Levend geloof

Uiteenlopende onderwerpen m.b.t. het apostolische geloofsleven
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Levend geloof

Bericht door BakEenEi »

@all
 • Voor: Jou

  Ze zeiden
  wij hebben een levend geloof

  want bij ons
  blijven de wegwijzers
  niet staan
  waar ze staan

  die gaan met je mee

  nee
  niet tot je er bent

  maar gewoon

  tot ze genoeg
  van je hebben

  fijn, he

  vind ik ook niet


  Van: Mij
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Levend geloof

Bericht door BakEenEi »

@all

Achteraf voegde ik nog de onderstaande quote toe aan mijn bericht op ma 10 jan 2011, 21:46 in de thread "Nieuw Apostolische Kerk... een sekte of toch het enige Godswerk op aarde?/Sektetest".
BakEenEi schreef:(...)

P.S. Zojuist kwam ik nog een oud forumbericht tegen. Ik schreef het o.a. op 11 mei 2007 bij NAK-Observer:
@all

Op 2 mei jl. ben ik uitgetreden als lid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Ik geef er de voorkeur aan hierover -uit de eerste hand- nog wat te zeggen.

Waar ik al jarenlang moeite mee heb, is de vermenging van bedrijfsmatige en geestelijke zaken. Dienaren kunnen hun energie en tijd immers maar één keer uitgeven. En staat dan zielzorg wel het meest centraal? Ook heb ik nooit kunnen begrijpen dat elk opvolgend ambt extra gewicht in de schaal zou leggen doordat aan dienaren dan meer en meer zgn. ponden waren toevertrouwd. Alsof God, wanneer het er op aankwam, méér had aan bijv. een priester dan aan een diaken. Als priester is iemand in de organisatie voornamer dan als diaken. In elk geval had het daar gedurig alle schijn van, want iedere hogere dienaar kan de initiatieven van een lagere dienaar altijd met een hiërarchische overmacht verslaan. Dankbaar hoorden we op te blikken naar onze zegenaars, de ambtsdragers. Hierbij is het de bedoeling dat ambtsdragers op hun beurt opzien naar degenen die een voornamer ambt (en dus een groter ambtsvermogen) hebben dan zijzelf. Altijd heb ik mij ongemakkelijk gevoeld bij de gedachte dat wie "lager" was, kennelijk minder goed tot zegen kan zijn, en ook bij de gedachte dat onder dienaren alleen de broeders worden verstaan die in de kerk een ambt hebben. Ik vind dit een akelige hooghartige benadering.

In mijn geloofsbeleving zijn deze "subcultuurverschijnselen" altijd verontrustende dissonanten geweest. Ik kon het moeilijk rijmen met de kerngedachte dat onze hemelse Vader één en al liefde is. Het leek wel alsof Hij lievelingskinderen had, onder wie met name "de zegenaars", en dat Hij het verder aan de Stamapostel en de Districtsapostelen overliet hoe in een ieder het geloof eventueel kon worden voleindigd. De Nieuw-Apostolische Kerk had het patent gekregen op de exploitatie van het werk des Heren. Echter, het is naar mijn stellige overtuiging een misvatting om te denken dat de Heilige Geest deze kerk regeert en dat een gevolmachtigd internationaal kerkbestuur het voor het kiezen heeft welke leidslieden God (!) moet zenden. Wat een hoogmoed om zoiets statutair te willen bepalen! In één van de gemeenten in Hamburg hebben we onlangs gezien dat er een voorbeeld is gesteld voor wie er (ná Uster**) nog aan twijfelde dat dienende broeders zich volledig akkoord dienen te verklaren met alle bevelen en voorschriften die er op gezag van de Stamapostel worden uitgevaardigd, zulks op straffe van uitsluiting. Werkelijk, dit is geen zuivere koffie. Het valt mij zwaar om deze en dergelijke ongerijmdheden te verdragen.

Toen St.Ap. Fehr werd opgevolgd door St.Ap. Leber, gaf deze te kennen: "Laten we het elkaar licht maken". Intussen kan ik er niets anders meer van maken dan dat hijzelf het heeft aangestuurd op het absolute tegendeel daarvan. In het woord van de maand van februari 2006 riep hij op tot een onbegrensd vertrouwen in ambtsdragers en onlangs, in het woord van de maand van januari 2007, om vooral geen ongenoegen en ontevredenheid te laten opkomen. Welnu, dan ben je dus uitgepraat. In de gauwigheid verschijnen er in de Onze Familie nog een aantal mededelingen en interviews, waarin ons onder andere te verstaan wordt gegeven dat aan homoseksuele broeders en zusters geen taak of ambt moet worden gegeven, en dat de zgn. Boodschap van St.Ap. Bischoff van hetzelfde zuivere gehalte was als de Openbaring van Johannes zal zijn. "Laten we het elkaar licht maken". (...) Voor mij zijn dat soort van uitlatingen door het "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", in welke hoedanigheid St.Ap. Leber recentelijk namens alle ingeschreven leden de Paus gelukwenste bij diens 80e verjaardag, klinkklare onzin. Zo'n warhoofd heb ik niet nodig en ik wens niemand toe van hem het slachtoffer te worden.

