"Brood des Levens" 1 augustus 1960

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

NAK-leiding hangt ijzeren gordijn voor de toekomst

Bericht door zefyr »

@allen

De vermaledijde stamapostelboodschap bereikte in juli 1960 een anticlimax. Dit ging gepaard met religieuze waanzin en aperte leugens - gevoed door de NAK-leiding. Deze kerkleiding deinsde er niet voor terug de Barmhartige voor haar eigen karretje te spannen. Pure blasfemie! De NAK-leiding kende en kent geen scrupules..., evenals vele van haar leden. Op een meedogenloze wijze heeft de NAK-leiding en in haar kielzog hondstrouwe, slaafse en fanatieke leden (tien)duizenden broeders en zusters verstoten en beschadigd. Ja, zelfs getraumatiseerd... De NAK-leiding kiest er nog steeds niet onomwonden voor de groezelige en beschamende kerkgeschiedenis onder ogen te zien en radicale consequenties daaraan te verbinden. Op een dergelijke wijze hangt de NAK-leiding een ijzeren gordijn voor haar toekomst. Na 1960 zijn generaties nieuw-apostolischen geindoctrineerd met een apocalyptische en overspannen eindtijdverwachting. Daar bleef het niet bij. Het vijandsbeeld in de NAK ten aanzien van de Gemeente van Apostolische Christenen en haar Zwitserse en Duitse zusterkerken werd tot op grote hoogte gecultiveerd. Decennialang... Schandalig!

Het siert apostel (en voormalig stamapostelhelper!) Peter Kuhlen, dat hij de aanwezigen tijdens de rouwdienst op 8 juli 1960 opriep tot een verzoenende houding jegens de nieuw-apostolischen, die door een diep en donker dal gingen. Er is bij hem geen spoor van leedvermaak of wraakzucht te vinden. Dit teken van waarachtige liefde - in woord en gedrag! - is helaas door de NAK-leiding en haar slaafse en fanatieke epigonen gedurende lange tijd op een liefdeloze wijze onbeantwoord gebleven. Het is genegeerd, afgewezen en...misbruikt!

Emile
Berichten: 148
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 12:54

Re: "Brood des Levens" 1 augustus 1960

Bericht door Emile »

Helder en de Nak/HAGEA, profileerde zich na 1960, meer als een in zwart/witte pakken gekleede enigst ware kerk, met een Schneider als aanstaande nieuwe stamapostel.
Een weg veraf of in de buurt,
er is altijd wel een flitspaal die gluurt.

Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: "Brood des Levens" 1 augustus 1960

Bericht door Tosca »

Emile, en All,

We mogen niet vergeten dat alle Stamapostels na Bischoff zich hebben geconformeerd met de ''Boodschap van Bischoff''
Ook de huidige Stamapostel Dr. Wilhelm Leber heeft heeft direct na diens aantreden als Stamapostel gezegd Dat de ""Boodschap''''
Een Goddelijke openbaring was en IS!!! HIJ BESLOOT DAT MET DE WOORDEN...geen discussie.

In werkelijkheid is de Boodschap van Bischoff geboren uit nood, 'men' wou --lees Friedrich Bischoff-- ten koste van vele tienduizenden Broeders en Zusters, de kerkmacht voor geen prijs uit handen geven.
'Men' gaf God de schuld, maar ook de Broeders en Zusters, zij zouden niet bereid zijn geweest op het komen van de heer. En er waren meer van dat soort versies.

Het was de Engelse Apostel Francis Valentine Woodhouse (1805-1901) die het werk dat later de Nieuw Apostolische Kerk zou worden genoemd een DUIVELS werk noemde, en hij heeft gelijk gekregen.

Met vriendelijke groet,

'Tosca'
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’

Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: "Brood des Levens" 1 augustus 1960

Bericht door Lmg »

@ Allen,

Dit is werkelijk een unieke geluidsopname van zeer redelijke kwaliteit.
Wat de uitgestoten Apostelen en hun gemeenteleden in die jaren hebben meegemaakt
komt hier duidelijk naar voren. Ondanks dat met name Ap. Kuhlen door de NAK leiding
bespot en vertrapt werd in die jaren spreekt hij geen enkel oordeel uit.
Zelden heb ik een zo edele houding van iemand die geschopt en vernederd is kunnen vaststellen.
Het is onvoorstelbaar dat de kerkleiding na 53 jaar nog niet in staat is gebleken om eerlijk
deze ,,boodschap,, GESCHIEDENIS,, oprecht af te werken.
De enige reden voor het niet opruimen en eerlijk afwerken van deze ernstige ontsporing is angst.
Volkomen juist is de opmerking van Zefyr dat een ijzeren gordijn het uitzicht is richting de toekomst.

Lmg

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Brood des Levens" 1 augustus 1960

Bericht door Redactie »

@all

Tegenover ons bericht van "Do 06 Okt 2011, 09:41", waarin het ging om de wijze waarop men van zijde van de Nieuw-Apostolische Kerk omging met het overlijden van stamapostel Johann Gottfried Bischoff waaraan deze bij leven aanvankelijk de vernietiging van het werk Gods had verbonden...
(...)
Folgende Aussage von Stap Bischoff:

12. Sept. 1954 - Stuttgart -

„Ich bin mir doch bewusst, wenn ich sterben würde – was nicht der Fall sein wird –, dann wäre Gottes Werk vernichtet. ... Falls ich tatsächlich heimgehen würde, was nicht geschehen wird, dann wäre das Erlösungswerk erledigt.“

(...)

Bron: Bericht bij NAKtuell door Julli op "16.11.2005 13:44" in de thread Thema: ++ Die „Akte Peter Kuhlen” reloaded ++
... temeer daar het van stamapostel Bischoff juist bekend is dat deze met Kerstmis in 1951 heeft gezegd "Ik ben de laatste (stamapostel)", waarmee diens omstreden Boodschap van toen af aan een feit geworden was:
 • „Tag und Stunde, wann der Herr kommt, wissen wir nicht. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass die Zubereitung des königlichen Priestertums in der Zeit erfolgt, in der ich noch vorhanden bin, … Das Zeichen hierfür besteht darin, daß der Herr zu meiner Zeit in Erscheinung tritt und Abschluss seines Werkes macht … Ich bin der Letzte, nach mir kommt keiner mehr. So steht es im Ratschluß unseres Gottes, so ist es festgelegt, und so wird es der Herr bestätigen!“
... kunt u er thans deelgenoot zijn van hoe de Vereinigung Apostolischer Christen op dit overlijden destijds heeft gereageerd in het kerkblad "Der Herold". Zie onder:
 • Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
De "Vereinigung Apostolischer Christen" werd opgericht nadat in 1954 "de Boodschap van stamapostel Bischoff" in de Nieuw-Apostolische Kerk tot een dogma was verheven. Wie bezwaar had werd geëxcommuniceerd.

