Criticasters of opbouwwerkers?!

Uiteenlopende onderwerpen m.b.t. het apostolische geloofsleven
Plaats reactie
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Criticasters of opbouwwerkers?!

Bericht door BakEenEi »

@all

Eindelijk beleven de website en dit bijbehorende forum hun lang verwachte doorstart. Een nieuwe provider, las ik, nieuwe software om de site te onderhouden en nog steeds volop werk aan de winkel. De site wordt maandelijks tussen de 15.000 en 20.000 keer bekeken, zo berichtte onlangs het Webteam. Als ik naga hoe enorm veel informatie men tot nu toe heeft aangedragen, waardoor er bijvoorbeeld ook vele onbekend gebleven achtergronden verhelderend werden aangelicht, wordt er vanachter de schermen duidelijk in een behoefte voorzien. Zulke bergen worden niet verzet om het de nieuw-apostolische kerkleiding lastig te maken. Tezamen kan men dienstbaar zijn aan de geloofsgemeenschap waarbinnen men bepaalde verantwoordelijkheden heeft aanvaard of ten aanzien waarvan men zich medeverantwoordelijk voelt! Het moet een intense betrokkenheid bij het hele onderwerp zijn, die bij enkelen continu de batterij oplaadt om belangrijke zaken gaandeweg beter in balans te brengen. Het is nooit goed als informatie welke algemeen toegankelijk moet zijn wordt achtergehouden of gefilterd wordt doorgegeven. Daarom: mijn complimenten aan "het Webteam".

Het wordt nog wel eens vergeten dat kennelijke klachten juist vaak "gratis adviezen" zijn! Wie klagen wil om te weeklagen, wie even wil zeuren, emmeren, mauwen, meieren, mekkeren, mieren, neuzelen, zaniken, zemelen, zeveren, zieken, jeremiëren, jammeren of murmureren, kan daartoe op dit forum desgewenst een apart podiumpje oprichten, lijkt mij. Dit doet mij denken aan het volgende... Ik zat een keer in de auto toen er in de studio een pastoor uit Brabant was uitgenodigd die opzien had gebaard met een nieuwe vorm van praktische hulp aan mensen die in de put zitten. Een interview met hem werd op dat moment uitgezonden op de radio. "Meneer pastoor, wat fijn dat u in uw parochie zo veel betekent voor mensen die het om allerlei redenen niet meer zien zitten in het leven!" Een bescheiden stilte trad nu in, waarna de presentator vervolgde met: "In uw parochie werd er een putjesclub opgericht, is het niet?" De pastoor kwam aan het woord en begon te vertellen: "Inderdaad, mevrouw, op de dinsdagochtenden is de parochie speciaal geopend voor wie er in de put zit. 'Kom óók naar de putjesclub', zeiden de mensen op een gegeven ogenblik tegen elkaar, 'want daar knap je van op.' " "Maar wat gebeurt er dan tijdens zo'n ochtend?", informeerde de presentator verder. "Welnu, er is koffie of voor wie liever wat anders drinkt, iets anders, en dan spreken wij elkaar. Laatst was er een dame die na afloop tegen mij zei: 'Bedankt meneer pastoor, en graag tot volgende week; ik vind het erg plezierig om zo tussendoor, één keer in de week, hier in kleinere kring samen te komen!' 'Begrijp ik het goed,' zei ik, 'dat u niet meer in de put zit?' Inderdaad was dit niet meer het geval. Dat deed mij deugd;" zo vervolgde de pastoor diens toelichting, "ik antwoordde deze dame dan ook dat het hierdoor niet de bedoeling was dat zij óók voortaan dinsdags bij ons de putjesclub bezocht."

Terug naar het hier en nu op dit forum... Wanneer is "de missie" volbracht (?), zo zou nu de vraag kunnen luiden aan de redactieleden rond het Webteam of aan forumdeelnemers voor wie er wellicht eveneens een missie te volbrengen is!

