Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!

Bericht door Redactie »

Openbare eredienst te Hilversum, zondag 15 mei 2011. Tekstwoord: "Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt" (2 Tim. 2: 5, NBV). Voorganger: stamapostel Dr. Wilhelm Leber.
@all

Wat valt er te zeggen over de dienst in Hilversum waarin stamapostel Leber op zondag 15 mei voorging? Benieuwd naar diens lang verbeide mooie daden, namen wij inmiddels kennis van de vele mooie woorden die er gesproken zijn. Chapeau, stamapostel Leber, u bent daar werkelijk een meester in! In holle retoriek want, stamapostel Leber: iemand met hoge nood - die breng je normaalgesproken eerst verlichting. U daarentegen kwam aan met het zóveelste stichtelijke betoog. Maar daar zat nu juist niemand op te wachten; op nog méér mooie woorden; een hernieuwde poging om om de hete brij heen draaien. U had er toch van tevoren van ons bericht over ontvangen, stamapostel Leber, dat het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het hier voor elkaar had gekregen om de zaken zodanig ongelofelijk grondig op de kop te zetten dat het halve land er intussen schande van spreekt?! En wat is nota bene uw reactie?! Als slimmerik speelt u stommetje! U sprak de malafide officials (!) niet aan doch de atleten die ze voor zich laten rennen. Nu begrijpen wij pas naar wiens evenbeeld die officials te werk gaan. Precies, naar iemand zoals u - die óók alle zaken zo handig omkeert...

Het WebTeam


N.B. Voor verdere berichtgeving zie:
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!

Bericht door Redactie »

Prediking stamapostel Leber doorspekt met impliciete boodschappen (1)


@all

Ten overstaan van de "olympische ploeg" die hij aansprak zette stamapostel Leber het afgelopen zondag in telkens andere bewoordingen uiteen hoe "atleten" kunnen excelleren in de topsport welke er in de Nieuw-Apostolische Kerk kennelijk wordt beoefend, "... tot wij het doel van ons geloof hebben bereikt". Met continue spoed gaat het "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" op het einddoel aan opdat "der Herr uns bald die Vollendung schenken kann".

(...) Was het echter ondertussen maar níet zo, dat het met de aldus betrachte gezwinde spoed zelden goed heeft uitgepakt. Er worden immers ook in de hedendaagse geschiedenis van het "rijk Gods" nogal wat mensen omver gelopen! Dan hadden ze maar niet in de weg moeten staan, vindt de kerkleiding want in de hoogste versnelling op weg naar het einddoel lijken in de Nieuw-Apostolische Kerk vrijwel alle middelen te zijn geoorloofd. Als "der Herr uns (!)" namelijk maar "die Vollendung schenkt". Hij is almachtig genoeg om het eventueel naar de mate van Zijn genade nog enigszins in goede banen te geleiden met de afvallers van de wedstrijd en met de gemaakte slachtoffers. De nadruk ligt dus duidelijk bij "uns": de nieuw-apostolische christenen.
 • "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kan de wereldbevolking worden opgesplitst in enerzijds kinderen Gods, te weten nieuw-apostolische christenen (althans degenen die door de jaren heen het lidmaatschap van de Nieuw-Apostolische Kerk hebben weten te verwerven), en anderzijds -in de wereld om hun heen- "andersdenkenden" die in beginsel (want God die "soeverein" is beslist uiteindelijk) op de zegenende gaven van eerstgenoemden zijn aangewezen.

  De Nieuw-Apostolische Kerk wordt geleid door haar internationale voorzitter, momenteel "stamapostel" Dr. Wilhelm Leber, geassisteerd door districtsapostelen die de bestuursvoorzitters zijn van wereldwijd circa 20 gebiedskerken. Onder hun directe leiding staan achtereenvolgens apostelen, opzieners, oudsten, evangelisten, herders, priesters en diakenen, ambtsdragers genaamd, en daarnaast vele anderen in diverse ondersteunende functies, ook wel taakdragers genoemd.

[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!

Bericht door Redactie »

Prediking stamapostel Leber doorspekt met impliciete boodschappen (2)


@all

Enkele quotes uit de berichtgeving via het Internet van de (internationale) nieuw-apostolische kerkleiding over de dienst van jl. zondag in Hilversum:
 • Regeln für den guten Kampf

  Der internationale Kirchenleiter stellt in seiner Predigt „Regeln“ auf. Angesichts des Bibelwortes aus 2. Timotheus 2,5: „Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht.“, sprach er über die Regeln eines guten Kampfes. Die erste Regel heiße Christus in die Mitte! „Wenn man das nicht tut und Christus beiseiteschiebt, dann kann man den Herrn auch nicht erleben.“ Für die zweite wichtige Regel griff der Stammapostel auf ein Wort des Apostels Paulus zurück: „Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“ Und für die dritte Regel stellte er den Merksatz auf: Wir wollen Gnade suchen, um Gnade zu empfangen.