Zie ook de redactionele berichten op "Do 13 Okt 2011, 12:30" in deze thread, en eerder vandaag, "Vr 26 Apr 2013, 14:51", in de thread "Fase 2: samen apostolisch!"

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Brood des Levens" 1 augustus 1960

Bericht door Redactie »

@all

Hierboven trof u de gekopieerde inhoud aan van het 16e nummer uit 1960 van "Der Herold", het orgaan van de "Vereinigung Apostolischer Christen" in Zwitserland dat tweemaal per maand verscheen. Deze editie was geheel gewijd aan het spraakmakende en ook ontluisterende overlijden op 89-jarige leeftijd van stamapostel Johann Gottfried Bischoff, de internationale bestuursvoorzitter destijds bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Betrokkene zelf had het jarenlang (door een droom, een visoen, een profetie of misschien juist een fantasie) voor godsonmogelijk gehouden dat hijzelf zou sterven. Wie dat niet van hem geloofde vloog eruit in de kerk.

Het werd een enorm dramatische anticlimax, die zich voltrok. De "spoedige wederkomst des Heren" leek binnen handbereik te zijn gekomen. Tóch stierf deze stamapostel. Met zowat de snelheid van het licht stond er al een nieuwe stamapostel op en gaven de achtergebleven medebestuurders een verklaring af, waarin men toelichtte dat God de plannen moest hebben gewijzigd. Alles binnen 24 uur na het overlijden van Bischoff. (...)

Van een dwaling wil de nieuw-apostolisch kerkleiding tot op heden niet weten. "Wat God doet, dat is welgedaan" (lied 314, NAK-gezangboek). Wie zich het slachtoffer voelt van misleiding of wat dies meer zij; die had in de Nieuw-Apostolische Kerk gewoon aan boord moeten blijven. Daar kwam het bij stamapostel Leber op 4 december 2007 tijdens de per satelliet uitgezonden (tweede) Europese Informatieavond simpelweg op neer.

Bestuurders in de Nieuw-Apostolische Kerk hebben geen boodschap aan hulpvragen want dat leidt af van "het einddoel". Wie ergens mee zit, gaat maar bij zichzelf te rade waar het aan schort. Worstel en kom boven!

Dat mag dan allemaal wel zo zijn, maar ondertussen vallen er steeds meer gelovigen overboord voor wie er geen zielzorg was en er ook níet zal zijn. Wat zij te zeggen hebben, moeten ze zelf maar weten. Over geen enkele "uitslag" wordt er door de hoogmogende heren naar behoren gecorrespondeerd. "De Godsgezanten die in het huis des Heren het woord van God spreken vertellen ons waar het in Zijn verlossingswerk op staat."

Niettemin wilden de geëxcommuniceerden, na het overlijden van Bischoff door de nieuw-apostolische kerkleiding prompt "onze tegenstanders en vijanden" genoemd, in augustus 1960 nog graag iets kenbaar maken. Aan "liefdevolle duidelijkheid" ontbrak het daarbij niet. Men reikte de hand tot verzoening! In de Nieuw-Apostolische Kerk geldt echter: "Verzoening? Okay, maar dan wel op onze voorwaarden!" Welke in dit geval die voorwaarden waren, bleek in Düsseldorf tijdens de Europese Jeugddag 2009. Het leverde stamapostel Leber van de 46.000 aanwezige toehoorders spontaan een applaus op. En dáár ging het om. "Mission completed!"

Hoewel wij op dit forum volledigheidshalve een flink aantal kritische noten hebben gekraakt, geven wij ons niet over aan cynisme. Nuchter stellen wij echter vast dat dienaren niet dienen en zegenaars niet zegenen. Wij wilden uitleggen hoe het komt dat dit zo uitpakt. Ook ten aanzien van toekomstgerichte ontwikkelingen hebben wij aangetekend waarom deze tot bitterheid stemmen. Nog steeds kijken "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" liefst weg van het onheil dat ze aanrichten. Het gebrek aan applaus wordt weggepoetst met imposante evenementen want zijn dat geen leuke dingen voor de mensen? Neem de Kirchentag NRW 2013!

Ondertussen stapelen de onbeantwoord gebleven vragen zich verder op. Sommigen wachten al ruim 80 jaar op een reactie... Daarom volgt hieronder de uitgeschreven tekst van de bovenbedoelde uitgestoken hand.

Het WebTeam


DER HEROLD
Halbmonatsschrift zur Pflege apostolischen Glaubens
15. August 1960
Nr. 16 /Sechster Jahrgang


Zum Ableben des Stammapostels J.G. Bischoff

In der im März 1955 von uns herausgegebenen Broschüre «Nachdenkliches über die Botschaft des Stammapostels J. G. Bischoff: Ich werde nicht sterben, der Herr kommt noch zu meiner Lebzeit wieder», hieß der Schlußsatz: «Die Zukunft wird lehren, ob wir damit Unrecht getan, daß wir nicht gelehrt haben» daß der Stammapostel nicht stirbt, sondern bei den alten Grundwahrheiten geblieben sind und gelehrt haben, daß wir zu jeder Stunde auf die Vereinigung mit Christo bereit sein sollen, daß aber nicht einmal der Sohn den Zeitpunkt seines Wiederkommens weiß, sondern der Vater dies seiner Macht vorbehalten hat.»

Nun ist der Stammapostel am 6. Juli 1960 gestorben, und damit ist es wohl jedem Wahrheitsliebenden klar geworden, daß die erwähnte Botschaft, welche so viel Glaubenskampf und Herzeleid hervorgerufen hat, keinesfalls von Gott war; «denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was ER zusagt, das hält ER gewiß». (Psalm 33, 4.) Diese Botschaft hat sich also eindeutig als Irrtum, ja als Unwahrheit und als teuflische Beeinflussung erwiesen.

