oneigenlijk gebruik van nak-catechismus?!

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
Plaats reactie
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

oneigenlijk gebruik van nak-catechismus?!

Bericht door zefyr »

Je zou verwachten, dat de nak-catechismus (in eerste instantie) dient voor haar (potentiele) leden. Niets is minder waar. Dit bleek onlangs. De nak-catechismus is een (strategisch en kerkpolitiek) instrument om toe te kunnen treden tot de ACK (als gastlid) en de oecumenische gemeenschap in Duitsland, Zwitersland en Oostenrijk. Dat de NAK-leiding het ACK-lidmaatschap beschouwt als een felbegeerd 'entreebiljet' om 'salonfähig' bevonden te worden is vanwege haar motieven al 'fragwürdig', maar de methode eveneens ... De vraag rijst dus of dit een oneigenlijk gebruik is van de nak-catechismus?!

http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... n-der-ack/
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: oneigenlijk gebruik van nak-catechismus?!

Bericht door BakEenEi »

@zefyr

Volgens de Van Dale is een catechismus een "1 overzicht van de beginselen of voornaamste waarheden van de leer van een Kerk in de vorm van vragen en antwoorden: de Heidelbergse, de Mechelse catechismus". Daarmee kun je natuurlijk alle kanten uit. Als bestuurders van sommige kerken onderling er vervolgens behoefte aan hebben een soort van branchevereniging te organiseren, staat ze dat uiteraard volkomen vrij.


Ik herinner mij in dit verband het onderstaande bericht:
BakEenEi schreef:
basis schreef:(...)

Ik moet trouwens wel zeggen dat ik de intrekking van de uitnodiging door de DEKT-organisatie ook weinig christelijk vindt!
In kringen waar men altijd zo graag over Jezus spreekt zou men beter eens aan het woord van Christus kunnen denken:
"Wie dan zonder zonde is werpe de eerste steen".
De NAK eerst wel uitnodigen en dit dan later weer intrekken staat wel erg kinderachtig.
@basis

Omdat het mijn belangstelling heeft, volg ik "de ontwikkelingen" hieromtrent al een jaar of zes consequent en aandachtig. Hierdoor weet ik dat de zaken beslist genuanceerder liggen dan nu ogenschijnlijk voor de buitenwacht het geval is. Steeds opnieuw namelijk geeft de nieuw-apostolische kerkleiding er blijk van dat zij er grote moeite mee heeft om buiten de muren van de kerk die zijzelf bestuurt de waardigheid van goddelijk leven bij naasten echt serieus te nemen!

Juist in de achterliggende week kwam door mededelingen bij Glaubenskultur in een zogenaamd Premium-Artikel van "Pfarrer" Thomas Gandow uit dat men vooral lid had willen worden van het werkverband van samenwerkende kerken in Duitsland (t.w. de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen; afgekort ACK) om het predicaat "sekte" kwijt te raken. Het was trouwens een publiek geheim dat dit imago, namelijk dat van "een klassieke sekte" velen bij de Nieuw-Apostolische kerk in Duitsland gigantisch dwarszit. Echter, één van de allereerste vragen vanuit de ACK, jaren geleden, was in feite: "Kunt u zeggen wat u in de Nieuw-Apostolische Kerk gelooft?" Hierop volgde toen een reactie die neerkwam op gekrab achter de oren, gemompel, ongemakkelijk geschuif op stoelen, enzovoort, want bij de nieuw-apostolische kerkleiding was het binnenskamers allang bekend dat de bewoordingen in het boekje Vragen en Antwoorden aan herziening te waren.

