Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Bauke
Beheerder
Berichten: 77
Lid geworden op: ma 08 dec 2008, 20:03

Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Bericht door Bauke »

Redactie schreef:[Bijgewerkt: 23.00 uur]


@all

"Mar dit haw Ik op dy tsjin, datsto net mear fan My hâldst lykas yn it earstoan" (Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt) ... Deze typerende woorden uit Openbaring 2 zijn achteraf bezien het meest toepasselijk op de kille en laconieke houding welke "De kerkleiding" vanmiddag aannam in de persoon van de districtsevangelist R.D. Vis, volgens eigen zeggen bij het kort geding aanwezig in de hoedanigheid van "adviseur van Het bestuur". De reden van deze spoedprocedure was de publicatie op de homepage van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van de "Verklaring inzake voormalig medewerker bouwafdeling":
  • Afbeelding

    Bron: Website Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (schermafbeelding d.d. heden, 19.53 uur)
Als advocaat namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland trad op mr. P.A. de Lange. Deze werd -in tegenwoordigheid van mr. C.H.J.M. Abeln- bijgestaan door kantoorgenoot mr. S.J. Nauta. Broeder Rohn was verschenen met diens advocaat mr. J.A.M. van de Sande.

De vraag waar het nu om draaide was natuurlijk:
kan "De kerkleiding" zich een dergelijke publicatie die bijzonder grievend is voor broeder Rohn en die hem vanzelf ongenadig buiten (!) "de gemeenschap" plaatst, feitelijk wel permitteren?

"Jazeker!", betoogde mr. De Lange, "NAK heeft gekozen voor de voor Rohn minst bezwaarlijke weg". De bewuste verklaring achtte hij "zorgvuldig, redelijk en proportioneel". Pas wanneer men op de NAK-homepage zou "doorklikken" zou volgens hem de naam Rohn te zien zijn. Néé dus! Zie boven.

De voorzieningenrechter getroostte zich daarop veel moeite om partijen tot een vergelijk te doen komen, want (gezien de diverse nog lopende rechtszaken): "U bent nog niet van elkaar af". Kon bijvoorbeeld niet over en weer nú, tijdens de zitting, worden afgesproken vanaf heden de publiciteit te mijden zolang men nog niet is uitgeprocedeerd? Plus daarbij de verwijdering van de website van de kerk van het onderhavige artikel?

Wellicht, meenden... de strijdende partijen. Als echter zo'n vervelend artikel vier weken lang op de website heeft gestaan, van het "werk Gods" nog wel, en het wordt eraf gehaald; is het dan alleen verwijderd, óf werd het ingetrokken?!

Voor mr. De Lange stond het onomstotelijk vast: "De kerkleiding" heeft níets (!) verkeerd gedaan want zij heeft enkel en alleen, vanwege de vele vragen die broeder Rohn doet (!) oproepen, haar leden willen inlichten; zulks zo terughoudend als maar mogelijk is. In geen geval mag daarom de indruk worden gewekt dat de "Verklaring versie 14 juni 2011.pdf" wordt ingetrokken. Hooguit wordt deze van de website verwijderd, doch uitsluitend, aldus mr. De Lange onder bijval van NAK-adviseur Vis, indien "de heer" of desgewenst "broeder" Rohn afziet van enige verdere (!) publicatie en hij absoluut niet langer (!) kritische websites (...) "souffleert".

Na tweeënhalf uur heen en weer praten, besloot de rechter tot ieders tweede termijn want een minnelijke regeling zat er tot haar ontsteltenis niet in. Broeder Rohn hechtte aan het woord "intrekking". De NAK-adviseur hield vast aan "verwijdering".

(...)
Wanneer je "aanzit", zoals ik, uw redacteur, vanmiddag bij een voor het "werk Gods" toch wel ernstig compromitterende aangelegenheid waarbij nota bene districtsapostel Brinkmann en apostel Peter Klene werden gedagvaard doch zij beiden schitterden door afwezigheid en "De kerkleiding" zich liet vervangen door mr. De Lange en NAK-adviseur Vis, gaat er werkelijk een boel door je heen, zoals:
  • Het 10e geloofsartikel
    Ik geloof dat ik verplicht ben de wereldlijke overheid te gehoorzamen voor zover dit niet in strijd is met goddelijke wetten.