  Diese drei Regeln, so Stammapostel Leber, kennzeichneten auch das Wirken des Bezirksapostels deBruijn in den zwölf Jahren als Bezirksapostel. In seinen Gottesdiensten habe er immer wieder betont, wie wichtig es sei, Christus in die Mitte zu nehmen. Seine Liebe zu den vielen Glaubensgeschwistern sei dabei immer zu fühlen gewesen. Und er habe auch nach der Gnade gesucht, sei demütig gewesen und habe dem Herrn die Ehre gegeben. „In ihm haben wir ein Vorbild dafür, was es bedeutet, recht zu kämpfen.“
  Bron: http://www.nak.org/de/news/news-display/article/17253/, website van de "Neuapostolische Kirche International"
  Die Neuapostolische Kirche Niederlande hat einen neuen Bezirksapostel: Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen) betreut künftig einen weitere Gebietskirche. Er folgt Bezirksapostel Theodoor J. de Bruijn nach.

  (...)
  Aus Anlass der Inruhesetzung ihres langjährigen Weggefährten waren auch die aktiven europäischen Bezirksapostel [Armin Brinkmann, Michael Ehrich, Wilfried Klingler, Markus Fehlbaum, Bernd Koberstein, Rüdiger Krause, Wolfgang Nadolny, Jean-Luc Schneider; red.] und einige Ruheständler [Karl-Heinz Schumacher, Armin Studer, Hagen Wend; red.] nach Hilversum eingeladen.
  Bron: http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... derlanden/, website van de "Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R."
  Op zondag 15 mei 2011 hield Stamapostel W. Leber een kerkdienst in Hilversum, die live naar diverse ontvangststations in Nederland en Malta per satelliet werd uitgezonden. Hij werd begeleid door alle Europese Districtsapostelen.

  (...)
  De Stamapostel had als basis voor deze dienst het bijbelwoord 2: Timoteus 2: 5 genomen: ‘Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt.’

  Hij projecteerde dit bijbelwoord op de huidige tijd. Zoals Apostel Paulus, vergeleek hij het geloof met een westrijd. In dit bijbelgedeelte wordt er gesproken over een atleet. Het is niet altijd gemakkelijk om het geloof te behouden of zoals met atleten: het is niet altijd gemakkelijk om in je baan te blijven. De Stamapostel bracht enkele regels in het geestelijk leven onder de aandacht van de toehoorders.
  • 1. Christus in het middelpunt plaatsen
   2. Liefde in je omgeving betonen
   3. Om genade bij God vragen, waarbij je ook genade van Hem mag verwachten
  (...)
  Afsluitend gingen de Duitse Districtsapostelen W. Klingler (Hannover) en W. Nadolny (Berlijn) nader in op de vergelijking van het geloof met een atletiekwedstrijd.
  Bron: http://www.nak-nl.org/joomla/, website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
Welbeschouwd kwam de prediking neer op het volgende:
 • "Feitelijk is districtsapostel De Bruijn -zo spreekt door mij, stamapostel, thans de Heilige Geest- toch wel het begenadigde toonbeeld van een geloofsheld zoals ik het God toewens dat ook u krachtens het nieuw-apostolische geloof nog succesvol wordt, namelijk door -ten overstaan van alle onwetenden onder uw naasten- de regels in acht te nemen waaraan hij zich de laatste twaalf jaar al steeds heeft gehouden".
Waarvan akte: een zalig- en heiligverklaring ineen, en zulks nog wel bij het bereiken van de pensioengerechtigde 65-jarige leeftijd... Dát hebben ze in de kerk van Rome nog niet vertoond!

(...) En dan wendt de gelauwerde zich nog eenmaal tot diens beoogde navolgers. Bedeesd (of was het timide?) spreekt hij een enkel woord en sluit hij veelzeggend af met een bekend citaat van zijn voorganger, districtsapostel Gijsbert Pos:
 • "Kleine Menschen reden übereinander, mittlere Menschen reden über das Wetter, große Menschen reden über die Zukunft."

[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!

Bericht door Redactie »

Prediking stamapostel Leber doorspekt met impliciete boodschappen (3)


@all

Over de toekomst gesproken; de toekomst van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bleef afgelopen zondag met name nog in nevelen gehuld, maar misschien komt daar wel snel verandering in: "Eine intensive Hollandwoche liege vor ihm, schreibt der neue Bezirksapostel für die Niederlande, Armin Brinkmann aus Dortmund", zo valt het inmiddels te lezen in het betreffende persbericht uit Zürich. Veel extra tijd voor de wederopbouw (!) in ons land zal districtsapostel Brinkmann daarna vermoedelijk niet hebben want deze nieuwe leidinggevende voor Nederland heeft nog heel wat méér "ontwikkelingsgebieden" onder zijn hoede:
Hoe zal het dus gaan? Er zal een stevige oostenwind opsteken waarbij het principe geldt "I say it only once!" Omdat het van districtsapostel Brinkmann bekend is dat hij zich in het Nederlands tot de voorgangers zal willen richten, komt het goed uit dat dezen aanstaande zaterdag naast hun echtgenotes mogen zitten. Dan kan men een beetje op elkaar letten om te voorkomen dat sommigen, mogelijk overweldigd door plannen en louter succesverhalen, van verbazing van hun stoel vallen. Als nooit tevoren zal het enthousiasme toeslaan. Nooit had men gedacht dat "apostolisch-zijn" zo'n feest kan worden als het nu opeens zal toeschijnen!