Hoewel er door de nieuw-apostolische kerkleiding steeds op wordt gewezen, zoals ook deze week weer tijdens een persconferentie vanwege de opvolging van D.Ap. Schumacher door D.Ap. Krause, dat (vrij vertaald) "ein jeder sich kann einbringen"; zó welkom is ieders inbreng in de praktijk echter werkelijk niet. Stel geen onwelkome vragen - een en ander uitsluitend ter beoordeling aan "hogere verantwoordelijke leidinggevenden. (...) Onwelkome vragen worden namelijk steevast níet beantwoord, wát men ook zou doen of zou nalaten om de redelijkheid bij betrokkenen daarvan tóch te laten inzien. Het is dít "ervaringsgegeven" dat volgens mij aan de wieg staat van de website en dit forum! Dankzij de opkomst van het Internet is het logische gevolg van deze rigide opstelling bij het (internationale) kerkbestuur dan ook geweest, dat broeders en zusters zich elders onbevangen uitspraken, niet in de laatste plaats ook over hun zorgen en noden waarvoor er binnen de Nieuw-Apostolische Kerk veelal geen klankbord bestaat. Eén van die zaken betreft momenteel de kwaliteit van het "financieel beheer" door het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Steeds meer aanwijzingen zijn er immers, dat er grote sommen geld opgaan aan advocaatkosten (men spreekt al van honderdduizenden euro's) en dat er kapitalen in rook opgaan door aanhoudende financiële verliezen rondom "Eimersstaete".

Zijn dan degenen die hiervoor aandacht vragen en bij de kerkleiding zelf eerder geen gehoor vonden, criticasters óf feitelijk... opbouwwerkers?! Een soortgelijk fenomeen betreft de onterechte terughoudendheid bij de kerkleiding over wat er nu werkelijk aan de hand is met de catechismus! Het antwoord hierop is trouwens dat men dacht daarmee het lidmaatschap van de ACK in de wacht te slepen en men hoopte vragenstellers ermee handig "op veilige afstand" te houden...
 • Wie naar huis c.q. het bos in wordt gestuurd met een pakket drukletters waarbij de omslag vermeldt dat het zou gaan om "een eerste en derhalve nog niet herziene definitieve versie van de zo getrouw mogelijke weerslag ter zake van de hedendaagse inzichten onder de verzamelde leden van het internationale kerkbestuur ten aanzien van de door algehele mensheid te verinnerlijken christelijke leeropvattingen welke het goddelijke heil niet alleen naderbij zullen brengen doch voor de beste leerlingen zelfs binnen handbereik, zulks onder voorbehoud van alle rechten met dien verstande dat er voor hun leermeesters in het hemelse vaderland reeds een plaats bereid zal zijn", en wie dan tevens moet begrijpen dat dienaangaande uitsluitend die vragen voor beantwoording in aanmerking komen welke naar het oordeel van de desbetreffende dienstdoende verantwoordelijke leidinggevende, dan wel bij diens afwezigheid de desbetreffende dienstdoende hogere verantwoordelijke leidinggevende, als significant relevant te kenschetsen zijn, mag hopen dat hij of zij bij leven en welzijn daadwerkelijk nog het genot zal smaken van de euforie in relatie tot het besef "nu snap ik het"!
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Criticasters of opbouwwerkers?!

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
Stel geen onwelkome vragen - een en ander uitsluitend ter beoordeling aan "hogere verantwoordelijke leidinggevenden. (...) Onwelkome vragen worden namelijk steevast níet beantwoord, wát men ook zou doen of zou nalaten om de redelijkheid bij betrokkenen daarvan tóch te laten inzien. Het is dít "ervaringsgegeven" dat volgens mij aan de wieg staat van de website en dit forum!

(...)
Zijn dan degenen die hiervoor aandacht vragen en bij de kerkleiding zelf eerder geen gehoor vonden, criticasters óf feitelijk... opbouwwerkers?!

(...)
@all

In feite komt het er op neer, dacht ik zojuist, dat dit forum terstond haar bestaansrecht verliest wanneer de nieuw-apostolische kerkleiding ertoe zou overgaan open en eerlijk te zijn, en eindelijk ook betrouwbaar:
 • Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid,
  een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.


  Spreuken 14: 5 (NBV)
Wat zou daar nu werkelijk op tegen zijn?!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Criticasters of opbouwwerkers?!

Bericht door ACE »

@BEE

Er is geen plek waar zoveel gelogen wordt als in de Rechtbank!

Groet, ACE
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Criticasters of opbouwwerkers?!

