Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Zie bericht Moderator op "ma 16 mei 2011, 20:59"
Forumregels
Houd het taalgebruik altijd netjes. Beledig nooit andere gebruikers. Vermijd ook onnodig grievende of discriminerende opmerkingen.
Berichten van wie zich hierbij misdraagt worden verwijderd van het forum. Plaatsing geschiedt na voorafgaande toetsing.

Eigenaren en/of moderators van het forum zijn nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik daarvan.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Redactie »

@all

Sinds vandaag staat dit forumonderdeel ["Wat vindt u ervan?"; Red.] voor een ieder open om -anoniem- te reageren op de hier geplaatste berichten, of om zelf een nieuw onderwerp aan te snijden. Het is niet nodig om eerst een geregistreerde forumgebruiker te worden.

Om nu meteen ook maar het startsein te geven voor een hopelijk levendige open discussie, kozen wij als eerste onderwerp de stelling "de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!"...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Tosca »

@ll,
Betreft de Exclusiviteit Rechten der Nieuw Apostolische Kerk,

Tja, indien het waar zou zijn dat de Nieuw Apostolische Kerk hét werk van God is, en daarmee de enige weg tot verlossing. Dan betekend dat tevens dat alle ander Godsdienstige bewegingen –of dat nu Christenen of Moslims dan wel van enige andere Godsdienstige richting—zij zullen geen deel kunnen hebben aan de dag der eerste opstanding! De Nieuw Apostolische Kerkleiding is van mening dat ieder mens die over deze aarde is gegaan…Gedoopt moet zijn –dat mag ook door iemand van een andere Godsdienstige richting! Maar dan komt het!! Verder moet Hij/Zij naast de waterdoop verzegeld zijn met de Heilige Geest door een Levende Nieuw Apostolische Apostel! En anders…Geen verlossing, Punt.
Nu ja, De Nieuw Apostolische Kerkleiding wil haar standpunten toch nog wel enigszins nuanceren door op te merken dat God middels zijn soevereiniteit wellicht nog wel eens een uitzondering zou kunnen maken. Maar…Reken nergens op! Het zal dan echt om uitzonderingen gaan!
Jezus Christus onze Messias heeft voor 2000 jaar terug het al genoegzame offer gebracht, Hij heeft ter verlossing van alle mensen –ook die toen reeds aan gene zijde waren— smartelijk moeten lijden en de dood moeten smaken. Hij moest dat offer brengen om een brug te slaan tussen het dodenrijk en het Hemelrijk! En let wel, hij heeft dat offer gebracht voor alle mensen.

In ieder geval voor die mensen die geloven dat Jezus Christus De zoon van God is. Dat gold toen, en dat geld vandaag maar ook morgen en overmorgen, dat blijft geldig tot de dag des Heren!
Dat de Nieuw Apostolische Kerk haar Exclusieve rechten ten op het enige werk Gods op aarde van tijd tot tijd ook nog eens aanscherpt, laat zien dat zij zelf nog niet zo zeker zijn van haar ‘’Rechten”.

Maar…Indien het waar zou zijn dat alleen die mensen die door een ‘levende’ Nieuw Apostolische Apostel zijn verzegeld met de Heilige geest, de rechthebbenden zijn van de uitverkiezing op het eeuwig heil…
Wat moeten we dan wel niet denken bij al die miljarden mensen zielen die voor de oprichting van de Nieuw Apostolische Kerk en dus niet verzegeld konden worden door een ‘levende’ Nieuw Apostolische Apostel , de eeuwigheid zijn ingegaan? ( Hier moeten we een uitzondering maken op die zielen die door de Bijbelse Apostelen zijn ‘verzegeld’ in de tijd van Jezus Christus.)

Alle andere zielen zullen dus geen ‘recht’ hebben op deelname aan het Offer dat Jezus Christus op Galgota aan het Kruis heeft gebracht, althans dat is de mening van de Nieuw Apostolische Kerk leiding. En dan –in herhaling—de Kerkleiding laat een en ander dan in al haar egoïsme over aan de goedertierenheid van onze Hemelse Vader. Maar…Daar heeft geen mens inzage in, niemand!

