Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Bericht door Redactie »

WebTeam schreef:(...)
Wát er ook faliekant verkeerd uitpakt in de Nieuw-Apostolische Kerk; het verleden leert dat men telkens onmiddellijk in staat blijkt te zijn om, wanneer iemand een slecht figuur slaat, de hand van God daarin te zien, en wel op zo'n manier dat Hij dan in al Zijn goedheid een plan verandert of tot zegen van de uitverkorenen nieuwe wegen ontsluit. Zie bijvoorbeeld het bericht door BakEenEi op "Zo 04 Nov 2012, 16:31" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!". "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zal geen enkele "zegenaar" ooit enige blaam kunnen treffen. Zij bedoelden namelijk altijd alles zo goed. Wie zich dan desondanks ergens een slachtoffer van voelt, hoeft slechts op te blikken naar de bergen waarvan de Psalmist in de gewisheid van het geloof al opschreef dat onze hulp daarvandaan komt (vgl. Psalm 121)...

Dit zijn van die cirkelredeneringen waarmee degenen die in de Nieuw-Apostolische Kerk feitelijk door geestelijk geweld onder de voet worden gelopen, het bos in worden gestuurd. Zo word je aan je lot overgelaten.

Wij hebben er op dit Forum honderden berichten voor nodig gehad om stukje bij beetje uit de doeken te doen hoe geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos men bij de nieuw-apostolische kerkleiding te werk gaat. Er ontstond hier zelfs een thread over "Recente intimidatiepraktijken", doch ondanks intussen meer dan 20.000 pageviews schijnen maar weinigen zich te realiseren hoezeer wij hier simpelweg van doen hebben met een soort van angstcultuur. De geloofspraktijk sloopt hier de mensen in plaats van dat deze ze opbouwt.

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Wo 21 Nov 2012, 10:28" in de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"
@all

Ter verduidelijking hieronder nóg enkele quotes:
BakEenEi schreef:(...)
Onrust
« Antwoord #7 Gepost op: 28-08-2007, 19:52:48 »

@all

Er is onrust ontstaan in de Nieuw-Apostolische Kerk. De opkomst van het Internet heeft daarbij een katalyserende werking gehad. Wat is er gebeurd? In het ontdekkend licht van Zijn genade werd de geloofsbeweging aan een nadere beschouwing onderworpen. De uitkomsten zijn totaal ontnuchterend. Enkele punten:
 • - alleen personen die via een aantal opvolgende geestelijke bedieningen in de organisatie zijn opgeklommen, krijgen tevens zeggenschap over geldzaken
  - door de aandacht die nodig is voor de behartiging van organisatorische en bedrijfseconomische aangelegenheden houden leidinggevenden te weinig tijd over voor de geestelijke verzorging van naasten
  - deze “ondergeschikten” hebben op dat punt niets in te brengen
  - er is geen enkele uitwerking voorhanden over wat aangesloten leden onder zielzorg mogen verstaan
  - de kerkleiding duldt geen machtskritiek en een degelijke klachtenregeling ontbreekt
  - t.a.v. de macht die men uitoefent op grond van bestuursfuncties zijn er bijna geen procedures en regels
  - leden kunnen nergens enig recht aan laten toetsen
  - er bestaat geen enkele waarborg voor (de kwaliteit en de continuïteit van) zielzorg
  - niemand vanuit de organisatie neemt het gegarandeerd voor je op wanneer je met zinloos geestelijk geweld onheus wordt bejegend
  - bij de leden vindt men geen krachtig correctief vermogen om zaken te verbeteren
In zo’n chaotische situatie is er vanzelf nog maar heel weinig plaats voor saamhorigheid. Veiligheid en geborgenheid voor gelovigen zijn doorgaans ver te zoeken. Vertrouwelijke informatie blijft vaak niet vertrouwelijk. Wie geestelijk beschadigd wordt door macht en manipulatie wordt vooral aan diens lot overgelaten. Zang, muziek en allerhande evenementen moeten de bovenbeschreven omstandigheden camoufleren. Ondertussen gaat deze kerk ten onder.

(...)

Mvg,
JP
(...)

Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 30 Okt 2010, 21:57" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
Redactie schreef:(...)
Hoewel "ein jeder sich kann einbringen" wordt lang niet iedereen daar onverdeeld gelukkig van. Waande de kerkleiding zich "tot voor kort" onbespied (en niet tot antwoorden verplicht); door de opkomst van het Internet is het duidelijk geworden dat niet zelden gelovigen door de nieuw-apostolische geloofspraktijk zich het slachtoffer voelen van geestelijke mishandeling. Niet het (gezondheids)belang van naasten, de levende have, het menselijke kapitaal op de werkvloer, staat voorop doch de continuïteit en het beoogde succes van "het systeem". Een persbericht van de "Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW)" in Duitsland meldde onlangs: "Vom 1. bis 3. Dezember 2010 haben sich im Berliner Johannesstift 40 Ökumene- und Weltanschauungsbeauftragte der christlichen Kirchen mit den Wandlungsprozessen in der Neuapostolischen Kirche (NAK) beschäftigt." Ook hier wordt gedoeld op noodzakelijke veranderingen in de Nieuw-Apostolische Kerk om andere christenen op ooghoogte te kunnen bejegenen. Een van de congresdeelnemers, Pfarrer Thomas Gandow, beschreef zijn ervaringen achteraf echter als volgt: "Ich hätte mir diese Abendgespräche stärker zu Herzen genommen, wenn nicht Prof. Dr. Schmid in seinem Beitrag und in der Diskussion mehrfach hervorgehoben hätte, dass es sich bei der NAK nicht einfach um eine „Glaubensgemeinschaft“, sondern zugleich auch um ein „System“ handele, das – anders als die Sonderlehren z.B. der Adventisten – bei ihm und seiner Dienststelle zu psychosozialen und gravierenden seelsorgerlichen Problemberatungen führe – wie bei mir übrigens auch." Wat hier wordt aangehaald van prof. Schmid (uit Zürich) was overduidelijk geen compliment voor de Nieuw-Apostolische Kerk: "... ein „Systemdas – anders als die Sonderlehren z.B. der Adventisten – bei ihm und seiner Dienststelle zu psychosozialen und gravierenden seelsorgerlichen Problemberatungen führe"! Kortom, het zou de nieuw-apostolische kerkleiding sieren als zij waar nodig thans de hand in eigen boezem steekt, zodat niemand langer het slachtoffer wordt van emotionele verwaarlozing...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 16:52" in de thread (6) "Ein jeder kann sich einbringen!"
Redactie schreef:(...)
Wat velen niet weten is dat de Nieuw-Apostolische Kerk sinds haar oprichting in 1878 talrijke scheuringen en afscheidingen kent. Iemand schreef er een boek over en kwam toen al op "125 Spaltungen, Trennungen und Ausschlüsse":
Hoe geïnteresseerd uw redacteur vroeger ook was bij het godsdienstonderwijs en het confirmatieonderricht; méér dan 10 afsplitsingen werd nog lange tijd voor onmogelijk gehouden. De opkomst van het Internet bracht echter ontluisterende feiten aan het licht. Honderden artikelen en duizenden forumberichten gaven aan hoezeer er kennelijk doelbewust ongelofelijk veel informatie door de jaren heen angstvallig was achtergehouden. Officiële publicaties van de kerkleiding zelf vermeldden niets over allerhande onregelmatigheden, over malversaties of over getouwtrek om de macht; laat staan dat men liet doorschemeren dat er aan tallozen blijvend letsel was toegebracht door zinloos geestelijk geweld. "Hogere verantwoordelijke leidinggevenden" deden niets (!) om het te voorkomen en zelfs níets (!) om achteraf het berokkende leed nog enigszins te verzachten... Was dít het "werk Gods"?

Nu pas werd het duidelijk waarom het ons "van hogerhand" gedurig werd ontraden om te surfen naar kritische sites op het Internet! Wat er binnen de kerk onder tapijten lag, in doofpotten was verstopt of naar de zee der vergetelheid was gedirigeerd, was bepaald niet bevorderlijk voor een "kinderlijk geloof". Wij wisten niet beter dan dat duizenden, tienduizenden "het altaar" de rug hadden toegekeerd. Men wenste "eigen wegen" te bewandelen, enzovoort. De voorbede ging naar dezulken uit, zodat het hopelijk niet zou klinken "Te laat voor u!". Dat echter menigeen vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk onrecht was aangedaan, dat velen onheus waren bejegend, dat onschuldigen waren geëxcommuniceerd en dat er zielen waren getraumatiseerd; wie wist zoiets eigenlijk? Wij kwamen het in elk geval niet te weten! Maar het bleek allemaal nóg véél erger te zijn. Werkelijk, nóg erger. Wie er bij "hogere dienaren" iets over navroeg, merkte dat er een verboden onderwerp werd aangesneden. Ja, er waren wel dingen voorgevallen; maar ja, waar gebeurt dat niet, he? Waar mensen met elkaar samenwerken, kunnen er conflicten ontstaan en soms kom je er dan niet uit. Nee, méér was er niet aan de hand, in het "werk Gods". Ja, lang geleden misschien, in het buitenland wellicht. Maar dat waren vanzelf andere tijden en andere omstandigheden. Laten wij nu maar voor ogen houden: "Waar d'Apost'len staan, breekt Gods heil zich baân!" (...)

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Za 23 Apr 2011, 21:01" in de thread "Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird..."
Redactie schreef:(...)
Een hardnekkig algemeen probleem is trouwens wel, dat de nieuw-apostolische kerkleiding bij elk** ongelukkig voorval het aanstuurt op het verstrijken van de tijd. Altijd** (!) lopen de "hoge(re) dienaren" op die manier voor verantwoordelijkheden weg, waarvoor zij zich ondertussen wel maand-in maand-uit vorstelijk laten belonen. Het is immers bekend dat apostelen aan zichzelf het inkomen hebben toegewezen dat hoogleraren verdienen. Door belangrijke vragen steevast** onbeantwoord te laten, maakt men zich echter o.a. schuldig aan machtsmisbruik. De eersten die hierbij alsnog recht hebben op herstel van hun persoonlijke waardigheid (!), zijn beslist ook degenen die destijds zijn geëxcommuniceerd vanwege de "Boodschap van St.Ap. Bischoff" en met hen tevens alle anderen die daarvan indirect het slachtoffer moesten worden! Op mijn vraag hier werk van te maken, reageerde zowel apostel Peter Klene (eind 2009) ontwijkend als districtsapostel Brinkmann. Met andere woorden: "wij, Godsgezanten, apostelen, boden van Jezus Christus, de hoogste denkbare zegenaars, kerkvorsten en bestuurders; wij hebben geen boodschap aan uw hulpvraag daaromtrent want deze zielen, voor wie u pleit, kunnen wat ons betreft doodvallen - en u zult het zien: dat doen de laatsten van hen, oud van dagen als ze zijn, binnen afzienbare tijd ook, zodat het probleem dat u 'nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis' thans alleen maar opblaast, zich vanzelf wel oplost". Toen ik daarna vele malen (!) vroeg om toepassing van de gestelde zekerheden ten aanzien van "het afhandelen van conflicten" ingevolge de Leidraad dienen en leiding geven, zweeg men!! (...) Zwéég men!!! De lafaards!!!!!