In een oogwenk zal aanstaande zaterdagmiddag "het verleden zijn betreden". Over oplopende miljoenenverliezen in Nederland hoeft niemand zich nog te bekommeren want in Nordrhein-Westfalen tellen zulke sommen geld als peanuts. Kortom, vanaf nu gaat het stroomopwaarts. Nieuw-apostolischen zijn bij uitstek de gelovigen die weten (dan wel aanstaande zaterdag komen te weten) hoe zij zich als kinderen Gods voor de samenleving kunnen inzetten. Hun hulp komt overal in de wereld van pas! Al doen anderen hetzelfde, zoals humanisten, opportunisten of trappisten; er zal nooit een hoger loon aan verbonden zijn dan wanneer je je gaven en krachten (afgezien van allereerst vanzelf "de tienden") in dienst stelt van de Heer (Dr. Wilhelm Leber - de bewindspersoon die bij de mannen de winnende atleten aanwijst en huldigt). Apostolisch-zijn wordt een prijzenswaardige life-style. Vroeger had je openbaar, protestants-christelijk of katholiek. Welnu, dat is binnenkort voorgoed voorbij. Wees trots op je genaderijke "uitverkiezing", lééf nieuw-apostolisch!! :shock:


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optre

Bericht door Redactie »

Prediking stamapostel Leber doorspekt met impliciete boodschappen (4)


@all

Voordat er nu echter te vroeg wordt gejuicht, stamapostel Leber wordt volgend jaar 65 en districtsapostel Brinkmann het jaar daarop. Er zitten dus enkele aardverschuivingen aan te komen. "Bouw niet op het zand van miskennen!" Wat Nederland betreft liggen er bovendien de nodige gerechtelijke uitspraken plus de daarmee samenhangende tenuitvoerleggingen van vonnissen in het verschiet... Toekomstmuziek weliswaar, maar tóch.

Overigens werd jl. zondag door stamapostel Leber tevens de impliciete boodschap afgegeven dat als het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland in zakelijk opzicht aanstonds al enige blaam zou kunnen treffen, níet districtsapostel De Bruijn daar achteraf door hem op wordt aangekeken. Immers, wie ondanks de voorkennis van een strafaangifte tegen betrokkene, allerhande juridische procedures, beslagleggingen op zowel onroerend goed van de kerk zelf als van enkele van haar hoogste dienaren en daarenboven bij betrokkene in privé een recente dagvaarding wegens laster, als meest gezaghebbende "Godsgezant" ter wereld een bevriende "atleet" welhaast tot heerlijkheid bevordert, maakt zo iemand daarmee nagenoeg voor het leven onschendbaar. Wát er derhalve verder ook gebeurt, aan de uitnemende verdiensten van districtsapostel De Bruijn zal het op voorhand niet liggen. Dit nu betekent evenwel dat apostel Peter Klene (!) vroeg of laat oneervol (!) het veld zal moeten ruimen, eventueel vergezeld van opziener Kamstra. En dat verklaart waarom hun positie binnen "de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van-de-toekomst" afgelopen zondag niet nader werd omschreven of aangeduid... Op zijn minst opvallend waren daarom ook de bewoordingen waarmee districtsapostel De Bruijn het klimaat typeerde binnen het internationale kerkbestuur waarin hij zitting had: diens "collega's" keken niet daar datgene waarin onder hunzelf (!) iemand wellicht te kort schoot, doch veeleer deed voor een ieder van hen het positieve ertoe. Je kon er jezelf zijn, aldus districtsapostel De Bruijn... die volgens stamapostel Leber alles had gedaan om voor de "kinderen Gods" -in Nederland en in de vanuit Nederland verzorgde gebieden elders op de wereld- tot zegen (!) te zijn.

Gold dat laatste nu ook maar voor de kerkelijke ambtsdragers in met name Nordrhein-Westfalen want die kregen, zoals wij onlangs uitgebreid meldden, van een ander (...) immers juist te horen:
Het is maar dat u het -van districtsapostel Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen)- van tevoren weet:

"Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!

Bron: Redactie op "za 26 feb 2011, 21:58"
Het bovenstaande bewijst eens te meer dat de Nieuw-Apostolische Kerk is opgebouwd uit twee gescheiden werelden - waarbij de districtsdienaren (die hierdoor per definitie opportunisten moeten zijn) worden geacht de meest uiteenlopende realiteiten schaamteloos met elkaar te verbinden. Dit bizarre verschijnsel werd op dit Forum o.a. uit de doeken gedaan in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk", waarbij het gaat om een vijftal berichten door BakEenEi, respectievelijk op "wo 27 okt 2010, 21:36", op "wo 27 okt 2010, 21:37", op "wo 27 okt 2010, 21:38", op "wo 27 okt 2010, 21:38" en op "wo 27 okt 2010, 21:39".