De Nieuw Apostolische Kerkleiding heeft nu getracht de Bijbel in een nieuw uit te geven Catechismus geheel naar haar hand te zetten, zich niets aantrekkend van de Heiligheid van de Bijbel, De uit te geven Catechismus is inhoudelijk ronduit Godslasterend! Daar waar de Kerk beweerd dat alleen Nieuw Apostolische Apostelen in staat zijn tot uitleg van de Bijbel, daar bevechten diezelfde ‘Apostelen’ hun eigen uitleg als enig juiste, tegenover de uitleg van hun mede ‘Apostelen’
Dus weg met de regeltjes, de Bijbel is ons enig richtsnoer, hoewel ook menselijke gedachten ingebracht kunnen worden zolang deze niet strijdig zijn met de Bijbel (heilige schrift) Het spijt ons ten zeerste dat de Nieuw Apostolische Kerkleiding heden ten dage zoveel zelf dunk heeft dat zij de ‘reine Jezus leer’ heeft vervangen door de Godslasterende ‘Liberiaanse leer’

Daarmee heeft zij zich ook gesteld bóven de Hemelse Vader zijn zoon en de Heilige Geest! En daarmee is het bewijs geleverd dat wij van doen hebben met een beweging die middels haar zelfbeeld verregaande overeenkomsten heeft met (gevaarlijke) SEKTES.
Met vriendelijke groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
Wilber Hemell

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Wilber Hemell »

Uiteraard is de Nieuw Apostolische Kerk het werk van God immers God schiep alles dus ook de Nieuw Apostolische Kerk, de Pinksterbeweging en Feyenoord.
herder in (on)ruste

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door herder in (on)ruste »

Wilber Hemell schreef:Uiteraard is de Nieuw Apostolische Kerk het werk van God immers God schiep alles dus ook de Nieuw Apostolische Kerk, de Pinksterbeweging en Feyenoord.
Deze ooit zo heerlijke gemeenschap van de Apostolische beweging gaat ras ten onder.
Ik moet het nog gaan meemaken dat in ons district nog maar 1 gemeente is overgebleven over zo'n 10 á 20 jaar!
Gemeenten die wij als oudere generatie met liefde, offerbereidheid, enthousiasme en een ideaal hebben opgebouwd.

Apostel Jochems had ooit de naam; 'de apostel van de liefde'
Ik zou de huidige apostel Theodoor de Bruijn dan 'de apostel van Laodicea' willen noemen,
zijn opvolger Peter Klene de 'apostel met de twee gezichten'.

Worden wij niet alleen gewaarschuwd door de Bijbel? Het woord van onze God en Hemelse Vader?
Valste leraren en profeten? Hebben wij wellicht ooit gedacht;
"ach, dat is slechts buiten de deurposten van onze kerk?"
Daar zijn verleidingen en verlokkingen? Nu zit diezelfde kwade vrucht midden in de gemeenschap!
Staat zelfs op het Heilige Altaar, en nog willen we het niet zien?!

Dit Apostolische werk is iets kostbaars, maar ondertussen van al haar glans en gloed ontdaan door het tuig dat zich apostelen dúrft te noemen!

U begrijpt, ik schrijf mij na 69 jaar trouwe dienst, uit.
Voor mij is er geen weg terug, maar ligt alleen nog maar een nieuwe toekomst open.

Is het wellicht een idee dat u als webteam de oproep op naktuell.de ook vertaald in het Nederlands, hier plaatst en ook hier begint met handtekeningen te verzamelen? Ik ken zat mede-dienaren die graag zullen ondertekenen, maar het Duits niet voldoende machtig zijn of de sites in Duitsland niet kennen.

In liefde,
herder-in-(on)ruste

En laat in niemand de angst leven, zonder de NAK ben ik verloren.
Ik durf nu wel te zeggen; wie op dit cruciale moment zijn of haar Heilige Geest niet laat werken (die we allemaal hebben ontvangen!) staat niet open voor de waarheid, de pure en reine waarheid van onze God.
Mét de NAK bent u wel verloren...
Fred L.L. Wierlingk