Dus, toen werd daarop vanuit de ACK gereageerd in de trant van: "Alle begrip van onze kant, maar werkt u dan alstublieft uw geloofsleer nader uit, zodat wij ons gesprek wanneer u daarmee klaar bent kunnen oppakken." Nu realiseerde de nieuw-apostolische kerkleiding zich vanzelf dat dit wel eens een kwestie kon worden van vele jaren, namelijk het samenstellen van een eigen catechismus. "Toch stellen wij het op prijs," zo heeft men vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk vervolgens geantwoord, "om in de tussentijd onze dialoog gaande te houden". Dat vond men bij de ACK toen wel een goed idee, en zodoende zijn er in de achterliggende jaren steeds weer ontmoetingen geweest en vele gesprekken, zonder kennelijk een voor de Nieuw-Apostolische Kerk bevredigende afloop. Men wilde bijvoorbeeld wel vast gast-lid zijn van de ACK of anderszins een vaste gesprekspartner aan tafel van dit samenwerkingsverband van Duitse kerken. Maar ja, tevoren had men bij hoog en bij laag beweerd dat de op handen zijnde catechismus uiterlijk in 2008 zou verschijnen. Waarschijnlijk door getouwtrek achter de schermen over de inhoud ervan lukte dit niet. Zoiets blijft bij anderen vanzelf niet onopgemerkt. Tot overmaat van ramp werd het in de tussentijd (tijdens de Europese Informatieavond op 4 december 2007) ook nog duidelijk dat de nieuw-apostolische kerkleiding haar exclusieve aanspraken op het goddelijke heil nog steeds niet weet te relativeren. Toch bleef men vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk gedurig bij de ACK aandringen op vervolggesprekken, en die zijn er ook gekomen. Aangezien de catechismus ook nu nog altijd niet in haar definitieve vorm gepresenteerd kan worden, kan de inhoud eenvoudig vooralsnog geen onderwerp van gesprek zijn. Dat ligt níet aan de ACK! Het is de nieuw-apostlolische kerkleiding zelf, die haar (huis)werk niet af krijgt. Dit is ook vervelend voor degenen die vanuit de ACK steeds aanwezig moeten zijn bij de vervolggesprekken. Men wil de Nieuw-Apostolische Kerk wel serieus nemen, maar als bijvoorbeeld stamapostel Leber dan in de gauwigheid maar even beweert dat alleen nieuw-apostolische apostelen de Bijbel goed kunnen uitleggen (zie diens Woord van de maand in maart 2009), wint de nieuw-apostolische kerkleiding tegenover haar gesprekspartners natuurlijk niet aan sympathie. Hierna introduceert de kerkleiding in juni 2010 vast de herziene geloofsartikelen. Deskundigen van buiten de Nieuw-Apostolische Kerk schrikken dan van de inhoud want die liegt er niet om. Zie mijn forumbericht in deze thread van wo 08 dec 2010, 20:59. En dan wordt het begin december 2010. Opnieuw zit men met elkaar aan tafel, en alweer blijft het goeddeels bij het uitwisselen van beleefdheidsvormen. Dan erger je dus de mensen met wie jíj zo nodig telkens opnieuw vriendelijk glimlachend gefotografeerd wil worden. Zo ongeveer is het gegaan. Mij verbaast het dus allerminst dat de nieuw-apostolische kerkleiding met haar ambities én torenhoge pretenties nu terugverwezen werd naar bij wijze van spreken de bovenste plaats in de wachtrij...

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "do 09 dec 2010, 08:45" in de thread "Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?"
Zie in de genoemde thread ook het bericht op wo "08 dec 2010, 20:59".


Het is algemeen bekend dat de nieuw-apostolische kerkleiding in Duitsland worstelt met het etiket van een sekte, dat de kerk daar aankleeft. Men wil ervan af. Ook in Frankrijk wordt deze status als problematisch ervaren. Voor mij telt hierbij eerst en vooral de vraag: voor Wie (!) willen wij in het licht van het evangelie van Jezus Christus geloofwaardig zijn? Wat overtuigt ons daarvan en handelen wij al dienovereenkomstig?

Op afstand hebben wij een aantal "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in de Nieuw-Apostolische Kerk nu gedurende een reeks van jaren bij allerlei ontmoetingen, waarvan via het Internet verslag werd gedaan, ongemakkelijk op hun stoelen zien zitten en draaien omdat men er maar niet in slaagde tegenover "andersgezinde christenen" helder voor het voetlicht te brengen wat de nieuw-apostolische geloofsleer inhoudt. Enige "psychologie van de koude grond" doet dan al snel op de klompen aanvoelen dat zulke op die manier gekrenkte ego's zo mogelijk krachtig revanche willen nemen. En ja hoor: ze zijn nu fier op hun catechismus!

Vooraf aan het eventueel oneigenlijke gebruik van een catechismus gaat echter het eventueel oneigenlijke gebruik van het evangelie van Jezus Christus! Juist dat is hier aan de hand!! Ik hoop dat dit ons allen al was opgevallen... Zie o.a. de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012". De beide quotes hieronder laten zien welke meest elementaire beginselen in de Nieuw-Apostolische Kerk al niet uit de verf komen:
BakEenEi schreef:(...)
Ikzelf heb mij dus afgevraagd: waarmee begint in deze kerk nu toch feitelijk die nodeloze verwarring? Hoe kun je ongemerkt op het verkeerde been worden gezet? Waar heb ik in feite voor het eerst de afslag gemist?

