Moat ik soms op myn broer passe?

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

@all

Over het fraaie interieur van De Statenzaal in het "Provinsjehûs Fryslân" in Ljouwert valt veel te zeggen, zoals het ook bij WikipediA valt na te lezen:
 • De Statenzaal

  (...)
  De laatste schildering stelt de edelman Gemme van Burmania voor die bij de eedaflegging voor Filips II weigerde te knielen en daarbij de woorden "Wy Friezen knibbelje allinne foar God" gesproken zou hebben. Ook hier is een onderschrift: "Gemme van Burmania voor Philips II. XXV October MDLV. Wij Friezen knielen alleen voor God." (...)

  Hierboven bevinden zich acht voorstellingen van figuren die deugden personifiëren. Er is hierbij enigszins afgeweken van de zeven canonieke deugden. Aanwezig zijn: matigheid, kracht, hoop, geloof, liefde, waarheid, bermhartigheid en ingetogenheid. In het midden van deze wand bevindt zich ook de schouw die voorzien is van beeldhouwwerk dat drie van de kardinale deugden voorstelt: voorzichtigheid, rechtvaardigheid en kracht. Dit beeldhouwwerk is van de hand van Friedrich Stephan Stoltefus (1849-1910) en Johann Heinrich te Poel (1844-1897) van de firma Te Poel en Stoltefus. Ook bevinden zich hier het wapen en de vlag van Friesland, het Rijkswapen en de spreuken Concordia res parvae crescunt en Je maintiendrai.

  De tegenoverliggende wand bevat een balkon met de publieke tribune onder drie spitse boogopeningen. In de boogvelden zijn beschilderd met afbeeldingen van drie engelen die ieder een banderol dragen met een typisch Fries spreekwoord. Wierheit boppe al
  (de waarheid gaat boven alles), It is mei sizzen net to dwaen (met praten alleen kom je er niet) en Dy folle praet, moat folle wier meitsje (wie veel zegt, moet veel verantwoorden). Daar tussen nog twee vrouwfiguren die de spaarzaamheid en de vrijgevigheid personifiëren. Op de korbelen die het balkon dragen, staan de namen van fameuze Friezen, zoals Menno Simons, Gysbert Japicx en Onno Zwier van Haren.

  (...)

  Bron: WikipediA inzake Provinciehuis Friesland
Wat moeten wíj hier nu mee, in Holland en omstreken, zullen lotgenoten bij wie dit rauw op het dak valt zich wellicht afvragen!? Echter, in dit bericht richten wij ons tot u allen, volk én Heitelân...
 • Voor degene in een schuilhoek achter glas
  Voor degene met de dichtbeslagen ramen
  Voor degene die dacht dat-ie alleen was

  (...)

  Voor degene met 't dichtgeslagen boek
  Voor degene met de snelvergeten namen
  Voor degene die 't vruchteloze zoeken

  (...)

  Voor degene met de slapeloze nacht
  Voor degene die 't geluk niet kan beamen
  Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht

  (...)

  Voor degene met z'n mateloze trots
  In z'n risicoloze hoge toren
  Op z'n risicoloze hoge rots

  (...)
... doch in het bijzonder richten wij ons tot...
 • stamapostel Leber (!)
 • districtsapostel Brinkmann (!)
 • apostel Peter Klene (!)
 • opziener Kamstra (!)
 • de districtsvoorgangers Rasker, Yntema, Den Hamer, Nico Klene, Jan Klene, De Bakker, Vis en Weening (!)
... want: "Doe sei de Heare tsjin Kaïn: Wêr is dyn broer Abel? Hy sei: Wit ik net! Moat ik soms op myn broer passe?"

