"Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Uiteenlopende onderwerpen m.b.t. het apostolische geloofsleven
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door BakEenEi »

@all

Onder verwijzing naar de recente berichten op "wo 14 sep 2011, 17:48" en op "wo 14 sep 2011, 17:59" in de thread "Framing" graag het volgende:

Afbeelding

Uit: een -wederom- inhoudelijk onbeantwoord gebleven brief (d.d. 08-01-2007) aan de kerkleiding

Zie tevens mijn bericht op "za 19 feb 2011, 01:10" in de thread "Levend geloof", waaruit de onderstaande quote:
BakEenEi schreef:"Een" kerk of Zijn werk? (5)


@all

Wat destijds mijn kerk betrof, waarvan ik wilde geloven dat het Zijn werk was, verslond ik alle informatie die er werd aangereikt. Mijn belangstelling kwam onder druk te staan toen er op een gegeven moment via het Internet een berichtenstroom op gang kwam met opschriften als:
 • Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk
 • Stellingname van de Nieuw-Apostolische Kerk
 • Bekendmaking van de Nieuw-Apostolische Kerk
 • Nieuw-Apostolische Kerk neemt besluit
 • Nieuw-Apostolische Kerk vaardigt leidraad uit
Met welke onzichtbare mogendheid heb ik hier opeens van doen, en hoezo (?!), dacht ik. Het leek wel alsof er voor mij werd besloten tot een soort van vervangend geweten. Waar halen degenen die hier kennelijk aan de lopende band van alles voor anderen aan het beslissen zijn hun bevoegdheid vandaan? In wat voor netten raak ik hier verstrikt? Kortom, ik sprak bij de kerkleiding mijn zorg erover uit, maar dat schrijven bleef onbeantwoord. Voor de duidelijkheid plaats ik hieronder een aantal van de desbetreffende "dienstmededelingen"...
 • Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot het begrip zonde

  (29.04.2005) Zürich. Al in april vorig jaar kwam de vergadering van Districtsapostelen in Zürich met een nieuw standpunt over het begrip zonde. Het nieuwe daaraan is, dat voor het eerst een onderscheid wordt gemaakt tussen zonde en schuld.

  Uitgangpunt voor de definitie van zonde en schuld vormt de Heilige Schrift – de norm waarmee wordt gemeten wordt door Jezus Christus bepaald – de mens kan niet vaststellen wat wel zonde is en wat geen zonde is. Dit zijn belangrijke kernpunten van de nieuwe publicatie. Uit dit standpunt blijkt duidelijk dat de bijbel onderscheid maakt tussen zonde en schuld. Daarom ligt het voor de hand dat de kerk ook van dit principe dient uit te gaan. Zonde is absoluut, schuld is relatief. Dit onderscheid heeft een grote betekenis voor de praktische zielzorg. De Priester kan de macht van de genade benadrukken zonder de zonde te bagatelliseren.

  Nadat het standpunt over het begrip zonde in eerste instantie aan de ambtsdragers van de kerk en de gemeenteleden werd doorgegeven, volgt hier nu de publicatie op het Internet, in het Duits, in het Engels en in het Frans.
  Bron: http://www.nak.org/news/20050429-223-nl.html
 • Stellingname van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot seksualiteit

  (...)
Ik voelde mij er steeds meer ongemakkelijk bij. Bij de hierboven (op 26 april 2001) aangekondigde "Leidraad dienen en leiding geven" stond het trouwens direct voor mij vast dat het document er vooral kwam om aansprakelijkheidskwesties af te wenden: men hoopte er natuurlijk mee te bereiken dat geen enkel conflict de kerkleiding nog kon worden aangerekend indien niet (stap voor stap) eerst "de geordende weg" was bewandeld om het intern tot een oplossing te brengen. In 98 van de 100 gevallen zou dit ontmoedigingsbeleid vast wel haar vruchten afwerpen, en in die overige 2 gevallen zou de kerkleiding op haar gemak naar bevind van zaken handelen... Dit bange vermoeden kwam destijds bij mij op omdat ik wist (!) hoe men soms worstelde met zulke kwesties. Vorig jaar werd dit "vooroordeel" onverhoopt alsnog bewaarheid toen D.Ap. Brinkmann desgevraagd weigerde de Leidraad toepassing te laten vinden door het antwoord op mijn daartoe strekkende vraag herhaaldelijk schuldig te blijven! De hoogste dienaren kunnen het allemaal prachtig mooi voor anderen opschrijven, maar zelf waant men zich blijkbaar boven alle fatsoensnormen verheven - was derhalve mijn conclusie. Hetzelfde verschijnsel doet zich nu voor in de kwestie Eimersstaete!

