NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
Plaats reactie
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

Lees het nieuwste beschouwende artikel over de nieuw-apostolische catechismus, "NAK veröffentlicht ihren neuen Katechismus", via de website van de EZW** ...
 • "Lange war daran gearbeitet worden. Immer wieder war in ökumenischen Gesprächen auf ihn verwiesen worden. Oft sollte er die verbindliche Antwort auf die Fragen geben, die im Moment wegen ständiger Weiterentwicklungen der Lehre nur vorläufig diskutiert werden konnten. Am 4. Dezember 2012 endlich wurde er von Stammapostel Wilhelm Leber im Rahmen eines europaweit in NAK-Gemeinden live ausgestrahlten Informationsabends der Öffentlichkeit vorgestellt – der neue Katechismus der Neuapostolischen Kirche (NAK). (...)"

  Bron: http://www.ekd.de/ezw/Publikationen_2858.php#
 • **
  "Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) ist die zentrale wissenschaftliche Studien-, Dokumentations-, Auskunfts- und Beratungsstelle der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für die religiösen und weltanschaulichen Strömungen der Gegenwart. Sie hat den Auftrag, diese Zeitströmungen zu beobachten und zu beurteilen."
Zie in dit verband tevens het bericht door Het WebTeam op "Vr 26 Okt 2012, 22:01" in de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012".

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

Hopelijk zal het tijdig vóór 17 februari aanstaande ook tot in Zwolle zijn doorgedrongen wat de nieuw-apostolische geloofsleer sinds 4 december jl. nu feitelijk behelst. Ik bedoel hiermee eenvoudig dit...
 • Bij het confirmatieonderricht werd aan ons als kinderen destijds verteld dat het bij de nieuw-apostolische geloofsleer zuiver gaat om "de reine Jezusleer" met als toegevoegde waarde dat wij "levende apostelen" hebben door de tweede uitstorting van de Heilige Geest in 1832, waarmee Bijbel zich had vervuld met betrekking tot de daarin beschreven "spade regen". Als 12- en 13-jarige was dit precies wat mij voor ogen stond: het evangelie van Jezus Christus plus het meest actuele nieuws over de "Handelingen der Apostelen". Niets meer; en ook niets minder. Het nieuw-apostolische geloof klopte dus met de Bijbelse beloften...

  Met dit begrip van de grondslagen van het nieuw-apostolische geloof sprak ik de confirmatie-gelofte uit en ik ondertekende mijn ledenkaart. Naar "Vragen en Antwoorden" gold nu het volgende:
  Welke uitwerking heeft de confirmatie?
  Op de dag der confirmatie worden de ouders van de bij de doop van het kind op zich genomen verplichtingen ontheven. De confirmant, die er met alle kracht naar streeft zijn gelofte te houden, trekt het welgevallen en de zegen Gods tot zich. Wie echter het Verbond verbreekt en God de rug toekeert, voor die gaan de genadebewijzen des Heren verloren. (vraag 297, Ned. editie met Voorwoord van J.G. Bischoff)

  (...)

  Naderhand bleek echter dat ondanks twee uitstortingen van de Heilige Geest en alle aan vele Godsgezanten geopenbaarde vergezichten in het geloof, de nieuw-apostolische geloofsleer aanpassingen behoefde.

  (...)

  Anders dan bijvoorbeeld bij levensverzekeringem die je kunt opzeggen indien de voorwaarden worden gewijzigd, worden nieuw-apostolische kinderen van God geacht te begrijpen dat grondslagen nu eenmaal aan verandering onderhavig zijn zodat aardverschuivingen op dat gebied geen redenen tot ongerustheid behoeven op te leveren. Veeleer daarentegen redenen tot dankbaarheid! Immers, als God Zijn apostelen met nog méér kennis en inzicht zegent, worden voor ons de fijne contouren van Zijn heilsplan steeds beter duidelijk. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" was daarom elke herziene uitgave van Vragen en Antwoorden en is thans ook de eerste uitgave van een catechismus voor allen een welkome en waardevolle aanwinst naast de Bijbel, waarmee het evangelie van Jezus Christus alvast werd aangereikt.

  (...)

  Als men bij de EZW nu opmerkt "Gespräche litten immer daran, dass nicht klar war, was neuapostolisch gilt", kan dat inmiddels wel kloppen want de kerkleiding heeft hier nu iets op gevonden. Het laatste nieuws is namelijk dat over de nieuw-apostolische geloofsleer het laatste woord pas gezegd zal zijn zodra de laatste definitief herziene druk van de nieuwe catechismus voorhanden is. Helaas was ik daar al bang voor: als één van de jongste bedienden in Zijn werk heb ik op mijn veertiende kennelijk voor een ander geloof getekend dan waarop ik bij "het einddoel" wordt afgerekend.

