stamapostelhelper J.-L. Schneider

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
Plaats reactie
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

stamapostelhelper J.-L. Schneider

Bericht door zefyr »

Binnenkort zal districtsapostel Jean-Luc Schneider (Frankrijk) de aanwijzing ontvangen van stamapostelhelper. Het is zeker niet uitgesloten, dat hij stamapostel Leber in 2013 of 2014 zal opvolgen. Op glaubenskultur.de woedt al enige tijd een heftige discussie over het gedachtengoed van de nieuwe stamapostelhelper, een Franse nieuw-apostolische ambtsdrager uit de 'school van Dauber' (Dauber was de eerste Franse districtsapostel, die een fanatieke aanhanger was van de stamapostelboodschap en behoorde tot de 'gestaalde kaders' van de NAK en zeer 'liniengetreu' was). Een verontrustend citaat van districtsapostel Schneider viel mij op tussen de vele bijdragen van de scribenten op eerdergenoemde website.

'"Zweifel ist eine sehr gefährliche Krankheit, die muss sofort bekämpft werden. Wenn ein Zweifelsgedanken sich in uns festsetzt, dann müssen wir ihn sofort bekämpfen." - so Jean-Luc Schneider am 20.09.09 beim "Mitdienen" in Konstanz'

Mocht dit citaat staan voor het gedachtengoed en representatief zijn voor de gedragslijn van Schneider, dan vrees ik het ergste... Waar is de nooduitgang? :lol:

Diderot
Berichten: 105
Lid geworden op: zo 18 dec 2011, 15:38

Re: stamapostelhelper J.-L. Schneider

Bericht door Diderot »

zefyr schreef:Een verontrustend citaat van districtsapostel Schneider viel mij op tussen de vele bijdragen van de scribenten op eerdergenoemde website.

'"Zweifel ist eine sehr gefährliche Krankheit, die muss sofort bekämpft werden. Wenn ein Zweifelsgedanken sich in uns festsetzt, dann müssen wir ihn sofort bekämpfen." - so Jean-Luc Schneider am 20.09.09 beim "Mitdienen" in Konstanz'

Mocht dit citaat staan voor het gedachtengoed en representatief zijn voor de gedragslijn van Schneider, dan vrees ik het ergste...
Een aantal jaren geleden waren degenen die de NAK gaarne een minder exclusivistische koers zouden zien varen, ook heel erg blij dat na Fehr de open, christusgeoriënteerde, (relatief) jonge, vriendelijke, glimlachende, districtsapostel van Noordrijn-Westfalen, een zekere Wilhelm Leber, de nieuwe stamapostel zou worden. Naar mijn inschatting is van die blijheid en hoop op verandering niet veel meer overgebleven.

Datzelfde zal mijns inziens nu ook weer gebeuren. Het is namelijk onmogelijk dat iemand die 'grundsätzliche' veranderingen in de NAK nastreeft, kan 'opklimmen' tot een ambt van districtsapostel of stamapostel. Het NAK-systeem c.q. het bevorderingsselectiesysteem van haar ambtsdragers baseert op systeembehoud. Dat zorgt ervoor dat veranderingsgezinden vroeg of laat (dus 'laag' of 'hoog' in de hiërarchie) tegen een plafond aanbotsen. Ook hierin geldt een soort piramidestructuur: Waar het misschien nog met enige regelmaat voorkomt dat men onder de diakenen veranderingsgezinden aantreft, zo zal dit met de lagere priesterlijke rangen (priester, evangelist, herder) al aanzienlijk minder vaak voorkomen. Het is al een grote uitzondering als men onder de districtsdienaren veranderingsgezinden aantreft. Bij nog hogere rangen (opziener, apostel) zal dit gewoonlijk niet meer voorkomen. Uitzondering op de regel is Gerrit Sepers, die ook na zijn bevordering tot apostel is blijven nadenken en lezen en op een gegeven moment niets anders kon dan de conclusie trekken. Dit illustreert mijns inziens ook mooi een andere causale samenhang, namelijk: als je veranderingsgezind bent, dan geldt: hoe hoger in de NAK-hiërarchie, des te groter is de spagaat waarin men terechtkomt, des te groter is dus de kans op ambtsteruggave/ontheffing/dispensatie('Beurlaubung')/vervroegd 'in de rust'.