(...)
Ik, en wij als redactieleden binnen het WebTeam zwijgen echter niet! Daar is namelijk helemaal geen reden toe, maar wij proberen het niet té bont maken... want als je bij kerkelijke ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een reeds gestelde vraag herhaalt, ergert men zich. In het nieuw-apostolische "werk Gods" is het namelijk zo, dat wie geen antwoord krijgt maar heeft te begrijpen dat God de "hoge(re) dienaren" pas laat antwoorden op Zíjn tijd. Wie zulks niet geduldig kan afwachten, moet bij zichzelf te rade gaan of hij/zij daarbij niet de hulp moet inroepen van de Godsgezanten, apostelen, boden van Jezus Christus, de hoogste denkbare zegenaars, kerkvorsten en bestuurders - want die willen dan wel voor je bidden (zeggen ze) zodat ook jíj -tot de dood er op volgt- "heer en meester" wordt in het... zwijgen. Dit verschijnsel heet evenwel: zinloos geestelijk geweld!!
Zie voorts het bericht door BakEenEi op "ma 10 jan 2011, 22:46" in de thread "Sektetest" alsmede het bericht door BakEenEi op "zo 09 jan 2011, 17:40" in diezelfde thread. Zelden of nooit geeft de nieuw-apostolische kerkleiding een serieus inhoudelijk antwoord op welke brandende (hulp)vraag dan ook. Men voert een totalitair bewind dat fascisten waarschijnlijk niet eens zouden weten te verbeteren...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 03 Jun 2011, 14:42" in de thread "Onverbiddelijk NAK-protocol voor ernstig zieke"
BakEenEi schreef:(...)
De nieuw-apostolische kerkleiding voorziet NIET in hulp aan slachtoffers van geestelijk geweld dat zij (!) had dienen te voorkomen.
Leden van de Nieuw-Apostolische Kerk worden geacht zich met het veelal verborgen leed NIET te bemoeien: wie met pek omgaat wordt ermee besmet.
Wie aldus troosteloos de kerk verlaat, wordt met de nek aangekeken. De "onderste weg" die voor hen tot zegen (!?) binnen de kerk was weggelegd; díe had men moeten gaan...

(...)
Lees eventueel: "Hilfen für Opfer von Gewalt - Ratgeber für neuapostolische Christen und andere Interessierte" door Rainer Ballnus (ISBN: 3-935347-18-9). Of zie: LINDD - Licht nach dem Dunkel e.V..
Voorts zij in dit verband verwezen naar: "Destructieve relaties op de schop - psychopathie herkennen en hanteren" door Jan Storms (ISBN: 978 90 202 03592). Of zie hieromtrent: http://zelfbescherming.org/.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 29 Sep 2011, 14:19" in de thread "riticasters of opbouwwerkers?!"
Redactie schreef:(...)
Met slachtoffers van zinloos geestelijk geweld in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt in de regel korte metten gemaakt. Gehaaste "zegenaars" die dezulken op "de geloofsweg" hebben aangereden, rijden namelijk niet onmiddellijk door. Ze stappen uit, schoppen en trappen degene die hen blijkbaar in de weg stond in een greppel, en vervolgen dan opgewekt hun weg. Mocht er namelijk na hen een "barmhartige Samaritaan" voorbijkomen, dan valt zo'n slachtoffer in die greppel het minst op.

Het bovenstaande is buitengewoon serieus bedoeld (!!), gezien de in dit opzicht op last van de zuständige "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" goeddeels en doldriest verzwegen zelfs recente geschiedenis van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk. Het "werk Gods" naar eigen zeggen.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 27 Nov 2011, 16:12" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
Redactie schreef: (...)
"Hogere verantwoordelijke leidinggevenden" (terminologie ontleend aan de Leidraad dienen en leiding geven van de Nieuw-Apostolische Kerk) schijnen de instructie te hebben een ieder te negeren die aankomt met "onwelkome vragen", lid of geen lid van deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij beschouwen deze aanpak als een vorm van zinloos geestelijk geweld. Ook is het een kwestie van diefstal. Wat steelt men immers? Op zijn minst:
  • respect
  • geloof
  • vertrouwen
  • geestkracht
  • vrede
  • offervaardigheid
  • veiligheid
  • geborgenheid
  • enthousiasme
  • welbevinden
 • Diefstal is de enige zonde:

  "Als je iemand vermoordt, steel je een leven," zei Baba. "Je steelt het recht van zijn vrouw op een echtgenoot, berooft zijn kinderen van een vader. Als je een leugen vertelt, steel je iemands recht op de waarheid. Als je iemand bedriegt, steel je zijn recht op een rechtvaardige behandeling. Kun je dat volgen?"


  Uit: "De vliegeraar van Kabul" (geschreven door Khaled Hosseini)

Bovendien valt i.c. te denken aan het volgende:
Jan Boone: bisdom is criminele organisatie
15 maart 2010

Het aartsbisdom Utrecht vormt onder verantwoordelijkheid van de aartsbisschop een criminele organisatie, die het seksueel misbruik van kinderen faciliteert. Tot die conclusie komt strafpleiter Jan Boone. Hij heeft vrijdag ”uit verontwaardiging” aangifte tegen het bisdom gedaan bij de hoofdofficier van justitie in Utrecht.

Volgens Boone voldoet het bisdom aan alle kenmerken van een misdadige organisatie. ”Er is sprake van een structuur, leidinggevenden, deelnemers, een gezamenlijk oogmerk en het voortbestaan in de tijd”, schrijft hij in zijn aangifte. De raadsman meent dat het vaststaat dat het aartsbisdom op de hoogte is geweest van het voortduren van het misbruik en niet heeft ingegrepen. ”De enige maatregel die is genomen, is het instellen van een ‘excuuscommissie’ ”, de onderzoekscommissie-Deetman.

Het bisdom kan wat Boone betreft worden vervolgd wegens het vormen van een criminele organisatie, omdat dit strafbare feit niet is verjaard. Dit in tegenstelling tot het feitelijke misbruik zoals dat tot dusver aan het licht is gekomen.

Bron: ANP


Ontleend aan: http://tuchtklacht.info/15/03/2010/jan- ... comment-16
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Do 22 Dec 2011, 21:16" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk"
Redactie schreef:(...)
Op dit "Forum voor allen die het apostolische werk een warm hart (zouden willen) toedragen!" zijn wij dus maar zo vrij geweest om aan te kaarten dat de (internationale) kerkleiding grote problemen heeft met:
 • de geloofsleer,
 • de organisatorische opzet,
 • de administratieve controle,
 • verantwoordelijkheidsbesef,
 • professionaliteit,
 • rentmeesterschap,
 • en met zielzorg!
Al deze verschijnselen staan niet op zichzelf, doch hangen met elkaar samen!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Do 28 Jun 2012, 12:46" in de thread "Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed gezet"
WebTeam schreef:(...)
Hoewel er al een hele rubriek en elders een afzonderlijke thread handelen over eventueel sektarische kenmerken van de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland), stippen wij ook hier dit onderwerp aan. Dat er in deze kerk op alarmerende wijze wordt geïntimideerd en gemanipuleerd, blijkt volgens ons in de allereerste plaats uit de omstandigheid dat een kleine groep bestuurders, nota bene verenigd in een nep-Raad van Toezicht, nu al bijna drie jaar lang kans ziet om ongestraft in alle geledingen van de organisatie bijval te organiseren voor het afdekken van financieel wanbeheer, terwijl vragenstellers driest worden overtroefd en gemuilkorfd.

Dit komt neer op fraude en bedrog, en dat zijn strafbare feiten! Maar het gaat hierbij óók nog om valsheid in geschrifte en naar alle waarschijnlijkheid tevens om diefstal, om mishandeling en om huisvredebreuk!! (...)

Kortom, een zaak voor Justitie. Tegelijkertijd echter houdt het een uitnodiging in voor alle aangesloten leden, die aan deze manier van doen ten prooi zijn gevallen, om daarvan aangifte te doen of daarvan melding te maken, zoals bij Sektesignaal - een nieuw initiatief namens de rijksoverheid

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Za 01 Dec 2012, 00:15" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk"
Zie ook het redactionele bericht "Armin B:Lasst euch nicht von Kleinigkeiten die Freude nehmen" op "Do 12 Jan 2012, 18:29" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"


[wordt vervolgd]

Het WebTeam


N.B. Zie tevens:
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 02-06-2013, 16.00 uur]


@all

Ter info:
Zie voorts onze berichten op "Vr 17 Dec 2010, 16:51" in de thread "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!", op "Wo 31 Aug 2011, 16:09" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... ", "Za 07 Jan 2012, 14:49" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?" en op "Zo 25 Mrt 2012, 17:11" in de thread "Blijkbaar hebben onze activiteiten kwaad bloed gezet".

Verder verwijzen wij naar de gehele thread "(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!"

Het WebTeam


P.S. (1) Bauke Moesker maakt er werk van... Zie diens brief van 29 mei 2013: http://www.apostolischekritiek.nl/aan_d ... rs_van.htm

P.S. (2)
Uitspraken van "stamapostelhelper", thans stamapostel Jean-Luc Schneider als hieronder worden steevast geprojecteerd op anderen. Zodra betrokkene het zelf moet waarmaken, zal blijken dat het holle frasen zijn.
eric schreef:Ein Zitat aus "Unsere Familie"
 • "Eine Gemeinde, die wirklich auf den Herrn wartet - die erkennt man. Sie ist in eile, sie verschwendet keine Zeit, den der Herr kommt ja bald. Wir können nicht sechs Monate warten, um ein Wort in die Tat umzusetzen. Es gibt manchmal Konflikte in de Gemeinden, da können wir nicht sechs Monate warten, um sie zu lösen - das müssen wir sofort tun, denn der Herr kommt bald; darum demütigen wir uns und bringen Opfer. Der Herr kommt bald - uns bleibt nicht viel Zeit, wir wollen uns beeilen."

  (aus einem Gottesdienst des Stammapostelhelfers) (Nr.8/2013, Seite 5)
Hilft das etwas?

Liebe Grüße

eric


Bron: Bericht door "eric" op "19.05.2013, 21:48" in de thread "Intensives Warten auf den Herrn" bij Forum "Glaube & Kirche" - Eine Plattform zum religiös orientierten Gedankenaustausch
Zie ook het bericht door zefyr op "Wo 16 Jan 2013, 20:58" in de thread "preek stamapostelhelper Schneider 13.01.13 Bern (CH)"

N.B. Afbeelding
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Bericht door BakEenEi »

Redactie schreef:(...)
Bauke Moesker had gelijk en hij heeft gelijk: 1) Gebiedt de volledigheid niet om de kerkgeschiedenis te beschrijven zonder weglating van wat dienaren mogelijk niet siert? 2) Wil de kerkleiding geen berouw tonen voor gedragingen die haar in het verleden hebben misstaan? 3) Kan er geen openheid van zaken worden gegeven omtrent de financiën? 4) Zou men niet buitengewoon actief de verzoening moeten nastreven tegenover slachtoffers van machts-misbruik in de kerk? 5) Kan de hele bedrijfsvoering in de kerkelijke organisatie niet beter worden overgelaten aan professionals? (...) Hoe je deze vragen ook formuleert, bij de nieuw-apostolische kerkleiding heeft men er géén oren naar. Daar wanen de "Godsgezanten" zich boven de Wet. Sterker nog: men trekt zich van God noch gebod iets aan. Dat denken wij niet; welnee, het zijn de ervaringsfeiten op grond waarvan wij dit na duizend berichten en evenzovele brandende vragen -helaas- moeten vaststellen.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 27 Mrt 2012, 12:42" in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer".
Redactie schreef:(...)
Zo maar een greep uit de "witwaspraktijken" bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) ...
 • niet toegeven dat er werd gelogen, zoals bij "de Boodschap van stamapostel J.G. Bischoff"
 • het laten voorkomen dat er een rangorde bestaat bij geestelijke bedieningen
 • het verdraaien van feiten bij de geschiedschrijving
 • de mantel der liefde claimen wanneer een districtsapostel € 9.500.000 te veel uitgeeft
 • het goedpraten dat dienaren dubbele petten op hebben en zich schuldig maken aan belangenverstrengeling
 • een catechismus introduceren en dan doen alsof het om het Woord van God gaat
 • aangesloten leden en medewerkers psychisch letsel toebrengen en er geen verantwoording voor willen nemen
 • oecumenische betrekkingen toejuichen maar er ondertussen stiekem niets voor voelen
 • voorgaan in een openbare eredienst en op hetzelfde moment een deurwaarder op iemand afsturen
 • districtsvoorganger zijn en tegen beter weten in een oogje dichtknijpen bij fraude
 • voorganger zijn en tegen beter weten in bidden voor de zegen van God over offergaven die worden verkwist
Het moet allemaal maar kunnen! Is dat het werk Gods? Welnéé, eerder een criminele organisatie...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 28 Mei 2013, 10:30" in de thread "(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!"