  Stel, dacht ik, iemand wil als schoolverlater niets liever dan levensverzekeringen afsluiten. Duidelijk stond het in de arbeidsovereenkomst: u bent aangenomen als "agent" bij deze Levensverzekering-Maatschappij. Enthousiast gaat de nieuwe medewerker -die ervoor in de wieg schijnt te zijn gelegd- op in het vak. Maar dan: terwijl het product niet uit de markt wordt genomen, wil de directie gaandeweg hebben dat deze verdienstelijke medewerker zich voortaan bezighoudt met het uitventen van propagandamateriaal. Prompt verwijt de vakbond waar betrokkene lid van is de directie "onbehoorlijk bestuur" ...
Toen ikzelf de kerk (op 2 mei 2007) verliet, praktiseerde de nieuw-apostolische kerkleiding al duidelijk een ander geloof dan wat zich laat rijmen met de reine Jezusleer waarover Paulus onomwonden verklaarde:
Inderdaad overviel mij in de Nieuw-Apostolische Kerk precies de verwarring, die met het bovenstaande wordt voorzegd. Ik kan het een ieder verzekeren (!): dan weet je eerst níet "wat je aan je fiets hebt hangen".

Zie ook mijn bericht op "Ma 09 Jul 2012, 16:07" in de thread "Uit onze doorlevingen".

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

zefyr schreef:De ACK zal in februari 2013 te Fulda (Duitsland) gedurende drie dagen de oecumenische nieren van de NAK proeven aan de hand van de nieuwe catechismus.

http://www.oekumene-ack.de/Veranstaltungen.55.0.html


Bron: Bericht door zefyr op "Wo 23 Jan 2013, 14:40"
@zefyr
@all

Voor zover ik het kan inschatten, bestaat er best wel een kans dat er aan de Nieuw-Apostolische Kerk nu "auf Bundesebene" een gastlidmaatschap wordt verleend. Interessant daaraan zal zijn op grond van welke overwegingen dat eventueel gebeurt! De nieuwe catechismus weerspiegelt immers voorlopig alleen nog maar een theorie. Als straks mocht blijken dat juist die theorie de doorslag heeft gegeven, zegt dat natuurlijk meteen ook heel veel over de Raad van Kerken in Duitsland. Overigens zijn in dit geval zowel de gebeurtenissen in 1863 dubieus waardoor de kerk zou zijn ontstaan, als daarna de gebeurtenissen rond 1896/1897 waardoor opeens het ambt van stamapostel dominant wordt.

Om het even sterk vereenvoudigd voor te stellen:
 • al heel lang kent een branchevereniging (lees: de Raad van Kerken, "ACK") een betaald keurmerk (lees: Ökumene-fähig);
 • naast die branchevereniging bestaat er in deze sector een bedrijf (NAK) waarvan de directie zich nergens aan wil binden;
 • door aanhoudende klachten van (oud-)medewerkers komt dit bedrijf geregeld negatief in het nieuws, zoals via het Internet;
 • nu vraagt deze directie voor haar bedrijf in de samenleving om erkenning van haar eigen inbreng en verantwoordelijkheid;
 • vol van onbegrip vraagt zowel de overheid als de buitenwacht zich af waarom men daarbij de branchevereniging negeert;
 • het bedrijf blijkt niet te beschikken over een transparant ondernemingsplan; alles gaat op goed vertrouwen van de directie;
 • de directie toont zichzelf voor de gehele branche superieur - althans, dat blijkt tot op heden uit haar manier van doen;
 • om dit imago kwijt te raken moet het bedrijf lid worden van de branchevereniging én nog het keurmerk in de wacht slepen;
 • de directie wil zich niet laten kennen en werkt een langetermijnvisie uit; ook verschijnt het ontbrekende ondernemingsplan;
 • met het ondernemingsplan wordt het bedrijf deels op een andere leest geschoeid maar dat moet nog worden gerealiseerd.
Er liggen dus twee vragen ter beantwoording voor: is de Nieuw-Apostolische Kerk in Duitsland ACK-fähig alsook Ökumene-fähig?

Omdat het hier echter kerkgenootschappen betreft en een overkoepelend samenwerkingsorgaan, zegt welk antwoord hieromtrent dan ook uiteraard niets over waar God zich met Zijn zegen aan zou willen verbinden.

Wat dit laatste betreft, geeft (ook) de nieuw-apostolische kerkleiding in haar catechismus geen krimp: uit de inhoud valt op te maken dat God allang voor de Nieuw-Apostolische Kerk de voorkeur heeft uitgesproken.

Tot zover de theorie. De praktijk in deze samenhang is namelijk een heel ander verhaal...

Groet,
BakEenEi

update 4./11. März. 2010 „Wir haben unsere Hausaufgaben noch nicht gemacht!“
Donnerstag, den 11. März 2010 um 00:00 Uhr | Author: TA, EV

Die Neuapostolische Kirche Mitteldeutschland im ACK-Fieber

Afbeelding
NAK Hannover - Mitte

Mit einiger Überraschung haben selbst Eingeweihte auf die Nachricht vom Gaststatus der [->] Gemeinde Hannover-Mitte in der örtlichen ACK reagiert. Wurde der örtliche Apostel Achim Burchard vor ein paar Monaten noch mit den Worten zitiert: "Wir wollen diesen Prozess der [ACK-Aufnahme] von unserer Seite nicht forcieren.", so scheint es jetzt einigen Gemeinden nicht schnell genug zu gehen.
Der evangelische Weltanschauungsbeauftragte Pastor Jürgen Schnare aus Hannover spricht von sieben weiteren Anfragen der NAK, davon drei aus der Gebietskirche Hannover.
Obwohl - wie gerade [->] in Berlin wieder festgestellt - wichtige theologische Fragen nach wie vor von Seiten der NAK ungeklärt sind, scheint es in Hannover zumindest "auf Seiten der Freikirchen und der Orthodoxen ein großes Wohlwollen der NAK-Gemeinde gegenüber" zu geben. "Letztlich ließ aber auch die Geschäftsordnung der ACK in Hannover keine andere Wahl. Es sei denn, man hätte behauptet, die NAK sei keine christliche Kirche", meint Pastor Jürgen Schnare. Davon könne man aber nach dem einige Monate zurückliegenden Besuch mehrerer evangelischer Pastoren in der Gemeinde Hannover-Mitte nicht ausgehen. "Es war eine Predigt, wie sie in jeder evangelischen Kirche hätte stattfinden können", meinte hinterher einer der beobachtenden Teilnehmer über die Predigt des [->] Gemeindevorstehers Lothar Kammer.

