Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed gezet

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed g

Bericht door Redactie »

Diderot schreef:Alweer een poosje geleden ging bij deze prachtige kleurrijke webzijde het beeld 'op zwart'.
Nee, dat was niet vanwege 'onderhoudswerkzaamheden', doch vanwege kapers (niet uit Somalië, die zijn nóg erger).

Moord en brand werd geschreeuwd, nadat enkele weken later de rechtmatige eigenaars weer toegang tot webzijde en Forum hadden. De schuldige(n) zou(den) aangeklaagd worden, streng doch rechtvaardig zou de Rechter oordelen!

Inmiddels is het voorjaar voorbij, de zomer is in het land gekomen, en vanmorgen vroeg ik mij af:

Wat is de stand van zaken, WebTeam?

Diderot
@Diderot

Een interessante vraag! Wij doen het hier niet graag, maar bij dit onderwerp verkiezen wij nu de zwijgzaamheid te betrachten.
Zie overigens voor het laatste nieuws: http://www.theonion.com/

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed g

Bericht door Criticus »

Redactie schreef:Wij doen het hier niet graag, maar bij dit onderwerp verkiezen wij nu de zwijgzaamheid te betrachten.
Is het dan niet een idee om dit topic te sluiten?

Het is maar een suggestie...
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed g

Bericht door Redactie »

Criticus schreef:
Redactie schreef:Wij doen het hier niet graag, maar bij dit onderwerp verkiezen wij nu de zwijgzaamheid te betrachten.
Is het dan niet een idee om dit topic te sluiten?

Het is maar een suggestie...
@Criticus

Het zou inderdaad een optie zijn, maar het is natuurlijk wel een feit dat anderen aanstoot nemen aan onze activiteiten op dit Forum. Dat willen wij graag bespreekbaar houden, al kunnen wij nu eenmaal niet altijd alles op tafel leggen wat wij weten. In elk geval gaat het ons hier niet om al het nieuws over "kop- en staartbotsingen" in de Nieuw-Apostolische Kerk. Toch kunnen allerhande schijnbaar onbeduidende losse wederwaardigheden -bij elkaar genomen- er een symptoom van zijn dat het mis is met "de grote lijn" in een organisatie. Maar er is iets (...) waardoor "ons" dat níet aan wil in het "werk Gods". "Het Vaderhuis" was toch "gebouwd uit onbehouwen stenen"? "Vol beproeving is ons leven... ", "Wie overwint... ", óf "Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen... ", enzovoort.

Wát er ook voorvalt wat "ongenoegen en ontevredenheid" oproept (óók al verschijnselen waartegen stamapostel Leber waarschuwt); voorbeeldige nieuw-apostolische kinderen Gods behoren dat te willen ervaren als op zichzelf staande incidenten, als leerzame confrontaties met "slijpstenen", als collegegeld in natura voor "de school der vorming"; (eveneens) enzovoort.

Nooit is "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" de prijs te hoog om "het einddoel" te mogen bereiken. Er is zelfs een lied waarin gezongen moet worden: "Moog' aard' en hemel ooit vergaan, Uw woord der waarheid blijft bestaan!" (NAK-gezangboek, derde couplet lied 476). Wie dan bij wijze van spreken zou voorstellen om het gezangboek van 651 liederen (t.w. 652 minus lied 170) maar met één lied extra in te korten, wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk al bijna verdacht van een zonde tegen de Heilige Geest. Kortom, "Heerst op aarde hongersnood, Godes kind'ren hebben brood!" (NAK-gezangboek, derde couplet lied 409). Soit! (...)

Als er op deze wijze jaar-in, jaar-uit van "hogerhand" met je is omgegaan, zullen slechts weinigen achteraf kunnen volhouden dat er geen moeite is gedaan om ons allen "in stilheid en vertrouwen" vrijwel overal maar in te laten berusten. Wie opgroeiende kinderen in een gezin op zo'n manier opvoedt, wordt in ons land misschien wel uit de ouderlijke macht gezet! Wegens geestelijke mishandeling!! Emotionele verwaarlozing!! Enzovoort!! Er zijn namelijk grenzen, óók trouwens aan "Jezus' macht" wanneer kerkvorsten menen ermee weg te komen indien men rechtpraat wat krom is.

Op dit "Forum voor allen die het apostolische werk een warm hart (zouden willen) toedragen!" zijn wij dus maar zo vrij geweest om aan te kaarten dat de (internationale) kerkleiding grote problemen heeft met:
  • de geloofsleer,
  • de organisatorische opzet,
  • de administratieve controle,
  • verantwoordelijkheidsbesef,
  • professionaliteit,
  • rentmeesterschap,
  • en met zielzorg!
Al deze verschijnselen staan niet op zichzelf, doch hangen met elkaar samen!

