WebTeam/redactie/TjerkB (zou die niet stoppen met schrijven, dat had hij beloofd, toch?) in een veelheid van threads tientallen keren in net weer iets andere bewoordingen tóch telkens weer hetzelfde te lezen, en dat nog gelardeerd ad libitum en (nóg erger) ad infinitum met eindeloos veel zelf-quotes en verwijzingen naar zelf-links.

Nee, geacht Web Team, er is uiteraard niets mis met het ervoor pleiten om "terug naar Gods ordeningen" te gaan. Helaas zijn we met deze prachtige term pas aan het allerbeginste begin van een lange weg, want: Wat zijn Gods ordeningen? Waar halen we die vandaan? Waarop baseren wij ons? Waarom zijn sommige zaken wél Gods ordeningen en andere niet?
Dáárover, vrienden van het Web Team, zou ik wel eens iets gefundeerds van jullie willen lezen. Concrete voorstellen, graag, die ook nog eens realistisch uitvoerbaar zijn, die wil ik graag eens lezen. Boter bij de vis! Roepen dat het nu een kl*rezooi is, dat alles anders moet, dat kan namelijk iedereen. Maar een goed en bruikbaar alternatief schetsen, dat is andere koek.

Kom op Web Team, spring eens over jullie eigen schaduw heen, schets jullie ideaalbeeld van een kerk "naar Gods ordening". Vergeet vooral ook niet om uit te leggen waarom juist jullie beeld precies "naar Gods ordening" zou zijn, en niet gewoon een projectie is van jullie eigen persoonlijke ideaalbeeld hoe een kerkelijke gemeenschap eruit zou moeten zien.

Diderot is benieuwd!
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Jabob65 »

@Diderot, ik vind juist dat de redactie en Tjerk juist veel goede suggesties doen.

Ten eerste pleit men vaak voor het beëindigen van de situatie waarbij ambtsdragers meerdere petten op hebben, dus de geestelijke taken moeten gescheiden worden van zakelijke kwesties, ten tweede wordt ook vaak gepleit voor een decentralisatie.

Ten derde wordt ook vaak gesteld dat het goed zou zijn als men verantwoording aflegt voor zaken die in het verleden zijn gebeurd en dat men, waar nodig, excuses maakt, ten vierde is de exclusiviteitsclaim een punt waarvan wordt gezegd dat het als gif voor de mens is.

Maar globaal gezien wordt vaak kritiek geleverd op de cultuur van repressie, waarbij mensen, zoals Sepers het zegt, zich in een geestelijk concentratiekamp bevinden.

In plaats daarvan zou de Christuscultuur meer ruimte moeten krijgen.

Waarheid en Gerechtigheid.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
U bent zeer zeker goed geïnformeerd, maar nog even dit: dit is een Forum "voor allen die het apostolische werk een warm hart (zouden willen) toedragen!" Dit laatste betekent dat het levende geloof (!), waaraan vele anderen die het in liefde hebben opgebouwd hun beste krachten gaven, ons zó dierbaar is dat wij mede uit eerbied voor hun nagedachtenis nu niet wensen te zwijgen. Er komen immers misstanden aan het licht.

Misschien wilt u in een volgend bericht toelichten wat uw persoonlijke motief is om op dit Forum uw mening te geven.

Het WebTeam/TjerkB


Uit: Bericht door Redactie op "di 03 jan 2012, 21:57" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk"
Diderot schreef:@Het Web Team
Redactie schreef:Hoe zou het dan tóch nog verder kunnen? (...) Het antwoord is even simpel als doeltreffend: terug naar Gods ordeningen!
Het gaat niet speciaal om broeder Bauke Moesker, maar deze vaste overtuiging is bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland kennelijk nooit begrepen. Doch hoe kan er in het "werk Gods" nu iets mis mee zijn als iemand dáárvoor vurig pleit?
Ik word een beetje moe om van het WebTeam/redactie/TjerkB (zou die niet stoppen met schrijven, dat had hij beloofd, toch?) in een veelheid van threads tientallen keren in net weer iets andere bewoordingen tóch telkens weer hetzelfde te lezen, en dat nog gelardeerd ad libitum en (nóg erger) ad infinitum met eindeloos veel zelf-quotes en verwijzingen naar zelf-links.