Auch die Leitung der Gebietskirche Mitteldeutschland, die zuvor ein weiteres Mal mit ihrem Wunsch nach einem Gespräch zwischen ihrem Kirchenpräsidenten Wilfried Klingler und der damaligen Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann abgeprallt war, sieht die Gastmitgliedschaft weniger als konzertierte Aktion im Rahmen der Vision 2010, sondern als Maßnahme auf Gemeindeebene. „Gemeinden, in denen eine offene Haltung gegenüber den anderen Kirchen gelebt wird, sind hier vorgeprescht“, so der Hannoveraner Verwaltungsleiter der NAK Jörg Leske. „und es gehört zur Vision 2010, dass die Kirchenleitung dann nicht gleich wieder Zäune errichtet.“ Von Seiten der Gebietskirche könne man es ja auch nur begrüßen, wenn der ökumenische Prozess von der Basis ausgeht. "Als Gesamtkirche NAK haben wir allerdings unsere Hausaufgaben noch nicht gemacht." Sprich: In wichtigen Fragen wie zum Beispiel dem Kirchenverständnis der NAK, liegen noch immer keine Antworten vor und man vertröstet auf das Erscheinen des neuen Katechismus.

"Das könnte allerdings dauern bis der Herr kommt", so der NAKI Kirchensprecher Peter Johanning scherzhaft vor einiger Zeit im kleinen Kreis gegenüber Weltanschauungsbeauftragten.
Dementsprechend macht auch nach Meinung von Jörg Leske ein zentraler Antrag der Gebietskirche Niedersachsen auf Mitgliedschaft in der ACK keinen Sinn.

Letztlich bleibt die Frage: Strategie oder Taktik?
Der Katechismus lässt auf sich warten und die NAK nutzt die Zeit, um über viele örtliche Gastmitgliedschaften schon mal Tatsachen zu schaffen, ohne die leidige theologische Diskussion führen zu müssen.

"Das Problem hat am Ende die evangelische Landeskirche", so Pastor Schnare, "denn die muss über Anträge von NAK-Mitgliedern entscheiden, die als LehrerInnen an öffentlichen Schulen dann Religionsunterricht erteilen wollen." [ACK-Klausel] Mit einer Mitgliedschaft in der ACK wäre eine Ablehnung dieses Begehrens dann nur noch schwer zu begründen.

ACK-fähig aber nicht Ökumene-fähig?
Wie Apostel Wosnitzka heute Morgen (11.3.) auf Nachfrage gegenüber CiD mitteilte, gibt es einen Beschluss der BAV (BezirksApostelVersammlung der NAK), im Augenblick in Deutschland lediglich den Gaststatus in der ACK anzustreben. Auf diesen Beschluss habe man auch die Gemeinde Hannover-Mitte hingewiesen, da es dort Überlegungen gab, sofort die Mitgliedschaft anzustreben. Von Seiten der örtlichen ACK war dafür auch eine gewisse Offenheit vorhanden nach dem Motto: "Alle unter ein Dach".

Eine Begründung für diesen Beschluss der BAV kennt Wosnitzka nicht: "Ich kann mir aber vorstellen, dass man wegen der ungeklärten Fragen vor Erscheinen des Katechismus keine Vorfestlegungen treffen möchte."

Vielleicht stellt sich ja heraus, dass die NAK in einigen Gemeinden zwar örtlich ACK-fähig, wegen ihrer Lehre aber insgesamt nicht Ökumene-fähig ist.


Bron: Christ-im-Dialog
N.B. Inmiddels is het van Lothar Kammer bekend dat hij terugtrad als voorganger van de kerkgemeente Hannover-Mitte. Bovendien laat de kerkleiding (NAK-Mitteldeutschland) er nu enkele gemeenten fuseren.
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
Als in de Nieuw-Apostolische Kerk de "hooggeplaatsten" het woord niet krijgen, wenden ze ál hun invloed aan om het te nemen. Het woord in deze kerk is namelijk aan hen. Aan hen alléén, om precies te zijn. Wat zij in hun piramidespel belijden, moeten anderen waarmaken. Alles stellen zij in het werk om de aangesloten leden met één mond te laten spreken; hún mond.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 22 Jan 2013, 18:18" in de thread "oneigenlijk gebruik van nak-catechismus?!"
@all

Zoals Thomas Feil en Lothar Kammer in hun enthousiasme ten onder zijn gegaan, bewijst nog eens dat je in de Nieuw-Apostolische Kerk vooral niet de schijn moet wekken voor de troepen uit te marcheren. Dan word je namelijk "beentje gelicht". Pas dienaren die door een "hoog" ambt (vanaf "opziener") automatisch een bestuursfunctie krijgen, hebben hier en daar iets in te brengen, maar wie dan niet loyaal is, vliegt er alsnog uit!