Bericht door BakEenEi »

@all

Er is in de Nieuw-Apostolische Kerk natuurlijk al jarenlang sprake van een op handen zijnde catechismus. De kerkleiding verwacht dat wanneer deze in drukvorm voorligt, ieder er reikhalzend naar heeft uitgezien. Het zou God hebben behaagd alleen een Duitse, Engelse, Franse, Portugese, Russische en Spaanse editie te laten verschijnen. Een kinderstem in mij reageerde destijds spontaan en zei: "Waarom niet in het Chinees, niet in het Fries en in het Nederlands?" Hierna stond ik een keer met mijn fiets te wachten bij een verkeerslicht en moest ik opeens denken aan beelden die ik op het Journaal had gezien. Thuisgekomen ging ik er via het Internet naar op zoek. Tot mijn verbazing vond ik snel die ene foto die ik zocht:
 • Afbeelding
Denk je nu eens in, zo ging het in mij om, dat er bovenaan op de berg die deze "reizigers" straks oversteken mannen in zwarte kostuums staan te wachten om aan een ieder die passeert een flyer uit te delen met informatie over de laatste herziene versie van de nieuw-apostolische geloofsleer. Op achterkant ervan zag ik al in kleine letters gedrukt staan dat de volledige informatie over de kennis der waarheid in 2013 beschikbaar komt in het Duits, Engels, Frans, Portugees, Russisch en Spaans. De mannen wensen de vluchtelingen die vermoedelijk eerst dachten dat het hopelijk om een waardebon ging nog een goede reis en een behouden aankomst...

Later las ik in een "Woord van de maand" dat stamapostel Leber meent dat alleen apostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk de Bijbel kunnen uitleggen. "Hoe kan het dan," zei opnieuw een kinderstem in mij, "dat er al sinds 1863 in het apostolische werk vaak zo veel onduidelijkheid heeft bestaan over allerlei zaken?" Tegelijkertijd voelde ik mij bijna schuldig over zo'n kind in mij "in de oppositie". Datzelfde kind zette mij er eerder toe aan om in een forumbericht elders op te schrijven dat wij maar niet moesten uitsluiten dat God de tijd omwille van de uitverkorenen nog zou verlengen, wat deze catechismus betreft die al in 2008 klaar moest zijn. Intussen heeft de tijd ons geleerd hoe het heeft uitgepakt.

Op het ogenblik verkeren de nieuw-apostolische gelovigen in een impasse want terwijl het oude is voorbijgegaan, moet het nieuwe zich nog aandienen. Wat God wil dat een ieder precies gelooft, zal straks het eerst bekend zijn bij wie Duits, Engels, Frans, Portugees, Russisch of Spaans spreekt. "Dat geloof ik niet!", klonk het bij mij met kracht vanuit de oppositie: "Die catechismus heeft net zo weinig om het lijf als die keizer in een sprookje met een nieuw hemd!" Het worden 600 bladzijden, vernam ik en-passant.

Zo dwaalden mijn gedachten nu af naar het alleszeggende "hoofdstuk 13":
 • [1] Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. [2] Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. [3] Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
Geloof daarom de ijdeltuiten níet die straks aankomen met 600 pagina's vol kortzichtigheid!!

 • [6] De onaanzienlijke zal genade en vergeving vinden, maar machtigen worden aan een machtig oordeel onderworpen. [7] Hij die over allen heerst bekommert zich niet om het aanzien dat iemand geniet, hij deinst niet terug voor iemands grootheid. Groot en klein heeft hij zelf geschapen en voor iedereen zorgt hij op dezelfde wijze, [8] maar wie sterk is zal een strenger onderzoek ondergaan.
  Uit: Wijsheid 6 (NBV)

  Hoogmoed begint wanneer de mens de Heer verlaat, zijn hart zich verwijdert van hem door wie hij gemaakt is.
  Uit: Jezus Sirach 10: 12 (NBV)

  Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.
  Uit: Openbaring 21: 27 (NBV)

  Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.
  Uit: Efeziërs 4: 25 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Criticasters of opbouwwerkers?!

