Geen reden tot euforie per 31-12-2011 voor NAK-kerkleiding

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Geen reden tot euforie per 31-12-2011 voor NAK-kerkleiding

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 08-02-2013, 13.00 uur]
Redactie schreef:
shalom schreef:
Monatsrundschreiben für alle Amtsträger im Bezirksapostelreich Nordrhein-Westfalen 7. Jahrgang März 2011 Nr. 3 schreef:
2.1 Hinweise zum Seelsorgebesuch

Wie verhalten wir uns, wenn uns Fehler in der kirchlichen Praxis vorgeworfen werden?

Teil 4 – Umgang mit tatsächlichen Fehlern [der Amtskörper]


…Es kann sein, dass der predigende Amtsträger ein Informationsdefizit hat. Vielleicht
hat er neuere Lehraussagen nicht richtig aufgenommen oder nicht gelesen. Vielleicht
hat er sie zwar gelesen, aber nicht verstanden und deswegen nicht verinnerlicht… . Es
besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Amtsträger eine andere Lehrauffassung
zu bestimmten Inhalten vertritt und diese verkündet. Ausdrücklich sei angemerkt, dass
der Stammapostel die Erwartung ausgesprochen hat, dass die Amtsträger sich hinter
die Lehre der Kirche stellen
. Dieses entspricht auch der Sicht der Apostel.

…Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht
hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird… .

Seiten 2 - 3

Bron: http://www.forum.glaubensforum24.de/vie ... 513#p36513
@all

Het is maar dat u het -van districtsapostel Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen)- van tevoren weet: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "za 26 feb 2011, 20:58" in de thread "Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird... "
Redactie schreef:(...)
Men was allerminst controleerbaar; niet voor ingeschreven leden, niet voor andere belanghebbenden, en intussen evenmin voor de Belastingdienst welke bij Algemeen Nut Beogende Instellingen een dubbele taak heeft. Het betreft niet alleen verkapt loon of verkapte omzet, waar controleurs periodiek op dienen te letten doch ook op het algemeen belang (!) van "behoorlijk bestuur", op transparantie naar de meefinancierende overheid (lees: samenleving) toe, wat dit kerkgenootschap al dan niet nog langer kwalificeert voor de aanwijzing van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op dit punt zit het goed fout!!

Na ons intensief met deze complexe materie te hebben beziggehouden, kwamen wij rond de jaarwisseling tot het inzicht dat "Het bestuur" fout na fout na fout moet hebben gemaakt. Hierdoor heeft er een ware escalatie plaatsgevonden van onregelmatigheden. Intimidatiepraktijken hadden hierbij een aanjagende werking. Terwijl een basisschoolleerling op een telraampje al kan uitrekenen dat de kosten van rechtshulp en die van accountants en andere adviseurs voor de kerk in de vele honderdduizenden euro's zijn gaan lopen, wil de kerkleiding er vooralsnog niets over kwijt welke risico's er voor haar op het spel staan, waardoor zulke exorbitant hoge uitgaven daadwerkelijk te rechtvaardigen zouden zijn.

Een groot vraagteken verdient het klaarblijkelijke gedoogbeleid in dezen bij kerkelijke ambtsdragers, van wie het niet is gebleken dat ook maar één iemand het uit naastenliefde opnam voor de aangewezen dader, in weerwil van het feit dat de kerkleiding voor diens vermeende schuld geen enkel overtuigend bewijs gaf. Zo'n apathische houding bij kerkelijke ambtsdragers is ronduit onchristelijk te noemen. De aanpak bij de kerkleiding zelve laat zich wellicht nog beter typeren door het predicaat anti-christelijk.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "wo 30 nov 2011, 17:29" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
@all

Een tweetal quotes, ontleend aan dit Forum; één van 26 februari 2011 en één van 30 november 2011. Ze zijn tekenend voor het klimaat zoals zich dat in 2011 gaandeweg nader heeft ontvouwd bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. De hoogste dienaren bij dit kerkgenootschap hebben er dit jaar de grootst mogelijke moeite mee gekregen om hun ware gezicht tegenover de zielen, die op hun liefdevolle zorgen mochten rekenen, verborgen te houden. Ze hebben hun dubbele agenda's niet kunnen achterhouden. Het begon eind vorig jaar al met onze berichtgeving over het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" van apostel Peter Klene, dat barst van de leugens.