Zo kom ik bij de tweede voornaamste reden waarom ik van de Nieuw-Apostolische Kerk vervreemd raakte: ik stelde pijnlijk vast dat er een steeds grotere kloof ontstond tussen de theorie en de praktijk van de nieuw-apostolische geloofsleer. Als woorden en daden van pleitbezorgers voor een zaak niet meer met elkaar in balans zijn, wordt het lastig om in "het goede doel" te blijven geloven. Ik wilde geen marionet worden van kerkvorsten. Wat had ik überhaupt met ze van doen?!

Hier eindigde "mijn levende geloof" in de Nieuw-Apostolische Kerk. Op afgeslankte voet heb ik mijn weg vervolgd; ontdaan van een zeker bijgeloof...

Groet,
BakEenEi
"Als woorden en daden van pleitbezorgers voor een zaak niet meer met elkaar in balans zijn, wordt het lastig om in 'het goede doel' te blijven geloven." (...) Dit is m.i. wat er momenteel in deze kerk helaas (!) voluit aan de orde is.

Zie verder mijn bericht op "ma 10 jan 2011, 22:46" in de thread "Sektetest". Ook hieruit nog een quote:
(...)
Oog voor geestelijk lijden bij de in beginsel aan hun liefderijke herderlijke zorgen toevertrouwde zielen had men gaandeweg niet meer. Immers, andere zaken, nevenzaken (!), eisten hun aandacht in toenemende mate volledig op. Om effectief "op termijn" korte metten te maken met onwelkome vragenstellers, meende men er tevens verstandig aan te doen versneld een soort van antwoordenboek samen te stellen, catechismus genaamd, waarvan dezulken eerst maar eens een grondige studie moesten maken alvorens in de toekomst nog steeds al te vrijmoedig beslag te leggen op de kostbare kantooruren van alsdan echte kerkvorsten. De streefdatum in 2008 haalde men daarbij niet; naar verluidt wordt het nu 2013. De stagnatie die optreedt laat zich echter eenvoudig verklaren want geen sterveling in hun kerk zal van deze catechismus namelijk ooit iets wijzer worden. Daarom hoeft de kerkleiding bij dit hele project níet op hulp van God te rekenen. Het blijft enkel en alleen ijdel vertoon tegenover geminachte naasten! Het broddelwerk dat nu schijnbaar tot elke prijs tot stand komt zal slechts verdeeldheid zaaien.

(...)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door ACE »

@BEE

Mijn Vader zei altijd "Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden".
Bij de NAKI leiding zijn beide sterk vertegenwoordigd. Vandaar de vertraging van de catechismus.

Misschien ben jij wel de vertragende factor! Ik vernam dat jouw bijdragen met belangstelling worden
geobserveerd door het 'Bestuur'.

Groet,
ACE
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Lmg »

ACE and all,

Inderdaad geobserveerd door het bestuur, aandachtig en geintereseerd gelezen door
distr dienaren en gem voorgangers.
Een groot aantal van de lagere ambtbroeders en gemeenteleden kijken gretig uit
naar weer nieuwe artikelen en bijdragen.
Door de oude Nieuw-Apostolische kultuur is de kennis achterstand geweldig groot.
Velen zijn aangeland in de fase van bewustwording en zetten een nieuwe bril op.