Wie het ons echter kwalijk neemt, dat wij de aangekaarte problematiek hier zo uitvoerig mogelijk hebben beschreven, mág dat (blijven) zeggen...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed g

Bericht door ACE »

@WT
Ach, zal men bij de geloofsbeweging in kwestie misschien wel denken; wie goed zoekt vindt altijd wat. Nog niet genoemd waren o.a.: ijskoud afstandelijk, onbespreekbaar, achterbaks, onbeantwoord, alleen het eigenbelang telt, kennelijke nonchalance, hypocriet, plagiaat, egoïstisch, aanmatigend, onverantwoord handelen, dat collectieve narcisme, gewetenloos, vrome zakkenvullers, sektarisch bolwerk, overmoed, kalt gestellt, Rufmord, geïsoleerd, escalatie, aanslag op het gezinsleven, huisvredebreuk, ongerijmdheden, onbegrip, antisociaal optreden, verwijtbare nalatigheid, bij voortduring zand in de ogen strooien, sancties, blaaskaken, lafhartige gedoogsteun, uitgekookte zegenaars, recidiverend wangedrag, dilettantisme, een soort van mensonterende slaafse onderdanigheid, geslachtofferd, addergebroed, hiërarchische overmacht, alleenheerschappij, het apostolische idioom, Club van Knipmessen, neergesabeld, subtiel pestgedrag, gekunstelde standverschillen, destructieve relaties, kwalijk gekoesterde systeemfouten, de Bijbel verregaand "hineininterpretiert", "de firewall" uitgezet, "wishfull thinking", de continu veronderstelde uitwisselbaarheid van de naam van het kerkgenootschap met het "werk Gods", gereduceerd tot verschrompelde minderwaardige entiteiten, kuddegedrag, zonder hoor of wederhoor, respectievelijk CHF 663.082,35 en CHF 518.045,50 verduisterd, doldriest verzwegen, gekneveld en geknecht, vertrapt; ronduit alarmerend.
Ik mis nog "Valsheid in geschriften". Je maakt mij niet wijs dat de destijds afgegeven ongelimiteerde volmacht door TdB aan PK - mbt het nemen van besluiten -
met terugwerkende kracht is verleend. Maw, dat document is achteraf afgegeven om PK zijn eenzijdige desastreuze beslissing recht te breien.

Hoe zit het eigenlijk met de thesis van PK die nog steeds niet is vrijgegeven voor 'het publiek'?

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed g

Bericht door Redactie »

ACE schreef:@WT

(...)
Ik mis nog "Valsheid in geschriften". Je maakt mij niet wijs dat de destijds afgegeven ongelimiteerde volmacht door TdB aan PK - mbt het nemen van besluiten -
met terugwerkende kracht is verleend. Maw, dat document is achteraf afgegeven om PK zijn eenzijdige desastreuze beslissing recht te breien.

Hoe zit het eigenlijk met de thesis van PK die nog steeds niet is vrijgegeven voor 'het publiek'?

Groet,
ACE
@ACE

Met het oog op de in de tweede helft van deze maand te verwachten gerechtelijke uitspraken, zijn wij aan het inventariseren hoe de diverse rechtszaken er op het ogenblik voor staan. De complexiteit is verder toegenomen. Wij hopen dus binnenkort eerst een samenvatting te maken van wat er nu exact speelt. Maar het is allemaal te erg voor woorden.

Een (kerk)bestuur dat "behoorlijk bestuurt" had van een medewerker, die men niet in dienst wil houden, gewoon netjes afscheid moeten nemen. Zo simpel had het feitelijk kunnen zijn, ware het niet -en dat is onze stellige indruk- dat "een elegante oplossing" door een opeenstapeling van domheden bij álle verantwoordelijken er al direct niet meer in zat. De gezamenlijke districtsvoorgangers hadden er nog voor kunnen zorgen dat de stamapostel ingreep, maar ook dat is niet gebeurd. Vervolgens hadden die districtsvoorgangers nog collectief terug kunnen treden, zodat men niet langer vanuit "De landelijke vergadering" de klaarblijkelijke blunders bij "Het bestuur" faciliteert en legitimeert.

