Moat ik soms op myn broer passe?

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door ACE »

@WT

Is het mogelijk aan te geven wanneer de gewone lezer weer kan reageren na deze stortvloed van
stellingen en beweringen. Dat leest toch niemand meer. Dit ontmoedigt alleen maar.

Groet,
ACE
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Jabob65 »

@ACE,

Ik lees de bijdragen van Tjerk met veel plezier hoor.

Groet,

Jack
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

ACE schreef:@WT

Is het mogelijk aan te geven wanneer de gewone lezer weer kan reageren na deze stortvloed van
stellingen en beweringen. Dat leest toch niemand meer. Dit ontmoedigt alleen maar.

Groet,
ACE
@ACE

Inderdaad: Zeg Me Dat Het Niet Zo Is (naar Frank Boeijen). Wat er bij deze kerk aan de hand is, is gewoonweg bizar. Het moest maar eens allemaal op een rij worden gezet. Wie er wat aan hebben, zijn diegenen, naar wie níemand luistert; die niet één mijl, of twee, maar nog dieper in een put zijn beland. Die "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" waarschijnlijk de laatsten zijn - in plaats van de eersten. Afgeserveerd:
BakEenEi schreef:(...)
 • Aan: De gekostumeerden

  Ik ben achtergelaten
  als een onwillig werking in hun handen

  Ik deed er niet meer toe
  vonden zij

  Nu riep hun plicht ze
  want er waren nog landen
  en volken
  en daar wisten de mensen nog niet

  van het bestaan van hun kerk


  Afz.: Iemand, maar dat doet er verder niet toe
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 18 Dec 2010, 20:36" in de thread "Achtergelaten".
BakEenEi schreef:(...)
 • Voor: Jou

  Ze zeiden
  wij hebben een levend geloof

  want bij ons
  blijven de wegwijzers
  niet staan
  waar ze staan

  die gaan met je mee

  nee
  niet tot je er bent

  maar gewoon

  tot ze genoeg
  van je hebben

  fijn, he

  vind ik ook niet


  Van: Mij
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 18 Dec 2010, 20:45" in de thread "Levend geloof".
BakEenEi schreef:(...)

Echter, was er een profetische gave voor nodig om te kunnen voorzien hoe het op 4 december 2007 wellicht zou uitpakken? Ik vind van niet! Juist omdat de ontwikkelingen mij toen al jaren verontrustten, hield ik deze gewoon bij door veel te lezen van wat er over de Nieuw-Apostolische Kerk wordt gepubliceerd. Zodoende was het voor mijzelf al in april 2007 duidelijk dat stamapostel Leber wat "de Boodschap van St.Ap. Bischoff" betreft op 4 december 2007 voet bij stuk zou houden. Daarvan had hij door de gezamenlijke districtsapostelen moeten worden weerhouden. Maar ja, zijn wens was nu eenmaal hun gebod.

De hiërarchische gezagsverhoudingen in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland kennende, geschiedde het in 2009 evenzo toen districtsapostel De Bruijn bij wijze van spreken nog maar één (onuitgesproken) wens had: verlos mij van (de door mijzelf veroorzaakte) problemen met Ronald Rohn. En ja hoor, zijn wens werd onder de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland en overzeese gebiedsdelen op slag ieders gebod... Wie namelijk in zo'n situatie blijk geeft van enige aarzeling, wordt in dit machtsbestel door "een rechterhand" apart genomen en indringend in de ogen gekeken om te ontdekken wat de precieze impact kan zijn van die zorgelijke blijk van terughoudendheid. Alleen voor de meest loyaal ogende "hoge dienaren" is er daarna nog enige bevordering tot heerlijkheid in de broederkring denkbaar. Om even de gedachten te bepalen: een districtsapostel is in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk vele malen belangrijker dan een willekeurig gemeentelid, en wel in ongeveer de verhouding van 10 miljoen staat tot 20. Fouten van hooggeplaatsten zullen tot bijna elke prijs met alle beschikbare middelen, waaronder de mantel der liefde, worden toegedekt. Een "gewone broeder of zuster" daarentegen zal men nog een zetje meegeven, zodat alle Levieten die vervolgens de greppel passeren waarin betrokkene moest verdwijnen, er geen aanstoot aan nemen.

