op verzoek uittreding bekend gemaakt

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

op verzoek uittreding bekend gemaakt

Bericht door zefyr »

In het (recente) verleden werden uitgetreden leden van de Nieuw-Apostolische Kerk doodgezwegen. Er werd meestal geen ruchtbaarheid gegeven aan het vertrek van 'afvalligen'. Zij waren immers van het smalle pad afgeweken... Slechts in de achterkamertjes werd erover gesproken. Er blijkt een kentering zich af te spelen in de NAK NL. Sinds...? Aan de hand van een zeer recent voorbeeld zal ik dit illustreren.

Zondag 21 juli jongstleden werd na de kerkdienst in de NAK Ljouwert, Emmakade 1-bis Noordzijde, op uitdrukkelijk verzoek bekend gemaakt, dat Ria Paasman (1949) is uitgetreden uit de NAK NL. Zij is de kleindochter van apostel B.F. Paasman (1946-1948) en de dochter van priester Jan Paasman. Vanaf haar geboorte heeft zij deel uitgemaakt van de NAK Ljouwert. In haar dagelijkse leven was ze als muziekpedagoge en -docente (dwarsfluit) werkzaam.

Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: op verzoek uittreding bekend gemaakt

Bericht door Lmg »

@ All,

Ria Paasman zal de beslissing om uit te treden uit de NAK weloverwogen hebben gedaan.
Ik ken deze Zr. Paasman niet, maar wens haar een oprecht goede verdere toekomst.
Een dergelijke stap te zetten is beslist niet eenvoudig en daarom vind ik het moedig dat iemand
een duidelijke keuze maakt en dit ook in alle duidelijkheid aan de gemeente middels de voorganger
laat bekend maken.
Het bekend maken van een uittreding is wel eens vaker gebeurd in de laatste jaren, oa in de gem. Haren (gr)
is enkele jaren geleden meegedeeld dat een vroegere Priester uit deze gemeente zich had laten uitschrijven als lid van de NAK.

zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

Re: op verzoek uittreding bekend gemaakt

Bericht door zefyr »

@lmg

Na een jarenlang zelfonderzoek en vele gesprekken met de plaatselijke en landelijke kerkleiding is zij tot de conclusie gekomen, dat haar toekomst en bestemming niet in de NAK ligt, maar in de RKK. Ria Paasman zal eind dit jaar het sacrament van het vormsel ontvangen van monseigneur De Korte (bisdom Groningen-Ljouwert). De pijnpunten in de NAK is de gebrekkige opleiding van de ambtsdragers, dat tot uiting komt in een gebrekkig pastoraat en slechte en onsamenhangende prediking, de heilsnoodzakelijkheid van het apostelambt en de curieuze ontslapenenleer. Bovendien is de veelgeprezen gemeenschapszin in de NAK Ljouwert is al vele jaren geleden teloorgegaan; deze gemeenschap kenmerkt zich door loshangend zand en apathie...

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: op verzoek uittreding bekend gemaakt

Bericht door ACE »

@zefyr

Zo te zien een weloverwogen beslissing van zr Paasman. Respect!
Het is de NAK er niet meer aan gelegen een kwaliteitsslag te maken.
Juist dan komt het gemor en rumoer van onderaf.

Van inhoudsrijk prediken hoeven we niets meer te verwachten dan
dat er een pocketvorm uitkomt tegen betaling :D

Groet,
ACE

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: op verzoek uittreding bekend gemaakt

Bericht door BakEenEi »

 • Ik vraag aan de HEER één ding,
  het enige wat ik verlang:
  wonen in het huis van de HEER
  alle dagen van mijn leven,
  om de liefde van de HEER te aanschouwen,
  hem te ontmoeten in zijn tempel.


