Sektetest.

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
bernard
Berichten: 94
Lid geworden op: vr 16 jan 2009, 01:13

Re: Sektetest.

Bericht door bernard »

@all BakEenEi

Citaat
Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt. :?

Tja, dan zat Ap. Klene er niet zo ver naast toen hij vertelde dat de Nak één van de vele wegen is die tot god leiden.

Groet
Bernard.

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Sektetest.

Bericht door BakEenEi »

bernard schreef:@all BakEenEi

Citaat
Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt. :?

Tja, dan zat Ap. Klene er niet zo ver naast toen hij vertelde dat de Nak één van de vele wegen is die tot god leiden.

Groet
Bernard.
@bernard

Ook als apostel Klene zich in ongeveer de bovenstaande bewoordingen heeft uitgedrukt, conflicteert dit met de nieuw-apostolische geloofsleer. Dat zit hem in de volgende geloofsartikelen...
 • Het 4e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de Heer Jezus Zijn kerk regeert en daartoe Zijn Apostelen heeft gezonden en nog zendt tot aan Zijn wederkomst, met de opdracht te onderwijzen, in Zijn naam zonden te vergeven en met water en Heilige Geest te dopen.

  Het 5e geloofsartikel:
  Ik geloof dat degenen die door God tot een ambt zijn geroepen, slechts door Apostelen tot hun ambt worden gewijd en dat uit het apostelambt volmacht, zegening en heiliging voor hun dienst voortkomen.

  Het 6e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de Heilige Doop met water de eerste stap is naar de vernieuwing van de mens in de Heilige Geest en dat de gedoopte daardoor wordt opgenomen in de gemeenschap van degenen die in Jezus Christus geloven en Hem als hun Heer belijden.

  Het 7e geloofsartikel:
  Ik geloof dat het Heilig Avondmaal ter gedachtenis aan het eenmaal gebrachte, algenoegzame offer en aan het bittere lijden en sterven van Christus, door de Heer zelf is ingesteld. Het waardig genieten van het Heilig Avondmaal waarborgt ons de levensgemeenschap met Christus Jezus, onze Heer. Het wordt gevierd met ongezuurd brood en wijn; beide moeten door een ambtsdrager die door de Apostel gevolmachtigd is, worden afgezonderd en toegediend.

  Het 8e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de met water gedoopte zielen door een Apostel de gave van de Heilige Geest moeten ontvangen om het kindschap Gods en de voorwaarden voor het eerstelingschap te verkrijgen.

  Bron: http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/geloofsbelijdenis/
... in combinatie met niet mis te verstane uitlatingen in het recente verleden van stamapostel Leber zoals:
 • Afsluitend wil ik nog het volgende benadrukken: volgens ons nieuw-apostolische geloofsinzicht is het aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen. Dat betekent niet, dat het niet verrijkend zou zijn als gelovigen de Bijbel kunnen lezen. Maar het is aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen, te verklaren en voorschriften in het geloof te geven. Daar worden de Bijbelteksten mee in verband gebracht, want overaccentuering van op zich staande uitspraken kan tot verkeerde conclusies leiden.

  Bron: Woord van de maand maart 2009: Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen?
Het is dus niet verwonderlijk als gezaghebbende christenen namens andere geloofsgemeenschappen, met wie woordvoerders van de nieuw-apostoliche kerkleiding het gesprek aangingen om het lidmaatschap te verkrijgen van de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), daartegen bezwaar maken! In Duitsland was dit in december 2010 voorpaginanieuws nadat er dienaangaande intensieve beraadslagingen hadden plaatsgehad in Berlijn. Zie bijvoorbeeld:
En lees ook het onderstaande ingezonden stuk bij Glaubenskultur:
Thomas Gandow aus Berlin-Zehlendorf, 06-12-2010:
Ich habe versucht, die verschiedenen Positionen zu beschreiben - so neutral wie ich konnte.
[zitat] Am Ende der Tagung herrschte zwar allgemein die Meinung vor, die Gespräche mit der NAK sollten weitergehen, aber wie und wozu? [/zitat] Dann habe ich die verschiedenen Positionen, auch die "optimistischeren" angegeben.

Mein eigenes Fazit steht am Schluß.

Von einer Abkühlung kann so nicht die Rede sein, weil es vorher auch keine besondere Erwärmung gab, sieht man von unschuldigen lokalen Gremien einerseits, der ACK BaWü andererseits einmal ab. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde die dortige Stellungnahme als Ratschläge für den praktischen Umgang vor Ort interpretiert.

Es gab und gibt Gespräche.
Es wird Gespräche geben. Das ist nicht der Punkt.
Aber wozu? Wohin werden sie führen?