Ik weet wat ik zeg want in alle bescheidenheid: ik ken de organisatie toevallig vrij goed.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Vr 28 Jan 2011, 20:40" in de thread "Elders gelezen... "
Voor ons vertegenwoordigt één ziel nog altijd méér dan alle rijkdommen op aarde. Niettemin, hierbij zullen wij het laten. Voor nu.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door BakEenEi »

Redactie schreef:(...)
Wat ik ermee wil zeggen, is dit: hoe ver kun je soms -met zijn allen- zijn afgedwaald van wat feitelijk de kern is van het apostolische werk?! Wie de samenvatting die Jezus Christus gaf van alle geboden, destijds in de samenleving, te ver terugvoert in de geschiedenis, mag denken aan de behoeftepiramide van Maslow!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 14 Feb 2012, 14:53" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
@all

"Zou je geen boek (!) willen schrijven over de Nieuw-Apostolische Kerk?" beluisterde ik wel eens in mijn omgeving. Ik betwijfel of degenen voor wie ik het dan schrijf het uiteindelijk wel zullen inzien, dacht ik dan; in elk geval wil ik er geen geld voor krijgen. "Misschien wordt het een 'e-reader' die iedereen via het Forum kan downloaden", herinner ik mij nu dat ik een keer antwoordde. (...) Inmiddels ben ik van het hele idee afgestapt. De uitwerking van een hoop misère zou mijn leven alleen maar verzuren, al hield ik de ellende die voor het goede doel de revue moest passeren misschien ook nog wel enige tijd redelijk onder controle.

Lang, heel lang, heb ik er moeite mee gehad dat dit Forum eerst en vooral van doen had met "apostolische kritiek". Dat hele fenomeen was voor mij een nachtmerrie: was er "in die rotkerk" maar nooit zó veel achter elkaar misgegaan, dat ik geen stof had voor één, maar wel voor drie kloeke, gebonden delen, verkrijgbaar bij de gespecialiseerde vakboekhandel, met opbergbox.

Het enige wat ik mij nog voornam is, werk te maken van wat de ANWB de vakantiegangers meestal aanraadt, namelijk "maak van thuisblijvers geen spoorzoekers", maar dan in overdrachtelijke zin ten behoeve van degenen, die zich -na eerder mijzelf- vertwijfeld afvragen wat er in de tempel op het ogenblik gaande is, nadat destijds Jezus Christus al in een vergelijkende situatie heldere taal had gesproken. Tegenwoordig wordt er gehandeld in intellectuele eigendommen.

Vandaar van mijn kant hier, langs de digitale snelweg, tevens tot op zekere hoogte -en niet een weinig- onwelluidend proza aangaande machtsmisbruik en verwarring. Daartegenover staat zonder gêne het goede nieuws, dat ik niemand wilde onthouden, zoals:
BakEenEi schreef:(...)
 • Weg
  van de snelweg,
  ver
  verwijderd van
  de dubbele moraal
  en ook nog
  een heel eind uit de buurt van
  het centrum
  van de macht
  waren er vandaag
  enkelen
  in Zijn naam
  samengekomen
  en trad Híj
  in hún midden.
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Zo 20 Feb 2011, 14:30" in de thread "Weg".
Ten slotte wend ik mij langs deze mij onsympathieke weg nog even tot de districtsvoorgangers: u dient zich nog het meest te schamen.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door BakEenEi »