@all

Bauke Moesker niet, maar ook ik ben bepaald niet over één nacht ijs gegaan alvorens via dit Forum tekst en uitleg te geven over wantoestanden bij het kerkgenootschap "de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" ...
BakEenEi schreef:(...)
Ook voor mij gold jarenlang "Als neuapostolische Christen wollen wir darum nicht Spalter, sondern Versöhner sein"! Op velen nam echter de psychische druk zodanig toe, dat men bevrijd wilde zijn uit de machtsgreep van de kerkleiding. Door de assistentie van "geïnstrumentaliseerde systeemagenten" kon goddelijk leven (!) in diezelfde "gemeenschap" immers niet langer gedijen. Al waren dezulken gebrainwasht en daarom wellicht beperkt toerekeningsvatbaar; het afscheid (lees: een langdurig proces van onthechting door emotionele verwaarlozing) levert traumatiserende ervaringen op. De nieuw-apostolische kerkleiding stelt hier op geen enkele manier zielzorg of anderszins helpende hulp tegenover: "wie de kerk verlaat, onttrekt zich aan [een overigens slechts in het vooruitzicht gestelde; BEE] zegen!" Betrokkenen hebben echt een blinde vlek voor het leed dat aan zielen wordt berokkend die door hun toedoen zich middenin de gemeenschap niet meer veilig voelden in Jezus' armen. Op deze manier wordt er in de Nieuw-Apostolische Kerk met mensen gesold want in deze kerk moeten "de mensen" stil zijn, gehoorzaam, doen wat er gezegd wordt, een onbegrensd vertrouwen hebben, dankbaar en tevreden, enzovoort, enzovoort. Maar dat is mensonterend en ziekmakend bovendien! Aanstonds moeten "de mensen" (stilaan gereduceerd tot verschrompelde minderwaardige entiteiten) zelfs onder geloofsdwang een catechismus internaliseren. (...)

Hierdoor kom ik terug op wat ik schreef aan het begin van deze thread:
BakEenEi schreef:(...)
Waar het mij nu speciaal om gaat, ziet u hierboven in het rood. Laat ik het kort toelichten... Wie als "kind van God" (!) in de Nieuw-Apostolische Kerk de "geordende weg" weg bewandelt en daarom een eventuele vraag over het financiële debacle (waarover de alarmerende berichten zich op dit forum nu al een halfjaar lang opstapelen) voorlegt aan de eerst aangewezen kerkelijke ambtsdrager, zal opbotsen tegen een "ondoordringbare laag". Die laag bestaat niet uit zandzakken, gewapend beton, kolen en staal, gepantserd glas of zelfs NBC-wapens, doch uit "zegenaars" die namens God overal het zwijgen toe doen. Eén frons met één wenkbrauw van één "dienaar" die één trede hoger staat op nieuw-apostolische ambtsladder, behoort in de praktijk namelijk al voldoende te zijn om elke geraadpleegde "zegenaar" te doen grijpen naar de meest beproefde nieuw-apostolische foltermethode, namelijk die van het consequent negeren en isoleren van elke belanghebbende.

(...)

Bron: BakEenEi op "wo 02 maart 2011, 16:13"
Of kerkelijke ambtsdragers bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het nu zelf beseffen, of niet; dit verandert helemaal niets aan het feitelijke gegeven dat men zich schuldig maakt aan intimidatie, onderdrukking en wat dies meer zij!! Van de broeders en zusters die ik ken, die de kerk hebben verlaten, zijn het niet weinigen die op grond van het bovenstaande -psychosomatische- gezondheidsklachten hadden ontwikkelend en die zich daardoor onder psychologische en/of medische (specialistische) behandeling moesten stellen. De (on)verantwoordelijke kerkleiding heeft hier geen enkele boodschap aan, zo is het mij herhaaldelijk gebleken. Wat mij betreft mag de Nieuw-Apostolische Kerk alleen al daarom van overheidswege wel eens heel kritisch tegen het licht worden gehouden. Het moet sowieso afgelopen zijn met de roekeloosheid van de twee of drie oppermachtigen die bij het kerkgenootschap in Nederland ten onrechte compleet de dienst uitmaken. Wie níet ziet wat er hier aan de hand is moet beslist béter gaan kijken!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 05 Mrt 2011, 19:24" in de thread "Addergebroed".
BakEenEi schreef:(...)
Wat in de praktijk bijzonder lastig kan zijn om binnen de Nieuw-Apostolische Kerk uit elkaar te houden, is:
 • zielzorg in de zin van "Weid mijn lammeren" en "Hoed mijn schapen" (zie onder)...
  • 15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

   Uit: Johannes 21 (NBV)
  ... uitgaande van
  • 1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

   Uit: Filippenzen 2 (NBV)
  ... doch rekening houdend met
  • Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof.

   Uit: 2 Korintiërs 1: 24 (NBV)
  ... en volledig (!) daarnaast - omdat het van een totáál andere orde is:
 • het ontketenen van allerhande "bedrijfsactiviteiten", waarbij te denken valt aan

  - het organiseren van de bouw van een kerk
  - het onderhandelen met autodealers, reisbureaus of met journalisten van (massa)media
  - de inrichting van kantoren en het in dienst nemen van (kantoor)personeel
  - het oprichten van een kerkgenootschap en de benoeming van bestuursleden
  - het opstarten van een ledenadministratie
  - het toevoegen van geloofsregels en -voorschriften aan het evangelie van Jezus Christus
  - het uitgeven van offerontvangsten aan rechtszaken voor privé-aangelegenheden
Als u een rood verkeerslicht negeert en iemand anders ziet dat, is er eenvoudig sprake van een constatering. Stel echter, dat u daarbij een ongeval veroorzaakt. Een ooggetuige die dat ziet, constateert dan twee dingen! Stel echter dat u vervolgens doorrijdt en een slachtoffer hulpeloos achterlaat; dan zijn het al drie voorvallen op een rij waarover een buitenstaander die dat constateert zich kan verbazen.

Dit brengt mij op de volgende vraag aan u: is er iets mis mee als degene voor wiens ogen dit zich allemaal zou hebben afgespeeld, oordeelt (!) dat u -in dit voorbeeld- schuld heeft aan een ongeval? Of had die ooggetuige "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zó niet mogen oordelen?! Benieuwd naar uw reactie...

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "ma 04 jul 2011, 15:47" in de thread "NIET NAVOLGEN STAMAPOSTEL...IS VERLOREN."
BakEenEi schreef:(...)
Twee bekende teksten in de Bijbel...
 • Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen.
  Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’

  Uit: 1 Samuël 16: 7 (NBV)

  Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’
  Bron: Matteüs 18: 20 (NBV)
Daar komt geen kerkbestuur tussen! Immers, de Almachtige zegent die Hij zegenen wil, en zendt die Hij zenden zal... Zie hieromtrent ook mijn "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" van 15 november 2010. Toen ik die schreef, hoopte ik nog op een gunstige wending in het ontstane juridische getouwtrek tussen de nieuw-apostolische kerkleiding en haar oud-medewerker Ronald Rohn. Toen het aan de overkant stil bleef, wendde ik mij dienaangaande in september 2011 tot districtsapostel Brinkmann, maar hij antwoordde: "Nun warten wir einfach darauf, wie das Gericht urteilt. Eine außergerichtliche Einigung ist im Moment kaum möglich." Intussen zijn wij anderhalf jaar verder en is niets door de kerkleiding eraan gedaan om voorzienbare imagoschade te beperken of juridische procedures te vermijden. Ook in andere opzichten wordt de kloof alsmaar groter tussen "zegenaars" en degenen die in de Nieuw-Apostolische Kerk op hun zegen zouden zijn aangewezen. Vooral via de Duitstalige internetcommunity's is daarover steeds meer informatie te vinden.

Vorig jaar heb ik districtsapostel Brinkmann gewezen op de te verwachten aandacht van de media voor de intimidatiepraktijken die er gaande waren en voor de rechtszaken. Onlangs sprak ik hierover nog met hem want ongetwijfeld komt er een moment waarop buiten dit Forum om elders aandacht wordt gevraagd voor financieel wanbeheer bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Welk team van professionele bestuurders, dat óók nog hoog opgeeft van een goed rentmeesterschap, gooit er nu vier miljoen euro in de sloot terwijl de omzet op jaarbasis amper twee miljoen euro bedraagt? Als dan bovendien blijkt hoe er in het meer recente verleden op Bonaire uitgaande betalingen werden gefiatteerd, die nooit gefiatteerd hadden mogen worden, zal iedereen snappen dat de problemen structureel zijn. Tel daar bij op hoe in alle bestuursorganen de verantwoordelijken tot overmaat van ramp stelselmatig laconiek zijn omgegaan met ontvangen waarschuwingen vanuit de periferie in de organisatie en via het Internet.

Tegelijkertijd speelden de heimelijk georganiseerde "grondwetswijzigingen" in de nieuw-apostolische geloofsleer, waardoor tevens de ambten worden geschrapt van gemeente-evangelist tot en met districtsoudste. Wat hierbij opvalt is uiteraard dat internationale kerkleiding integraal wenst vast te houden aan haar eigen machtspositie. Ondertussen blijft het volstrekt wazig waaraan de stamapostel en de districtsapostelen het leiderschap ontlenen dat zij in de kerkelijke organisatie op alle terreinen claimen. Men is daarin niet transparant. Vragen over de wijze waarop betrokkenen omgaan met hun verantwoordelijkheden worden ontweken. Met méér dan één regel in de catechismus wordt er niet over gerept wie er de baas moet zijn. Vanaf 1896 liet iemand zichzelf stamapostel noemen en dat zou de sindsdien bedreven machtspolitiek (!) rechtvaardigen. Aangesloten leden zijn rechteloos! Zo hebben wij het immers zien gebeuren dat er zonder één enkel voorafgaand gesprek een advocaat op iemand wordt afgestuurd wiens brandende vragen kennelijk onwelkom zijn.

De bovenbeschreven ontwikkelingen schetsen in feite een hevig verontrustende angstcultuur. Het blijkt bijzonder lastig te zijn om vat te krijgen op de dubieuze kwesties die hier gelijktijdig om aandacht schreeuwen! Behoeft het een betoog dat het ware evangelie op zo'n manier nauwelijks nog uit de verf komt? Hier zijn mensen aan de haal gegaan met een vermeende goddelijke autoriteit. Hooguit verschafte men die aan zichzelf!

Hoe kun je dit nu relativeren? Zie onder:
Redactie schreef:(...)
Een kerkgenootschap is niet meer dan een facilitair bedrijf dat gelovigen voorziet van een dak boven het hoofd, al kun je er natuurlijk een gezelligheidsvereniging en/of een beleggersclub en/of een liefdadigheidsinstelling van maken. Kinderen Gods zijn aan elkaar gelijkwaardig terwijl de opvoeding door de werkzaamheid van de Heilige Geest kan worden overlaten aan onze hemelse Vader die bij een ieder van hen het hart aanziet. Wie zich in Zijn werk -ondanks zielzorg in een kerk- niet veilig voelt in Jezus' armen, wordt in geestelijk opzicht emotioneel verwaarloosd! Spijtig genoeg is dit in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de orde van de dag doordat bazen en bovenbazen in de organisatie zich als kille zakenlieden zijn gaan gedragen die niet open kaart spelen en vooral hun eigen gang gaan. Dienaren op Zijn akkerwerk -waarbij overigens geen rekening behoeft te worden gehouden met het verschijnsel van echelonnering- mogen naast elkaar (!) helpers zijn aan Christus' plaats. Wie het best bakstenen, dakpannen en andere bouwmaterialen kan inkopen om vervolgens een kerk te bouwen, mag de vinger opsteken en dan zal het ook daarmee wel in orde komen...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 22 Mei 2011, 19:36" in de thread "Levensbeschrijving Dap. Brinkmann"
Met andere woorden: de complexiteit van de hele materie doet weinig ter zake! Dat het de gemoederen desondanks bezighoudt is logisch want ieder zal zijn of haar eigen vrijheid als kind van God moeten hernemen.
 • Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.