Das muß man wieder etwas nüchterner sehen:
"Es ist immer wichtig, miteinander zu reden. Das ist wichtig in den Gemeinden, in den Bezirken und das ist auch wichtig über den Rahmen der Kirche hinaus, um Missverständnisse abzubauen, um ein Vertrauensverhältnis zu gewinnen. Unsere Glaubensgrundlagen werden dadurch nicht berührt und auch gar nicht in Frage gestellt. Es geht um Gespräche, um Gedankenaustausch mit anderen." (StA Leber 23.10.05)

Bron: pagina http://www.glaubenskultur.de/premium-1366.html
De kritiek vanuit andere christelijke kerken komt er dus op neer dat de nieuw-apostolische apostelen en stamapostel zich eigenmachtig, onterecht en brutaal op het standpunt stellen dat 1) alleen zij de Bijbel goed kunnen uitleggen; 2) dat buiten de bij de Nieuw-Apostolische Kerk ingeschreven leden om overige christenen zich geen kind van God mogen noemen; 3) geestelijken van andere christelijke kerken niet door God in hun ambt geroepen kunnen zijn, waaruit o.a. voortvloeit dat 4) in andere christelijke kerken het Heilig Avondmaal ongeldig wordt toegediend.

Kortom, wie dan zegt "Zo zijn wij als apostolische kerk één van de wegen die naar dat doel leiden", of hetzelfde maar dan in andere woorden van gelijke strekking, zoals in dit geval kennelijk apostel Peter Klene onlangs heeft gedaan in Groningen, misleidt in diens hoedanigheid van ambtsdrager in de Nieuw-Apostolische Kerk werkelijk allen die zich op dat moment onder zijn gehoor bevonden!!

Ikzelf heb de Nieuw-Apostolische Kerk uitsluitend verlaten vanwege dergelijke aspecten van de geloofsleer en de prediking! Het wordt echt de hoogste tijd dat allen die het aangaat ofwel hun nieuw-apostolische rug recht houden óf hun ambt teruggeven! Wat wij nu in de Nieuw-Apostolische Kerk helaas aan de lopende band zien is veel te veel gebazel en gezwalk. De voortbrengselen van alle ingebeelde schriftgeleerdheid worden terzijde gelegd, óf ze zijn voor allen verplichtend.

Zie verder mijn bericht op vr 10 dec 2010, 11:55 in de thread "Nieuw Apostolische Kerk... een sekte of toch het enige Godswerk op aarde?/Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?".


Bernard, het was duidelijk dat jij je opmerking maakte met een knipoog. De reden waarom ik er nu desondanks vrij serieus op ben ingegaan is, dat ik het (ook) in deze thread graag helder wil hebben dat men zichzelf in de Nieuw-Apostolische Kerk gedurig tegenspreekt. Of alle regels en voorschriften die door de stamapostel en de districtsapostelen worden verordonneerd gelden voor de mensheid inclusief ons beiden níet; óf ze gelden gewoon wel en dan exact zoals het is opgeschreven!! Het kardinale punt is namelijk dat vrijwel niemand tegenwoordig nog precies kan zeggen wat de nieuw-apostolische geloofsleer feitelijk inhoudt. Tot overmaat van ramp verschijnt de catechismus niet in het Nederlands. Met name apostel Klene zal dat wel handig vinden want dan worden diens controversiële uitlatingen slechts marginaal getoetst aan de exameneisen voor het hemelrijk zoals die in de Duitstalige landen nu al kracht van wet hebben gekregen! Op geen enkele vraag die ik in deze samenhang heb gesteld aan (vertegenwoordigers van) de kerkleiding, kreeg ik ooit een zinnige reactie. Daarom nogmaals: wij hebben hier van doen met een klassieke sekte. Ik kan er niks anders meer van maken... Ik wacht nog op minstens 70 x 7 = 490 antwoorden!!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Sektetest.

Bericht door BakEenEi »

@all

In mijn vorige bericht haalde ik het op 6 december 2010 bij Glaubenskultur verschenen Premium-Artikel aan:
Met het onderstaande citaat hieruit kwam de aap uit de mouw...
In persönlichen Gesprächen mit Herrn Johanning und Herrn Dr. Kiefer wurde mir allerdings nochmals deutlich und deutlich gemacht, dass es der NAK bei ihren ACK-Bemühungen offensichtlich weniger um ökumenische Annäherungen geht, als vielmehr vor allem anderen um den verständlichen Wunsch, durch das „Gütesiegel“ der ACK- Mitgliedschaft das Sektenimage loszuwerden.
... want blijkbaar ging het de NAK-vertegenwoordigers Johanning en Kiefer tijdens de jarenlang (!) gevoerde gesprekken over een wezenlijk oecumenische omgang met andersgezinden al die tijd eerst en vooral om het keurmerk van de ACK! Daarmee had de nieuw-apostolische kerkleiding het ongemakkelijk aanvoelende imago van een sekte dus "en passant" willen kwijtraken. Nu dit achteraf bezien het hoofddoel was, begrijpen velen intussen waardoor de in Duitsland en Zwitserland gevoerde dialoog in interkerkelijk verband recentelijk min of meer strandde. Bovendien was er in de zomer van 2010 met de herziene nieuw-apostolische geloofsbelijdenis een wig gedreven tussen nieuw-apostolische "kinderen van God" en naast hen "slechts" gelovigen die zich "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" weliswaar christenen mogen noemen doch die vooralsnog géén goddelijk erfdeel wacht...
 • En nu we Zijn kinderen zijn, zijn we ook Zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in Zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.