Een beproefde manier om "overenthousiaste" dienaren in het gareel te houden is hun taak- of ambtsdracht te wijzigen, ze door anderen (op de ambtsladder) van rechts te laten inhalen of door locaal te reorganiseren.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Jabob65 »

@BEE, het zou goed zijn als de NAK het gastlidmaatschap verkrijgt want in veel plaatselijke gemeenten wordt al lang oecumenisch gedacht, wij hebben het hier dan vaak over mensen als Leber, Brinkmann en Ehrich maar zij zijn helemaal geen factor meer, de meeste nieuw apostolische broeders en zusters die ik ken, zien er al tegen op als er weer zo'n districtsdienst of nog erger een aansluitingsdienst wordt gehouden, het is toch ook bizar dat je naar een kerk gaat, en vervolgens via een TV schermpje naar één of andere hotemetoot gaat zitten kijken.

En daarom gun ik de plaatselijke gemeenten iets van erkenning want ze hebben het al moeilijk genoeg, ze doen hun best en proberen er maar het beste van te maken, dit ondanks de tegenwerking van zelfbenoemde belangrijke figuren, er is toch geen hond te vinden die een man als Brinkmann nog serieus neemt?

Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Tosca »

@ll,
Nader tot elkaar komen(…)
De Nieuw Apostolische ‘’oecumenische’’ gedachte is een geheel andere dan menigeen denkt, er zitten namelijk vele verraderlijke adders onder het gras.
Volgens de Nieuw Apostolische Apostel Volkert Kühnle tevens (voorzitter van de Oecumenische werkgroep der NAK) kan een ‘’samen op weg gaan’’ alleen mogelijk worden indien allen dan worden verzegeld door een levende Nieuw Apostolische Apostel dus zonder uitzondering. Aldus Volkert K. in 2005 te Halle (Duitsland).
 • PG Oecumene: Nader tot elkaar komen is belangrijk!
  03.02.2005

  Theorie en praktijk dekken niet altijd dezelfde lading - dit kunnen de leden van de projectgroep Oecumene beamen. Het geloofsleven van een praktisch christen is ook niet altijd gelijk aan de voorschriften van de desbetreffende catechismus. Voor de leden van de projectgroep Oecumene is het daarom van belang om beide te onderzoeken: theorie en praktijk van de theologie en het gemeenteleven in de verscheidene kerken. Om dat te doen heb je contacten nodig.

  Op 28 oktober 1999 richtte Stamapostel Richard Fehr de projectgroep (PG) Oecumene op. De opdracht luidde: "In nauwe samenwerking met de PG Geloofsvragen moet worden getoetst in hoeverre de essentie van de geloofsleer van de Nieuw-Apostolische Kerk verenigbaar is met de oecumene."
  Tot de essentie van deze leer rekenen wij het begrip van de sacramenten, het ambt en ook de eschatologie (de leer van alles wat betrekking heeft op het lot van de mensen na hun dood en op het einde der wereld): het spoedig verwachten van Christus en alles wat te maken heeft met de ontslapenen.

  De leden van de PG kwamen al snel tot de conclusie dat "oecumene" geen onverdeeld omschreven of afgebakend begrip kan zijn. De oorspronkelijke idee van de oecumenische beweging om alle christelijke kerken en geloofsgemeenschappen onder één noemer samen te brengen, wordt in het algemeen niet haalbaar geacht. Tegenwoordig streeft men naar een "veelvoud in de eenheid" of, zoals een bekende oecumenische formulering luidt, "het verzoende verschil". Oecumene is echter ook het serieuze, positieve pogen om gemeenschappelijkheden binnen het christelijk geloof te bevorderen, met behoud van de eigen identiteit en met onderling respect. Het gaat er dus om dat er wordt gekeken achter de schermen van de op dit ogenblik geldende leerstellingen, en naar de mogelijkheden om deze in praktijk te brengen. Om deze reden komen de leden van de PG veelvuldig bijeen met vertegenwoordigers van andere kerken. Zij hebben al ongeveer 20 dergelijke, in vertrouwelijke sfeer gevoerde gespreksrondes achter de rug, met theologen en afgevaardigden van de rooms-katholieke kerk, evangelische kerken, methodisten en adventisten uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Verder zijn er nog de nodige lezingen en forums aan hogescholen, met wereldbeschouwelijke vertegenwoordigers van de reeds genoemde en nog andere kerken.

  Volker Kühnle (51), Apostel in de gebiedskerk Zuid-Duitsland, is voorzitter van de projectgroep. Hij gaf belangrijke impulsen af voor gesprekken, omdat hij in zijn functie als publiciteitsmedewerker reeds enkele goede contacten onderhield met geestelijken van andere kerken: "Om elkaar beter te leren kennen, is het belangrijk om elkaar tegemoet te komen. Het komt eropaan om onze Kerk ter plaatse, in de regio of landelijk als een door de staat erkende Kerk te presenteren."