Het zal niet eenvoudig zijn om niet volkomen in de war te geraken door alle geschetste inwendige tegenstrijdigheden bij de Nieuw-Apostolische Kerk. "Het motief moet zijn: liefde", zo sprak stamapostel Leber gedecideerd. Op zo'n moment denkt men waarschijnlijk "Halleluja!", maar kijk vervolgens níet naar de bijbehorende daden van diezelfde stamapostel Leber. Brieven laat hij inhoudelijk onbeantwoord of een ingehuurde persvoorlichter handelt de ingekomen stukken af met een of andere standaardtekst. Hetzelfde geldt in de praktijk voor districtsapostel Brinkmann. Vanaf de districtsdienaren in feite hoeft niemand ooit op een serieuze reactie te rekenen.

"Hoge dienaren" in de Nieuw-Apostolische Kerk staan boven de wet - voor zover het aan henzelf ligt. Ieder heeft zich bij hen overal maar voor te verantwoorden maar zijzelf verantwoorden zich niet. Ja, men zegt: "Tegenover God!" Het (goddelijke) gezag binnen deze dóór en dóór hiërarchisch gestructureerde organisatie, of het nu gaat om geestelijke zaken of om welke bedrijfsmatige aangelegenheid dan ook, berust bij de oppermachtigen; bij de aller- allerhoogste dienaren, waarbij zelfs districtsapostelen pas gewicht in de schaal leggen inzien zij een kapitaalkrachtige of anderszins invloedrijke achterban vertegenwoordigen. Zodoende wordt deze internationale kerk (met tussen de tien en elf miljoen ingeschreven leden) geregeerd door ongeveer zeven personen. Om die reden was van districtsapostel De Bruijn feitelijk alleen diens stemrecht relevant. Wie dan op beslissende momenten geen ruggengraat toont wordt op enig moment "in de hoogste kringen" geprezen voor een fijne "deemoedige" opstelling. Een ieder heeft daarvan afgelopen zondag getuige kunnen zijn.

Wat was nu echter voor districtsapostel De Bruijn bijvoorbeeld zo'n beslissend moment?!


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!

Bericht door Redactie »

Prediking stamapostel Leber doorspekt met impliciete boodschappen (5)


@all

Een toen weliswaar al royaal gepasseerd beslissend moment kwam pijnlijk aan het licht tijdens de (tweede) Europese Informatieavond op 4 december 2007. Zie het desbetreffende omstreden "Drave-document". Blijkbaar had óók districtsapostel De Bruijn van tevoren diens fiat gegeven aan de hoogst ongelukkig geformuleerde inhoud ervan, al zou hij later desgevraagd verklaren voor die inhoud niet verantwoordelijk te zijn geweest. Alles goed en wel, maar dan ben je natuurlijk wel degelijk verantwoordelijk voor de gevolgen (!) wanneer je er in het voortraject actief werk van hebt gemaakt om zo veel mogelijk gelovigen -onder wie met name tevens jongeren- in de kerkbanken te krijgen wanneer die dubieuze inhoud met jouw voorafgaande instemming voor het voetlicht wordt gebracht. Met de aangerichte gevolgen kon districtsapostel De Bruijn echter niet zo zitten, zo moesten velen naderhand constateren. Hij volstond er liever mee er tegenover vragenstellers blijk van te geven achteraf aan stamapostel Leber "duidelijk" te hebben gemaakt dat het beter was geweest indien er rekening was gehouden met bepaalde "cultuurverschillen" (?!).

Aan wat er plaatsgreep op 4 december 2007 lag echter een reeks (!) van eerdere beslissende momenten ten grondslag, zoals vanuit het internationale kerkbestuur de ontegenzeglijke steun ten aanzien van een verbijsterend vinnig statement dat stamapostel Richard Fehr op 18 april 2004 had afgegeven tijdens een dienst in Bad Blankenburg. Hij zei toen onder andere:
„Liebe Geschwister, nun noch etwas. Ich wollte zuerst nichts darüber sagen. Aber es liegt mir einfach zu oberst in meiner Seele, wenn ich in diesem besonderen Gebiet bin und wieder einmal im Apostelbereich Sachsen-Thüringen dienen kann. Vor vielen Jahren kam es hier zu einer großen Spaltung. Blühende Gemeinden sind auseinander gerissen worden. Von hundert sind vielleicht noch drei oder vier geblieben. Eine neue Richtung ist entstanden. Man hat sich vom Stammapostel gelöst, obschon es das Dümmste ist, was man machen kann, wenn man apostolisch ist. Immer noch hat es Seelen hier, die jenen Weg gehen. Geschwister, vergessen wir sie nicht. Beten wir für sie! Wenn es möglich ist, möge die Liebe und Gnade Gottes den einen oder anderen zurückführen zur Mutter. Das wäre eine Freude im Vaterhaus wie im Bild vom verlorenen Sohn, als er zurückkam. Meine Brüder und Schwestern, beten wir vermehrt dafür (...) und geben wir im rechten Augenblick am rechten Ort ein mutiges, aber auch liebevolles, freundliches Wort des Zeugnisses. Es ist noch nicht aller Tage Abend! Geschwister, (...) von den Letzten, die hereingebracht werden sollen, sind vielleicht auch von denen welche dabei. Wenn sie meine Worte hören sollten, auf irgendwelchen Wegen oder Umwegen, sage ich heute für diese Seelen: Kommt zurück zur Mutter, die Tür ist sperrangelweit offen, aber auch unsere Herzen sind offen!“

