Sektetest.

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
Gebruikersavatar
Noise
Berichten: 129
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 14:36

Sektetest.

Bericht door Noise »

Beantwoord onderstaande vragen eens voor uzelf.
Let vooral op de vragen;1,2,6,7,8,10,12-3,13.
Met de hartelijke service van een internet bron.
"Heb ik met een sekte te maken?"

Des te meer de onderstaande vragen bevestigend kunnen worden beantwoord, des te zekerder is het dat om een sekte / inpalmende groep gaat.


Scientology scoort maximaal - het is zonder twijfel een sekte.In hoeverre is er sprake van:

1. Een Goeroe / Messias / Profeet / Stichter

* Is de leider dominant en wordt hij voor 100% als religieuze of spirituele autoriteit erkend (door zijn aanhangers)?
* Dichten de aanhangers hem paranormale of goddelijke kwaliteiten toe?
* Wordt de stichter in grote mate vereerd of gezien als brenger van het heil?
2. Een heilstheorie met aanspraak op absoluutheid / reddend principe

* Wordt de aanhangers de absolute spirituele of religieuze verlossing beloofd?
* Geloven de aanhangers dat hun heilstheorie de enig geldende waarheid is?
3. Elite bewustzijn


* Zijn aanhangers ervan overtuigd dat zij tot een elite behoren die de mensheid het heil kan brengen?
* Geloven zij dat ze in opdracht van een hogere macht of in naam van een ideologie de mensen moeten bevrijden?
4. Sociale controle van de leden

* Oefent de groep een sterke druk uit op haar leden?
* Worden de aanhangers met morele pressiemiddelen of met te hoge werkdruk gestraft?
* Is er sprake van gedragscontrole?
5. Isolering van de buitenwereld

* Veranderen de groepsleden hun manier van leven?
* Geven ze gewoonten op waar ze aan gehecht zijn?
* Wordt het contact met verwanten, vrienden en bekenden gereduceerd?
* Verwaarlozen ze hobby's of geven ze lidmaatschappen van verenigingen op?
* Blijft er, naast het werk in de groep, nog vrije tijd over?
6. Een Missie-opdracht / Expansie streven


* Werken de groepsaanhangers mee aan missiewerk?
* Delen ze brochures uit of verkopen ze boeken van de beweging?
* Bezoeken ze hun vrienden slechts om hen te vertellen over hun "fantastische belevenissen" binnen de beweging, om hen zo nieuwsgierig te maken?
7. Machtspretentie

* Kan men uit de ideologie of de heilsleer een duidelijke machtspretentie afleiden die boven de religieuze of spirituele doelstellingen uitgaat?
* Is er sprake van een duidelijke leidersrol in de groep?
* Is het religieuze of spirituele doel indirect gekoppeld aan wereldlijke claims?
8. Geld / Economische macht

* Hoe rijk is de groep?
* Worden de aanhangers ertoe gedwongen giften te geven?
* Zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van het heil?
* Wordt van de leden geëist dat ze gaan bedelen of giften gaan incasseren?
* Moeten zij bij hun intrede hun vermogen afgeven?
9. Sekte-taal / Kunstmatige begrippen

* Gebruiken aanhangers een soort sekte-taal?
* Gebruiken ze onbekende begrippen waarmee ze de heilstheorie verklaren?
* Is het 'geheime weten' kennelijk slechts verklaarbaar door kunstmatige woorden die de stichter heeft bedacht?
10. Overdreven reaktie op kritiek / Makkelijk naar de rechter gaan

* Reageert de groep, of haar leden, opvallend heftig op kritiek?
* Beginnen ze campagnes tegen zelfhulpgroepen of media die duidelijkheid willen scheppen?
* Probeert de cultus haar critici met smadelijke of kwetsende uitlatingen te stigmatiseren?
* Verweert de groep zich met niet-zakelijke argumenten, maar gaat zij in plaats daarvan tot de tegenaanval over?
* Is de drempel om critici voor de rechter te dagen laag?11. Discrepantie tussen opvattingen naar binnen en naar buiten