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Mijn besten,
dit onderwerp raakt m.i. de achilleshiel van de nak
Tot nu toe kon men zich tav de exclusiviteitsaanspra(a)k(en) verschuilen achter de situatie op de kerkvloer waar dit aspect in de volle breedte al jaren is verdampt. Dienaren waagden zich lokaal nog nauwelijks aan dit onderwerp, keurig manouvreert men er om heen.
Bij vragen hieromtrent werd stevast geduid op het verschil tussen 'leer' en 'praktijk' en de vermeende en hoopvol klinkende verwachtingen dat de kerk als groot orgaan zich hier slechts langzaam en gestaag van kon verwijderen.
Ambivalent als nu blijkt werden dergelijke hoge verwachtingen onderstreept door uitspraken als dat G.Sepers te vroeg afscheid nam omdat de kerk zich algemeen christelijk zou ontwikkelen (Peter Johanning 2004 en 2005).
De latere nog ambivalentere standpunten tijdens informatie-avonden rechtvaardigden twijfel maar pas nu met de nieuwe cathagismus kan niemand er meer onder uit: De NAK herbevestigt zwart op wit haar exclusiviteitsaanspraak en stelt zich wat mij betreft definitief buiten spel in elk oecemenisch opzicht.
Voor mij betekent dit dat ik definitief me zal onttrekken aan deze ongezonde waanzin.
Ik herhaal maar weer eens: Er is geen enkel aannemelijk bijbels argument waarop de exclusiviteit van de NAK stoelt.
Ook past het niet binnen de grondbeginselen van het Apostolische werk waar de engelse Apostelen en Apostel Schwartz aan verbonden waren. Deze angst gevoede aanspraak kent zn hoogtepunt in de Bischoff periode en is dus zelfs beperkt 'Apostolisch' te noemen.
Bovendien is het een onnodig en zelfs schadelijk onheus instrument waarmee de kerkleiding nu nog probeert haar ouderen en leden in derde wereld landen valse hoop en zekerheid te geven. Tevens vergroot ze hiermee de kloof tussen de velen waarvan relaties cq gezinnen deels bestaan uit NAKleden en niet/anders gelovigen waarbinnen deze ontwikkelingen zo langzamerhand totaal niet meer uit te leggen zijn.
Doe met mij mee en stap uit die spagaat, kerken genoeg waar de basis van het evangelie wel centraal staan.
Verder doet het ongekend pijn te zien hoe deze kerk bezig is ten onder te gaan.
Nu 70 mini gemeenschappen, de huidige ontwikkelingen extrapolerend: over 5 jaar 50, over 10 jaar 30, over 15 jaar 25 met misschien nog 600 active leden.
Ik dank de kerkleiding in Nederland hartelijk voor het niets doen en het zich bekommeren over bakstenen.
Had hogerop uw stem laten horen en uw hart laten spreken want van enkelen van u weet ik dat u zich totaal niet herkent in de huidige ontwikkelingen.
Sterker nog de huidige DAP Th.J.d.B. sprak in nabijzijn van onze gemeenschap al in de begin jaren 90 tijdens een ontslapenendiensvoorbereiding toen iemand de exclusiviteit aan de orde stelde: "niemand kan de heilige geest claimen. De heilige geest is zondermeer ook actief in bv Het Leger Des Heils'.
Een langdurige stilte werd ervaren en menigeen had tranen in zijn ogen.
Ik maak me ernstig zorgen over mijn broeders en zusters die achterblijven op het zinkende schip en waarvan ik de laatste tijd in toenemende mate enkele in diepe ellende aantref.
Ik hoop dat we als uittreders wel het goede voorbeeld geven en ze in bescherming nemen.
Aan de kerkleiding zeg ik:

Zweer de exclusiviteitsaanspraak volledig en eenduidig af ongeacht de consequenties.

Aan de lezers hier stel ik de vraag of het tijd wordt een 'Apostolische Vrienden' vereniging/stichting op te richten die voor al die uittreders een herkenbaar sociaal alternatief kan bieden om de ellende te verzachten.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Redactie »

@"herder in (on)ruste"