Nee, geacht Web Team, er is uiteraard niets mis met het ervoor pleiten om "terug naar Gods ordeningen" te gaan. Helaas zijn we met deze prachtige term pas aan het allerbeginste begin van een lange weg, want: Wat zijn Gods ordeningen? Waar halen we die vandaan? Waarop baseren wij ons? Waarom zijn sommige zaken wél Gods ordeningen en andere niet?
Dáárover, vrienden van het Web Team, zou ik wel eens iets gefundeerds van jullie willen lezen. Concrete voorstellen, graag, die ook nog eens realistisch uitvoerbaar zijn, die wil ik graag eens lezen. Boter bij de vis! Roepen dat het nu een kl*rezooi is, dat alles anders moet, dat kan namelijk iedereen. Maar een goed en bruikbaar alternatief schetsen, dat is andere koek.

Kom op Web Team, spring eens over jullie eigen schaduw heen, schets jullie ideaalbeeld van een kerk "naar Gods ordening". Vergeet vooral ook niet om uit te leggen waarom juist jullie beeld precies "naar Gods ordening" zou zijn, en niet gewoon een projectie is van jullie eigen persoonlijke ideaalbeeld hoe een kerkelijke gemeenschap eruit zou moeten zien.

Diderot is benieuwd!


Bron: Bericht door Diderot op "di 10 jan 2012, 19:12" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
@Diderot

Met mijn forumbijdragen onder de gebruikersnaam "BEE" ben ik inderdaad gestopt. Onlangs wilde ik ze ook allemaal van dit Forum verwijderd hebben want: genoeg van hetzelfde! "Mijn boodschap" was althans vaak genoeg herhaald, namelijk:
BakEenEi schreef:(...)
Hoewel Jezus Christus al voorzag dat de mensen in de toekomst wellicht niet meer tot 10 wilden tellen en hij de geboden van Mozes daarom samenvatte tot één groot gebod over de liefde van God, vonden de prominenten dat zij wel een stapje verder mochten gaan. Alvorens zijzelf eraan toekwamen om de liefde van God aan hun naasten metterdaad te bewijzen, legden zij hun wetten en regels vast in een omvangrijk manuscript in de orde van grootte van 600 pagina's.

(...)

Uit: Bericht door BakEenEi op "di 08 feb 2011, 11:47" in de thrread "Ex-diaken timmert verder aan de (geloofs)weg en start kerk"
U ziet het: het stond al ergens.

Op verzoek van anderen zijn de verwijderde forumbijdragen later teruggeplaatst zodat de samenhang met andere reacties intact zou blijven. Ook wat het schrijven van redactionele bijdragen betreft, wilde ik het maar bijna voor gezien houden. Voor mijzelf was een jaar geleden al zowat alles aan de orde gekomen. Door de nasleep van de "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk" valt er weliswaar op het ogenblik nog het een en ander te vermelden. Hierna zal het alleen nog handelen over geldzaken, kleinmenselijke onhebbelijkheden en dergelijke, doch in feite kan iedereen het best straks zelf in Utrecht de rechtszittingen bijwonen. Dan komt de informatie uit de eerste hand.

In een vorige reactie (zie boven) vroeg ik om iets over uw persoonlijke motief te schrijven, gezien het feit dat ik mij op dit Forum steeds heb gericht tot "allen die het apostolische werk een warm hart (zouden willen) toedragen!" Dan is bijvoorbeeld de inhoud herkenbaar van het artikel "Zwijgen heeft zo zijn tijd – spreken evenzeer!" van de districtsoudste in ruste Frank Preusse (Hannover-Nord). Daarin schrijft hij onder andere:
"Voor mij persoonlijk was het hoogtepunt van deze positieve ontwikkeling het besluit van de vergadering van Districtsapostelen in Nice (2004) dat de Bijbel als religieuze grondslag van de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk erkend en beschouwd wordt. Groot was onze vreugde en de motivatie die uitging van deze veelzeggende beslissing."
Als dat in het apostolische werk ons vertrekpunt is, begint er al bij Mozes een rode draad die in de Bijbel nog vaak zal oplichten:
 • Want die HERE v God, is een barmhertich God

  Uit: Deutronomium 4: 31 (Liesveltbijbel 1542)

  oftewel

  Want de HEER, uw God, is een God van liefde.