* Heeft de groep een opvatting over zichzelf die in schril contrast staat met het verschijningsbeeld dat de groep naar buiten toe laat zien?
* Voelen de sekte-leden zich door de buitenwereld verkeerd begrepen?
12. Vijandige ideeen / Vermeende bedreiging / Achtervolgingswaanzin

* Voelt de groep zich buitengesloten, unfair behandeld of bedreigd door sektenspecialisten, autoriteiten, journalisten, enz?
* Gelooft zij in een gecoördineerde campagne van het "vijandelijke kamp"?
* Ervaart zij zelfs gematigde kritiek als een frontale aanval?
* Ontwikkelen de aanhangers achtervolgingswaanzin?
13. Suborganisaties met een camouflerend karakter


* Heeft de groep suborganisaties opgericht die nauwelijks bekend zijn?
* Organiseert zij happenings onder de naam van die suborganisaties?
* Verbergt de beweging zich in lastige situaties achter zo'n camouflage-organisatie?
* Gebruikt zij op haar missietochten een schuilnaam?
NAK - Neemt Anderen Kwalijk.
Zij vernietigt een brug waar zij zelf onder staat!
Een simpele gewetensvraag aan NAK: ''Als jij een ander was, zou je dan bevriend met je zelf willen zijn..?''
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Sektetest.

Bericht door BakEenEi »

@all

Wie kritiek heeft op de Nieuw-Apostolische Kerk en daarvan geen geheim maakt maar er bijvoorbeeld op het Internet iets over schrijft, overschrijdt "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" een kritische grens. Er zal heel wat bij komen kijken om na zo'n "misstap" in hernieuwde genade in "de gemeenschap" te worden aangenomen. Niemand hoort zijn eigen nest te bevuilen. Bovendien gaat het hier om het "werk Gods"! Waar daartegen zondigt, is wel héél van van huis geraakt. Dan kun je (als ongeleid projectiel) voortaan nauwelijks meer serieus worden genomen. "Reken er niet op dat je door 'de dienaren' nog voor vol wordt aangezien want die zijn door jouw wangedrag 'gewaarschuwd'. Op alle niveaus zul je je moeten verontschuldigen: bij de voorganger en je huispriester, bij de districtsdienaren, de opziener en als je verstandig bent vraag je de districtsapostel persoonlijk om vergeving. En laat het niet wéér gebeuren!!"

Stel, dat je er op deze manier nog één keer "zonder kleerscheuren" van af bent gekomen; het zal pertinent de laatste keer zijn. (...)

"Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kun je altijd bij "de zegenaars" terecht met al je vragen, al je zorgen en noden, je fouten en tekortkomingen; ze zíjn ervoor! Bovendien, mocht er onverhoopt toch een (klein) conflict onopgelost blijven; de Leidraad dienen en leiding geven voorziet daarin: "Lassen sich entstandene Konflikte nicht lösen, kann sich jeder vertrauensvoll an einen höheren Führungsverantwortlichen wenden." Wend je dus gerust vol van vertrouwen in die haast ondenkbare situatie dat jij er -samen met allen die het aanging- níet uitkomt tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende...

O ja? En komt het dan goed? Nee, reken daar absoluut niet op!! Hoe "hoger" in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk de "dienaren" zijn, des te meer achten dezen zichzelf ook onfeilbaar; onschendbaar zelfs. In de praktijk blijken het holle frasen te zijn welke dienaangaande de "Leidraad dienen en leiding geven" moesten opsieren. Vanaf de districtsvoorgangers vormt de nieuw-apostolische kerkleiding namelijk een gesloten front tegenover nagenoeg allen die zich door hen onheus bejegend voelen; tegenover allen die brandende vragen hebben welke door de plaatselijke dienaren niet konden worden beantwoord. Kreeg je van dezen geen bevredigend antwoord, dan heeft het God vooralsnog behaagd om níet te antwoorden. "Hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zullen je graag in hun gebeden gedenken, wordt je vervolgens weliswaar te verstaan gegeven, en men zal je in subtiele bewoordingen adviseren biddend, offerend en werkend "het midden der gemeenschap" op te zoeken. Zo niet, dan heb je voor jezelf willens en wetens "de zegensweg" geblokkeerd. Dezulken wacht in de Nieuw-Apostolische Kerk oftewel het "werk Gods", het lot der vogelvrij verklaarden.