Damals, als wir lieblos ausgestoßen wurden, weil wir uns zu den unveränderlichen Wahrheiten des Evangeliums von Christo bekannten und des Herrn Wort über Menschenwort stellten, haben wir uns damit getröstet, daß der Allmächtige im Regiment sitzt und haben gesagt:
Das letzte Wort spricht der liebe Gott!
Und nun hat Gott geredet! Vor unsern Augen aber steht die grauenhafte Verwüstung an heiliger Stätte und daß jetzt zahlreiche einfältig gläubige Menschen in ihrem gläubigen Vertrauen derart erschüttert sind, daß viele derselben kaum mehr zu neuem, rechtem Glauben finden werden. Wer denkt da nicht an Jesu Wort: «Doch wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinst du, daß er auch werde Glauben finden auf Erden?» (Lukas 18, 8.)

Machen sich die leitenden Männer der Neuapostolischen Kirche keine Gedanken darüber, welche Verantwortung auf denen lastet, die solche Enttäuschung bei gläubigen Menschen verursacht haben?

Frankfurt am Main, 7. Juli 1960
Liebe Brüder und Geschwister im In- und Ausland!
Wir, die unterzeichneten Apostel, die heute in Frankfurt am Main zusammengekommen sind, haben die überaus schmerzliche Aufgabe zu erfüllen. Euch von dem für uns alle unfaßbaren und unerwarteten Heimgang unseres Stammapostels Mitteilung zu machen. Er ist in den Abendstunden des 6. Juli 1960 in Karlsruhe, wo er durch eine stationäre Behandlung wieder völlige Genesung erhoffte, unter den Händen des ihn behandelnden Arztes, eines Glaubensbruders, verschieden.

Wir alle haben aus Ueberzeugung geglaubt und gehofft, daß der Herr die Seinen nach der dem Stammapostel gegebenen Verheißung noch zu seiner Lebenszeit zu sich nehmen würde. Das war auch der unerschütterliche Glaube des Stammapostels den er seiner Umgebung bis in die letzte Stunde seines Hierseins bezeugt hat. Sowohl er wie auch wir und alle mit ihm treu verbundenen Brüder und Geschwister haben niemals daran gezweifelt, daß der Herr die ihm gegebene Verheißung zur gegebenen Zeit auch erfüllen würde. Wir stehen deshalb vor dem unerforschlichen Ratschluß unseres Gottes und fragen uns, warum er seinen Willen geändert hat. Der Stammapostel, der das Erlösungswerk des Herrn auf den höchsten Stund der Vollendung gebracht hat und dadurch die Kinder Gottes in einem unerschütterlichen Glauben an sein Wort fesselte, kann sich nicht geirrt haben, weil er immer das Wort des Herrn zur Richtschnur seines Handelns gemacht hat. Infolgedessen hat er uns niemals etwas anderes gesagt als allein das, was er zuvor vom Herrn auf den Geist gelegt bekommen hatte.

Sein vorbildliches Glaubensleben, seine bescheidenste Lebensführung. sein lauterer Charakter und seine völlige, selbstlose Hingabe befähigten ihn, die edelsten Tugenden von Christo Jesu auf alle ihm anvertrauten Seelen zu übertragen. Er wurde deshalb vom Herrn für würdig erfunden, die Aufgabe seines obersten Dieners zu übernehmen. Seine überaus reichen Erfahrungen und der große Schatz seiner göttlichen Erkenntnisse haben dank der Gnade Gottes dem Erlösungswerk zu einer fruchtbaren Entwicklung verholfen. Und alle Apostel, die unter seiner Führung berufen waren, als seine Mitarbeiter tätig sein zu dürfen, sind von dem in ihm wohnenden Geiste Christi befruchtet worden zum Segen aller, die nach dem Namen des Herrn genannt sind.

Hat der Herr uns durch die Hinwegnahme des Stammapostels vor Rätsel gestellt, so wird er uns auch an seinem Tage hierzu seine Antwort geben.

Die Apostel sehen ihre hohe Aufgabe nach wie vor darin, das Vermächtnis des Stammapostels, seinen Glauben au das baldige Kommen des Herrn, zu hüten und zu pflegen, so, als sei er noch unter uns; denn es ist und bleibt die Sache des Herrn, und er wird sie zu Ende führen. Würden wir diesen Gedanken aufgeben, so gäben wir gleichzeitig den Glauben an den Tag der Ersten Auferstehung auf. Das aber ist doch gerade der Inhalt unseres Glaubens bis zur Stunde gewesen.

Die unterzeichneten Apostel gehen bewußt der Tatsache entgegen, daß unsere Gegner und Feinde meinen, durch den Tod des Stammapostels eine Begründung für die Behauptung zu besitzen, daß das Erlösungswerk Menschenwerk sei.

Liebe Brüder und Geschwister, möge niemand in dieser Stunde den Glauben verlieren und dem Zweifelsgeiste Raum geben. Solche würden das Wort nach Matthäus 25, 8 auf sich anwenden: „Gebt uns von eurem Oel, denn unsere Lampen verlöschen." Der Herr wird uns nicht verlassen; denn wo bliebe sonst die Erfüllung der vielen Hinweise in der Offenbarung Johannes bezüglich der Vollendung der Brautgemeinde. Darum bitten wir Euch in dieser ernsten Stunde, in bisheriger Weise treu zusammenzustehen und den Gegnern des Werkes Gottes keine Handhabe zu geben, unseren Glauben anzutasten. Es möge Euch zur Beruhigung dienen, daß sämtliche Apostel auch über das Grab des Stammapostels hinaus das völlige Einssein nach dem Willen Jesu bekunden, und in diesem Sinne ohne Unterbrechung an der Vollendung der Brautseelen arbeiten werden. Wir rufen Euch deshalb zu: Ehrt das Andenken des Stammapostels durch weitere treue Nachfolge. Unsere Liebe und das Vertrauen zu ihm haben durch sein Ableben keinen Schaden erlitten. Der Herr hat Fürsorge getroffen, daß alle Kinder Gottes wieder eine Führung bekommen. Eines der letzten Worte unseres Stammapostels, an uns gerichtet, war: „Der Herr wird seine Herde bei den Hirten suchen!“ Möge das unser Wahlspruch auf der letzten Wegstrecke sein.

Am 10. Juli vormittags sind die unterzeichneten Apostel in einem feierlichen Gottesdienst in Frankfurt am Main versammelt. In diesem Gottesdienst übernimmt der Apostel Walter Schmidt das Stammapostelamt und damit die Hauptleitung aller Neuapostalischen Kirchen.