Bericht door BakEenEi »

@all

Het scheelde in de jaren '50 niet veel of "lastige leden" werden met de snelheid van het licht geroyeerd. Hoe verhoudt zich deze gang van zaken tot de werkzaamheid van de Heilige Geest, zo vroeg ik mij (in 2006 bij NAK-Observer) een keer af. In "Vragen en Antwoorden" (ed. 1993) werd ik toen als volgt wegwijs gemaakt:
§ 6.3 De gaven van de Heilige Geest

188. Wat verstaan wij onder de gaven van de Heilige Geest?
Onder de gaven vande Heilige Geest verstaan wij bijzondere bekwaamheden, eigenschappen en openbaringen die door de Heilige Geest in de gemeente worden opgewekt. Apostel Paulus geeft in zijn brief aan de Korintiërs (hoofdstuk 12 tot 14) opheldering over de gaven van de Geest: ze zijn op een bijzondere wijze werkzaam ten dienste van de gemeente, maar zijn ondergeschikt aan het woord van de Apostel (1 Kor. 14: 19, 37). Daardoor wordt gewaarborgd dat in de verscheidenheid van de gave toch de eenheid van de Geest bewaard blijft (1 Kor. 12: 4). Alle gaven moeten worden aangewend in goddelijke liefde (1 Kor. 13). De geest deelt de gaven toe aan degene die Hij verkiest (1 Kor. 12: 11).

191. Welke betekenis hebben de gaven van de Heilige Geest in de Nieuw-Apostolische Kerk?
Zoals de gaven de heilige Geest werkzaam waren in de gemeenten van de eerste christelijke tijd, zijn zij dat ook in de Nieuw-Apostolische Kerk, en wel ondergeschikt aan het apostelambt.
Dit zijn de hierboven aangehaalde teksten:
 • [4] Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest
  (...)
  [11]Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
  Uit: 1 Korintiërs 12 (NBV)

  [1] Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan en dreunende gong of een schelle cimbaal.
  Uit: 1 Korintiérs 13 (NBV)

  [19] maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal.
  (...)
  [37] Wie van u denkt te kunnen profeteren of in het bezit van de Geest te zijn, dient te erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is.
  Uit: 1 Korintiërs 14 (NBV)
Dat de gaven van de Heilige Geest werkelijk ondergeschikt zouden zijn aan het woord van apostelen of aan het apostelambt, blijkt volgens mij geenszins uit het bovenstaande. Mijn conclusie ten aanzien van de vragen 188 en 191 uit "Vragen en Antwoorden" (ed. 1993) was dan ook:
 • 2 Kor. 3: 6 "... Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend." (NBV)
Was het met de werkzaamheid van de Heilige Geest niet veeleer als volgt gesteld?
 • In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
  Uit: 1 Korintiërs 12: 7 (NBV)

En staat er in Jeremia 17 niet héél duidelijk:
 • [5] Dit zegt de HEER:
  Vervloekt wie op een mens vertrouwt,
  wie zijn kracht ontleent aan stervelingen
  ,
  wie zich afkeert van de HEER.
Hoe wenselijk het ook is dat het internationale kerkbestuur eindelijk alsnog verklaart en verantwoordt wat de omstreden royementen destijds heeft gerechtvaardigd, en zij daarbij de ware toedracht rond "de Boodschap van St.Ap. Bischoff" in het volle licht zet; het houdt God geen moment tegen om de Zijnen op Zijn wijze te vertroosten. Een kerk of een bestuur heeft voor Hem geen enkele status, laat staan dat daarover te marchanderen valt.

Inmiddels getroost de nieuw-apostolische kerkleiding zich grote moeite om het verleden voor gezien te houden. Voor de totstandkoming van een ál het voorgaande vervangende catechismus heeft men miljoenen euro's over(gehad). Velen hoopten dat de kerk zich daarmee tevens op hartverwarmende wijze zou openen tegenover andersgezinde christenen. Doordat echter in 2010 alvast de herziene geloofsbelijdenis werd gepubliceerd, kwam het pijnlijk en vroegtijdig uit dat het internationale kerkbestuur in haar opvattingen zelfs nog "een ruk naar rechts" heeft gemaakt. De Nieuw-Apostolische Kerk; wie daarvan niet het lidmaatschap verwerft, kan geen kind van God zijn - daar komt het voor de mensheid nu op neer!!

Over menselijk leed vanwege excommunicaties, waar slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers nog altijd emotioneel mee worstelen, wil men het níet meer hebben want, zo gaf districtsapostel Armin Brinkmann mij in niet mis te verstane bewoordingen desgevraagd te verstaan: "Es gilt, das zu tun was unser Stammapostel geraten hat, sich nach vorne zu strecken und sich zu versöhnen. Dazu ist es notwendig, sich von eigenen Vorstellungen, vielleicht vorgefasster Meinung und alten Erfahrungen zu distanzieren." Met andere woorden (elke aansprakelijkheid voor berokkende personenschade afwijzend): wij gaan over tot onze orde van de dag; aldus spreekt de heer (Leber); zoek het maar uit met die slachtoffers - aan hun geestelijke nood hebben wij geen boodschap.