    Bron: De tien geloofsartikelen
Was immers niet de overheid in principe Gods dienares? Al vanaf de zondagsschool werd ons dit in de Nieuw-Apostolische Kerk meegegeven! En dan breekt er vele jaren later, in 2011, opeens een dag aan, vandaag (!), waarop de "Godsgezanten" een visitekaartje zouden mogen afgeven dat past bij het bekende lied " 't Is Heer, Uw werk, van U alleen, het werk waarin wij staan", terwijl daarvan vervolgens -in mijn bijzijn- niets (!) terecht komt. Hierdoor moest ik denken aan een heel ander lied, namelijk "Wordt verlicht, gij die onwetend in de dienst der geesten staat"!
Wegens uitverkochte zalen voor hun zegenende activiteiten bleven de "Boden van Jezus Christus" weg, en degene die zij afvaardigden, de districtsevangelist Vis, stelde zichzelf voor als "adviseur van Het bestuur". Niks geen Godsgezant, geen zegenaar, geen dienaar; níets van dat alles! Betrokkene is werkzaam bij een Agentschap van de rijksoverheid, aldus mr. De Lange. Maar hoe zit het dan met alle bestuurs- en directiefuncties waarin hij -tezamen met de districtsoudste Nico Klene- door apostel Peter Klene, met gebruikmaking destijds van een volmacht van districtsapostel De Bruijn, was benoemd op 8 juni 2009? En maakt broeder Vis als districtsvoorganger vanuit "De landelijke vergadering" géén deel uit van "De kerkleiding"? Juist, dezelfde kerkleiding als "De kerkleiding" die het onlangs nodig oordeelde om niet het Intranet doch het Internet te kiezen als het meest aangewezen communicatiekanaal voor het aanschrijven van uitsluitend haar "leden" over een zekere heer Rohn. Ja, ja... Nooit gehoord van wetgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van medemensen? Echtwaar niet?! Ook niet van zorgvuldigheidsvereisten? Of van een gebod dat hier (!) van eminent belang kan zijn over Liefde? En óók geen idee ervan wat Friezen in de Bijbel lezen als er (in Jakobus 1 vers 22) staat: "Wês dan minsken dy’t der nei dogge en der net allinne nei hearre, oars hawwe jimme jimsels te fiter."? Nee, er was niet, pertinent níet onrechtmatig gehandeld, jegens iemand; de heer Rohn, of zo.

Zo vertrok God niet alleen uit Jorwerd...

Het WebTeam/BEE


P.S. O ja, de uitspraak van de rechtbank Utrecht volgt op woensdag 20 juli aanstaande. En volgens mr. De Lange bestaat "Het bestuur" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland momenteel uit districtsapostel Brinkmann, apostel Peter Klene én opziener Kamstra!

Berichten: 268
Geregistreerd op: za 11 dec 2010, 19:11
PrivéberichtE-mail
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Bericht door ACE »

@WT

Op deze middag is ruim € 3.000 aan advocaten besteed door de NAK. Met voorbereiding en
proceskosten kom je al gauw op een kleine € 10.000 in de BTW!
Daar doet de NAK niet moeilijk over.
Als je een autokostenbonnetje indient dat 0,01 te hoog is word je teruggefloten als boef!
Je bent vrijwilliger, dus ook de daarmee gepaard gaande kosten zijn voor jezelf.
DE Vis, heeft een vrije dag opgenomen en krijgt 0,20 per km! Voorts laat ie zich paaien
om als katvanger te fungeren. Of staat ie op de nominatie om Kamstra te vervangen?

Vraag:
Is er wel een strafklacht ingediend? Daar lees ik niets over. Het gaat over het plaatsen van een
verklaring, maar welke inhoudelijke waarde dient daaraan gehecht te worden?
Daar moet toch over gesproken zijn?

