steunpunt voor slachtoffers sektes

Uiteenlopende onderwerpen m.b.t. het apostolische geloofsleven
Plaats reactie
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

steunpunt voor slachtoffers sektes

Bericht door zefyr »

Praktisch apostolisch-zijn is ook slachtoffers van goeroes, misleiders en sektarische potentaten, zoals het nieuw-apostolische gezantschap G'ds, te wijzen op hulpverlening.

http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=24057
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: steunpunt voor slachtoffers sektes

Bericht door willempower »

@ zefyr

Ik had het al gezien maar hier ook heel duidelijk de kenmerken van een sekte
Is zo voor deze kerk van toepassing allemaal .


Bron: http://www.sektehulp.nl

Onderstaande kenmerken kunnen in verschillende combinaties en gradaties in sektes voorkomen

Manipulatie
Het zou kunnen dat in een sekte gevaarlijke, schadelijke en/of stafbare feiten plaatsvinden, doordat sekteleiders hun slachtoffers manipuleren. Gevolg is dat slachtoffers een opvallende persoonsverandering ondergaan en fysieke, emotionele of financiële schade oplopen.


Autoriteit
De leider van de groep kan gebruik maken van een zekere autoriteit.

De leider heeft de enige juiste visie
De leden van de sekte geloven of moeten erin geloven dat de visie van de leider de enige juiste visie is. Sekteleden nemen een uiterst negatief kritische houding aan ten opzichte van andere visies. Daarentegen zijn ze over de visie van de sekte helemaal niet kritisch.

Destructieve controletechnieken
De sekte maakt gebruik van ‘dwingende beinvloedingstechnieken’, ook wel ‘ brainwashtechnieken’ of ‘destructieve controletechnieken’ genoemd. Hiermee beoogt de sekte de leden aan de groep te binden. Voorbeelden hier van zijn:
- het aanwakkeren schuldgevoelens
- het dreigen met buitensluiten
- leden sociaal en emotioneel afhankelijk maken van de sekte

Financiële eisen
De sekte verwacht financiële bijdragen van de leden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:
- het verplichten tot een bijdrage van 10% van het inkomen
- het overdragen van al hun bezittingen aan de sekte bij intrede
- het aanwakkeren van schuldgevoelens bij de sekteleden die niet voldoen aan de financiële eisen

Loyaliteit
Loyaliteit aan de groep is een nadrukkelijke eis. Het leven moet volledig in het teken van de sekte staan. Het toewerken naar lichamelijke –en emotionele uitputting vormt een belangrijk onderdeel van het beïnvloedingsproces. Soms moet men om loyaliteit te bewijzen de dood onder ogen zien. Bijvoorbeeld door het weigeren van een noodzakelijk medicijn of ander medisch handelen.

Sociale controle
Een veel voorkomend kenmerk is dat de sekte volledige controle heeft over het privéleven van zijn leden.

Taalmanipulatie/loaden language
Middels groepsspecifiek taalgebruik zou het denken en de communicatie kunnen worden gecontroleerd. Woorden krijgen een andere betekenis dan dat ze in de samenleving hebben. Een voorbeeld hiervan is het omdraaien van de betekenis van begrippen zoals ‘liefde=haat’ en het koppelen van angst aan bepaalde begrippen zoals ‘helpen=marteling’. Door taalmanipulatie wordt de communicatie met de mensen buiten de sektewereld problematisch. Het geven van vriendschap en liefde of het willen helpen wordt gezien als iets negatiefs. Het sektelid zal zich hierdoor afsluiten.

Geen kritiek
Het in twijfel trekken of kritiek hebben op de sektarische beweging wordt gezien als rebels gedrag en wordt onmiddellijk de kop in gedrukt. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderwerping zijn de eigenschappen van gedrag waarmee sekteleden waardering van andere sekteleden/sekteleiding ontvangen.

Liegen en intimidatie
Liegen over de werkelijkheid binnen de sekte is gebruikelijk. Liegen over een outcast om om hem /haar in diskrediet te brengen wordt binnen de sekte gestimuleerd. Middels intimidatie en treiteren wordt de outcast monddood gemaakt.

Dreigementen en chantage
Op pogingen van sekteleden om de groep te verlaten of belastende feiten aan het licht te brengen wordt gereageerd met dreigementen.

