"Framing"

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

"Framing"

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 25-06-2011, 19.15 uur]


@all

Een kort berichtje van een lezer vanwege het redactionele artikel bij Glaubenskultur over de jeugddag, jl. zondag in Frankfurt am Main, bracht ons weer eens op de site met de verfrissende werktitel YOUNGNACTIVE:
Aan de prediking van districtsapostel Koberstein ontlenen wij het volgende citaat:
Ins Licht treten bedeutet: aus dem Dunkeln treten. Licht bedeutet Heiliger Geist. Im Licht des Heiligen Geistes steht immer Jesus Christus im Zentrum. Wir lesen davon, dass Jesu sagte "Ich bin das Licht der Welt". Darum lasst uns keine abwehrende Haltung einnehmen und auch nicht handeln - wie es unser Stammapostel an Pfingsten anführte - "schau'n wir mal"... Wenn wir uns ins Licht fallen lassen, dann passiert auch etwas! Wir wollen zur Quelle des Lichts, zu Gott - das ist unser Ziel!

Bron: http://www.youngnactive.org/index.php/j ... ttesdienst
De bij Glaubenskultur opgevallen uitlatingen van districtsapostel Koberstein zijn blijkbaar ontsnapt aan de aandacht van de jeugdredactie want in het verslag bij YOUNGNACTIVE ontbreken die. Hieronder tweemaal de bedoelde quote bij Glaubenskultur, waarbij het ons nu gaat om de derde zin:
 • „Nun kann man fragen: Kann ich dann überall hin, ist das alles dasselbe, wenn wir von der Christenheit sprechen? Lasst mich das einmal offen und klar ansprechen. Es ist mein Verständnis - ich sage nicht: es ist so - es ist meine tiefe Überzeugung, dass der Weg in dieser Kirche der sichere ist. Hier weiß ich für mich mit Sicherheit, dass ich alles habe, was als Vollmacht vom Sohn Gottes in das Apostelamt hineingelegt wurde.“

  (...)

  „Nun kann man fragen: Kann ich dann überall hin, ist das alles dasselbe, wenn wir von der Christenheit sprechen? Lasst mich das einmal offen und klar ansprechen. Es ist mein Verständnis - ich sage nicht: es ist so - es ist meine tiefe Überzeugung, dass der Weg in dieser Kirche der sichere ist. Hier weiß ich für mich mit Sicherheit, dass ich alles habe, was als Vollmacht vom Sohn Gottes in das Apostelamt hineingelegt wurde.“
Met de relativering die districtsapostel Koberstein als "vriend van de jeugd" aanbrengt door op te merken "ich sage nicht: es ist so", zegt hij feitelijk alleen dat hij -om niet onsympathiek over te komen- zich op die manier liever niet uitdrukt, doch de bewoordingen die hij tegelijkertijd in zijn hoedanigheid van districtsapostel (!) wél kiest betekenen uiteraard wel degelijk "es ist so"! Het moest er dus kennelijk de schijn van krijgen dat hij eenvoudig níet in de positie was om te zeggen wat hij juist wél ondertussen met grote stelligheid beweerde... Wij wagen het te betwijfelen of de jeugd zich in de gauwigheid rekenschap heeft weten te geven van de inwendige tegenstrijdigheid van zo'n bedenkelijke trant van redeneren!

Terwijl "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" het levende woord (!) via "het wederopgerichte altaar in de Boden van Christus" (lees: de nieuw-apostolische Apostelen des Heren) tot ons komt vanuit de werkzaamheid van de Heilige Geest, neemt de spreker hier, door de (herziene) nieuw-apostolische geloofsleer ogenschijnlijk op dit punt te ontdoen van haar feitelijk verplicht te omarmen karakter, als het ware heel even afstand van diens hoge geestelijke autoriteit; als mens onder de mensen... zoals districtsapostel De Bruijn op 15 mei jl. het voor zichzelf "ontwapenend" toegaf toch ook maar gewoon een mens te zijn. Het lijkt dan op een handreiking van "de heiligen" naar de mensheid, maar dat is het natuurlijk pertinent niet. Het is: recht praten wat er voor het overige krom is. De heilige godenzonen regeren immers met ijzeren vuist:
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
In deze samenhang bedriegt dus de schijn want collega-districtsapostel Brinkmann verklaarde afgelopen zondag (in aansluiting aan de prediking van stamapostel Leber, met Pinksteren in Dresden) elders nog dat de nieuw-apostolische geloofsartikelen -naast het evangelie en de geboden- binnen de "Lichtkegel" vallen van het schijnsel van de Heilige Geest. Daarmee is de cirkel weer rond en blijft het door districtsapostel Koberstein quasi-gerelativeerde dogma volledig overeind. Zie http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... iedenheit/. Stamapostel Dr. Wilhelm Leber zal er trots op zijn dat zijn verwrongen denkbeelden met verve worden verdedigd.

