"Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

"Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Bericht door Redactie »

@all

Vraag: is (ware) zielzorg in het "werk des Heren" (!) voorbehouden aan wie ingeschreven is in één van de ledenregisters bij de Nieuw-Apostolische Kerk? Heb je er dán opeens "recht" op? Wie heeft dat eigenlijk bedacht: zo'n "ledenregister"?!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Bericht door Redactie »

Lmg schreef:@ All,

In alle oprechtheid vraag ik mij af of Bauke Moesker als lid van de Nieuw-Apostolische
kerk in de laatste jaren wel eens bezoek heeft gehad van een gemeente voorganger of
priester uit de gemeente Groningen.

Misschien kan Bauke hierover iets laten weten.

Groet Lmg

Bron: Bericht door Lmg op "za 03 dec 2011, 22:57" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Tosca schreef:@ LMG,

Het antwoord kan kort zijn…Nee. Huisbezoek door Nieuw Apostolische Ambtsbroeders is vrijwel onmogelijk geworden door de vele vragen van de Broeders en Zusters, vragen waar zij geen antwoorden op hebben. Tientallen Ambtsbroeders hebben hun geloof verloren bij het aanhoren van de vele vragen over het inktzwarte verleden van de Nieuw Apostolische Kerk. Bedenk dan wel dat er vele Ambtsbroeders zijn die geen kennis hebben genomen van het verleden, men steekt het hooft in het zand(…)Vriendelijke groet,

'Tosca'

Bron: Bericht door Tosca op "zo 04 dec 2011, 10:38" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
@all

Hier werd en-passant een ernstige misstand blootgelegd. Hoe kan dat?

Op woensdag 25 augustus 2010 sprak ik een bestuurslid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, waarbij één van mijn eerste vragen was: "Kent u broeder Moesker?" Alleen van naam, zo begreep ik. Kennelijk probeert men niet op constructieve wijze met elkaar "on speaking terms" te geraken, was namelijk vaak mijn gedachte geweest wanneer ik de site http://apostolischekritiek.nl/ bezocht. Deze website was immers al jarenlang in de lucht. Waarom was er géén gehoor gevonden voor werkelijk de meest serieuze problemen, die nu -schijnbaar uit geestesnood (!)- geëtaleerd werden op het Internet? Ik informeerde hier dus naar bij dit bestuurslid want per slot van rekening handelde het over aangelegenheden die de "zorgplicht" van plaatselijke dienaren logischerwijs te boven gaan. Kortom, ik drong er op aan om met broeder Moesker contact op te nemen. Hij is toch ook altijd nog lid van de kerk?! Voor mijzelf was het in dit opzicht gewoonweg al te laat. Toen ik (op 2 mei 2007) de kerk verliet, wisten districtsapostel De Bruijn en ikzelf dat het definitief was. Ik vond dat stamapostel Wilhelm Leber de hele zaak grondig aan het verzieken was en dan is het een kwestie van EXIT.

Terwijl ik "achterbleef", ging men bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op 3 mei 2007 "aan de hand van leiding, gegeven in onze dierbare stamapostel" over tot de orde van de dag:
BakEenEi schreef:(...)
Kinderen Gods worden geacht 10% van hun inkomen aan de Nieuw-Apostolische Kerk te schenken, en voorts gul te geven ter gelegenheid van de Dankdag voor Gewas en Arbeid, bij het kerstfeest, bij het zondagschoolreisje, bij een regiodienst voor senioren waar de lunch wordt gebruikt, bij deelname aan een workshop voor dirigenten, voor een jeugddag, bij een zang- of orkestuitvoering en voor het zendingswerk. Verder wordt er van alles ingezameld wat nog méér geld opbrengt. Daarnaast is het fijn als men zo veel mogelijk onkosten voor eigen rekening neemt. De "verantwoordelijke dienaren" redden zich wel met al het geld. Bij hen is het in de best mogelijke handen, zo wordt het de gelovigen voorgehouden.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "zo 04 dec 2011, 22:51" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Bericht door Redactie »

@all

Toen op 25 augustus 2010 het bewuste gesprek plaatshad (zie het bovenstaande bericht), deed ik nog helemaal niets aan het fenomeen http://apostolischekritiek.nl/, behalve dan dat ik een paar keer -op verzoek van broeder Moesker- iets voor de website had geschreven. Hiervan had ik het kerkbestuur trouwens destijds per e-mail op de hoogte gesteld want in feite begreep ik al nooit waarom vragen onbeantwoord moesten blijven. Vragen nog wel die bovendien het meest van doen hadden met zielzorg! Uiteraard werden op dat vlak ook míjn brandende vragen nimmer bevredigend beantwoord. Vandaar dat het voor mij duidelijk was wat er hier speelde: men communiceert simpelweg niet als naasten op ooghoogte, wat natuurlijk alles te maken heeft met de aan gelovigen opgelegde -verwerpelijke- gezagsstructuren in de Nieuw-Apostolische Kerk.

Nadat ikzelf mijn "vrijmoedigheid" binnen de muren van de Nieuw-Apostolische Kerk eerst nog zo'n 20 jaar lang niet had "weggeworpen" (vgl. Hebreeën 10: 35, SV-J), was het klimaat door toedoen van stamapostel Leber gaandeweg dusdanig verstikkend geworden dat ik de kerk in 2007 inmiddels was ontvlucht. Niettemin hield ik contact met degenen die mij dierbaar zijn. Per slot van rekening was ik ook ruim veertien jaar werkzaam geweest op het bureau van de Centrale Administratie, waar ik de financiële boekhouding deed. Dan heb je een bepaalde ervaring opgedaan, waar anderen nog wel eens wat aan kunnen hebben. Daarbij komt dat het in mijn geval niet de ervaring betreft van een eendagsvlieg. Maar ik proefde grote afstandelijkheid. Ik had er geen idee van, waar dit aan kon liggen. Toch probeerde ik bepaalde zaken aan te kaarten.

Nog geen maand na mijn gesprek met het betreffende bestuurslid op 25 augustus 2010 begaf ik mij op een ochtend naar Arnhem. Er zou daar nieuwbouw zijn gepleegd en met die nieuwbouw was het uitgelopen op een fiasco, of zo. Omdat degenen die mij hierover in die periode meer dan eens hadden opgebeld, er zo op aandrongen, ging ik uiteindelijk kijken. Wat zou er te zien zijn? Welnu, dat was toen snel bekeken: een onrendabel leegstaand complex. De conclusie was derhalve vlot getrokken: onverantwoorde financiële verliezen! (...) Heeft dit nu iets van doen met zielzorg? Spijtig genoeg wel, ja. In de Nieuw-Apostolische Kerk wordt namelijk alles bekokstoofd en beslist door broeders met "hoge" geestelijke bedieningen, wat verkeerd is. Gaan zij zakelijk in de fout, dan is het eerste wat daaronder binnen de kerk te lijden heeft: zielzorg.

