NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 20.45 uur]


@all

Even een belangrijke link: http://nak-aussteiger2010.beepworld.de/ ... hismus.htm
Der exklusive Eiertanz ums goldige Dogmenkalb – Oder: Die Faszination der Heilsgewissheit

30 Fragen und Antworten in Dialogform zum neuen Katechismus der NAK von Detlef Streich (Fasssung vom 27.12.2012)
Druckfassung: http://nak-aussteiger2010.beepworld.de/ ... worten.doc

Wie de tekst van het interview op de (derde) Europese Informatieavond wil nalezen - zie http://www.igrejanovaapostolica.org/med ... mus_de.pdf. Eén quote hieruit, namelijk wanneer districtsapostel Klingler aan het woord komt over de opnieuw gewijzigde betekenis van het ambt van stamapostel:
d. Warum hat sich die Lehre der Neuapostolischen Kirche in Punkten geändert im Gegensatz zu früher?
 • Vielleicht darf ich noch einmal auf die erste Frage, die Sie mir gestellt haben, zurückkommen. Wenn man sich mit einer Thematik beschäftigt, dieses sehr intensiv tut und immer tiefer eindringt, kommt man zwangsläufig dahin, dass man frühere Aussagen modifizieren, leicht verändern oder sogar korrigieren muss.

  Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus der Vergangenheit geben: Wenn ich auf das Stammapostelamt sehe, haben wir vor noch gar nicht so vielen Jahren gesagt: Der Stammapostel ist der Repräsentant des Herrn auf Erden. Er ist das Haupt der Kirche Christi.

  Nun stellen wir uns das unter dem Blickwinkel des Katechismus heute einmal vor. Diese Aussage können wir so nicht aufrechterhalten. Heute sagen wir: Der Stammapostel ist das Haupt der Apostel.

  Wir sehen unter diesem Blickwinkel, dass man auch Aussagen der Apostel und auch der Stammapostel von früher her betrachten muss.
Zie in dit verband tevens het redactionele bericht op "vr 15 apr 2011, 22:35" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept". Hieraan is het volgende citaat ontleend van de nieuw-apostolische priester Erwin Meier-Widmer in EZW-TEXTE Nr. 146 (1999):
(...)
Gehen wir vom Selbstverständnis der Neuapostolischen Kirche aus, die sich als „die Kirche Jesu“ ausgibt und sich „in die letzte Zeit“ gestellt sieht, eine Kirche, die sagt:
 • der Stammapostel ist das sichtbare Haupt der Kirche auf Erden (Literatur: Präambel der NAKI-Statuten vom 1. 6. 1990)
 • der Stammapostel ist der Weinstock (Literatur: Christi Jugend 1948, Seite 170)
 • der Stammapostel ist der Sender der Apostel (Literatur: Wächterstimme vom 1. 10. 1949)
 • dem Stammapostel nicht restlos zu vertrauen und seinem Wort nur in Gedanken widerstehen zu wollen heißt, sich wider den Sohn Gottes zu versündigen (Literatur: Wächterstimme vom 1. 10. 1949)
 • die nächsten Gehilfen des Stammapostels sind die Apostel (Literatur: Fragen und Antworten Nr. 229, Schweizer Ausgabe von 1953)
 • die Apostel sind die nächsten Gehilfen des Stammapostels (Literatur: Präambel der NAKI-Statuten vom 1. 6. 1990),

dann liefert uns diese Kirche selbst schon mit diesen wenigen Aussagen die Hauptrichtung unserer Wünsche:
Wir möchten (wieder) Jesum sehn, ihn, den wir lieben (Lied Nr. 164, 4. Strophe), und nicht eine von Menschen geschaffene Apostelamtshierarchie, die in ihrer Selbstanmassung unseren Herrn und Meister Jesus völlig überragt, und zwar nach folgendem Muster:

 • Stammapostelamt: 5-Stern-General
  Stammapostelhelferamt: 4-Stern-General
  Bezirksapostelamt: 3-Stern-General
  Bezirksapostelhelferamt: 2-Stern-General
  Apostelamt: 1-Stern-General

Denn: In der Kirche Jesu war, ist und bleibt Jesus das alleinige Haupt. (Wir bedauern sehr, dass viele Apostel offensichtlich den unter uns weilenden Jesus nicht sehen können, obwohl er zu den Elfen sagte: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ [Mt 28,20]).

Jesus war, ist und bleibt der rechte Weinstock (Joh 15,1) und der Stammapostel ist und bleibt der falsche. Die Apostel sollen als Reben aus Jesus hervorgehen und aus ihm den Rebsaft bekommen, der allein den Früchten des Geistes Substanz zu geben vermag.