  Uit: Psalm 27: 4 (NBV)

@all

Ter info...
 • 04.10.2013 C. S. aus H.
  Ich erinnere mich noch gut an die Sonntagsschule vor 40 Jahren. Da wurde uns beigebracht, dass wir uns bei wichtigen Entscheidungen fragen sollen, wie sich der Stammapostel oder der Apostel in diesem Fall entscheiden würde. - War das etwas anderes als die Unfehlbarkeitstheorie in der katholischen Kirche ? - Auch wenn es nicht richtig ist, gebe ich gerne zu, dass ich mich sehr nach Vorbildern bei den sogen. Voraufgängern sehne. Leider resigniere ich zusehends bei der Suche danach. In unserem Bezirk haben einige Amtsträger von der aktiven Tätigkeit Abstand genommen, weil Sie an die Heilsnotwendigkeit des Apostelamtes nicht(mehr) glauben können. In einem der letzten Gottesdienst wurde uns dann mitgeteilt, dass jemand der das nicht glauben kann, aus der NAK austreten soll. Das war gleich einer Ohrfeige für all jene Amtsträger, die sich aufrichtig um eine Erklärung bemüht haben, aber von ihren Vorangängern abgewiesen worden sind. Und es war auch eine Ohrfeige für alle Geschwister, die diese Amtsträger auch heute noch schätzen. Wie hätte sich das Christentum entwickelt, wenn Jesus mit dem "ungläubigen" Thomas ebenso umgegangen wäre ? Die NAK ist eine christliche Kirche mit neuapostolischer Ausrichtung. Sie ist zuerst der christlichen Lehre verpflichtet und damit steht die Dreieinigkeit Gottes über allem und jedem . - Wer das vergißt und meint sich selbst erhöhen zu müssen, der wird erniedrigt werden. So steht es geschrieben. Und wir erkennen an der Entwicklung innerhalb unserer Gemeinschaft, z.B. an der Kritikbereitschaft gegenüber Äußerungen und Entscheidungen der Apostel, dass sich das Wort bereits erfüllt.
  Bron: Reactie van een lezer bij Glaubenskultur-Magazine n.a.v. van het artikel „Apostelamt stärkt unsere Kirche“ d.d. 26-09-2013 (Stammapostel-Ausführungen aus Metz für NRW-Gottesdienst Mitte Oktober)
Groet,
BakEenEi


N.B. De aanleiding:
 • Gute und noch viel bessere neuapostolische Christen
  Schneider schafft Unterschied zwischen „Kirche Christi“ und „Erlösungswerk Gottes“

  Dortmund (gk). Wie aus dem Mitarbeiterrundschreiben für Oktober 2013 der Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen hervorgeht, hat sich Stammapostel Jean Luc Schneider zur Definition des „Erlösungswerkes Gottes“ geäußert. Einerseits bricht Schneider im Duktus des neuen Katechismus und der überarbeiteten Glaubensartikel mit der Vorstellung, die Neuapostolische Kirche sei „das Erlösungswerk Gottes“, gleichzeitig pflegt er aber den Hang zum Kategorisieren der Gläubigen weiter.

  Der Stammapostel schreibt: „Auch das Erlösungswerk Gottes ist nicht die neuapostolische Kirche. Es gab die Seelen der ersten Christen. Sie waren getauft und versiegelt, gehörten zum Erlösungswerk Gottes. Bei den ersten englischen Aposteln waren Geschwister, die gehörten zum Erlösungswerk Gottes. Und in der heutigen Zeit gibt es Gotteskinder, die gehören zum Erlösungswerk Gottes. Wenn ich neuapostolische Christen sehe, dann gibt es welche von ihnen, die gehören zur Kirche Christi, zum Erlösungswerk Gottes und zur Braut des Herrn.“ Diese seien getauft, versiegelt und bereiten sich auf den „Tag des Herrn“ vor.

  Des weiteren gebe es „neuapostolische Christen, die gehören zur Kirche Christi, aber vielleicht nicht zum Erlösungswerk Gottes“. Diese glauben nach Schneider zwar an Jesus Christus und setzen das Evangelium um, „aber die Vorbereitung auf den Tag des Herrn ist nicht so ausgeprägt. Das sind die Christen, die am Tag des Herrn nicht dabei sein werden, aber zum Sonnenfrau gehören.“ Als dritte Kategorie macht das Kirchenoberhaupt jene neuapostolischen Christen aus, die „nicht einmal zur Kirche Christi“ gehören, „weil sie nicht nach dem Evangelium leben.“