Zu diesem Amte ist er durch die Apostelversammlung vom 7. Juli 1960 zu Frankfurt am Main einstimmig gewählt worden.

In ehrendem Gedenken au den Stammapostel grüßen wir Euch im Geiste der Liebe mit Christo Jesu.

Fotokopie des Briefes, der am 10. Juli 1960 im Gottesdienst der Neuapostolischen Kirche vorgelesen wurde
Leider muß man feststellen, daß diese Männer auch jetzt noch nicht ehrlich vor Gott und ihren Gemeinden eingestehen, daß sie geirrt und Unwahres gepredigt haben. Nicht Eingeständnis der Schuld, sondern neue Ausreden sollen über die Katastrophe weghelfen. In dem Schreiben, welches 27 neuapostolische Apostel unterschrieben haben und in den Gottesdiensten am 10. Juli 1960 vorlesen ließen, wird behauptet, daß die Verheißung (welche sich nicht erfüllt hat) dem Stammapostel vom Herrn gegeben sei, daß der Stammapostel sich nicht geirrt hätte (obwohl dieser Irrtum klar bewiesen sein dürfte), sondern daß Gott seinen Willen geändert habe. (Wenngleich klar ist, daß Gott sein Wort einlöst.)

Ist es nicht tieftraurig, daß man eine erwiesene Unwahrheit durch eine neue Unwahrheit beschönigen will? Ist es nicht furchtbar, daß man die Verantwortung für das Geschehene gewissermaßen dem lieben Gott zuschieben will?

Mit der kühnen Behauptung, Gott habe seinen Plan geändert, setzen sich die neuapostolischen Apostel in krassen Widerspruch zu dem. was sie in den vergangenen Jahren gepredigt haben. Sie strafen damit sogar den verstorbenen Stammapostel in seinen gemachten Ausführungen Lügen. Dazu einige Beispiele:

In der «Wächterstimme» vom 1. September 1955 steht unter der Rubrik: Wertvolle Worte des Stammapostels: «Der liebe Gott hat seinen Heilsplan festgelegt, und den führt er aus. Wir tun gut daran, wenn wir die Offenbarungen des Herrn gläubig annehmen und unser Leben danach einstellen.»

Am 10. Oktober 1954 sagte der Stammapostel in einem Gottesdienst in Reutlingen-West: «Am 21. September waren es vierundzwanzig Jahre, seitdem ich als Stammapostel im Werke Gottes tätig bin. Wir dürfen doch nicht glauben, daß der liebe Gott einen solchen Fehler machen würde und würde seinem Volke eine Zusage geben, die sich nie erfüllen würde.»

In dem gleichen Gottesdienst sagte Apostel Hahn: «Ihm (dem Stammapostel) hat der Herr die Offenbarung gegeben, daß der Herr zu seiner Lebzeit kommt. Er hat uns diese Offenbarung ungeschmälert weitergegeben. Wir wissen, daß das des Herrn Wort ist und wir infolgedessen auch auf das» was uns der Stammapostel entgegenbrachte, bauen dürfen; denn dieses Wort steht fester als alles andere, was wir auf dieser Erde kennen.»

Im Ämtergottesdienst am 5. September 1954 in Düsseldorf sagte der Stammapostel: «Wenn wir einem Menschen irgendein Versprechen geben, können wir dabei den ehrlichen und aufrichtigen Willen haben; aber es können Verhältnisse eintreten, durch die wir verhindert sind, unser Versprechen einzulösen. Aber das ist doch beim Herrn ausgeschlossen, das kommt doch bei ihm nicht in Frage.»

Am 12. September 1954 sagte der Stammapostel im Gottesdienst in Stuttgart: «Wie könnte der Sohn Gottes eine solche Verheißung geben und mich wissen lassen, daß er zu meiner Lebezeit kommt, wenn er weiß, ich würde vor der Erfüllung der Verheißung sterben? Überlegt euch doch das bitte.» Im gleichen Gottesdienst sagte der Stammapostel: «Wenn wir an das glauben, was der Heilige Geist in der Vergangenheit offenbarte und glauben dem Geist des Herrn, was er uns in der Gegenwart übermittelt, dann kann nicht, dann wird nicht, dann muß sich in Zukunft erfüllen, was er vorausgesagt hat.»

In der «Wächterstimme» vom 15. Oktober 1955 heißt es: «Das Licht der Botschaft unseres Stammapostels vermag auch die größte Finsternis zu durchdringen und zu vertreiben, und so tröstet uns diese köstliche Offenbarung des Herrn, daß er zur Lebenszeit des Stammapostels kommt, mehr, als Satan uns betrüben kann. Halten wir diese letzte Willensverkündigung des Herrn gläubig fest und richten wir al) unser Tun darauf, die Erstlingsschaft zu erringen.»

Und einen neuen Stammapostel hat man auch in großer Eile gewählt. Noch ehe des Stammapostels stoffliche Überreste ins Grab versenkt wurden, ist man zu dieser Wahl geschritten. Hat man so sehr bald vergessen, was der Verstorbene gesagt hat? Und daß man sich selbst und dem einst als größten Propheten aller Zeiten hingestellten Stammapostel mit dieser Wahl gründlich widersprochen hat?

Es sei hierzu an einiges erinnert:
Im Weihnachtsgottesdienst 1951 sagte der Stammapostel: «Ich bin der Letzte, nach mir kommt keiner mehr. So steht es im Ratschluß Gottes, so ist es festgelegt, und so wird es der Herr bestätigen.»

Am 10. Oktober 1954 sagte Apostel Hahn in einem in Reutlingen-West vom Stammapostel gehaltenen Gottesdienst: «Er (der Stammapostel) hat uns später gelehrt: Ich bin der letzte Stammapostel, es kommt keiner nach mir! Wer hellhörig war, hatte doch erkannt, was unser Stammapostel damit sagen wollte.»

In der «Wächterstimme» vom 1. Juni 1956 ist auf Seite 87 zu lesen: «Hätte Jesus von Nazareth versagt, so gäbe es keine Gnade und keine Erlösung* Die Augen der Gläubigen erkennen eine einmalige und einzigartige Parallele: Am Anfang der Gnadenzeit stand ein Mann — Jesus von Nazareth — an ihrem Ende steht sein Knecht, dem die Aufgabe geworden ist, die Braut heimzuführen . . . er ist durch keinen andern zu ersetzen.»