Moge dit hardvochtige optreden van NAK-topfunctionaris Armin Brinkmann ook anderen tot nadenken stemmen... Goddank mocht Paulus het al ervaren:
 • Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
  Uit: Filippenzen 4: 13 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Criticasters of opbouwwerkers?!

Bericht door BakEenEi »

@all

De nieuw-apostolische kerkleiding voorziet NIET in hulp aan slachtoffers van geestelijk geweld dat zij (!) had dienen te voorkomen.
Leden van de Nieuw-Apostolische Kerk worden geacht zich met het veelal verborgen leed NIET te bemoeien: wie met pek omgaat wordt ermee besmet.
Wie aldus troosteloos de kerk verlaat, wordt met de nek aangekeken. De "onderste weg" die voor hen tot zegen (!?) binnen de kerk was weggelegd; díe had men moeten gaan...

O ja? Wie dat wil geloven, komt er niet met een geloof als een mosterdzaadje.

Lees eventueel: "Hilfen für Opfer von Gewalt - Ratgeber für neuapostolische Christen und andere Interessierte" door Rainer Ballnus (ISBN: 3-935347-18-9). Of zie: LINDD - Licht nach dem Dunkel e.V..
Voorts zij in dit verband verwezen naar: "Destructieve relaties op de schop - psychopathie herkennen en hanteren" door Jan Storms (ISBN: 978 90 202 03592). Of zie hieromtrent: http://zelfbescherming.org/.

Met handen en benen en bij de organisatie van "diverse activiteiten" vanuit hun ivoren torens druk gebarend trachten "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in de Nieuw-Apostolische Kerk de ongerechtigheden waar zij NIET op aangesproken wensen te worden ondertussen transparant (!) te verbloemen...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Criticasters of opbouwwerkers?!

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:Politiek gedraai (5)
BakEenEi schreef:@all

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard...

Er is helemaal geen reden toe om wat de financiële administratie betreft géén volledige transparantie na te streven.

(...)
Uit: Bericht door BakEenEi op "vr 18 feb 2011, 12:20 " in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
@all

Onder verwijzing naar het vorige bericht: tóch zag het er zo'n 10 jaar geleden voor velen beslist nog rooskleurig uit. Men putte hoop uit de ontwikkelingen die wezen op een openingsproces waarin de kerk zich leek te bevinden. Daarover verscheen in 2004 zelfs nog een boek, getiteld "Neuere Entwicklungen in der Neuapostolischen Kirche: Eine Dokumentation des Öffnungsprozesses" door Katja Rakow. Eén van onze broeders en zusters die toen aan het einde van de tunnel het licht al meende te ontwaren, is Michael Koch, thans uitgever van Glaubenskultur-Magazine welk Internet-platform blijkens de door Rakow ingewonnen informatie is voortgekomen uit het enthousiasme waarmee nieuw-apostolische jongeren in 1992 het initiatief namen tot het organiseren van zgn. "GlaubensKultur Abende":
(...)
Hiermee wordt -anno 2003- duidelijk in een behoefte voorzien, zo wil het mij voorkomen. Rakow vervolgt: "Welche Kritikpunkte oder Probleme sehen Sie un Ihrer Kirche?" Michael Koch:
 • - mangelnde Transparenz und immer noch zu wenig Offenheit
  - Absolutheitsanspruch/Exklusivitätsdenken
  - Stagnation im ökumenischen Öffnungsprozess
  - zu hierarchisches Amtsgebäude, daraus resultierend auch ein allzu "behördliches" Denken
  - die Rolle der Frauen innerhalb der NAK
  - die Rolle der Homosexuellen innerhalb der NAK
  - mangelnder Wille zur Auferbeitung der eigenen Kirchengeschichte und die fehlende kritische Distanz zu gemachten Fehlern
  - unsystematische Glaubenslehren, die zum Teil nicht zueinander passen
  - Inkohärenz beie der Quellenverwendung für die Begründung von Lehraussagen
  - Änderung von Lehraussagen werden nicht als sloche bezeichnet, es muß immer der Anschein der bloßen "Erweiterung" gewahrt bleiben
  - Änderung von Lehraussagen geschehen zögernd, unzureichend begründet und bleiben auf einzelne Punkte beschränkt (letztes Beispiel: Änderung in der neuapostolischen Eschatologie)
(...)