Dat zit hem, kort en goed, bij nader inzien in het volgende:
 • [34] Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. [35] Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: [36] ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ [37] Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. [38] Dat is het grootste en eerste gebod. [39] Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. [40] Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

  Uit: Matteüs 22 (NBV)
Als het bovenstaande niet steevast van doorslaggevende betekenis behoeft te zijn voor wie naar het evangelie van Jezus Christus wil leven, klopt er iets niet. Te pas en te onpas mogen juist deze twee geboden in de Nieuw-Apostolische Kerk worden veronachtzaamd, met name indien "hogere dienaren" er blijk van geven dat er wel met twee maten kan worden gemeten, zoals op 16 juni 2011 toen Ronald Rohn alvast aan de hoogste galg werd ophangen. Opdrachtgever: districtsapostel Armin Brinkmann die op dat moment de balk in diens eigen oog bepaald niet zag zitten, zelfs nog niet nadat hij hierover een kort geding had verloren!

Hoe wordt er in de Nieuw-Apostolische Kerk nog méér verwarring gesticht? Welnu, door bijvoorbeeld "zakendoen" statutair onlosmakelijk te verbinden met "zielzorg" en de verantwoordelijkheden dienaangaande voor te behouden aan dezelfde personen in de organisatie, die daarmee al meteen twee petten op krijgen. Door gelovigen die aan de kerkleiding -vanuit hun bezorgdheid over de bejegening van naasten (!)- kritische vragen (durven te) stellen, te verdenken van kwaadsprekerij en door met gebruikmaking van de offerontvangsten advocaten in te huren om ze daarvan te weerhouden, gaan "hoge dienaren" nota bene anti-christelijk te werk. Wie dat vervolgens gedachteloos (!) gadeslaat, mag zich echter wel eens hardop afvragen welke twee geboden volgens Jezus Christus feitelijk de grondslag zijn van alles wat er in de Wet staat en de Profeten!

Tot mijn teleurstelling en woede (!) moest ik in de Nieuw-Apostolische Kerk telkens weer vaststellen hoezeer hooggeplaatste "zegenaars" het zich wensen te veroorloven bikkelhard te zijn voor een ander en zo mild als maar mogelijk is voor zichzelf. Wat districtsapostel Brinkmann betreft, lijkt hiervoor het bewijs intussen overtuigend genoeg te zijn geleverd: eigenmachtig investeert hij het 20-voudige van de limiet waarover hij statutair maximaal te beslissen had; het geld verdwijnt in de zakken van criminelen, en hij kan volstaan met een slap excuus! In de tussentijd blijft hij hardvochtig oorlog voeren (!) tegen onder anderen Ronald Rohn.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 06 Nov 2012, 17:00" in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit".
BakEenEi schreef:(...)
 • (...) Het scheelt ze niks. Ze staan erbij en ze kijken ernaar. Ondertussen smeken ze hun afgod of die ze "boven bidden en denken" wil zegenen, bescheiden als ze zijn; de leeghoofden!! Wat ben je dán in je zogenaamde geloof in je zogenaamde verlossingswerk arm en naakt!! Wat heb je het dán hoog in je bol; oliebollen!!
Ik zou maar snel omkeren, als ik de betreffenden mag raden.

De eerste lezing vanochtend was uit Micha 6, en eindigde met vers 8:
 • Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
  je weet wat de HEER van je wil:
  niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
  en nederig de weg te gaan van je God
  .
(...)
Zelfs wat zich hierboven in één enkele zinsnede liet samenvatten, namelijk "niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God", was al te veel gevraagd. l'Histoire se répète!!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Zo 20 Jan 2013, 15:35" in de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012"
Praten over de thans voorliggende catechismus heeft helemaal geen zin zolang de inhoud, uitgerekend voor degenen die alle gesprekken daarover op touw zetten, in de praktijk op holle frasen blijkt te berusten.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: oneigenlijk gebruik van nak-catechismus?!

Bericht door ACE »

@BEE

Tot nu toe is het nog niemand gelukt het bestaansrecht van de NAK aan te tonen.
Ja, wir haben Aposteln, wir haben Kirchen, wir haben den Heiligen Geist.
Daar ga je het niet mee redden als je het imago hebt van een foute sekte.
Dat verander je ook niet met een catechismus die voor eigen parochie is bestemd.

Het forum van apostelen die bij de persbijeenkomst leidden weigerden natuurlijk
media training en voorbereiding. De HG zorgt voor de juiste antwoorden.