  Onze Stamapostel wil deze uitwisseling met geestelijken van andere kerken graag in elke plaats onderhouden. Dit staat in een officiële brief die in 2002 aan alle voorgangers van de Duits sprekende gebieden in Europa is gestuurd, getiteld: "Aanwijzingen voor contacten tussen de Nieuw-Apostolische Kerk en andere christelijke kerken en geloofsgemeenschappen." Er staat onder andere in: "Gesprekken en ontmoetingen met vertegenwoordigers van andere christelijke kerken en geloofsgemeenschappen dragen ertoe bij dat men elkaar beter leert kennen. Zo moet vertrouwen en begrip voor onderling verschillende standpunten worden geschapen, en tegelijkertijd de weg worden gebaand om op een ontspannen manier met elkaar te kunnen omgaan. Het gaat er dus om in elke plaats maatregelen te treffen die vertrouwen wekken, en niet om officiële contacten op bestuursniveau. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat wij daarbij als vertegenwoordigers van onze Kerk worden gezien."

  Andere leden van de projectgroep zijn Districtsapostel Wolfgang Nadolny (48) uit Berlijn - Brandenburg, Opziener Hanspeter Nydegger (63) uit Zwitserland en Districtsevangelist Peter Johanning (48) uit Nordrhein-Westfalen. Zij brengen elk hun eigen ervaring mee, die zij hebben opgedaan bij de verschillende contacten met andere kerken. Zo is Opziener Nydegger bijvoorbeeld - samen met Apostel Bernd Meier uit Zwitserland - officieel afgezant (met gaststatus) van de Nieuw-Apostolische Kerk bij de Werkgroep van Kerken in het kanton Bern (AKB). Deze oecomenische organisatie houdt zich op kantonaal niveau bezig met allerlei zaken die de verschillende kerken aangaan.

  De leden van de PG Oecumene hebben echter niet de opdracht om onmiddellijke opname in een nationale of internationale oecumenische organisatie te bewerkstelligen. Een officiële toetreding zou op dit ogenblik om inhoudelijke reden niet mogelijk zijn. De oecumenische zienswijze ten aanzien van sacramenten en ambten komt niet wezenlijk overeen met de nieuw-apostolische geloofsleer. Op de vraag hoe lang de Nieuw-Apostolische Kerk denkt nodig te hebben om als instituut deel uit te maken van de oecumene - als dat er ooit van komt - , antwoordde Stamapostel Richard Fehr: "It's a long way..." , een lange weg naar onderlinge kennismaking en gesprekken op niveau met respect en hoogachting.


  Bron: NAK Internationaal
Met vriendelijke groet,
'Tosca'


P.S.
 • Afbeelding
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 19.15 uur]
Jabob65 schreef:@BEE, het zou goed zijn als de NAK het gastlidmaatschap verkrijgt want in veel plaatselijke gemeenten wordt al lang oecumenisch gedacht, wij hebben het hier dan vaak over mensen als Leber, Brinkmann en Ehrich maar zij zijn helemaal geen factor meer, de meeste nieuw apostolische broeders en zusters die ik ken, zien er al tegen op als er weer zo'n districtsdienst of nog erger een aansluitingsdienst wordt gehouden, het is toch ook bizar dat je naar een kerk gaat, en vervolgens via een TV schermpje naar één of andere hotemetoot gaat zitten kijken.

En daarom gun ik de plaatselijke gemeenten iets van erkenning want ze hebben het al moeilijk genoeg, ze doen hun best en proberen er maar het beste van te maken, dit ondanks de tegenwerking van zelfbenoemde belangrijke figuren, er is toch geen hond te vinden die een man als Brinkmann nog serieus neemt?
@Jabob65

Het mooiste zou zijn, nu de catechismus eindelijk voorligt, dat in Duitsland landelijk het gastlidmaatschap wordt verleend, maar dan speciaal vanwege hoopgevende lokale samenwerking die hier en daar al plaatshad.

Vergeet echter niet dat in de Nieuw-Apostolische Kerk niemand bevoegd is de organisatie rechtsgeldig te vertegenwoordigen behalve in beginsel de bestuursvoorzitters (van een gebiedskerk). Een legitimatie waarin staat dat de houder ervan een geestelijk verzorger is namens de kerk, is geen officiële machtiging om namens het bestuur overeenkomsten aan te gaan. Anders dan bij andere denominaties veelal het geval is, zijn plaatselijke nieuw-apostolische kerkgemeenten geen rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam. Ikzelf ben overigens van mening dat de organisatiestructuur binnen de Nieuw-Apostolische Kerk dringend "verbetering behoeft". Zoals het nu met taken en bevoegdheden is geregeld, komt het alleen maar neer op "ambtelijke willekeur" van de allerhoogste dienaren. Wat dat aangaat, hebben wij hier zuiver van doen met een dictatuur.

Een serieus probleem blijft uiteraard dat de nieuw-apostolische geloofsleer -op zijn zachtst gezegd- op gespannen voet staat met het evangelie van Jezus Christus. Bij de presentatie van de nieuw-apostolische catechismus werd in feite het voortschrijdend inzicht van de Heilige Geest geïntroduceerd! Meteen maar even een praktisch voorbeeld: mocht stamapostel J.G. Bischoff destijds nog niet scherp genoeg hebben waargenomen wat de bedoeling is van God met het oog op de terugkeer van Zijn Zoon op aarde, dan ligt dat niet aan hem (J.G. Bischoff) doch aan de aldus "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" thans getypeerde karakteristieke werkzaamheid van Heilige Geest, Die alles geleidelijk aan zou openbaren! Met andere woorden (en dat bewijst direct ook de onhoudbaarheid van deze hele zienswijze): wie alles wil weten over bijvoorbeeld de 10 Geboden, zou op deze manier niets anders te doen staan dan hierover dagelijks de stamapostel te bellen. Het zal "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" immers bovendien wel zo zijn dat het veronderstelde voortschrijdende inzicht van de Heilige Geest exclusief is voorbehouden aan de stamapostel in deze kerk en wellicht tevens tot op zekere hoogte aan de met hem "verbonden" apostelen...