Wat hier gewoon gebeurt is dat hoge functionarissen de religieuze organisatie die zij representeren en waaraan zij hun geestelijke autoriteit en tegenwoordig ook het door ze geclaimde maatschappelijke aanzien ontlenen, zichzelf van een alibi voorzien. Daarvoor zijn er twee redenen: om als nieuw-apostolische "Godsgezant" enigszins geloofwaardig te zijn, moet men een waarachtig aandoende theorie hebben op grond waarvan gelovigen juist hún kerkgenootschap een door Hem gewilde status toedichten, en om de continuïteit van hun uiteenlopende activiteiten -mede uit zakelijk eigenbelang- te kunnen waarborgen, moet men die gekunstelde theorie voor de gelovigen als een onschuldig hebbedingetje zien te verpakken. Vandaar alle nevenactiviteiten vanuit de kerk; bijzaken. Wie daarbij als organisatietalent uitblinkt is districtsapostel Armin Brinkmann, sinds 15 mei jl. de nieuwe leidinggevende bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Zie bijvoorbeeld het artikel "Jugendliche begeistern Schweizer Zuhörer" op de website van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen.

Eén van de redactieleden bij YOUNGNACTIVE is Julia Dünzl, die trouwens journalistiek heeft gestudeerd. Als geen ander kan zij in een spontaan ogend gesprek aan "hoge dienaren" interessante uitspraken ontlokken die op zijn minst te denken geven. Vorig jaar moest met name de huidige districtsapostel Rüdiger Krause eraan geloven. Zie eventueel http://www.youngnactive.org/index.php/j ... 010/videos. Ditmaal is het "gastapostel" Herbert Bansbach (uit het aposteldistrict Karlsruhe). Kijk zelf: http://www.youngnactive.org/index.php/j ... 8&divid=14.

In een andere rubriek bij Glaubenskultur troffen wij van voornoemde lezer nog het onderstaande bericht aan:
 • Afbeelding Bron: nogofi, "25-06-2011 15:58", Glaubenskultur-Magazine t.z.v. "Extreme Unterschiede in wesentlichen Glaubensaussagen"
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Framing"

Bericht door Redactie »

@all

Ter kennisneming...
 • Afbeelding Bron: bakalele, "25-06-2011 13:20", Glaubenskultur-Magazine t.z.v. "Extreme Unterschiede in wesentlichen Glaubensaussagen"
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Framing"

Bericht door Redactie »

@all

In aansluiting aan het vorige bericht in deze thread...
Zie ook het redactionele bericht op "zo 08 mei 2011, 20:08 " in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Framing"

Bericht door Redactie »

@all

Over "Framing" gesproken...
Wat ons met name opviel was in de paragraaf "Veränderungen im Kreis der Bezirksämter" het volgende:
"In einem geistlichen Teil ging der Bezirksapostel auch auf die Diskussionen rund um das neue Kirchenverständnis ein. Dabei betonte er zwei Ebenen: Die Verständnis- und Erkenntnisebene sowie die Ebene der Loyalität. „Ihr könnt mir alle Fragen stellen, die euch bewegen“, so der Bezirksapostel. Wichtig sei jedoch, dass keine zusätzlichen Unsicherheiten entstünden, bis die Informationsveranstaltungen abgeschlossen sind."
Wie ongelukkigerwijs iets aan de orde stelt wat niet direct als salonfähig kan worden uitgelegd, zal tijdens het eerstkomende "Kooperationsgespräch" (in het licht van diens carrièremogelijkheden) ongetwijfeld stevig aan de tand worden gevoeld! Verder tracht de kerkleiding dus tijd te rekken. De bedoelde vooral gründlich Duitstalige catechismus had immers al in 2008 zullen verschijnen. Nu wordt het naar verwachting 2013.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Framing"

Bericht door Redactie »

@all

En zó wordt het "ambtsharnas" vervolgens aangemeten:

Vreemd genoeg wordt er hierboven niets gezegd over mehr Transparenz (!!) bij de financiële verantwoording van het een en ander. Mogelijk komt dat doordat de kerkleiding er kort over kan (en wil) zijn:
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Framing"

Bericht door Redactie »

@all

Goedemorgen!