  Uit: Deuteronomium 4: 31 (NBV)
Van Jezus Christus kennen wij allen toch wel de woorden:
 • Iesus antwoorde hem. Dat alder eerste van allen geboden is dat, 29 hoort Israel. God onse HERE is een 30 Ende ghi sult uwen HERE uwen God liefhebben, wt uwer geheelder herten, ende wt al uwer geheelder sielen, ende wt al v gedachten, ende wt uwer geheelder crachten 31 Dat is dat eerste gebot, Ende dat ander is hem ghelijc Ghi sult liefhebben uwen naesten als v seluen, Daer en is geen ander groter gebot dan dese,

  Uit: S. Marcus 12 (Liesveltbijbel 1542)

  oftwel

  [29] Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; [30] heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” [31] Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

  Uit: Marcus 30 (NBV)
Graag herinner ik hierbij ook nog aan het volgende:
 • God is die liefde, ende wie in die liefde blijft, die bliuet in God, ende God in hem,

  Uit: Ioannes I 4: 16 (Liesveltbijbel 1542)

  oftewel

  God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

  Uit: 1 Johannes 4; 16 (NBV)
De reden ervan dat ik telkens zowel een oude als een nieuwe vertaling heb aangehaald, respectievelijk uit 1542 en 2004, is, dat ik blij ben dat wat althans de inhoud van déze teksten betreft er nog geen verwarring behoeft te ontstaan. Ik ben hier namelijk niet alleen "klaar" met mijn repeterende grammofoonplaat doch ook met het fenomeen "verwarring". Een bijkomende reden voor mijn activiteiten op dit Forum is namelijk vaak geweest dat ik het verstandig vond om maar wat verwarring weg te nemen! Van verwarring weten de deskundigen namelijk dat een overdosis ervan ziek maakt. Verwarring met name zoals die werd gesticht in een misleidend herderlijk schrijven, gedagtekend "Santpoort, 21 februari 2010".

Ook dit laatste stond inderdaad al ergens:
Redactie schreef:@basis
basis schreef:Beste Bak Een Ei,

We zullen zo begrijp ik, dus Uw doorwrochte bijdrages op dit forum in de toekomst moeten missen?

(...)
Het mocht vanzelf onderhand ook wel een tandje minder! Een belangrijk motief om "in de pen te klimmen" is voor mij altijd geweest: het wegnemen van onnodige verwarring. Ooit zette een opmerking van de psycholoog René Diekstra mij hierbij aan het denken. "Verwarring maakt mensen ziek," zei hij, "en op die regel is er eigenlijk maar één 'gunstige' uitzondering, namelijk de verwarring die je voelt wanneer je verliefd bent geworden". Ik realiseerde mij hoe ongelukkig ik kon zijn met de verwarring die allerhande zaken in de kerk gedurig bij mij opriep. Doodziek werd ik daarvan! En nú moet dat maar eens he-le-maal afgelopen zijn, zo nam ik mij voor. Het zal zo'n veertien jaar geleden zijn, inmiddels. Het werd een ware zoektocht! Wat is er aan de hand, zo vroeg ik mij destijds af, waardoor deze kerk mijn krachten sloopt?! (...) Daar ben ik nu wel achter. In het achterliggende halfjaar heb ik de oorzaken ervan op dit Forum als het ware blootgelegd. Dit heb ik gedaan als een soort van handreiking voor anderen die zich misschien nog wel steeds afvragen hoe het komt dat men alsmaar worstelt men een niet te duiden aanhoudend gevoel van onwel-bevinden. Dat het met "de kerk" van doen heeft, weet men meestal wel, maar niet: op welke manier. Een bijkomende moeilijkheid om dit gaandeweg reëel onder ogen te zien is namelijk dat het juist onverhoopt (!) met "de kerk" van doen heeft want als dáár nota bene de oorzaak ligt; wat betekent dat dan voor "mijn geloof', en sterker nog: voor "mijn eeuwige leven"? (...) Als ik het héél kort moet samenvatten, dan is het zó, dat deze problematiek zuiver gelegen is in "dienen en leiding geven". In mijn laatste bericht (van vanmiddag) komt dit dan ook opnieuw naar voren.