  Uit: 1 Petrus 6: 16 (NBV)
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Vr 05 Apr 2013, 17:24" in de thread "Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk"
Deze quotes uit eerdere berichten zijn bedoeld voor wie het nog altijd niet duidelijk is waardoor het in de Nieuw-Apostolische Kerk ontbreekt aan waarborgen ten aanzien van veiligheid, continuïteit en perspectief.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Bericht door BakEenEi »

@all

Wie er behoefte aan heeft om de bevoogdende nieuw-apostolische geloofscultuur enigszins te kunnen duiden, heeft wellicht ook iets aan het -in 1993 verschenen- boek Neopatriarchy van de schrijver Hisham Sharabi.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Bericht door Redactie »

BakEenEi schreef:(...)
En-passant echter wordt met het voorziene gesteggel over het jaar 1863 als gedenkwaardige mijlpaal in de "geschiedenis van het rijk Gods" de aandacht afgeleid van heel wat anders, namelijk de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" beschermwaardige eigenmachtige introductie rond het jaar 1896 door Friedrich Krebs van "das Stammapostelamt". Voor de straks schijnbaar 150-jarige Nieuw-Apostolische Kerk geldt die gebeurtenis heimelijk als een nog veel grotere bereikte mijlpaal: de wording van het nieuw-apostolische kastestelsel.

(...)

Ik heb er nog net geen vierkante ogen door gekregen, maar als trendwatcher met betrekking tot the continuing story of Peyton Place, herstel, de Neuapostolische Kirche, viel er voor mij in elk geval gaandeweg te constateren wat er al naar voren kwam in het bericht van Het WebTeam op "Do 18 Okt 2012, 17:40" in de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012", te weten:
Wat moest er namelijk -in de verborgen agenda- worden veiliggesteld?
 • de nagedachtenis aan stamapostel J.G. Bischoff en diens omstreden Boodschap
 • de "Heilsnotwendigkeit" van het nieuw-apostolische apostelambt
 • de volmachten, verbonden aan het nieuw-apostolische ambt van stamapostel
 • de pennevruchten van districtsapostel Karl Weinmann** en daarmee 1863 als startjaar van "de nieuwe ordening"
 • de geloofsgehoorzaamheid (lees: de kadaverdiscipline) ingevolge de hiërarchische opzet van de organisatie
 • het exclusivisme van de nieuw-apostolische geloofsleer (oecumenische betrekkingen dus slechts pro forma)
 • het combi-leiderschap van "hoge dienaren" (zakendoen en zielzorg)
(...)

** Zie pagina 380 van het manuscript "Geburtsstunde der Neuapostolischen Kirche (update 03. Feb. 2013)" van Rudolf Stiegelmeyr. Klik >> HIER << om het te downloaden.
Dit werden dus randvoorwaarden waaraan de inhoud van de catechismus sowieso moest voldoen. Stukje bij beetje liet de gedragslijn van stamapostel Leber zich herkennen. Ik mag trouwens aannemen dat het geen betoog meer behoeft waarom ik in dit opzicht trendwatcher ben geworden: gewoon uit argwaan! Als "ervaringsdeskundige" voelde ik mij al een gewaarschuwd mens, maar toen ik bij stamapostel Wilhelm Leber tegen ook míjn verwachtingen in onraad proefde, wilde ik mij niet nóg langer in de maling laten nemen. Ik had er werkelijk geen idee van hoezeer het daarna nog een enorme puzzel zou worden om te begrijpen hoe het piramidespel (!) door de hoogmogende heren werkelijk wordt gespeeld, maar daar ben ik nu wel achtergekomen. De echte "afgedwaalden" van het werk Gods blijken de verdedigers te zijn van de nieuw-apostolische catechismus, waarbij het evangelie van Jezus Christus in het niet verdwijnt. Niet "de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat" zal voortaan nog het zwaarst mogen wegen, doch datgene waarmee de nieuw-apostolische kerkleiding vanuit haar catechismus een ieder wil inpalmen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 06 Nov 2012, 22:40" in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit"
@all

Wie kennismaakt met de Nieuw-Apostolische Kerk door bijvoorbeeld een Open Huis te bezoeken, wordt er in de regel behendig toe verleid om onder de indruk te geraken van zaken als "wereldwijd georganiseerd", "schotelantennes en satellietuitzendingen", "manifestaties en publicaties", "benefietconcerten en cheques voor goede doelen", enzovoort. Ondertussen houdt de geloofsleer in dat de voorzitter van het internationale kerkbestuur de gevolmachtigde zaakgelastigde is van God op aarde. Alleen híj benoemt echte Godsgezanten. In de nieuw-apostolische catechismus worden diens volmachten echter hooguit flinterdun onderbouwd.

Naast het geloof in het evangelie van Jezus Christus, dat in de Bijbel wordt beschreven als een geschenk, dient de mensheid het dus maar aan te nemen dat de "stamapostel" het namens God voor het zeggen heeft. Wie daar een vraagteken bij plaatst, wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk vroeg of laat platgetrapt. Dan word je weggezet als een ondankbare hond, als een te verstoten mislukkeling. Dan ben je een "Querdenker".

Wanneer de "president-commissaris van de verenigde naties in hemel en op aarde" oftwel de nieuw-apostolische stamapostel ergens diens opwachting maakt, is het feest; ook al praat deze vervolgens louter onzin.

Tezamen met ongeveer 20 zogeheten districtsapostelen trekt in de Nieuw-Apostolische Kerk de stamapostel aan alle touwtjes. Zij laten dus overal evenementen vieren waarin steevast zijzelf de hoofdrol vervullen. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" legt hún zegen verreweg het meeste gewicht in elke schaal. Het is de bedoeling dat "lagere dienaren" in openbare erediensten dezen zo veel mogelijk... napraten.

Wie bij "hogere dienaren" aanklopt om te pleiten voor een liefdevolle behandeling van een naaste die in het nieuw-apostolische "werk Gods" onder de voet wordt gelopen, is "ongemanierd" en wordt afgeserveerd. Zelden of nooit zal "een liefhebbende broeder of zuster in de gemeenschap" het dan voor je opnemen. Kinderen Gods horen namelijk "de onderste weg" te gaan. In "stilheid en vertrouwen" dienen zij "na te volgen".

Kortom, wie geketend wil worden aan de kluisters van een kerkgenootschap, is bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) aan het juiste adres. Dan mag je tevens stil leren zwijgen over financieel wanbeheer...
Onrust
« Antwoord #7 Gepost op: 28-08-2007, 19:52:48 »

@all

Er is onrust ontstaan in de Nieuw-Apostolische Kerk. De opkomst van het Internet heeft daarbij een katalyserende werking gehad. Wat is er gebeurd? In het ontdekkend licht van Zijn genade werd de geloofsbeweging aan een nadere beschouwing onderworpen. De uitkomsten zijn totaal ontnuchterend.

(...)
Doordat een geloofsovertuiging onze ziel en zaligheid raakt, kan misère op dit gebied heel wat met mensen doen. Niemand wacht op berichtgeving waarmee een belofte of een ideaal wordt ontluisterd. Mijn gevoel bij de zaken die er in het leven bijzonder toe doen is echter: als je iets doet, doe het dan ook goed! Omdat ik niet onverschillig sta tegenover het geloof, ben ik altijd leergierig geweest. Maar in mijn kerk leerde ik steeds nadrukkelijker hoe het met de meeste dingen beter ánders kan. Dat is geen fijne manier om kennis en meer inzicht op te doen.

Met tegenzin heb ik wat nu hierboven staat opgeschreven, doch ook in het besef dat het nieuw-apostolische geloof volgens mij handelde over het goud der waarheid, over het kristallen meer, over de verschillen met klatergoud, met alles wat voorbij zal gaan. Welnu, als dan Liefde, de liefde des Vaders overblijft; wáárom is dát dan niet ieders toetssteen? Is het liefdevol om de zeggenschap over alles naar je toe te trekken? Is het liefdevol om geen orde te scheppen in de chaos? Is het liefdevol om een andere kant op te kijken wanneer een naaste gewond langs de kant van de geloofsweg ligt? Is het liefdevol om ten koste van anderen niet aan je eigen tekortkomingen te werken? Is het liefdevol om aan mooie woorden geen daden te verbinden? Is het liefdevol om je te storen aan de wanhoop van degenen die jíj ergert? Is het liefdevol om de barricaden te verafschuwen die slachtoffers beklimmen?
 • Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
  Uit: Jakobus 5: 16
(...)
Mvg,
JP


Oorspronkelijke bron: NAK-Observer. Zie verder het bericht door BakEenEi op "Za 30 Okt 2010, 21:57" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Bericht door Redactie »

BakEenEi schreef:(...)
Tot op heden heb ik het echter nog niet mogen meemaken dat iemand zich verontschuldigde voor wat er was voorgevallen. Dat schijnt in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk niet te hoeven, al wordt er "op het altaar" met overtuiging van gesproken dat in deze kerk de "wegwijzers" zelf op de geloofsweg voorgaan en aldus een ieder tot voorbeeld zijn. Reken er niet op! Integendeel zelfs, zoals bijvoorbeeld onze broeder Ronald Rohn het als geen ander moet ondervinden. Als een "zegenaar" zich tegen je keert, heb je in deze kerk meteen 10 miljoen potentiële vijanden! Zie in dit verband mijn bericht van "Vr 27 Jul 2012, 08:56" in de thread "Dienen en lijden geven". Over intimidatie gesproken!

Echt waar, al kaart je in de Nieuw-Apostolische Kerk zonder enige pretentie bij een (hogere) verantwoordelijke leidinggevende (conform de Leidraad "dienen en leiding geven") aan dat je onheus wordt bejegend en dat je gezondheid eronder lijdt omdat er aan die toestand maar geen einde schijnt te komen, zelfs dan draait men "op de automatische piloot" het bekende bandje af: 1) bid je er wel genoeg voor dat de zaken zich ten goede keren, 2) begrijp je wel dat alles ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeurt, 3) kun je wel de minste zijn, 4) besef je wel welke offers er door deze dienaren gedurig worden gebracht, 5) zou je er niet overheen stappen, 6) ligt het niet voor een deel ook aan jezelf, 7) waarom laat je het verleden niet gewoon rusten, 8) tel je niet liever al je zegeningen, 9) laten wij samen het in Gods hand leggen, 10) alles dient tot onze vorming, enzovoort. Dit verschijnsel heb ik voor mijzelf uiteindelijk maar een naam gegeven, te weten "de ondoordringbare laag". Je komt er met je verhaal over de ellende die je wordt berokkend door collega-zegenaars bij de "dienaren" namelijk niet doorheen. Met geen mogelijkheid. "Zinloos geestelijk geweld" derhalve. Al zeg je dat er extra bij, óók dan schieten de betrokkenen steevast in de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voorspelbare psychologische reflex: men maakt zich ervan af. Onder vrijwel geen enkele omstandigheid vinden slachtoffers in deze kerk gehoor. Over manipulatie gesproken!