 • een goudvis

  opgesloten in je lichaam
  als een goudvis in een kom
  elke dag weer rondjes zwemmen
  en de tijd komt haast niet om
  happend naar de lucht rondom je
  als dat écht je leven is
  heb je net zo'n kleine wereld
  als die goudgekleurde vis

  laat je niet gevangen houden
  door zo'n bolle, glazen wand
  want de jou gegeven ruimte
  reikt veel verder dan de rand
  heel de uitgestrekte aarde
  kreeg je als jouw element
  omdat jij niet als een goudvis
  maar als mens geboren bent

  er is licht en lucht en vrijheid
  overvloedig, elke dag!
  blijf daarom niet doelloos draaien
  leef zolang je leven mag
  dat, als je bent uitgezwommen
  en je levenstijd is om,
  je kunt zeggen: ik zag veel meer
  dan alleen die enge kom!


  fd
Iets anders nog:
 • Als de liefde ontbreekt...
  • ... komen gaven niet tevoorschijn
   ... neemt de bemoediging en de vreugde af
   ... raken mensen uitgeput
   ... is er geen verbondenheid.
  Uit: Verscheidenheid van gaven (vierde druk 2005), door Nynke Dijkstra-Algra (toeruster voor pastoraat en gemeenteopbouw in de NH Kerk, provincie Utrecht); Uitg. Boekencentrum - ISBN 90 239 0376 5
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
basis
Berichten: 142
Lid geworden op: ma 01 nov 2010, 14:16

Re: "Framing"

Bericht door basis »

Ik ben persoonlijk benieuwd of de site van de NAK-Nederland nu een meer proffesionele uitstraling krijgt.
De vele berichtjes van uitstapjes en districtsdiensten mogen wat mij betreft wel worden afgewisseld met iets meer inhoudsvolle bijdragen.
Als je de site van het A.G. bekijkt en het erachterliggende Intranet dan heb je dagen nodig om alles te lezen en te bekijken.
Er staat daar ook veel op wat tot persoonlijke verdieping kan leiden,
complete Pdf-bestanden kunnen er worden gedownload en ieder jaar een financieël jaarverslag van zo'n 25 pagina's.
Hiermee vergeleken is de site van de NAK-Nederland maar een amateuristisch plekje op het internet.
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: "Framing"

Bericht door Tosca »

@basis en all,

Alles goed en wel maar…Het mag niets kosten! En inhoudsvolle bijdragen, hou eens op!

En Tja, een financieel jaarverslag is natuurlijk geheel ondenkbaar. Duidelijk is evenwel dat vrijwel alle offerranden richting de advocatuur gaan. Mr. De Lange zal je niet horen klagen, de Nieuw Apostolische Kerk is vrijwel op zeker zijn beste klant ooit. Terwijl de beste man heel goed weet dat het voor de Nieuw Apostolische Kerk een verloren zaak is! Maar men vecht door…tot de laatste man en de laatste snik, denkend dat de lieve God zal helpen, Maar de lieve God zal altijd voor de waarheid zijn, dat impliceert dat de leugenaar niet op diens steun hoeft te rekenen.

Groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Framing"

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 19.00 uur]

basis schreef:Ik ben persoonlijk benieuwd of de site van de NAK-Nederland nu een meer proffesionele uitstraling krijgt.
De vele berichtjes van uitstapjes en districtsdiensten mogen wat mij betreft wel worden afgewisseld met iets meer inhoudsvolle bijdragen.
Als je de site van het A.G. bekijkt en het erachterliggende Intranet dan heb je dagen nodig om alles te lezen en te bekijken.
Er staat daar ook veel op wat tot persoonlijke verdieping kan leiden,
complete Pdf-bestanden kunnen er worden gedownload en ieder jaar een financieël jaarverslag van zo'n 25 pagina's.
Hiermee vergeleken is de site van de NAK-Nederland maar een amateuristisch plekje op het internet.
Tosca schreef:@basis en all,

Alles goed en wel maar…Het mag niets kosten! En inhoudsvolle bijdragen, hou eens op!