... en onze specifieke vraag hierover is deze: hebben wij bij de nieuw-apostolische "Godsgezanten", hierna te noemen "De kerkleiding", volgens eigen zeggen bestaande uit "Boden van Jezus Christus" (vgl. Woord van de maand februari 2006: Gods werken), nu feitelijk van doen met heiligen óf met...
 • schijn-heiligen?!
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

@all

"Moat ik soms op myn broer passe?" Welnéé, vonden...
 • stamapostel Leber (!)
 • districtsapostel Brinkmann (!)
 • apostel Peter Klene (!)
 • opziener Kamstra (!)
 • de districtsvoorgangers Rasker, Yntema, Den Hamer, Nico Klene, Jan Klene, De Bakker, Vis en Weening (!)
... toen ze hun geloofsbroeder Ronald onlangs, schijnbaar zonder enig historisch besef vooruitlopend op een excommunicatie, maar alvast "de heer Rohn" noemden waarop deze andermaal liet pleiten voor een inquisitie (van het Latijn inquisitio = onderzoek) bij de voorzieningenrechter te Utrecht. De vorige keer evenwel liep dat voor de "Godsgezanten" bepaald niet goed af, getuige het vonnis dat gewezen werd op 9 september 2009 (zaaknummer / rolnummer: 270146 / 09-692).

Komt allen en betoon -in kort geding- uw naastenliefde: morgen (donderdag 7 juli 2011) te 13.30 uur, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht. Klik >>HIER<< voor de routebeschrijving.
Bezit u geen naastenliefde? Blijf dan liever thuis!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Daniël
Berichten: 88
Lid geworden op: za 13 dec 2008, 11:05

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Daniël »

WebTeam,
Waarover gaat dan morgen dit kort geding?
En wie heeft het aangespannen?
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

Daniël schreef:WebTeam,
Waarover gaat dan morgen dit kort geding?
En wie heeft het aangespannen?
@Daniël

Het betreft de op gezag van o.a. stamapostel Leber wereldkundig gemaakte publicatie op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van de "Verklaring versie 14 juni 2011.pdf", waarbij broeder Ronald Rohn het doelwit is. Hij heeft het kort geding dat morgen dient dan ook aangespannen. Zie tevens ons bericht op "vr 17 jun 2011, 16:26" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Daniël
Berichten: 88
Lid geworden op: za 13 dec 2008, 11:05

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Daniël »

Dat is duidelijk bedankt.
Als R.Rohn in gelijk wordt gesteld kan de nak geen hoger beroep aantekenen.
Ze kunnen dan hooguit de vlag halfstok uithangen.
En R.Rohn kan een schade claim in dienen wegens smaad en valse beschuldiging.
Een rectificatie openlijk op de nak website kan de benadeelde ook eisen zelfs met een boete clausule.
Jurisprudentie genoeg van soort gelijke gevallen.
Zal R.Rohn morgen in gelijk worden gesteld dan ziet het wat betreft voor de rest van de lopende rechtszaken belabberd uit voor de nak.
De verdediging van R.Rohn heeft dan alle troeven in de hand en zal daar dan gretig gebruik van gaan maken.
7 juli 13;30 vindt de rechtszaak plaats dat betekend voor 8 juli 13;30 moet de rechter uitspraak doen.
Veel succes R.Rohn.
Fred van den Broek
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door ACE »

@all

Los van de uitkomst; een ieder zij nu gewaarschuwd.
Als ambtsdrager loop je in de pas van Herr Brinkmann, anders ga je aan de schandpaal.
De toon is gezet, zelfs een kortgeding gaat men niet uit de weg.
De schifting van schaapjes en bokken is volop gaande. Een bewuste strategie van
de leiding.
'We willen het einddoel bereiken en hebben de sprint ingezet.
Achtergebleven en onwillige schapen maken we 'met liefde' af', aldus
de liefdevolle DA.