In «Christi Jugend» vom 15. März 1956, Seite 46, heißt es: «In ihm (dem Stammapostel) stehen wir dem Herrn gegenüber, der da ist und unter uns wirkt. Es könnte jemand sagen; Ja, man muß aber die Person vom Amte unterscheiden! — Aber dies trifft hier nicht zu . . . nach ihm kommt keiner mehr, der sich darauf berufen könnte, von dem Sohn Gottes einen Auftrag zu haben.»

Diese wenigen Zitate mögen genügen; sie könnten um ähnliche in großer Zahl vermehrt werden.

Zum Beweis dafür, daß der Stammapostel Bischof? nicht sterben werde, sind unzählige fantastische Träume und Gesichte vom Stammapostel verbreitet worden. — Es sind aber auch schon wieder Träume im Kurs, welche einige Zeit vor dem Tode des Stammapostels ankündigten, daß dieser doch sterben würde. So ist offiziell durch viele der neu* apostolischen Apostel gesagt worden in den ersten Gottesdiensten nach des Stammapostels Tod, Apostel Startz habe vor einiger Zeit feinen solchen Traum von einer Schwester erhalten, den er aber in den Papierkorb geworfen habe, weil er fest an die Botschaft geglaubt habe, daß der Stammapostel nicht stürbe- Nun bestätige es sich, daß dieser Traum ein Wahrtraum gewesen sei. Man hält also nach Bedarf Träum« zur Verfügung, die das als göttliche Offenbarung ansagen, was man gerade benötigt. Welche Unwahrhaftigkeit liegt doch in solchem Gebaren!

Wir Menschen können irren und fehlen; aber wenn dann die unguten Folgen offenbar werden, müssen wir an unsere Brust schlagen und Umkehr hatten, wenn uns Hilfe werden soll. Dann ist der Weg zum Zurechtkommen, reuevoll Buße zu tun und Gott um Gnade zu bitten. Wenn aber jemand trotzig darauf beharrt, nichts verkehrt gemacht zu haben, dann kann ihm auch keine Vergebung werden,

Der Generaldirektor eines großen Werkes vergibt sich nichts, wenn er einen Arbeiter um Verzeihung bittet, so er diesem Unrecht getan hat. Er steigt dann vielmehr in der Achtung aller Werkangehörigen.

Warum aber ringen sich die führenden Männer der neuapostolischen Kirche vor ihrem eigenen Gewissen nicht dazu durch, den zerschlagenen Glaubensgeschwistern die gemachten Fehler einzugestehen und den Herrn für das Verkünden einer wider Jesu Wort stehenden Lehre und alles damit angerichtete Unheil demütig um Gnade zu bitten?

Wäre es nicht an der Zeit, ernstlich nachzuforschen, warum es nun so gekommen ist, ja kommen mußte? Die Reichsgottesgeschichte lehrt uns, daß Hochmut und Menschenvergötterung schon oft die Ursache waren, daß Gott seine Hand von Führung und Volk zurückzog.

Es liegt uns fern, zu kränken; sondern allein, um möglichst Einsicht zu wirken, sei nachstehend etliches angeführt, was gewiß nicht im Sinne Christi war, da durch den übertriebenen Stammapostelkult der Ruhm Christi geschmälert wurde.

In neuapostolischen Zeitschriften, für deren Inhalt der Stammapostel als Herausgeber verantwortlich war, wurde der Stammapostel als der größte Mann der Gegenwart bezeichnet («Der gute Hirte», 1953» Seite 74), als der größte Mensch auf dieser Erde hingestellt («Jugendfreund», 1954, Seite 51).

Im Weihnachtsgottesdienst zu Gießen nannte Apostel Rockenfelder den Stammapostel «den Größten — nächst Christus —, den die Erde je getragen hat». Das hat sich der Stammapostel widerspruchslos angehört und ließ den Bericht über jenen Dienst selbst in alle Welt hinaussenden.

Im Kalender «Unsere Familie», 1956, Seite 60, nannte Apostel Schiwy den Stammapostel «den Exponenten göttlicher Herrlichkeit».

In der «Wächterstimme», 1955» steht auf Seite 31 vom Stammapostel geschrieben: «Er kündet die Aufhebung der Naturgesetze für die« die seinem Worte glauben, daß sie den natürlichen Tod nicht schmecken brauchen und verheißt ihnen nach göttlichem Willen das ewige Leben.»

Apostel Startz schrieb in der «Wächterstimme» vom 15. Oktober 1955: «Ohne den Stammapostel Bischoff gibt es keine Erste Auferstehung, keinen Einzug in den Hochzeitssaal und kein Wohnen im Reiche der Herrlichkeit!» Welche Anmaßung und Überheblichkeit!

Laut «Unsere Familie», Nr. 23, 1955, Seite 623, sagte der Stammapostel in Kassel: «Wir können vor Gott treten und behaupten, daß wir besonders gute und vollkommene Menschen seien.»

Und im Kalender «Unsere Familie», für 1956, schreibt ein Apostel, der Stammapostel habe ihm in einem Briefe mitgeteilt: «Ich habe alles überwunden, was ich in der Ewigkeit nicht fortsetzen kann.»

Einer unserer Brüder schrieb dazu: «Wer so spricht und lehrt, der sucht keine Gnade mehr, Wer aber die Zuflucht unter das Kreuz Christi nicht mehr nötig hat, der kann — so haben wir uns durch Tatsachen belehren lassen müssen — auch selbst keine Gnade mehr üben.»

Auf die Anfragen mancher, ob denn nunmehr die neuapostolischen Apostel an uns zur Zeit vom Apostelkollegium ausgeschlossenen Apostel herangetreten seien, um auf bereinigter Grundlage wieder zusammenzuarbeiten, sei hier noch vermerkt, daß nicht einer dieser Männer mit uns Verbindung aufgenommen hat, daß vielmehr der unmittelbar nach dem Tode des Stammapostels neugewählte Hauptleiter der Neuapostolischen Kirche, Walter Schmidt, am Sonntag, 10. Juli 1960, im Gottesdienst zu Frankfurt a. M. gesagt hat, sie würden mit ihren Gegnern (so nennt man uns recht gehässig) nicht diskutieren. Der verstorbene Stammapostel habe eine Mauer des Schweigens gegen solche um sich aufgerichtet, und so werde er es auch machen; er werde keine unproduktive Arbeit auf seinen Schreibtisch laden. — Und an diesem 10. Juli 1960 wurde schon wieder eine neue Aktion gegen uns in Szene gesetzt und bekanntgegeben, daß die meisten europäischen Apostel am Mittwoch, 13. Juli 1960, in den größten neuapostolischen Kirchen des Rheinlandes «Gottesdienst» halten würden. — In diesen «Gottesdiensten» bestand ein gut Teil der Arbeit darin, die betrogenen Gläubigen vor jeglicher Aussprache mit uns zu warnen und sie anzuhalten, uns die Türen zu verschließen. — Man hat sich also erneut zu unchristlichem und unbrüderlichem Nichtdulden derer entschlossen, die nichts anderes getan haben, als ihrem Gewissen zu folgen und Gott mehr zu gehorchen als den Menschen.