Jesus war und ist und bleibt der Sender der Apostel, entweder durch persönlichen, direkten Sendungsbefehl oder indirekt durch seinen Vertreter, den Heiligen Geist, der sich durch Prophetie offenbart (Mt 10,5 und 28,16–20, Apg 13,1–5 etc.). Auf diesem Weg erfüllt sich auch die Aussage Paulus‘: „Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde...“(1. Kor 12,28).

Niemals in der Urkirche wurde ein Apostel durch einen anderen Apostel berufen!


(...)


Bron: Was vertreten wir? (Teil 1)
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

De bovenbeschreven gang van zaken, in de achterliggende week 150 jaar geleden, wordt door de nieuw-apostolische kerkleiding aangegrepen om er "laaiend enthousiast" uitbundig bij stil te staan:
Om er nu deze draai aan te geven moet men lef hebben, wat heel wat anders is dan moed... want men keerde destijds natuurlijk tevens de rug toe naar de (nog in leven zijnde) apostel Woodhouse:
Daar kwam bij dat de door de profeet Heinrich Geyer in oktober 1862 als apostel aangewezen Rudolf Rosochacki de hele gang van zaken allengs betreurde en al in januari 1863 diens ambt teruggaf:
Desondanks wenst de nieuw-apostolische kerkleiding het jaar 1863 nu gemarkeerd te zien als hét aanknopingspunt voor een groots feestelijk herdenken van de handelwijze van de genoemde profeet.

Ik persoonlijk begrijp hier heel weinig van want toen de op deze manier geroepen "apostelen" genoeg voor het zeggen hadden gekregen, was hun eerste "heldendaad" het afschaffen van de "profeten".
Redactie schreef:(...)
In "deze, onze tijd" is de internationale Nieuw-Apostolische Kerk "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" het equivalent voor het werk Gods, en wel met terugwerkende kracht tot 1863. Ook wat "1863" betreft kwam het tot kritische vragen. Al was de leugen daaromtrent nog zo snel, de waarheid heeft hem achterhaald. Het klopt namelijk pertinent níet dat de Nieuw-Apostolische Kerk is opgericht in 1863; óók niet wanneer er in 1963 onder auspiciën van de nieuw-apostolische kerkleiding over het toen -vermeende- honderdjarige bestaan speciaal een boek is verschenen! Beter zou het zijn binnenkort te herdenken hoe (!) Jezus Christus als twaalfjarige de tempel bezocht...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 07 Okt 2011, 11:29" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!".
Groet,
BakEenEi :shock:
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
Ik persoonlijk begrijp hier heel weinig van want toen de op deze manier geroepen "apostelen" genoeg voor het zeggen hadden gekregen, was hun eerste "heldendaad" het afschaffen van de "profeten".

(...)
@all

Bij het afschaffen van de profeten -vanwege het geïntroduceerde ambt van stamapostel- zou het niet blijven. De kerk kwam inmiddels danig tot groei en daar kwam (in de beginjaren van de 20e eeuw) uiteraard al van alles bij kijken, zoals: wie krijgt het voor het zeggen op het zakelijke vlak? De "hoogste" dienaren voelden aan dat zijzelf de eerstaangewezen waren om hieromtrent de wil van God te kennen. Het was vast de Heilige Geest geweest die ze in die veronderstelling deed leven, namelijk om in het "werk Gods" tevens de allerbeste rentmeesters te worden. Onwillekeurig hadden de gelovigen hier alle vertrouwen in. Heel lang leek dit ook wel redelijk goed uit te pakken want de ene nieuwe kerk plus woonhuis werd gebouwd na de andere kerk plus woonhuis. In de tussentijd echter kwam het steeds vaker voor dat er verschillen van inzicht rezen tussen "hoge" dienaren onderling, die in de organisatie nu vanzelf ook allemaal bedrijfseconomische zwaargewichten waren geworden. Wat voor belangen er daarbij soms op het spel stonden; daarvan hadden kerkgangers vermoedelijk niet het minste besef. Van de verantwoordelijken wilde natuurlijk ondertussen niemand zich er rekenschap van geven hoezeer al het hooi op de vork conflicten in de hand werkte. Zelfs wanneer daardoor hun wegen scheidden met alle gevolgen van dien, zag de stamapostel daar de hand van God in. Geen profeet onderwijl meer die ambtshalve nog in positie was om zich hardop af te vragen of het "werk Gods" feitelijk wel op de juiste leest was geschoeid. Wie nu de wijsheid van de stamapostel waagde te betwisten, riskeerde een doodzonde. Wát er ook gebeurde; er wordt niet getornd aan de "goddelijke autoriteit" van de hoogste dienaren. Aangezien de Heilige Geest van alle markten thuis is, konden zij ook prima al het ingezamelde geld beheren. Gelovigen zonder een geestelijke bediening zullen eerst tekst en uitleg nodig hebben om tot het juiste begrip te komen van de "kennis van het heilige". Wie dus het ambtsvermogen ontbeert, doet er verstandig aan om geduld te oefenen want op Zijn tijd zal Hij aan een ieder openbaren waarom het leven zich niet anders dan op deze wijze aan ons heeft ontvouwd. Kinderen van God behoren in stilheid en vertrouwen na te volgen en zij worden geacht de dienaren -als hun zegenaars- zo veel mogelijk overal bij te ondersteunen.