Waarschijnlijk bedoelt u het artikel "Kirchenbasis bezieht Position" bij Glaubenskultur dat wij overnamen in ons bericht op "za 19 feb 2011, 23:00". Het betreffende artikel handelt over een circulaire van de districtsoudste Thomas Feil aan de dienaren alsmede de dienaren in ruste, en andere medewerkenden in het "onderdistrict" Hannover-Nord waarvan hij de districtsvoorganger is. In deze circulaire geeft Thomas Feil aan dat de in de Nieuw-Apostolische Kerk gepredikte soevereiniteit van God niet tot uitdrukking komt in de bewoordingen waarmee nu het "kerkbegrip" wordt uitgewerkt in een speciale bijlage bij de "Kerngedachten" voor de maand februari 2011. Met deze speciale bijlage heeft de kerkleiding blijkbaar een verbindende schakel willen aanbrengen tussen de herziene geloofsbelijdenis en de op handen zijnde catechismus die op zijn vroegst eind 2012 in boekvorm beschikbaar komt. Thomas Feil (in het dagelijks leven is hij trouwens advocaat) legt in zijn circulaire uit dat hij de opvattingen van de kerkleiding niet deelt want in de bewuste extra bijlage wordt onder meer uiteengezet dat kerkelijke ambtsdragers alleen door nieuw-apostolische apostelen tot hun geestelijke bediening gewijd kunnen worden. Aangezien dat in andere kerken niet het geval is, zou bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal -indien dit elders wordt gevierd- slechts van geringe betekenis kunnen zijn. Door op deze manier echter de macht van God aan banden te leggen, wordt aan Hem feitelijk diens soevereiniteit ontzegt! Het is volgens Thomas Feil daarom ongepast om ooit een waardeoordeel te geven over hoe God buiten de muren van de Nieuw-Apostolische Kerk ook andersgezinde christenen kan verzorgen en kan zegenen. Aangezien de extra bijlage van de Kerngedachten inmiddels was verspreid, wilde Thomas Feil er in zijn district geen misverstand over laten bestaan dat hijzelf afstand neemt van formuleringen met een discriminerende inhoud die bovendien op gespannen voet staan met de Bijbel. Volledigheidshalve voegde hij daaraan toe dat hij in dit opzicht dan ook géén misleidend standpunt (vanaf het altaar) zal verdedigen.

Dit is -vrij vertaald- waar de opmerkingen van Thomas Feil op neerkomen. Voor de Redactie bij Glaubenskultur was de "nieuwswaarde" van de bedoelde circulaire evenwel groot. Als de kerkleiding immers een document rondstuurt waarmee haar ambtsdragers worden ingepeperd dat de algehele mensheid zich nu definitief tot de functionarissen hebben te wenden die door de voorzitter van het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur exclusief zijn gewijd tot een apostel van Jezus Christus, wil men in enige omvang waarachtig delen in het goddelijke heil, zal dat bijvoorbeeld een enorme druk leggen op de contacten die nieuw-apostolische broeders en zusters onderhouden met christenen in andere geloofsgemeenschappen. In de overige kerken zouden dan bij wijze van spreken tot op heden alleen maar onbevoegde hulpsinterklazen werkzaam kunnen zijn geweest. Thomas Feil vindt dus dat het geenszins op de weg van de nieuw-apostolische kerkleiding kan liggen om God voor te houden hoever diens goedheid kan reiken...

Nadat Glaubenskultur aan dit onderwerp aandacht had besteed, kwamen er in Duitsland onmiddellijk veel reacties los. De hoofdredacteur bij Glaubenskultur, Michael Koch, besloot daarop de mogelijkheid te openen om aan hem een e-mailbericht te sturen met het verzoek vermeld te worden op een lijst van namen van nieuw-apostolische gelovigen die de zorgen delen waarover Thomas Feil zich in diens circulaire heeft uitgesproken. Tevens besloot Michael Koch om het oorspronkelijke Premium-Artikel (dat via het Internet alleen door abonnementhouders bij Glaubenskultur kon worden ingezien) voor een ieder toegankelijk te maken, vergezeld van de namenlijst. Zie hiervoor http://www.glaubenskultur.de/artikel-1407.html. De namenlijst met intussen meer dan 530 "ondertekenaars" wordt sindsdien dagelijks meermalen bijgewerkt.

Hoewel wij hebben overwogen om het initiatief van Michael Koch over te nemen, zodat broeders en zusters in Nederland ermee kunnen volstaan om bij ons kenbaar te maken dat het nodig is dat de kerkleiding zich terughoudender opstelt en meer in wijsheid handelt, vinden wij het toch verstandiger als alle krachten bij Glaubenskultur worden gebundeld. Het is toereikend om een e-mailbericht te adresseren aan "redaktion@glaubenskultur.de" met in het onderwerp "Anmeldung für die Liste 'Kirchenbasis bezieht Position' ", en dan als afzender alleen nog de volledige naam door te geven, eventueel onder vermelding van een taak of ambt in de gemeenschap, en ten slotte nog de naam van de betreffende kerkgemeente (met NL) erbij.