Groeten,
ACE
Daniël
Berichten: 88
Lid geworden op: za 13 dec 2008, 11:05

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Daniël »

RICHTIG!
Hernn Brinkmann zijn lijfspreuk is;
'Willst du nicht mein Bruder sein, So schlag ich dir den Schädel ...
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Criticus »

Daniël schreef: 'Willst du nicht mein Bruder sein, So schlag ich dir den Schädel ...
Haha dat zei mijn opa ook regelmatig na zijn "Limburgse periode" :D
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 23.00 uur]


@all

"Mar dit haw Ik op dy tsjin, datsto net mear fan My hâldst lykas yn it earstoan" (Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt) ... Deze typerende woorden uit Openbaring 2 zijn achteraf bezien het meest toepasselijk op de kille en laconieke houding welke "De kerkleiding" vanmiddag aannam in de persoon van de districtsevangelist R.D. Vis, volgens eigen zeggen bij het kort geding aanwezig in de hoedanigheid van "adviseur van Het bestuur". De reden van deze spoedprocedure was de publicatie op de homepage van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van de "Verklaring inzake voormalig medewerker bouwafdeling":
 • Afbeelding

  Bron: Website Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (schermafbeelding d.d. heden, 19.53 uur)
Als advocaat namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland trad op mr. P.A. de Lange. Deze werd -in tegenwoordigheid van mr. C.H.J.M. Abeln- bijgestaan door kantoorgenoot mr. S.J. Nauta. Broeder Rohn was verschenen met diens advocaat mr. J.A.M. van de Sande.

De vraag waar het nu om draaide was natuurlijk:
kan "De kerkleiding" zich een dergelijke publicatie die bijzonder grievend is voor broeder Rohn en die hem vanzelf ongenadig buiten (!) "de gemeenschap" plaatst, feitelijk wel permitteren?

"Jazeker!", betoogde mr. De Lange, "NAK heeft gekozen voor de voor Rohn minst bezwaarlijke weg". De bewuste verklaring achtte hij "zorgvuldig, redelijk en proportioneel". Pas wanneer men op de NAK-homepage zou "doorklikken" zou volgens hem de naam Rohn te zien zijn. Néé dus! Zie boven.

De voorzieningenrechter getroostte zich daarop veel moeite om partijen tot een vergelijk te doen komen, want (gezien de diverse nog lopende rechtszaken): "U bent nog niet van elkaar af". Kon bijvoorbeeld niet over en weer nú, tijdens de zitting, worden afgesproken vanaf heden de publiciteit te mijden zolang men nog niet is uitgeprocedeerd? Plus daarbij de verwijdering van de website van de kerk van het onderhavige artikel?

Wellicht, meenden... de strijdende partijen. Als echter zo'n vervelend artikel vier weken lang op de website heeft gestaan, van het "werk Gods" nog wel, en het wordt eraf gehaald; is het dan alleen verwijderd, óf werd het ingetrokken?!

Voor mr. De Lange stond het onomstotelijk vast: "De kerkleiding" heeft níets (!) verkeerd gedaan want zij heeft enkel en alleen, vanwege de vele vragen die broeder Rohn doet (!) oproepen, haar leden willen inlichten; zulks zo terughoudend als maar mogelijk is. In geen geval mag daarom de indruk worden gewekt dat de "Verklaring versie 14 juni 2011.pdf" wordt ingetrokken. Hooguit wordt deze van de website verwijderd, doch uitsluitend, aldus mr. De Lange onder bijval van NAK-adviseur Vis, indien "de heer" of desgewenst "broeder" Rohn afziet van enige verdere (!) publicatie en hij absoluut niet langer (!) kritische websites (...) "souffleert".

Na tweeënhalf uur heen en weer praten, besloot de rechter tot ieders tweede termijn want een minnelijke regeling zat er tot haar ontsteltenis niet in. Broeder Rohn hechtte aan het woord "intrekking". De NAK-adviseur hield vast aan "verwijdering".

(...)
Wanneer je "aanzit", zoals ik, uw redacteur, vanmiddag bij een voor het "werk Gods" toch wel ernstig compromitterende aangelegenheid waarbij nota bene districtsapostel Brinkmann en apostel Peter Klene werden gedagvaard doch zij beiden schitterden door afwezigheid en "De kerkleiding" zich liet vervangen door mr. De Lange en NAK-adviseur Vis, gaat er werkelijk een boel door je heen, zoals:
 • Het 10e geloofsartikel
  Ik geloof dat ik verplicht ben de wereldlijke overheid te gehoorzamen voor zover dit niet in strijd is met goddelijke wetten.