Wo man Zuflucht zu unwahrhaftigen Ausreden nimmt, anstatt sich zur Wahrheit zu bekennen, da hört der Segen Gottes auf. Wenn das jetzt Geschehene nicht als Heimsuchung Gottes zur Buße wahrgenommen wird, dann wird Gott zu seiner Zeit wiederum deutlich reden!

Gott aber gebe, daß es allen Ehrlichen und Aufrichtigen gelingen möge, aus allem Wirrwarr, Unglauben und Aberglauben zur Wahrheit und zum wahrhaftigen Glauben an Gott und Christum und sein Wort zu finden.
Peter Kuhlen
 • Ein Wort an die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche
  Stammapostel J. G. Bischoff verstorben!
  Diese Kunde hat in den jüngsten Tagen in den Neu apostolischen Gemeinden eine furchtbare Erschütterung hervorgerufen. Lähmendes Entsetzen hat alle jene erfaßt, die der seit Jahren in der Neuapostolischen Kirche verkündigten Botschaft, der Stammapostel werde nicht mehr sterben und Jesus werde noch zu seiner Lebzeit wiederkommen, gläubig ergeben waren. Nun ist in Euren Reihen eine Enttäuschung, wie sie ärger kaum sein kann, eingetreten. Immer eindringlicher ist Euch seit langer Zeit gepredigt worden, daß der Glaube an die Botschaft des Stammapostels unerläßliche Voraussetzung sei, um am Tage des Erscheinens Christi angenommen zu werden. Ihr wurdet gelehrt, daß dieser Glaube der letzte notwendige Schritt wäre, um mit Christo in den Hochzeitssaal eingehen zu können. Es wurde Euch mit allem Nachdruck gesagt, daß Stammapostel Bischoff die Brautgemeinde dem Herrn entgegenführen werde, und drohend predigte der Stammapostel, ohne ihn werde niemand den Tag der ersten Auferstehung erleben. Furchterregend sagte er, wer die Botschaft, daß er nicht mehr sterben werde, nicht glaube, müsse am Tage des Herrn draußen stehen. Diener im Hause des Herrn, welche des Stammapostels Botschaft nicht predigten, wurden böse Knechte genannt. Apostel des Herrn und andere Knechte Jesu, welche die mit den Lehren der Heiligen Schrift im Widerspruch stehende Stammapostelbotschaft nicht lehrten, wurden von den aufgehetzten Geschwistern in überaus häßlicher Weise behandelt, Männer, welche der Stimme ihres Gewissens folgten und in banger Sorge um die Zukunft der Gemeinde des Herrn den Stammapostel aufmerksam machten auf den Gegensatz seiner in letzten Jahren verkündigten Lehre gegenüber dem, was er in früherer Zeit hinsichtlich des Zeitpunktes der Wiederkunft Christi lehrte und auf die damit der Kirche drohenden Gefahren hinwiesen, wurden unduldsam und lieblos aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen. In der Folgezeit wurden die Boten Jesu, welche unwandelbar am lauteren Evangelium von Christo festhielten, wie auch alle wahrheitsliebenden Geschwister, die sich unter der Leitung dieser Gottesmänner zusammengeschlossen hatten, in gröbster Weise von neuapostolischer Seite beschimpft und verunglimpft. Vom Stammapostel und manchen andern führenden Männern der Neuapostolischen Kirche wurden sie als Judasse, Verräter, Abtrünnige und Abgefallene bezeichnet, Ihnen wurden für die Ewigkeit Höllenqualen schlimmster Art prophezeit. Der Stammapostel ließ sich so weit gehen, zu behaupten, jene wurden allem Fleische ein Greuel sein. Diejenigen, welche nichts anderes getan haben, als die reine Lehre Christi gemäß der Bibel und dem apostolischen Glaubensbekenntnis zu verkündigen, durften nach der ganz unchristlichen Anweisung des Stammapostels von keinem Neuapostolischen mehr geliebt werden. Für diese, so lehrte der Stammapostel, solle man nicht einmal mehr beten. Welch ein Niedergang von christlicher Gesinnung zu abgrundtiefem Haß!

  Man war sich an höchsten Stellen der Neuapostolischen Kirche bewußt, daß in den von uns herausgegebenen Schriften eine solche Fülle von Wahrheiten enthalten ist, daß diese weder vom Stammapostel, noch von irgend jemand anderm widerlegt werden konnten, und darum hat man zu den verwerflichsten Methoden Zuflucht genommen, um die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche vom Lesen solcher Schriften abzuhalten, Dennoch wird sich die Wahrheit über all das traurige Geschehen, welches so unsagbar viel Herzeleid über viele tausend Seelen gebracht hat, Bahn brechen.

  Nunmehr ist es ja so gekommen, wie solches der Stammapostel selber am 12. September 1954 im Gottesdienst in Stuttgart sagte: «leb weiß doch, wenn ich sterben würde — was nicht der Fall sein wird — dann wäre das Werk vernichtet,» Tief erschüttert stehen wir jetzt vor der Tatsache, daß das Dogma des Stammapostels, welches in den letzten Jahren der Hauptinhalt neuapostolischer Predigt geworden war und um deswillen viele gewissenhafte Brüder und Geschwister Bitterstes erdulden mußten, den Ruin der Neuapostolischen Kirche herbeiführen wird.

  Aber so sehr bedauerlich es auch ist, daß die einst so blühende Neuapostolische Kirche einen solchen Zusammenbruch erfährt, so war doch nach der Entwicklung, welche die Neuapostolische Kirche in Lehre, Führung und Methoden in letzten Jahren genommen hatte, der jetzt eingetretene Zusammensturz eines Gebäudes, das in vieler Hinsicht morsch geworden war, vorauszusehen- Wir erkennen darin sogar die waltende Hand Gottes, die ihren Segen zurückziehen mußte von solchen, die unter seinem Namen so viel Trauriges verursacht haben.