Hoewel ik eerder al schreef geen moeite te hebben met een catechismus, stoort het mij wel als in de praktijk van het nieuw-apostolische geloof het alleen maar fraaie theorieën hoeven te zijn die er op papier staan. Blijkens de onderstaande reactie van een lezer bij Glaubenskultur-Magazine ben ik niet de enige die zich ergens over verbaast:
Leserbriefe zu Stammapostelhelfer Schneider fordert Gläubige zur Positionierung auf
23.01.2013 W. S. aus M.:
sie bringen es auf den Punkt. Ein Kind steht einem näher. Das Kind hat noch die unabdingbare Liebe in seiner Seele. Die reine Unschuld und es glaubt bedingungslos und hinterfragt nichts. Schaut ein Kind an und seht in die Augen. Was sieht man? Was sehen wir in den Augen unserer Vorangänger? Ich sehe keine Wärme, Herzlichkeit, christliche Demut, schon gar kein Hinabbeugen vor dem kleinen Kind und schon gar nicht von Mitgeschwistern, die nur ganz still ihren Weg gehen!!! In unserer Gemeinde fehlt mir schon seit sehr langer Zeit die Liebe, die Christus immer gepredigt hat. Jesus selber stellte ein Kind in die Mitte und sagte zu seinen Jüngern ... wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein ... Ich positioniere mich nur noch für Gott, unserem lieben Vater und seinen Sohn. Durch das tägliche Gebet versuche ich die Nähe zu ihm herzustellen und meinen Alltag zu meistern. Jesus ist mein Vorbild und kein Mensch!


Bron: http://www.glaubenskultur.de/index.php? ... g_auf.html
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

Ook in deze thread betreft het weer allerlei reacties op het doen en laten van de nieuw-apostolische kerkleiding die op enig moment bijna onuitwisbaar in ons leven in de picture kwam. Het waren de Godsgezanten in wier voetstappen wij zouden navolgen om het heerlijke einddoel van het geloof te kunnen bereiken. Terwijl wij fragiel fungeerden als twijgjes, waren zij de meest stevige takken, verbonden aan een onwrikbare stam.

Met de twijgjes ging er gedurig van alles mis. Zo niet met de stam, belichaamd door de stamapostel. Stilaan werd dit "beeld" in de "gemeenschap" niet meer zo indringend gebruikt. Later kom je er dan achter dat Jezus Christus met die symboliek wel heel erg naar de achtergrond was verdrongen, wat bij nader inzien te veel uitleg vergde. Maar de toon was gezet; stevig gezet. Zó stevig, dat wij naast het evangelie van Jezus Christus nu ook de "Bijbel voor de eindtijd" hebben: de nieuw-apostolische catechismus waarin de kennis der waarheid is neergelegd volgens de laatste inzichten welke aan de "Boden van Jezus" werden geopenbaard.

Langs ongeziene kanalen is de Heilige Geest bij hen als eersten werkzaam. Willen wij het einddoel inderdaad bereiken, dan zullen wij aandachtig moeten luisteren naar wat zij ons daardoor namens God te zeggen hebben en vervolgens moeten wij ook doen wat wij gehoord hebben. Onder bidden en smeken was de catechismus tot stand gekomen, zo vertelde de districtsapostel die de "Blankenesers" een kopje kleiner maakte.

Mij persoonlijk ging de berichtenstroom van "de trone Gods" via de nieuw-apostolische kerkleiding op een gegeven moment tegenstaan. Wie aldus de werkzaamheid van de Heilige Geest niet verdraagt, is "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zeer, zeer ernstig ziek. Meewarige blikken van omstanders die machteloos toekeken hoe mijn tegenwoordigheid ze ontviel, werden mijn deel. Toch nog onverwacht verliet ik hun midden; alle stadia van vertwijfeling, ontgoocheling, wanhoop en ontreddering voor al dezen schijnbaar onopgemerkt doorgemaakt hebbende; "in stilheid en vertrouwen"; "de onderste weg" nader vervolgend.

De basiscode onder de hooggeplaatsten was mij niet ontgaan: voor wat, hoort wat, oftewel: ondersteun jij mij niet, dan negeer ik jou. Om hun heen waanden zich "de getrouwen van Koning Jezus, Zijn geliefde, geheiligde bruid". Zoals zij had ik in de juiste erkenning moeten staan tegenover het (naar 2 Korintiërs 5) gegeven "ambt der verzoening" in de gemeente, doch viel dit te rijmen met de "boze werken" die mij troffen?

Nog binnen de muren van de kerk maakte ik mij vrij van alle conventies en besloot ik voortaan soeverein te zijn. Nu ik "de krachtige hand van leiding in onze dierbare stamapostel" had losgelaten, ondervond ik pas wat er -voor ons allen- in de Bijbel staat, zoals:
 • HEER, het huis waar u woont heb ik lief,
  de plaats waar uw glorie verblijft.