Terug naar het thema: ik persoonlijk heb dus geen enkele illusie dat er wezenlijke zaken in de NAK onder de leiding van de toekomstige stamapostel Schneider zullen veranderen. Ten eerste vanwege 'zie hierboven', ten tweede omdat binnen de NAKI (de club van NAK-apostelen) de stamapostel alles behalve een dictatoriale positie inneemt. Hierin gelden primair meerderheden, en die meerderheden zullen voor wat betreft het thema '(leer)veranderingen' niet gerealiseerd kunnen worden zolang 90% van de NAK-leden (en een vergelijkbaar percentage van de (districts)apostelen) van buiten Europa komt. Zelfs binnen de NAK-Europa is mijns inziens he-le-maal geen meerderheid (noch aan leden, noch aan ambtsdragers, noch aan (districts)apostelen) voor wezenlijke veranderingen te vinden:
- Als ik naar Zuidduitsland kijk, dan zie ik een districsapostel Ehrich... veranderingsgezind? Grapje zeker.
- Kijk ik naar het oosten van Duitsland, dan zie ik een districtsapostel Klingler. Hij was eens de hoop van velen, maar heeft bijvoorbeeld in de 'zaak-Blankenese' de brs/zrs aldaar ernstig in de kou laten staan. Bovendien zit de goede man inmiddels kort voor zijn pensioen.
- Kijk ik naar Noordduitsland (districtsapostel Krause), dan hoor ik daarvandaan alleen maar conservatieve geluiden.
- En ook onze Nederlandse Grote Nieuwe Roerganger (districtsapostel Brinkmann) is, hoewel vrij eenvoudig aanspreekbaar en zeker niet onvriendelijk in de omgang, voor 100% overtuigd van de huidige NAK-leer en zal geen millimeter buiten de door de stamapostel gegeven grenzen treden.

Kortom: als men écht veranderingen wil, als men geen niche binnen de NAK wil/kan/mag zoeken waarin men kan 'overleven', dan is slechts één conclusie mogelijk: Verander zélf en verlaat de NAK.

Diderot.

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: stamapostelhelper J.-L. Schneider

Bericht door ACE »

@diderot
Terug naar het thema: ik persoonlijk heb dus geen enkele illusie dat er wezenlijke zaken in de NAK onder de leiding van de toekomstige stamapostel Schneider zullen veranderen.
Ik ook.

De moeilijkheid zit ‘m in het imago van de NAK. Conservatief en strakke hiërarchie zijn de kenmerken (reputatie) van de NAK.
In de jaren 80 leek het de richting uit te gaan van een imago switch door een –ogenschijnlijk- meer liberaal beleid en communiceerde
men dat ook naar ‘beneden’. Het leek erop dat deze Boodschap een gunstige uitwerking had in de lagere echelons.
Wat men had gecreëerd bij de volgelingen was een vrij denken en open communicatie met lagere ambtsdragers en durfde men zelfs kritiek te uiten.
Geheel conform de normen en waarden van de tegelijkertijd veranderende samenleving en haar opvattingen.
Ook stond men open voor contacten met andere geloofsrichtingen en klonk er geen verwijt maar zelfs verzoenende geluiden.
Het resultaat was echter dat men zich op de werkvloer ging afvragen wat nu eigenlijk het bestaansrecht is van de NAK.
Welke historische claim was het gedachtegoed van de NAK als geloofsrichting en instituut?
Daar kan zelfs de stamapostel geen antwoord op geven, want die claim is er niet!
Ja, men claimt exclusiviteit op basis van het uitoefenen van het apostelambt, maar tegelijkertijd zijn de handelingen en gedragsregels die men toepast
afwijkend van de inhoudelijke normen en waarden gekoppeld aan het apostelambt!
Heethoofd Petrus werd destijds al gecorrigeerd vanwege zijn afwijkend gedrag.
Deze correctie door Jezus was bedoeld voor allen die een ambt zouden vervullen om toch vooral de liefde te prediken en overeenkomstig
te handelen en zich niet de rol van rechter toe te eigenen. Petrus dacht al per volmacht te kunnen handelen. Wie corrigeert de stamapostel en apostelen?
In de huidige verzorging van de volgelingen worden steeds meer waarden uit het verleden rechtgetrokken en zien we het vrije denken wederom beknot.
Terug naar het oorspronkelijke conservatieve denken en handelen. Dat is nl beter te hanteren dan het vrije denken.
Bovendien, wie zich confirmeert wordt zodanig bediend en wie zich niet confirmeert mag de kerk verlaten. ‘Even goede vrienden’.
Er wordt zelfs geen poging meer ondernomen de ‘ziel’ te behouden. Binnen 24 uur ben je uitgeschreven. Zie daar het huidige belang bij een
levende Gemeenschap en een (uit)dragende gemeenschapszin. Het zijn vluchtige intrinsieke waarden geworden. Graag of niet, is het credo.
Ondanks verwoede pogingen zich te manifesteren als kerk, manoeuvreert de NAK zich steeds meer in de hoek van een zonderlinge sekte.
Komende zondag zullen we vernemen hoe het district Nederland het onder een bezielende leiding en leider in de toekomst zal vergaan.

Groet,
ACE

Plaats reactie