  Möge nun niemand von Euch die uns in den letzten Jahren so oft vorgebrachten Worte wiederholen: «Wenn der Stammapostel wirklich stirbt, dann hat Jesus gelogen», denn war es schon immer eine furchtbare Entgleisung, wenn jemand so von Jesu gesprochen hat, aus dessen Mund niemals ein Wort der Unwahrheit gekommen ist, dann dürfte es jetzt wohl jedem klar sein, daß des Stammapostels Botschaft nicht göttlieber Herkunft und also verhängnisvoller Irrtum oder sogar schreckliche Unwahrheit war. Möge auch keiner mehr sprechen, wie es uns so manchesmal entgegengebracht wurde: «Wenn der Stammapostel stirbt, dann glaube ich überhaupt nichts mehr, dann gehe ich in keine Kirche mehr, dann gehe ich in die Welt und lebe meinen Neigungen usw.; denn wenn auch der Stammapostel und viele führende Männer der Neuapostolischen Kirche auf einen Irrweg geraten und in Wort und Tat vom Sinne und Geiste Christi abgewichen sind, dann kann man doch den Glauben an Gott und an seinen Sohn nicht über Bord werfen. Dann kann man das Versagen von leitenden Männern der Kirche doch nicht als Feigenblatt benutzen, um dem, der uns je und je geliebt hat, den Rücken zu kehren. Dann möge man daraus vielmehr die Folgerung ziehen, den Männern zu folgen, die bereits vor Jahren als rechte Wächter auf Zions Mauern die jetzt eingetretene Katastrophe voraussahen und ankündigten und dann als pflichtgetreue Mahner und Warner von den aus ihrer falschen Sicherheit geweckten Mitbrüdern aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen worden sind.

  Die Reichsgottesgeschichte aller Zeiten lehrt, daß wenn des Herrn Knechte von Gottes Wegen abwichen und die Ehre Gottes geschmälert und Menschenvergötterung getrieben wurde, der Herr dann andere Männer ausgerüstet hat, seinen Willen auszuführen und suchenden Seelen ein Wegweiser zum ewigen Leben zu sein. So erkennen wir gegenwärtig in aller Klarheit, daß der damals von uns so bitter empfundene Ausschluß aus der Neuapostolischen Kirche durch die Weisheit Gottes zum Guten gewandelt und damit für alle Ehrlichen und Aufrichtigen der neue Weg bereitet wurde, auf dem die wahren Anbeter das Heil ihrer Seele finden werden.

  Wir sind in der Apostolischen Gemeinschaft dem Auftrag unseres Senders treu geblieben. Wir haben uns gehalten an das Wort der Heiligen Schrift und an die unwandelbare Lehre Christi. In der ewig gleich bleibenden Liebe Jesu Christi reichen wir Euch die Hand und rufen Euch zu: «Kommt, Ihr Amtsbrüder und Geschwister, schließt Euch uns an und streitet mit uns für Jesum. Stellt Euch mit uns in den Dienst des Herrn. Ringet gemeinsam mit uns, durch die enge Pforte einzugehen. Wandelt mit uns auf dem schmalen Pfade der Selbstverleugnung, des Erduldens von Hohn und Spott um Christi willen. Dann werden wir zusammen mit Gottes Hilfe und des Heilandes Gnade das ersehnte Glaubensziel erreichen.»

  Seid uns, Ihr geliebten Brüder und Schwestern in dem Herrn, herzlich willkommen zu neuer Verbindung in der ersten Liebe.
  Die Apostel, Amtsbrüder und Geschwister der Vereinigung Apostolischer Christen des In- und Auslandes
Herausgeber: Vereinigung Apostolischer Christen, Gartenstraße 693, Zofingen

N.B.
Zie ook in de thread "Elders gelezen... " het verslag over een nieuw-apostolisch experiment in Düsseldorf-Flingern, alsmede in de thread "Het is niet ver naar Bethlehem" de berichtenserie "Die Hoffnung stirbt zuletzt".
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Brood des Levens" 1 augustus 1960

Bericht door Redactie »

@all

Hoe kom je hier nu met goed fatsoen in 's hemelsnaam ooit uit? Na al die jaren, en na alles wat er "ambtshalve" door en namens "hogere verantwoordelijke leidinggevenden, Godsgezanten naar eigen zeggen, in woord en geschrift nog aan is toegevoegd? (...) Welnu, dat is veel, véél eenvoudiger dan misschien menigeen denkt! Een tweeledige suggestie:
 • Zijn w' oprecht in onze wegen,
  dan ons pad verlicht steeds is
  ,
  smaken wij reeds hier de zegen,
  komen aan het doel gewis!
  Immer vrolijk, immer voorwaarts,
  oog en hart op 't doel gericht!
  Heerlijk schoon toch is de weg des levens,
  die ons voert van licht tot licht.


  Bron: Vierde couplet uit lied 503, NAK-gezngboek
 • [1] Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, [2] maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. [3] Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. [4] Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. [5] Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

  Uit: Filippenzen 2 (NBV)
Ten slotte:
BakEenEi schreef:(...)
 • Afbeelding

  Bron: "Die Neuapostolische Kirche von 1938 bis 1955 - Entwicklungen und Probleme"
Als er geen plaats is voor de volle waarheid, is er beslist ook geen plaats voor een volle zegen!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 20 Apr 2013, 16:01" in de thread "Het is niet ver naar Bethlehem"
én...
Redactie schreef:(...)
Om samen apostolisch te zijn helpt het om te weten wát wij geloven! In het TV-programma "Catherine zoekt God" merkte destijds iemand op: "Geloof niet méér dan jezelf wáár kunt maken!" Immers, hoe kun je anders geloofwaardig blijven? Maar was het geloof niet feitelijk een geschenk van God?! Zoals Zíjn liefde en Zíjn vrede? Als dat zo is en de Heilige Geest is onze leermeester; wat willen wijzelf elkaar dan verder nog wijsmaken?

Echte zielzorg begint met échte liefde... Echte liefde is "onbaatzuchtig".