Uiteindelijk liep het uit op het oude vertrouwde liedje: omwille van de "eenheid" in het "werk Gods" wordt er door de "zegenaars" voorgewend "dat de velden onverminderd wit zijn om te oogsten". Op zo'n manier is er bijna geen weg meer terug. Ondertussen bad men heimelijk de knieën uit de broek of God ervoor wil zorgen dat de boze vijand zich op enigerlei wijze genoodzaakt mag zien om de strijd tegen de "eerlijken en oprechten" op te geven. Maar de God van Abraham, Isaak en Jakob voelt daar kennelijk niets voor. Voorts hadden de gezamenlijke gemeentevoorgangers nog een krachtig signaal kunnen afgeven. Zij zien toch óók dat "Het bestuur" alleen maar broddelwerk aflevert?!

(...)

Gezien de veelzeggende scriptietitel, "Het pastoraat ten behoeve van de pastor in een probleemsituatie", sluiten wij overigens niet uit dat alles bij nader inzien eenvoudig plaatsgrijpt in het kader van een (eveneens) uit offerontvangsten bekostigd promotieonderzoek. :shock:

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed g

Bericht door ACE »

@WT
Gezien de veelzeggende scriptietitel, "Het pastoraat ten behoeve van de pastor in een probleemsituatie", sluiten wij overigens niet uit dat alles bij nader inzien eenvoudig plaatsgrijpt in het kader van een (eveneens) uit offerontvangsten bekostigd promotieonderzoek.
Het zou ook nog zo kunnen zijn dat Ap PK de handleiding "Dienen en Leidinggeven" als blauwdruk heeft gebruikt voor zijn scriptie. In dat geval is er sprake van plagiaat.
Dan wil je zeker niet dat je scriptie in de openbaarheid komt. Als de man prat gaat op de toepasbaarheid van zijn scriptie, dan breng je die toch in praktijk?

Het blijft gissen dus.

Groet,
ACE
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed g

Bericht door Jabob65 »

@ACE, wellicht is de situatie van apostel Sepers de inspiratiebron geweest voor de scriptie?
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed g

Bericht door ACE »

@Jabob65
@ACE, wellicht is de situatie van apostel Sepers de inspiratiebron geweest voor de scriptie?
Vraag is dan wie in dat geval "de pastor in problemen" is. Ik weet wel wie er nu volop in de problemen zit: PK.
Waarschijnlijk heeft hij zijn eigen scriptie in praktijk gebracht! :lol:

Groet,
ACE
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed g

Bericht door Jabob65 »

@ACE, haha, inderdaad, de vraag is eigenlijk: waar is het mis gegaan..

Ik heb goede herinneringen aan de vader van Peter Klene, niet in de laatste plaats omdat wij het beeld hadden dat deze oudste minder dogmatisch en wettisch was dan de districtsdienaren die wij gewoon waren..Peter Klene is vanwege een uitwisseling eens een weekend bij ons geweest en maakte toen ook een prettige en stabiele indruk, maar een jaar geleden hoorde ik hem praten in een distrsictsdienst in Dieren en toen schrok ik heel erg; hij had het over zijn buren die best wel aardig waren en zo...maar toch wel iets heel belangrijks in hun leven misten..

En dan al dat gedoe omtrent de diverse rechtszaken...uit de waarheid is het allemaal niet.

Gerechtigheid is onsterfelijk.

Ik vind het vooral ook vreemd dat hij geen theologische stellingen inneemt, de informatieavond, de nieuwe catechismus, normaal zou het toch interessant zijn om te weten wat de Nederlandse apostel hiervan vindt maar hij houdt wijselijk zijn mond..

In dat kader, het wijselijk je mond houden, vond ik het ook opmerkelijk dat Brinkmann bijna niks zei inzake de financiële problemen van NAK Nederland, pas later begreep ik dat dit samenhangt met de bedrogzaak in NRW..

En zo zie je maar weer, van Jezus leer is niets te vinden, net als dat je niks vindt van Gerechtigheid en Waarheid.

Waar je Jezus leert om zachtmoedig te zijn, en nederig van hart, daar profileren dezulken zich als kleine baasjes..het credo is: naar boven likken, en naar beneden trappen.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed g

Bericht door ACE »

@Jabob65
Ik vind het vooral ook vreemd dat hij geen theologische stellingen inneemt, de informatieavond, de nieuwe catechismus, normaal zou het toch interessant zijn om te weten wat de Nederlandse apostel hiervan vindt maar hij houdt wijselijk zijn mond..
Ga er maar van uit dat PK niets meer mag zeggen of schrijven zonder toestemming vooraf van DAP Brinkmann.
Zijn theologische standpunten raken kant noch wal. Dus dat heeft hij al afgeleerd.

Vooral veel diensten houden, dopen en verzegelen is wat AB van hem verwacht.
Kortom van 'Neerlands Hoop' terug naar de basis.

Groet,
ACE
Plaats reactie