(...) Aldus geschiedde het dat stamapostel J.G. Bischoff in 1928 diens toen 19-jarige zoon aanwees om directeur te worden van de drukkerij die de kerk in eerste instantie voor zichzelf nodig had. Ook de stamapostel zelf kwam er op de loonlijst te staan, namelijk als auteur, zoals diens beroep ook officieel zou worden omschreven. Hierna ging het deze zoon al snel enorm voor de wind.
BakEenEi schreef:(...)
Inmiddels hebben wij ook kennis kunnen nemen van de marketingactiviteiten, waarbij aan ingeschreven leden binnen en aan kerkelijke ambtsdragers buiten de Nieuw-Apostolische Kerk de laatste herziene versie van de nieuw-apostolische geloofsleer in boekvorm te koop wordt aangeboden voor een tijdelijk verlaagde prijs van € 19,90 (zie in deze thread het bericht op "Vr 21 Dec 2012, 15:16"). "Die Neuapostolische Kirche, lebendig - offen - auf festem Grund" is de titel van een informatieve DVD die voor € 9,90 aan de bestelling kan worden toegevoegd. Deze gaat vergezeld van een bijsluiter waarin onder andere te lezen valt dat de kerk wereldwijd zo'n 200 miljoen [euro; BEE] per jaar aan ontvangsten te besteden heeft.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Zo 23 Dec 2012, 17:18" in deze thread

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

 • [7] In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. [8] Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; [9] de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. [10] En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. [11] Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

  Bron: 1 Korintiërs 12 (NBV)


  ... want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, [7] niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. [8] Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, [9] maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’

  Bron: 2 Korintiërs 12 (NBV)

@all

Terwijl bij de kerkleiding alsmaar de beraadslagingen voortduurden over bijvoorbeeld de "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur", zoals vroeger de statuten werden genoemd, over "artikelen des geloofs" en over nog zeer veel meer, allemaal zaken die vooral samenhangen met de organisatie van een kerkgenootschap, dus in feite een facilitaire werkvorm ten dienste van het "werk Gods", kwamen er in de afgelopen 150 jaar bij de gelovigen natuurlijk ook wel vragen op, zoals bijvoorbeeld eertijds bij Johannes (de Doper):
 • [2] Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe [3] met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’

  Bron: Matteüs 11 (NBV)
Met andere woorden: "Stamapostel, in hoeverre bent ú het die wij namens Hem hebben te verwachten?" Het antwoord daarop van stamapostel J.G. Bischoff viel destijds niet mis te verstaan, zo heeft de geschiedenis het ons geleerd want wie hem niet op zijn woord geloofde, werd sinds de jaren '20 van de vorige eeuw "in koelen bloede" geëxcommuniceerd. Zulke verregaande strafmaatregelen slaan diepe wonden. De impliciete boodschap voor alle anderen die óók op het punt stonden om een brandende vraag te stellen was hiermee duidelijk: geef géén blijk van enige twijfel want voordat je het weet, lig je eruit. Bij stamapostel Leber en diens beoogde opvolger Schneider is dit nog steeds een "hot item". Immers:
Redactie schreef:(...) Dat het nu zelfs in het tijdschrift "Unsere Familie" woordelijk wordt uitgespeld dat Stamapostel Leber in een openbare eredienst op 20 februari jl. zou hebben opgemerkt...
 • "Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere nicht sicher ist, ob die Neuapostolische Krche Gottes Werk ist. Sind solche Zweifel nicht wie eine Krankheit?"
... doet ons voor de zoveelste keer de schrik om het lijf slaan.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Ma 09 Mei 2011, 18:18" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
zefyr schreef:Binnenkort zal districtsapostel Jean-Luc Schneider (Frankrijk) de aanwijzing ontvangen van stamapostelhelper. Het is zeker niet uitgesloten, dat hij stamapostel Leber in 2013 of 2014 zal opvolgen. Op glaubenskultur.de woedt al enige tijd een heftige discussie over het gedachtengoed van de nieuwe stamapostelhelper, een Franse nieuw-apostolische ambtsdrager uit de 'school van Dauber' (Dauber was de eerste Franse districtsapostel, die een fanatieke aanhanger was van de stamapostelboodschap en behoorde tot de 'gestaalde kaders' van de NAK en zeer 'liniengetreu' was). Een verontrustend citaat van districtsapostel Schneider viel mij op tussen de vele bijdragen van de scribenten op eerdergenoemde website.