  Bron: Romeinen 8: 17 (NBV)
Hovaardig werd die boodschap met de geïntroduceerde geloofsartikelen aan de christenheid herbevestigd. Het kwam er kort en goed op neer: uw dienaren zijn niet door God geroepen; zij kunnen dus ook geen genadehandelingen verrichten en evenmin kunnen zij de juiste uitleg geven aan de Heilige Schrift; derhalve zult u allen genoodzaakt zijn het lidmaatschap van de Nieuw-Apostolische Kerk te verwerven! Dat de mensheid pas dan voorgoed in de aap gelogeerd zal zijn, behoeft -gezien de o.a. op dit forum al uitgebreid beschreven bestuurlijke wantoestanden bij het voornoemde kerkgenootschap- geen betoog, lijkt mij.

***

Nu kom ik nog even terug op de “Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk”, en dat wil ik graag doen aan de hand van specifieke berichtgeving namens de internationale (!) kerkleiding op haar Nederlandstalige (!) website ten aanzien van "structuren en taken van ambten":
Men kan er gemakkelijk overheen lezen maar hier staat dus met name ook het volgende:
 • Iedereen kan lid van de Nieuw-Apostolische Kerk worden mits hij de nieuw-apostolische geloofsleer erkent.
 • De priesterlijke ambten (van Opziener t/m Priester) zijn bevoegd om de sacramenten “de Heilige Waterdoop” en “Heilig Avondmaal” uit te reiken. Hun beroeping vereist een bijzonder grondige kennis van de leer en inrichting van de Nieuw-Apostolische Kerk, alsmede een onbesproken en op de leer van Christus afgestemde levenswandel.
Ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) dienen om redenen van het bovenstaande zowel de nieuw-apostolische geloofsleer te erkennen (d.w.z. het bestaan, de waarheid, juistheid en billijkheid ervan in te zien) als "een bijzonder grondige kennis" te hebben "van de leer en inrichting van de Nieuw-Apostolische Kerk". Hoe is zoiets echter mogelijk indien "de rentmeesters" van de kerk (zouden dat overigens dezelfden zijn als degenen die nu heimelijk miljoenenverliezen laten ontstaan door o.a. financieel wanbeheer in Arnhem -?-) ertoe hebben besloten van de “Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk” geen Nederlandstalige editie te laten verschijnen? Een professioneel vertaalbureau zou er de hand niet voor omdraaien en bovendien kost het geen miljoenen euro's! En: hoe verhoudt zich zo'n vreemde en met ieders kennelijke verplichtingen strijdige beslissing tot nog méér specifieke berichtgeving namens de internationale kerkleiding op haar Nederlandstalige website? Zie onder:
Zijn de Nederlandse "tienden" tegenwoordig alleen nog maar goed om "onbehoorlijk bestuur" te financieren (waarvan de bewijzen zich momenteel beginnen op te stapelen)?! Hier klopt dus iets niet; van geen kant in feite. Men wordt geacht voluit méé te werken doch zonder de daartoe onontbeerlijke informatie, en zonder een inconveniëntenkorting op de "tienden"...
 • Meewerken en offeren
  De Nieuw-Apostolische Kerk is financieel geheel onafhankelijk. Zij heft geen kerkbelasting of andere contributies van haar leden. Of en hoeveel iemand offert, wordt niet gecontroleerd. De leden kunnen zich, gebaseerd op de bijbel (Maleachi 3:10), oriënteren op het "tiende deel".
Hoeveel zin heeft het dan überhaupt nog om vragen te stellen?! Antwoorden krijgt men trouwens sowieso niet, óók niet vanuit Duitsland of Zwitserland - zo is mijn ervaring. Ambtsdragers zouden zich op deze manier geen dag langer moeten laten manipuleren! De manier waarop de nieuw-apostolische kerkleiding ook in dit opzicht te werk gaat, is o zo typerend voor een klassieke sekte. Hoe weinig transparant men voor de rest ook is; dit valt goddank te doorzien!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

basis
Berichten: 142
Lid geworden op: ma 01 nov 2010, 14:16

Re: Sektetest.

Bericht door basis »

Op een andere site met kritisch geluid omtrent onze kerk las ik ergens als titel:

"NAK de stervende kerk..."

Zo de diverse kritische geluiden/commentaren overziende vraag ik mij wel af hoe gepast het is zo in te schoppen op een stervende maar afgezien hiervan...

De tekst raakte mij: stervende kerk.....