Mein Gott (..)

Groet,
ACE
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: oneigenlijk gebruik van nak-catechismus?!

Bericht door BakEenEi »

@ACE

Al bij de aankondiging (!) van de "Leidraad dienen en leiding geven" wist ik: wij worden hiermee belazerd. Direct na afloop van de bewuste dienst in Amersfoort waarin hij was voorgegaan gaf ik aan de toenmalige opziener Peter Klene door dat zo'n document uitsluitend moest zijn bedoeld om de internationale kerkleiding te vrijwaren in compromitterende kwesties van aansprakelijkheid. Helaas bleek dit inderdaad zo te zijn.

Met de catechismus probeert men zichzelf nu angstvallig te rechtvaardigen, in de eerste plaats tegenover de buitenwacht. Enkele grove leugens "om bestwil" zouden vast niet snel opvallen tussen ruim 500 pagina's.

Toegegeven, er gaat tijd in zitten, maar dan wordt het wel steeds duidelijker hoezeer degenen die in de Nieuw-Apostolische Kerk constant de boventoon voeren, zich bovenal laten leiden door hun politieke agenda.

Wie in die samenhang in deze kerk "onder contract" staat is, wat het evangelie van Jezus Christus betreft, bijna ten dode opgeschreven. Dan moet je namelijk heimelijk overal een "teflon-mentaliteit" zien te creëren!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

interview apostel Steinbrenner (NAK Noord-Duitsland)

Bericht door zefyr »

In een recent interview met apostel Steinbrenner (NAK Noord-Duitsland), die als referent oecumene in portefeuille heeft, blijkt eveneens, dat de catechismus vooral dient om de dialoog met de oecumenische gesprekspartners te kunnen verdiepen.

http://www.nak-norddeutschland.de/index ... f31fd5f50e

http://www.nak-norddeutschland.de/index ... 55c63bd721

Steinbrenner merkt o.a. op, dat het christendom wereldwijd onder druk staat. Vooral in Afrika en Azie - twee continenten waar ruim 80% van het totale aantal nieuw-apostolischen leven - worden christenen onderdrukt en vervolgd. De secularisatie in Europa (en in mindere mate in Noord-Amerika) speelt niet alleen de grote kerken van 'Rome' en de Reformatie sinds decennia parten, maar ook kleinere en 'jongere' kerken, met enige vertraging, zoals de NAK. In Europa, vooral in Duitstalige landen, kleeft aan de NAK het sektenimago. Het is de NAK-leiding een lief ding om uit de 'Sektenecke' te geraken. Daarvoor is toetreding tot de oecumene van strategisch belang. Tevens is men samen sterker om te kunnen overleven. Het zijn dus puur pragmatische en opportunistische overwegingen.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: interview apostel Steinbrenner (NAK Noord-Duitsland)

Bericht door BakEenEi »

zefyr schreef:(...)
Steinbrenner merkt o.a. op, dat het christendom wereldwijd onder druk staat. Vooral in Afrika en Azie - twee continenten waar ruim 80% van het totale aantal nieuw-apostolischen leven - worden christenen onderdrukt en vervolgd.

(...) Het zijn dus puur pragmatische en opportunistische overwegingen.
@zefyr

Het is nog veel, véél erger: middenin en vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk worden christenen onderdrukt en vervolgd!! Als het kwaad het best bij de wortel kan worden aangepakt, moet per direct de overheersing door een wáár kastestelsel van hooggeplaatsten binnen dit machtsbestel worden afgeschaft. Schaamteloos wordt christenen angst ingeboezemd en ze schrik aangejaagd, tot en met gehandicapte kinderen aan toe:
Redactie schreef:(...)
Tijdens de "Jährliche Zentralgottesdienst" "für Menschen mit Behinderungen", op zaterdag 30 april jl. in Wanne-Eickel, vertelde stamapostel Leber nu echter onder meer dat vertroosting bij God niet "een-twee-drie" voorhanden is:
(...)
"Beim Herrn ist reicher Trost", versicherte Stammapostel Leber. "Aber das ist kein Automatismus!".
Trost stelle sich nicht einfach ein, wenn man ihn brauche oder den Herrn darum bitte. Es seien wichtige Voraussetzungen zu erfüllen, um getröstet werden zu können.

Bron: Stammapostel bei den Handicapped-Kids, http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... pped-kids/
"Es seien wichtige Voraussetzungen zu erfüllen", aldus de stamapostel - tegenover de "Handicapped-Kids". (...)