'"Zweifel ist eine sehr gefährliche Krankheit, die muss sofort bekämpft werden. Wenn ein Zweifelsgedanken sich in uns festsetzt, dann müssen wir ihn sofort bekämpfen." - so Jean-Luc Schneider am 20.09.09 beim "Mitdienen" in Konstanz'

Mocht dit citaat staan voor het gedachtengoed en representatief zijn voor de gedragslijn van Schneider, dan vrees ik het ergste... Waar is de nooduitgang? :lol:


Bron: Bericht door zefyr op "Za 14 Apr 2012, 21:08" in de thread "stamapostelhelper J.-L. Schneider".
Spijtig genoeg is het in de Nieuw-Apostolische Kerk nog altijd zo, dat met name "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" weinig compassie hebben met zielen die zich (hardop) afvragen bij hen wel van doen te hebben met echte Godsgezanten. Dat behoort "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" bij de gelovigen geen enkele twijfel te lijden. Zie de hierboven aangehaalde kernachtige uitspraken van "zegenaars".

En dan kom ik nu terug op de twee Bijbelteksten waarmee dit bericht begint! Paulus schreef: "... ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet". Beoordeeld derhalve op woorden én daden! Eerder echter had hij al geschreven: "In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente." Dát wil nogal wat zeggen! Daarmee word je als gelovige dus juist géén angst ingeboezemd!! (...)


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

Dat óók in anderen de Geest Gods zichtbaar aan het werk zou zijn, ten bate van de gemeente; dat is voor de "ambtelijke top" in de Nieuw-Apostolische Kerk zeer de vraag. In kerkelijke ambtsdragers gelooft men misschien nog wel "vanaf een zekere hoogte" (!) doch naarmate betrokkenen een "lager" ambt hebben, wordt het toch wel in hoge mate betwijfeld (!) of God ook met hún inbreng echt iets zinnigs te zeggen heeft.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

Zou onze hemelse Vader blij zijn met zo'n werkvorm, waarbij niet Zijn liefde de boventoon voert doch veeleer allerlei vanuit die werkvorm opgeworpen ongeschreven codes en (gedrags)voorschriften? Ondertussen laten degenen die zeggen namens Hem het woord te voeren zich natuurlijk zo veel mogelijk van hun beste kant zien in de nu tot stand gekomen nieuw-apostolische catechismus. Geen enkel woord in dat hele boek vanzelf over welke rechtvaardiging dan ook voor de korte metten die zij maken met bijvoorbeeld broeder Moesker, die zelfs tot in het hiernamaals er maar voor te zorgen heeft dat "elk contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege" blijft, zoals het hem door de "christen-advocaat" mr. De Lange te Barendrecht en ten laste van de gaven in het offerblok (!) namens de nieuw-apostolische "Godsgezanten" zonder pardon werd voorgehouden. Hierna was er voor broeder Moesker geen enkele "dienaar" meer beschikbaar, wat "nach dem neuapostolische Glaubensverständnis" volstrekt logisch is want de hier verkozen werkvorm voorziet erin dat lagere dienaren eerst en vooral ten dienste staan van hogere dienaren; om die te ondersteunen, om misstanden af te dekken, om met twijfelaars geen compassie te hebben, om vragenstellers te negeren, om "dwarsliggers" zoals broeder Rohn financieel onderuit te halen en daarmee diens gezin het leven zuur te maken; om op grond van zulke verdiensten gauw een hoger ambt te krijgen.

Het hardvochtige optreden van de hedendaagse nieuw-apostolische apostelen tegenover zielen die alleen maar hun rug recht wensen te houden, strookt geenszins met de propaganda over hun mooie praatjes.