@all

Zojuist dacht ik: een groot deel van de problemen die op dit Forum uiteen zijn gezet, hangt ermee samen dat de Nieuw-Apostolische Kerk wordt geleid door personen, wier doen en laten zijzelf niet ter discussie gesteld wensen te zien. (...) Het is namelijk werkelijk zo -en dat is ook wat mij steeds is opgevallen bij de berichtgeving elders op het Internet- dat "hogere" dienaren in de kerk zich veelal hebben vereenzelvigd met een dusdanig voorname goddelijke autoriteit, dat men niet meer náást anderen staat, doch boven hun. Wie dan stilaan liever een godheid is dan een mens, waant zich hierdoor als sterveling, gesterkt door de enorme hoogachting die men zich laat welgevallen, meer en meer onfeilbaar, zulks met alle gevolgen van dien. Het punt is natuurlijk wel dat, al ziet iemand zichzelf graag op een voetstuk staan, het in de regel anderen zijn die er met vereende krachten wel voor willen zorgen dat hun "leider" op zo'n voetstuk wordt getakeld. Sinds ik mij van deze kromme situatie bewust werd, let ik op het verschil tussen wat alleen mensen tot stand brengen en datgene, waar (tevens) God de hand in heeft. Ik heb gemerkt dat het heel belangrijk is om dat onderscheid te maken want als het eenvoudigweg ontbreekt aan "De liefde des Vaders", wordt het vaak al direct heel lastig om elkaar op een zegenrijke manier te bejegenen.

Het begint er al mee als personen met een geestelijke bediening in een kerkgenootschap "Godsgezanten" en/of "zegenaars" genoemd willen worden. Zouden wij het niet liever aan God zelf overlaten wie Hij tot zegen kan en wil zenden? Het is immers al een zegen als een dienaar echt een dienaar zou zijn.

Wat er -in mijn bijzijn- in de Nieuw-Apostolische Kerk uit de hand heeft kunnen lopen, valt terug te voeren op een paar simpele oorzaken: mensen zijn naast hun schoenen gaan lopen, en andere mensen hadden er belang bij om dat prima te vinden. Wie vervolgens geduldig afwacht wat daarvan komt, ziet wat wij nu zien bij deze kerk: machtsmisbruik en verwarring.

Een brandende vraag kan dan zijn: komt zoiets nog wel goed? Wie dat aan míj vraagt, moet ik antwoorden dat ik mijzelf nu zo'n 25 jaar met de onderhavige problematiek geconfronteerd heb gezien en ik vaststel dat deze zelfs nog aan het verergeren is. Wat ik eraan heb gedaan om het ontij te keren is in de eerste plaats, dat ik rechtstreeks contact opnam met degenen "die er in de kerk over gaan". Welnu, geen van de betrokkenen heeft zich ooit op de feiten willen laten aanspreken. Tussendoor probeerde ik voor mijn naasten -zoals op dit Forum- de materie maar zo goed mogelijk te ontrafelen want ik heb een grondige hekel aan verwarring, vooral als die verwarring wordt oproepen om machtsmisbruik slim aan het daglicht onttrokken te houden. In 2007 verliet ik de kerk toen voor mijzelf de schijnheiligheid al ondraaglijk was geworden.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door BakEenEi »

@all

Het dóet wat met je, als je niet van steen bent en "huis en haard" verlaat door een nagenoeg onvermijdelijk vertrek uit het "werk Gods". Zo herinner ik mij de onderstaande brief:
 • Afbeelding
Het greep mij destijds flink aan om te moeten lezen dat in mijn eigen kerk naasten (!) "ein Stück Heimat" werd ontnomen. Immers:
Redactie schreef:(...)
Het is navrant om in dit verband te moeten herinneren aan de oproep in 2006 van stamapostel Leber om voor iedere ziel te vechten. In eerste instantie kwam dit thema aan de orde tijdens een dienst voor ambtsdragers in Wiesbaden (zie onder), maar later tevens bij diverse andere gelegenheden, zoals op zondag 23 april 2006 in Karlsruhe toen aan districtsapostel Saur ambtsrust werd verleend:
 • NAKI nieuws

  Kerkdienst voor ambtsdragers in Wiesbaden: "Voor iedere ziel vechten"
  12.03.2006
  Wiesbaden. In een bijzondere kerkdienst voor alle ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Europa richtte Stamapostel Wilhelm leber zich tot zijn broeders met de woorden: "Laat ons voor iedere ziel vechten!" Deze opdracht werd aan de ambtsbroeders door de Stamapostel meegegeven.

  Er zijn ongeveer 30.000 ambtsdragers werkzaam in de Europese gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk. Op zondag 12 maart 2006, hield de kerkleider (Stamapostel Wilhelm Leber), een bijzondere kerkdienst. De vrouwen van de ambtsdragers waren hierbij uitgenodigd.