Los van het feit of je nu over een sekte of over een kerk moet spreken waar het de NAK betreft

stervende

Welk een treurnis, afgelopen week was ik bij een mooi-verzorgde rouwdienst van een oude trouwe zuster die in de 84 jaar van haar leven haar apostolisch-zijn in de praktijk heeft gebracht. Een vrouw met een rechte rug en zonder valse pretenties, die altijd zichzelf was en daarbij ongeacht alle ontwikkelingen (die haar zeker niet onbekend waren) trots was op háár kerk.
Niet trots in de zin van hoogmoedig en neerziend op anderen maar trots in de zin van ergens groots op zijn...
Ze zag haar gemeenschap kleiner worden maar was er zelf altijd trouw en toen ze na een verhuizing 18km van de gemeenschap af kwam te wonen bleef ze een voorbeeld. Ze nam jarenlang de bus op maandag voor de zang, op woensdag naar de weekdienst en op zondag voor de eredienst: ze wàs er gewoon!

Terwijl mensen die op loopafstand van het gebouw woonden zeiden "Vandaag maar es niet; geen zin" stond zij in dat veraf gelegen dorp al op de bus te wachten en na bijna een uur in een bus (in elk gat stoppend) eindelijk in haar kerkje aangekomen wist ze natuurlijk dat na de dienst ze weer een uur nodig had om terug in haar woonplaats te zijn. Geen klacht kwam ooit over haar lippen en nooit deed een voorganger vergeefs een beroep op haar, ze zette elke maand koffie voor de hele gemeenschap en daarna de afwas. Ze deed het met liefde en dacht niet na over: zijn we nu een sekte of waarachtig kerk?

Haar plotselinge dood was een schok voor de inmiddels nog maar kleine gemeenschap, die haar verschijning, heldere stem en lekkere koffie zullen missen maar vooral haar altijd aanwezig-zijn. Van haar 5 kinderen volgt er niet één meer en dus is het voortzetten van het Apostolische werk in het provinciestadje waarover ik hier schrijf afhankelijk van de overgebleven leden daar.
Inmiddels gaan de leden van deze kerk veel vaker op om één der hunnen ten grave te dragen dan dat ze aanwezig zijn bij een doopdienst of een verzegelingsdienst.
In een stervende zwaan zag ooit een componist en choreograaf een prachtig onderwerp voor een wereld beroemd geworden ballet.
De NAK probeert uit alle macht om haar gezicht te redden en alhoewel gemeente na gemeente wordt gesloten en kerkgebouwen afgestoten lijkt ze levenskracht en groeipotentie te willen uitstralen, hierin faalt ze veel te vaak.
Het sterven van de laatste èchte apostel die Nederland had (quote van een zuster naast mij in de bank) afgelopen week lijkt zo wel erg te passen in het totaalplaatje. Een man die nog potentaat durfde te zijn en toch bij velen ook warmte opriep en genegenheid. Een apostel met nog het mystieke aura om zich heen van een geroepene in plaats van een kerkelijk functionaris met paperassen en onroerend-goed-portefeuilles onder de arm.
Op hoeveel hoofden zal zijn hand hebben gerust?

Stervende kerk...
Gaat werkelijk langzaam het licht uit?
Zijn Sneek-Sperkhem en Uithuizen, Winschoten en Venlo nu aan de beurt?
Is er nog enige warmte en genegenheid bij het kader voor trouwe broeders en zusters die zich vaak jarenlang vele offers moesten getroosten om zich een eigen lokaaltje te kunnen veroorloven die soms kilometers ver naar de gemeenschap onderweg waren en uren in pioniersarbeid staken of in het onderhouden van de gemeenschap door ziekenbezoek en het mee helpen dragen van elkanders lasten. Of is het kader nog slechts bezig met vergaderen over alweer een kerksluiting, financiële prognoses, pensioenvoorzieningen en onroerend goed...
Is deze kerk aan haar laatste jaren bezig of is het wachten op een nieuw charismatische leider en een renaissance?
Ik hoop dat de "doktoren" uit Nordrhein-Westfalen spoedig met een goed medicijn komen om de doodzieke patiënt te redden, helaas zo heb ik vernomen is in genoemde regio er ook al geen smeren meer aan...

Ik lijd aan deze kerk en heb met haar te doen en zou het graag anders zien, de basis echter is moe en ongeïnspireerd. De vele gortdroge predikingen zijn soms niet om aan te horen en zondag na zondag worden de kerken leger, het gaat zo snel dat ik vermoed dat men binnen het kader nauwelijks zicht heeft op hoe snel het gaat!

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Sektetest.

Bericht door BakEenEi »

basis schreef:(...)