De Allerhoogste zou in deze kerk dus een geestelijke elite in het zadel hebben geholpen, die het in Zijn werk nu exclusief voor het zeggen heeft, en de ambtelijke willekeur die daarvan uitgaat zou Zijn zegen hebben!
BakEenEi schreef:(...)
In wat voor een rare realiteit ben ik toch verzeild geraakt, zo heb ik mij dus vaak afgevraagd. Het bleek een realiteit te zijn waarbij mensen hebben gemeend wel even onopgemerkt lelijk aan de haal te kunnen gaan met het Woord van God. Maar hoe komen mensen zo dom?! Welnu, dat begrijp ik ook nog altijd niet. Ik snap er helemaal niks van. Want ga maar eens na: ieder loopt op deze manier vroeg of laat tegen de lamp. De wal keert het schip. Wát bezielt een mens dan tóch om zich te willen uitleven in machtsvertoon, wat vanzelf alleen maar lukt door psychische onderdrukking van naasten! Wát wil je dán in godsnaam bereiken?!

Eén van de gedachten die er door de komst van de nieuw-apostolische catechismus en al het commentaar daarop, zoals ook via dit Forum, kan opkomen, is: waarom winden uitgerekend afvallige criticasters als die bij Het WebTeam zich nu toch opeens zo op over alle mogelijke zaken, waar ze voorheen amper het hoofd over braken en waar vroeger in "Vragen en Antwoorden" geen kip van opkeek noch een haan van kraaide?! Moeten zulke "vage gasten", narcisten als ze zijn, hier zo nodig hun gelijk halen, of zo? (...) Stel, dat die gedachte bij u als lezer heel even opkwam! En stel, dat u wel eens zou willen weten wat die gasten daarop klip en klaar te zeggen hadden, en dan bij voorkeur onder ede! In dat geval zou ik graag eerst verwijzen naar de thread "Criticasters of opbouwwerkers?!" want, wat mijzelf betreft; daarin heb ik op deze specifieke vraag alvast een antwoord willen geven. Inmiddels echter weten wij méér, ook over de catechismus en hoe deze door de kerkleiding als het ware wordt gepromoot. Vandaar van mijn kant een aantal aanvullende berichten.

Als je bij nader inzien in het geloof met zijn allen mijlenver van huis bent geraakt, terwijl het was begonnen om het evangelie van Jezus Christus, móet er wel ergens een afslag zijn gemist of heeft iemand een steek laten vallen...

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Vr 04 Jan 2013, 16:36" in de thread "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis".

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi :shock:
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

Gehersenspoeld wil zeggen dat je er schande van spreekt dat broeder Moesker wel eens een familiefoto maakte terwijl er misschien ergens een blaadje was opgehangen met de tekst dat dit niet zou zijn toegestaan, en dat je wegkijkt zodra de districtsapostel lak heeft aan de statuten, zodat deze 10 miljoen euro aan offergaven in de sloot kon gooien.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

Onverschillig wil zeggen dat je op dit Forum leest wat anderen wordt aangedaan, maar dat je er verder niet mee kunt zitten.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

Laten wij "een werkvorm" toch niet verwarren met Zijn werk!
BakEenEi schreef:(...)
Wat nú?!

Wat weten wij intussen van deze Herr Dr. Wilhelm Leber en de zijnen? Hoe geloofwaardig waren zij toen het ging om "Probleme sollten nicht unter dem Teppich gekehrt werden" en "Was nicht sein darf, daß man keine Antwort gibt", of toen het er (op 4 december 2007 en) nadien op aankwam bij de verzoening die zij met verve hadden gepredikt? Ik persoonlijk heb betrokkenen niet anders mogen leren kennen dan oostindisch doof.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 03 Jan 2013, 11:53" in de thread "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis".

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

Wat er nu dus bij de nieuw-apostolische kerkleiding bovenaan op het programma staat is, dat alle kerkelijke ambtsdragers zich in de loop van de komende maanden en jaren laten ringeloren aan de inhoud van de thans voorliggende catechismus. Daarom is er voor hen een gratis exemplaar van deze "Bijbel voor de eindtijd". Wie daarbij te veel terechte vragen stelt, hoeft zich van een wellicht ooit gedroomde ambtelijke carrière in het nieuw-apostolische "werk Gods" niet veel meer voor te stellen. Maar dat is winst! In het échte werk Gods namelijk mag je eerst werk maken van de hoofdzaken. Wie dan het juiste begrip heeft van Zijn vrede, van Geloof, Hoop en Zijn Liefde; die kan in de tijd die er mocht overblijven iets moois doen, bijvoorbeeld in de sfeer van...
 • [42] Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. [43] Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” [44] Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” [45] En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”

  Bron: Matteüs 25 (NBV)


  [1] Houd de onderlinge liefde in stand [2] en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. [3] Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

  Bron: Hebreeën 13 (BV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Plaats reactie