De eerste keer dat je nog gehoor vond voor je gevoelens van wanhoop en ontreddering door wat er krom was aan de (door iedereen die je sprak weer handig rechtgebreide) nieuw-apostolische geloofsleer, werd nu tevens de laatste keer.

Hebben wij hier van doen met hét "werk Gods"? Nee hoor, maar zó gaat het er nu spijtig genoeg aan toe in de Nieuw-Apostolische Kerk want die moet (!) in dit opzicht zeek zeker als een sekte worden getypeerd...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
bernard
Berichten: 94
Lid geworden op: vr 16 jan 2009, 01:13

Re: Sektetest.

Bericht door bernard »

@all


Weet je nog: Petrus zei: moeten we echt 7 keer de ander vergeven? Hij bedoelde daar mee eigenlijk al:
moeten we echt elke dag en heel ons leven een ander vergeven?
En dan zegt Jezus: ja je moet zelfs 70x7 keer de ander vergeven. Maar hoe zit dat nou als je er nog één keer bij de Nak zonder kleerscheuren vanaf
bent gekomen ? :roll:
Wordt er bij de Nak niet altijd gepredikt, dat ook zij 70x7 moeten vergeven ? of is dit niet van toepassing voor hogere verantwoordelijke leidinggevende ?

Ik ben blij dat ik niet meer afhankelijk ben van deze onverantwoordelijke leidinggevende.

Groet
Bernard
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Sektetest.

Bericht door Tosca »

@All, Bernard,

70x7 maal vergeven , dat is wel heel erg veel, Jezus Christus heeft vast niet bedoelt te zeggen: Hoe vaak je ook zondigt, ook al is het 490 maal…Je mede mens moet je te allen tijde vergeving schenken. Daarmee zou Jezus Christus voor alle mensen een vrijbrief hebben afgegeven te zondigen, immers de vergeving is dan toch gegarandeerd(…)

Nee, Jezus Christus heeft ook gezegd dat we na te hebben gezondigd boete moeten doen tegenover onze schuld eisers, en vergeving pas kan plaats vinden nadat wij ook onze schuldenaren gelijkelijk vergeving hebben geschonken! Aan de andere kant moeten we als Christenen altijd bereid zijn vergeving te schenken.

Met vriendelijke groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
bernard
Berichten: 94
Lid geworden op: vr 16 jan 2009, 01:13

Re: Sektetest.

Bericht door bernard »

@all, Tosca

Citaat

Wie kritiek heeft op de Nieuw-Apostolische Kerk en daarvan geen geheim maakt maar er bijvoorbeeld op het Internet iets over schrijft, overschrijdt "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" een kritische grens. Er zal heel wat bij komen kijken om na zo'n "misstap" in hernieuwde genade in "de gemeenschap" te worden aangenomen. Niemand hoort zijn eigen nest te bevuilen. Bovendien gaat het hier om het "werk Gods"! Waar daartegen zondigt, is wel héél van van huis geraakt. Dan kun je (als ongeleid projectiel) voortaan nauwelijks meer serieus worden genomen. "Reken er niet op dat je door 'de dienaren' nog voor vol wordt aangezien want die zijn door jouw wangedrag 'gewaarschuwd'. Op alle niveaus zul je je moeten verontschuldigen: bij de voorganger en je huispriester, bij de districtsdienaren, de opziener en als je verstandig bent vraag je de districtsapostel persoonlijk om vergeving. En laat het niet wéér gebeuren!!"
Einde citaat.