Ik lijd aan deze kerk en heb met haar te doen en zou het graag anders zien, de basis echter is moe en ongeïnspireerd. De vele gortdroge predikingen zijn soms niet om aan te horen en zondag na zondag worden de kerken leger, het gaat zo snel dat ik vermoed dat men binnen het kader nauwelijks zicht heeft op hoe snel het gaat!
@basis

Ook ik heb de Nieuw-Apostolische Kerk in mijzelf (!) zien lijden en sterven. Hoe ik voor dit aanvankelijk hartverscheurende rouwproces bij de verzorgende dienaren ook om hulp en aandacht vroeg; schijnbaar had men niet dóór dat het menens was. Zo schreef ik op 31 januari 2006 aan een opziener hieromtrent o.a. het volgende:
 • "Ik kan het gewoonweg niet verdragen als men het laat voorkomen alsof de de Nieuw-Apostolische Kerk als het ware patent zou hebben op werkzaamheid van de Heilige Geest: "het woord van God laat zich niet gevangenzetten". Die woorden kwam ik onlangs tegen in de Nieuwe Bijbelvertaling, in 2 Tim. 2, met boven dat hoofdstuk het opschrift "Deel in het lijden":

  [8] Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, [9] daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten; [10] daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen.

  Bron: http://www.willibrordbijbel.nl/?j=2%20t ... ten#v53533
De geadresseerde begreep echter niet dat er een brandende vraag op het vlak van zielzorg te beantwoorden viel. In welke andere bewoordingen ik mijn vragen ook kenbaar maakte, voordien al en ook later nog; men liep er telkens voor weg!

Nu plaatste ik in een andere thread op dit forum in een reactie naar aanleiding van het overlijden van D.Ap. Pos i.r. evenwel de opmerking "God heeft het er nimmer van weerhouden om 'het werk Zijner handen' te laten doorgaan." Hierbij wist ik héél goed wat ik opschreef want God staat het namelijk niet toe dat iemand (wíe het ook is... ) Zijn licht voor anderen wegneemt. De woorden in vers 23 van Psalm 55 spreken in dit verband voor zich:
 • Leg uw last op de HEER
  en hij zal u steunen,

  nooit zal hij dulden
  dat een rechtvaardige ten val komt.
Door deze en andere ervaringen opende zich als het ware een extra dimensie: de theorie van "Deel in het lijden" werd voor mij de praktijk! Ondertussen legden de "hoogste" "dienaren" zich meer en meer toe op hun vermeende zakelijke verantwoordelijkheden. Oog voor geestelijk lijden bij de in beginsel aan hun liefderijke herderlijke zorgen toevertrouwde zielen had men gaandeweg niet meer. Immers, andere zaken, nevenzaken (!), eisten hun aandacht in toenemende mate volledig op. Om effectief "op termijn" korte metten te maken met onwelkome vragenstellers, meende men er tevens verstandig aan te doen versneld een soort van antwoordenboek samen te stellen, catechismus genaamd, waarvan dezulken eerst maar eens een grondige studie moesten maken alvorens in de toekomst nog steeds al te vrijmoedig beslag te leggen op de kostbare kantooruren van alsdan echte kerkvorsten. De streefdatum in 2008 haalde men daarbij niet; naar verluidt wordt het nu 2013. De stagnatie die optreedt laat zich echter eenvoudig verklaren want geen sterveling in hun kerk zal van deze catechismus namelijk ooit iets wijzer worden. Daarom hoeft de kerkleiding bij dit hele project níet op hulp van God te rekenen. Het blijft enkel en alleen ijdel vertoon tegenover geminachte naasten! Het broddelwerk dat nu schijnbaar tot elke prijs tot stand komt zal slechts verdeeldheid zaaien.

Zie de ontwikkelingen (die op zichzelf beschouwd te betreuren zijn) daarom liever in een breder perspectief!

Groet,
BakEenEi


P.S. Zojuist kwam ik nog een oud forumbericht tegen. Ik schreef het o.a. op 11 mei 2007 bij NAK-Observer:
@all

Op 2 mei jl. ben ik uitgetreden als lid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Ik geef er de voorkeur aan hierover -uit de eerste hand- nog wat te zeggen.

Waar ik al jarenlang moeite mee heb, is de vermenging van bedrijfsmatige en geestelijke zaken. Dienaren kunnen hun energie en tijd immers maar één keer uitgeven. En staat dan zielzorg wel het meest centraal? Ook heb ik nooit kunnen begrijpen dat elk opvolgend ambt extra gewicht in de schaal zou leggen doordat aan dienaren dan meer en meer zgn. ponden waren toevertrouwd. Alsof God, wanneer het er op aankwam, méér had aan bijv. een priester dan aan een diaken. Als priester is iemand in de organisatie voornamer dan als diaken. In elk geval had het daar gedurig alle schijn van, want iedere hogere dienaar kan de initiatieven van een lagere dienaar altijd met een hiërarchische overmacht verslaan. Dankbaar hoorden we op te blikken naar onze zegenaars, de ambtsdragers. Hierbij is het de bedoeling dat ambtsdragers op hun beurt opzien naar degenen die een voornamer ambt (en dus een groter ambtsvermogen) hebben dan zijzelf. Altijd heb ik mij ongemakkelijk gevoeld bij de gedachte dat wie "lager" was, kennelijk minder goed tot zegen kan zijn, en ook bij de gedachte dat onder dienaren alleen de broeders worden verstaan die in de kerk een ambt hebben. Ik vind dit een akelige hooghartige benadering.