Bron: http://www.naktuell.de/0404/0404002.html, NAKtuell
Zulke uitlatingen hebben uiteraard een averechtse uitwerking. Hoe dan ook, op 4 december 2007 werd de agenda gedicteerd door stamapostel Wilhelm Leber. Naadloos sloot hij aan op wat in 2004 was uitgelegd als een "ruk naar rechts" bij het internationale kerkbestuur, waarvan districtsapostel De Bruijn vanzelf een van de leden was die door zijn meer invloedrijke "collega's" vooral werd geacht aan het in projectgroepen bekokstoofde beleid gedoogsteun te verlenen. Uiteindelijk zou men na 4 december 2007 per saldo géén boodschap meer hebben aan geluiden als in de onderstaande reactie in 2008 van een lezer bij Glaubenskultur:
Als stamapostel Leber er nu dus gewag van maakte hoe fijn het voor hem altijd is geweest dat districtsapostel De Bruijn zijn "Arbeit" heeft ondersteund, gaat hier de impliciete boodschap achter schuil dat het op beslissende momenten aan diens "gedoogsteun" níet ontbrak! Zo blijkt ook in het "werk Gods" de ene dienst de andere waard te zijn...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!

Bericht door Lmg »

Het principe was altijd al ,, De stamapostel springt in de sloot, dan springen wij als
navolgers ook in de sloot,,
Navolgen tot het laatste al het andere is vrijloop ( St Ap Streckeisen )
Het navolgen van Christus is iets geheel anders.
Tragisch hoe vele Nieuw-apostolischen geheel of gedeeltelijk betoverd zijn.
Alle leugen en valsheid komt openbaar.

Groet Lmg

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!

Bericht door Redactie »

Prediking stamapostel Leber doorspekt met impliciete boodschappen (6)


@all

Een impliciete boodschap ging ook uit van de door hun gezamenlijke aanwezigheid gedemonstreerde "eenheid en verbondenheid" onder de Europese leden en oud-leden van het internationale kerkbestuur: wij, districtsapostelen onder elkaar dragen onze (oud-)collega, vriend en -last but not least- geloofsbroeder De Bruijn een warm hart toe, achting alsook eerbied, en wij hechten eraan deze gedenkwaardige ogenblikken met onze dierbare stamapostel, hem en zijn gezin te delen; als onze stamapostel hem nu een voorbeeld noemt in de geloofsstrijd, zijn wij ons ervan bewust wat er op leidslieden in het "werk Gods" gedurig afkomt en weten wij ook de volharding op de juiste wijze en waarde te schatten waarmee districtsapostel De Bruijn diens verantwoordelijkheden onversaagd waarmaakte en hij in "de goede strijd" (dee)moedig staande bleef.

Het bovenstaande illustreert de kwalijke geloofspraktijk op het hoogste bestuurlijke niveau in deze religieuze organisatie, met dien verstande, dat "deelgenoten in de strijd" aldaar "uit naam van God" (!) en welhaast gewoontegetrouw aan elkaar de hoogste rapportcijfers toespelen. Van volgelingen wordt verwacht dat men deze exclusieve gang van zaken omarmt als zijnde door God verordonneerd. Ondertussen schijnt het vrijwel niemand op te vallen dat het en-passant als algemeen bekend wordt verondersteld wát er onder de "strijd", die dan kennelijk telkens weer zo uitzonderlijk succesvol tot een heel goed einde was gebracht, in de voorkomende gevallen feitelijk mocht worden verstaan. Niemand vraagt zich zeker af welke vijanden er (meedogenloos) verslagen zijn! Het maakt ook schijnbaar niemand "een bal" uit of er misschien nog slachtoffers te verzorgen zijn die door de wapenbroeders, voor wie in het "werk Gods" reeds op aarde de lauwerkransen zijn weggelegd, ten onrechte (!) voor vijanden waren aangezien. God redt zich er wel mee, is blijkbaar de gedachte: waar gehakt wordt, vallen nu eenmaal spaanders. Het (tweedaagse) feestje dat wij nu vieren, al hebben wij het zelf georganiseerd, is ons van harte gegund... Dankbaar maken wij gebruik van de dankoffers.
 • "Wij als hoogste deemoedigen van het internationale kerkbestuur; wij achten onszelf bevoegd om over onszelf te oordelen. Wee degene die er schande van spreekt!"
(...)