Waar het mij omgaat is zoals hierboven geschreven (reken er niet op dat je door de dienaren nog voor vol wordt aangezien.)
Wat ik hier uit proef is, als de dienaren je vergeven hebben je dit niet serieus mag nemen, want je zult voortaan nauwelijks meer serieus genomen worden.
Ze hebben hun mond vol over vergeving, maar voegen de daad niet bij het woord, want ze kunnen nog niet één keer vergeven, laat staan 70x7.

Ik denk daarbij aan de moordenaar aan het kruis, hij vroeg alleen, Heer als u in uw rijk bent aangekomen denk dan aan mij.
Was jezus niet hier in het grote voorbeeld? hij nam hem wel serieus.

Wat is erger een moord begaan of je ervaringen bij de Nak openlijk op het internet zetten?

En ik denk dat de Nak nooit openlijk op het internet boete zullen doen tegenover hun schuld eisers want zij zijn ja immers zonder zonden ( denken ze )


Groet
Bernard.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Sektetest.

Bericht door willempower »

@Bernhard
Zij die zonder zonden zijn werpe de eerste steen ,hun hebben er een heel gebouw van geplaatst zonder dat iemand weet van welke stenen in Arnhem .
Dat is een grote zonde ! :lol:
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
Noise
Berichten: 129
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 14:36

Re: Sektetest.

Bericht door Noise »

En dan te bedenken dat in Eimersstaete
De eerste steen is gelegd door Th.J. de Bruijn.
NAK - Neemt Anderen Kwalijk.
Zij vernietigt een brug waar zij zelf onder staat!
Een simpele gewetensvraag aan NAK: ''Als jij een ander was, zou je dan bevriend met je zelf willen zijn..?''
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Sektetest.

Bericht door BakEenEi »

@all

Volgens mij ligt het in Nederland duidelijk minder gevoelig dan in Duitsland wanneer er wordt gesproken van een sekte. Ons Hollandse polderlandschap laat wel zó'n kleurrijk pallet zien van "de bonte wereld van geloven en denken" waarin wij leven, dat weinigen het zich echt zullen aantrekken als een geloofsgemeenschap de ene keer wordt aangeduid met "kerk" of dat deze op een ander moment een sekte wordt genoemd. Bij ons in Nederland luistert het daarentegen wél heel precies indien het gaat om wat er onder een taal mag worden verstaan of onder een dialect! Onwetenden spreken bij het Fries immers al te gemakkelijk van een dialect... Gelukkig wordt dat de betrokkenen heden ten dage minder zwaar aangerekend dan in de roemruchte jaren van Pier Gerlofs Donia. Ook ik neem nadrukkelijk afstand van diens zonden, en ik houd even een slag om de arm bij zijn deugden.

Tijdens een interkerkelijke conferentie die onlangs werd gehouden in Berlijn (zie bijv. mijn bericht d.d. op za 11 dec 2010, 10:06 en voorafgaande berichten in de thread "Leegstand NAK Appartementen in Arnhem/Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding") liet een vertegenwoordiger van de Nieuw-Apostolische Kerk er echter geen misverstand over bestaan, dat juist het "officiële" predicaat van een klassieke sekte, dat deze kerk in Duitsland feitelijk heeft, van het begin af aan één van de belangrijkste redenen is geweest om te willen zijn aangesloten bij de "Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland" (afgekort: ACK). Daarmee zou de nieuw-apostolische kerkleiding dat predicaat namelijk van zich kunnen afschudden. Dan zou men net zo'n echte kerk vormen als de kerk van Rome...

Maar hoe echt is nu bijvoorbeeld de kerk van Rome?! Wie heeft er bij de oprichting alle notariële akten in eerste instantie ondertekend namens de Almachtige?! Uit wiens naam hebben nadien alle doodzonden plaatsgevonden die er aan geestelijke leiders van diverse pluimage worden toegedicht terwijl dezen van zichzelf beweerden Godsgezanten te zijn doch uitsluitend tegenspraak duldden op straffe van uitsluiting of anderszins dodelijk (geestelijk) geweld? Het mag duidelijk zijn dat er door -al dan niet op eigen verzoek- hooggeplaatsten in religieuze organisaties door de eeuwen heen nogal wat is verkondigd én afgekondigd. Telkens opnieuw werden er daarbij machtsmiddelen aangewend om bij gelovigen "eigen meningen en inzichten" te breken; teniet te doen! Dezen móesten en zóuden hun wilskracht en hun lot in handen leggen van de machtige geestelijke misleiders!! Echte Godsgezanten heersen immers niet; zij dienen slechts!!!