In mijn geloofsbeleving zijn deze "subcultuurverschijnselen" altijd verontrustende dissonanten geweest. Ik kon het moeilijk rijmen met de kerngedachte dat onze hemelse Vader één en al liefde is. Het leek wel alsof Hij lievelingskinderen had, onder wie met name "de zegenaars", en dat Hij het verder aan de Stamapostel en de Districtsapostelen overliet hoe in een ieder het geloof eventueel kon worden voleindigd. De Nieuw-Apostolische Kerk had het patent gekregen op de exploitatie van het werk des Heren. Echter, het is naar mijn stellige overtuiging een misvatting om te denken dat de Heilige Geest deze kerk regeert en dat een gevolmachtigd internationaal kerkbestuur het voor het kiezen heeft welke leidslieden God (!) moet zenden. Wat een hoogmoed om zoiets statutair te willen bepalen! In één van de gemeenten in Hamburg hebben we onlangs gezien dat er een voorbeeld is gesteld voor wie er (ná Uster**) nog aan twijfelde dat dienende broeders zich volledig akkoord dienen te verklaren met alle bevelen en voorschriften die er op gezag van de Stamapostel worden uitgevaardigd, zulks op straffe van uitsluiting. Werkelijk, dit is geen zuivere koffie. Het valt mij zwaar om deze en dergelijke ongerijmdheden te verdragen.

Toen St.Ap. Fehr werd opgevolgd door St.Ap. Leber, gaf deze te kennen: "Laten we het elkaar licht maken". Intussen kan ik er niets anders meer van maken dan dat hijzelf het heeft aangestuurd op het absolute tegendeel daarvan. In het woord van de maand van februari 2006 riep hij op tot een onbegrensd vertrouwen in ambtsdragers en onlangs, in het woord van de maand van januari 2007, om vooral geen ongenoegen en ontevredenheid te laten opkomen. Welnu, dan ben je dus uitgepraat. In de gauwigheid verschijnen er in de Onze Familie nog een aantal mededelingen en interviews, waarin ons onder andere te verstaan wordt gegeven dat aan homoseksuele broeders en zusters geen taak of ambt moet worden gegeven, en dat de zgn. Boodschap van St.Ap. Bischoff van hetzelfde zuivere gehalte was als de Openbaring van Johannes zal zijn. "Laten we het elkaar licht maken". (...) Voor mij zijn dat soort van uitlatingen door het "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", in welke hoedanigheid St.Ap. Leber recentelijk namens alle ingeschreven leden de Paus gelukwenste bij diens 80e verjaardag, klinkklare onzin. Zo'n warhoofd heb ik niet nodig en ik wens niemand toe van hem het slachtoffer te worden.

Hoe nu verder? Ik blijf gewoon die ik ben, en ik kies voor het evangelie van Christus zonder nog langer de filterwerking van de dogmatiek in een kerk. Ik zal er op dit forum geen discussie over aangaan. Maar ik vertelde dit nu liever even zelf dan dat er straks indianenverhalen de ronde gaan en ik die later moet ontzenuwen. Ik ervaar het als een ongelofelijk trieste zaak dat het allemaal zo is gelopen. Mijn devies: leef gezond met uitgebalanceerde geestelijke kost. God ziet bij ons het hart aan.


** "Natürlich möchten wir jeden Amtsträger behalten. Ich habe allerdings an dem Uster-Abend deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass sich die Amtsträger ganz hinter die Lehraussagen der Kirche stellen."
Bron: Antwortbrief von Stammapostel Leber vom 04. Dezember 2006 auf das Schreiben der Gemeinde Hamburg-Blankenese vom 12. November 2006
Laatst gewijzigd door BakEenEi op ma 10 jan 2011, 22:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Less Is More

bernard
Berichten: 94
Lid geworden op: vr 16 jan 2009, 01:13

Re: Sektetest.

Bericht door bernard »

BakEenEi

Zoals ik lees streeft de kerk ernaar om met een zo klein mogelijk bestuursapparaat te werken. Het verreweg grootste deel van de ontvangsten is bestemd voor de bouw en het onderhoud van de kerkgebouwen.

Wat mij opvalt is dat er geen woord gerept wordt over de salarissen die de apostelen ieder jaar ontvangen.
is daar iets over bekend ? ( en misschien ook nog iets van onkosten vergoedingen ? )

Groet
Bernard.

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Sektetest.

Bericht door BakEenEi »

bernard schreef:(...)