Om redenen van het bovenstaande heb ik er op dit Forum herhaaldelijk op gewezen hoe kwalijk het écht is als er van hogerhand instructies worden gegeven in de trant van "heb een onbegrensd vertrouwen in de (hogere) dienaren" (Woord van de maand, februari 2006) of "laat geen ongenoegen en ontevredenheid bij u opkomen" (Woord van de maand, januari 2007). Heus, hierdoor ontstaat er een akelig verstikkend klimaat. Wat daar trouwens mede de oorzaak van is, is in de Nieuw-Apostolische Kerk het gecreëerde gekunstelde kastestelsel (!) in de "kring der dienaren". Broeders met een geestelijke bediening worden hierdoor geacht onvoorwaardelijk loyaal te zijn aan hun meerderen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 29 Aug 2012, 20:16" in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u".
@all

Wie in het bovenstaande en/of in de voorgaande berichten in deze thread het nodige herkent, raden wij aan te beseffen dat zulks níets van doen heeft met... "Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 31-08-2013, 12.00 uur]


@all

Omdat ik niet eindeloos door wil gaan met mijn "verhandelingen over hedendaagse apostelen", maar ik wél vind -voordat ik afrond- dat de doffe ellende met ze enigszins op een rij moet zijn gezet, nog het volgende, te beginnen met het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" ...
Redactie schreef:(...)
Wanneer de brief verschijnt is er namelijk al heel wat gaande, zoals:
- D.Ap. De Bruijn worstelt met belangenverstrengeling door zijn dubbele zakelijke relatie met Br. Rohn
- D.Ap. De Bruijn is verwikkeld in een juridische procedure tegen Br. Rohn in de zaak Oostenrijk
- door de plotselinge schorsing van Br. Rohn valt de voortgang weg bij het project Eimersstaete
- voorafgaand aan de schorsing wordt er namens het kerkbestuur vermoedelijk frauduleus gehandeld
- degenen die voor Br. Rohn in de plaats kwamen, zijn vastgelopen met het project Eimersstaete
- Br. Rohn start een rechtszaak tegen het kerkbestuur want hij vecht diens ontslag aan
- Br. Rohn stelt het kerkbestuur aansprakelijk voor alle verliezen die hij lijdt door het ontslag
- vanwege de claims van Br. Rohn wordt er beslag gelegd op privébezittingen van de bestuursleden
- vanwege de claims van Br. Rohn wordt er beslag gelegd op de bankrekening van de kerk
- vanwege de claims van Br. Rohn wordt er beslag gelegd op diverse kerkgebouwen
- het kerkbestuur geeft handen vol geld uit aan o.a. advocaatkosten
- renteverliezen door leegstand en beslaglegging van vele honderdduizenden euro's per jaar
- door schadeclaims van Br. Rohn voorzienbare problemen bij accountantsverklaring jaarrekening 2009
- door schadeclaims van Br. Rohn voorzienbare problemen bij decharge door de districtsvoorgangers
- de wetenschap bij bestuursleden dat div. rechtszaken door bodemprocedures nog jaren zullen duren
- de wetenschap bij bestuursleden dat de door hen ingeschakelde advocaat drie (!) petten op kreeg

In plaats van onder die omstandigheden bij wijze van spreken de noodtoestand (!) af te kondigen, steekt apostel Peter Klene hier een sussend betoog af

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 16:54" in de thread "(3) Er lopen minstens drie zaken door elkaar!"
Redactie schreef:(...)
Laten wij hier even een tussenbalans opmaken:
 • doordat er in Arnhem hypotheekrente wordt betaald voor een leegstaand nieuw appartementencomplex (stel voorzichtigheidshalve: 5% over 4 miljoen euro) en er beslag ligt op het voormalige kerkgebouw plus annexen aldaar waardoor men rente misloopt over de verwachte verkoopopbrengst (stel: 5% over 3 miljoen euro), kost dit de kerk 350.000 euro op jaarbasis;
 • stel: de afschrijving bij Eimersstaete is per jaar 200.000 euro;
 • stel: de uitblijvende winstgevendheid bij Eimersstaete bedraagt 250.000 euro per jaar;
 • stel: er zijn doorlopende loonkosten bij Eimersstaete (een directeur, een assistent, een alvast in dienst genomen kok wellicht) - dan valt al gauw te denken aan een totaalbedrag van 100.000 euro per jaar;
 • ook elders stagneert door conservatoir beslag de projectontwikkeling, zoals in Enschede, en blijft winstgevendheid uit. Stel: de rentederving bedraagt per jaar 100.000 euro;
 • stel voorzichtigheidshalve: de huisadvocaat van de kerk rekent een uurtarief van 300 euro en hij heeft per jaar 4 weken werk aan de zaak; met wat onkosten erbij komt dit op 50.000 per jaar;
 • vanuit het kerkbestuur wordt er aan deze zaken veel arbeidstijd gespendeerd. Stel: de daarmee corresponderende loonkosten bedragen per jaar 100.000 euro;
 • stel dat de kosten van ondersteunende diensten van externen per jaar 50.000 euro bedragen.
Alles bij elkaar komt dit op 1,2 miljoen euro aan verlies per jaar; per maand dus 100.000 euro. En dat zou projectleider Rohn op diens geweten hebben? Of is het misschien apostel Peter Klene, als aanvoerder van een zwijgende minderheid! Op basis van het zojuist gegeven rekenvoorbeeld met bescheiden uitgangspunten heeft het bestuur dus elke zondag weer zo'n 23.000 euro verlies te melden over een achterliggende week. Dat zijn per week 115 verspilde giften van 200 euro. Met dat beleid heeft men sinds 8 juni 2009 een bestendige koers gevaren! Ook als de helft, of de helft van de helft ervan wáár zou zijn, is er nog steeds sprake van financieel wanbeheer... Neemt u het echter intussen maar aan; niet de helft van deze ernstig compromitterende waarheid is u door het kerkbestuur open en eerlijk verteld! Schaamteloos riep apostel Peter Klene ertoe op om de zwijgzaamheid te betrachten. Laconiek leggen de districtsvoorgangers zich bij het op die duivelse manier uitgeoefende intimiderende autoritaire gezag neer! De opziener schijnt zich inhoudelijk op de vlakte te houden en verder lijkt het wel alsof de districtsapostel van diens vermeende slachtofferrol al een heuse life-style heeft gemaakt.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 16:51" in de thread "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!"
BakEenEi schreef:(...)
Het is niet niks om erachter te komen dat met ieders goedvinden in bestuurlijke kringen bij de Nieuw-Apostolische Kerk de waarheid doelbewust kan worden verzwegen zodat de hele wereld wordt besodemieterd. Voorbeelden ervan kan ik onderhand zo uit de mouw schudden:
 • het statement, onmiddellijk na de dood van stamapostel Johann Gottfried Bischoff
 • de officiële lezing van de kerkleiding over Hamburg-Blankenese
 • de gepresenteerde geschiedschrijving op 4 december 2007
 • het Open Huis bij Residence Eimersstaete in Arnhem
 • het schrijven van apostel Peter Klene c.s. "Santpoort, 21 februari 2010"
 • de opmerkingen van districtsapostel Brinkmann over een externe adviseur bij het miljoenenschandaal
 • het vrij recente bericht over de afronding van de juridische procedure vanwege de zaak Rohn
 • theorie en praktijk ten aanzien van oecumenische betrekkingen
 • de hele gang van zaken rond het thema "verzoening"
 • het idee dat de Nieuw-Apostolische Kerk dit jaar 150 jaar bestaat
Men liegt en bedriegt alsof fantasie en werkelijkheid hier met elkaar samenvallen.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Zo 25 Aug 2013, 23:03" in de thread "(1) Ieder kijkt altijd overal van weg!"
Ik heb in de Nieuw-Apostolische Kerk véél geleerd; óók: hoe het níet moet. Hoewel ik er een zware dobber aan had, heeft juist dit laatste mij geholpen om het nodige onderscheid te maken tussen geloof en bijgeloof.

Zie verder -samenvattend- mijn bericht op "Di 16 Jul 2013, 22:07" in de thread “Versöhnung jetzt!”. Zie tevens het redactionele bericht op "Za 18 Feb 2012, 19:14" in de thread "Het uur der waarheid nadert". Voor meer achtergrondinformatie (van mijn kant), zie de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer".
Redactie schreef:(...)
Deze geloofspraktijk kent namelijk géén genade voor wie worstelt met ongerijmdheden; voor wie verlangt naar "de reine Jezusleer", naar het geschenk uit de hemel (!) om alleen dáárin oprecht te mogen geloven; eenvoudig en ongekunsteld. Nee, dan ben je bij de nieuw-apostolische "Godsgezanten" geheel aan het verkeerde adres. Die zullen je geloofsleven namelijk wel even voorgoed op de kop zetten. Dienaren zijn er voortaan om gediend te worden, en de hoogsten onder hun maken voor een ieder de dienst uit. Voor hen zul je moeten buigen. Bovendien moet je betalen, en niet zuinig ook. Met vereende krachten zullen ze je wel in het gelid krijgen. Zo niet, dan word je gedumpt. Dan kun je... gewoon... oprotten.

(...)
Dít zijn (ook) op het ogenblik in de Nieuw-Apostolische Kerk voor velen "de gegeven omstandigheden"! Zó werkt het écht! "We" laten alles over aan "de dienaren". Dienaren? Dienaren?! Zijn dat dienaren (!) die mensen met een terechte vraag uit de weg gaan, ze negeren, isoleren; ze domweg laten creperen?! Want dom (!) en kortzichting ís het natuurlijk voluit, als je zó te werk gaat; als je het zó hoog in je bol hebt zitten dat je óók nog anderen zó ver krijgt dat ze jou dáárin "ondersteunen". Ondersteunen!! Dit is niks anders dan terreur. Zeg maar gerust: georganiseerde misdaad.

(...)


Uit: Mijn (redactionele) bericht op "Di 06 Dec 2011, 23:26" in de thread "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:
BakEenEi schreef:Politiek gedraai (5)
BakEenEi schreef:@all

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard...

Er is helemaal geen reden toe om wat de financiële administratie betreft géén volledige transparantie na te streven.

(...)
Uit: Bericht door BakEenEi op "vr 18 feb 2011, 12:20 " in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
@all

Onder verwijzing naar het vorige bericht: tóch zag het er zo'n 10 jaar geleden voor velen beslist nog rooskleurig uit. Men putte hoop uit de ontwikkelingen die wezen op een openingsproces waarin de kerk zich leek te bevinden. Daarover verscheen in 2004 zelfs nog een boek, getiteld "Neuere Entwicklungen in der Neuapostolischen Kirche: Eine Dokumentation des Öffnungsprozesses" door Katja Rakow. Eén van onze broeders en zusters die toen aan het einde van de tunnel het licht al meende te ontwaren, is Michael Koch, thans uitgever van Glaubenskultur-Magazine welk Internet-platform blijkens de door Rakow ingewonnen informatie is voortgekomen uit het enthousiasme waarmee nieuw-apostolische jongeren in 1992 het initiatief namen tot het organiseren van zgn. "GlaubensKultur Abende":
(...)
Hiermee wordt -anno 2003- duidelijk in een behoefte voorzien, zo wil het mij voorkomen. Rakow vervolgt: "Welche Kritikpunkte oder Probleme sehen Sie un Ihrer Kirche?" Michael Koch:
 • - mangelnde Transparenz und immer noch zu wenig Offenheit
  - Absolutheitsanspruch/Exklusivitätsdenken
  - Stagnation im ökumenischen Öffnungsprozess
  - zu hierarchisches Amtsgebäude, daraus resultierend auch ein allzu "behördliches" Denken
  - die Rolle der Frauen innerhalb der NAK
  - die Rolle der Homosexuellen innerhalb der NAK
  - mangelnder Wille zur Auferbeitung der eigenen Kirchengeschichte und die fehlende kritische Distanz zu gemachten Fehlern
  - unsystematische Glaubenslehren, die zum Teil nicht zueinander passen
  - Inkohärenz beie der Quellenverwendung für die Begründung von Lehraussagen
  - Änderung von Lehraussagen werden nicht als sloche bezeichnet, es muß immer der Anschein der bloßen "Erweiterung" gewahrt bleiben
  - Änderung von Lehraussagen geschehen zögernd, unzureichend begründet und bleiben auf einzelne Punkte beschränkt (letztes Beispiel: Änderung in der neuapostolischen Eschatologie)
(...)


Uit: bericht door BakEenEi »op "do 22 sep 2011, 08:02" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
@all

Sinds "anno 2003" zijn wij inmiddels acht jaar verder. Ik persoonlijk heb niet het gevoel dat er door de nieuw-apostolische kerkleiding aan de "Kritikpunkte oder Probleme" die Michael Koch destijds signaleerde al (!) iets is gedaan... Nu wil echter het toeval dat ik hem een dezer dagen spreek. Misschien werpt dat een nieuw licht op de zaak waarover ik volgende week enthousiast kan rapporteren!