  Bron: De tien geloofsartikelen
Was immers niet de overheid in principe Gods dienares? Al vanaf de zondagsschool werd ons dit in de Nieuw-Apostolische Kerk meegegeven! En dan breekt er vele jaren later, in 2011, opeens een dag aan, vandaag (!), waarop de "Godsgezanten" een visitekaartje zouden mogen afgeven dat past bij het bekende lied " 't Is Heer, Uw werk, van U alleen, het werk waarin wij staan", terwijl daarvan vervolgens -in mijn bijzijn- niets (!) terecht komt. Hierdoor moest ik denken aan een heel ander lied, namelijk "Wordt verlicht, gij die onwetend in de dienst der geesten staat"!
Wegens uitverkochte zalen voor hun zegenende activiteiten bleven de "Boden van Jezus Christus" weg, en degene die zij afvaardigden, de districtsevangelist Vis, stelde zichzelf voor als "adviseur van Het bestuur". Niks geen Godsgezant, geen zegenaar, geen dienaar; níets van dat alles! Betrokkene is werkzaam bij een Agentschap van de rijksoverheid, aldus mr. De Lange. Maar hoe zit het dan met alle bestuurs- en directiefuncties waarin hij -tezamen met de districtsoudste Nico Klene- door apostel Peter Klene, met gebruikmaking destijds van een volmacht van districtsapostel De Bruijn, was benoemd op 8 juni 2009? En maakt broeder Vis als districtsvoorganger vanuit "De landelijke vergadering" géén deel uit van "De kerkleiding"? Juist, dezelfde kerkleiding als "De kerkleiding" die het onlangs nodig oordeelde om niet het Intranet doch het Internet te kiezen als het meest aangewezen communicatiekanaal voor het aanschrijven van uitsluitend haar "leden" over een zekere heer Rohn. Ja, ja... Nooit gehoord van wetgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van medemensen? Echtwaar niet?! Ook niet van zorgvuldigheidsvereisten? Of van een gebod dat hier (!) van eminent belang kan zijn over Liefde? En óók geen idee ervan wat Friezen in de Bijbel lezen als er (in Jakobus 1 vers 22) staat: "Wês dan minsken dy’t der nei dogge en der net allinne nei hearre, oars hawwe jimme jimsels te fiter."? Nee, er was niet, pertinent níet onrechtmatig gehandeld, jegens iemand; de heer Rohn, of zo.

Zo vertrok God niet alleen uit Jorwerd...

Het WebTeam/BEE


P.S. O ja, de uitspraak van de rechtbank Utrecht volgt op woensdag 20 juli aanstaande. En volgens mr. De Lange bestaat "Het bestuur" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland momenteel uit districtsapostel Brinkmann, apostel Peter Klene én opziener Kamstra!
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door willempower »

@ redactie
De redactie mag wel oppassen anders worden hun namen ook vermeld op de website van de Nak .
De inquisitie zal steeds harder worden .
Als het aan de kerkleiding ligt dan gaan ze de brandstapel ook weer invoeren en vierendelen .
Maar hoe kunnen mensen nog lid blijven van een kerk als ze niet eens mogen weten wie er nu echt in het kerkbestuur zitting heeft .Wie er in de BV's zit.

Wie er nu verantwoordelijk is voor de nederlandse offergelden die zo het lijkt alleen nog naar advocaten gaan .

Heeft de kerkleiding nog wel tijd voor geloofszaken , of alleen rechtzaken .

Zoals Brinkman zegt stikken of slikken en offeren anders op het lijstje van de inquisitie .
Valt nog mee dat ze het niet op de kerkdeuren plakken wanneer er weer een geofferd word en er een openbare terechtstelling is .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gesloten