Inbreuk op rechten en vrijheden
Inbreuk op de eigen identiteit
Een sektelid moet zich conformeren aan de groepsidentiteit. Het is niet toegestaan buiten het groepsverband een eigen onderzoek te doen, en men moet accepteren wat de leiders zeggen. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het opdringen van schuldgevoelens om de eigen wil ondergeschikt aan die van de groep te maken. In zijn meest kwaadaardige vorm wordt de vrije wil gebroken door middelen als het zorgen voor gebrek aan slaap en langdurig inpraten en beïnvloeden van het sektelid.

Inbreuk op vertrouwelijke omgang
Banden met vrienden, relaties, echtgenoten, kinderen en ouders worden verbroken of ernstig belemmerd.

Inbreuk op financiële middelen
Er wordt streng aangedrongen tot het doen van een financiële bijdrage aan de sekte.
Soms leidt dit ertoe dat de leden zich gedwongen voelen tot criminele handelingen om aan de financiële verplichting aan de sekte te kunnen voldoen.

Inbreuk op vrij contact met de buitenwereld
Iedereen en alles buiten de groep wordt neergezet als slecht, minderwaardig, onderontwikkeld of gevaarlijk. Hiermee wordt een sektelid geïsoleerd van de buitenwereld. Vroegere vrienden en de rest van de gewone wereld behoren nu tot de vijand.

Inbreuk op tijd en energie
De groepering controleert en gebruikt alle tijd en energie van haar leden voor groepsactiviteiten. De leden bevinden zich meestal in een aanhoudende toestand van mentale en lichamelijke uitputting.

Mogelijk gevolgen voor sektelid
Persoonlijkheidsverandering
Familie en goede vrienden zullen uitspreken dat zij de persoon niet meer terugkennen. In houding en optreden komt ’een dierbare’ vaak over als hatelijk en afwijzend.

Verlies van identiteit
Het sektelid kan zichzelf, los van de groep, niet meer zien als een individu. Sommigen veranderen zelfs hun naam om met hun vroegere leven te breken.

Vervolgingswaan/paranoia
De kritische buitenstaander wordt gezien als het grote kwaad. Als er iets negatiefs gezegd wordt over de groep, juist of onjuist, dan wordt dit beschouwd als ‘vervolging’. Rechtstreekse kritiek achten sekteleden zeer kwalijk.

Maatschappelijke vervreemding
Sekteleden kunnen hun vaardigheid om sociale contacten te leggen buiten de groep verliezen. Dit kan zover gaan, dat iemand die de sekte verlaat niet meer in staat is om zijn tijd in te delen of om eenvoudige beslissingen zelf te nemen. Zijn wereldbeeld verandert en hij ziet de wereld door de ogen van zijn leiders. Hij wordt erg naïef ten opzichte van het normale leven.

Ernstige schuldgevoelens
Alle bezigheden die iemand had voordat hij zich aansloot bij de sekte , worden als zogenaamde ‘tekortkomingen’ gezien. Deze zouden niet bij de hoogste doelstellingen van de sekte behoren. Kleine misstappen worden opgeblazen, zodat leden zich constant schuldig voelen aan het overtreden van zelfs de meest onbeduidende regel. Omdat sekteleden denken dat ze nooit genoeg doen, voelen zij zich schuldig. Zelfs het rationeel denken is een struikelblok geworden.
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: steunpunt voor slachtoffers sektes

Bericht door willempower »

@ webteam

Dit stuk dus nu na mij nog een geplaatst door jullie ? Mag dit wel weg dus .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: steunpunt voor slachtoffers sektes

Bericht door WebTeam »

willempower schreef:@ webteam

Dit stuk dus nu na mij nog een geplaatst door jullie ? Mag dit wel weg dus .
@willempower

In ons bericht van "Vr 30 Nov 2012, 23:15" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk" hebben wij -volledigheidshalve- naar de thread "steunpunt voor slachtoffers sektes" verwezen:
WebTeam schreef:@all

Hoewel er al een hele rubriek en elders een afzonderlijke thread handelen over eventueel sektarische kenmerken van de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland), stippen wij ook hier dit onderwerp aan. (...)
Er kan aan dit -toepasselijke- onderwerp (misstanden bij sektes, waarvoor geldt: "al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel") toch beter een keer te vaak aandacht worden besteed dan te weinig?

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
Plaats reactie