Vandaar dat er op het ogenblik bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland alleen al van onbehoorlijk bestuur (!) dient te worden gesproken doordat broeders, die rechtstreeks betrokken zijn bij de zakelijke ellende rond met name Eimersstaete, uitgerekend óók degenen zijn die bij dit kerkgenootschap leiding geven aan zielzorg. In elke gezonde bedrijfssituatie hoor je dan -op zijn minst tijdelijk- door anderen te worden waargenomen. Niet dus bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Daar kán alles maar en daar mág ook alles maar - en niemand die er wat van durft (!) te zeggen, bang als men is voor sancties. Sancties van de "zegenaars" nota bene. Spreken wij hier nog van een voorbeeldige christelijke geloofsgemeenschap, of kan er eindelijk eens nuchter worden vastgesteld dat misschien wel het fascisme opnieuw heeft toegeslagen?!

Zie in dit verband verder het bericht door BakEenEi op "di 25 okt 2011, 12:25" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Bericht door Redactie »

Onrust
« Antwoord #7 Gepost op: 28-08-2007, 19:52:48 »

@all

Er is onrust ontstaan in de Nieuw-Apostolische Kerk. De opkomst van het Internet heeft daarbij een katalyserende werking gehad. Wat is er gebeurd? In het ontdekkend licht van Zijn genade werd de geloofsbeweging aan een nadere beschouwing onderworpen. De uitkomsten zijn totaal ontnuchterend. Enkele punten:
 • - alleen personen die via een aantal opvolgende geestelijke bedieningen in de organisatie zijn opgeklommen, krijgen tevens zeggenschap over geldzaken
  - door de aandacht die nodig is voor de behartiging van organisatorische en bedrijfseconomische aangelegenheden houden leidinggevenden te weinig tijd over voor de geestelijke verzorging van naasten
  - deze “ondergeschikten” hebben op dat punt niets in te brengen
  - er is geen enkele uitwerking voorhanden over wat aangesloten leden onder zielzorg mogen verstaan
  - de kerkleiding duldt geen machtskritiek en een degelijke klachtenregeling ontbreekt
  - t.a.v. de macht die men uitoefent op grond van bestuursfuncties zijn er bijna geen procedures en regels
  - leden kunnen nergens enig recht aan laten toetsen
  - er bestaat geen enkele waarborg voor (de kwaliteit en de continuïteit van) zielzorg

  - niemand vanuit de organisatie neemt het gegarandeerd voor je op wanneer je met zinloos geestelijk geweld onheus wordt bejegend
  - bij de leden vindt men geen krachtig correctief vermogen om zaken te verbeteren

Oorspronkelijke bron: NAK-Observer. Zie ook bericht door BakEenEi op "za 30 okt 2010, 20:57" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
@all

Al op 28 augustus 2007 werd er, zoals het hierboven nog eens valt na te lezen, destijds bij NAK-Observer, de aandacht op gevestigd hoe slachtoffers van "zinloos geestelijk geweld" in de Nieuw-Apostolische Kerk vervolgens aan hun lot worden overgelaten: "niemand vanuit de organisatie neemt het gegarandeerd voor je op wanneer je met zinloos geestelijk geweld onheus wordt bejegend". Niemand ook die toen voorzichtig informeerde of misschien inderdaad een naaste (!) het in dit opzicht had moeten ontgelden, waardoor deze mogelijk een handreiking juist "nú" wel kon gebruiken.

Helaas betrof het wel degelijk de nieuw-apostolische geloofspraktijk:
BakEenEi schreef:(...)

Wie als "kind van God" (!) in de Nieuw-Apostolische Kerk de "geordende weg" weg bewandelt en daarom een eventuele vraag over het financiële debacle (waarover de alarmerende berichten zich op dit forum nu al een halfjaar lang opstapelen) voorlegt aan de eerst aangewezen kerkelijke ambtsdrager, zal opbotsen tegen een "ondoordringbare laag". Die laag bestaat niet uit zandzakken, gewapend beton, kolen en staal, gepantserd glas of zelfs NBC-wapens, doch uit "zegenaars" die namens God overal het zwijgen toe doen. Eén frons met één wenkbrauw van één "dienaar" die één trede hoger staat op nieuw-apostolische ambtsladder, behoort in de praktijk namelijk al voldoende te zijn om elke geraadpleegde "zegenaar" te doen grijpen naar de meest beproefde nieuw-apostolische foltermethode, namelijk die van het consequent negeren en isoleren van elke belanghebbende.

Bij die ene frons mag u in dit geval denken aan de opmerking van apostel Peter Klene in diens geschrift "Santpoort, 21 februari 2010":
 • "48) Wij waarderen het heel erg dat u allen rond deze kwestie de zwijgzaamheid betracht."
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "wo 02 maart 2011, 16:13" in de thread "Addergebroed"
Deze geloofspraktijk kent namelijk géén genade voor wie worstelt met ongerijmdheden; voor wie verlangt naar "de reine Jezusleer", naar het geschenk uit de hemel (!) om alleen dáárin oprecht te mogen geloven; eenvoudig en ongekunsteld. Nee, dan ben je bij de nieuw-apostolische "Godsgezanten" geheel aan het verkeerde adres. Die zullen je geloofsleven namelijk wel even voorgoed op de kop zetten. Dienaren zijn er voortaan om gediend te worden, en de hoogsten onder hun maken voor een ieder de dienst uit. Voor hen zul je moeten buigen. Bovendien moet je betalen, en niet zuinig ook. Met vereende krachten zullen ze je wel in het gelid krijgen. Zo niet, dan word je gedumpt. Dan kun je... gewoon... oprotten.
BakEenEi schreef:@all
 • Aan: De gekostumeerden

  Ik ben achtergelaten
  als een onwillig werking in hun handen

  Ik deed er niet meer toe
  vonden zij

  Nu riep hun plicht ze
  want er waren nog landen
  en volken
  en daar wisten de mensen nog niet

  van het bestaan van hun kerk


  Afz.: Iemand, maar dat doet er verder niet toe
Groet,
BakEenEi


Bron: viewtopic.php?f=24&t=471#p1347
BakEenEi schreef:@all
 • Voor: Jou

  Ze zeiden
  wij hebben een levend geloof

  want bij ons
  blijven de wegwijzers
  niet staan
  waar ze staan

  die gaan met je mee

  nee
  niet tot je er bent

  maar gewoon

  tot ze genoeg
  van je hebben

  fijn, he

  vind ik ook niet


  Van: Mij
Groet,
BakEenEi


Bron: viewtopic.php?f=24&t=472#p1348
BakEenEi schreef:Verschrikkelijke Hoogheid,

Is mijn Vader in de hemel zoals de hoogsten onder de hogen in de Nieuw-Apostolische Kerk het nu hebben verordonneerd dat Hij zijn zal totdat hun nog amper verschenen catechismus aanstonds de eerste fundamentele herziening zal behoeven?