Uit: bericht door BakEenEi »op "do 22 sep 2011, 08:02" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
@all

Sinds "anno 2003" zijn wij inmiddels acht jaar verder. Ik persoonlijk heb niet het gevoel dat er door de nieuw-apostolische kerkleiding aan de "Kritikpunkte oder Probleme" die Michael Koch destijds signaleerde al (!) iets is gedaan... Nu wil echter het toeval dat ik hem een dezer dagen spreek. Misschien werpt dat een nieuw licht op de zaak waarover ik volgende week enthousiast kan rapporteren!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Criticasters of opbouwwerkers?!

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 10-08-2012, 13.00 uur]


@all

Voor de nieuw-apostolische kerkleiding is het beslist nog niet genoeg om weldenkend te zijn en welwillend tegelijk. Want: hoezo welwillend? Wie door de stamapostel en "de trouwe dienaren die hem ondersteunen" voor vol wil worden aangezien, écht he-le-maal voor vol; die moet namelijk kunnen wegkijken op de momenten wanneer daartoe een stille wenk van "de zegenaars" boekdelen spreekt. Wie dát kan, juist ook wanneer het gewoon al onmenselijk wordt om ermee dóór te gaan; dát zijn -én dat waren- in de roerige (doch lees: beroerde) geschiedenis van de Nieuw-Apostolische Kerk vastberaden helden, op wie de "Godsgezanten" (lees: de machtsfiguren) hun gemeenten (lees: hun machtsbestel) zouden bouwen. Op dezulken was hun hoop gevestigd, telkens wanneer om duistere redenen het volle licht uit Gods hoge hemel maar beter even kon wijken voor een stukje kunstlicht uit de een of andere hoek. In de tussentijd kon dan ongezien de een of andere puinzooi onder het een of andere tapijt worden geschoffeld. Wie op deze manier plichtsgetrouw had weggekeken, zou achteraf vast ook wel willen zwijgen. Immers, je zou alleen maar onwelkome en -wie -weet- voor jouzelf nota bene compromitterende vragen oproepen als je de mensen wijzer maakt dan goed voor ze was.

Zo te zien voldoen de districtsvoorgangers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland inmiddels royaal aan de bovenbeschreven profielschets. Op handen worden ze gedragen. Of dat nu komt doordat hun naasten blind zijn van redeloze liefde, door onnadenkendheid of door wat anders; ze komen hoe dan ook weg met hun niet-aflatende nalatigheid. De rekening van hun vermeende "Pünktlichkeit und so weiter und so fort" laten ze liggen voor wie hem vindt (lees: voor wie niks te zoeken had onder het bewuste tapijt). In het vorige bericht memoreerde ik in dit verband al Michael Koch. Met de inzet van sec weldenkendheid en welwillendheid kreeg óók hij in de Nieuw-Apostolische Kerk de rekening gepresenteerd. Van zijn wensen, zoals al bijna 10 jaar geleden opgetekend door Katja Rakow (zie het vorige bericht in deze thread), werd er immers nog altijd geen enkele vervuld. Sneu voor zo'n man die misschien wel opziener had kunnen worden, zullen sommigen denken. Anderen nemen hun pet af voor diezelfde man die tenminste geen onzin verkoopt.

Collega-forumlid Daniël is één van degenen die stamapostel Leber er om redenen van het voorgaande persoonlijk aan herinnerde hoe móói deze hieromtrent had gesproken, zoals ook Michael Koch het had vastgesteld:
 • "Noch zu Pfingsten war ein optimistischerer Stammapostel zu erleben, der von einem stärkerem Engagement aller Mitglieder predigte und sich wünschte, Probleme sollten nicht unter dem Teppich gekehrt werden. Es schien wie der Hauch einer Zukunftsvision für die NAK. Doch mit oberflächlichen und inhaltsleeren Floskeln a la: „Treu sein“ sind diese Ziele nicht zu erreichen. Dann bleibt am Ende nur Schein statt Sein."