Hoe nu verder? Ik blijf gewoon die ik ben, en ik kies voor het evangelie van Christus zonder nog langer de filterwerking van de dogmatiek in een kerk. Ik zal er op dit forum geen discussie over aangaan. Maar ik vertelde dit nu liever even zelf dan dat er straks indianenverhalen de ronde gaan en ik die later moet ontzenuwen. Ik ervaar het als een ongelofelijk trieste zaak dat het allemaal zo is gelopen. Mijn devies: leef gezond met uitgebalanceerde geestelijke kost. God ziet bij ons het hart aan.
** "Natürlich möchten wir jeden Amtsträger behalten. Ich habe allerdings an dem Uster-Abend deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass sich die Amtsträger ganz hinter die Lehraussagen der Kirche stellen."
Bron: Antwortbrief von Stammapostel Leber vom 04. Dezember 2006 auf das Schreiben der Gemeinde Hamburg-Blankenese vom 12. November 2006
Hierover wil ik nu eigenlijk nog wel wat zeggen. Velen ervaren het als "not done" als iemand in de openbaarheid treedt met... laat ik het maar "vuile was" noemen. Wie aldus het "werk Gods" brutaal in een kwaad daglicht stelt, zal het slecht vergaan, zo wordt dan tevens gesuggereerd. Men houdt het voor onmogelijk dat bij kennelijke geestesnood de "knechten Gods" niet "met Zijn hulp" het leed hadden kunnen verzachten. Wie zich dan bovendien -door de kerk te verlaten- onttrekt aan zielzorg, heeft veel, zo niet uiteindelijk alles, aan zichzelf te wijten. (...)

Allerlei gedachten kunnen er op deze manier in "de gemeenschap" postvatten. Sinds ik mij bijna vier jaar geleden liet uitschrijven in het ledenregister van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, heeft vanuit deze kerk niemand (!) mij gevraagd waardoor dat heeft kunnen gebeuren. Wel werd mij bij diverse ontmoetingen bijvoorbeeld gevraagd "Hoe is het nú?" Informeerde men voorheen nog "Hoe is het?"; nu ging het er blijkbaar speciaal om: "Hoe is het nú?" Nú, sinds ik "de gemeenschap" had verlaten, wel te verstaan. Het eerste wat ik dan telkens voelde (!), was opnieuw de pijn van onderdrukking (!) die uitgaat van de nieuw-apostolische geloofspraktijk want: wat er voor mij toe deed, behoort "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" er juist níet toe te doen. Ook ik hoorde mijn leven namelijk in te richten naar de "waardevolle woorden van de stamapostel" toen deze zich in diens Woord van de maand in februari 2006 bijvoorbeeld als volgt uitdrukte:
 • Wie heeft Jezus Christus heden gezonden? De Heer heeft gezegd: "Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u." (Johannes 20:21). En: "Ik bid … ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen." (Johannes 17:20). Dat heeft Hij allemaal tegen Zijn Apostelen gezegd. Het gaat er dus ook vandaag om, de Apostelen des Heren aan te nemen en hun woord te geloven. Wie dat doet, ervaart de nabijheid en genade van God; de Heer leidt diegene naar de heerlijkheid, die dat doet. Geloven wij die, die de Heer zendt, Zijn Apostelen - dat is Gods werk.

  Ik zou het graag nog meer willen verduidelijken, wat het betekent om de Apostelen van Jezus Christus te geloven. Men kan heel intensief, maar ook oppervlakkig geloven. De Heer verwacht een diepgaand geloof. Dat is een geloof waarbij men navolgt. Dat is een geloof, waarbij men een onbegrensd vertrouwen in de boden van Jezus heeft. Dat is een geloof, waarbij men geduldig is. En dat is een geloof, waarbij men een vaste hoop heeft. Onze hoop is: onze Heer komt!


  Bron: http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/wo ... icle/9375/
"Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zijn de stamapostel en de apostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk de "boden van Jezus"; níet echter "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" tegelijkertijd óók evenzeer de "lagere" kerkelijke ambtsdragers. Blijkens het betreffende "Woord van de maand" van stamapostel Herr Dr. Wilhelm Leber in februari 2006 werden leden van de Nieuw-Apostolische Kerk alsdan geacht in hem "een onbegrensd vertrouwen" te hebben, evenals in de overige "Apostelen van Jezus Christus" in de Nieuw-Apostolische Kerk. Toen ik dat destijds las, brak mijn klomp. Het moet niet gekker worden, dacht ik. Daarom stuurde ik een bericht naar Zürich met het verzoek de betreffende tekst die toen pas enkele dagen op de website van de internationale kerkleiding stond, aan te passen. Enkele uren later werd ik opgebeld door een opziener die ongeveer het volgende tegen mij zei: "Dank voor uw opmerking. U zult echter één van de weinigen zijn die in de gebruikte woordkeuze een moeilijkheid ziet. Om deze reden bestaat er voor het kerkbestuur thans geen aanleiding het gepubliceerde artikel te wijzigen." (...) Met dat impliciete compliment moest ik het doen.

Wie echter voor zichzelf niet een beetje vertrouwen vraagt, of misschien naderhand nóg een beetje, doch op voorhand tot nota bene tot in het oneindige ál het vertrouwen; dat ging mij niet alleen véél te ver doch ook oneindig véél te ver. Het duurde hierna niet lang of mijn bange vermoedens werden bewaarheid. Allengs werd het bij stamapostel Leber een aaneenschakeling van discutabele uitspraken en dubieuze beslissingen. Het schijnt de overige "boden van Jezus" in de Nieuw-Apostolische Kerk niet te deren, al kan dit ermee te maken hebben dat men zich contractueel tot gehoorzaamheid jegens de stamapostel heeft verplicht. Weliswaar behoort volgens de Bijbel niemand zo'n eed te zweren; in het "werk Gods" oftewel de internationale Nieuw-Apostolische Kerk kan het echter allemaal. Veel is er bespreekbaar, doch op het opperste gezag van de "hoogste" "dienaren" in deze kerk valt niets af te dingen. Bouwt men in Oberhausen een hele woonwijk; zó heeft God het gewild. Geeft men iemand die op zoek is naar de gerechtigheid van God nul op het rekest; zó heeft Hij het gewild. Worden er in Arnhem miljoenenverliezen verzwegen; zó heeft het dan zeker moeten zijn. Daar geloof ík dus geen barst van!!