Hoogachtend,
in Uw ogen bijna niemand


Bron: viewtopic.php?f=24&t=470#p1346
Dít zijn (ook) op het ogenblik in de Nieuw-Apostolische Kerk voor velen "de gegeven omstandigheden"! Zó werkt het écht! "We" laten alles over aan "de dienaren". Dienaren? Dienaren?! Zijn dat dienaren (!) die mensen met een terechte vraag uit de weg gaan, ze negeren, isoleren; ze domweg laten creperen?! Want dom (!) en kortzichting ís het natuurlijk voluit, als je zó te werk gaat; als je het zó hoog in je bol hebt zitten dat je óók nog anderen zó ver krijgt dat ze jou dáárin "ondersteunen". Ondersteunen!! Dit is niks anders dan terreur. Zeg maar gerust: georganiseerde misdaad.

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
Citaat 7:
Den Amtsträgern wünschte er die Gabe des sensiblen Zuhörens, der frühen Konflikterkennung und -lösung sowie eine vollendungsorientierte Einstellung. „Lasst euch nicht von Kleinigkeiten die Freude nehmen.“

Bron: Zum Jahresauftakt 2012 waren alle Gemeinde- und Bezirksvorsteher nach Herne-Wanne-Eickel eingeladen. 09. Januar 2012, 13.56 Uhr
(...)
Het is in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk zó: telkens wanneer je denkt, er klopt toch ergens iets niet, komen er daarna weer zulke verlichte teksten op je pad, dat je denkt: het zal wel aan mij gelegen hebben...

Bovendien is de hoeveelheid informatie die de kerkleiding aanbiedt, overweldigend. Net wanneer je na veel wikken en wegen had besloten om een vraag te stellen, komt er nieuwe informatie en alles begint overnieuw.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "do 12 jan 2012, 17:29" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
@all

Wie de berichtgeving op dit Forum al enige tijd volgt en ook zelf bekend is met het nieuw-apostolische geloof, zal in de beschreven omstandigheden vast wel het nodige herkennen. Zo krijgt niemand er gemakkelijk vat op wat er achter de schermen precies gebeurt op het bestuurlijke vlak. Bij de informatie die naar buiten komt, wordt alles opvallend rooskleurig voorgesteld. Het zijn uitsluitend mededelingen in de categorie succesverhalen, welke de gelovigen zouden aangaan. Het fotomateriaal dat door de kerkleiding wordt verspreid, weerspiegelt de "eenheid onder de apostelen". Zoals de stamapostel en de apostelen de "Bruid des Heren" dienen, en zij voor haar de weg bereidt, gebeurt alles voor een ieder tot zegen. Grote offers worden er door de dienaren en hun gezinnen gebracht, zuiver om elk kind van God "het einddoel" te laten bereiken. Aan ons, wij die geacht worden hen na te volgen, de vraag: nemen wij dat dankbaar aan? (...) Zo komen in de praktijk van het nieuw-apostolische geloofsleven de voldongen feiten op de bij de kerk aangesloten leden af. Sterker nog: op de mensheid. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" immers is er voor christenen geen andere weg tot -tevens- de Vader dan via de Nieuw-Apostolische Kerk: men kan zichzelf wel willen beschouwen als een christen, doch een kind van God word je pas na handoplegging door een nieuw-apostolische apostel. Hier begint al meteen verwarring te ontstaan want in de BIjbel staat toch het volgende?
 • Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered...

  Uit: Marcus 16: 16 (NBV)

  en:

  Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

  Uit: Johannes 14: 6 (NBV)
"Nee," zo zal er vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk worden beweerd; "zo eenvoudig ligt dat helemaal niet!" Vervolgens worden de "onwetenden" uitgenodigd om kennis te nemen van ongeveer 150 jaar hedendaagse geschiedenis van "het rijk Gods". Het rijk Gods weliswaar "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis", waarin de waarachtige kinderen Gods van licht tot licht worden gevoerd; vanaf 1896 of 1897 "in en door" het stamapostelambt. Informatief hieromtrent is het artikel "Ein Mann erfindet das Stammapostelamt" bij Christ-im-Dialog. Zie evt. ook het bericht door BakEenEi op "di 09 aug 2011, 11:47" in de thread "Tenzij... " Het laatste nieuws werd deze week op dit Forum al aangestipt door zefyr in het bericht van "wo 11 jan 2012, 16:54" in de thread "openbaring Gods via het (stam)apostolaat": de stamapostel is nu schipper naast God. Terwijl bij de totstandkoming van de nieuw-apostolische catechismus velen de laatste jaren al vol verbazing "van de ene erkenning in de andere erkenning" werden gevoerd, zoals in maart 2009 toen stamapostel Leber stelde dat het juiste begrip van de Bijbel is voorbehouden aan degenen die in de Nieuw-Apostolische Kerk tot apostel zijn gewijd, bleef natuurlijk de vraag hoe híj dat kon weten! Welnu, dat raadsel werd inmiddels onthuld, zoals zefyr het met ontsteltenis constateerde, bij RELIGIONSREPORT (ein umfangreiches Webmagazin zum Thema Religion und Kirche) in het artikel "Neue Erkenntnisse über den Heilsplan Gottes".

Het was stamapostel Leber zelf die aldaar de redactie -afgelopen zondag- wakker schudde:
Zürich/Stendal. Den Übertragungsgottesdienst am Sonntag in Stendal hatte der oberste neuapostolische Geistliche, Stammapostel Dr. Wilhelm Leber, dazu genutzt, eindringlich drei „allerheiligste“ und damit „unantastbare“ Elemente des Glaubens zu benennen. Darunter: „Der Glaube an die gegenwärtige Offenbarung des Herrn in dieser Zeit.“ Doch was heißt das eigentlich?