  Uit: „Treue, Treue, Treue“ - Kommentar zur Predigt von Stammapostel Leber in Dessau; Glaubenskultur-Magazine (Premium-Artikel d.d. 19-08-2008)
In de praktijk blijkt het echter steeds (!) zó te zijn, dat Herr Dr. Leber, wel prachtig mooi kan praten, bij voorkeur in het openbaar wanneer allen die "aanzitten" vervolgens alleen nog "Amen!" mogen zeggen, maar dat hij zich achteraf op de van de kansels af verkondigde theorieën níet laat aanspreken. Ikzelf kan daarvoor desgewenst -aan de rechtbank (Utrecht)- het overtuigende bewijs leveren. Niet alleen in Rotterdam en omstreken houden ze niet van woorden zonder daden. Wél daarentegen in de "kring der dienaren" binnen de Nieuw-Apostolische Kerk. Wil je tot die kring worden toegelaten, dan zul je immers van te voren blijk moeten hebben gegeven van je geschiktheid loyaal -namens Herr Dr. Leber- te kunnen toegeven aan het disfunctioneren van je eigen wil. Dan moet je op de beslissende momenten dus kunnen veinzen. Op de beslissende momenten laat je een ander in de put zitten en doe je daarna net, alsof je niks hebt gezien. Op de beslissende momenten lieg je je partner voor, en je kinderen - als ook zij een enkele kritische vraag durven stellen. Op de beslissende momenten haal je alles wat verschillend is, door elkaar, zodat het ook nog net lijkt alsof je werkelijk niet goed wijs bent. Tijdens een van de recente getuigenverhoren heb ik dat trouwens al een keer zien gebeuren. Dan speel je gewoon "stommetje". Wie hier ook een groot talent voor heeft, is districtsapostel Brinkmann. Ik hoor hem al napraten wat op 11 maart 1936 de minister-president hier te lande aan de onwetenden voorhield:
 • "Ik verzoek den luisteraars dan ook om, wanneer zij straks hun legersteden opzoeken, éven rustig te gaan slapen, als zij dat ook andere nachten doen."
Mijn punt is dan ook: doorzie toch alsjeblieft hoe deze ultramoderne tollenaars en Farizeeën, die zozeer ten nauwste verbonden willen zijn met hun idool, Herr Dr. Leber, vandaag de dag te werk gaan! Ze drammen bij de gelovigen namelijk net zo lang door met hun overdreven loyaliteitsclaims, dat dezen voorbij het breekpunt geraken van hun eigen wil. Let op: dit is abject en infaam!! Daar komen absoluut ongelukken van. Er vallen slachtoffers en er gaan mensen he-le-maal kapot. De tactiek van de verschroeide aarde werd op dit Forum zelfs al genoemd. Er werd gesproken van machiavellisme, van verdeel- en heerspolitiek; van nepotisme en fascisme. Een enorm economisch delict valt erbij in het niet. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" schijnt daarvan overigens nog geen sprake te zijn bij bedragen van tussen de 10 en 15 miljoen euro.

Déze thread, met het opschrift "Criticasters of opbouwwerkers?!", leek mij dan ook tevens de aangewezen plek voor een compacte vakantiecursus onder de noemer "Hoe leer ik in drie stappen tot twee tellen?" want de verwarring die Leber en consorten oproepen, valt bij nader inzien zeer eenvoudig te doorgronden! Jezus Christus wilde het destijds al per se niet moeilijker maken dan het feitelijk hoefde te zijn:
 • [29] Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; [30] heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” [31] Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

  Uit: Marcus 12 (NBV)
Dus:
 • 1) met de talenten die God (!) je gaf, kijk je goed om je heen en neem je zorgvuldig waar wat er op je afkomt;
  2) je begrijpt dat het in de praktijk om twee dingen gaat, en wel in de juiste volgorde: heb God boven alles lief en je naaste als jezelf;
  3) je doorziet nu de listen en het bedrog van de nieuw-apostolische kerkleiding.
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Criticasters of opbouwwerkers?!