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 26 Apr 2013, 14:51" in de thread "Fase 2: samen apostolisch!"
... en heel praktisch:
BakEenEi schreef: (...)
Ook was er een broeder die in het verleden wel eens enkele bijeenkomsten van de Gesprächskreis al had bijgewoond en nu de draad weer oppakte maar graag ook wat wilde zeggen. Hij gaf aan nooit te hebben kunnen begrijpen waarom het conflict überhaupt was ontstaan en dat het nog steeds niet de wereld uit is geholpen. Iedereen is hier voorbijgegaan aan het allerbelangrijkste gebod, vond hij: heb God en je naaste lief!

De volgende bijeenkomst van de Gesprächskreis in Bottrop is op dinsdagavond 7 mei aanstaande; Eichenstraße 44. Aanvang 19.00 uur en iedereen is welkom! Zie ook het artikel "Versöhnung im Herzen - Regelmäßige Glaubensgespräche der NAK und VAG in Bottrop" d.d. 21-02-2013 op de website van het (NAK-)Bezirk Ruhr-Emscher. Persoonlijk denk ik dat dit initiatief (ook in Nederland) breed navolging verdient. Op 12 maart jl. in Bottrop merkte iemand na afloop trouwens enthousiast op: "Laten wij vanaf de basis de onderlinge betrekkingen alvast zodanig aanhalen dat straks misschien alleen de -afwachtende- kerkleiding nog overstag moet!"

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 20 Mrt 2013, 18:40" in de thread "Het is niet ver naar Bethlehem"
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: "Brood des Levens" 1 augustus 1960

Bericht door ACE »

@WT, all
De stamapostel benadrukte dat de basis voor alle activiteiten gericht zijn op de persoon Jezus Christus en zijn wederkomst.

'Goed doen moet worden begrepen in de context niet alleen in het algemeen menselijke zin, maar ook in de geestelijke zin', aldus de stamapostel. 'Toon medeleven en begrip, geeft troost, versterk het geloof, bemoedig en geef hoop. Laat de liefde zijn de basis voor ons handelen.' voegde hij eraan toe.
Ik weet niet op welke doelgroep WL "goed doen" doelde, maar bovenin doet men alleen elkander goed.
Wellicht had hij net nog even de cijfers bekeken op de CA waar men het jaar wederom in de min afsloot.
Onder het nivo opziener is het pompen of verzuipen en kan niemand het in hun ogen "goed doen".
Een paracetamolletje helpt! PK heeft 1 maal een brief geschreven. Dat gaat dus nooit meer gebeuren!
TdB, wist van niks, PK was te loyaal en NK rommelde wel wat met de cijfers.

Apostel Schwarz zal zich een paar keer in zijn graf hebben rondgedraaid vanwege het hoge hypocriete gehalte
tijdens de kranslegging van WL.

Kortom, de slapende zielen in dit aposteldistrict zijn nog verder in slaap gesust.
Het is te hopen dat ze wakker zijn als De Bruidegom komt!

Groet,
ACE

Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: "Brood des Levens" 1 augustus 1960

Bericht door Lmg »

@ All,

In aansluiting op bovenstaande artikelen uit Der Herold van de Apostolische gemeinde (VAG)
het volgende.
Ik las in de Unsere Familie nr. 7 van 1955 uit een dienst van St.Ap. Bischoff de volgende uitspraak.
DER LIEBE GOTT KENNT MICH, UND ICH KENNE AUCH DEN LIEBEN GOTT !
Deze en vele andere uitspraken van de man die de dood niet zou meemaken, tonen de torenhoge
arrogantie van een toen 85 jarige verknipte man die men zag en ziet als de Petrus van de eindtijd.
Ook nu nog wenst de kerkleiding op geen enkele manier afstand te doen van de vele Godslasterende
uitspraken.
Wanneer zal de kerkleiding van nu gaan inzien dat het roer echt helemaal om moet.

Lmg

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Brood des Levens" 1 augustus 1960

Bericht door Redactie »

@all

Om elkaar als "geloofsgenoten", zoals stamapostel Leber het belichtte onder verwijzing naar Galaten 6 vers 10 (in de kerkdienst voor ambtsdragers en leerkrachten in Hilversum, op zaterdagmiddag 20 april 2013), beter te begrijpen, zal de onderstaande tekst uit Lucas 3 verhelderend kunnen werken:
 • [7] Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? [8] Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! [9] Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’
  [10] De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ [11] Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ [12] Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ [13] Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ [14] Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’


  Uit: Lucas 3 (NBV)
Nou, daar sta je dan met je goeie gedrag! Nietsvermoedend kom je in groten getale aanlopen en dan word je door Johannes bij de kraag gevat in termen van "Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat... " Zo iemand zou in ons land meteen aan een elektronische enkelband worden gelegd. Maar vroeger ging dat natuurlijk nog heel anders:
 • [18] Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. [19] Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, [20] voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis.

  Uit: Lucas 3 (NBV)
Desondanks eindigt deze paragraaf in de Bijbel als volgt:
 • [21] Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend [22] en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

  Uit: Lucas 3 (NBV)
Blijkbaar lieten in die tijd de mensen zich door een Godsgezant nog iets gezeggen! Het bijzondere van Johannes is vervolgens dat ook hijzelf zich het nodige laat gezeggen - door niemand minder dan Jezus Christus!

"Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen", zo werd degenen die het aanging op het hart gebonden. Logisch, want het betrof hier toch de gevreesde tollenaars (?), zouden wij nu in een reflex kunnen denken! (...) Later sprak degene in wiens voetstappen kerkleiders treden (althans; zo wil men veelal hebben dat een notaris het vooraf keurig beschrijft) diens broeders hoogst persoonlijk aan in woorden van gelijke strekking:
 • [7] Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei: ‘Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. [8] God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. [9] Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. [10] Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?

  Uit: Handelingen 15: 10 (NBV)
Wie echter roet in het eten gooit terwijl het om "Brood des Levens" gaat, bewijst in de eerste plaats zichzelf een slechte dienst. Zo kunnen liedteksten worden vervuild door op extreme wijze apostelen te verheerlijken. En het zal niemand verbazen "als ook het zout zijn smaak verliest" (vgl. Lucas 14; 34) wanneer "dienaren" zelf geen boodschap hebben aan wat zij anderen voorhouden. "Een zegenaar is iemand die zegent; niet iemand die dat alleen nog maar van plan is!"

Over "geloofsgenoten" gesproken...
 • [31] Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. [32] Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers* staan buiten en zoeken u.’ [33] Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ [34] Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. [35] Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’

  Uit: Marcus 3 (NBV)
Dát had stamapostel Leber er in Hilversum wel bíj mogen zeggen!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Plaats reactie