En Tja, een financieel jaarverslag is natuurlijk geheel ondenkbaar. Duidelijk is evenwel dat vrijwel alle offerranden richting de advocatuur gaan.

(...)
@all

De vernieuwde site van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zal -blijkens de voorbeeldpagina's die al te bekijken waren- gaan lijken op die van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen, zij het met een sterk afgeslankte inhoud. In Nordrhein-Westfalen blijkt overigens uit niets dat er op de kosten wordt bespaard als het gaat om PR-activiteiten. Eerder het tegendeel... Onder het mom van vage dilemma's vanwege het vele vertaalwerk zullen de gelovigen in Nederland echter slechts mondjesmaat worden geïnformeerd. Het grote -absoluut beoogde- voordeel voor de kerkleiding daarbij is dan ook dat er aanzienlijk minder (!) weerwerk (!) te verwachten valt met betrekking tot de inhoud van de toekomstige catechismus. Wat niet weet, wat niet deert.

De zuinigheid die bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland werd en/of wordt betracht, is de laatste 25 jaar nimmer voortgekomen uit armlastigheid. Indien zulks wél mocht zijn gesuggereerd, was het 100% ONwaar. In dat geval is er pertinent toneel gespeeld. Op 12 april 2010, ca. anderhalf jaar geleden dus, bracht ik bij de kerkleiding opnieuw (!) onder de aandacht dat er een Raad van Toezicht ontbreekt - met alvast een kopie van dat bericht t.a.v. districtsapostel Brinkmann!! Onbeantwoord gebleven, uiteraard. Ik had toen serieus nog geen weet van het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". Wel was op 12 februari 2010 (negen dagen dáárvoor derhalve) op de "indexpagina" van de website waaraan dit Forum is gekoppeld het laatste deel verschenen van een door mij geschreven serie artikelen over de oorzaken en gevolgen van de zorgwekkende omslag in het beleid van de internationale kerkleiding. In feite namelijk is er door het internationale kerkbestuur een jaar of 10 jaar geleden doelbewust een soort van gigantische bulldozer in gang gezet, een monster van een moloch dat alles wat de "godenzonen" maar in de weg kan staan "endgültig" met de grond gelijkmaakt. Alles en iedereen zou wijken voor het alomvattende gezag en het grootst mogelijke gelijk van de nieuw-apostolische stamapostel en onder de zogenaamd met hem verbonden districtsapostelen hooguit de meest "invloedrijken". Wie dat niet kan billijken, mag opkrassen. Districtsapostel De Bruijn hoefde in die kringen dus geen persoonlijke mening te geven; het ging de echte machtigen onder de hooggeplaatsten zuiver om diens continue gedoogsteun. Zó heeft het achter de coulissen voor hem gewerkt. :shock:

Weinigen zullen dat onheil hebben zien aankomen want de informatie welke deze bikkelharde policy blootlegt moest op talloze vindplaatsen worden getraceerd. "Transparant" bij de Nieuw-Apostolische Kerk houdt simpelweg in: "struin het Internet maar af... want wij, de hoogste dienaren en zegenaars die je je maar kunt indenken, antwoorden enkel en alleen op vragen waarvan wijzelf vinden dat die op enig moment gesteld dienen te worden." Ik ben dus -met de voorkennis die ik had- ooit maar gaan zoeken en surfen; mét resultaat. Totáál verbijsterend. Zie dit Forum! Bijvoorbeeld mijn bericht op "vr 02 sep 2011, 19:13" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

OPENING RODEN(DR)

Bericht door ACE »

@WT/Bauke/Gerard

Nu meen ik Gerard Mik toch te kennen als een aimabele en flexibele voorganger.
De verslaggeving van de bezochte diensten ervaar ik als objectief en neutraal.
Daar kan hij geen moeite mee hebben. Of is het van 'hogerhand' dat Bauke geweerd
moet worden?
Als het nu PowNed was! Maar komaan Gerard, als het uit de hand loopt kun je altijd
nog ingrijpen! Wees wijs en zet die deur voor iedereen open.
Daar dwing je respect mee af.

Groetjes
ACE
Je weet wel (..)
Gesloten