Lmg
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Tosca »

@ all,

Inderdaad, vele Broeders en Zusters en Broeders Ambtsdragers lezen de artikelen en bijdragen op dit Forum. Sterker…De artikelen en bijdragen worden gepeld !

In mijn rondgang langs diverse gemeenten is het mij opgevallen dat vrijwel iedereen deze website kent en het daarbij behorende Forum. Waarbij men ogenblikkelijk opmerkt nog nooit zelf een bezoek aan de website of dit Forum te hebben gebracht (…) In het verleden is meerdere malen vanaf het altaar bevolen geen bezoek te brengen aan de website apostolischekritiek.nl dan wel de apostolischeobserver.nl (deze site’s zijn middels een ‘redirekt’ aan elkaar verbonden) De statistieken liegen er niet om en vermelden ongeveer 20.000 bezoeken per maand, en dat is niet niks. Het is dus niet teveel gezegd als we stellen dat deze site meer bezoekers trekt dan de NAK. (Nieuw Apostolische Kerk)

Maar…Men heeft de Bijbel verlaten en is nu terecht gekomen in het onafzienbare gebied der onzekerheden. De Sekten hebben het sola gratia (genade) onder protest de rug toegekeerd en wilden iets zekers hebben. Maar God kan zijn genade niet indrukwekkender en geloofwaardiger garanderen dan in zijn (onvervalst) woord en in de offerdood van zijn zoon Jezus Christus. Wie het sola gratia afwijst, stort zich in vrome eigenmachtigheid. En hij eindigt in zelfbedrog (!) Hij zoekt en schept zich een zekerheid, die evenwel stuk zal breken onder de last van de vele vraagtekens(?) Dat is het lot van de SEKTE----Menselijk beschouwd een tragedie, van God uit gezien een gericht!!!
Het behoud van zondaren (dat zijn wij allemaal!) is slechts mogelijk door de Goddelijke genade. Deze genade is bewerkstelligd door de offerdood van Christus aan het kruis van van Golgotha om de vergeving der zonden te verdienen. De Goddelijke genade is niet te verdienen middels goede werken. De mens is ten alle tijde afhankelijk van de genade GODS! Dat wil niet zeggen dat goede werken geen invloed op de genade en de verlossing zouden kunnen zijn.

TJA…

Met vriendelijke groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door BakEenEi »

@all

Hieronder het geciteerde begin van een lange forumbijdrage bij "Glaube & Kirche" op 23 mei 2010 waarin een priester uitlegt hoe het (ook) voor hem onmogelijk werd om zijn ambt nog uit te oefenen:
Matthias schreef:Liebe Fories,
ich habe kürzlich mein Priesteramt niedergelegt. Ein Priester, der hier schon lange im Forum schreibt, sagte mir nach dem Lesen meines Schreibens zur Amtsniederlegung, ich sollte dies doch hier einstellen, weil davon vielleicht andere profitieren könnten.
Ich hoffe, aus den Texten ist genügend deutlich erkenntlich, dass ich weder meine Person und meine vermeintliche „Leistung“ ins Rampenlicht stellen will noch mich als Vorbild für andere hinstellen will. Ich habe etwas erlebt, habe gehandelt und lasse euch ein Stück weit an meinen Erfahrungen teil haben, weil ich den festen Glauben habe, dass es immer gut ist, wenn man möglichst viel Erfahrungen mit anderen austauscht. Etwas nimmt man sich vielleicht zum Vorbild, etwas beurteilt man als Fehler und vermeidet den gleichen - ich wünsche mir, dass es jedenfalls dazu dienen kann, sich in Empathie zu üben.
Mir geht es übrigens gut, der Ablöseprozess von der NAK gestaltet sich bei mir offenbar in kleinen, verträglichen Schritten, und ich erlebe dabei immer wieder die lenkende Kraft unseres himmlischen Vaters.
Ich will noch etwas die Vorgeschichte erläutern, damit man den Zusammenhang besser versteht (ich enthalte mich dabei mancher möglicher Kommentare). Leider ergibt alles zusammen eine ziemlich große Textmasse, weshalb ich auch einen neuen Thread eröffnet habe – wer es liest, liest freiwillig, ich habe euch hiermit gewarnt :wink:

Der Vorgang, der mir den letzten Ruck zur Amtsniederlegung gab, war der E-Mail-Austausch mit Bezirksapostel Koberstein (nachfolgend einfach „BAP“) nach der Amtsenthebung eines Mitpriesters. Dieser hatte wegen verschiedener Anlässe ein Gespräch mit dem BAP, in dessen Verlauf es zur Klärung der Glaubensüberzeugungen des Priesters kam. Da diese nach Meinung des BAPs nicht ausreichend mit der neuapostolischen Kirchenlehre überein stimmten, forderte ihn der Priester auf, ihn dann auch konsequenterweise des Amtes zu entheben (ich gehe hier nicht näher auf die vielen Details ein), was dann auch zwei Tage später (!) der Gemeinde bekannt gegeben wurde.
Da ich wusste, dass ich auch ganz ähnlich über Gott und die Kirche dachte wie der Priester, wandte ich mich in einer Mail an den BAP:

(...)

Uit: Bericht door Matthias op "23.05.2010, 00:42" in de thread "Amtsniederlegung - ein ausführlicher Bericht" op het Forum "Glaube & Kirche".
Zie verder het desbetreffende bericht: http://www.glaubeundkirche.de/viewtopic ... 41#p328541

Over de manier waarop diens districtsapostel, Bernd Koberstein (Neuapostolische Kirche Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland), de laatste versie van de nieuw-apostolische waarheid verdedigde, schrijft betrokkene o.a. het volgende:
Er [Koberstein] versuchte dann wohl, mir noch Hoffnung zu machen, indem er in der Entwicklung unserer Kirche diesbezüglich eine „große Veränderung“ feststelle:
 • „Vereinfacht dargestellt haben wir früher gesagt, dass nur wir eine Kirche Christi mit entsprechender Heilsvermittlung sind, während wir heute auch anderen christlichen Gemeinschaften [!], in denen Jesus Christus bekannt wird, in gewissem Maße Heilsvermittlung zugestehen.“
Diese Entwicklung werde sich seiner Meinung nach fortsetzen, dies werde aber nichts an unserem Profil ändern,
 • „wir werden eine apostolische Kirche bleiben. Geistvermittlung und voll wirksames Heiliges Abendmahl wird es z.B. auch künftig nach unserem Verständnis nur beim Apostelamt geben. Und unter Apostelamt meinen wir die Apostel, die in der Einheit mit dem jeweiligen Stammapostel stehen.“
Groet,
BakEenEi
Less Is More
basis
Berichten: 142
Lid geworden op: ma 01 nov 2010, 14:16

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door basis »

In Duitsland lijkt de exclusiviteitsaanspraak van de NAK hoger gespeeld te worden dan in ons eigen land.

Sinds het vertrek van Apostel Sepers zijn er echter langzamerhand wel veel broeders en zusters met stille trom vertrokken.
Ik denk dat deze exclusiviteitsaanspraak "Des Heeren Tempel, des Heeren Tempel, des Heeren Tempel; dat zijn Wij!"
wel heeft geleid tot een toegenomen wantrouwen bij een aantal gemeenteleden, die hebben in ons land echter inmiddels grotendeels de NAK al verlaten.
Dit terwijl in Duitsland de drempel voor vertrek wat hoger lijkt en mensen vaak (tegen beter weten in) op verbetering blijven hopen.

Misschien dat de taal hier toch ook wel een rol speelt...
Niet alles wordt vanuit het Duits in het Nederlands vertaald, ook de aankomende Cathechismus niet.
Hierdoor zal ook bij het verschijnen hiervan de kritiek vanuit ons land erop nihil zijn, denk ik.
In Duitsland verwacht ik echter bij het verschijnen van de Cathechismus wel de nodige problemen.
Plaats reactie