  Deshalb könne man nicht (mehr wie früher) sagen: „Die neuapostolische Kirche ist die Kirche Christi; denn ein neuapostolischer Christ kann außerhalb der Kirche Christi sein, er kann in der Kirche Christi sein, und er kann innerhalb der Kirche Christi im Erlösungswerk Gottes sein. Das ist der Unterschied zwischen der Institution und der Kirche Christi.“

  Die Einteilung der Gläubigen in verschiedene Klassen ist ein traditionelles Bedürfnis der jeweils amtierenden neuapostolischen Kirchenleitung.

  m.koch, 2013-09-25
  Bron: Glaubenskultur-Magazine
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: op verzoek uittreding bekend gemaakt

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
Als er hier niet zo veel op het spel stond, had ik nu niet opnieuw een bericht geplaatst. In de Nieuw-Apostolische Kerk wordt er namelijk een wig gedreven tussen God en de Zijnen. Dat zit hem in het geloof, waarvan men het laat voorkomen dat het kan worden aangeleerd. Maar zo is het beslist niet! Daarnaast wordt de indruk gewekt dat de liefde van God voortdurend bij Hem moet worden herwonnen. Doch zó is het evenmin!

(...)


Uit: Mijn bericht op "Za 16 Feb 2013, 14:21" in de thread "NAK en Wilhelm Leber (2005-2013) - Het begin van het einde"
@all

In aansluiting aan het vorige bericht; bij de nieuw-apostolische kerkleiding is men het spoor volkomen bijster geraakt - men is geheel en al de weg kwijt. Het was beter geweest om eerst een lichtend voorbeeld te willen zijn met betrekking tot de kern van het evangelie van Jezus Christus:
 • [34] Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. [35] Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: [36] ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ [37] Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. [38] Dat is het grootste en eerste gebod. [39] Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. [40] Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

  Uit: Matteüs 22 (NBV)
In plaats daarvan worden de gelovigen nodeloos verontrust met wartaal en opgezadeld met geestelijke ballast:
 • [6] De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. [7] Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei: ‘Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. [8] God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. [9] Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. [10] Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen? [11] Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij.’ [12] Daarop zwegen alle aanwezigen, en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. [13] Toen ze waren uitgesproken, nam Jakobus het woord. Hij zei: ‘Broeders, luister. [14] Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. [15] Dat stemt overeen met de woorden van de profeten; er staat immers geschreven: [16] “Dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, [17] zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd.”

  Uit: Handelingen 15 (NBV)
Wie zich laat opknopen aan een catechismus, of wat dies meer zij, vergeet waardoor wij -uit genade- tot Zijn werk geroepen zijn...
 • ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ [4] Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht. [5] Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. [6] Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft: [7] ‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; [8] gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’

  Uit: Romeinen 4 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: op verzoek uittreding bekend gemaakt

Bericht door BakEenEi »

@all

In aansluiting aan mijn bovenstaande bericht op "Za 05 Okt 2013, 11:34"; de uiteenzettingen van stamapostel Jean-Luc Scheider op 10 juni jl. in de hoofdstad van Angola, Luanda, hebben voor wat betreft diens "Klartext zum Kirchenverständnis" nogal wat stof doen opwaaien. Overigens: wie herinnert zich hieromtrent ook niet de thread Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"? Zie nu bijvoorbeeld het artikel "George Orwell lässt grüßen" (mit Update vom 28.09.13 am Fuß des Beitrags) bij CANITIES-News, alsmede de thread "JL Schneider: Vorwärts Brüder, es geht zurück" bij Glaubensforum24 - Das Forum für christlichen Dialog und Austausch, waaruit de drie onderstaande quotes:

tergram schreef:(Zitat) Während seines Aufenthalts in Angola hat der NAKI-Vereinspräsident J.-L. Schneider in einer Ämterzusammenkunft mit Portugiesisch sprechenden Aposteln und Bischöfen einige klarstellende Aussagen zur Kirche Christi gemacht, die der zuständige Gebietskirchenpräsident Armin Brinkmann auch den NAK-Amtsträgern in NRW/Deutschland zur Kenntnis gebracht hat.(Zitatende)