  Bron: Psalm 26: 8 (NBV)

  Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.
  Bron: Marcus 13: 11 (NBV)

  De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
  Bron: Romeinen 8: 26 (NBV)
Herinneringen die ik kon blijven koesteren, bestaan uit bezielde gedachten, met "de Liefde des Vaders" getoonzet op wat ik zou willen omschrijven als "Klänge der Heimat". Vergeleken daarmee is de inhoud -die ik bestudeerde- van de thans voorliggende catechismus van nul en gener waarde: "... alleen de Liefde bouwt op" (vgl. 1 Kor. 8: 1). Leidinggevenden spraken bij de presentatie van de nieuw-apostolische catechismus van een verantwoordelijkheid die zij zouden hebben voor de christenheid. Fout!
 • [44] De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van de Heer te luisteren. [45] Bij het zien van de mensenmenigte werden de Joodse leiders jaloers en begonnen ze de woorden van Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te maken. [46] Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: ‘De boodschap van God moest het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig acht, zullen we ons tot de heidenen wenden. [47] Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”

  Bron: Handelingen 13 (NBV)
BakEenEi schreef:@all

Als in de Nieuw-Apostolische Kerk het normale nog normaal had mogen zijn; als kerkelijke ambtsdragers zich er nog bewust waren geweest van de waardigheid van een geestelijke bediening; als de gelovigen zich niet hadden laten ringeloren door hun zogenaamde zegenaars; als niet alle bevoegdheden waren afgegeven aan degenen die er nu alle perken mee te buiten gaan; als pestkoppen hun intimidatiepraktijken gewoon hadden moeten staken; als dienaren er niet voluit de gelegenheid hadden gekregen om dienen te verwisselen met heersen; als men eerst eens eerlijk en oprecht werk had gemaakt van de geboden van God; ja dan...
 • De erfgenamen van het koninkrijk van God
  [9] Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. [10] ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. [11] De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. [12] Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” [13] De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” [14] Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

  Bron: Lucas 18 (NBV)
... zouden velen nog altijd aan een half woord genoeg hebben gehad.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "Do 17 Jan 2013, 23:37"
Het was óók voor de hooggeplaatsten in de Nieuw-Apostolische Kerk de bedoeling geweest om "daders des woords" te zijn "en niet alleen hoorders" (vgl. Jak. 1: 22). Al in hun eerste leugen zijn ze niet gestikt. (...)

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 15.00 uur]


@all

Toen ik deze week bij Glaubenskultur-Magazine tussen de ingezonden reacties een bericht tegenkwam waarin een lezer o.a. had opgemerkt "In unserer Gemeinde fehlt mir schon seit sehr langer Zeit die Liebe, die Christus immer gepredigt hat", liet mij die mededeling niet onberoerd. Alles in een kerkgemeente kan wel "zo z'n gangetje gaan", maar waar is het in Zijn werk nu toch feitelijk om begonnen?! Zijn dat statuten, is dat het ondernemingsplan, het bedrijfsreglement; de eerbiediging van opgelegde gezagsverhoudingen? Als je zoals ik een poosje "in de keuken van de kerk" werkzaam bent geweest, krijg je op dergelijke zaken een íets meer genuanceerde kijk dan op afstand vanuit de periferie in de organisatie. Voordien had ik een baan als consulent in de schuldhulpverlening. Dat was toen een heel verschil met het werk op een accountantsbureau, wat ik eerder deed. Nu ontmoette ik juist mensen die een accountant absoluut niet konden betalen, met soms alle gevolgen van dien. Maar het kwam óók voor dat personen zich meldden op een spreekuur met in feite de simpele boodschap: ik heb een probleem en jij lost dat maar even keurig netjes op! Of het gebeurde dat iemand een draagtas vol ongeopende enveloppen over mijn bureau leeg kieperde. Meestal beperkte ik mij in eerste instantie tot de enveloppen waarvan de inhoud er vermoedelijk onmiddellijk toe deed. Zo is het wel voorgekomen dat een woningontruiming een halfuur van tevoren nog moest worden uitgesteld.

Waar het mij nu om gaat is echter: hoe gaat de nieuw-apostolische kerkleiding om met hulpvragen? Welke hulpvragen acht men relevant en welke (ten onrechte) mogelijk níet?
Doet het ons wat als iemand schrijft "In unserer Gemeinde fehlt mir schon seit sehr langer Zeit die Liebe, die Christus immer gepredigt hat", of is dan wellicht de eerste gedachte: o, dat is "een zaak voor de dienaren"!

Uit de tijd dat ik in de schuldhulpverlening werkzaam was zijn mij heel wat gebeurtenissen bijgebleven. Doordat het een regionale functie betrof, leerde ik in diverse gemeenten de "sociale kaart" kennen en viel het mij op hoe ongelijk het begrip "zorgplicht" kon worden opgevat. Nooit heb ik het als "nogal wiedes" ervaren dat ik nu juist aan de ene kant van de tafel of het bureau zat en anderen tegenover mij. Hoe "maakbaar" is immers vanaf dag 1 ons leven? Ik kreeg bewondering voor maatschappelijk werkenden die soms hét verschil wisten te maken voor "naasten met een hulpvraag". Of óók ik kreeg de schrik van mijn leven doordat een hulpvraag zich opeens niet meer liet beantwoorden. De zelfkant van de samenleving diende zich aan: fraude, drugsgebruik, prostitutie, brandstichting, kindermishandeling. Nu en dan trof ik bekenden (uit mijn kerk).