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!

Bericht door Redactie »

Prediking stamapostel Leber doorspekt met impliciete boodschappen (7)


@all

Wat vele ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk -getuige de berustende houding die men gedurig uitstraalt- zich blijkbaar onvoldoende realiseren is, dat alle dingen níet gaan zoals Hij het wil (vgl. het refrein van lied 398: "Want alles moet gaan zo Hij het wil! Zwijg, wees stil! Zwijg, wees stil!") doch zoals "hoge dienaren" het regisseren namens het internationale kerkbestuur!!

In Zijn werk (!) daarentegen kan er geen enkel misverstand bestaan over de hoogste prioriteiten. Die staan immers vast! Daarom: wat zich níet verdraagt met de Liefde van God, welke net als Zijn vrede alle verstand te boven gaat (vgl. Fil. 4: 7), behoort met grote vastberadenheid uit de weg te worden geruimd. Van hun verantwoordelijkheid daarbij zijn kerkelijke ambtsdragers zich spijtig genoeg ál te vaak... veel te weinig bewust...

Dat wij nu in de Nieuw-Apostolische Kerk moeten vaststellen dat "natuurlijke" en geestelijke zaken -hopeloos verwarrend- met elkaar tot één geheel zijn gesmeed, waardoor "hoge dienaren" zich in de praktijk niet meer laten aanspreken op misstanden, kennelijk voortkomend uit hun zucht om voornaam te zijn en over anderen de baas, ondanks op meerdere terreinen evidente incompetenties, is ronduit alarmerend. Dát is er op het ogenblik aan de orde. Maar diezelfde "hoge dienaren" doen angstvallig hun best om deze zaken vooral NIET op de agenda te krijgen. Ondertussen hebben honderden, duizenden zielen de kerk verlaten doch beslist níet per se door ieders ongeloof. Nota bene in het Vaderhuis voelde men zich níet meer veilig en geborgen in Jezus' armen!! Waar kwam dat door?! Doordat de hoofdzaak níet de hoofdzaak is!!

Alsof de secularisering huishoudt in het werk Gods, moeten offerontvangsten tegenwoordig worden aangewend om bijvoorbeeld in Oberhausen een heuse woonwijk te laten verrijzen. Bij de werkgelegenheid die dit project oplevert heeft districtsapostel Brinkmann diverse interessante banen in de aanbieding. Doch let wel: dan moet je voortaan niet meer "hardop" willen denken! Met een mooi salaris wordt je "verzet" afgekocht.

Maar het ís helemaal niet de secularisering die in het werk Gods (!) om zich heen grijpt. Wat er aan de hand is, is veeleer "een ongelofelijk stuk branchevervaging" bij kerkbesturen. De hoofdzaak is allang niet meer de hoofdzaak! "Districtsapostelen" en "apostelen" antwoorden niet (meer) op brieven en berichten van zielen die dáárdoor in geestesnood zijn geraakt!! In plaats van zich vol overgave te wijden aan zielzorg gaf men zich over aan geldzaken, bouwzaken of wat dan ook.

Afgelopen zondag diende niet de Heilige Geest doch regisseerde een "stamapostel". Natuurlijk: inmiddels zal menigeen wel verwachtingsvol uitkijken naar opzienbarende resultaten van het organisatietalent van districtsapostel Brinkmann. Echter: wat voor resultaten staan hem feitelijk voor ogen? Als het er níet in de allereerste plaats (!) om gaat dat zielen die het in Zijn werk (!) moeilijk hebben (gekregen), (alsnog) worden geholpen waarbij hijzelf (!) als Godsgezant het voorbeeld geeft, klopt het niet!!

Het is de hoogste tijd ervoor geworden dat ambtsdragers doorzien hoe er in de Nieuw-Apostolische Kerk leiding wordt gegeven. "De agenda" wordt bepaald en ingevuld door de allerhoogste dienaren. Op hun wenken staat iedereen op of gaat men weer zitten. Op hun wenken reizen voorgangers met hun echtgenotes naar Hilversum, waar vervolgens het programma wordt afgedraaid zoals die allerhoogste dienaren het in hún agenda hebben staan. Zíj maken wel uit wat er aan de orde zal komen, en wat níet. Bovendien werd al de impliciete boodschap afgegeven dat districtsapostel Brinkmann heel wat meer aan zijn hoofd heeft dan wat hem als supervisor nu tevens in Nederland te doen staat. Zijn "agenda" heeft dus al bij voorbaat aan allen opgelegd dat er géén tijd zal zijn om in alle rust ook díe zaken te bespreken, welke niet gauw in het voorbijgaan kunnen worden afgehandeld. Maar dat is helemaal fout!! Vanwaar dit ontwijkende gedrag waardoor men zich overduidelijk afwendt van belangrijke oorzaken voor hier en daar al de meest ernstige gevolgen?! (...) De ambtelijke top in deze kerk voelt op de klompen aan dat men in menig opzicht de hand heeft overspeeld. Dan kijk je weg, dan ontloop je je verantwoordelijkheden, dan vind je dat de liefde (zonder hoofdletter) alles bedekt, dan volg je "strijdvaardig" je eigen dubbele agenda, zij het ten koste van anderen die aan jouw onhebbelijkheden ten prooi vallen - naasten!! Werkt het zo in Zijn werk? Néé, in deze kerk!!