Ondertussen was het bekend geworden dat stamapostel Leber, onlangs in Buenos Aires, aan de gezamenlijke districtsapostelen had voorgehouden dat het als een zwakte in het geloof te duiden valt als broeders en zusters blijk geven van kritiek:
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 08 Mei 2011, 14:36" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
In de Nieuw-Apostolische Kerk zouden velen eindelijk eens moeten ophouden met overal maar "Ja" en "Amen" op te zeggen. Onbekommerd wordt nu het ene lafhartige "ambtsmisdrijf" gepleegd na het andere. :shock:

Groet,
BakEenEi


N.B.
BakEenEi schreef:(...)
Nadat ik noodgedwongen (!) mijn lidmaatschap had opgezegd, schreef ik aan één van de bestuursleden die ik persoonlijk goed ken nog het volgende:
 • Ten afscheid

  (...)
  Het valt mij steeds meer op hoezeer er zich in onze kerk omstandigheden aftekenen van polarisatie, disharmonie en desintegratie. Anders gezegd, er ontstaat verdeeldheid doordat de overigens gedurig veranderende geloofsleer steeds meer dwingend wordt opgelegd; er ontstaat ongenoegen doordat er steeds minder ruimte is voor ieders spontane inbreng; en er ontstaat ontevredenheid doordat de kerkleiding zich het lot van “zwerfkinderen” niet aantrekt. Met zwerfkinderen bedoel ik kinderen Gods die het aldus aangemeten keurslijf niet paste...

  (...)
  Amersfoort, 4 mei 2007
Op het bovenstaande schrijven kreeg ik geen antwoord.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 25 Jan 2011, 16:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... "
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: oneigenlijk gebruik van nak-catechismus?!

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 20.00 uur]
@all

Als in de Nieuw-Apostolische Kerk de "hooggeplaatsten" het woord niet krijgen, wenden ze ál hun invloed aan om het te nemen. Het woord in deze kerk is namelijk aan hen. Aan hen alléén, om precies te zijn. Wat zij in hun piramidespel belijden, moeten anderen waarmaken. Alles stellen zij in het werk om de aangesloten leden met één mond te laten spreken; hún mond. En déze godsdienstwaanzin wil men nu laten witwassen.

Zie over de nieuw-apostolische geloofspraktijk verder mijn bericht op "Zo 15 Jul 2012, 14:15" in de thread " Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!".

Groet,
BakEenEi


N.B.
Redactie schreef:(...)
Wie aangekomen is in de Nieuw-Apostolische Kerk doet er verstandig aan níet te menen daarmee tegelijkertijd een arrivist te zijn, die in het werk des Heren zijn doel bereikt heeft. Wij zijn namelijk nog met elkaar onderweg. Onze pelgrimsreis duurt nog voort.

Kunnen wij met David spreken wanneer hij bidt...

 • [2] Doorgrond mij, HEER, en ken mij,
  peil mijn hart en mijn nieren,
  [3] want uw liefde staat mij voor ogen
  en ik bewandel de weg van uw waarheid.

  [4] Met bedriegers zit ik niet aan,
  met huichelaars ga ik niet om,

  [5] ik haat de kring van slechte mensen,
  met wettelozen wil ik niet aan tafel.


  Uit: Psalm 26 (NBV)


... zónder daarbij te veinzen?

BakEenEi schreef:(...)
 • Zijn wij nog bruikbaar?

  We zijn de stomme getuigen geweest van boze daden. We zijn door de wol geverfd. Geroutineerd hebben we de kunst van het veinzen en het spreken met dubbele tong geleerd. We zijn door ervaring wantrouwend tegenover mensen geworden. Daarbij moesten we hun de waarheid en ons vrije oordeel dikwijls schuldig blijven. We zijn door ondraaglijke conflicten murw, ja misschien zelfs cynisch geworden – zijn wij nog bruikbaar? Wat we nodig zullen hebben zijn geen genieën, cynici, haatdragende personen of geslepen tactici, maar ongekunstelde, eenvoudige en oprechte mensen. Zal onze innerlijke weerstand tegen wat ons opgelegd is sterk genoeg en de oprechtheid tegen onszelf radicaal genoeg zijn gebleven om de weg tot eenvoud en oprechtheid terug te vinden?  Bron: Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW) 8 (WE), 19-39
(...)


Bron: Bericht door BakEenEi op "ma 01 nov 2010, 11:31' in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 29 Nov 2011, 15:59" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
Less Is More
Plaats reactie