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 14.30 uur]

ACE schreef:@WT

Op deze middag is ruim € 3.000 aan advocaten besteed door de NAK. Met voorbereiding en
proceskosten kom je al gauw op een kleine € 10.000 in de BTW!
Daar doet de NAK niet moeilijk over.
Als je een autokostenbonnetje indient dat 0,01 te hoog is word je teruggefloten als boef!
Je bent vrijwilliger, dus ook de daarmee gepaard gaande kosten zijn voor jezelf.
DE Vis, heeft een vrije dag opgenomen en krijgt 0,20 per km! Voorts laat ie zich paaien
om als katvanger te fungeren. Of staat ie op de nominatie om Kamstra te vervangen?

Vraag:
Is er wel een strafklacht ingediend? Daar lees ik niets over. Het gaat over het plaatsen van een
verklaring, maar welke inhoudelijke waarde dient daaraan gehecht te worden?
Daar moet toch over gesproken zijn?

Groet,
ACE
@ACE

Uit de omstandigheid dat NAK-adviseur Vis gistermiddag tezamen met drie advocaten ter zitting verscheen, mag worden afgeleid dat er voor "de Kerkleiding" ongelofelijk veel op het spel stond. Overigens gebiedt de volledigheid hier te vermelden dat dit kort geding vorige week vrijdag al had zullen dienen, maar omdat van de zijde van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een tweetal ordners met paperassen zó laat bij de rechtbank Utrecht was ingeleverd dat de advocaat van broeder Rohn er pas op de valreep op kon reageren, waarna "De kerkleiding" zich erover beklaagde daarvan niet of nauwelijks kennis te hebben kunnen nemen, besloot toen de voorzieningenrechter om de inhoudelijke behandeling een week uit te stellen omdat het anders niet evenwichtig zou zijn. De kosten van rechtshulp, zowel voor de kerk als voor broeder Rohn, zijn hierdoor dus verder opgelopen! Ook vorige week kwam NAK-adviseur Vis in gezelschap van de drie gespecialiseerde advocaten De Lange, Nauta en Abeln. Laatstgenoemde treedt tevens op namens Scherpenzeel en Van Vliet in de zaak Königsberg (Oostenrijk). Merkwaardig genoeg echter blijkt het óók mr. Abeln te zijn geweest die namens "De kerkleiding" (!) al in maart jl. bij de politie in Utrecht tegen broeder Rohn een zogenaamde strafaangifte heeft ingediend. Hiermee kwam de aap dus uit de mouw!

De geldkraan ten laste van de ingekomen offerontvangsten bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is derhalve wijd opengezet. Kosten noch moeite worden op deze manier gespaard om broeder Ronald Rohn veroordeeld te krijgen.

In de beide ordners zat een kopie van de bewuste strafaangifte tegen broeder Rohn, zodat hij nu eindelijk weet wat hem voor de voeten wordt geworpen. Het valt allemaal te weerleggen, zo begreep ik vorige week toen mr. Van de Sande er al iets over zei. De door "De kerkleiding" ingeschakelde forensische onderzoekers hebben zich namelijk niet aan de voorschriften gehouden. Hun rapportage had in de thans voorliggende eindvorm niet mogen worden uitgebracht. Het werk is onaf en op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen, wat "De kerkleiding" zich overigens heeft kunnen realiseren! Dan riekt zo'n zaakje vanzelf naar een misselijke publieke actie waarbij de "Godsgezanten" er kennelijk op uit waren om met een lastercampagne de goede naam van broeder Rohn kapot te maken! Districtsapostel Brinkmann: in Duitsland spreekt men dan natuurlijk van "Rufmord", al zult u uw betrokkenheid daarbij uiteraard liever verzwijgen...
De boze opzet van districtsapostel Brinkmann in dezen blijkt bovendien uit het feit dat hij de redactie van Glaubenskultur-Magazine al vooraf (!) liet informeren over de inhoud van deze strafaangifte. Zie aldaar het betreffende Premium-Artikel in de serie "Der Fall Rohn". Hoewel het nu vakantietijd is, proberen wij binnenkort met een vertaling te komen van deze artikelen.

Inderdaad is er tijdens het kort geding wel over de strafaangifte gesproken, vrij uitgebreid zelfs, maar inhoudelijk bleef daar zowat niets van over! Blijkbaar moest mr. De Lange het daardoor gistermiddag hebben van opvallend veel retoriek - over bijzaken...