Wat is nu een sekte? De dikke Van Dale (al is het een verouderde editie waarover ik beschik) zegt het volgende erover:
  • sekte (v.(m); -n of -s) [Fr. secte], (soms met ongustige bijbetekenis) de gezamenlijke aanhangers van een, m.n. godsdienstige, gezindheid, die op bepaalde punten afwijkt van een meer oorspronkelijke waaruit zij is voortgekomen; in de christelijke Kerken m.n. in toepassing op groeperingen die zich afsplitsen van een kerkgemeenschap op grond van afwijkende opvattingen betreffende een niet-centraal geloofspunt: een sekte stichten; de sekte der hernhutters; onder de protestanten vindt men tal van sekten; -geest (m.), geneigdheid tot het stichten en aanhangen van sekten, syn. sektarisme; -haat (m.), haat tussen verschillende sekten; -ijver (m.), het ijveren voor, dwepen in een sekte; -leider (m.).
Als ik dit in mij laat omgaan, denk ik: gaat het nu om "vormen en namen", óf gaat het om iets heel anders, namelijk om wat er voor God (!) in werkelijkheid toe doet? Ook in de Nieuw-Apostolische Kerk heeft zich stilaan een geestelijke elite gevormd. Aan zichzelf (!) hebben de (al)machtigen maar alvast eigenmachtig salarissen toegekend op het niveau van hoogleraren en universiteitsbestuurders. Een wereldwijd actieve staf aan persvoorlichters, woordvoerders, tekstschrijvers, webmasters en andere eveneens ingehuurde en daarmee willoos gemaakte hulp-Sinterklazen wordt daarenboven geacht de gestaalde kaders dagelijks te bewieroken en hun macht over "de aangesloten leden" te doen handhaven. In ruil voor ieders loyaliteit hebben... leden... ingevolge een officiële bekendmaking van het internationale kerkbestuur "recht op deelname aan alle [uitsluitend (?); BEE] voor hen bestemde kerkelijke handelingen en zielzorg". Of was het hier wellicht juister geweest om te spreken van het internationale sektebestuur?

''Men kan een paard wel in het water trekken, maar niet dwingen dat het drinkt'', wordt gezegd...


Sprak echter de profeet Zacharia niet reeds:
  • [10] ‘Kom! Vlucht weg uit het land van het Noorden! – spreekt de HEER. Als de vier winden van de hemel heb ik jullie verspreid – spreekt de HEER. [11] Kom nu, Sion; jullie die in Babel wonen, breng je in veiligheid.’ [12] Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: ‘Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel! [13] Ik zal mijn hand dreigend naar hen uitstrekken, zodat zij op hun beurt geplunderd worden door degenen die zij hadden geknecht.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij gezonden heeft.

    Uit: Zacharia 2 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
bernard
Berichten: 94
Lid geworden op: vr 16 jan 2009, 01:13

Re: Sektetest.

Bericht door bernard »

@allAmbten in de kerk

De Stamapostel en de Districtsapostelen wijden voor het houden van kerkdiensten en de zielzorg van de broeders en zusters naast Apostelen ook de ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk, t.w Opzieners, Districtsoudsten, Districtsevangelisten, Herders, Gemeente-evangelisten, Priesters en Diakenen. De priesterlijke ambten (van Opziener t/m Priester) zijn bevoegd om de sacramenten “de Heilige Waterdoop” en “Heilig Avondmaal” uit te reiken. Hun beroeping vereist een bijzonder grondige kennis van de leer en inrichting van de Nieuw-Apostolische Kerk, alsmede een onbesproken en op de leer van Christus afgestemde levenswandel. De ambtsuitoefening geschiedt vrijwillig en is in beginsel onbezoldigd overeenkomstig de instructies van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel.