Het WebTeam


N.B. Districtsapostel Brinkmann die in mei 2011 de opvolger wordt van districtsapostel De Bruijn heeft inmiddels bekendgemaakt dat tegenspraak door dienaren voor wat betreft de nieuw-apostolische geloofsleer NIET zal worden geduld: zie ons bericht van heden "za 26 feb 2011, 20:58".
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
broeder aan de basis

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door broeder aan de basis »

Aan Fred L.L. Wierlink die het volgende onderaan zijn bijdrage schrijft:

Aan de lezers hier stel ik de vraag of het tijd wordt een 'Apostolische Vrienden' vereniging/stichting op te richten die voor al die uittreders een herkenbaar sociaal alternatief kan bieden om de ellende te verzachten

zou ik willen zeggen ga gerust eens naar de Gemeente van Apostolische Christenen, deze mensen waren reeds in de 50er jaren overtuigd dat de NAK op de verkeerde weg was en hebben zich hierna herontwikkeld tot een (weliswaar kleine) zéér blije apostolische groepering. Hier herken je echt het ouderwetse apostolische geloofsleven, zonder idiote exclusiviteitsaanspraken met volle overtuiging zijn dit in de 1e plaats Christenen, apostolische christenen; já maar vóór alles Christenen
Bij hen is het apostolische WERK (géén KERK) in goeie handen, helaas zijn ze met weinigen en hebben ze in ons land maar 8 gemeenschapjes, er zijn in de afgelopen jaren (sinds vertrek Gerrit Sepers en na de Uster-info-avond) hier en daar wel mensen uit de NAK tot de Gemeente van Apostolische Christenen toegetreden maar het zouden er veel meer kunnen zijn geweest...
Blijkbaar is de drempel erg hoog, echter ik weet zeker dat het apostolische OER-gevoel in die kleine gemeenschapjes nog wordt bewaard en gekoesterd. Men denkt er zeker eucomenisch en veel meer algemeen-christelijk dan binnen de nak.

Voordat iemand nu argwaan krijgt: ik behoor niet tot het GvAC en krijg ook geen commisie voor nieuwe leden ;)
Ik blijf binnen de NAK omdat ik (soms tegen beter weten in) hoop op verbetering en uiteindelijk moet er straks ook iemand het licht uit doen natuurlijk :roll:

Maar ik vind het wel erg jammer dat vele apostolischen de NAK de rug toekeren en dan overal verspreid worden in de verstrooing als het ware.
Terwijl een zeer redelijk alternatief aanwezig is en staande in dezelfde traditie maar zonder de engheid en benauwdheid die bij de NAK langzamerhand is ontstaan.
Ik zou het bovendien mooi vinden als mensen die de NAK de rug toekeren massaal (als één man als het ware) naar de "tegenpartij" zouden overstappen, het zou voor de NAK-leiding natuurlijk een véél grotere klap in het gezicht zijn.
Nu verdwijnen de kriticasters in het schijnbare niets, schrijven hier en daar nog wat op internet maar zijn verder "ongevaarlijk" en geen aanklacht tegen de NAK als zodanig.
Een grote groep van duizenden leden die overgaat naar het GvAC zou natuurlijk véél en veel harder aankomen in Zurich!
Fred L.L. Wierlingk

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

broeder aan de basis schreef:Aan Fred L.L. Wierlink die het volgende onderaan zijn bijdrage schrijft:

Aan de lezers hier stel ik de vraag of het tijd wordt een 'Apostolische Vrienden' vereniging/stichting op te richten die voor al die uittreders een herkenbaar sociaal alternatief kan bieden om de ellende te verzachten