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optre

Bericht door Redactie »

Prediking stamapostel Leber doorspekt met impliciete boodschappen (8 - slot)


@all

Zouden de voorgangers morgen in Hilversum worden verwacht voor een "dienst" met districtsapostel Brinkmann, of zou hij juist graag als naaste in hun besloten midden willen zijn en een open gesprek met ze aangaan waarbij een ieder wat kan inbrengen? Maar dan wél zó, dat deze overlegsituatie zegenrijk uitwerkt! Juist aan zegen immers heeft het in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de laatste jaren enorm ontbroken. Zegen van de Allerhoogste, wel te verstaan. Voorgangers die open en eerlijk zijn, kunnen prima aangeven waardoor het voor kinderen Gods in Zijn huis -voor zover het het onderdak betreft in de kerkgemeenten waaraan zij leiding geven- stilaan onherbergzaam (!) heeft kunnen worden...

"De eerlijken en de oprechten zal Hij het laten gelukken!", zo klonk het vaak uit "de mond Gods" "vanaf het altaar". Dat was in de "wél aangename tijd" in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Toen werd er nog naar je omgezien, door de dienaren. Later ging er een andere wind waaien, vanuit het oosten. Sindsdien werd het uiterlijk opeens belangrijk: geen snorren en baarden e.d., en de "feestkleding" werd ingevoerd. Als het aan de buitenkant maar allemaal schone schijn was... ter ere van... de "hogere dienaren". Al snel vonden dezen dat dienende broeders voortaan beter ambtsbroeders konden heten, of ambtsdragers. En: hoe hoger het ambt, des te meer aanzien werd er nu aan "opgehangen". Hoog, hoger, hoogst.

Natúúrlijk was die ontwikkeling voor God een doorn in het oog!! Het ging er toch om dat Zijn verwarmende Liefde (met een hoofdletter) vertroosting kon bereiden? Dat Zijn bezielende Heilige Geest de werkende zou zijn? Dat een geloof "als een mosterdzaad" óók nog zou meetellen? Dat hoofd- en bijzaken uit elkaar werden gehouden? Dat wie in geestelijk opzicht verwond was geraakt, balsem voor de ziel zou mogen ontvangen? Dat dienaren (!) zouden díenen in plaats ervan dat zij gingen heersen?

Voelt u wel aan waar het in Zíjn werk binnen "de Kerk" écht om gaat? Of... laat u zich meevoeren door "De Nieuwe Zakelijkheid"? Nee, niet in de architectuur maar bij de totale afbraak van Zijn werk in de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland)!! In Zijn werk heb je je eigen karakter en je eigen volle verstand voluit nodig want willoze werktuigen in de hand van "hoge(re) dienaren", voor welke functionarissen er in Zijn werk overigens in het geheel géén emplooi is (!), zijn er in deze kerk helaas al in overvloed.

Zondag vroeg stamapostel Leber om een "mede-betuiging" van de districtsapostelen Klingler en Nadolny. Van eerstgenoemde is het bekend dat hij onlangs de districtsoudste Thomas Feil liet vallen en van de tweede weten wij dat hij enkele weken geleden een apostel uit Kazachstan publiekelijk voor schut liet zetten. Na hun "dienen", waarbij beiden zich hielden aan het opgegeven onderwerp, namelijk atletiek, sprak de gemeente "Amen"!! Niemand stond op om een brandende vraag te stellen. Vermurwd.

Zouden de voorgangers morgen in Hilversum wel weten wat ze er moeten zoeken?

(...) Nu kan de gedachte opkomen: maar onze stamapostel heeft er zondag toch speciaal nog op gewezen dat het er bij de Liefde van God juist om gaat -in tegenstelling met wat Ananias en Saffira heimelijk deden- níets achter te houden? Met andere woorden: waarom nu desondanks op dit Forum zo'n massieve stroom van -vernietigende- kritiek?! De dienaren en de broeders en zusters die zondag de dienst hebben bijgewoond zullen die ongetwijfeld goedbedoelde raadgevingen van de stamapostel toch wel ter harte willen nemen? Wáárom moet er nu zo nodig twijfel worden gezaaid? Wáárom wordt "de arbeid" van onze stamapostel, die in zijn hoge opdracht werkelijk niet te benijden valt, continu in een kwaad daglicht gesteld?! (...)