Quelle + link zum Weiterlesen:
http://www.canities-news.de/canities-ne ... -12-09-13/

So, nun ist es also raus: Es geht zurück, bis weit in die 50-er Jahre. Endlich darf in der NAK wieder gepredigt werden, was immer schon heimlich geglaubt wurde und kein AT muss sich mehr innerlich auf die Zunge beissen und fürchten, nicht den Leber'schen mainstream zu predigen. Hurra, die alten Glaubenswerte zählen wieder - nur in der NAK unter ihrem heilsnotwendigen Apostelamt ist Errettung möglich! Das Wischiwaschi von ökumenischen Bestrebungen ist vorbei, klare Kante ist angesagt. Unverbindlich, mehrdeutig - das war gestern. Das tapfere Schneiderlein weiss ganz genau, wer und was bei Gott so zählt und wer das Ticket für die Wiederkunft Christi gelöst hat - und wer eben nicht.

Dass Herr Brinkmann das glaubensgehorsam aufgreift und unverzüglich in seinem Monatsrundschreiben verwurstet, ist verständlich. Interessierten sei das pdf aus obigem link empfohlen - euch zur Freude.

Wie sagte vor Jahren Gerrit Seepers: "Am Ende(!) siegt immer das konservative Denken." Ein weiser Mann.


Bron: Bericht door "tergram" op "27.09.2013, 11:56" bij Glaubensforum24
fridolin schreef:JLS Lehrparolen kurz und bündig erklärt.
Wer es anders sieht darf sich getrost äussern

Die NAK ist nicht mehr alleiniges Gotteswerk.
Gotteswerk befindet sich dort wo die getauften Christen beheimatet sind, dort ist Gottes Werk die Kirche Christi
Die NAK muss sich nun verabschieden vom Begriff Gottes Werk bezogen auf sich.
Gottes Werk wurde in der Vergangenheit gemäss Schneider immer falsch definiert.
Innerhalb der Kirche Christi dem Werk Gottes, befindet sich das Erlösungswerk Gottes die NAK.
Nur dort sind versiegelte Gotteskinder beheimatet die von Apostel geleitet und geführt werden. Sie können Sonderrechte erlangen die in der Kirche Christi bzw, Gotteswerk nicht erlangt werden können.
.
Die Mitglieder des Werkes Gottes werden bei der Wiederkunft Christi zur Sonnenfrau gehören.
Sie können nicht Braut Christi und Teilhaber der Hochzeit im Himmel sein. Schneider hat ihnen den Platz der Sonnenfrau zugewiesen. Ihnen fehlt die Versiegelung und die rechte Einstellung zum beauftragen Apostelamt.

Die NAK ist nicht mehr das alleinige Werk Gottes. Sie befindet sich nun mehrere Stufe über dem Werk Gottes, denn sie ist das Erlösungswerk Gottes.

Kirchen wo sich nur getaufte versammeln gehören nun zum Werk Gottes, zur Kirche Christi. Aber nicht zum Erlösungswerk Gottes.

Die NAK ist nun nicht mehr das Werk Gottes, das dürfen jetzt andere sein. Sie hat sich zum beauftragten Erlösungswerk Gottes gemacht. Von Gott mit Spezifiktionen überschüttet die sie über dem Werk Gottes stehen lässt.
Sie nennt sich nun das Erlösungswerk Gottes, innerhalb des allgemeinen Werkes Gottes dem die rite getaufte angehören und die nicht ganz so verlässlichen neuapostolischen Christen. Obwohl sie die Gottesdienste im Erlösungswerk besuchen.

Im Erlösungswerk sind diejenigen tätig (Apostel) die die Beauftragung Gottes haben die Braut Christi zu sammeln. Nähern wir uns wieder der echten der Zahl der 144000, wie es schon mal verkündigt wurde.
Da die Braut sich im Schrumpfzustand befindet könnte sich durchaus ein neuer Lehransatz bilden.

Schneider nahm auch beim Erlösungswerk Gottes (NAK) einschneidende Veränderungen vor.

Die Mitglieder des Erlösungswerkes Gottes müssen nun hören das Gefüge der Geschwister ist nicht einheitlich. Sie finden sich in drei unterschiedlichen Blöcken wieder.