(...)
In der Nacht zum Montag war der Redakteur noch munter genug, um sich von dieser Ermunterung inspirieren zu lassen und den Kirchensprecher, Bischof Peter Johanning, zum Wochenauftakt mit einer Anfrage zu einem theologischen Thema zu beglücken.

(...)


Bron: http://www.religionsreport.de/?p=1213#more-1213
De aan stamapostel Leber geopenbaarde inzichten zouden terug te voeren zijn op de Bijbel zelf, aldus de door de redactie van RELIGIONSREPORT geraadpleegde perswoordvoerder van de stamapostel, de opziener Peter Johanning:
 • [12] Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. [13] De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

  Uit: Johannes 16 (NBV)
De redactie van RELIGIONSREPORT vervolgt:
(...)
Interessant ist folgende Aussage: Dem Apostolat würden, jedenfalls in der offiziellen Interpretation der NAK, neue Einsichten über das Wirken Gottes und seinen Heilsplan vermittelt werden – sofern sie in der Schrift bereits angedeutet, aber noch nicht komplett enthüllt seien. Das wichtigste Beispiel dafür sei die Lehre von der Heilsvermittlung für Entschlafene. Es obliege dem Stammapostel als Inhaber der lehramtlichen Vollmacht, neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden oder gar zur offiziellen Kirchenlehre zu erheben.

(...)


Bron: http://www.religionsreport.de/?p=1213#more-1213
Aha, nu zijn we er! Stiekem is achter de schermen blijkbaar de "Offizielle Verlautbarung" van "22.10.2004" deels van tafel geveegd: "Die Bibel ist Grundlage der neuapostolischen Lehre". Wij zagen het aankomen:
Redactie schreef:(...)
Hoewel de Bijbel als grondslag geldt voor de nieuw-apostolische geloofsleer, gaf stamapostel Leber in diens Woord van de maand in maart 2009 feitelijk aan dat "gewone gelovigen" het voortschrijdend inzicht ontberen dat kennelijk is voorbehouden aan het apostelambt in de Nieuw-Apostolische Kerk:
 • "... volgens ons nieuw-apostolische geloofsinzicht is het aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen. Dat betekent niet, dat het niet verrijkend zou zijn als gelovigen de Bijbel kunnen lezen. Maar het is aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen, te verklaren en voorschriften in het geloof te geven."
Ofschoon 'nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" officieel geldt "Die göttliche Wahrheit ist immer absolut.", lopen "gewone gelovigen" bij het lezen van de Bijbel dus gedurig het risico nog niet bekend te zijn met de allernieuwste uitleg van het betreffende tekstgedeelte, terwijl de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" best mogelijke uitleg wellicht kort geleden aan één van de nieuw-apostolische apostelen werd geopenbaard. Wie met de "laatste wilsbeschikking" van God wat de Heilige Schrift betreft op de hoogte wil blijven, zal derhalve in de Nieuw-Apostolische Kerk de berichtgeving van het internationale kerkbestuur op de voet moeten volgen - al is de hoeveelheid informatie doorgaans overweldigend en verschijnen mededelingen vaak alleen in het Duits. Het is exact op deze manier hoe gelovigen in de Nieuw-Apostolische Kerk een "Seelische Abhängigkeit" wordt aangepraat.


Indien stamapostel Leber in deze context vergoelijkend stelt "Die göttliche Wahrheit ist immer absolut." (...) "Aber: Der Herr redet eben durch Menschen.", maakt hij nieuw-apostolische apostelen nagenoeg onfeilbaar want God, die er betere en mindere kinderen op na schijnt te houden, zou wat de Bijbel betreft exclusief aan hen het voortschrijdend inzicht hebben voorbehouden! De impliciete boodschap (!) van stamapostel Leber was hier dan ook dat tweederangs kinderen van Hem er verstandig aan doen om hun vingers níet aan de Bijbel te branden. Ze moeten bij de les blijven, en wel in de Nieuw-Apostolische Kerk.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "wo 02 nov 2011, 23:02" in de thread Heersers in de kerk (6): "Seelische Abhängigkeit"
Het is deze manier van doen, deze geniepige manier van takteren als het ware, die maakt dat je als gelovige in de Nieuw-Apostolische Kerk gedurig voor verrassingen komt te staan. Aan de stamapostel worden kwaliteiten toegedicht, die "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" worden gelegitimeerd door gebeurtenissen in 1896 of 1897 waar nog altijd weinigen het fijne van vermogen te weten. Christ-im-Dialog schreef het al: "Ein Mann erfindet das Stammapostelamt".

Zo wordt men dus meegezogen in een denksysteem, waarbij de kerkleiding met het grootste gemak voortborduurt op soms de meest verregaande aannames. Met zevenmijlslaarzen, zonder zich bij de details te willen ophouden, redeneert men achter de schermen voort, en de gelovigen moeten alles maar voor wáár houden. Zo niet, dan gaat er snel een circulaire de deur uit met bijvoorbeeld de volgende pertinent níet mis te verstane bewoordingen:
(...)

"Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!

Bron: Redactie op "za 26 feb 2011, 21:58"
Tsja, "Wo findet die Seele die Heimat, die Ruh'?" (NAK-gezangboek, lied 529). Indien ondertussen de liefde van God (!) in de Nieuw-Apostolische Kerk de boventoon had gevoerd, werden wij mogelijkerwijs inderdaad met aldus geopenbaarde gezichtspunten "van licht tot licht" gevoerd, maar juist daaraan mankeert het in deze kerk. 's Heren liefde is daar helemaal niet oneindig (vgl. gezangboek HAGEA, lied 76), evenmin als Zijn erbarmen er eindeloos groot is (vgl. NAK-gezangboek, tweede couplet lied 228). Wie dat de laatste tijd pijnlijk aan den lijve heeft moeten ondervinden is uiteraard (ook) onze broeder Bauke Moesker. Nog altijd wordt hij verguisd (!) door "de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga":
(...)
2.
 • “U en de medewerkers van uw website worden hiermee dan ook gesommeerd elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst.”
(...)
N.B. Citaten ontleend aan brieven mr. De Lange, resp. d.d. 30-11-2011 en d.d. 06-12-2011. Bron: Fax B. Moesker d.d. 30-12-2011 aan mr. P.A. de Lange. Zie hiervoor het redactionele bericht op "vr 30 dec 2011, 13:22".
Onbeschaamd graaiden de bovengenoemde heren achter de schermen in het offerblok om hun miezerige onverschrokkenheid door een advocaat te laten witwassen. De volgens diens zeggen 15.000 ingeschreven leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vonden het klaarblijkelijk, gezien hun oorverdovende stilzwijgen, allemaal prima. Wat vinden ze trouwens een keer níet prima?! "Ben ik mijn broeders hoeder?" Nee, hoor; wíj niet: wíj zijn gehersenspoeld - en dat voelt prima. Je hoeft nergens meer bij na te denken...