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 22.00 uur]
"Iedereen kan dingen ingewikkelder maken. Wat nodig is, is een klein beetje genialiteit, en heel veel moed, om het omgekeerde te doen."
(Albert Einstein)
@all

Het is tijd voor een gevoel van urgentie bij de ingeschreven leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Men vertrouwt de kerkleiding. Sterker nog, men heeft in haar een blind vertrouwen. Wat wij -door de ten hemel schreiende omstandigheden die er op dit Forum uit de doeken zijn gedaan- nodig blijken te hebben, is evenwel een blind wantrouwen! Het kan eenvoudig niet door de beugel dat de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt geleid door personen, die niet alleen niet fatsoenlijk met geld kunnen omgaan doch die ook voor het overige onbeschaamd handelen in flagrante strijd met de waardigheid van hun geestelijke bediening zoals die nota bene in de statuten volgens de hoogste christelijke waarden wordt beleden! De hoogmogende heren, van stamapostel tot districtsvoorganger, hebben echter lange tenen: wat men in woord en geschrift belijdt is namelijk iets anders dan waar men in de praktijk op aangesproken wenst te worden. Hierdoor is de nieuw-apostolische geloofsleer stilaan verworden tot een steriel en inhumaan denksysteem. Terecht voelt menige gelovige zich door deze alarmerende gang van zaken geminacht, vernederd en verraden.

Districtsvoorgangers die het achteraf zullen wagen om te beweren dat zij in het belang van de aan hun liefderijke zorgen toevertrouwde zielen niet van hun post hebben willen wijken, zijn spijtig genoeg al op voorhand ongeloofwaardig omdat hun vertrek de lucht eerder zal doen opklaren dan (extra) verduisteren. Sterker nog: er zou helemaal geen man overboord zijn dien állen (van districtsvoorganger tot stamapostel) hun ongehoorde diversiteit aan dubbelfuncties onverwijld opgaven! De rust zou terugkeren en er kon door gewetensvolle anderen eindelijk orde op zaken worden gesteld. Niemand zal de bazigheid en de inhaligheid van de onhebbelijke kerkvorsten ooit missen! Hun gedrag was anti-christelijk!!

In mijn vorige bericht gaf ik aan dat praktisch christen-zijn eenvoudig een kwestie is van 1+1= 2 want wie niet in Liefde blijft, is niet in God... Wie een bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft aanvaard en zich daarvoor bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) ook nog "kerkvorstelijk" laat belonen, heeft gewoon een paar dingen wáár te maken. Dan heb je er maar voor te zorgen dat wie zijn of haar bezorgdheid ergens over uitspreekt, een serieus inhoudelijk antwoord krijgt. Dit is wel het minste wat een bestuurder kan doen. Het onderhavige kerkbestuur evenwel legt inkomende correspondentie aan de kant, of zij laat zulks doen door iemand die zich mag uitgeven voor "woordvoerder"; óf men reageert ontwijkend. Alleen dit fenomeen al geeft blijk van een aan minachting grenzende onverschilligheid jegens naasten. Over bestuurders van nieuw-apostolische "gebiedskerken" in het buitenland valt trouwens dezelfde klacht te beluisteren. Even "googelen" en men leest er direct tientallen forumberichten elders over. Zó érg is het!! Met hun mooipraterij en mooischrijverij proberen de heren kerkpolitici de onder hun regie volvoerde wantoestanden wit te wassen. Nogmaals, hoe dergelijke praktijken het best kunnen worden getypeerd; ik heb er nog steeds niet de juiste woorden voor gevonden. Liefdeloos is het. Méér dan ieders afkeuring waard.

Groet,
BakEenEi


P.S. Hopelijk ten overvloede haal ik nog een koe van middelbare leeftijd uit de sloot:
 • Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
Hier werd reclame gemaakt voor een mij volslagen onbekende god; kennelijk tegenwoordig de god van de nieuw-apostolische ideologie. Wat wij nodig hebben is daarentegen de bereidheid om toe te geven aan voortschrijdend inzicht; aan het besef dat niet voor niets, óók op dit Forum, zoveel moeite wordt gedaan om aandacht te vragen voor zinloos geestelijk geweld!! Alleen indien de wijsheid ons door de Almachtige in pacht was gegeven, zou het anders zijn geweest, zij het dat het dan daadwerkelijk Liefde had mogen zijn waaraan men ons herkende (vgl. lied 353, NAK-gezangboek).
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Criticasters of opbouwwerkers?!

Bericht door ACE »

@ WT,
Ik zou willen pleiten voor een kleine aanpassing in het onderschrift bij de foto.
Ipv "thans i.r.", te plaatsen "nooit actief geweest". Dat geeft nl de werkelijkheid weer.
Tenzij al sarcastisch bedoeld :D

Groet,
ACE
Plaats reactie