De eenvoudige reden daarvan is, zoals wij het eerder in deze thread ook al aangaven, dat stamapostel Leber wel veel mooie woorden spreekt doch dat zijn daden daarbij nogal in de schaduw staan, bijvoorbeeld voor wat betreft de "verzoening" die hij enkele jaren geleden ogenschijnlijk nastreefde. Alles bleef bij een schertsvertoning en enkele schijnbewegingen. Hieraan verleende districtsapostel Brinkmann diens volle medewerking (!), zodat alles op niets uitliep. Sindsdien horen wij er niets meer van. Logisch, want het waren achteraf bezien alleen maar populaire uitspraken voor de Bühne die op de Europese Jeugddag 2009 in Düsseldorf van het 40.000-koppige publiek een applaus opleverden... Hetzelfde geldt voor een wezenlijk oecumenische omgang met andersgezinde christenen. Het internationale bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk is daarin namelijk beslist níet oprecht geïnteresseerd! Als men het anders voorwendt is dat niet eerlijk. Zo was in Düsseldorf op 24 mei 2009 de plaatselijke Raad van Kerken ook niet eens uitgenodigd!

De enige handreiking van stamapostel Leber naar slachtoffers van hardvochtig handelen van "collega's" (m.n. in de jaren '50 van de vorige eeuw) bestond er -tijdens de Europese Jeugddag 2009- uit dat hij opmerkte:
Stammapostel:
Jetzt wollen wir uns auf das Heilige Abendmahl einstimmen. Da strecken wir die Hand zur Versöhnung aus, wollen einander vergeben um selbst Gnade zu empfangen.

Ich möchte hier noch für mich, für unsere Kirche einen Gedanken anfügen. Wir haben unter uns auch Vertreter der Vereinigung Apostolischer Gemeinden (VAG), die uns sehr willkommen sind. In der Vergangenheit war das Verhältnis durch bestimmte Vorkommnisse so, dass man sich mehr oder weniger aus dem Weg gegangen ist, um nicht zu sagen, sich bekämpft hat, sich vielleicht auch weh getan hat. Ihr Jugendlichen kennt das sicherlich nicht im Einzelnen, habt aber vielleicht von den Eltern, von den Amtsträgern schon darüber gehört. Ich will es kurz machen. Hier ist nicht der Ort, das alles aufzuarbeiten, aber ich will hier noch einmal deutlich bekunden: Ich strecke auch im Namen der Kirche die Hand zur Versöhnung aus. Wenn man Versöhnung sucht, schließt das ein, dass man zugibt, dass auch auf der eigenen Seite Fehler gemacht worden sind. Das will ich gerne hier in der Öffentlichkeit eingestehen ohne ins Detail zu gehen. Ja, es sind auch von unserer Seite, von der Seite der Neuapostolischen Kirche, Fehler gemacht worden. Wir strecken die Hand zur Versöhnung aus.

Bron: "Am 24. Mai 2009 hielt Stammapostel Wilhelm Leber, geistliches Oberhaupt der neuapostolischen Christen einen Gottesdienst in der LTU arena in Düsseldorf."
Dat houdt dus om precies te zijn in voor slachtoffers (!) die het rechtstreeks aangaat: laten wij ten eerste vaststellen dat uzelf niet vrijuit gaat, maar wij willen van onze kant heus wel toegeven dat óók wij soms niet zonder fouten zijn... Sympathiek, he? En ook o zo eerlijk en oprecht. Maar was dat wel écht zo?! Na de Europese Jeugddag kwam het voor stamapostel Leber in elk geval pijnlijk uit dat het bestuur van de VAG (in Nederland: GvAC) helemáál niet vertegenwoordigd was geweest!! "Im Ruhestand befindliche Führungskräfte der VAG, die bis zum 23.Januar 1955 als Amtsbrüder der NAK tätig waren, haben dort auf Einladung der NAK KL teilgenommen", aldus één van dezen achteraf.

Oók jl. zondag wilde stamapostel Leber het het liefst maar weer zo "kurz" mogelijk "machen". Hij vatte de wereldproblematiek in Nederland -tegenover districtsapostel De Bruijn- uiterst knap als volgt samen:
Stammapostel:
"Nun war sicherlich auch nicht alles richtig, das hast Du selber zum Ausdruck gebracht. Wir sind alle ja in derselben Situation, denn keiner von uns kann sagen, dass er fehlerfrei ist."

Bron: Franz-Christian Schlangen aus Karlsbad, 20-05-2011 05:48", Glaubenskultur-Magazine
En zo is dan in een paar woorden alles gezegd... Tenminste, "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis". De impliciete boodschap was hier dus: als het om onszelf gaat, kunnen wij er als "Godsgezanten" verrassend kort over zijn. Vervolgens moet dan schijnbaar uit naam van God "de zee der vergetelheid" haar veelbetekenende naam eer aandoen. Discussie gesloten en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd...


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Plaats reactie