Zo bruist het bij de Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R. van de activiteiten: "Beim zweiten Treffen des NAK Unternehmerforum NRW e.V. am 8. Januar 2012 wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand". Activiteiten? De verzuiling is er gewoonweg opnieuw uitgevonden! Nee, laten wij vooral nergens meer over hoeven nadenken...

 • Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.
  Uit: Galaten 1: 7 (NBV)

  De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn.
  Uit: Galaten 5: 10 (NBV)

  ... Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen;
  Uit: 1 Petrus 3: 14 (NBV)
Eén opmerking uit de Bijbel mag nu niet langer ontbreken:
 • Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

  Uit: Lucas 6: 13 (NBV)
Op dinsdag 21 februari 2012 kunnen de hoogmogende heren het allemaal uitleggen; zoals de verwarring die er werd gesticht met een misleidend herderlijk schrijven, gedagtekend "Santpoort, 21 februari 2010".

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Bericht door Redactie »

@all

In het vorige bericht in deze thread werd aangehaald hoe "Kirchensprecher" Peter Johanning tegenover RELIGIONSREPORT op klaarlichte dag weer even een nieuw-apostolische vanzelfsprekendheid introduceerde:
 • Es obliege dem Stammapostel als Inhaber der lehramtlichen Vollmacht, neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden oder gar zur offiziellen Kirchenlehre zu erheben.
Een ieder die bekend is met de ongeschreven codes en voorschriften binnen de Nieuw-Apostolische Kerk, weet dat als er in deze kerk wordt gesproken van een geloofsleer, die leer in feite geldt voor hét werk Gods en zij daarmee onder voorbehoud van alle rechten en weren algemeen verbindend is voor de gehele mensheid. Boven het alomvattende werk van God, "Schepper en Gever aller Goed" (naar Ignatius Albertus de Vloo; 1716-1775), staat thans stamapostel Herr Dr. Wilhelm Leber. Op diens wenken wisselt alles. Aller knie zal zich voor hem buigen. En namens hem treedt op voornoemde Kirchensprecher.

Aldus kregen de abonnees bij RELIGIONSREPORT een voorproefje op de nog immer op handen zijnde nieuw-apostolische catechismus, die, zoals bekend, omdat de heer Leber het zo hebben wil, verschijnen zal in het Duits, Engels, Frans, Portugees, Russisch en Spaans.

Hoewel het WebTeam het moet doen met het Duits, voor zover dat vanuit de schoolbanken nog in herinnering is bijgebleven, wisten wij dat, indien deze Kirchensprecher het heeft over een "Inhaber der lehramtlichen Vollmacht", zoiets volkomen uit de gebakken lucht is gegrepen. De try-out van het toegezegde boekwerk van rond de 600 pagina's voor degenen die de Duitse, Engelse, Franse, Portugese, Russische of Spaanse taal beter machtig zijn dan wij, zal dan ook snel aan herziening toe zijn, althans bij gebruik in de omgang met de Zijnen die Hij kent zonder voorafgaand genealogisch onderzoek uit de nieuw-apostolische kerkregisters.

Anders gezegd: de hier bedoelde catechismus zal in Zijn werk van nul en gener waarde blijken te zijn, evenals de beeldvorming eromheen. Hooguit speelt hier een vermogensdelict door het misbruik van gaven die Hem toekwamen. Functionarissen bij een religieuze organisatie die ondertussen de vermoorde onschuld wensen te belichamen, zullen er niet mee wegkomen. Hun bijbedoelingen en understatements zijn doorzien.

Wie op de kerkvloer aan de haal gaat met het goddelijke kapitaal dat Hij de Zijnen gaf om vrucht te dragen (vgl.Marcus 4: 14-20), wie zich daarin veelplegers en meesteroplichters betonen door "Geloof en Vertrouwen" te misbruiken (vgl. lied 60, gezangboek HAGEA), door in hen de werkzaamheid van Zijn Geest te doven (vgl. 1 Thess. 5: 19) en daarmee Zijn liefde die door de heilige Geest in hun hart was gegoten te verzieken (vgl. Rom. 5: 5), doet er verstandig aan tot inkeer te komen.

In de Nieuw-Apostolische Kerk hebben ideologen de kans gegrepen om een machtsspel te organiseren, waarbij ontluikend goddelijk leven er niet toe doet en waarbij meedogenloze hooggeplaatsten zich bedienen van witwaspraktijken door zich voor te doen als Godsgezanten, als vertegenwoordigers van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en weldoeners voor de samenleving, terwijl men zich rijk rekent en men zich verrijkt ten koste van onwetende gelovigen die heimelijk worden geminacht en in geestelijk opzicht worden afgeperst.

Dan echter ben je bij de Almachtige aan het verkeerde adres. Dan ben je in het hemelrijk nog niet jarig.

"Kneedbare types" van wie er geen tegenspraak te verwachten valt, worden in deze kerk van hogerhand naar voren geschoven om de schijn van heiligheid zo veel mogelijk overeind te houden. Wie desondanks zo vrij is om een enkele keer een slag om de arm te houden, zal meemaken wat de districtsoudste Thomas Feil moest overkomen. Een en ander werd beschreven in de thread Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis".
 • [20] Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! [21] U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk [22] dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, [23] dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden [24] en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

  Uit: Efeziërs 4 (NBV)
De Prediker merkte het eertijds al op: "Er is niets nieuws onder de zon" (Pred. 1: 9). In die zin kan de Bijbel voor ons een buitengewoon praktisch boek zijn. In plaats van wat machtsfiguren nog willen toevoegen geldt:
 • 22 En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; 23 want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. 24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 26 Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, 27 opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd:
  • Want wij zijn ook van zijn geslacht.

  Uit: Handelingen 17 (NBG-vertaling 1951)
Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Bericht door Redactie »

@all

Over de apostel Paulus lopen "de meningen" uiteen, weet ik. Hij is vanzelf de enige niet, over wie meningen uiteen kunnen lopen, maar Paulus onderscheidt zich in meerdere opzichten van de apostelen die zich direct aan Jezus' zijde bevonden. Bekende woorden van Paulus zijn bijvoorbeeld...
 • [9] maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. [10] Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

  Uit: 2 Korintiërs 12 (NBV)
... maar wat daaraan in dit Bijbelhoofdstuk voorafgaat, valt op zijn zachtst gezegd "niet gering" te noemen:
 • [1] Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. [2] Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. [3] Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – [4] werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. [5] Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. [6] En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, [7] niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. [8] Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden,

  Uit: 2 Korintiërs 12 (NBV)
Hierna gaat het verder met de verzen 9 e.v. die hierboven al werden aangehaald. Niettemin, je zult het maar meemaken wat Saulus, later Paulus, te vertellen heeft! Hijzelf is, denk ik wel eens, het levende bewijs van wat hij aldus kenbaar maakte:
 • Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.