Groet,
BakEenEi


Bron: Mijn bericht op "Do 29 Sep 2011, 15:28" in de thread "Criticasters of opbouwwerkers?!"
@all

Na 29 september 2011 is de tijd niet stil blijven staan. De nieuw-apostolische kerkleiding heeft de exclusieve zendingsopdracht welke zij zichzelf toemeet "hertaald" en deze naar eigen inzicht stevig verankerd in een alsnog verschenen catechismus, Michael Koch vindt half werk geen werk en daarom veegt hij op het ogenblik de vloer aan met wat er bij het internationale kerkbestuur met betrekking tot de geschiedschrijving onder het tapijt moest blijven liggen (zie mijn bericht van "Zo 11 Aug 2013, 20:44" in de thread "Brood des Levens" 1 augustus 1960), waardoor overigens de zwijgende meerderheid in de Nieuw-Apostolische Kerk hier en daar moet opstaan voor zover bij haar op dit tapijt de kerkbanken in de weg staan; en daarnaast huldig ook ik nog steeds het principe "eerlijk duurt het langst". Hetzelfde geldt trouwens evenzeer voor initiatieven als bij het Netzwerk Apostolische Geschichte, bij LINDD, bij "Versöhnung jetzt!" en bij RELIGIONSREPORT. De "levende have" roert zich (!), al behoort men "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" ingevolge de opgelegde geloofsgehoorzaamheid voorbeeldig (als in een marionettentheater, voordat de voorstelling begint) roerloos te blijven zitten waar men zit totdat er van bestuurlijke zijde boudweg strikte instructies volgen.

Door de (tweede) Europese Informatieavond van 4 december 2007 is er in deze kerk geen rust en vrede ontstaan doch consternatie en verwarring. Die bewuste avond was in mijn beleving, wat de ontwikkelingen in de afgelopen jaren betreft, het omslagpunt. Het was een deerlijk mislukte poging van de toenmalige stamapostel Wilhelm Leber om de goegemeente op dezelfde manier te overrulen als in de jaren '50 van de vorige eeuw diens ambtsvoorganger Johann Gottfried Bischoff het zich heeft veroorloofd - met alle desastreuze gevolgen van dien. Bij Glaubenskultur-Magazine legt Michael Koch deze -opzettelijk verborgen gehouden- hartverscheurende ellende nu bloot in de artikelenreeks Die Geschichte der „Botschaft des Johann Gottfried Bischoffs“. Na die "Desinformatieavond" stond het aanzien van de organisatie gevaarlijk op het spel. Was het domweg een sekte, zoals "andersgezinde christenen" in Duitsland en in Frankrijk al decennia lang over de Nieuw-Apostolische Kerk hadden gesproken? Het project rond de totstandkoming van de catechismus mocht pertinent niet door hetzelfde noodlot worden getroffen. Wie bij dit prestigeproject, dat absolute topprioriteit kreeg, in de weg stond zoals voor de kerkleiding ook de districtsoudste Thomas Feil, kon het veld ruimen.

Voor Wilhelm Leber was het erop of eronder. Zegevierend en vervuld van trots na de herhaaldelijk uitgestelde presentatie van de door de vertegenwoordigers van de "andersgezinde christenen" gewenste catechismus (om te kunnen bezien of het nieuw-apostolische "werk Gods" een sekte is of een kerkgenootschap dat de algemeen christelijke waarden voldoende eerbiedigt) aanvaardde hij inmiddels glunderend diens "ambtsrust". Momenteel vallen voor zijn opvolger, Jean-Luc Schneider, de lijken uit de kast door onder meer de publicaties bij Glaubenskultur-Magazine. Laconiek doet hij echter alsof het hier een ver-van-mijn-bed-show betreft.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Bericht door BakEenEi »

@all

Een tweetal quotes waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt:
BakEenEi schreef:(...)
Aan het voorgaande valt zeer veel toe te voegen. Het eerste wat wij allen in feite hier nu onder ogen moeten willen zien is dat er bij tal van gelegenheden door leidinggevende "dienaren" machtsposities zijn ingenomen én uitgespeeld, ZONDER enig "mandaat" van de Allerhoogste.

In de geschiedenis van het "apostolische werk" zijn daarvan gedurende een lange reeks van jaren onnoemelijk veel zielen op enigerlei wijze het slachtoffer geworden: dezen vielen kansloos ten prooi aan onhebbelijkheden van "hoge(re) dienaren"...
 • - St.Ap. Bischoff predikte jarenlang een Boodschap welke op enig moment door alle leden van de internationale kerkleiding tot dogma werd verheven
  - je werd destijds níet verzegeld en "dus" geen "kind van God" zonder die Boodschap uitdrukkelijk te hebben omarmd als zijnde een goddelijke profetie
  - ambtsdragers waren op straffe van excommunicatie verplicht in elke dienst te wijzen op de onherroepelijk goddelijke betekenis van deze Boodschap
  - St.Ap. Bischoff heeft al die tijd dag-in dag-uit (!) goedgevonden dat er op grond van diens Boodschap werd gediscrimineerd - met alle gevolgen van dien
  - onder deze gevolgen dient niet alleen gezondheidsschade te worden verstaan, waaronder blijvend geestelijk letsel, doch ook allerhande materiële schade
  - de internationale kerkleiding claimde niet alleen de zeggenschap over de kerk als instituut, doch vooral het alomvattende geestelijke gezag namens God
  - daarbij moesten gelovigen begrijpen dat buiten de Nieuw-Apostolische Kerk om wereldwijd niet tevens anderen met zulk goddelijk gezag waren bekleed
  - het kwam er dus op neer dat wie zich niet overgaf aan wat de nieuw-apostolische kerkleiding verordonneerde, diens eeuwig heil bij God op het spel zette
  - vast geloof te hechten aan een spirituele ervaring van één enkele persoon, St.Ap. Bischoff, werd verheven tot een harde toelatingseis voor het hemelrijk
  - de aldus uitgeoefende geloofsdwang werd op 4 december 2007 opnieuw gelegitimeerd door Peter Kuhlen te veroordelen tot veroorzaker van al het leed
Steeds meer (subtiel) machtsvertoon was er nodig om indruk te maken op gelovigen aan de basis van de organisatie; zodanig, dat men nog met gepaste eerbied en gedienstig zou opkijken naar de "Godsgezanten" die er geen moeite mee hadden zichzelf "hoge dienaren" te laten noemen.

Niet ieder maakte op de bovenbeschreven wijze misbruik van een voorname positie. Zeker niet!

Veel conflicten kwamen trouwens voort uit de manier waarop de kerkelijke organisatie gaandeweg was ingericht. Dienaren voelden zich door God voor het leven benoemd - en door Hem met gezag, met macht bekleed. Dit gaf problemen.

Door de jaren heen raakten talrijke opvattingen in de kerkgemeenten bij de gelovigen ingeslepen; men dacht er niet meer over na of ook God er wel achter kon staan.

Door de hiërarchische organisatiestructuur in de Nieuw-Apostolische Kerk onttrok de besluitvorming onder hogere dienaren zich aan de waarneming van individuele gemeenteleden. Als "zegenaars" eenheid demonstreerden, nam men eenvoudig aan dat dezen in de "broederkring" ook daadwerkelijk op koninklijke wijze met elkaar omgingen.

Weinigen vroegen zich af hoe de kerkleiding op verantwoorde wijze omgaat met de ingezamelde offerontvangsten want men wil geloven dat de aan God toevertrouwde financiële middelen bij Hem in de best mogelijke goede handen zijn.

Ondertussen beraadslaagden de hoge(re) dienaren over de meest uiteenlopende zaken. Over onroerend goed-beheer, over de inhoud van bladen en tijdschriften, over grote evenementen, verre reizen, personeelszaken, enzovoort.

Toen is er níet (!) op enig moment het duidelijke onderscheid aangebracht tussen verantwoordelijkheden over zaken op het geestelijke vlak en verantwoordelijkheden over de overige zaken.

Het plaatselijke gemeenteleven leed daar niet onmiddellijk onder, onder deze bestuurlijke situatie. Nog steeds zijn het de (districts)apostelen die aan het hoofd staan van alle "bedrijfsonderdelen" binnen een gebiedskerk. Ieder vervult dus de gecombineerde functie van zakelijk leider én geestelijk leider. Het mag echter duidelijk zijn dat de districtsapostelen hierdoor machtige managers werden.

Naarmate de kerk door de aanwas van leden groter werd, kwam er meer op de districtsapostelen af; ook méér conflicten. Financieel management drong zich op, planmatig onderhoud van kerkgebouwen, vergadertechnieken, media, níeuwe media, maatschappijvraagstukken, aansprakelijkheidskwesties en ontelbare geloofsvragen vanuit de periferie.

De hoogste "dienaren" wilden niets prijsgeven van het gerezen aanzien van hun "ambtelijke status" binnen de organisatie en men koesterde de bepleite aanname dat het "werk Gods" wordt belichaamd door de Nieuw-Apostolische Kerk.

Er moest een catechismus komen waarmee de kerk haar unieke bestaansrecht in de Bijbel zou verankeren; die indruk zou maken op de jeugd en waarmee de kapitaalkrachtige conservatieve vleugel in de kerk op haar wenken bediend zou zijn.

(...)

Zo ongeveer kom ik met een hink-stap-sprong aan in het "hier en nu". Het is 2011. "Nooit was er een tijd, zo vol ernst en vol nood", zongen wij destijds in het tweede couplet van het lied "Waakt, kinderen Gods, en benut al uw tijd". Maar: is nu ook Gods hulp zó "grenzeloos groot" als het verderop in dit couplet wordt bezongen?

(...)


Uit: Mijn bericht op "Wo 16 Feb 2011, 21:36" in de thread "Levend geloof"
BakEenEi schreef:(...)
In de hoogste versnelling gaat het in de thans door fundamentalisten geregeerde Nieuw-Apostolische Kerk bergafwaarts. In Nederland is de situatie al helemaal zorgwekkend door de financiële knoeiboel rond "Eimersstaete" waar de m.i. incompetente kerkleiding -die aan alle kerkelijke ambtsdragers dienaangaande het zwijgen heeft opgelegd- blijkbaar nog altijd geen raad mee weet.

In een voorgaand bericht lichtte ik toe hoe bij velen nu een eertijds levend geloof (!) in het evangelie van Jezus Christus om zeep wordt geholpen:
 • Het eerste misverstand bij de nieuw-apostolische kerkleiding is dat men ervan uitgaat door God beroepen te zijn in de bestuursfuncties die men bekleedt. Dat is namelijk niet het geval. Het tweede misverstand bestaat erin dat men in het "werk Gods" exclusief dienaar heeft willen zijn, en zegenaar, of Godsgezant. Het derde misverstand is gelegen in de omstandigheid dat men kinderen Gods een juk oplegt dat men zelf niet eens kan dragen. Het vierde misverstand houdt ermee verband dat men het wil laten doen geloven dat sommigen in Zijn werk belangrijker zijn dan anderen.

  Door de zaken aldus misleidend voor te spiegelen, door verantwoordelijkheden te ontlopen, door geen oog te hebben voor "het gebrokene", door naasten niet voor vol aan te zien; dáárdoor is er in deze kerk stilaan géén leven meer mogelijk. Wie het gezag van God verwisselt met het gezag van een kerkbestuur, heeft van de kerk een afgod gemaakt.
  • [34] Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, [35] maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt.

   Uit: Handelingen 10 (NBV)
  Bron: mijn bericht "Re: Levend geloof" op di 11 jan 2011, 20:00 in de thread Praktisch apostolisch-zijn/Levend geloof.
Het zullen werkelijk heilloze inspanningen zijn die men zich getroost om deel te nemen aan de zogenaamde "Trainingsseries voor de nieuw-apostolische catechismus". Begin er niet absoluut aan (!), zou ik ieder willen aanraden: vergif kun je beter niet uitproberen...

(...)


Uit: Mijn bericht op "Zo 13 Feb 2011, 19:15" in de thread "Levend geloof"
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos

Bericht door BakEenEi »

@all

Wat mij betreft wordt deze thread, waarin allerlei zaken op een rij zijn gezet die op dit Forum in de achterliggende drie jaar de revue hebben gepasseerd, afgesloten met het onderstaande:
BakEenEi schreef:(...)
De (tweede) Europese Informatieavond op 4 december 2007 diende trouwens een tweeledig doel. Met het toen geïntroduceerde "zelfbeeld" werd namelijk het startsein gegeven voor een nieuwe "politieke koers" die men zou gaan varen. Voor menigeen was het in elk geval duidelijk dat de Nieuw-Apostolische Kerk aan de vooravond stond van veranderingen; alleen, in welke richting zouden die gaan? De kerkleiding liet er geen enkel misverstand over bestaan:
 • Zelfbeeld van de Nieuw-Apostolische Kerk
  De formulering van een zelfbeeld scheen voor de kerkleiding belangrijk met het oog op het feit dat de leden van de kerk in gesprekken met andersgezinden in korte en eenvoudige bewoordingen duidelijk kunnen maken, wat de wezenlijke kenmerken van het nieuw-apostolische geloof en van de kerk zijn. Met het zelfbeeld moet een basis voor wereldwijd uniforme uitspraken in de openbaarheid geschapen worden.

  De door Jezus Christus gelegde weg naar heil in onze tijd
  1. Jezus Christus leidt de Nieuw-Apostolische Kerk door levende Apostelen. Hun leer is gebaseerd op de Heilige Schrift.
  2. Het Apostelambt is het door Jezus Christus gemachtigde ambt voor heilsbemiddeling.
  3. Apostelen zijn noodzakelijk om Zijn kerk op de door Hem beloofde wederkomst voor te bereiden.
  4. De Nieuw-Apostolische Kerk kent de drie sacramenten Heilige Waterdoop, Heilige Verzegeling en Heilig Avondmaal.
  5. De afdracht van de sacramenten Heilige Verzegeling en Heilig Avondmaal, en de vergeving van zonden zijn gebonden aan het Apostelambt.
  6. Nieuw-apostolische christenen hebben door de Heilige Verzegeling de gave van de Heilige Geest ontvangen.
  7. Jezus Christus, waarvan de Heilige Schrift getuigt, staat in het middelpunt van het geloofsleven van de nieuw-apostolische christen. Hij werkt tegenwoordig in Zijn kerk en zal wederkomen. Het geloofsdoel van de nieuw-apostolische christen is, met Christus verenigd te worden bij Zijn wederkomst.

  Bron: Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, http://www.nak.org/nl/over-ons/zelfbeeld/
Het zelfbeeld diende als opstapje naar de herziene geloofsbelijdenis. Met de presentatie daarvan wachtte de kerkleiding (met in de tussentijd nog de Europese Jeugddag van 24 mei 2009) tot juni 2010. Het onloochenbare zelfbeeld leidde toen tot de onderstaande formuleringen:
 • Geloofsbelijdenis

  Het 1e geloofsartikel:
  Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde.

  Het 2e geloofsartikel:
  Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, ingegaan in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden en opgenomen in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij wederkomen zal.

  Het 3e geloofsartikel:
  Ik geloof in de Heilige Geest, en één, heilige, algemene en apostolische kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van de doden en het eeuwige leven.

  Het 4e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de Heer Jezus Zijn kerk regeert en daartoe Zijn Apostelen heeft gezonden en nog zendt tot aan Zijn wederkomst, met de opdracht te onderwijzen, in Zijn naam zonden te vergeven en met water en Heilige Geest te dopen.

  Het 5e geloofsartikel:
  Ik geloof dat degenen die door God tot een ambt zijn geroepen, slechts door Apostelen tot hun ambt worden gewijd en dat uit het apostelambt volmacht, zegening en heiliging voor hun dienst voortkomen.

  Het 6e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de Heilige Doop met water de eerste stap is naar de vernieuwing van de mens in de Heilige Geest en dat de gedoopte daardoor wordt opgenomen in de gemeenschap van degenen die in Jezus Christus geloven en Hem als hun Heer belijden.

  Het 7e geloofsartikel:
  Ik geloof dat het Heilig Avondmaal ter gedachtenis aan het eenmaal gebrachte, algenoegzame offer en aan het bittere lijden en sterven van Christus, door de Heer zelf is ingesteld. Het waardig genieten van het Heilig Avondmaal waarborgt ons de levensgemeenschap met Christus Jezus, onze Heer. Het wordt gevierd met ongezuurd brood en wijn; beide moeten door een ambtsdrager die door de Apostel gevolmachtigd is, worden afgezonderd en toegediend.

  Het 8e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de met water gedoopte zielen door een Apostel de gave van de Heilige Geest moeten ontvangen om het kindschap Gods en de voorwaarden voor het eerstelingschap te verkrijgen.

  Het 9e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de Heer Jezus zal wederkomen, zo zeker als Hij in de hemel is opgenomen, en de eerstelingen uit de doden en de levenden, die op Zijn komst hoopten en werden voorbereid, tot zich neemt en dat Hij na de bruiloft in de hemel met dezen op de aarde terugkomt, Zijn Vredesrijk sticht en zij met Hem als koninklijke priesters zullen regeren. Na afsluiting van het Vredesrijk zal Hij het eindgericht houden. Dan zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen en bij Zijn volk wonen.

  Het 10e geloofsartikel:
  Ik geloof dat ik verplicht ben de wereldlijke overheid te gehoorzamen voor zover dit niet in strijd is met goddelijke wetten.

  Bron: Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/geloofsbelijdenis/
Vanuit het "zelfbeeld" wordt er dus via de "geloofsbelijdenis" toegewerkt naar de thans op handen zijnde "catechismus". De onloochenbare inhoud van de geloofsbelijdenis zette stamapostel Leber er in diens "Woord van de maand" in augustus 2010 inmiddels toe aan om onder de titel "Geloofsbelijdenis en catechismus" daartussen vast de verbindende schakel aan te brengen:
 • De geloofsartikelen bieden ons zekerheid. Ze beschrijven centrale punten uit ons geloof in een bondige vorm. Dat zorgt er per definitie voor dat niet alle aspecten van de geloofsleer opgenomen kunnen worden. In het bijzonder brengen de geloofsartikelen niet tot uitdrukking hoe wij tegenover andere christelijke overtuigingen staan. Een principieel punt is echter al vaker door mij benadrukt, ik herhaal het hier nog eens: God is Zijn handelen altijd soeverein. Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt. Verdere uitspraken over onze houding komen in volgende publicaties ter sprake.

  Bron: Geloofsbelijdenis en catechismus
Hiermee waren de laatste twijfels weggenomen die er onder geïnteresseerde lezers nog konden bestaan over de implicaties van de "koerscorrectie" waartoe de kerkleiding op 4 december 2007 haar eerste officiële mededelingen had gedaan. Het zou bijvoorbeeld afgelopen zijn met de gesprekken op ooghoogte met andersgezinde christenen! De kerkleiding had onmiskenbaar besloten tot een "ruk naar rechts". Even volgde er nadien een zekere stilte maar in december 2010 zagen ook de belangrijkste gesprekspartners in oecumenisch verband in, dat men elkaar in 10 jaar tijd nauwelijks naderbij was gekomen. Nu echter -overgaand tot de kennelijk al in 2007 beoogde orde van de dag- werd het voor de kerkleiding de hoogste tijd om haar geactualiseerde zienswijze binnen de eigen geledingen geïmplementeerd te krijgen. Op de internationale website van de kerk valt hierover intussen het volgende te lezen:
 • Trainingsseries voor de nieuw-apostolische catechismus begonnen
  26.01.2011

  Het introductieseminar voor de invoering vond plaats in Lehrte
  Uit alle Aposteldistricten kwamen de deelnemers
  Begroeting door de gastheer, Districtsapostel Klingler

  Lehrte/Zürich. Een conferentiehotel in Lehrte (bij Hannover) bracht vertegenwoordigers uit alle Aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd samen, om een inleidende bijeenkomst over de geplande catechismus mee te maken. Districtsapostel Wilfried Klingler, de gastheer uit Niedersachsen, heette de deelnemers hartelijk welkom. „Ook al ligt de nieuwe catechismus van onze kerk hier nog niet in gedrukte vorm, toch vinden wij het belangrijk om de broeders en zusters zo snel mogelijk te informeren over de lesinhoud.“

  De gedrukte catechismus zal bestaan uit ongeveer 600 bladzijden. Op het ogenblik wordt de Duitse tekst in de belangrijkste talen binnen de kerk vertaald, in het Engels, Frans, Portugees, Spaans en Russisch. Dit is een heel complexe opgave, die veel tijd in beslag neemt, bevestigt Apostel Wilhelm Hoyer (Aposteldistrict Noordrijn-Westfalen). Hij leidt een van de werkgroepen, die zich met de catechismus bezighouden. Waarschijnlijk zal er eind 2012 een complete gedrukte versie voor alle Aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk beschikbaar zijn.

  De trainingen

  Voor deze introductiebijeenkomst voor de invoering werd per Aposteldistrict een vertegenwoordiger naar Lehrte gestuurd. Opdracht voor de deelnemers aan het seminar is, om in hun nationale kerken de introductiebijeenkomsten voor ambtsdragers van de kerk en voor de gemeenteleden te organiseren. De nadruk bij deze eerste training ligt op het kerkelijke inzicht van de Nieuw-Apostolische Kerk en de leer van de sacramenten met in het bijzonder inzicht in het Heilig Avondmaal. Op voorbeeldige wijze wordt ook de betekenis van het 5e gebod behandeld, om de deelnemers met de taal en getuigkracht van de nieuwe catechismus vertrouwd te maken.

  (...)

  Bron: Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, http://www.nak.org/nl/nieuws/naki-nieuws/article/17093/
Waarom al het bovenstaande?! Door het beloop van de gebeurtenissen nog eens de revue te laten passeren, ziet u hopelijk in dat er nu, in 2011, zéker sinds 2007 níets (!) nieuws onder de zon is. Het komt er dus op neer dat een goed verstaander die tijdens de (tweede) Europese Informatieavond -achteraf ook wel de Desinformatieavond genoemd- aan een half woord genoeg had, inderdaad al kon weten wat vele anderen nú pas dóórkrijgen... Ik vind het belangrijk om dit vast te stellen want hiermee wordt het hopelijk ook begrijpelijker dat bijvoorbeeld de voormalige apostel Sepers eerder al met recht en reden voorzag dat er van de Nieuw-Apostolische Kerk uiteindelijk (hij anticipeerde bij Christ-im-Dialog in deze samenhang op de situatie in het jaartal 2020) slechts een kleine fundamentalistische geloofsbeweging zou overblijven:
 • CiD: Wo sehen Sie die NAK dann 2020?
  Gerrit Sepers: Als eine kleine fundamentalistische Bewegung.

  Bron: Interview „Dann komme ich zurück“ van 8 mei 2007 (met Esther Vietz, Thomas Andrich en Frank Vietz)
Het punt is namelijk dat de kerkleiding alleen informatie prijsgeeft voor zover het haarzelf uitkomt. Alleen ingewijden en anderen die de ontwikkelingen op de voet volgen kunnen dus zien aankomen wat er staat te gebeuren. Op deze manier worden talloze overige belanghebbenden gemanipuleerd (!) zonder dat men het zich in eerste instantie kan realiseren. Omdat ik deze policy na verloop van tijd voor mijzelf als het ware kon ontcijferen, mede door mijn werkervaring op het landelijke bureau van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, twijfelde ik niet aan wat ik op de diverse fora soms uiteenzette.

Desondanks ben ik níet tegen de Nieuw-Apostolische Kerk. Waar ik op tégen ben is: kindermishandeling - en wel in de meest ruime zin des woords. Ik ben dus ook tégen de mishandeling (door schijnapostelen) van kinderen Gods!!

Zie voor commentaar op de geloofsleer mijn bericht "op wo 08 dec 2010, 20:59" in de thread " Nieuw Apostolische Kerk... een sekte of toch het enige Godswerk op aarde?/Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?".

(...)


Uit: Mijn bericht op "Zo 13 Feb 2011, 17:56" in de thread "Levend geloof"
Ik heb er verder niks meer over te zeggen. Alleen misschien nog dit:
BakEenEi schreef:
ACE schreef:@BEE
ook mijn schoonouders, eveneens woonachtig in Voorthuizen, vierden in de tussenliggende tijd hun 50-jarige huwelijk
Wij waren vroeger kind aan huis (toen nog) in Barneveld bij je schoonouders. Ik herinner mij een oppas avond, dan konden ze met z'n allen op missie in Voorthuizen.
Kerken achter de Spar. Man wat een tijd.
Ook verkocht ik ooit een uitgewoond barrel van je schoonvader op de automarkt. Dit Fordje zakte bijna door z'n hoeven.
Puur geldnood was de reden. ALLES voor de kerk destijds.