Block 1:
NAK Mitglieder die treu und folgsam zum Apostel halten werden zur Braut Christi gehören.
Sie müssen folgendes dafür erfüllen:

- ihnen nachfolgen,
- gewissenhaft ohne wenn und aber,
- die Wiederkunft Christi in ihrem Leben zum Mittelpunkt gemacht
haben,
- ihr Leben danach ausrichten,
- die Gottesdienste auskaufen, nötig zur Belehrung,
- über jeden Zweifel am Apostelamt erhaben sein,
- täglich in der Erwartung stehen


Block 2:
NAK Mitglieder die nicht so penibel in der Erwartung stehen und obrige Punkte nicht penibel einhalten können nicht zur Braut Christi gezählt werden. Sie werden bei der Wiederkunft leider nur Sonnenfrau sein können.

Block 3:
NAK Mitglieder die alles nicht mehr interessiert gehören nicht mal mehr zur Kirche Christi und somit auch nicht zur Sonnenfrau.
Nicht mal mehr zur Kirche Christi gehören zu dürfen, ungeheuerlich.
Das wir hoffentlich nicht allzuviele erschrecken.
70 % der neuapostolischen Christen sind nicht mehr aktiv. Ein grosser Teil derer interessiert die NAK nicht mehr, obwohl sie noch Mitglieder auf dem Papier sind. Kommen die alle in die Hölle?

Schneider hat die drei vorhandenen Blöcke innerhalb der NAK charakterisiert mit folgenden Hinweis:
In den Köpfen und Herzen der Geschwister können Apostel nicht Einblick nehmen.
Die Geschwister erscheinen zum Gottesdienst wie sie denken ist den Aposteln verborgen.
Wer zu welchem Block gehört weis nur Gott allein. Nur er wird die Einteilung im Erlösungswerk in Gute, weniger Gute und Böse vornehmen, nicht die Apostel.

Der dritten Block ist anscheinend auch ohne Gottes Hilfestellung schon vor der Wiederkunft Christi eindeutig zu erkennen.

Der 16./17. Oktober ist der Tag der Offenbarungen in NRW.
Mir tun die Amtsträger leid die diese neuen Verkündigungsvorgaben in den beiden Gottesdiensten den Geschwistern verklicken müssen.
Folgerichtig eingestehen zu müssen das die bisherige Lehre nicht dem Stand der heutigen Lehre entsprach.
Vielleicht können sich alle getrost zurücklehnen. Hoffnung darauf ist allzumal da. Die Lehre der NAK wurde schon des öfteren mehrmals neu aufgelegt. Die Halbwertzeiten der Lehren sind sehr gering wie die Erfahrung zeigt. Es wird gewisslich auch eine Zeit nach Schneider geben
Bis dahin gilt die Parole: Vorwärts Brüder, es geht zurück.


Bron: Bericht door "fridolin" op "27.09.2013, 21:34" bij Glaubensforum24
Matula schreef:Was mag Gott und sein Sohn eigentlich über diesen Blödsinn, anders kann man es nicht beschreiben, denken !?

Diese Unterteilungen in sehr gute, gute und weniger gute Christen und auch neuapostolische Christen grenzen nicht nur Diskriminierung, sondern sie sind es.

Und so etwas ernsthaft nach Botschaft und dem desaströsen Info-Abend von sich zu geben, ist dem Grunde nach nicht zu fassen und macht fassungslos.


Bron: Bericht door "Matula" op "28.09.2013, 08:44" bij Glaubensforum24
Aldus proclameert de nieuwe "ranghöchste Geistliche" de vermeende superioriteit van het exclusieve nieuw-apostolische "verlossingswerk" ...

Districtsapostel Armin Brinkmann (o.a. bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland) liet er vandaag tijdens de NAK-weekdienst hoog van opgeven. Zie diens Monatsrundschreiben des BezAp an die AT des Bezirks NRW/Deutschland für Oktober 2013. CANITIES-News schrijft hierover: "Insgesamt lesenswert, da es außer den o.a. Klarstellungen weitere interessante Details enthält. So u.a. zum Zustand des "Amtskörpers" in dieser Gebietskirche". De bezorgdheid die met name broeder Bauke Moesker herhaaldelijk uitsprak, namelijk dat de nieuw-apostolische catechismus nog wordt verheven tot de nieuw-apostolische bijbel voor de eindtijd, lijkt te worden bewaarheid.