Hoewel er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland intern nogal is geschermd met de bevindingen bij “Grant Thornton Forensic Investigation Services” te Rotterdam; dat lijkt nu dus vooral gewichtigdoenerij te zijn geweest. Op- en aanmerkingen van "de speurders", die volkomen ten onrechte níet bij broeder Rohn werden geverifieerd, worden door "De kerkleiding" gepresenteerd als zijnde strafbare feiten. Meer amateuristisch kan het bijna niet worden aangepakt!

Er moet zich bij "De kerkleiding" zó veel rancune jegens broeder Rohn hebben opgehoopt (hij had "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" immers ook op het zakelijke vlak het goddelijke oppergezag van de hoogsten in rang onder de "zegenaars" dienen te aanvaarden), dat men, ontstoken in blinde woede, alles maar dan ook tot elke prijs álles uit de kast haalt om als hoofdlieden over duizenden (volgelingen) en miljoenen (euro's) staande te blijven op de voetstukken waarop God ze nooit de scepter zou hebben laten zwaaien. Nooit had Hij (!) zulke machtsfiguren de dienst laten uitmaken, de lakens laten uitdelen, ze een greep in de Kas laten doen om zichzelf van alle blaam te doen verschonen. Nimmer! Geboefte - dát is het op deze manier!!

Iets heel anders nog, en dan doel ik op de veelzeggende opmerking van de voorzieningenrechter: "U bent nog niet van elkaar af". Ik merkte namelijk dat de rechter speciaal óók rekening wilde houden met wat ervoor nodig zal zijn om in een geloofsgemeenschap samen verder te kunnen, los van een zakelijk conflict zoals dat nu gerezen is! Juist daarvoor echter schenen de vertegenwoordigers van "De kerkleiding" géén oog te hebben, wat mij hogelijk verbaasde... De gevolmachtigde "NAK-adviseur" Vis was blijkbaar straal vergeten wat hem als zielenherder tevens in dit verband feitelijk te doen stond:
Geen greintje naastenliefde viel er bij hem gistermiddag te bespeuren. Daarom begreep ik dat de voorzieningenrechter niet begreep dat "De kerkleiding" het nu laat aankomen op een uitspraak - en die zal ze krijgen. Ik vrees het ergste.

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Bericht door Criticus »

Is dat niet wat laat voor een strafaangifte? Ik denk dat er vorig jaar al berichten op dit forum stonden met betrekking tot een door R. Rohn uitgegeven bedrag t.b.v. onderhoud waar geen verklaring voor was (dit bericht stond destijds op dit forum maar ik kan het inmiddels nergens meer vinden), daarnaast leek het erop dat hij geen inzage wenste te geven in de administratie.

In de "normale" zakelijke wereld zou zoiets garant staan voor een ontslag op staande voet cq. het ogenblikkelijk ontbinden van alle overeenkomsten waarbij degene die duidelijk de informatie achterhoudt voor ALLE kosten opdraait. Dit is echter niet gebeurd, waardoor de vraag naar boven komt "waarom".

Waren er dan toch loyale redenen vanuit de NAK om de overtreder niet meteen met rechtsmiddelen op de knieën te dwingen? Of werd dit omzeild omdat er vanuit de NAK dan toch meer dingen speelden die het daglicht nog minder konden verdragen?

De zakelijke reden achter deze klucht ontgaat me toch deels.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Bericht door ACE »

@WT/BEE

Zo al in maart? Het OM heeft de zaak dus nog onder zich. Een rammelend, niet af en onvolledig onderzoek
door de speurneuzen van Arenthals verbaast mij niets. Herinner mij een zaak die door Janssen en Janssen
werden onderzocht en waar juridisch geen spaan van heel werd gelaten. Procedureel en inhoudelijk rammelde
het aan alle kanten. Zij waren wel de goedkoopste aanbieder van een forensic Due Diligence.

Dat er 3 advocaten aan te pas moeten komen om een publicatie te onderbouwen en de integriteit van de NAK
te bestendigen doet inderdaad vermoeden dat er veel te verliezen valt. Alsof de magistraat dat niet in de gaten
zou hebben.
Zelf weg blijven zegt ook heel veel! Wat was daar de drogreden van?
"Jazeker!", betoogde mr. De Lange, "NAK heeft gekozen voor de voor Rohn minst bezwaarlijke weg".
De bewuste verklaring achtte hij "zorgvuldig, redelijk en proportioneel".
Deze kwalificatie komt de Apostolische Kritiek site toe!

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Bericht door Redactie »

@all

Zojuist heb ik ter verduidelijking mijn vorige bericht in deze thread nog iets aangevuld (14.30 uur).

@Criticus

Zoiets staat ook mij wel bij, maar tijdens het kort geding kwam het naar voren dat alle uitgaande betalingen moesten worden geparafeerd door een NAK-collega bij de afdeling Bouwzaken, waarna ze door "Het bestuur" werden uitgevoerd. Broeder Rohn viel in dit opzicht dus niets te verwijten.

@ACE
Dank voor het compliment!


Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Bericht door ACE »

@WT/BEE

Waar je als forensic accountant mee aan de slag moet is de 'code of conduct', of te wel de TBV
Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden, de bedrijfsregels, autorisaties en mandaten.
Deze zijn flinterdun bij de NAK, immers TdB boog die per dag en gelegenheid om ten eigen faveure.
Als zakenpartner van RR was er zelfs sprake van een patroon van onbeschreven gedragsregels
en die golden ook ten tijde van het dienstverband. Bovendien namen zij elkaar 'in vertrouwen'.
Bij gebrek aan een code of conduct, kan er dus eenvoudigweg geen vinger gelegd worden
op een bewuste overtreding daarvan, dan wel dat het een strafbaar feit betreft.

Het zal dus bewezen moeten worden door de aangever. Een bijkomend probleem is dat het
geheugen van Theo de Bruijn zo lek is als een zeef en derhalve zeer selectief.

DEV Vis:
Tja, deze Rijksinspecteur lijkt me 'van God los'. Als intern adviseur ben je uiteraard niet gehouden aan
enige vorm van ethiek, immers de dagelijkse 'code of conduct' was die van 'ieder voor zich en
God voor ons allen'. Ooit is deze slappe knieën profeet door voormalig DO Brink naar binnen geloodst
als 'wonderboy'. Nou, nou dat zal zich uitbetalen.

Groet,
ACE
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Bericht door Criticus »

Redactie schreef:Zoiets staat ook mij wel bij, maar tijdens het kort geding kwam het naar voren dat alle uitgaande betalingen moesten worden geparafeerd door een NAK-collega bij de afdeling Bouwzaken, waarna ze door "Het bestuur" werden uitgevoerd. Broeder Rohn viel in dit opzicht dus niets te verwijten.
@ redactie, goed dat het je bijstaat, maar het heeft hier ook op dit forum gestaan!

Mocht R. Rohn niets te verwijten zijn, dan is dit natuurlijk geweldig en zal er voor hem nooit een veroordeling kunnen plaatsvinden.

Ik kan alleen "niets te verwijten" en "weigeren de administratie te overleggen" op geen enkele wijze met elkaar rijmen.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Bericht door ACE »

@WT/Criticus

Aanname:
Als het gaat om autorisatie van betalingen -eerst te paraferen door een collega op bouwzaken (voor
wat? Gezien?Akkoord?)- zoeken ze spijkers op laag water.
Immers het Bestuur (TdB,PK) heeft alleen volmacht om betalingen te doen uitgaan blijkt nu.
In het gehele administratieve proces blijkt dus een leemte te zitten, dus NIET verwijtbaar aan RR.

Ik herinner mij reken- en controle werk van de toenmalige administrateur DO B.
Mijn God die man gaf nog geen toestemming voor een gummetje. Daar hadden Tante Greet
en cs de grootste moeite mee (..)

Groet,
ACE
Emile
Berichten: 148
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 12:54

Re: Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk

Bericht door Emile »

Het is ook weer een kwestie van positief denken natuurlijk: op de ca in Amersfoort gaan de burolades wel makkelijker open als de weekvoorraad ballpennen weer bij iedere medewerker thuis staat op elke etage van hun betreffende woning. :mrgreen:
Een weg veraf of in de buurt,
er is altijd wel een flitspaal die gluurt.
Gesloten