Media februari ontstond er in Duitsland deining over het fenomeen "Kirchenverständnis", wat o.a. de districtsoudste Thomas Feil de kraag heeft gekost. Hij en anderen die door het internationale kerkbestuur als "Querdenker" worden gezien, kon men missen als kiespijn. Daarom waarschuwden wij herhaaldelijk (!) voor de intimiderende uitlatingen in de "kring der dienaren" van de districtsapostelen Schumacher jr. en Brinkmann. Zie boven. Desondanks liepen de nieuw-apostolische kinderen Gods in Nederland op 15 mei jl. met open ogen in de val. Zonder dat stamapostel Leber er een woord aan vuil maakte, werd apostel Peter Klene -tegen de aankondigingen in- niet de nieuwe voorzitter van het bestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Het werd Armin Brinkmann, die amper een maand na diens aantreden al zijn eerste schurkenstreek uithaalde. Actief hielp hij mee aan een opzetje voor een internationale lastercampagne tegen broeder Ronald Rohn. Hierbij kreeg hij van de voorzieningenrechter bij de rechtbank Utrecht echter het deksel op zijn neus. Achteraf zou hij aan een zieke woordelijk schrijven: "Persönlich habe ich überhaupt nichts gegen Bruder Rohn, er ist mein Bruder und Mitglied unserer Kirche." Zie het bericht door BakEenEi op "wo 09 nov 2011, 22:49" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding". Die woorden waren gelogen want tijdens een zogeheten regiezitting was intussen op 9 september jl. gebleken dat de districtsapostel opdracht had gegeven om tegen het vonnis, waarbij de kerk vanwege deze lastercampagne werd veroordeeld, in hoger beroep te gaan! Zo smijt óók hij met de Nederlandse offerontvangsten.

Dat de voorzegde intimidatiepraktijken hun wrange vruchten inmiddels volop afwerpen bewijst wel het feit dat de kerkelijke ambtsdragers bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zich coöperatief opstellen, zoals de voorganger/herder te Hoogezand, en men voor het overige naar buiten toe vooral muisstil is. Niemand durft een rechtszitting bij te wonen, doodsbenauwd als men is om door de districtsevangelist R.D. Vis te worden genoteerd als potentiële Querdenker. Een leugentje "om bestwil" schuwen de zegenaars niet, getuige de beweringen van de districtsevangelist en van apostel Peter Klene tegenover Bauke Moesker toen het ging om de stand van zaken bij de conservatoire beslagen. Wij zullen dat varkentje wel eens even wassen, moet de districtsapostel vervolgens hebben gedacht. Ruimhartig als hij is, deed hij recentelijk opnieuw een graai in het offerblok en liet hij mr. De Lange van de allerhoogste toren blazen. Om te voorkomen dat dit verzet tegen een onbeschroomde vragensteller niet genoeg zou zijn, werden er aanvullende maatregelen bedacht. Enkele van de meest gezagsgetrouwe verzetshelden stonden daarbij al te popelen. De één wilde wel een dreigbrief schrijven en de ander wilde die wel persoonlijk bij de geadresseerde afgeven. Anderen wilden wel meehelpen om hun geloofsgenoot en gemeentelid, door overal consequent het zwijgen toe te doen, voor levend dood te houden: wij zullen die rotvent die z'n kop boven het maaiveld uitsteekt, wel even wegpesten. Zie ook bij Glaubenskultur-Magazine het (Premium-)artikel van 17 december 2009 Mobbing — „Gibt es bei uns doch nicht!“ met een relevante visie van de districtsoudste in ruste, prof.dr. Dieter Kruse.