Verder mag het duidelijk zijn dat de nieuw-apostolische kerkleiding op deze manier opnieuw afstand neemt van mogelijke oecumenische betrekkingen.

Groet,
BakEenEi


P.S.
 • [21] Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. [22] Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’
  [23] Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! [24] Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’


  Uit: Lucas 10 (NBV)


  [18] De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. [19] Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ [20] Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? [21] Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. [22] De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, [23] maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. [24] Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, [25] want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

  Uit: 1 Korintiërs 1 (NBV)
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: op verzoek uittreding bekend gemaakt

Bericht door BakEenEi »

@all

Door de stortvloed van woorden waarmee de aangesloten leden worden geconfronteerd sinds de "Desinformatieavond" van 4 december 2007, lijkt het wel alsof in de Nieuw-Apostolische Kerk, nu ter gelegenheid van een gekunsteld jubileum ter herinnering aan een excommunicatie in 1863, het hele geloof opnieuw werd uitgevonden onder het motto: "Waarom dit ongecompliceerd voor te stellen terwijl het ook anders kan?"

Mijn advies: geloof het NIET.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: op verzoek uittreding bekend gemaakt

Bericht door BakEenEi »

@all

Waar het op het ogenblik bijzonder op aankomt is waarheid van kritiek te kunnen onderscheiden:
 • [15] Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. [16] Luister niet naar zinloos en leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg. [17] Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel.

  Uit: 2 Timoteüs 2 (NBV)
Immers:
 • [25] Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, [26] en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.

  Uit: Johannes 11 (NBV)


  [15] En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. [16] Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered...

  Uit: Marcus 16 (NBV)
Klinkt dat niet heel anders dan bijvoorbeeld het volgende?
(...)
Der „Fahrplan“ zur Einführung und längerfristigen Durchführung der „Workshops zum Katechismus“ umfasst also jeweils 4 Schritte:
 • Auftakt-Veranstaltung für alle ausführenden Referenten und Bezirksämter. Für das erste Thema findet diese bereits am 10.09.2013, um 19.00 Uhr, in der Verwaltung in Dortmund statt.
 • Vorsteherversammlung zwecks Einführungder Vorsteher in das jeweilige Workshop-Thema. Sie sollte vom zuständigen Apostel, Bischof oder Bezirksältesten geleitet werden. Erstmals soll in der Vorsteherversammlung im Oktober 2013 das Workshop-Programm allgemein und das erste Thema vorgestellt werden. Die Referenten können ebenfalls dazu einladen bzw. unterstützend tätig werden.
 • Örtliche Brüderstunde zwecks Workshop-Arbeitder Vorsteher mit den Amtsträgern der Gemeinde. Hier beginnen wir mit der Brüderstunde im November 2013 ggf. mit Unterstützung der Bezirksämter/Referenten. Kleine Ämterkreise können dabei auch überörtlich zusammentreffen.
 • Bezirksveranstaltung zwecks Durchführung des Workshops zum Katechismus, moderiert durch die Referenten der Bezirke. Hierzu soll im Januar 2014 erstmals eingeladen werden, ggf. bei großflächigen Bezirken an mehreren Orten.
(...)


Uit: Schrijven d.d. 12-09-2013 van apostel Wolfgang Schug aan "die Bezirksämter der Gebietskirche Nordrhein-Westfalen".
De nieuw-apostolische catechismus conflicteert hevig met het Tweede Gebod, maar zelfs dat schijnt bijna niemand zich te willen realiseren...
tergram schreef:Es scheint so, als seien diese Fähigkeiten, die unter Dr. Leber verschüttet schienen, in Herrn Schneider wieder erweckt worden. Er weiss genau, wie das so ist mit dem Werk des Herrn und der Kirche Christi und dem Jenseits und dem Heil und überhaupt.