Hoe is het dan nú? Beter, véél beter dan onder het slavenjuk van de nieuw-apostolische kerkleiding...
 • Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

  Uit: Galaten 5: 1 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Levend geloof

Bericht door BakEenEi »

@all

Wat is het échte probleem in de Nieuw-Apostolische Kerk waardoor goddelijk leven daar niet meer kan gedijen, terwijl het met het geestelijke klimaat in deze kerk eerder toch anders was gesteld? Ik denk dat ik het antwoord weet! Eerst zal ik er maar niet omheen draaien dat deze vraag mij onbewust al zo'n 10 jaar lang had beziggehouden voordat ik het mijzelf toestond onder ogen te zien dat dit waarschijnlijk de vraag zou worden waarbij alleen "het verkeerde antwoord" "goed" is.

Een forumdeelnemer bij NAKtuell plaatste op 6 januari jl. een bericht met als onderwerp "57 Jahre neuapostolisch und nun selig evangelisch". Een gedeelte eruit:
(...)
Nun mache ich mir echt langsam Gedanken wie es denn weitergehen wird.

Leere Bänke, zum Verkauf stehende Kirchen, mehr als je zuvor???

Kaum Zuwachs???????????

Und dazu noch die vielen Gebötlein, die wir "Alten" doch sehr versucht haben einzuhalten und auf sehr vieles verzichtet haben und das wohl doch gar nicht notwendig war???

Da ich auch intern in der Gemeinde und im Bezirk große Schwierigkeiten hatte, weil man mit meinem Wirken nicht zufrieden war, es nicht professionell genug....
habe ich jetzt nach 57 Jahren die Konsequenzen gezogen und bin aus der NAK ausgetreten....und damit ich nicht ohne den lieben Gott weiterfahren will, schnurstracks in die Evangelische Kirche eingetreten, wo es auch sehr schön ist....nur man nicht so auf Schritt und Tritt beobachtet wird....und trotzdem selig werden kann..

(...)

Bron: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=1449553&r ... 0#16245190
Betrokkene merkt op dat opgelegde gedragsvoorschriften waar menigeen vroeger mee worstelde nu niet meer gelden, maar dat er tegenwoordig andersoortige maatstaven worden aangelegd waarbij het opnieuw lastig is om eraan te voldoen. Vrij vertaald: wij als individuele leden doen het nooit goed genoeg, maar vragen bestuurders zich ondertussen wel eens af wat er nu werkelijk op hun weg ligt om te willen bereiken? Het lijkt wel alsof dezen alleen maar gedurig anderen aan het frustreren zijn! (...) De betreffende forumdeelnemer had de kerk na 57 jaar daarom onlangs verlaten.

Het eerste misverstand bij de nieuw-apostolische kerkleiding is dat men ervan uitgaat door God beroepen te zijn in de bestuursfuncties die men bekleedt. Dat is namelijk niet het geval. Het tweede misverstand bestaat erin dat men in het "werk Gods" exclusief dienaar heeft willen zijn, en zegenaar, of Godsgezant. Het derde misverstand is gelegen in de omstandigheid dat men kinderen Gods een juk oplegt dat men zelf niet eens kan dragen. Het vierde misverstand houdt ermee verband dat men het wil laten doen geloven dat sommigen in Zijn werk belangrijker zijn dan anderen.

Door de zaken aldus misleidend voor te spiegelen, door verantwoordelijkheden te ontlopen, door geen oog te hebben voor "het gebrokene", door naasten niet voor vol aan te zien; dáárdoor is er in deze kerk stilaan géén leven meer mogelijk. Wie het gezag van God verwisselt met het gezag van een kerkbestuur, heeft van de kerk een afgod gemaakt.
 • [34] Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, [35] maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt.

  Uit: Handelingen 10 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Levend geloof

Bericht door BakEenEi »

@all

Zojuist herinnerde ik mij de bovenstaande drie berichten alsmede de onderstaande drie berichten (in de thread "Leegstand NAK Appartementen in Arnhem/Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding"):
Toen de geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding vorig jaar kort na de zomervakantie -opnieuw- in het geding kwam door de opvallende leegstand van het appartementencomplex "Eimersstaete" in Arnhem, wist ik voor mijzelf dat het hier niet ging om zomaar een incident. Daarom haalde ik ter verduidelijking een aantal achtergronden aan die tussen 7 en 12 februari 2010 waren geschetst op de website waaraan dit forum is gekoppeld:
Voor wie nog wel wat verder terug wil in de geschiedenis; zie http://www.apostolischekritiek.nl/BRIEV ... 20FEHR.htm. In de jaren '90 van de vorige eeuw publiceerde namelijk Dr. Erwin Meier-Widmer, een nieuw-apostolische jeugdvriend van stamapostel Richard Fehr en priester in ruste, diens correspondentie met de kerkleiding toen ook hij was opgebotst tegen de "gestaalde kaders" in de Nieuw-Apostolische Kerk. Voor mij persoonlijk begon hier destijds over onze landgrenzen heen de kennismaking met "de achterkant van het gelijk" in de kerk waarin ik was opgegroeid. In feite heeft Dr. Erwin Meier-Widmer bewerkstelligd dat de kerkleiding ertoe besloot om aan de slag te gaan met haar tot dan toe intern sterk eenzijdig belichte geschiedenis. Intussen werd het een publiek geheim dat er over de uitwerking daarvan naderhand grote verdeeldheid ontstond onder de leden van het internationale kerkbestuur. De vertraging die hiervan het gevolg was bij de werkzaamheden in de desbetreffende projectgroep, heeft de kerkleiding uiteindelijk lelijk opgebroken want via het Internet hadden vele waarheden talrijke leugens welke men verborgen had willen houden inmiddels achterhaald. Een en ander kwam pijnlijk aan het licht op 4 december 2007, toen de (tweede) Europese Informatieavond plaatsvond. Overigens lag er toen van buitenaf al zo veel extra feitenmateriaal voor, dat niemand er meer omheen kon dat er (ook) in de Nieuw-Apostolische Kerk een "afdekcultuur" (had ge)heerst. Stelselmatig waren uit alle macht zaken die het daglicht niet konden velen onder het tapijt geveegd, en geen hand was er uitgestoken naar zielen die daarmee als slachtoffer geen naam mochten hebben. Stamapostel Leber wist hier wel raad op. Op de Europese Jeugddag 2009 zei hij tegen 46.000 aanwezigen dat hij zijn verzoenende hand naar de getroffenen uitstak. En daar is het sindsdien bij gebleven. Voor zover degenen die het feitelijk aanging daar later van hoorden, voelde men zich met dergelijke uitspraken "voor de Bühne" voor de zoveelste keer niet voor vol aangezien. Van de op 4 december 2007 al enorm aangetaste geloofwaardigheid van stamapostel Leber, bleef weinig meer over. Anderen realiseerden zich dit pas toen vorig jaar de herziene geloofsbelijdenis werd gepresenteerd: God koos definitief exclusief voor de Nieuw-Apostolische Kerk... Wie dat zo durft te stellen, moet van goeden huize komen! "Het 'werk Gods' wordt belichaamd door de Nieuw-Apostolische Kerk!"

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Levend geloof

Bericht door BakEenEi »

God koos definitief exclusief voor de Nieuw-Apostolische Kerk...
[eerste vervolg]


@all

De (tweede) Europese Informatieavond op 4 december 2007 diende trouwens een tweeledig doel. Met het toen geïntroduceerde "zelfbeeld" werd namelijk het startsein gegeven voor een nieuwe "politieke koers" die men zou gaan varen. Voor menigeen was het in elk geval duidelijk dat de Nieuw-Apostolische Kerk aan de vooravond stond van veranderingen; alleen, in welke richting zouden die gaan? De kerkleiding liet er geen enkel misverstand over bestaan:
 • Zelfbeeld van de Nieuw-Apostolische Kerk
  De formulering van een zelfbeeld scheen voor de kerkleiding belangrijk met het oog op het feit dat de leden van de kerk in gesprekken met andersgezinden in korte en eenvoudige bewoordingen duidelijk kunnen maken, wat de wezenlijke kenmerken van het nieuw-apostolische geloof en van de kerk zijn. Met het zelfbeeld moet een basis voor wereldwijd uniforme uitspraken in de openbaarheid geschapen worden.

  De door Jezus Christus gelegde weg naar heil in onze tijd
  1. Jezus Christus leidt de Nieuw-Apostolische Kerk door levende Apostelen. Hun leer is gebaseerd op de Heilige Schrift.
  2. Het Apostelambt is het door Jezus Christus gemachtigde ambt voor heilsbemiddeling.
  3. Apostelen zijn noodzakelijk om Zijn kerk op de door Hem beloofde wederkomst voor te bereiden.
  4. De Nieuw-Apostolische Kerk kent de drie sacramenten Heilige Waterdoop, Heilige Verzegeling en Heilig Avondmaal.
  5. De afdracht van de sacramenten Heilige Verzegeling en Heilig Avondmaal, en de vergeving van zonden zijn gebonden aan het Apostelambt.
  6. Nieuw-apostolische christenen hebben door de Heilige Verzegeling de gave van de Heilige Geest ontvangen.
  7. Jezus Christus, waarvan de Heilige Schrift getuigt, staat in het middelpunt van het geloofsleven van de nieuw-apostolische christen. Hij werkt tegenwoordig in Zijn kerk en zal wederkomen. Het geloofsdoel van de nieuw-apostolische christen is, met Christus verenigd te worden bij Zijn wederkomst.

  Bron: Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, http://www.nak.org/nl/over-ons/zelfbeeld/
Het zelfbeeld diende als opstapje naar de herziene geloofsbelijdenis. Met de presentatie daarvan wachtte de kerkleiding (met in de tussentijd nog de Europese Jeugddag van 24 mei 2009) tot juni 2010. Het onloochenbare zelfbeeld leidde toen tot de onderstaande formuleringen:
 • Geloofsbelijdenis

  Het 1e geloofsartikel:
  Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde.

  Het 2e geloofsartikel:
  Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, ingegaan in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden en opgenomen in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij wederkomen zal.

  Het 3e geloofsartikel:
  Ik geloof in de Heilige Geest, en één, heilige, algemene en apostolische kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van de doden en het eeuwige leven.

  Het 4e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de Heer Jezus Zijn kerk regeert en daartoe Zijn Apostelen heeft gezonden en nog zendt tot aan Zijn wederkomst, met de opdracht te onderwijzen, in Zijn naam zonden te vergeven en met water en Heilige Geest te dopen.

  Het 5e geloofsartikel:
  Ik geloof dat degenen die door God tot een ambt zijn geroepen, slechts door Apostelen tot hun ambt worden gewijd en dat uit het apostelambt volmacht, zegening en heiliging voor hun dienst voortkomen.

  Het 6e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de Heilige Doop met water de eerste stap is naar de vernieuwing van de mens in de Heilige Geest en dat de gedoopte daardoor wordt opgenomen in de gemeenschap van degenen die in Jezus Christus geloven en Hem als hun Heer belijden.

  Het 7e geloofsartikel:
  Ik geloof dat het Heilig Avondmaal ter gedachtenis aan het eenmaal gebrachte, algenoegzame offer en aan het bittere lijden en sterven van Christus, door de Heer zelf is ingesteld. Het waardig genieten van het Heilig Avondmaal waarborgt ons de levensgemeenschap met Christus Jezus, onze Heer. Het wordt gevierd met ongezuurd brood en wijn; beide moeten door een ambtsdrager die door de Apostel gevolmachtigd is, worden afgezonderd en toegediend.

  Het 8e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de met water gedoopte zielen door een Apostel de gave van de Heilige Geest moeten ontvangen om het kindschap Gods en de voorwaarden voor het eerstelingschap te verkrijgen.

  Het 9e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de Heer Jezus zal wederkomen, zo zeker als Hij in de hemel is opgenomen, en de eerstelingen uit de doden en de levenden, die op Zijn komst hoopten en werden voorbereid, tot zich neemt en dat Hij na de bruiloft in de hemel met dezen op de aarde terugkomt, Zijn Vredesrijk sticht en zij met Hem als koninklijke priesters zullen regeren. Na afsluiting van het Vredesrijk zal Hij het eindgericht houden. Dan zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen en bij Zijn volk wonen.

  Het 10e geloofsartikel:
  Ik geloof dat ik verplicht ben de wereldlijke overheid te gehoorzamen voor zover dit niet in strijd is met goddelijke wetten.

  Bron: Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/geloofsbelijdenis/
Vanuit het "zelfbeeld" wordt er dus via de "geloofsbelijdenis" toegewerkt naar de thans op handen zijnde "catechismus". De onloochenbare inhoud van de geloofsbelijdenis zette stamapostel Leber er in diens "Woord van de maand" in augustus 2010 inmiddels toe aan om onder de titel "Geloofsbelijdenis en catechismus" daartussen vast de verbindende schakel aan te brengen:
 • De geloofsartikelen bieden ons zekerheid. Ze beschrijven centrale punten uit ons geloof in een bondige vorm. Dat zorgt er per definitie voor dat niet alle aspecten van de geloofsleer opgenomen kunnen worden. In het bijzonder brengen de geloofsartikelen niet tot uitdrukking hoe wij tegenover andere christelijke overtuigingen staan. Een principieel punt is echter al vaker door mij benadrukt, ik herhaal het hier nog eens: God is Zijn handelen altijd soeverein. Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt. Verdere uitspraken over onze houding komen in volgende publicaties ter sprake.

  Bron: Geloofsbelijdenis en catechismus
Hiermee waren de laatste twijfels weggenomen die er onder geïnteresseerde lezers nog konden bestaan over de implicaties van de "koerscorrectie" waartoe de kerkleiding op 4 december 2007 haar eerste officiële mededelingen had gedaan. Het zou bijvoorbeeld afgelopen zijn met de gesprekken op ooghoogte met andersgezinde christenen! De kerkleiding had onmiskenbaar besloten tot een "ruk naar rechts". Even volgde er nadien een zekere stilte maar in december 2010 zagen ook de belangrijkste gesprekspartners in oecumenisch verband in, dat men elkaar in 10 jaar tijd nauwelijks naderbij was gekomen. Nu echter -overgaand tot de kennelijk al in 2007 beoogde orde van de dag- werd het voor de kerkleiding de hoogste tijd om haar geactualiseerde zienswijze binnen de eigen geledingen geïmplementeerd te krijgen. Op de internationale website van de kerk valt hierover intussen het volgende te lezen:
 • Trainingsseries voor de nieuw-apostolische catechismus begonnen
  26.01.2011

  Het introductieseminar voor de invoering vond plaats in Lehrte
  Uit alle Aposteldistricten kwamen de deelnemers
  Begroeting door de gastheer, Districtsapostel Klingler

  Lehrte/Zürich. Een conferentiehotel in Lehrte (bij Hannover) bracht vertegenwoordigers uit alle Aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd samen, om een inleidende bijeenkomst over de geplande catechismus mee te maken. Districtsapostel Wilfried Klingler, de gastheer uit Niedersachsen, heette de deelnemers hartelijk welkom. „Ook al ligt de nieuwe catechismus van onze kerk hier nog niet in gedrukte vorm, toch vinden wij het belangrijk om de broeders en zusters zo snel mogelijk te informeren over de lesinhoud.“

  De gedrukte catechismus zal bestaan uit ongeveer 600 bladzijden. Op het ogenblik wordt de Duitse tekst in de belangrijkste talen binnen de kerk vertaald, in het Engels, Frans, Portugees, Spaans en Russisch. Dit is een heel complexe opgave, die veel tijd in beslag neemt, bevestigt Apostel Wilhelm Hoyer (Aposteldistrict Noordrijn-Westfalen). Hij leidt een van de werkgroepen, die zich met de catechismus bezighouden. Waarschijnlijk zal er eind 2012 een complete gedrukte versie voor alle Aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk beschikbaar zijn.

  De trainingen

  Voor deze introductiebijeenkomst voor de invoering werd per Aposteldistrict een vertegenwoordiger naar Lehrte gestuurd. Opdracht voor de deelnemers aan het seminar is, om in hun nationale kerken de introductiebijeenkomsten voor ambtsdragers van de kerk en voor de gemeenteleden te organiseren. De nadruk bij deze eerste training ligt op het kerkelijke inzicht van de Nieuw-Apostolische Kerk en de leer van de sacramenten met in het bijzonder inzicht in het Heilig Avondmaal. Op voorbeeldige wijze wordt ook de betekenis van het 5e gebod behandeld, om de deelnemers met de taal en getuigkracht van de nieuwe catechismus vertrouwd te maken.

  (...)

  Bron: Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, http://www.nak.org/nl/nieuws/naki-nieuws/article/17093/
Waarom al het bovenstaande?! Door het beloop van de gebeurtenissen nog eens de revue te laten passeren, ziet u hopelijk in dat er nu, in 2011, zéker sinds 2007 níets (!) nieuws onder de zon is. Het komt er dus op neer dat een goed verstaander die tijdens de (tweede) Europese Informatieavond -achteraf ook wel de Desinformatieavond genoemd- aan een half woord genoeg had, inderdaad al kon weten wat vele anderen nú pas dóórkrijgen... Ik vind het belangrijk om dit vast te stellen want hiermee wordt het hopelijk ook begrijpelijker dat bijvoorbeeld de voormalige apostel Sepers eerder al met recht en reden voorzag dat er van de Nieuw-Apostolische Kerk uiteindelijk (hij anticipeerde bij Christ-im-Dialog in deze samenhang op de situatie in het jaartal 2020) slechts een kleine fundamentalistische geloofsbeweging zou overblijven:
 • CiD: Wo sehen Sie die NAK dann 2020?
  Gerrit Sepers: Als eine kleine fundamentalistische Bewegung.

  Bron: Interview „Dann komme ich zurück“ van 8 mei 2007 (met Esther Vietz, Thomas Andrich en Frank Vietz)
Het punt is namelijk dat de kerkleiding alleen informatie prijsgeeft voor zover het haarzelf uitkomt. Alleen ingewijden en anderen die de ontwikkelingen op de voet volgen kunnen dus zien aankomen wat er staat te gebeuren. Op deze manier worden talloze overige belanghebbenden gemanipuleerd (!) zonder dat men het zich in eerste instantie kan realiseren. Omdat ik deze policy na verloop van tijd voor mijzelf als het ware kon ontcijferen, mede door mijn werkervaring op het landelijke bureau van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, twijfelde ik niet aan wat ik op de diverse fora soms uiteenzette.

Desondanks ben ik níet tegen de Nieuw-Apostolische Kerk. Waar ik op tégen ben is: kindermishandeling - en wel in de meest ruime zin des woords. Ik ben dus ook tégen de mishandeling (door schijnapostelen) van kinderen Gods!!

Zie voor commentaar op de geloofsleer mijn bericht "op wo 08 dec 2010, 20:59" in de thread " Nieuw Apostolische Kerk... een sekte of toch het enige Godswerk op aarde?/Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?".


[wordt vervolgd]

BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Levend geloof

Bericht door ACE »

@BEE

Nav jouw observaties:
Als Peter Klene van het kaliber 'een man een man, een woord een woord' is, stapt hij per direct op!
Zijn reputatie is echter dat van een klapvee-volgeling en kwakzalver op theologisch nivo.
Maar een mens kan veranderen (..)

Groet,
ACE
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Levend geloof

Bericht door BakEenEi »

God koos definitief exclusief voor de Nieuw-Apostolische Kerk...
[tweede/laatste vervolg]


@all

In de hoogste versnelling gaat het in de thans door fundamentalisten geregeerde Nieuw-Apostolische Kerk bergafwaarts. In Nederland is de situatie al helemaal zorgwekkend door de financiële knoeiboel rond "Eimersstaete" waar de m.i. incompetente kerkleiding -die aan alle kerkelijke ambtsdragers dienaangaande het zwijgen heeft opgelegd- blijkbaar nog altijd geen raad mee weet.

In een voorgaand bericht lichtte ik toe hoe bij velen nu een eertijds levend geloof (!) in het evangelie van Jezus Christus om zeep wordt geholpen:
 • Het eerste misverstand bij de nieuw-apostolische kerkleiding is dat men ervan uitgaat door God beroepen te zijn in de bestuursfuncties die men bekleedt. Dat is namelijk niet het geval. Het tweede misverstand bestaat erin dat men in het "werk Gods" exclusief dienaar heeft willen zijn, en zegenaar, of Godsgezant. Het derde misverstand is gelegen in de omstandigheid dat men kinderen Gods een juk oplegt dat men zelf niet eens kan dragen. Het vierde misverstand houdt ermee verband dat men het wil laten doen geloven dat sommigen in Zijn werk belangrijker zijn dan anderen.

  Door de zaken aldus misleidend voor te spiegelen, door verantwoordelijkheden te ontlopen, door geen oog te hebben voor "het gebrokene", door naasten niet voor vol aan te zien; dáárdoor is er in deze kerk stilaan géén leven meer mogelijk. Wie het gezag van God verwisselt met het gezag van een kerkbestuur, heeft van de kerk een afgod gemaakt.
  • [34] Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, [35] maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt.

   Uit: Handelingen 10 (NBV)
  Bron: mijn bericht "Re: Levend geloof" op di 11 jan 2011, 20:00 in de thread Praktisch apostolisch-zijn/Levend geloof.
Het zullen werkelijk heilloze inspanningen zijn die men zich getroost om deel te nemen aan de zogenaamde "Trainingsseries voor de nieuw-apostolische catechismus". Begin er niet absoluut aan (!), zou ik ieder willen aanraden: vergif kun je beter niet uitproberen...

Groet,
BakEenEi
Laatst gewijzigd door BakEenEi op zo 13 feb 2011, 18:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Levend geloof

Bericht door BakEenEi »

ACE schreef:@BEE

Nav jouw observaties:
Als Peter Klene van het kaliber 'een man een man, een woord een woord' is, stapt hij per direct op!

(...)
@ACE

Dit is ook waar op dit Forum het laatste redactionele artikel mee eindigt:
Wie als kerkelijke ambtsdrager (sterker nog: als Godsgezant en Apostel des Heren) zulke zaken in scene zet terwijl men ingevolge de statuten van dit kerkgenootschap "een onbesproken levenswandel" moet hebben "die afgestemd is op de leer van Christus", dient "de eer aan zichzelf te houden". Voor apostel Peter Klene en (al) diens handlangers zal dit betekenen dat ieder de ambtsopdracht terug moet geven en men bestuursfuncties vanuit het kerkgenootschap moet neerleggen.

Bron: Dubbelhartigheid "Godsgezanten" doorzien; Redactie op "di 25 jan 2011, 11:11"
Ik zie het trouwens ook voor districtsoudste Nico Klene en districtsevangelist Vis somber in. Beiden lieten zich door apostel Peter Klene benoemen in diverse (betaalde) bestuurs- en directiefuncties, maar wat hebben zij ervan gebakken?!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
basis
Berichten: 142
Lid geworden op: ma 01 nov 2010, 14:16

Re: Levend geloof

Bericht door basis »

BakEenEi doet het in zijn voorgaande berichten voorkomen alsof vanaf de informatieavond van 4 december 2007 een soort uitgestippelde koers door de internationale kerkleiding is doorgezet. Een ruk naar rechts als het ware....
Dat zou dan betekenen dat binnen het apostelcollege hierover een eenduidige mening bestaat. De door de districtsapostelen uitgezette koers wordt in deze visie momenteel wereldwijd geïmplementeerd.

In bovenstaande veronderstelling wordt dus van een zekere planning en coördinatieve implementatie hiervan uitgegaan.

Ikzelf heb aldoor zo sterk het gevoel dat er juist sprake is van een soort van chaotisch aandoende hap-snap regelgeving en ik herken eigenlijk niets van een vooraf uitgezette lijn. Daarvoor vind het allemaal véél te ad-hoc overkomen. Er worden zéér omstreden uitspraken gedaan, er ontstaat veel commotie die dan weer moet worden gevolgd door damage-control; vaak to little to late...

Ik weet niet of er internationaal nu werkelijk wel zo goed wordt samengewerkt binnen de NAK dat van dergelijke machinaties als hierboven genoemd door BakEenEi wel sprake kàn zijn. Ik heb vele aanwijzingen voor het tegendeel; d.w.z. dat de eenheid binnen de schare der districtsapostelen op veler gebied ver te zoeken zou zijn....

Mijn theorie voor de beroerde staat waarin onze Nederlandse kerkprovincie van de NAK zich bevindt is een andere:

1) Demografie: Er sterven méér mensen dan dat er worden geboren en er komen door een totaal afwezig zijn van evangelisatie minder leden nieuw bij dan dat er mensen zich onttrekken. Dat is dus al een dubbele afname. Bovendien is het een gegeven dat mensen zich minder snel binden (individualisatie).

2) Vertrek Apostel Sepers. Als we kijken hoe in Nederland Gerrit Sepers afstand deed en de negatieve berichtgeving (voor de NAK dan toch) die er in de kranten op volgde en we herinneren ons nog zijn vele door het hele land heen gehouden diensten (vaak boeiende en bindende bijbel-strooptochten) dan is de conclusie gerechtvaardigd dat vanaf het moment dat hij onze kerk verliet er wel een soort grauwsluier over de NAK-Nederland heenviel.

3) Al een tijd daarvóór had ik een vreemd gevoel bij de opvolging van Apostel Pos door Apostel de Bruin, Sepers was landelijk goed bekend (dus ook in het Noorden) maar De bruin was dat niet en werd daardoor mede door het vreemde passeren van Sepers wel iets gewantrouwd.
Al met al heeft dit hele gedoe niet bijgedragen aan een toenemend vertrouwen van de basis t.o.v. het kader, niet dus bij mij alleen maar bij velen.

4) Later volgde dan de informatieavond met de vreemde voorstelling van het verleden van de NAK die absoluut niet strookte met de werkelijkheid. Hierover heb ik meer NAK-kers horen praten/discussiëren dan dat ik ooit binnen de NAK had gehoord.

5) De samenvoegingen en opheffingen van vele gemeenschappen lijken misschien onvermijdelijk maar iedere opheffing kost nu eenmaal leden!
Hier en daar zal een zekere gehechtheid aan zoiets aards als het kerkgebouw zelfs meespelen. Er is dan hier en daar ook wel erg gemakzuchtig en ongevoelig omgegaan met "Der Vaad'ren Erfdeel". Kerken zoals die aan de Amsterdamse Henri Polaklaan, de Enschedese Lipperkerkstraat, de Hoogeveense Schutstraat en de Apeldoornse De Ruijterstraat hadden natuurlijk nooit verkocht en/of afgebroken mogen worden.

6) Het bekend maken van het feit dat de NAK-Nederland als zodanig wordt opgeheven en in Duitse handen komt heeft bij veel broeders en zusters het vertrouwen in de toekomst niet versterkt. Het vooruitzicht op een Duitse districtsapostel doet vele broeders en zusters terugdenken aan de tijd van vóór Apostel Pos toen ook een Duitse apostel hier de scepter zwaaide. De meeste broeders en zusters hebben hieraan geen goeie herinneringen.
Ik persoonlijk denk dat het onder Duitse leiding al gauw beter zal gaan dan nu...maar weet ook dat dit een héél fout standpunt is...

7) De hele warboel rondom Eimerstate is natuurlijk slechts het topje van een IJsberg waarop de meeste broeders en zusters nauwelijks zicht hebben maar waarover wel wordt gepraat, geroddeld en nagedacht...dit lijkt op dit moment verdacht veel op de druppel die de bekende emmer doet overlopen.

Ik zie een duidelijke teruggang van het aantal (betrokken) leden in ons land meer als een gevolg van deze 7 genoemde punten dan als het gevolg van een ruk naar rechts die ook theologisch de meeste Nederlandse broeders en zusters koud laat. In samenwerking met andere kerkgenootschappen zijn apostolischen (ook aan de basis) nauwelijks geïnteresseerd.

Het door BakEenEi in chronologische volgorde geplaatste en zich aftekenende internationale beleid van de kerk zou wel zo kunnen bestaan en dus op waarheid berusten maar of dat nu in de Hollandse situatie tot het uiteindelijke verval van onze kerk heeft geleid waag ik te betwijfelen.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Levend geloof

Bericht door BakEenEi »

@basis

Het zou fijn zijn als er zich op dit Forum méér deelnemers melden. Draagt bijna niemand het apostolische werk nog een warm hart toe?! Je kunt beter stil zijn voor God dan stil voor je naaste aan wie kinderen Gods heel wat te melden zouden hebben...

In dit verband herinner ik mij een prachtig mannenkoorlied:
 • Afbeelding
Ik heb het als organist vaak voor aanvang van de dienst gespeeld, vooral in de tijd dat wij in Amersfoort nog een heel bijzonder harmonium hadden. Op een dag was het weggehaald en stond het in de regen, ergens bij de fietsenstalling achter het gebouw. De organisten wisten van niets! Er kwam bij mij toen "ongenoegen en ontevredenheid" op, al was er ondertussen een groot pakket bezorgd met elektronica erin, luidsprekers en "kilometers" bedrading. Achteraf zat ik met mijn emoties helemaal fout, volgens stamapostel Leber...
In de Nieuw-Apostolische Kerk wordt er VOOR mensen beslist en OVER ze gesproken. Zij dienen hierin "de hand Gods" te zien. Men behoort dankbaar te zijn en blij. De tienden zijn verschuldigd, ook over een dertiende maand, exclusief nog een extra dankoffer; exclusief onkosten die de aangesloten leden uiteraard graag daarenboven voor eigen rekening zullen nemen, enzovoort. Hierna wenst niemand bij de kerkleiding enig inzicht in de financiën te verkrijgen, want zo heeft God -in en door Zijn gezanten- het gewild. Wanneer de kerken leeglopen, blijft ieder op zijn post tot eventueel nadere instructies volgen. Wie weggaat en niet terugkeert, moet maar weten wat daarvan komt:
BakEenEi schreef:
BakEenEi schreef:(...)
In de jaren '50 van de vorige eeuw heeft het hierdoor zelfs zó ver kunnen komen dat er in een gedrukt tijdschrift voor ambtsdragers werd gesteld:
"Der Stammapostel allein ist die geoffenbarte Liebe Gottes. Wer sich von ihm trennt, hat sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Solche sind zu ihrem eigenen Richter geworden. Der liebe Gott will seine Kinder selig machen, aber nicht solche, die alles besser wissen. Wir sollen keine Sklaven sein, sondern freigemachte Gotteskinder. Wir lieben nicht allein Gott, sondern auch den, den er gesandt hat." (Amtsblatt; 15. Juni 1952; S. 94)
(...)
@all

Al lijkt het aangehaalde statement uit 1952 inmiddels gedateerd; op 29 maart 2009 hield stamapostel Leber een dienst in Oeganda (o.a. in het bijzijn van districtsapostel De Bruijn). In het tijdschrift Unsere Familie werd van diens prediking als volgt verslag gedaan:
 • (...)
  Wir stehen auf einem Felsen. Ich erinnere daran, dass Jesus einst zu Petrus sagte: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen" (Matthäus 16,18). Wir als die Gemeinde stehen auf dem Felsen. Solange wir mit diesem Felsen verbunden sind, haben wir Kraft. Diese Kraft befähigt uns, den Teufel zu überwinden, ja, alle Geister zu bezwingen. Aber wenn man nicht mehr auf dem Felsen steht, wenn es anderen Mächten gelingt, diese Verbindung zu unterbrechen, dann verliert man sofort seine Kraft. Dann ist man nicht mehr gesegnet. Dann verliert man den Glauben und kann die Liebe Christi nicht mehr wahrnehmen. Deshalb ist es so wichtig, auf diesem Felsen gegründet zu sein, mit dem Stammapostel verbunden zu bleiben, Verbindung mit den Aposteln zu haben, so oft wie möglich in die Gottesdienste zu gehen. Stehen wir nicht mehr auf dem Felsen, sind wir unserer Kraft beraubt und werden zum Spielball der Geister.

  (...)
Hier wordt dus gedreigd (!!) met de liefde van God. Die zouden gelovigen namelijk kwijtraken indien zij "de verbinding" met de stamapostel (die in deze dienst in Oeganda op dat moment zelf aan het woord is) en de apostelen loslaten. Werkelijk, ik zou persoonlijk niet weten hoe je jezelf (!!) als vermeende Godsgezant nóg belangrijker kunt maken. Prompt wendde ik mij hierover vorig jaar tot een "hogere verantwoordelijke leidinggevende" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland; meermalen zelfs. Ik wacht nog steeds op een serieuze reactie... Intimidatie en manipulatie "uit naam van God" zijn wat mij betreft... uit den boze!

Groet,
BakEenEi

Bron: http://samenapostolisch.nl/phpbb3/vi ... p=876#p876
Hoewel ik hem o.a. had geschreven dat ik de diensten bezoek bij de GvAC, hield Armin Brinkmann (die vanaf mei 2011 voor Nederland de nieuwe districtsapostel zal zijn) mij op 23 december 2009 in niet mis te verstane bewoordingen voor hoe het er nu met mij voorstaat:
 • Es ist schade, dass Ereignisse in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass Sie sich von dem Werk Gottes distanzierten und sogar aus der Neuapostolischen Kirche ausgetreten sind.
Dat was zijn uitspraak en daar moest ik het mee doen... Ik besloot weliswaar stil te zijn voor God maar niet tegenover deze "hogere verantwoordelijke leidinggevende". Hij liet echter de deur in het slot voor mij dichtvallen: zwijg, wees stil.

Toch moet alles gaan zoals Hij (!!) het wil...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Plaats reactie