Wat ik daaraan nog kan toevoegen, is dit:
 • Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
  1 Petrus 4: 10 (NBV)
Die benadering spreekt mij aan!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "za 12 maart 2011, 19:20" in de thread "Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"".
Kortom, voor het welbekende "heintjedavidseffect" hoeft er onderhand geen bewijs meer te worden aangedragen...


Ten slotte; ik herhaal nog even de opmerking die u maakte:
"Vergeet vooral ook niet om uit te leggen waarom juist jullie beeld precies "naar Gods ordening" zou zijn, en niet gewoon een projectie is van jullie eigen persoonlijke ideaalbeeld hoe een kerkelijke gemeenschap eruit zou moeten zien."
Al heb ik "Meester Eckhart" zelf niet gekend, ik begrijp uw zorg! Doch nogmaals, wie "het apostolische werk een warm hart (zouden willen) toedragen" kan volgens mij al een dagtaak hebben aan de Bijbelteksten die ik zojuist noemde. Dan ontstaat er namelijk ook geen geestelijk verval zoals het onlangs naar voren kwam in de onderstaande rechtsgeleerde bewoordingen:
1.
 • “Ik sommeer u dan ook uiterlijk donderdag voor 17.00 uur mij per e-mail te bevestigen dat u de beledigende, onnodig grievende en onjuiste berichten die zijn geplaatst op de website met de domeinnaam http://www.apostolischekritiek.nl en in het aldaar geëxploiteerde gastenboek zult verwijderen en verwijderd zult houden.”
2.
 • “U en de medewerkers van uw website worden hiermee dan ook gesommeerd elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst.”
3.
 • “Teneinde onduidelijkheden te voorkomen over de in mijn schrijven van 30 november 2011 aan u gestelde termijn om uw inbreuken te staken en gestaakt te houden, sommeer ik u dan ook mij per omgaande, doch uiterlijk voor vrijdag 9 december 2011 voor 12.00 uur schriftelijk te bevestigen dat u de beledigende, onnodig grievende en onjuiste berichten die zijn geplaatst op de website met de domeinnaam www. apostolischekritiek.nl en in het aldaar geëxploiteerde gastenboek zult verwijderen en verwijderd zult houden.”
4.
 • “Ook sommeer ik u binnen deze termijn alle persoonlijke gegevens die u van de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene en Th.J. de Bruijn en Kamminga hebt geplaatst te verwijderen en verwijderd te houden, alsmede om mij alsnog de in mijn schrijven van 30 november 2011 vermelde gegevens te doen toekomen.”
Ad 4
 • Hier wordt verwezen naar het onderstaande:
  “Tenslotte verzoek ik u een schriftelijke opgave te doen van alle gegevens (zoals naam, adres, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer) van de personen die onder de naam Tosca, willempower, BakEenEi en ACE beledigende teksten hebben geplaatst.”
N.B. Citaten ontleend aan brieven mr. De Lange, resp. d.d. 30-11-2011 en d.d. 06-12-2011. Bron: Fax B. Moesker d.d. 30-12-2011 aan mr. P.A. de Lange. Zie hiervoor het redactionele bericht op "vr 30 dec 2011, 13:22".
Die bewoordingen kwamen immers neer op - naar Johnny Cash: "[San Quentin,] may you rot and burn in hell".

Samenvattend, mij staat géén ander godsbeeld voor ogen dan het ons (?) in de Nieuw-Apostolische Kerk, in de voor mij "welaangename tijd", door rechtschapen dienaren die ons voorgingen met een warm kloppend hart vol liefde (!), werd voorgehouden.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door zefyr »

@Diderot

Het is mij opgevallen, dat vooral in het laatste jaar respectievelijk de laatste jaren de redactie van deze website sterk het accent heeft gelegd op de affaire Eimersstaete (en de nasleep) en andere niet of gedeeltelijk opgehelderde en onverkwikkelijke misstanden uit het (recente) verleden van de NAK (NL). Het is genoegzaam bekend, dat BM geintrigeerd is door de stamapostelboodschap. Hij heeft recht van spreken, want hij is zowel tijdsgetuige als slachtoffer van deze vermaledijde kwestie. In mijn beleving is dit een legitieme aanleiding om zo grondig mogelijk uit te pluizen wat er loos is (geweest). De leiding van de NAK NL kan terecht verweten worden, dat men ernstig nalatig is geweest en gebleven en waarschijnlijk zal blijven volharden in haar gedragslijn van vooral 'zwijgen' en af en toe selectief spreken. Ze legt amper verantwoording af aan de basis en andere belangstellenden/belanghebbenden. Er is dus sprake van een gebrek aan transparantie en heldere en geloofwaardige communicatie, sinds vele jaren/decennia. Het verbaast mij niet meer dat de NAK-leiding deze gedragslijn hardnekkig bestendigt en zal bestendigen. Desondanks is het een recht van een ieder om te blijven rammelen aan de poort en op de deur te roffelen van het CA-gebouw aan de Utrechtseweg te Amersfoort.

Het motto 'terug naar de ordeningen Gods' is naar mijn onbescheiden mening niet voor een interpretatie vatbaar - de fundamentalisten zullen het hardgrondig met mij oneens zijn :mrgreen: Het is dus niet een eenduidig motto. Terecht stel je volgens mij vraagtekens bij dit motto. Desondanks heeft de redactie van deze website er wel een idee over. Ik heb de indruk, dat men bijbelse noties als gerechtigheid, zoeken en streven naar waarheid, naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren etcetera hoog in het vaandel heeft. Men stelt onrechtvaardigheid, misleiding, misbruik, onwaarachtigheid, hoogmoed, wanbeleid etcetera aan de kaak. De 'profetische' stem kan dan niet zwijgen, tenzij men lauw en onverschillig is... BEE heeft inderdaad in allerlei varianten en vanuit vele perspectieven een aantal thema's tot op het bot afgekloven. Prachtige bloemlezingen in zijn commentaren hebben de Nederlandse taal verrrijkt. Grandioos! Ik vermoed, dat er vrijwel niemand in de NAK NL rondloopt die dit kan evenaren. Het zou daarentegen prachtig zijn en het zou hem nog meer sieren, als hij voortaan kort en bondig zijn punt maakt. Niettemin kan ik me voorstellen, dat zijn 'grammafoonplaat' regelmatig hapert. Hij heeft een ptss opgelopen in de NAK. Als ex-medewerker op de CA heeft hij achter de coulissen en in de financiele 'keuken' gekeken. Destijds is hij zich rotgeschrokken. Nadien nog veel meer. Hem is groot onrecht aangedaan door het gezantschap Gods op deze aardkloot en in dit ondermaanse tranendal. Van enige vorm van verantwoorde en gedegen pastorale zorg en begeleiding is nauwelijks sprake geweest. Dit lot heeft niet alleen hem getroffen, maar ook vele anderen (ik zal het drama van het slachtoffer, een meervoudig gehandicapte!, in de NAK Ljouwert veroorzaakt door priester P.H. te H. niet oprakelen...). Tegen deze achtergrond heb ik er begrip voor, dat hij op deze wijze uitpakt. Het vereist echter wel empathie en mededogen... Dat is voor menigeen, zelfs of juist voor de hooggeleerde academici, met een 'klinische' blik op de werkelijkheid en de mens in nood, onder ons te hoog gegrepen.

Terugkomend op het motto 'terug naar Gods ordeningen', misschien kan en wil jij een handreiking doen als theoloog - ik neem tenminste aan dat ik van doen heb met een zekere Edwin [Moderator: tekstdeel verwijderd], gemeentelid, (ex-)jeugdleider en ex-diaken van de NAK Nijmegen - in dit vraagstuk? Begin negentiger jaren heeft dr M.J. Tang, die gepromoveerd is op de geschiedenis van de apostolischen in Nederland, tijdens een sessie in het hotel De Keizerskroon te Apeldoorn met jou, drs. Theo V. te L., B.H.F. te A. (thans priester/voorganger van de NAK Haren) en ondergetekende, ons aangeraden en aangemoedigd theologie te studeren teneinde dienstbaar te zijn in de NAK NL met het oogmerk de theologische 'bloedarmoede' te verminderen. Jij hebt als enige van ons gehoor gegeven aan deze oproep, waarvoor mijn compliment, groot respect en grote waardering. Ik ben ervan overtuigd, dat jij in staat bent op dit platform een zinvolle bijdrage te leveren.
Plaats reactie