Hoe het ervoor staat in de meineedzaak, waarbij ook districtsapostel De Bruijn zich schuldig zou hebben gemaakt aan leugens, is nog altijd niet bekend. Door een zogenaamd verwijzingsvonnis op 7 december jl. van de rechtbank Alkmaar zal ook dit dossier verder worden behandeld bij de rechtbank Utrecht.

Verder hebben wij dit jaar gezien hoe de leugens rond de Boodschap van stamapostel Bischoff staande worden gehouden. Zie onze berichten over het studieweekend in Mainz en Frankfurt a/M in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!". Lezenswaard is het pas verschenen boek "Das tragische Erbe der J.G. Bischoff: Die Botschaft wird 60" van de van oorsprong nieuw-apostolische auteur Rudolf J. Stiegelmeyr (ISBN : 978-3-8448-0999-2); tevens leverbaar als e-book.

Van een bijna niet te beschrijven twijfelachtig gehalte was voorts de door de districtsapostel geregisseerde manifestatie in Oosterbeek, "begleitet vom stimmungsvollen Gesang eines Chores", van "die Apostel, Bischöfe und Bezirksämter der Niederlande (...) mit ihren Ehefrauen durch die Reihen der Grabsteine". Ten aanzien van de officieel nimmer betreurde opstelling van de nieuw-apostolische kerkleiding ten faveure van het Derde Rijk in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw liet het collectieve bewustzijn "an jenem Samstag, den 5. November 2011, mit anschließend Feierstunde" terstond een ieder in de steek. "Goed bedoeld", desnoods pro forma, zo vinden bij dit kerkgenootschap de 15.000 aangesloten leden, is altijd goed genoeg. Mocht er een keer een foutje aan het licht komen, dan prijzen "de zelfgenoegzamen" zich gelukkig want blijkbaar wordt er in dat geval ongelofelijk hard gewerkt. :shock:

Het wil de gelovigen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland dus nog steeds niet aan dat er achter de schermen mismanagement aan de orde is. En: huichelachtig blijft men wegkijken van... machiavellisme.
Redactie schreef:(...)
Wat hier eenvoudig moet gebeuren, is...
  • de dienaren in een gemeenschap moeten tegen hun voorganger zeggen dat het zó niet langer kan
  • de voorgangers van een gemeenschap moeten tegen hun districtsvoorganger zeggen dat het zó niet langer kan
  • de districtsvoorgangers moet doorkrijgen dat zij hun bestuurlijke verantwoordelijkheden niet langer kunnen veronachtzamen
  • enzovoort
... want het is gewoon straalbezopen, wat wij nu zien gebeuren, als sommigen bij dit kerkgenootschap kennelijk de vrijheid hebben om een dure advocaat en -verdomme- een "herder" op naasten af te sturen zonder dat er van tevoren één fatsoenlijk gesprek heeft plaatsgehad. Zó'n misselijkmakend optreden maakt je bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voorgoed ongeschikt voor álle diensten.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "do 08 dec 2011, 18:01" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
In feite leven de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nu al enkele jaren met een tijdbom. Ontremd en overmoedig heeft men het aangedurfd om voor eigen status en gewin, wat niet aan het licht mocht komen, naasten op te offeren die het maar gemakshalve moesten ontgelden. Ons advies: stop ermee want het is al doorzien. In deze samenhang nog het onderstaande citaat uit een brief van 24 november 2010:
"Het beste, [P.], zou nu werkelijk zijn dat je 'omkeert'. Doe het in het belang van jezelf, van je gezin, van je hele omgeving. Je zult er geen spijt van krijgen. Dat weet ik zeker. En help er alsjeblieft aan mee dat D.Ap. [De B.] hetzelfde doet."
Voor overige achtergronden; zie de thread Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten