Wir haben es nicht gewußt

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Wir haben es nicht gewußt

Bericht door Redactie »

Wir haben es nicht gewußt

Zelden wordt er -zoals bij de Nieuw-Apostolische Kerk- een verenigingsleven gezien met zo'n enorme dichtheid aan hogeren, verantwoordelijken en leidinggevenden, zodat men bijna zou vergeten zich af te vragen wat alle leden hier feitelijk samenbindt. Wir haben es nicht gewußt, zullen vast "de zegenaars" onder hun verklaren, indien het aanstonds uit is met het spel; nadat "de hand van leiding" in een overvolle rechtszaal nog de schertsvertoning heeft opgevoerd van de vermoorde onschuld. Wir haben es wirklich nicht gewußt. Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch könnte natürlich nicht hingenommen werden, aber sonst? Nein, das alles wußten wir überhaupt nicht. Das kann man doch einfach auch nicht wissen! Es gilt, das zu tun was unser Stammapostel geraten hat. Auch er wird sich freuen und hat "gute Hoffnung", dass sich in den Niederlanden nach Abschluss des Prozesses ein normales Verhältnis mit Bruder Rohn einstellt, wie auch mit Bruder Moesker. Sicherlich möchte unser Stammapostel gerne und jederzeit bereit sein, mit kritischen oder querdenkenden Geschwistern zu sprechen. Wichtig ist aber, dass es konstruktiv ist. Weil er selber ursprünglich ein Mathematiker war, kann er sehr gut klar denken; meistens gerade. (...) Genoeg van hetzelfde. Een bestuur dat bestaat uit "neanderthalers" die de hele wereld afreizen, uit een zwijgende meerderheid en uit verdachten van talrijke strafwaardige feiten, is een onbehoorlijk bestuur. Eén en één is twee.

TjerkB
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Wir haben es nicht gewußt

Bericht door BakEenEi »

Redactie schreef:Wir haben es nicht gewußt

(...)
Een bestuur dat bestaat uit "neanderthalers" die de hele wereld afreizen, uit een zwijgende meerderheid en uit verdachten van talrijke strafwaardige feiten, is een onbehoorlijk bestuur. Eén en één is twee.

TjerkB
@all

Over "één en één is twee" gesproken; zie mijn berichten van "Do 09 Aug 2012, 21:52" en van "Vr 10 Aug 2012, 20:08" in de thread "Criticasters of opbouwwerkers?!", waarin deze gedachtegang nog eens onder de loep wordt genomen.

In de Nieuw-Apostolische Kerk wordt kritiek, hoe opbouwend ook, "vanaf het altaar" continu gepareerd én gebagatelliseerd met allerhande mantra's die steevast neerkomen op wat stamapostel Leber ook diens gehoor in het Duitse Lübeck, afgelopen zondag voorafgaande aan de avondmaalsviering, maar weer fijntjes onder de neus wreef:
„Wir sind als Menschen immer geneigt, mehr auf andere zu blicken und uns an Kleinigkeiten aufzuhalten. Aber sich zu sorgen um die eigene Sünde, das ist ein anderes Thema, das macht man nicht unbedingt.“

Bron: Stammapostel Leber predigte in Lübeck (€): Freiheit heißt nicht „macht, was ihr wollt“;
RELIGIONSREPORT - Steffen Liebendörfer am 14. August 2012
In de praktijk willen "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in deze kerk namelijk steevast van geen kritiek weten. In het geheel NIET. Het gesproken woord tijdens openbare erediensten in de Nieuw-Apostolische Kerk is doortrokken van geraffineerde uitspraken als hierboven aangehaald van de internationale bestuursvoorzitter. Een verraderlijke variant ervan is bijvoorbeeld de reactie van districtsapostel Ehrich, die ik onlangs tegenkwam bij NAKtuell, op de bij hem kennelijk aangekaarte problematiek rond de brutaal verbraste 10 miljoen euro door districtsapostel Armin Brinkmann: "Wichtig ist nur, daß man aus den Fehlern lernt." Zie ook mijn bericht van "Do 26 Jul 2012, 15:53" in de thread "Dienen en lijden geven". Zó wordt in deze kerk elke bal met zowat de snelheid van het licht schijnbaar subtiel doch in wezen o zo venijnig teruggekaatst naar de desbetreffende onderworpenen aan het "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" in de "hoogste dienaren" belichaamde goddelijke (lees: kerkelijke) leergezag. Je wordt door de "zegenaars" net zo lang met de meest vergezochte varianten op dit thema geconfronteerd, totdat je het uiteindelijk wel zult laten ooit nog één vraag te stellen. Tegen betaling, zich daarbij te oriënteren op het "tiende deel", slepen ze je, volledig schuldbewust en totaal vermurwd, vervolgens in al hun goedheid nog wel mee naar hun zogenaamde einddoel. Handel alleen naar hun woorden. Kijk ze vooral niet op de vingers en: kom dus niet naar een rechtszaal waar ze lelijk te kijk staan.

Op deze manier heeft de nieuw-apostolische kerkleiding al decennia lang weldenkende en welwillende gelovigen domweg tot op de draad doen verslijten. Het was slikken of stikken voor ze. Wie de kerk trouw blijft totdat sommige machtsfiguren aus hun Fehlern gelernt hebben, loopt een groot risico want je relaties gaan eraan én je gezondheid. Zowel het een als het ander!! Het enige wat je misschien nog meemaakt, is, dat de ongenaakbaren in hun dagdromen knarsetandend wegkwijnen. Immers: geen enkel ander voorportaal van de nieuw-apostolische hemel op weg naar het vermaledijde einddoel (exclusief voor de ingeschreven leden) staat dezen logischerwijs te wachten...

Gelovigen die dapper ergens het initiatief toe nemen zónder zelfgenoegzaam korte-termijndoelen na te streven, worden rücksichtslos door het systeem opgeofferd. Zie bijvoorbeeld hoe het Michael Koch vergaat:
BakEenEi schreef:Politiek gedraai (5)
BakEenEi schreef:@all

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard...

Er is helemaal geen reden toe om wat de financiële administratie betreft géén volledige transparantie na te streven.

(...)
Uit: Bericht door BakEenEi op "vr 18 feb 2011, 12:20 " in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
@all

Onder verwijzing naar het vorige bericht: tóch zag het er zo'n 10 jaar geleden voor velen beslist nog rooskleurig uit. Men putte hoop uit de ontwikkelingen die wezen op een openingsproces waarin de kerk zich leek te bevinden. Daarover verscheen in 2004 zelfs nog een boek, getiteld "Neuere Entwicklungen in der Neuapostolischen Kirche: Eine Dokumentation des Öffnungsprozesses" door Katja Rakow. Eén van onze broeders en zusters die toen aan het einde van de tunnel het licht al meende te ontwaren, is Michael Koch, thans uitgever van Glaubenskultur-Magazine welk Internet-platform blijkens de door Rakow ingewonnen informatie is voortgekomen uit het enthousiasme waarmee nieuw-apostolische jongeren in 1992 het initiatief namen tot het organiseren van zgn. "GlaubensKultur Abende".

(...)
Hiermee wordt -anno 2003- duidelijk in een behoefte voorzien, zo wil het mij voorkomen. Rakow vervolgt: "Welche Kritikpunkte oder Probleme sehen Sie in Ihrer Kirche?" Michael Koch:
 • - mangelnde Transparenz und immer noch zu wenig Offenheit
  - Absolutheitsanspruch/Exklusivitätsdenken
  - Stagnation im ökumenischen Öffnungsprozess
  - zu hierarchisches Amtsgebäude, daraus resultierend auch ein allzu "behördliches" Denken
  - die Rolle der Frauen innerhalb der NAK
  - die Rolle der Homosexuellen innerhalb der NAK
  - mangelnder Wille zur Auferbeitung der eigenen Kirchengeschichte und die fehlende kritische Distanz zu gemachten Fehlern
  - unsystematische Glaubenslehren, die zum Teil nicht zueinander passen
  - Inkohärenz beie der Quellenverwendung für die Begründung von Lehraussagen
  - Änderung von Lehraussagen werden nicht als sloche bezeichnet, es muß immer der Anschein der bloßen "Erweiterung" gewahrt bleiben
  - Änderung von Lehraussagen geschehen zögernd, unzureichend begründet und bleiben auf einzelne Punkte beschränkt (letztes Beispiel: Änderung in der neuapostolischen Eschatologie)
(...)


Uit: bericht door BakEenEi »op "do 22 sep 2011, 08:02" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
En ga dan nú eens na hóe betrokkene gisteren -maandag 13 augustus 2012- antwoordde op een bericht van één van de lezers bij Glaubenskultur-Magazine:
 • Afbeelding
Wie van zijn of haar hart geen moordkuil maakt, wie reëel meedenkt, wie zich pro actief opstelt, maar wie daarbij niet vermag in te zien waarom het verstand op nul moet en de blik op oneindig; die kunnen ze in de Nieuw-Apostolische Kerk missen als kiespijn. "Querdenker" worden ze genoemd - door en namens de "Betonköpfe" onder de zegenaars (lees: de angsthazen). Want serieus: de heersende geestelijke elite in deze kerk is bang, doodsbenauwd in feite om binnen haar quasi-religieuze machtsbestel te worden onttroond. Bang om invloed te verliezen, bang om verborgen agenda's prijs te geven, bang om niet meer zogenaamd in naam van God alle zeggenschap te hebben over kapitalen aan offerontvangsten; bang nota bene om in Zíjn werk te mogen dienen!!

Zie verder de column van Reinier van Markus van 20 mei 2011 onder de titel "Bindingsangst".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Wir haben es nicht gewußt

Bericht door BakEenEi »

@all

"Wir haben es nicht gewußt denn wir wollten auch einfach nichts wissen! Unbedingt nicht." Hoe treurig en zorgwekkend tegelijk ook; dit typeert de op zijn zachtst uitgedrukt "laconieke houding" onder met name kerkelijke ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk ten opzichte van de nu al jarenlang aanhoudende berichtenstroom over schrijnende (want: mensonterende) misstanden in dit kerkgenootschap.

Onvermoeid en onverminderd leveren betrokkenen hun hand- en spandiensten aan een akelig corrupte (internationale) kerkleiding. Corrupt (!) in de zin zoals wij het vanaf "Di 22 Nov 2011, 15:43" beschreven in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!". (...)

Terwijl Reinier van Markus (blijkens de in het vorige bericht in deze thread van hem aangehaalde column) onwetenden over hun eventuele bindingsangst richting Nieuw-Apostolische Kerk heen probeert te helpen, ziet ook hij, gelet op diens "woordvoerderschap met executoriale titel", kennelijk geen reden om intern eerst maar eens orde op zaken gesteld te krijgen: "Kom bij ons gezellig koffiedrinken en thee zetten!"

Ook voor vele anderen binnen de Nieuw-Apostolische Kerk is de eigentijdse geschiedenis van weinig of geen betekenis. Men hecht er nul en gener waarde aan. Daarentegen droomt men van de realisatie van het door Peter Johanning, de internationale woordvoerder van de kerk, al zo'n 10 jaar geleden gelanceerde idee van zogeheten Wohlfühlgemeinden: kerkgemeenten waarin het hoegenaamd goed toeven zou zijn. Te denken valt hierbij aan multifunctionele kerkgebouwen die extra zijn voorzien van een beamer, een piano, keukenapparatuur en dergelijke.

De beheerders van zulke gebouwen willen de openingstijden dan wel wat verruimen, als dat de bezoekersaantallen kan doen opschroeven. Dat ondertussen het kerkbestuur, dat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland slechts uit drie personen bestaat zonder bijvoorbeeld tevens een Raad van Toezicht, zich allerlei moeilijkheden op de hals heeft gehaald door voor het kerkgenootschap wel de aanwijzing te koesteren van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met alle voorrechten van dien, doch niet de adequate kwaliteitszorg te organiseren welke men jegens de samenleving heeft waar te maken, laat kerkelijke ambtsdragers -als Van Markus- schijnbaar onverschillig.

Hier wringt de schoen. Wie kans ziet om weg te kijken van de aangerichte ellende en desondanks in staat is "leuke dingen" te verzinnen voor de mensen, zodat de schijn in elk geval bedriegt, mist in deze samenhang elk gevoel voor urgentie. Zó ga je vanuit het evangelie van Jezus Christus niet te werk. Dat kun je eenvoudig niet maken. Op deze manier is het dweilen met opzettelijk de kraan open. Zó draai je je naasten een rad voor ogen! Je slaat bewust géén acht op de doorgaans ernstige gevolgen van geestelijk geweld in jouw fraaie kerkgenootschap, en je wast de handen in onschuld. Je weet je van de prins geen kwaad. Je dient uitsluitend "omhoog", dat wil zeggen: je bent een "dienaar" voor hen die jou in hun kerk (!) aan een status hielpen. Op grond van die vermeende status speel jij nu déze rol. Je hebt dus mooi twee gezichten.

Groet,
BakEenEi :shock:
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Wir haben es nicht gewußt

Bericht door BakEenEi »

@all

In een sfeer van intimidatie krijgen leidinggevenden geen informatie. Of hun informatie bestaat voornamelijk uit wat hielenlikkers ze te melden hebben. Op deze manier zal het niet lang duren of men loopt achter de feiten aan. Pas wanneer het begeerde leiderschap tot reële proporties is teruggebracht, in een christelijke geloofsgemeenschap wil dat zeggen op het niveau van "voeten wassen", zullen verantwoordelijken weer in staat zijn een kloppende levenshouding te ontwikkelen. Daar mankeert het namelijk aan indien men volstaat met goede woorden zonder goede daden.

In de Nieuw-Apostolische Kerk is in toenemende mate zó'n enorme stroom halve waarheden over de gelovigen uitgestort, dat die informatie voor wie het moet behappen nauwelijks meer te verwerken is. De internationale kerkleiding doet het tegenwoordig voorkomen alsof wij in onze veranderende wereld het geloof dagelijks opnieuw door haar moeten laten uitvinden. Alleen kerkelijke ambtsdragers die beroepen zijn in het ambt van apostel zouden hieromtrent op grond van de Bijbel nog de nodige duidelijkheid kunnen verschaffen. Maar zo raak je natuurlijk verknipt!

"Trek het je niet aan!", zullen de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" dienaangaande antwoorden: "Heb gewoon een onbegrensd vertrouwen; dan lig je nergens meer wakker van." Zo worden in deze kerk de gelovigen geïnfantiliseerd want de nieuw-apostolische hiërarchie onder haar bazige dienaren moet zegevieren. Hun wil is wet. Voor hen zal aller knie moeten buigen. Ze hebben maling aan de meest elementaire Bijbelse beginselen...
 • [28] Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ [29] Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; [30] heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” [31] Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

  Uit: Marcus 12 (NBV)


  Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. [26] Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, [27] en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn [28] – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

  Uit: Matteüs 20 (NBV)


  [18] Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. [19] Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.

  Uit: 1 Johannes 3 (NBV)
Het is maar dat wij het allen weten. De aarde is geen paradijs, al kunnen wij het er wel van maken, uitgaande van ieders individuele verantwoordelijkheid! Wie zichzelf als dienaar onbelangrijker maakt, kan de energie op andere zaken richten die daarom vragen. Bovendien wordt daarmee de kans verkleind op ontsporing in termen van machtswellust en zelfverrijking.
Wat er in de Nieuw-Apostolische Kerk met name fout is gegaan, is, dat de verantwoordelijkheden niet mochten blijven liggen waar deze thuishoren. Onder druk van de gekunstelde machtsverhoudingen onder "zegenaars" blijven capaciteiten van anderen dan kerkelijke ambtsdragers onbenut. Angstvallig houdt de kerkleiding vast aan de totale zeggenschap over alles. Men koestert alleen de eigen familie- en kennissenkring. Van de gepredikte "Offenheit und Transparenz" zal daarom niets terechtkomen.

Wat de zelfgenoegzame geestelijke elite in deze kerk pijnlijk ontbeert is in feite "de bereidheid om geraakt te worden door de ander".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Wir haben es nicht gewußt

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 21.45 uur]


@all

Dat wordt natuurlijk alleen maar allemaal geschreven uit rancune, zullen de mensen wel denken; dacht ik. Nou nee!! Voordat ik er trouwens iets meer over kan zeggen, graag eerst even dit: al zal men er bij de nieuw-apostolische kerkleiding ongetwijfeld "genuanceerder" over denken, ik schaam mij niet voor het evangelie van Jezus Christus en evenmin voor wat God mij in handen gaf aan menselijke mogelijkheden en beperkingen. Ja, de kerk die ik ontvluchtte mag wat mij betreft morgen al worden verboden: het brutale machtsmisbruik wat daar kan plaatsgrijpen, overschrijdt de grenzen. Naar slachtoffers wordt niet omgekeken want het vanuit de kerk berokkende leed waarover zij klagen is "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" ieders eigen schuld. Met het verstand op nul en de blik op oneindig was er namelijk niets gebeurd. Onder het mom van dat wij onszelf moeten overwinnen, wordt er in de Nieuw-Apostolische Kerk van gelovigen verwacht dat men zelfs geen acht meer slaat op basale gevoelens als boosheid, angst of droefenis. Ze horen in het niet te vallen bij de vreugde over onze "genaderijke uitverkiezing". "Laat geen ongenoegen en ontevredenheid opkomen!", aldus de oproep van stamapostel Leber in diens Woord van de maand in januari 2007. Als God -die een kenner der harten is- uit Zichzelf geen antwoorden geeft, stel dan geen brandende vragen.

Wat ik schrijf is uit betrokkenheid met mijn naasten en uit onvrede over de "zegenaars" die de handen -om de misstanden in hun kerk de wereld uit te helpen- niet ineenslaan, doch ze telkens in onschuld wassen. Ik vind dat laf en onverantwoordelijk. Dáárom zeg ik er wat van. Zie eventueel (vanaf) het redactionele bericht op "Di 19 Jun 2012, 23:09" in de thread "Wie weet wie Marcel Dagenbach is?" om beter te begrijpen wat ik hiermee bedoel.
"De kus van de melaatse maakt ons ontvankelijk, beter gezegd kan ons ontvankelijk maken voor een mens of omstandigheden die wij hiervoor niet kenden. Een mens of situatie aan wie of waaraan wij voorbijgingen. Een omstandigheid die wij trachten te negeren, om te voorkomen dat ons eigen fraaie wereldje of ons eigen zo goed opgebouwde ego een knauw te verduren krijgt."

(...)

"Zo zegt Franciscus:
 • Gelukkig de mens die zijn naaste in al diens broosheid draagt, zoals hij zelf door hem gedragen zou willen worden als hij in dezelfde toestand zou verkeren."


Bron: "Als het wassen van andermans voeten" (Franciscus ontmoeten in leidinggeven en werk), Jaap Lodewijks, UItgeverij Ten Have, 2011
ISBN 978 90 259 6135 0
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Wir haben es nicht gewußt

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 24-08-2012, 09.00 uur]


@all

Tijdens een paneldiscussie op de radio kwam het onderwerp "afgunst" voorbij. Als ik het mij goed herinner bestond dit panel uit schrijvers, uit Nederland en Vlaanderen. "Afgunst," aldus de Belgische deelnemer, "dat hoeft geen probleem te zijn want men dient eenvoudig afstand te doen van het verlangen". Zou het zó simpel zijn (?), vroeg ik mij destijds verwonderd af. Voortbordurend nu op het gedachtegoed van de spirituele grootmeester Franciscus van Assisi, waarover ik schreef ik in mijn vorige bericht, trof mij het gezichtspunt zoals Gerard Pieter Freeman dit over Franciscus verwoordde:
"Hij adviseert strengheid voor jezelf en barmhartigheid ten opzichte van de ander. Het is ook een uitermate realistische tekst: je mag van de ander niets anders verlangen dan 'wat de Heer jou door hem geeft', of dat nu liefde of slaag is. Je moet dus van de werkelijke mens houden, niet van de gedroomde of verhoopte broeder. Zoals hij is, kwaad, nukkig, zondig, zo is het goed, dat is genade. Je mag zelfs niet willen dat hij een betere christen wordt. Hierin wint realisme het op indrukwekkende en zelfs schokkende wijze van idealisme of moralisme."
Uiteraard laat dit onverlet dat verantwoordelijken, ook binnen de Nieuw-Apostolische Kerk, gerust verantwoordelijkheid mogen tonen. En: uit de Bijbel heb ik niet kunnen opmaken dat er zegen op rust dat je elk willekeurig pak slaag zodanig koestert dat je het je laat welgevallen totdat je bent doodgeknuppeld:
 • Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet.

  Uit: Jesaja 5: 20 (NBV)
Niettemin, voor wie zich geen raad weet met alle verwarring die ik geprobeerd heb enigszins te ontrafelen door zowel keerzijde als rand van de nieuw-apostolische medaille te belichten, helpt het misschien dat ik niet heb gekeken op de tijd die daarmee gemoeid is, en zal zijn.

Zie ook mijn bericht op "Vr 25 Nov 2011, 23:54" in de thread "Sektetest", alsmede het redactionele bericht op "Wo 20 Jun 2012, 19:58 in de thread "Elders gelezen... " én mijn bericht op "Zo 24 Jun 2012, 20:01" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Wir haben es nicht gewußt

Bericht door BakEenEi »

Redactie schreef:(...)
In Nederland bestaat het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk al gedurende een reeks van jaren uit drie personen en momenteel zijn dat dus alleen personen, die om uiteenlopende redenen zichzelf hoogst verdacht hebben gemaakt. Allen hebben namelijk van doen met juridisch getouwtrek, waarbij het gaat om miljoenenverliezen voor de kerk. Een dergelijke bestuurssamenstelling bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), welke aanwijzing (van de minister van Financiën) de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland namelijk geniet, is afkeurenswaardig, te meer daar het kerkgenootschap een Raad van Toezicht ontbeert.

Hoe dan ook, uit nog geen enkel gewezen vonnis heeft mogen blijken dat het werkelijk allemaal anders in elkaar steekt dan Rohn na 8 juni 2009 in kleine kring binnen de kerk te kennen gaf. Zoals het elders op dit Forum al werd gememoreerd, heeft het kerkbestuur hem op enig moment zelfs de toegang tot alle kerkgebouwen ontzegd, waarbij een extreem hoge boete verbeurd zou worden verklaard indien betrokkene zich aan dat verbod niet zou houden. Het is daadwerkelijk gebeurd dat hij zich met diens gezin voor een openbare eredienst meldde bij zijn eigen kerkgemeente in Arnhem en dat hij daar bij de voordeur werd tegengehouden!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 24 Jul 2012, 15:38" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!".
@all

Eind volgende week zal er naar verwachting meer bekend zijn over hoe de rechtbank Utrecht aankijkt tegen sommige zaken waarbij het nieuw-apostolische kerkbestuur en de voormalige projectleider Ronald Rohn in hun opvattingen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Cruciaal blijft naar mijn idee wat er precies is gebeurd op maandag 8 juni 2009, toen Rohn door apostel Peter Kene c.s. werd geschorst, en daarnaast wat de kerkleiding voordien, al in het najaar van 2008, heeft doen besluiten om Rohn in de oorspronkelijk verkozen bedrijfsopzet buitenspel gezet te krijgen. Hij was toen nog maar sinds 15 mei 2008 officieel bij het kerkgenootschap in dienst. Districtsapostel De Bruijn heeft steeds hoog opgegeven van een onderzoeksrapportage, uitgebracht door “Grant Thornton Forensic Investigation Services” te Rotterdam, waarin overduidelijk naar voren zou zijn gekomen hoezeer Rohn talrijke malen de plank heeft misgeslagen en hij derhalve het verdiende loon niet mocht ontlopen, namelijk:
door het kerkbestuur te worden ontslagen en nog voordat er recht gesproken zou zijn alvast publiekelijk aan de schandpaal genageld.
Dit laatste trouwens wilde de per 15 mei 2011 aangetreden nieuwe districtsapostel, Armin Brinkmann, op donderdag 16 juni 2011 nog wel voor diens rekening nemen, nadat eerder apostel Peter Klene op 21 februari 2010 daartoe al de aanzet had gegeven. Bij mij rezen de haren ten berge toen ik deze hoogmogende heren dienovereenkomstig had zien presteren, zichzelf uitgevende voor Boden van Jezus Christus, Godsgezanten en zegenaars - om maar enkele hoedanigheden te noemen waarin men zich op gezette tijden onder het volk begeeft. De bedoeling is dan dat men wordt aangezien voor hoge vertegenwoordigers van het hemelrijk...

Door het juridische getouwtrek, dat het gevolg was van de schorsing op maandag 8 juni 2009, ontstond er echter zó veel verwarring, dat men er bij de rechtbank Utrecht nu al drie jaar over doet om zich door alle rookgordijnen en stofwolken heen te werken om uiteindelijk rechtvaardig te kunnen oordelen over de kern van het geschil, een in het "werk Gods" uit de hand gelopen arbeidsconflict. Door wiens toedoen kon dat toch allemaal maar zo gebeuren? Voor het verongelijkte kerkbestuur staat hoe dan ook één ding vast, namelijk, naar Romeinen 8 vers 31: "Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?" Doch let hierbij op de nuance! Er staat immers: "ALS". Vooralsnog staat er dus nog helemaal niets zo vast als het kerkbestuur het zichzelf "in de volle overtuiging des geloofs", mede krachtens de macht van het getal van haar volgelingen, al toewenst.

Meerdere keren woonde ik rechtszittingen bij die de waarheidsvinding in deze gecompliceerde kwestie naderbij moesten brengen. Als oud-medewerker op het bureau van de Centrale Administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland voelde ik zó veel plaatsvervangende schaamte opkomen voor het in de interactie met de rechtbank prijsgegeven "onwelluidende vocaal" van en namens de gedagvaarde "hoge dienaren", dat ik het op primetime op TV zou willen laten uitzenden - opdat "een ieglijk" wat dit exclusieve kerkgenootschap betreft voor eens en voor altijd, wettig en overtuigend, tot de kennis der waarheid kome.

Ik dacht ook: wat is dít érg voor de nagedachtenis aan degenen die in deze geloofsgemeenschap met een hart vol liefde hebben gediend; die weer en wind trotseerden, niet op de klok keken; degenen, die mijn geloof hebben opgebouwd! Wat hebben die anderen er nu een puinzooi van gemaakt. Hoe durven ze zich in veld en beemd nog met goed fatsoen incognito te vertonen? Hoe zal er voor hen ooit nog een weg terug zijn, al was het alleen maar onder naasten in ieders privé-sfeer! Wie doorbreekt hun geharnaste monologen? Wij moesten ons per se gedwee van ze gedragen, als dankbare gedresseerde gemuilkorfde schaapjes Zijner weide.

De kerkgemeenten zouden opbloeien indien allen die zichzelf tot op heden hoger (!) achtten, niet langer, rücksichtslos heersend (!), het volle licht tegenhouden dat ze voor anderen nu al jarenlang bazig wegnemen.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Wir haben es nicht gewußt

Bericht door BakEenEi »

@all

Het was niemand minder dan Petrus, tegen wie Jezus zich richtte met de volgende woorden...
 • Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

  Uit: Marcus 8: 33 (NBV)
Inmiddels weten wij dat dit niet aan dovemansoren werd gezegd!
 • "Wij zijn op de weg ten leven - die een school der vorming is... "
Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Wir haben es nicht gewußt

Bericht door ACE »

@BEE
Het was niemand minder dan Petrus, tegen wie Jezus zich richtte met de volgende woorden...

Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

Uit: Marcus 8: 33 (NBV)
Inmiddels weten wij dat dit niet aan dovemansoren werd gezegd!

"Wij zijn op de weg ten leven - die een school der vorming is... "
De kerkleiding is zo rot als het maar zijn kan.
Geen enkele integriteit, ethiek of fatsoensnormen.
Het regime duldt geen enkele tegenspraak.
Achter iedere glimlach is het gehuil van de Satan te horen.
Ondertussen slapen de discipelen onverstoord verder.

Groet,
ACE
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Wir haben es nicht gewußt

Bericht door BakEenEi »

@all

Ter afsluiting van deze thread breng ik een tweetal berichten in herinnering uit november 2010:
BakEenEi schreef:@all

Was niet feitelijk het toppunt van brutale onverschrokkenheid bij de nieuw-apostolische kerkleiding er overtuigend mee bewezen toen zij onlangs een advocaat inschakelde om sommigen op dit forum, onder wie ingeschreven leden van de kerk zelf, het schrijven en waarschuwen (!) te beletten?! Berichten die aan de verantwoordelijke ambtsdragers intern worden toegezonden blijven immers doorgaans onbeantwoord! Zo schreef ikzelf bijvoorbeeld onder de titel "Interactie" op 06-05-2004/23:01 (dus inmiddels zeseneenhalf jaar geleden) "langs de geordende weg" het volgende:
In onze kerk is er in zekere zin een sfeer ontstaan van "ouwe jongens krentenbrood", van "het zal allemaal zo'n vaart niet lopen". Er heerst soms gewoon een ronduit irritante zelfvoldane bezadigdheid, waar bij wijze van spreken "geen poot tussen te krijgen is". Omdat het mij "niet geraden" was om ambtsdragers op wat voor manier ook "voor de voeten te lopen", zulks op straffe van uitsluiting, heb ik mij, om het hoofd boven water te houden, van dit verschijnsel moeten afwenden. Wie zich niet dankbaar kon conformeren aan de gang van zaken, zoals die van hogerhand werd opgelegd, kon immers kiezen: buigen of barsten. Als ouders dat doen met hun kinderen, komt het later nooit meer goed.
Nu wil ik mij wel haasten om er meteen bij te zeggen dat ik vele liefhebbende dienaren ken, die met dat hele verwerpelijke dictatoriale regiem nimmer iets van doen hebben gehad. Zij kozen voor de aan hun zorgen toevertrouwde zielen, en hadden het waarschijnlijk ondertussen zelf ook niet gemakkelijk.
Uiteraard ontving ik óók op dit schrijven destijds geen enkele reactie!

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "Ma 29 Nov 2010, 08:11" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
BakEenEi schreef:@all

Om precies te zijn... Na 6 mei 2004 wendde ik mij met dezelfde bewoordingen nog tot een diaken, een voorganger, een oudste, een apostel, twee districtsapostelen en zelfs tot de stamapostel. Bovendien lichtte ik nog zeer veel achtergronden toe en gaf ik nauwkeurig aan wat er in de Nieuw-Apostolische Kerk structureel niet in orde is. Geen van allen (!!) ging er serieus mee aan de slag. Ondertussen liep de kerk al aan alle kanten verder leeg en kwam de vuile was buiten te hangen.

Zó komt hoogmoed nu dus voor de val. Laat niemand meer beweren dat forumbijdragen als deze "een nest doen bevuilen", of zo, want degenen die dat werkelijk doen zwolgen volhardend in hun pretenties doch ontbeerden nagenoeg elke gezonde ambitie. Binnenkort zitten wij nota bene vermoedelijk nog met zijn allen in een rechtszaal om getuige te zijn van het juridische vervolg van een strafaangifte tegen één van dezulken! Tegen de tijd dat er in die zaak een vonnis kan worden gewezen, zal geen enkele bestuurder "van de huidige persisterende generatie" meer geloofwaardig zijn om de geïnteresseerde media uit binnen- én buitenland adequaat te woord te staan. Tel uit je winst...

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "Ma 29 Nov 2010, 16:35" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
Naar alle waarschijnlijkheid is het binnenkort zover, dat het in de rechtszaal de strafaangifte(n) betreft die twee jaar geleden al in de lucht hing(en). Wir haben es nicht gewußt...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gesloten