Als ik dit lees wordt het mij niet goed vooral als men spreekt over een onbesproken levenswandel ( tijdens hun ambtsuitoefening ) door ambten van hoog tot laag vooral hier in het uiterste zuiden van het land.
als ze hier het tapijt optillen zal men struikelen en zijn nek breken over alles wat daar onder geveegd is.

Breek me mijn bek niet open !!

Groet
Bernard.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Sektetest.

Bericht door BakEenEi »

bernard schreef:@all

Ambten in de kerk

De Stamapostel en de Districtsapostelen wijden voor het houden van kerkdiensten en de zielzorg van de broeders en zusters naast Apostelen ook de ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk, t.w Opzieners, Districtsoudsten, Districtsevangelisten, Herders, Gemeente-evangelisten, Priesters en Diakenen. De priesterlijke ambten (van Opziener t/m Priester) zijn bevoegd om de sacramenten “de Heilige Waterdoop” en “Heilig Avondmaal” uit te reiken. Hun beroeping vereist een bijzonder grondige kennis van de leer en inrichting van de Nieuw-Apostolische Kerk, alsmede een onbesproken en op de leer van Christus afgestemde levenswandel. De ambtsuitoefening geschiedt vrijwillig en is in beginsel onbezoldigd overeenkomstig de instructies van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel.

(...)

@bernard

Ook ik zag dat allemaal staan! In werkelijkheid echter zouden woorden te kort schieten want de goedheid Gods kan nooit recht worden geprezen. De theorie zou in de schaduw moeten staan van de in goddelijke zin overweldigende praktijk! Helaas gebiedt de waarheid volledigheidshalve te vermelden dat het in de Nieuw-Apostolische Kerk veelal net andersom is. Daar vallen schriftelijke bewijzen van betaalde diensten van woordkunstenaars immers telkens opnieuw méér op dan de ons hier voorgehouden "op de leer van Christus afgestemde levenswandel" van hun (uit ingepalmde offerontvangsten graaiende) "instructeurs" die aan zichzelf heimelijk topsalarissen hebben toegekend. Het is op deze manier allemaal louter schone schijn...

Groet,
BakEenEi


P.S.
De dictatuur in de Nieuw-Apostolische Kerk vertoont in alle opzichten trekken van een geleide economie. Ook het laatste restje eigen initiatief bij gelovigen is er succesvol uit geslagen na de dood van stamapostel Bischoff die niet had willen sterven. Bij wat er misgaat wijzen "verantwoordelijken" steevast naar anderen die het gedaan zouden hebben. Forumdeelnemer "Noise" merkt terecht op: "NAK - Neemt Anderen Kwalijk". Dat Jezus Christus zich niet vóór het overlijden van "de grootste stamapostel aller tijden" met diens Bruid verenigde, lag volgens de kerkleiding nu aan God die om hun onbekende redenen volkomen onverwacht de intern met algemene stemmen aangenomen dienstregeling had gewijzigd, waar men de klok op gelijk had gezet. Zelfs God heeft het dus wat de kerkleiding betreft wel eens bij het verkeerde eind, al werd Hem in dit geval nog het voordeel van de twijfel gegund. Na ampele overwegingen en wijs beraad sloten de destijds levend overgeblevenen namelijk niet uit dat Hij er een goede reden voor had gehad. Ondanks de lessen uit het verleden werd aan de gelovigen nadien andermaal te verstaan gegeven dat "Jezus Christus Zijn kerk regeert", zij het "... overeenkomstig de instructies van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel". Wel maakte stamapostel Leber in diens 'Woord van de maand" in augustus 2010 nog één enkel voorbehoud, te weten: "Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt." Anders gezegd: "Zeg nooit 'nooit', maar God houdt zich in de regel aan wat wij laten opschrijven." Waarvan akte!
Less Is More
Plaats reactie