  Uit: 1 Korintiërs 4: 20 (NBV)
In een artikel in het maandblad voor de nieuw-apostolische jeugd raadde stamapostel Urwyler destijds aan om regelmatig in de Bijbel te gaan lezen. Uiteindelijk ben ik het tóch gaan doen. Alleen, hoe onthoud je dan vervolgens wat wáár staat? Ik had er in elk geval grote moeite mee. Na verloop van tijd vond ik dat eerst alles maar eens een poosje moest kunnen bezinken. Het werd een lange pauze, die abrupt eindigde toen ik het gevoel kreeg dat het opeens "foute boel" was in onze kerk. Er waren ontwikkelingen gaande, waar ik maar geen vat op kreeg doch ze verontrustten mij enorm. In de Bijbel hoopte ik houvast te vinden want in mijn kerk werden schijnbaar de fundamenten van het geloof herzien...

In die periode, zo'n 10 jaar geleden nu, dacht ik vaak aan wat mijn vader graag vertelde over de vergaderingen voor dienende broeders die vroeger in de regel plaatshadden op de zaterdagmiddag. Wanneer opziener Lakerveld er dan was, kon deze alle tijd nemen voor de beantwoording van één enkele vraag. Ook al leefde zo'n vraag misschien niet bij allen; ieder wist dat in voorkomende gevallen de tijd ervoor zou worden genomen om zaken in alle rust tot klaarheid te brengen. Voor mijn vader waren het waardevolle ervaringen geweest. Daarom vertelde hij er graag over. En ik dacht er later over na, toen het zó niet meer bleek te werken. Eerst vertelde ik dat maar niet aan mijn vader, om hem niet teleur te stellen. Later echter leek het wel alsof hij mijn gedachten al had kunnen lezen. Vrijdagmiddag sprak hij met mij over Handelingen 17. Zie het vorige bericht. Opnieuw ging er een wereld voor mij open...

Van apostel Köhler uit de voormalige DDR verscheen er in hetzelfde jeugdblad op een gegeven moment een serie artikelen, waaruit ik mij speciaal één zin herinner:
 • "God laat zich niets ontnemen; het moet afgebeden zijn."
Nu echter de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" bij de Nieuw-Apostolische Kerk schijnbaar doende waren nogal wat extra macht en privileges naar zichzelf toe te trekken, kwamen deze woorden geregeld weer bij mij op. Het leek immers wel alsof zij zich zelfs van de duivel niets meer aantrokken; althans, zo stelde men zich gaandeweg op. Als een "briesende leeuw" nota bene, zoals tegenover broeder Bauke Moesker!!

In het redactionele bericht op "di 26 apr 2011, 14:47" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept", dat ik zaterdagavond nog aanhaalde in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!", wordt op een zeker ogenblik geconstateerd: "De tweedeling is compleet!!" En dan spreken wij over het "werk Gods"?! Wie verdeelt en aldus heerst; zijn dat boodschappers aan Christus' plaats? Nee, wist ik onmiddellijk; dat zijn "de gekostumeerden" die voorbij trekken...
BakEenEi schreef:@all
 • Aan: De gekostumeerden

  Ik ben achtergelaten
  als een onwillig werking in hun handen

  Ik deed er niet meer toe
  vonden zij

  Nu riep hun plicht ze
  want er waren nog landen
  en volken
  en daar wisten de mensen nog niet

  van het bestaan van hun kerk


  Afz.: Iemand, maar dat doet er verder niet toe
Groet,
BakEenEi


Bron: viewtopic.php?f=24&t=471#p1347
Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Bericht door Jabob65 »

@Tjerk, je schrijft over Paulus, wellicht interessant om ook dit artikel te lezen:

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID239154.html

De apostel Paulus heeft in zijn Brieven een theologie uiteengezet, die het bekeerde joden en bekeerde heidenen mogelijk maakte om samen één christelijke gemeenschap te vormen, waarin de oude joodse Wet wel geldig bleef, maar niet meer naar de letter hoefde te worden nageleefd.

Grote invloed
De apostel Paulus heeft een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van de jonge Kerk. Als Apostel van de Heidenen is hij, gesteund door vele medewerkers, vooral actief geweest in Klein-Azië, Macedonië en Achaje. Hij heeft intens geworsteld met de vraag hoe joodse en heidense volgelingen van Jezus samen één gemeenschap zouden kunnen vormen. Door zijn brieven heeft hij door de eeuwen heen een grote invloed gehad op de christelijke Theologie. In dit artikel wordt eerst een schets gegeven van Paulus' levensloop. Daarna wordt ingegaan op zijn theologie.

Brieven en handelingen
Voor gegevens over Paulus' leven en werk staan ons twee bronnen uit het Nieuwe Testament ter beschikking: ten eerste de brieven die Paulus zelf heeft geschreven en ten tweede het door de evangelist Lucas geschreven boek Handelingen. Deze twee bronnen lopen niet altijd parallel aan elkaar; soms geven ze zelfs tegenstrijdige informatie. Tot voor kort baseerde men zich voor een schets van het leven van Paulus vooral op Handelingen. Daarbij probeerde men de gegevens die Paulus zelf - vaak terloops - in zijn brieven verstrekt binnen het kader van Handelingen in te passen. In de laatste decennia gaat men vaak juist andersom te werk.

Het Paulusbeeld van Lucas
Meer dan tevoren is men er tegenwoordig op bedacht dat Lucas' beeld van Paulus gekleurd is door zijn eigen theologische visie: Lucas wil laten zien hoe de blijde boodschap zich vanuit Jeruzalem via Judea en Samaria verbreidde 'tot het uiteinde van de aarde' (Handelingen 1,8). Hij probeert Paulus zoveel mogelijk te verbinden met de gemeente in Jeruzalem. Ook hecht Lucas veel belang aan de onopgeefbare band tussen deze joodse gemeente en de christelijke gemeenschappen die de vrucht waren van Paulus' verkondiging onder de heidenen.