In meerdere berichten op dit Forum wees ik er op dat er onderscheid valt te maken tussen zielzorg en maatschappelijk werk. Ik vind trouwens dat in de Nieuw-Apostolische Kerk velen (!) er blijk van geven zowat geen flauw begrip ervan te hebben wat zielzorg namens de Allerhoogste onderscheidt van ál het overige. (...) Bij zielzorg begint het bij de Liefde van God. Daar blíjft het ook bij! En ondertussen geldt het onderstaande:
 • Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.

  Uit: Matteüs 13: 17 (NBV)
Welnu, de vruchten hiervan zijn niet te vinden in een catechismus waarin het evangelie van Jezus Christus handig werd weggemoffeld. De samenstellers wilden alleen maar hun eigen ingebeelde gezag veiligstellen!!

Een keer of vier, vijf, vroeg ik aan "dienaren" om zielzorg (!) voor een naaste omdat het juist daarop aankwam. Evenzovele keren had men er geen oren naar, zelfs niet wanneer ik mijn vraag meer dan eens herhaalde.

 • Leg uw last op de HEER
  en hij zal u steunen,
  nooit zal hij dulden
  dat een rechtvaardige ten val komt.


  Uit: Psalm 55 (NBV)


  Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

  Uit: Lucas 19: 40 (NBV)


  [1] Houd de onderlinge liefde in stand [2] en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. [3] Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

  Uit: Hebreeën 13 (NBV)
Ik had nooit gedacht dat in de Nieuw-Apostolische Kerk de situatie zich kon voordoen dat je bij broeders met een geestelijke bediening vergeefs aanklopt terwijl het gaat om zielzorg. En wat ik al helemáál zou hebben uitgesloten is, dat wanneer je een klemmend daartoe strekkend verzoek herhaalt, er opnieuw nul op het rekest wordt gegeven. Men weigerde eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen! In de gevallen waarbij ik dit onder ogen moest zien, betrof het onder de "zegenaars" bepaald niet de eersten de besten, althans "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis". (...) Daarom: een zegenaar is iemand door wie je bént gezegend!

Deze en andere ervaringen welke in de Nieuw-Apostolische Kerk onverhoopt op mijn weg kwamen, gaven mij zeer te denken. Wat is er nu nodig voor zielzorg, zo vroeg ik mij af. Heel veel níet, was uiteindelijk mijn slotsom; daarbij inbegrepen de organisatie zoals die in de geciviliseerde wereld om zich heen kan grijpen rondom een geloofsgemeenschap die wellicht te boek staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

@all

Op de een of andere manier geloof ik er al jaren in dat je áltijd wat leert: ofwel hoe het moet óf hoe het beter anders kan. Niet zelden immers bewijzen ook onaangename ervaringen later nog hun nut. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat toen ik op een gegeven moment aan de lopende band omstandigheden tegenkwam waarbij het beter anders kon, ik wenste dat het al binnen de kortste keren inderdaad anders mocht uitpakken.

Waar ik een gloeiende hekel aan heb is onnodige verwarring, bijvoorbeeld bij formulieren met slordig geformuleerde vragen die zich vervolgens lastig laten beantwoorden. Ook word ik niet blij van "kleine lettertjes" bij garantiebepalingen, in verzekeringsvoorwaarden, enzovoort. De bedoeling was dan blijkbaar dat mensen iets over het hoofd zouden zien. Toen ik de nieuw-apostolische catechismus inzag, bekroop mij hetzelfde gevoel. Met een grote omhaal van woorden gaat de kerkleiding hier met de lezer aan de haal, zag ik in! Daar moet sowieso een reden voor zijn geweest; een motief dat tot in de hoogste kringen kamerbreed gedragen is. Kortom, met welke drijfveer heeft een hele groep mensen nu toch jarenlang zitten piekeren en pennen totdat deze onlangs in Dortmund door stamapostel Leber uitbundig werd geprezen voor de "tomeloze inzet"?

Maar betrof het daarbij wel écht een compliment uit de hemel? Wordt er niet ondertussen voorbijgegaan aan de ware eenvoud van het evangelie van Jezus Christus? In een vorig bericht handelde het over die eenvoud:
BakEenEi schreef:(...)
Dat zit hem, kort en goed, bij nader inzien in het volgende:
 • [34] Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. [35] Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: [36] ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ [37] Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. [38] Dat is het grootste en eerste gebod. [39] Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. [40] Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

  Uit: Matteüs 22 (NBV)
Als het bovenstaande niet steevast van doorslaggevende betekenis behoeft te zijn voor wie naar het evangelie van Jezus Christus wil leven, klopt er iets niet.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 06 Nov 2012, 17:00" in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit".
BakEenEi schreef:(...)
 • Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
  je weet wat de HEER van je wil:
  niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
  en nederig de weg te gaan van je God
  .
(...)
Zelfs wat zich hierboven in één enkele zinsnede liet samenvatten, namelijk "niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God", was al te veel gevraagd.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Zo 20 Jan 2013, 15:35" in de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012"
Indien het al niet lukt om wat het bovenstaande betreft de praktijk te laten matchen met de theorie; zijn er dan geen hogere prioriteiten te stellen dan het verinnerlijken van nog méér theorie vanuit een catechismus?

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Plaats reactie