(...)


Uit: Bericht door ACE op "Zo 30 Dec 2012, 12:45"
@ACE

De saamhorigheid in die tijd was écht en men bouwde op hetzelfde solide fundament: de rotsgrond "Geloof en Vertrouwen". Ik blijf het een voorrecht vinden om dat zelf ook nog te hebben waargenomen en meegemaakt.

Achteraf bezien speelde er zich op het bestuurlijke vlak achter de schermen het nodige af, maar wie kon dat weten? Pas wanneer je de bovenste treden van de ambtsladder bereikte of indien anderszins een wellicht bekrompen blik moest wijken, kreeg je een meer realistisch begrip van het reilen en zeilen in de organisatie. Maar nog steeds verwachtte ik daarbij in eerste instantie niet, dat feitelijke toestanden wel eens eerder als alarmerend te beschouwen zouden zijn dan vertrouwelijk. Het begint met één enkel voorval binnen één bepaalde context. Je probeert het "een plaats te geven". Heel geleidelijk aan wordt het lastig om zaken die zich nauwelijks nog "wijselijk" laten neutraliseren, te laten voor wat ze zijn. Op de kerkvloer heeft vrijwel niemand daarvan intussen nog enig besef. Hiermee beland je als "insider" in een situatie, die het al bijna niet meer toelaat om informatie die ongevraagd op je bord kwam met anderen te delen. Uiteraard kom je dan als medewerker op de C.A. niet in aanmerking voor bij wijze van spreken een toeslag voor "vuil en onaangenaam werk"! Welnee, je bekijkt het maar. Je zoekt het maar uit: "God legt een last op maar Hij helpt ook." Zo ongeveer zorg je er maar voor dat wanneer je niet dankbaar genoeg overkomt, je óók nog de reprimande in je zak steekt welke de districtsapostel extra voor je in petto heeft. Ik vond die gast bij tijd en wijle dus gewoon een klootzak. In Duitsland zouden ze in plaats van zo'n rotwoord een hele paragraaf aan het manuscript hebben toegevoegd, maar sommige Duitsers kunnen voor mij onderhand de pot op of het dak, de boom in, naar de maan vliegen of de hik krijgen. Hoe durven ze met 10 miljoen euro aan offergaven brutaal aan de haal te gaan en dan ook nog, alsof er (eind december 2007) niets zou zijn gebeurd, vervolgens jaar-in jaar-uit overal de altaren te betreden (lees: te ontheiligen) en constant iedereen de les te lezen?! Hetzelfde geldt voor wie er in Nederland vanuit nota bene een nep-Raad van Toezicht heeft huisgehouden en nóg huishoudt. Miljoenen euro's aan offergaven zijn er gewoonweg verkwist. Een stel minkukels is het (in mijn beleving).

(...)

Volgens mij was het opziener Kamstra die in het Fries eens opmerkte "De tsjerke - dat binne jimme!" (de kerk - dat zijn júllie). Zo op zichzelf beschouwd is dat beslist een mooie gedachte. Maar ja, hoe gaat het dan verder? Welk initiatief mag nu bij onszelf liggen en hoe verhoudt zich dat met de inbreng van anderen? Mede door wat ik via de C.A. voor mijn kiezen had gekregen, ten aanzien waarvan ik hierboven een paar facetten heb belicht, kwam het voor mijzelf steeds meer aan op de vraag: wat gelóóf je nu in feite? Ben ik nieuw-apostolisch, wil ik een christen zijn; maakt dat trouwens nog een verschil, enzovoort. Ik ga het nu niet opzoeken, maar op dit Forum heb ik daarover wel eens uit de doeken gedaan dat ik gaandeweg van mijn "bijgeloof" af ben gestapt. Het "bewustwordingsproces" dat daaraan voorafging, heb ik als verlossend ervaren! Als een plant of een boom geen water vindt, zullen de wortels dieper moeten reiken. Ik zal maar niet aangeven hoe lang je dan als het ware met je ziel onder de arm moet lopen, doch reken hierbij niet op een kwestie van weken of maanden. "De tsjerke - dat binne jimme!" Wie straks de nieuw-apostolische catechismus zal hebben bestudeerd, kan er niet omheen dat het volwaardige lidmaatschap van de Nieuw-Apostolische Kerk dat men geacht wordt rechtmatig te verkrijgen bij het sacrament van de Heilige Verzegeling, heel wat gewicht in de schaal legt. Dan mag je opeens erover dagdromen dat je erbíj bent, bij de Bruid des Heren. Stamapostel Leber zei hierover kortgeleden dat hij ervan uitgaat dat er in het verkeer of anderszins geen ernstige ongevallen plaatshebben indien de Bruid plotseling aan de aarde zal worden ontrukt. Hij ging daarbij voorshands uit van 10 miljoen personen! Die uitspraak deed natuurlijk alom stof opwaaien, maar het liep -gerekend naar aardse maatstaven- voor hem uiteindelijk met een sisser af. Tja, wat wil hij dat wij geloven?

Welnu, die laatste vraag; daar ben ik voor mijzelf al heel lang uit want deze stamapostel is het spoor bijster. Hetzelfde geldt voor diens opvolger en evenzo voor hun marionetten die onlangs zo uitgebreid werden "gewürdigt" vanwege de aan ze toegeschreven verdiensten bij de totstandkoming van de nieuw-apostolische catechismus. Al dit soort van inspanningen hebben in het werk Gods namelijk niets om het lijf. Hooguit is het interessant voor een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, of zo. Halve waarheden zijn immers hele leugens. Daar word je niet blij van. Het maximale leereffect ervan kan zijn dat men -langs de toeristische route- tot het inzicht komt hoe het allemaal beter anders had gekund. Dat is een bijzonder belastende onaangename manier van leren en afleren, kan ik uit ervaring hierover zeggen.

Met het vinden van een antwoord op de voorafgaande vraag evenwel, "Wat gelóóf je nu in feite?", ben ik goddank veel verder gekomen. Ik herinner mij een gemeenteavond in de Nieuw-Apostolische Kerk, in 2005 of in 2006. Toen werd een ieder gevraagd om daarvoor ideeën aan te reiken. Ik vroeg of ik in plaats daarvan 10 minuten spreektijd kon krijgen. Oei! Degene die er kennelijk over ging, zo begreep ik wel, was op van alles voorbereid maar zó'n lumineus idee - ging dat niet misschien een tikkeltje te ver? Toegegeven, ik maakte het opzettelijk ook wel een beetje spannend want nadat bij betrokkene de wenkbrauwen langer dan bij een doorsnee verbazing gefronst waren gebleven, besloot ik aan die bovengemiddelde verbazing recht te doen. Ik merkte dus op: "Ik zal mijn uiterste best doen om alle ingekapselde agressie van de afgelopen vijftig jaar in tien minuten tot een kwartier zo samen te vatten, dat mijn boodschap duidelijk overkomt". Dit leidde ertoe dat in allerijl de schriftelijke aanvraagprocedure van toepassing werd verklaard. Dat werd nog een leerzame ervaring. Bovendien: wie schrijft, die blijft. Het was lang geleden -mogelijk voerde die vage doch niet onwelkome onverwachte herinnering zelfs terug tot in mijn verkeringstijd- dat ik mij vol overgave had geoefend in het welluidende proza dat nu wellicht de doorslag kon geven...


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi


Bron: Mijn bericht op "Ma 31 Dec 2012, 16:27" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode"
BakEenEi schreef:(vervolg)


@ACE

Toch hield ik al meteen mijn hart vast want hoe lang zou de doorlooptijd kunnen zijn van een rekest, strekkende tot de welwillende kennisneming van een aanvrage, gericht op een herschikking van de mogelijkerwijs reeds verdeelde genadetijd en samenhangend met de omstandigheid dat een ongehoorde kinderstem de van hogerhand zozeer gekoesterde stilte in de gemeenschap voor de duur van zowat tien minuten zou wensen te verbreken. (...) Ik moest er niet aan denken, dat het niet tijdig genoeg te overwegen viel of aan mijn verzoek ambtshalve kon worden tegemoetgekomen.
 • "Vijftig jaar ben ik telkens gekomen, heb ik aandachtig geluisterd en ben ik weer stil naar huis gegaan. Vijftig jaar heb ik geduld gepraktiseerd en heb ik mijn mond gehouden, op één keer na (in december 2005 op een woensdagavond). Nú wil ik eindelijk wel eens wat zeggen. Mijn punt is dit: hoe levend is onze gemeente?! Komt ieder er een beetje tot zijn of haar recht?! Wordt er wel eens aan iemand, aan mij of aan anderen, gevraagd: 'Hoe is het nu écht met je? Vind je het fijn in de gemeenschap? Heb je misschien voor ons allen nog een mooi inzicht?' Nee dus."

  "Voorganger, dit gaat zo niet goed. Onze gemeente bloeit niet en groeit niet. En dat is geen wonder. Integendeel, het is volkomen logisch. 'Hogere verantwoordelijke leidinggevenden' hebben alle initiatieven naar zich toegetrokken. Wat gebeurt er dan na enkele tientallen jaren?! Precies: de broeders en zusters in-de-bank wachten op de instructies die, zoals intussen gebruikelijk, van hogerhand worden aangereikt. Echter, dit is vragen om moeilijkheden! Zó kan goddelijk leven niet gedijen. Dáárover wil ik het hebben, op een positieve manier."

  "Aan de andere kant is het natuurlijk wél zo dat ik in onze kerk ontzettend ben beschadigd door het keurslijf dat mij gedurig en in tal van opzichten werd aangemeten. Wie in onze kerk bij wijze van spreken een poema is, hoort zich te gedragen als een lammetje. Tot de dood erop volgt. Fout, helemaal fout, en nog eens fout. Lees maar 1 Korinthiërs 12."

  "Wat ik nu schrijf heb ik nergens gehoord en het is mij ook door niemand voorgehouden. Ik heb het gewoon van mijzelf. De laatste jaren heb ik veel berichten geschreven op het Internet: (deels in het Duits) bij NAKtuell en Glaubenskultur, op de weblog van Gerrit Sepers en bij NAK-Observer. Niemand, niemand, niemand uit onze gemeenschap, uit ons district, uit onze kerk, heeft mij hier ooit op aangesproken. Ik voel mij soms net een enfant terrible. Nochtans...
  • God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
   Uit: 2 Timoteüs 1: 7 (NBV)
  In die zin wil ik op de gemeenteavond wel wat zeggen. Het hóeft niet per se, want goddank (!), zoals ik al eerder aangaf, staat óók het volgende in de Bijbel:
  • Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ [40] Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’
   Uit: Lucas 19: 39 (NBV)
  Met hartelijke groeten,
Tijdens de bewuste gemeenteavond kwamen vanaf 20.00 uur eerst uitgebreid al degenen aan het woord die altijd al spraken. Rond 21.10 uur kreeg ik een knipperend groen licht en vertelde ik over 1 Korinthiërs 12 want daar staat onder andere in:
 • Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.
Juist dienaangaande kwam er in mijn kerk bitter weinig uit de verf. Toen mijn spreektijd bijna voorbij was, verwees ik nog naar Romeinen 12. Hiermee gaf ik een invulling aan de eenmalige uitzondering die men trof.

Ondertussen had ik echter ontdekt welke prachtige vergezichten de rotsgrond "Geloof en Vertrouwen" naar het evangelie van Jezus Christus mij vanuit deze twee bijzondere hoofdstukken in de Bijbel te bieden heeft.

"De tsjerke - dat binne jimme!" Zouden zij die nu de hemel in werden geprezen vanwege hun tomeloze inzet voor een catechismus welke voor de Heer en al de Zijnen algemeen verbindend zou zijn, dat óók al weten?

Groet,
BakEenEi


Bron: Mijn bericht op "Ma 31 Dec 2012, 19:12" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode"
Over en uit.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gesloten