Een biografische schets
In de nu volgende schets van Paulus' leven en werk richten we ons eerst op wat Paulus over zichzelf vertelt in zijn brieven. Daarna volgt een samenvatting van de loopbaan van Paulus zoals die door Lucas in Handelingen beschreven wordt. In deze schets valt het accent op de verschillen tussen de twee bronnen.

Paulus over zichzelf
In de eerste twee hoofdstukken van zijn Galatenbrief spreekt Paulus uitvoerig over zichzelf. In deze passage tracht hij, uitgedaagd door kritiek van zijn tegenstanders, zijn onafhankelijkheid te bewijzen ten opzichte van de leiders van de gemeente te Jeruzalem. Nadrukkelijk schrijft hij zijn roeping om het evangelie te verkondigen onder de heidenen aan God zelf toe, die zijn Zoon aan hem heeft geopenbaard (rond het jaar 33). Deze beslissende gebeurtenis in zijn leven duidt hij nergens aan als een bekering; naar zijn eigen besef bleef hij ook als aanhanger van Jezus een jood in hart en nieren.

Verkondiging
Na zijn roeping verbleef Paulus in Damascus en in Arabië, het gebied ten zuiden van die stad. Pas na drie jaar (rond het jaar 36) bracht hij een kort bezoek aan Jeruzalem, waar hij kennis maakte met de apostel Petrus, ook wel Kefas genoemd, en verder alleen Jakobus ontmoette. In aansluiting daarop was hij veertien jaar lang actief in Syrië en Cilicië, en misschien trok hij vanuit die gebieden in deze periode al naar Griekenland. Tegen het jaar 50 bezocht Paulus Jeruzalem voor de tweede keer. Tijdens dat bezoek werd afgesproken dat Paulus en Barnabas zich in het vervolg zouden richten op de onbesnedenen (heidenen), terwijl de gemeente van Jeruzalem zich zou wijden aan de verkondiging onder de joden.

Verhitte discussies
Met een zekere voldoening vermeldt Paulus dat de leiders van de Jeruzalemse gemeente hem aanvankelijk geen strobreed in de weg hebben gelegd bij zijn werk onder de heidenen. Maar al snel bleek dat de gemaakte afspraken niet konden voorkomen dat er nog vaak verhitte discussies gevoerd moesten worden over de betrekkingen tussen joodse en heidense volgelingen van Jezus. Vooral de brieven van Paulus aan de Galaten en de Romeinenbrieven leggen daar getuigenis van af.

Efeze
Na zijn tweede bezoek aan Jeruzalem was Paulus van ongeveer het jaar 50 tot het jaar 56 actief in Klein-Azië, Macedonië en Griekenland. Vaak verbleef hij in Efeze; vanuit die stad schreef hij verschillende brieven (Galaten, 1 Korintiërs, Filippenzen en Filemon). Waarschijnlijk schreef hij in Korinte zijn brief aan de Romeinen. Het laatste dat met zekerheid uit zijn brieven is af te leiden, is dat hij rond het jaar 56 of 57 nog een derde bezoek moet hebben gebracht aan Jeruzalem.

Lucas over Paulus
In Handelingen tekent Lucas een eigen portret van Paulus, die ook de joodse naam Saul of Saulus droeg. Paulus werd geboren in Tarsus, een stad in het zuidelijk deel van Klein-Azië. Lucas vermeldt dat Paulus het Romeinse burgerrecht bezat en in Jeruzalem aan de voeten van rabbi Gamaliël een gedegen scholing kreeg in de farizeese interpretatie van de Tora.

Bekeerd op weg naar Damascus
Hoewel Paulus zelf afkomstig was uit een hellenistisch-joods milieu, keerde hij zich fel tegen mannen en vrouwen uit de kring rond Stefanus, die vanuit hun geloof in Jezus eigen accenten legden in de uitleg van de Tora. Toen een aantal van hen uitweek naar Damascus, trok ook Saulus daarheen om hen met steun van de hogepriesters uit de synagoge te bannen. Op weg naar Damascus kreeg hij in een visioen een verschijning van Jezus; door deze gebeurtenis werd hij een trouw aanhanger van de beweging die hij tevoren zo fel bestreden had (9,3-19; 22,6-16; 26,12-18).

Ontmoeting met de apostelen
Volgens Lucas keerde Paulus na zijn Bekering vrijwel onmiddellijk terug naar Jeruzalem voor een eerste ontmoeting met de apostelen, om kort daarna uit te wijken naar zijn geboortestad. Later trok hij opnieuw naar Jeruzalem in het kader van een hulpactie voor noodlijdende christenen in Judea.

Eerste reis
Lucas laat Paulus verschillende reizen ondernemen. Zijn eerste reis bracht hem naar het midden en het zuiden van Klein-Azië (Handelingen 13-14). Daarna nam hij deel aan een bijeenkomst in Jeruzalem, waar besloten werd dat niet-joodse christenen zich niet hoefden te laten besnijden, maar zich met het oog op hun omgang met joodse christenen wel dienden te houden aan enkele essentiële joodse leefregels (Handelingen 15).

Tweede reis
Tijdens zijn tweede reis (Handelingen 15,36-18,22) trok Paulus opnieuw door Klein-Azië, maar door de Geest daartoe opgewekt stak hij over naar Macedonië, waar hij steden als Filippi en Tessalonica aandeed, om daarna via Athene naar Korinte te reizen. Daar bleef hij anderhalf jaar en schreef er een brief aan de gemeente van Tessalonica (1 Tessalonicenzen), de oudste brief die van hem bewaard is gebleven. Paulus' verblijf in Korinte valt tamelijk nauwkeurig te dateren; hij moet tussen 50 en 52 in die stad verbleven hebben. Voor deze datering hebben we houvast aan een in Delphi gevonden inscriptie waaruit valt af te leiden dat de in Handelingen 18,12-17 genoemde Gallio in het jaar 51 of 52 aantrad als proconsul van de provincie Achaje. Via Efeze keerde Paulus terug naar Antiochië.

Derde reis en arrestatie
Tijdens zijn derde reis (18,23-21,17) was Paulus ongeveer drie jaar actief in Efeze. Daarna ging hij via Macedonië opnieuw naar Korinte, waar hij ditmaal drie maanden bleef. Vanuit Korinte reisde hij voor de vierde keer naar Jeruzalem, waar hij door de Romeinen werd opgepakt bij een door Klein-Aziatische joden verwekte rel. Twee jaar lang werd hij gevangen gehouden in Caesarea (onder de Romeinen het administratieve centrum van Palestina), maar omdat hij zich als Romeins burger had beroepen op de keizer werd hij ten slotte overgebracht naar Rome.