zou ik willen zeggen ga gerust eens naar de Gemeente van Apostolische Christenen, deze mensen waren reeds in de 50er jaren overtuigd dat de NAK op de verkeerde weg was en hebben zich hierna herontwikkeld tot een (weliswaar kleine) zéér blije apostolische groepering. Hier herken je echt het ouderwetse apostolische geloofsleven, zonder idiote exclusiviteitsaanspraken met volle overtuiging zijn dit in de 1e plaats Christenen, apostolische christenen; já maar vóór alles Christenen
Bij hen is het apostolische WERK (géén KERK) in goeie handen, helaas zijn ze met weinigen en hebben ze in ons land maar 8 gemeenschapjes, er zijn in de afgelopen jaren (sinds vertrek Gerrit Sepers en na de Uster-info-avond) hier en daar wel mensen uit de NAK tot de Gemeente van Apostolische Christenen toegetreden maar het zouden er veel meer kunnen zijn geweest...
Beste broeder adb ik kan me uw insteek voorstellen echter eigen ervaring in het recente verleden en vanuit een verleden langer geleden gaf mij een ander inzicht als het om de GvAC gaat. Deze gemeente / kerk is ook door gebrek aan kwaliteit en passiviteit ten onder gegaan en wat er nu van over is maakt mij bij een bezoek aan hun gemeenten zwaar depressief. Juist het huidige beeld van de GvAC is het voorland van de NAK en zou voor de NAK kerkleiding een les moeten zijn.
Ik begrijp wat u bedoelt maar zoals eerder geschreven was er op de kerkvloer binnen de NAK al niet zo veel meer te meten van die idioterie rond de exclusiviteitsaanspraak, dat was meer een feestje op afstand van de kerkleiding. Derhalve ervoer ik nauwelijks verschil tijdens een kerkdienst behalve dat binnen de GvAC er inmiddels bijna geen sprake meer is van een gemeenschap maar eerder van een handje vol lotgenoten. Ik kan er echt niets mee.
Als ik dan toch mn horizon wil verbreden dan zie ik nog meer in de vele liberale (ipv leberale) christelijke groepen in ons land waar ik het gevoel ontmoet dat ik ook ervaar als ik naar een goede uitzending van bv Nederland Zingt kijk. Juist dat beleef ik totaal niet binnen de GvAC en de laatste jaren ook steeds minder binnen de NAK.
herder_in_(on)ruste

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door herder_in_(on)ruste »

Vanmorgen ging de wekker, het was zo 7.45 uur.
Normaliter de tijd om op te staan en ik actieve dienst las ik dan het ambtsblad nog eens door,
zocht eventueel nog een lied op, passend bij de arbeid. Mijn vrouw zorgde ervoor dat de kinderen gedoucht waren,
we ontbeten samen en gingen op tijd richting het gebouw.

De kinderen zijn de deur uit, de een na de ander besloot niet langer meer de NAK te bezoeken.
De wekker ging, ik ben deze morgen opgestaan, heb me gedoucht, heb ontbeten met mijn vrouw en we hebben op de bank gezeten, samen gebeden, samen Nederland Zingt gekeken en dat gaf ons kracht.

Het ging ons deze eerste maal dat we bewust de dienst verzaakt hebben moeizaam af.
Maar ds. Van der Veer sprak over 'de doorn in het vlees'. Apostel Paulus vroeg of zijn Hemelse Vader die doorn zou willen verwijderen, maar deed dit niet. Paulus zou er mee moeten leren leven.

Ik vroeg het me af;
Is de NAK nu ook een doorn in mijn vlees?
Ja wis, ik zal er mee moeten leren leven.

Die valse apostelen De Bruijn en Klene, aan hun handen kleeft bloed, bloed van de talloze geestelijke moorden waar zij medeverantwoordelijk voor zijn. Deze mannen moeten echt tot stoppen gebracht worden. Wie klimt in de pen? Wie durft het ze te zeggen? Wie durft zijn offer tijdelijk even te bevriezen? Wie durft een aposteldienst bewust te mijden.
Wie durft? Het signaal moet afgegeven worden!
Ex-Voorganger

Re: Stelling: de Nieuw-Apostolische Kerk is hét werk Gods!

Bericht door Ex-Voorganger »

@ Herder in (on)ruste

Mijn vader was Herder in hart en nieren. Ik herken de zondagse structuur als ex-voorganger.
Wij hebben het losmaken en loslaten van de NAK als een bevrijding mogen ervaren.
Veel contacten zijn verloren gegaan, maar veel contacten zijn gebleven, want wat in liefde is gedaan
blijft bestaan.
Ook onze kinderen volgden niet meer. Na ons uittreden is het contact is beter dan ooit!
Er klinkt weleens een verwijt waarom niet gebleven, dan kan je meer doen (..)
Dat is utopie, zolang betaalde mannen aan de macht zijn, doe je als 'vrijwilliger' helemaal
niets. En lijden kent grenzen. Dan neem je het initiatief.

TdB en PK zijn de geestelijke Khadaffi's binnen de NAK. Zelfverrijking en macht, daar gaat het om.
Wat rest is dat wij blijven waarschuwen en onschuldige schapen uit de klauwen van deze wolven zien te redden!

U heeft mijn steun.

Groet, ACE
Gesloten