Wat mij opvalt is dat er geen woord gerept wordt over de salarissen die de apostelen ieder jaar ontvangen.
is daar iets over bekend ? ( en misschien ook nog iets van onkosten vergoedingen ? )
@bernard

Het enige wat bij mijn weten dienaangaande ooit naar buiten werd gebracht is terug te vinden in een zgn. Premium-Artikel bij Glaubenskultur onder de titel "Was Apostel ungefähr verdienen/Hirte Senn über Aufgaben und Ziele der NAKI - Teil 2". Een citaat uit het desbetreffende interview:
Op deze informatie heb ik mij in voorkomende gevallen gebaseerd.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
Noise
Berichten: 129
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 14:36

Re: Sektetest.

Bericht door Noise »

bernard schreef:BakEenEi

Zoals ik lees streeft de kerk ernaar om met een zo klein mogelijk bestuursapparaat te werken. Het verreweg grootste deel van de ontvangsten is bestemd voor de bouw en het onderhoud van de kerkgebouwen.

Wat mij opvalt is dat er geen woord gerept wordt over de salarissen die de apostelen ieder jaar ontvangen.
is daar iets over bekend ? ( en misschien ook nog iets van onkosten vergoedingen ? )

Groet
Bernard.
Ik heb wel eens opgevangen dat een opziener 60.000 verdient op jaarbasis,
Een apostel weet ik niet, zou dit meer zijn?

(overigens, ik weet dit niet zeker, neem me niet kwalijk als ik er naast zit!!)
NAK - Neemt Anderen Kwalijk.
Zij vernietigt een brug waar zij zelf onder staat!
Een simpele gewetensvraag aan NAK: ''Als jij een ander was, zou je dan bevriend met je zelf willen zijn..?''

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Sektetest.

Bericht door willempower »

@noise
Een apostel verdiend , nou ja verdiend (krijgt ) ongeveer het zelfde als een hoogleraar is de norm .
Dit is exclusief de vakantie tripjes met vrouw naar de missie gebieden .
Daarbij niet opgeteld wat ze nog bij klussen in de vele b.v.'s van de nak .
En niet vergeten wat ze nog toegeschoven krijgen in privé van de leden .
Mocht het niet genoeg zijn dan is de offerpot hun nog terwille .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Sektetest.

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 20.30 uur]