  De kerkdienst werd vanuit de kerkgemeente Wiesbaden naar 534 Europese gemeenten per satelliet uitgezonden. Ontvangstplaatsen in Albanië, Kosovo, Finland of Libanon waren evenals de "traditionele" gebieden in Europa aangesloten (van Engeland tot Spanje, van de Tjeschische Republiek tot Frankrijk). Stamapostel Wilhelm Leber nam als uitgangspunt voor deze dienst het woord uit Kolossers 2:1-2: "Want ik wil, dat gij weet, hoe groot een strijd ik heb om u, en om degenen, die te Laodicéa zijn, en allen, die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben, opdat hunne harten vertroost worden, tezamen verbonden in liefde, tot allen rijkdom der volkomen zekerheid van inzicht, om te kennen de verborgenheid Gods, des Vaders, en van Christus."

  Drie doelen voor de werkzaamheden als ambtdrager in de kerk werden door de kerkleider hieruit gehaald: De harten moeten gesterkt en samengevoegd worden, de zekerheid en het begrip moeten groeien. Hij spoorde de medebroeders aan om voor iedere ziel in de gemeente te vechten: voor de jeugd, voor degenen die krtitisch zijn, voor de gecompliceerden, voor degenen die onder problemen gebukt gaan. De Districtsapostelen Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen), Jean-Luc Schneider (Frankrijk), Wolfgang Nadolny (Berlijn, Brandenburg) und Karlheinz Schumacher (Noord-Duitsland) dienden mee.

  Na de kerkdienst las de internationale kerkleider een standpunt voor met betrekking tot het thema "huwelijk". Hij zei onder andere dat het onderhouden van een huwelijk een grote mate van verantwoordelijkheid vereist. Men moet echter ook onderkennen dat er een einde aan het huwelijk kan zijn, aldus de Stamapostel. Beide partners moeten in zulke gevallen met zielzorg begeleid worden.

  Bron: http://www.nak.org/nl/nieuws/naki-nieuws/article/13948/
(...)


Uit: bericht door Redactie op "Wo 23 Feb 2011, 21:05" in de thread Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis".
Maar in de praktijk van de theorie zat er een gemene adder onder het gras:
BakEenEi schreef:@ACE

Doordat ik de ontwikkelingen op het Internet m.b.t. de Nieuw-Apostolische Kerk toen al jarenlang had gevolgd, was ik op 15 januari 2007 "in een punt des tijds" definitief uitgekeken op stamapostel Leber toen ik las wat hij op 4 december 2006 (overigens exact één jaar vóór het door hem veroorzaakte drama door de zgn. Desinformatieavond) had geantwoord aan naasten (!) in de gemeenschap Hamburg-Blankenese, namelijk...

"Natürlich möchten wir jeden Amtsträger behalten. Ich habe allerdings an dem Uster-Abend deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass sich die Amtsträger ganz hinter die Lehraussagen der Kirche stellen."

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 17 Aug 2011, 22:25" in de thread "Tenzij... "
Terwijl ik intussen aannam dat men bij de kerkleiding lering had getrokken uit wat er in de kerkgemeente Hamburg-Blankenese was misgegaan, kreeg ik vorig jaar opeens het volgende onder ogen:
shalom schreef:
Monatsrundschreiben für alle Amtsträger im Bezirksapostelreich Nordrhein-Westfalen 7. Jahrgang März 2011 Nr. 3 schreef:
2.1 Hinweise zum Seelsorgebesuch

Wie verhalten wir uns, wenn uns Fehler in der kirchlichen Praxis vorgeworfen werden?

Teil 4 – Umgang mit tatsächlichen Fehlern [der Amtskörper]


…Es kann sein, dass der predigende Amtsträger ein Informationsdefizit hat. Vielleicht
hat er neuere Lehraussagen nicht richtig aufgenommen oder nicht gelesen. Vielleicht
hat er sie zwar gelesen, aber nicht verstanden und deswegen nicht verinnerlicht… . Es
besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Amtsträger eine andere Lehrauffassung
zu bestimmten Inhalten vertritt und diese verkündet. Ausdrücklich sei angemerkt, dass
der Stammapostel die Erwartung ausgesprochen hat, dass die Amtsträger sich hinter
die Lehre der Kirche stellen
. Dieses entspricht auch der Sicht der Apostel.

…Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht
hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird… .

Seiten 2 - 3

Bron: http://www.forum.glaubensforum24.de/vie ... 513#p36513
Het stond er werkelijk:
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
Ze gaan er nog mee dóór ook, met hun kadaverdiscipline en met hun sancties, was mijn ontstellende conclusie. Wat ben je dán een eind van huis, dacht ik, in je fantasiewereld van het "werk Gods".

Deze week raakte ik in gesprek met dierbare vrienden uit de Nieuw-Apostolische Kerk. "Daar houden wij ons niet mee bezig", was hun bedroevende -lauwe- reactie, toen ik een paar dingen vertelde...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door ACE »

@BEE

Even concentreren op Nederland.
Onze 'vriend' TdB Dap ir, kon niet betrapt worden op enige compassie met collega's, gemeenteleden, dienaren en distrcitsdienaren.
Grote uitzonderingen waren zijn vriendjes KKK, V en S.
Ok - RR behoorde een tijdje tot de intimi, maar na het echec van Oostenrijk, werd ook die afgeserveerd.

Ik heb nooit de aanstelling -als DAP- van deze machtswellusteling met 2 gezichten begrepen. Een historische fout van G Pos.
Wijfelend, wispelturig en onzeker als het over het geestelijk goed van NAK ging. Op het allerlaatste moment trok hij keutels in. Dus had hij een 'RvT'.
Aan de andere kant een emotieloze sloper en botterik. Ja op het altaar acteerde hij vol gespeelde emotie - met nadruk op 'acteren'.
Maar innerlijk was hij de rasechte 2e hands autoverkoper van de fa Ali Baba.

Apostolisch Nederland komt er niet meer bovenop. Alles is naar de kloten.
De rol van de districtsdienaren is vergelijkbaar met die van de Oranje spelers; EGO's!!
Er gebeurt ook niets meer.
De trouwe weduwe die ik onlangs bezocht heeft al jarenlang geen voorganger of priester meer gezien.
Ze zijn te druk met het volgen van seminars over 'hoe het moet'. Tenenkrommend!!
EEN ZIEL is vervangen door GEEN ZIEL!

Groet,
ACE
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Lmg »

@ ACE,

G.P had geen mensenkennis.
G.P wilde G.S vanaf begin 1998 niet meer als opvolger en besprak eea met Fehr, die toestemde in T de B.
G.P leefde vanaf dat moment met het idee dat door het akkoord van Fehr, het de wille gods was.
Geheel overtuigt was G.P niet en werd langdurig adviseur en personall coach van D.B.
D. B is gebruikt en liet zich gebruiken. Voor de NAK NL heeft gegolden : Wee het land wat een kind als koning heeft.
De NAK NL mag zich sinds een jaar verheugen in een Manager.

Lmg
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door BakEenEi »

ACE schreef:@BEE

Even concentreren op Nederland.
Onze 'vriend' TdB Dap ir, kon niet betrapt worden op enige compassie met collega's, gemeenteleden, dienaren en distrcitsdienaren.
Grote uitzonderingen waren zijn vriendjes KKK, V en S.
Ok - RR behoorde een tijdje tot de intimi, maar na het echec van Oostenrijk, werd ook die afgeserveerd.

Ik heb nooit de aanstelling -als DAP- van deze machtswellusteling met 2 gezichten begrepen. Een historische fout van G Pos.
Wijfelend, wispelturig en onzeker als het over het geestelijk goed van NAK ging. Op het allerlaatste moment trok hij keutels in. Dus had hij een 'RvT'.
Aan de andere kant een emotieloze sloper en botterik. Ja op het altaar acteerde hij vol gespeelde emotie - met nadruk op 'acteren'.
Maar innerlijk was hij de rasechte 2e hands autoverkoper van de fa Ali Baba.