Marteldood
In Rome werd Paulus twee jaar vastgehouden, maar intussen genoot hij toch een zekere vrijheid (Handelingen 27-28). Hier breekt Lucas zijn verhaal af. Hij vermeldt niet of Paulus ook inderdaad voor de keizer is gedaagd en wat de uitslag is geweest van een eventueel Romeins proces. Wel valt uit Handelingen af te leiden dat Paulus zijn gemeenten in het Oosten niet meer heeft teruggezien (Handelingen 20,25.38). Buitenbijbelse bronnen, zoals 1 Clemens 5,4-7, vermelden dat Paulus de marteldood gestorven is in Rome onder keizer Nero.

De theologie van Paulus
Het is niet mogelijk de volledige theologie van Paulus in dit artikel uiteen te zetten. Alleen een aantal meer algemene leerstukken worden behandeld. Het gaat dan om de belangrijkste leerstukken die Paulus ontwikkelde om klaarheid te brengen in de verhoudingen tussen tot Christus bekeerde joden en eveneens bekeerde heidenen. Andere leerstukken van Paulus komen elders in de encyclopedie aan de orde, op de plaatsen waar dat past, bijvoorbeeld in de artikelen over het Doopsel en de Eucharistie.

Besnijdenis als probleem
In de tijd van Paulus was het evangelie al enige tijd niet alleen onder joden, maar ook onder Heidenen verkondigd. Veel heidenen hadden na hun Bekering tot Christus de uitgebreide joodse wetgeving van de Tora niet overgenomen. Dat lag voor de hand, want de uitgebreide spijswetten en vooral ook de besnijdenis stuitten niet-joden tegen de borst. In de christengemeenten leidde het afscheid van deze onderdelen van de Wet tot felle discussies. Had de Wet van Mozes een nieuwe betekenis gekregen? Had de verlossing die Christus had gebracht, ook voor joden bepaalde delen van de Tora buiten werking gesteld? Was het geloof in Jezus voor de bekeerde heidenen een gewijzigde vorm van het jodendom of was het een radicale breuk met de religie van Israël? Of was het geloof in Jezus juist de volmaakte vorm van het jodendom?

Beslissende antwoorden
Paulus formuleerde op de strijdvragen die sommige christengemeenten dreigden te verscheuren beslissende antwoorden. Het Geloof in Christus was volgens hem wel degelijk de volmaakte vorm van het jodendom, en de Tora gold wel degelijk nog, zij het ook dat deze Schrift na de door Christus gebrachte radicale breuk in de geschiedenis niet meer naar de letter hoefde te worden gevolgd. Om de positie van Paulus inzichtelijk te maken nemen we de besnijdenis als vertrekpunt.

Afscheid van de besnijdenispraktijk
De joodse Profeet Jeremia had de besnijdenis spiritueel geduid (Jeremia 4,4). In navolging van Jeremia schrijft het bijbelboek Deuteronomium voor: "besnijdt uw hart" (Deuteronomium 10, 16). Paulus borduurt op deze spirituele duiding van de oude besnijdenis-voorschriften voort: "het besneden-zijn," zo schrijft hij, "telt niet, en het onbesneden-zijn ook niet; wat telt is het onderhouden van Gods geboden." (1 Korintiërs 7, 19).

Letter en Geest
Het oude voorschrift van de besnijdenis telt in letterlijke zin niet meer. De geestelijke betekenis, die in het voorschrift besloten ligt, is volgens Paulus, onverkort van kracht gebleven. Met een verwijzing naar Deuteronomium schrijft hij: "De besnijdenis van het hart is een besnijdenis in de geest, niet naar de letter" (Romeinen 2, 29).

Oude en Nieuwe Wet
Wat voor de besnijdenis geldt, geldt eigenlijk voor de hele oude wet van de Tora. In het licht van de door Christus gegeven Nieuwe Wet moet de Oude Wet niet langer naar de letter, maar naar de geest gevolgd worden. Daarmee is de christengemeente verlost van conflictstof tussen bekeerde joden en bekeerde heidenen: de Oude Wet is nog wel geldig, maar niet meer in letterlijke, alleen nog in geestelijke zin.

Rechtvaardiging door het geloof
De mens, zo leert Christus in de geest van de Tora, moet zichzelf heiligen. Wat wij 'heiliging' noemen, heet in het Oude Testament 'rechtvaardiging'. Het gaat in beide gevallen om een radicale ommekeer in het bestaan. De rechtvaardige mens - iemand zoals Noah of Abraham - is een heilige mens, een mens die denkt en handelt in de geest van God. Veel Joden dachten in de tijd van Paulus gerechtvaardigd te worden door strikte navolging van de Tora. Paulus verwerpt deze opvatting. Alleen het Geloof in Christus kan de mens heiligen: "Want wij houden voor waar, dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof, zonder de werken van de Wet." (Romeinen 2, 28).

Het Godsvolk
De Oude Wet, de Tora, moet volgens Paulus, zo hebben we gezien, op een nieuwe manier gelezen en nageleefd worden. Dat betekent niet dat de joden de Wet eeuwenlang zinloos hebben gevolgd, - integendeel. Volgens Paulus heeft God zich al lang vóór de komst van Christus een nieuwe mensheid willen scheppen. Het volk van Israël riep hij op, om de kern van deze nieuwe mensheid te vormen. De Tora gaf het Godsvolk vorm, voedde het als het ware op. Door de bijzondere roeping van Israël ontstond wel een tegenstelling van het volk Gods tot de heidenen. De komst van Christus heeft die tegenstelling opgeheven. Alle mensen kunnen zich tot Christus bekeren, en zo deel gaan uitmaken van het vernieuwde en uitgebreide Godsvolk, de Nieuwe Mensheid 'in Christus'.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Bericht door Redactie »

Jabob65 schreef:@Tjerk, je schrijft over Paulus, wellicht interessant om ook dit artikel te lezen:

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID239154.html

(...)
@Jabob65

Als ik de bijzondere inhoud van het aangereikte artikel, waarvoor dank, vergelijk met wat er bijvoorbeeld aan de orde kwam in het redactionele bericht op "do 19 jan 2012, 15:48 " in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?", en ik zou een keuze moeten maken, hoef ik er niet lang over na te denken aan wiens voorbeeld wij het meest aan zullen hebben.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)

Bericht door Jabob65 »

@redactie/T, ja, het ligt allemaal wat genuanceerder, en gelukkig maar, want zo kunnen we allemaal adem blijven halen, in plaats dat we verstikken.

Het zwart/wit denken, alsmede het wij/zij denken leidt tot niets, behalve dat het tot frustratie leidt.
Gesloten