@all

Interessant wellicht om er eens op terug te blikken hoe in 1997 de kaarten zich lieten schudden tijdens een in Duitsland destijds uitgezonden radio-interview met Helmut Obst, Gerd Opdenplatz en Olaf Stoffel...
Enkele uitspraken:
 • Dr. Olaf Stoffel: Ja, ich bin vor allen Dingen aus der Neuapostolischen Kirche ausgestiegen, weil ich mich als Christ empfinde, und in der Neuapostolischen Kirche die Erfahrung gemacht habe, daß Menschen unterdrückt werden und daß dieses neuapostolische System repressiv mit Gläubigen umgeht, und ihnen keine inneren Freiheiten läßt. Und da war die letzte Konsequnz zu sagen, ich muß gehen und ich habe es bisher nicht bereut.
  (...)
 • Prof. H. Obst: Im Hintergrund der Neuapostolischen Kirche stehen die katholisch-apostolischen Gemeinden, die zu Beginn des 19. Jahrhundert in England entstanden, mit dem Anspruch, daß in ihrer Mitte 12 Apostel für die Endzeit und für die Zubereitung der Christenheit auf die Wiederkunft Jesu berufen wurden. Diese katholisch-apostolischen Gemeinden trieben in Deutschland Mission, waren erfolgreich. Als die ersten Apostel starben, wurden keine neuen Apostel berufen. Dies stieß in einigen deutschen Gemeinden, vor allen Dingen in Hamburg auf Widerstand und dort wurden von Propheten neue Apostel berufen. Diese neuen Apostel wurden von den alten nicht anerkannt, exkommuniziert und aus dieser Bewegung ging schließlich die Neuapostolische Kirche hervor.
 • Moderator, Theo Schneider: D.h. sie ist gut 100 Jahre alt. Herr Opdenplatz, stößt da etwas auf Widerspruch von Ihrer Seite oder ist das so o.k.?
 • Bi. Opdenplatz: Nein. Unsere Wurzeln sind ganz klar in der katholisch-apostolischen Bewegung, die eben von England gekommen war und mit der Exkommunitation der Hamburger Gemeinde sehen wir auch die Geburtstunde der Neuapostolischen Kirche im Jahre 1863. Das wird von Professor Obst aber anders gesehen.
 • Dr. Olaf Stoffel: Also ich würde da gerne noch etwas dazusagen: Den historischen Aspekt erwähnen, daß man in den katholisch-apostolischen Gemeinden ja dieses Testimonium formuliert hat, das an große Herrscher geschickt wurde, und da hatte man noch einen allgemeinchristlichen Anspruch; das Testimonium wurde aber in der Zeit des Stammapostel Bischoff verfälscht - man hat dieses Testimonium modifiziert und hat es so strukturiert, daß man einen Anspruch entwickelt hat, der in meinen Augen sehr absolut ist.
  (...)
 • Prof. H. Obst: Wenn wir uns der Frühgeschichte der neuapostolischen Bewegung zuwenden, dann muß ich darauf hinweisen, daß die ersten deutschen Gemeinden, die mit neuen Aposteln in Hamburg entstanden, ebenso wie ihre Muttergemeinden durchaus noch ökumenisch, d.h. auf die Gesamtchristenheit ausgereichtet waren, und noch nicht das heute für die Neuapostolische Kirche aus meiner Sicht kennzeichnende exklusive Selbstverständnis haben; deshalb sehe ich die Geburtsstunde der Neuapostolischen Kirche im modernen Sinn erst mit der Errichtung des Stammapostelamtes im Jahre 1897.
  (...)
 • Dr. Olaf Stoffel: Ich möchte ein paar Punkte nennen. Der erste Punkte ist, daß man uns die Kirchengeschichte verheimlicht hat. Weder der Verlag, ich weise auch explizit darauf hin, rückt einfach Informationen heraus noch kommt man sonst heran. Ich bin, und verweise auf das Buch von Herrn Obst, dankenswerterweise an diese Quellen herangekommen. Habe erst dann gemerkt, wie schwierig, wie problematisch die Geschichte der Neuapostolischen Kirche ist, wieviel verdrängt, verleugnet wird in meinen Augen. Das war der erste Aspekt. Ich habe versucht, diese Kirchengeschichte heranzubringen an die Geschwister, an die sogenannten Vorangänger; eisiges Schweigen hat mich getroffen. Man wollte nicht mit mir darüber reden, denken Sie an die Botschaft von Stammapostel Bischoff. Die zweite Schiene war, daß ich gemerkt hab', wie das System Menschen erniedrigt. Ihnen ihre Autonomie nimmt, wie Kinder behandelt und mißhandelt werden in meinen Augen, siehe Sonntagsschule und Sonntagsvorschule; auch da fühle ich mich als Täter. Ich war selbst einmal tätig gewesen in der Sonntagsschule, das war der zweite Strang. Ich konnte auch meine Gedanken nicht entwickeln. Am Schluß hat man mir vorgeworfen, ich hätte protestantisch gedient, nur weil ich es gewagt habe, die Sündenvergebung auszusprechen ohne die Namen der Apostel zu nennen und mich nur auf Christus bezogen habe. Ein dritter Punkt war, daß ich großen Druck bekam. Ein höherer Amträger hat mich besucht und hat mir gesagt ich hätte meine Frau nicht im Griff, weil sie einen kirchenkritischen Vortrag besucht hat. Er wurde fast ausfällig in seinen Formulierungen. Das ist meine persönliche Leiderfahrung, die ich mit vielen anderen teile. Und wenn ich die Chance gehabt hätte, mich zu artikulieren und wenn ein Reformbedarf dagewesen wäre in der Neuapostolischen Kirche, wäre ich möglicherweise geblieben. Aber so sehe ich für mich keine Möglichkeit und Ich kann mir nicht vorstellen, daß man von diesen Dogmen abgeht.
  (...)
 • Prof. H. Obst: Das ist mein Anliegen, Herr Schneider. Es kommt ja immer darauf an, von welcher Seite her man diese Phänomene betrachtet und wir leben heute ja in einer Zeit, und ich komme aus einem Gebiet, wo die Mehrheit der Bevölkerung zum Christentum keinerlei Verhältnis mehr hat, und zu allen christlichen Kirchen und Gruppen zunehmend gleichermaßen kritisch ist. Und das müssen alle diese Gruppen, auch die Großkirchen lernen, unter diesen Bedingungen umzugehen, sich transparent zu machen, und ich kann der Neuapostolischen Kirche nur dringend raten, mehr Transparenz zu zeigen und wenn das so ist, wie sie sagen, daß es auf Christus primär ankommt, was ich als evangelischer Theologe mit Freude höre, dann kann ich nur sagen, machen Sie das öffentlich und auch glaubhaft transparent.
  (...)
 • Dr. Olaf Stoffel: Sie haben sich immer an die jeweiligen Systeme perfekt angepasst. Ans dritte Reich, auch jetzt an die Demokratie, da tut sich die neuapostolische Kirche besonders schwer, ich zitiere jetzt auch einmal die Situation der Aussteiger. Wenn Kritik gebracht wird, gibt es kein Forum innerhalb der Neuapostolische Kirche, wo man diskutieren kann. Und da sehe ich einfach auch wieder dieses absolutistische System.
  (...)
 • Prof. H. Obst: Zweifellos hat es Veränderungen in der Neuapostolischen Kirche gegeben, vor allen Dingen im Außenbereich; daß wir hier heute sitzen wäre vor Jahrzehnten revolutionär gewesen. Die neuapostolische Kirche, diese Prognose möchte ich zum Abschluß wagen, geht trotz ihrer äußeren Erfolge, wenn sie nicht einer Art zweites Vatikanisches Konzil in ihren Reihen erlebt, einer tiefen Krise entgegen.
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Plaats reactie