Apostolisch Nederland komt er niet meer bovenop. Alles is naar de kloten.
De rol van de districtsdienaren is vergelijkbaar met die van de Oranje spelers; EGO's!!
Er gebeurt ook niets meer.
De trouwe weduwe die ik onlangs bezocht heeft al jarenlang geen voorganger of priester meer gezien.
Ze zijn te druk met het volgen van seminars over 'hoe het moet'. Tenenkrommend!!
EEN ZIEL is vervangen door GEEN ZIEL!

Groet,
ACE
@ACE

Om aan al die ongerijmdheden het hoofd te kunnen bieden, heb ik "mijn bijgeloof" moeten inleveren. Er is met allerhande statussymbolen een nieuw gouden kalf gesmeed, waar invloedrijke ijdeltuiten in de kerk goede sier mee maken.

Vanochtend toen ik vóór de dienst met onze hond nog een uurtje door de regen liep, dacht ik terug aan juni 1982: pas geland, na veertien dagen Malta, onder tropische temperaturen, met o.a. onze D.Ev. Yske de Vries. Een onvergetelijke ervaring! Het bijzondere is, dat het nu, na al die tijd, nog altijd even fijn is om eraan te denken als 30 jaar geleden. Ook destijds waren er wel tegenstellingen, "verbeterpunten", en lang niet alles in de "gemeenschap" was koek en ei. Terwijl in onze missiegroep de meesten elkaar van tevoren amper kenden, was echter vlot de juiste golflengte gevonden om van ons verblijf een fijne tijd te maken. Geen plaats dus voor egoïsme, des te meer voor saamhorigheid. Er werd uit één en dezelfde bron geput - om tot zegen te mogen dienen. (...)

Aangekomen in Zeist, was er vandaag een aanvangslied opgegeven dat ik -sinds Malta (!)- zelden nog heb horen zingen: “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken”. Daarna werd er een tekstwoord voorgelezen waar ik helemaal stil van werd:
 • Het lied van de wijngaard

  [1] Voor mijn geliefde wil ik zingen
  het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
  Mijn geliefde had een wijngaard,
  gelegen op vruchtbare grond.
  [2] Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
  en plantte een edele druivensoort.
  Hij bouwde er een wachttoren,
  hakte ook een perskuip uit.
  Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
  maar die bracht slechts wrange druiven voort.
  [3] Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
  spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
  [4] Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,
  wat heb ik te weinig gedaan?
  Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard,
  waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
  [5] Luister, ik zal jullie vertellen
  wat ik met mijn wijngaard ga doen:
  Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
  zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.
  [6] Ik zal hem laten verwilderen,
  er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
  dorens en distels schieten er op.
  De wolken zal ik opdragen
  geen regen op hem te laten vallen.
  [7] Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,
  de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.
  Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
  hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.


  Uit: Jesaja 5 (NBV)
(...) Het "voortschrijdend inzicht" waaraan ook ik in de Nieuw-Apostolische Kerk moest geloven, werd -vind ik nu achteraf- vooral overschaduwd door "machtspolitiek". De liefde van God moest nota bene wijken voor egoïsme!! Als de wind voornamelijk uit die hoek gaat waaien, verliezen mensen elkaar emotioneel uit het oog. Leidinggevenden hebben het elkaar op beslissende momenten toegestaan om te handelen vanuit onzuivere bedoelingen. En dat is ongelofelijk uit de hand gelopen. Wie rechtsbetrachting zoekt, vindt rechtsverkrachting! De nieuw-apostolische kerkleiding meent de wijsheid en het goddelijke gezag exclusief in pacht te hebben gekregen en zij boezemt de mensheid angst in.

Wie zich niet laat bedwelmen door de aangekondigde 600 pagina's tekst die het systeemdenken dienen te rechtvaardigen rond een (kerk)politiek machtsbestel, is de klos. Wie een vraag stelt, is al de klos. Wie alvast ergens wat van vindt zonder zich te conformeren aan "het tijdovereenkomstige apostelwoord", is de klos. En iedereen is de klos, die het lidmaatschap van de Nieuw-Apostolische Kerk niet voor "heilsnotwendig" houdt.