Nicht mehr lange, und man wird sich in Entschlafenen GD wieder der allegorischen Schilderungen der Zustände im Jenseits erfreuen können: Düstere Gefängnisse, gequälte Seelen, Selbstmörder noch mit dem Strick um den Hals, herzzerreissend nach ihren Müttern rufende Abtreibungsopfer, .... Man erinnert sich?

Das selbstgestrickte Glaubensweltbild war irgendwie sinnlicher, damals. Aber JLS wird die NAK wieder back to the roots führen und dann kommt auch der Auferstehungsleib wieder zu Ehren - mitsamt der wunderbaren Geschichten, was sich damit so alles anstellen lässt. Wetten, dass?


Bron: Bericht door "tergram" op "16.10.2013, 17:05" bij Glaubensforum24
Het luistert precies, zowel wat waarheid betreft als kritiek:
 • [38] Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ [39] Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. [40] Wie niet tegen ons is, is voor ons. [41] Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
  [42] Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd.


  Uit: Marcus 9 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: op verzoek uittreding bekend gemaakt

Bericht door BakEenEi »

@all

"Ich wünsche euch beim Studium der Aussagen unseres Stammapostels viel Freude", zo las ik in het Monatsrundschreiben des BezAp an die AT des Bezirks NRW/Deutschland für Oktober 2013 van districtsapostel Armin Brinkmann. In het daarbij gevoegde schrijven d.d. 12-09-2013 van apostel Wolfgang Schug hield deze de kerkelijke ambtsdragers op zijn beurt al het volgende voor: "Die „Workshop-Schleife“ beginnend mit der Vorsteherversammlung über die Brüderstunde bis zur Bezirksveranstaltung ist ab 2014 viermal im Kalenderjahr vorgesehen und widmet sich ständig neuen Themen zu den einzelnen Kapiteln des Katechismus. Insgesamt sind 13 Themen vorgesehen. Das Projekt endet von daher voraussichtlich im Frühjahr 2017. (...) Habt sehr herzlichen Dank für eure Unterstützung und Mithilfe bei diesem umfangreichen Projekt, das sich zum Segen für die Seelsorge in unserer Gebietskirche auswirken möge."

Zó werkt het in een verstandshuwelijk, heb ik gedacht. De betreffende catechismus werd samengesteld op gezag van de persoon, die statutair de functie vervult van bestuursvoorzitter bij de internationale Nieuw-Apostolische Kerk - en daarmee in deze kerk het ambt van stamapostel. Hieraan gaat vooraf dat de statuten voorschrijven dat betrokkene zo mogelijk door diens ambtsvoorganger wordt uitgekozen, zulks in navolging van Friedrich Krebs, die -opvallend genoeg- zomaar zichzelf heeft benoemd als de eerste stamapostel met stilaan het oppergezag zoals dat ook tegenwoordig nog "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" dient te worden geëerbiedigd. Wat (goddelijk) gezag inhoudt, of zielzorg of zegen is in deze kerk ter beoordeling en vaststelling voorbehouden aan de statutaire internationale bestuursvoorzitter. Vanuit dit denksysteem ontstond er nu een catechismus; dus níet vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Kenmerkend voor het evangelie van Jezus Christus is daarentegen, dat het begint met de liefde van God en het geloof dat Hij schenkt; met de "verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is" (naar Romeinen 12: 6) en met de gaven van de Heilige Geest (naar 1 Korintiërs 12: 4-11). Zie tevens mijn bericht op "Wo 02 Okt 2013, 21:51" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!". Alleen dán kan er een spontaan verlangen opkomen om Hem uit wederliefde te dienen; niet door -in opdracht van hooggeplaatsten op een zogenaamde ambtsladder- voor naasten de dienst uit te maken, doch door eerlijk en oprecht deze gaven en krachten in Zijn dienst te willen stellen, zodat goddelijk leven kan ontluiken en opbloeien. Aldus verschaffen wij met Zijn hulp aan elkaar veiligheid en geborgenheid in Jezus' armen. Buiten elke catechismus om. Dát is zielzorg. Dát is zegen. Voor het overige: Soli Deo Gloria!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Plaats reactie