Groet,
BakEenEi :shock:
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door BakEenEi »

Lmg schreef:(...)
De NAK NL mag zich sinds een jaar verheugen in een Manager.

(...)
@Lmg

Dat kun je inderdaad zo wel stellen... Wat deze persoon niet allemaal bij elkaar managet, grenst aan het onwaarschijnlijke. Onder het motto "Alles in beweging" werd -naar ik meen- in de jaren '90 bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland iedereen ertoe aangezet om (opnieuw) aan kerkelijke activiteiten deel te nemen, of om nieuwe initiatieven te helpen ontwikkelen die onder de vlag van de kerk verder gestalte zouden kunnen krijgen. Ik geloofde er niet in want er lag toen net een episode achter, waarin velen overvraagd waren geweest door een overkill aan bezigheden voor de kerk. Dat had de hele zaak meer kwaad gedaan dan goed. Bovendien had het bij menigeen een zware wissel getrokken op o.a. het gezinsleven en de familiebetrekkingen. Nu echter zou men zich minder verplicht mogen voelen. Laat die kerk zich toch eindelijk eens beperken tot haar corebusiness, vond ik: doe eerst maar héél goed waar je goed in behoort te zijn! Wie er zó over dacht, was een spelbreker. Maar ik bleef bij mijn mening. Ik kon er alleen maar een vorm van "branchevervaging" in zien, terwijl ik van een "terugtredende (rijks)overheid" natuurlijk nog geen enkel besef had.

Hoe dan ook, in Nordrhein-Westfalen is er bij de Nieuw-Apostolische Kerk flink wat werk van gemaakt, zodat het er nu "bruist" van de activiteiten. Achter elke vergadertafel zitten vanzelf ook "hogere dienaren" want bij deze kerk moeten die overal een flinke vinger in de pap hebben. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kwalificeert een "geestelijke bediening" de ambtsdragers in beginsel voor elke bestuursfunctie, alles recht evenredig met de hoogte van hun "ambt". Zodoende komen ze nu aan van alles en nog wat toe, behalve aan -wat in de praktijk telkens weer de sluitpost blijkt te zijn- zielzorg. Om precies te zijn, volgens de statuten, aan "gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg".

Het betreft hier trouwens niet alleen een kwestie van branchevervaging: het is "de verzuiling" (van de jaren '50 en '60) op herhaling! Met de georganiseerde "goede werken" zoekt de kerkleiding vooral publiciteit voor het label "NAK". Dat label kon onderhand wel wat sympathie gebruiken. Toen ook in Nederland de imponerende goede werken tot de hemel zouden gaan reiken, ontstond er ongenoegen door belangenverstrengeling bij de voorzitter van het kerkbestuur, maar dat werd op dit Forum al een verhaal apart. Zie de rubriek "Leegstand NAK Appartementen in Arnhem - Discussie over de onverwachte leegstand van de opgeleverde nieuwbouw". De intentie moet zuiver (!) zijn, en aan nevenactiviteiten kom je in een kerk pas toe indien het vaste principe geldt "first things first". Wat echter de Nieuw-Apostolische Kerk aangaat, blijf ik het een dubieuze zaak vinden als men op velerlei gebied in eigen beheer het wiel opnieuw wil uitvinden.

Afgelopen zaterdag moest de samenleving blijkbaar weer onder de indruk geraken van een manifestatie in het kader van de menslievendheid vanuit de kerk in Nordrhein-Westfalen. Glaubenskultur-Magazine berichtte erover. Ik heb er een stukje uit geknipt want, ja hoor, ik las het goed: de goede werken moesten vooral een "Aushängeschild" opleveren voor de kerk. Pure propaganda, dus. Het label NAK - daar ging het om; pas in tweede instantie "Kirchenmitglieder in Not":
Nevenactiviteiten derhalve met als oogmerk "propaganda" en "ledenbinding". Ondertussen heeft meester-manager Brinkmann gemeend dat hij met diens doelbewust spraakmakende "goede werken" eigenmachtig de winstverdubbelaar mocht instellen op dertien maanden. Maar ook dat is op dit Forum al een hoofdstuk apart. Zie de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT ". (...) Godsdienstwaanzin!!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gesloten